Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sözcük Türleri Soruları

5. (1) Engin denizlerde, dünyanın gürültüsünden uzak bir adada
yaşamak isteyen insan sayısı çoktur. (II) İnsanoğlu yüzyıllar-
dir mutluluk özlemlerini çoğunlukla uzak bir ada görüntüsüy
le dile getirmeyi seçmiştir. (III) Kendini issiz bir adada en çetin
güçlüklerle karşı karşıya düşünen, parklarda Robinsonculuk
oynayan çocuklar bugün de var. (IV) Bir edebî eserde ada, yal-
nızlığın sembolü olmasıyla coğrafyacının veya haritacının ada-
sından farklıdır. (V) Coğrafyacı açısından ada, sadece her ya-
ni suyla çevrili bir kara parçasıdır.
Bu parçadaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) yoktur?
B) II
C) III
D) IV
E) V
D)
E)
8. 1.
11.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
5. (1) Engin denizlerde, dünyanın gürültüsünden uzak bir adada yaşamak isteyen insan sayısı çoktur. (II) İnsanoğlu yüzyıllar- dir mutluluk özlemlerini çoğunlukla uzak bir ada görüntüsüy le dile getirmeyi seçmiştir. (III) Kendini issiz bir adada en çetin güçlüklerle karşı karşıya düşünen, parklarda Robinsonculuk oynayan çocuklar bugün de var. (IV) Bir edebî eserde ada, yal- nızlığın sembolü olmasıyla coğrafyacının veya haritacının ada- sından farklıdır. (V) Coğrafyacı açısından ada, sadece her ya- ni suyla çevrili bir kara parçasıdır. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) yoktur? B) II C) III D) IV E) V D) E) 8. 1. 11.
üretiyor.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türleri ve
yapıları belirtilirken aşağıdakilerin hangisinde bir
yanlışlık yapılmıştır?
A) isim / türemiş
III isim/ türemiş
B) II.-sifat/ basit
D) IV.-sifat basit
E) V-sifat / türemiş
8. Sohbetimizin ardından bizim için hazırlanmış (1) ye-
mekleri yedik. Sırada hep birlikte bu (II) dağ köyün-
den ormanın derinliklerine uzanan patika boyunca
(III) manzarayı seyrederek bir yürüyüş yapmak vardı.
Doğrusu (IV) vakit geçireceğimize kuşku yoktu.
Eminim akşam yataklarımıza uzandığımızda derin
(V) bir uykuya kendimizi bırakacaktık.
"Güzel" sözcüğü bu parçadaki numaralanmış yer-
lerin hangisine getirilirse ötekilerden farklı bir gö-
revde kullanılmış olur?
A)
BMI.
C) III.
D) IV.
E) V.
25
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
üretiyor. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türleri ve yapıları belirtilirken aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) isim / türemiş III isim/ türemiş B) II.-sifat/ basit D) IV.-sifat basit E) V-sifat / türemiş 8. Sohbetimizin ardından bizim için hazırlanmış (1) ye- mekleri yedik. Sırada hep birlikte bu (II) dağ köyün- den ormanın derinliklerine uzanan patika boyunca (III) manzarayı seyrederek bir yürüyüş yapmak vardı. Doğrusu (IV) vakit geçireceğimize kuşku yoktu. Eminim akşam yataklarımıza uzandığımızda derin (V) bir uykuya kendimizi bırakacaktık. "Güzel" sözcüğü bu parçadaki numaralanmış yer- lerin hangisine getirilirse ötekilerden farklı bir gö- revde kullanılmış olur? A) BMI. C) III. D) IV. E) V. 25
Anlatımı
1.
ZARF (BELİRTEÇ)
TEST
►/benimhocam
Fiilleri, fiilimsileri zaman bakımından belirten sözcüklere
"zaman zarfı" denir. Ama zaman anlamı veren bu sözcükler
bazı durumlarda ek alıp zarf durumunu kaybeder ve "ad" olur.
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki paragrafta anlatı-
lan durum örneklenmiştir?
A) Adam yarın sabah seni mutlaka arayacaktır.
B) Yarınları özledim ben yıllarca.
C) Kimseyi beklemedim ben sabah vakti.
D) Seni akşama ararım merak etme.
E) Evden çıkar çıkmaz yanında biterim.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
Anlatımı 1. ZARF (BELİRTEÇ) TEST ►/benimhocam Fiilleri, fiilimsileri zaman bakımından belirten sözcüklere "zaman zarfı" denir. Ama zaman anlamı veren bu sözcükler bazı durumlarda ek alıp zarf durumunu kaybeder ve "ad" olur. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki paragrafta anlatı- lan durum örneklenmiştir? A) Adam yarın sabah seni mutlaka arayacaktır. B) Yarınları özledim ben yıllarca. C) Kimseyi beklemedim ben sabah vakti. D) Seni akşama ararım merak etme. E) Evden çıkar çıkmaz yanında biterim.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekil ad, çoğul ad ve
topluluk adına örnek vardır?
A) Köyümüz, daha bahar gelmeden yeşillenir; çoban da
sürüyü yaylaya götürürdü.
B) Dedesi her sabah erkenden kalkar, bahçeyi sular, inekleri
sağardı.
C) Kasabanın yaşlıları meydanda toplanmış, su sorununu
konuşuyordu.
D) Ailesine haber vermeden bavuluna eşyalarını doldurup
yatılı okulun yolunu tutmuş.
E) Caddede toplanan kalabalık, kimsenin anlamadığı dilde
slogan atıyordu.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekil ad, çoğul ad ve topluluk adına örnek vardır? A) Köyümüz, daha bahar gelmeden yeşillenir; çoban da sürüyü yaylaya götürürdü. B) Dedesi her sabah erkenden kalkar, bahçeyi sular, inekleri sağardı. C) Kasabanın yaşlıları meydanda toplanmış, su sorununu konuşuyordu. D) Ailesine haber vermeden bavuluna eşyalarını doldurup yatılı okulun yolunu tutmuş. E) Caddede toplanan kalabalık, kimsenin anlamadığı dilde slogan atıyordu.
Eh, koyundur deyip geçmeyelim. Onların içinde de ne koç-
lar, ne yiğitler vardır. Dünya kuruldu kurulalı bütün koyunlar
çobanla, köpekle yaşamadılar ya! Onlar da bir zamanlar
yiyeceklerini kendileri arayıp bulurlar, düşmanlarını kendi
sert boynuzları ile yıldırıp kaçırırlardı.
Bu parçadaki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A) Eh" ünlem türünde olup cümleye küçümseme anlamı
katmıştır.
B "Ne... ne" bağlaç olup eş görevli sözcükleri bağlamıştır.
C Parçada sözcüğe "birliktelik" anlamı katan edat kulla-
nılmıştır.
D "De" bağlacı karşılaştırma ilgisi kurmuştur.
Elle" edati kendinden önceki sözcükle öbekleşerek
"araç" anlamı katmıştır.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
Eh, koyundur deyip geçmeyelim. Onların içinde de ne koç- lar, ne yiğitler vardır. Dünya kuruldu kurulalı bütün koyunlar çobanla, köpekle yaşamadılar ya! Onlar da bir zamanlar yiyeceklerini kendileri arayıp bulurlar, düşmanlarını kendi sert boynuzları ile yıldırıp kaçırırlardı. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Eh" ünlem türünde olup cümleye küçümseme anlamı katmıştır. B "Ne... ne" bağlaç olup eş görevli sözcükleri bağlamıştır. C Parçada sözcüğe "birliktelik" anlamı katan edat kulla- nılmıştır. D "De" bağlacı karşılaştırma ilgisi kurmuştur. Elle" edati kendinden önceki sözcükle öbekleşerek "araç" anlamı katmıştır.
11.
1. Solgun bir çehreydi kâinat o akşam
Maziyi anarak inledim sessizce
II. Ne yalanlarda var ne hakikatte
Gözümü yumdukça gördüğüm nakış
III. Bu mu rüyalarda içtiğim cennet
Sırrını ararken patlayan gülle
IV. Yaşadıkça anlıyorum
Senin ve hayatın kıymetini
V. Vatanın kaderi bende yoğrulur
Yas olup, yaş olup gözden döküldü
Numaralanmış dizelerden hangisinde (zarf- fiil", bağlaç
görevini üstlenmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
11. 1. Solgun bir çehreydi kâinat o akşam Maziyi anarak inledim sessizce II. Ne yalanlarda var ne hakikatte Gözümü yumdukça gördüğüm nakış III. Bu mu rüyalarda içtiğim cennet Sırrını ararken patlayan gülle IV. Yaşadıkça anlıyorum Senin ve hayatın kıymetini V. Vatanın kaderi bende yoğrulur Yas olup, yaş olup gözden döküldü Numaralanmış dizelerden hangisinde (zarf- fiil", bağlaç görevini üstlenmiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
6. Başım çığlıklı çocuk, onu nasıl avutsam
Ne yapsam da ölümü bir saatçik unutsam
Bir merhamettir yanan, daracık odaların
İsli lambalarında, isli lambalarında
Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış
Küflü aynalarında, küflü aynalarında
Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik
İşte yakalandık, kelepçelendik
Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru zarfı
işaret sıfatı
C) Emir kipiyle çekimlenmiş eylem
D) Durum zarfı olarak kullanılan ikileme
E Türemiş fiil
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
6. Başım çığlıklı çocuk, onu nasıl avutsam Ne yapsam da ölümü bir saatçik unutsam Bir merhamettir yanan, daracık odaların İsli lambalarında, isli lambalarında Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış Küflü aynalarında, küflü aynalarında Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik İşte yakalandık, kelepçelendik Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Soru zarfı işaret sıfatı C) Emir kipiyle çekimlenmiş eylem D) Durum zarfı olarak kullanılan ikileme E Türemiş fiil
YGS
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü,
sözcük türü bakımından ikişerli gruplandırıldı-
ğında hangisi dışarıda kalır?
A) Şu karşıdaki adam, durup durup bize ne bakı-
yor?
B) Sana söylediler mi, Ankara'dan ne gün dönecek-
Ter?
C) Söyle bakalım, sen ne iş yaparsın arkadaş?
D) Bütün gün içeride sana ne anlattı?
E) Ne gülüyorsun arkadaşım pişmiş kelle gibi?
218
6. İşim gücüm bu
Gökyüzünü bo
Hepiniz uykuda
Uyanır bakarsı
Bu dizelerde a
A) Belgisiz zar
B) İlgi zamiri
C) Şahıs zami
D) İşaret zamin
E) Yüklem gör
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
YGS 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü, sözcük türü bakımından ikişerli gruplandırıldı- ğında hangisi dışarıda kalır? A) Şu karşıdaki adam, durup durup bize ne bakı- yor? B) Sana söylediler mi, Ankara'dan ne gün dönecek- Ter? C) Söyle bakalım, sen ne iş yaparsın arkadaş? D) Bütün gün içeride sana ne anlattı? E) Ne gülüyorsun arkadaşım pişmiş kelle gibi? 218 6. İşim gücüm bu Gökyüzünü bo Hepiniz uykuda Uyanır bakarsı Bu dizelerde a A) Belgisiz zar B) İlgi zamiri C) Şahıs zami D) İşaret zamin E) Yüklem gör
12. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik sözcuk-
lerden hangisi farklı bir yolla yapılmıştır?
A) Geceleyin sivrisinekler bizi bir türlü uyutmadı.
B) Yarın akşam Adapazarı'na gidecekler.
C) Dergide kuşburnu çayının faydaları anlatılıyor.
D) Semizotunun kalbe yararlı bir bitki olduğu-
nu uzmanlar söylüyor.
E) Bahçedeki hanımelinin kokusuna bayılıyorum.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
12. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik sözcuk- lerden hangisi farklı bir yolla yapılmıştır? A) Geceleyin sivrisinekler bizi bir türlü uyutmadı. B) Yarın akşam Adapazarı'na gidecekler. C) Dergide kuşburnu çayının faydaları anlatılıyor. D) Semizotunun kalbe yararlı bir bitki olduğu- nu uzmanlar söylüyor. E) Bahçedeki hanımelinin kokusuna bayılıyorum.
3. Çalışmak insanları şu üç büyük dertten kurtarır: Can
I
||
sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.
|||
IV
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
isim değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
HIZ VE RENK YAYINLARI
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
3. Çalışmak insanları şu üç büyük dertten kurtarır: Can I || sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. ||| IV V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V HIZ VE RENK YAYINLARI
CD
Ödev Testi
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma durumu eki, öte-
kilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) O, buraların en gözde mekânlarından biridir.
B) Gençliğinde çok yakışıklı bir delikanlıymış.
C) Haber bütün kasabayı iki günde dolaştı.
D) Adamcağızın çehresi fena hâlde bozulmuştu.
E) Ötede beride bizim aleyhimizde konuşuyormuş.
7. "Yolculardan birkaçı kazada yaralandı." cümlesindeki "-den" eki-
nin göreviyle özdeş kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A Bütün kış hastalıktan başımı kaldıramadım.
B) Onun tembelliğinden herkes bıkmıştı.
C) Arkadaşlarından ikisi geziye katılmaktan vazgeçti.
D) Okuduğum romanın içten bir anlatımı vardı.
E) On liradan satılan gömleklere rağbet bir hayli yüksekti.
9.
10. G
0
S
E
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
CD Ödev Testi 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma durumu eki, öte- kilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) O, buraların en gözde mekânlarından biridir. B) Gençliğinde çok yakışıklı bir delikanlıymış. C) Haber bütün kasabayı iki günde dolaştı. D) Adamcağızın çehresi fena hâlde bozulmuştu. E) Ötede beride bizim aleyhimizde konuşuyormuş. 7. "Yolculardan birkaçı kazada yaralandı." cümlesindeki "-den" eki- nin göreviyle özdeş kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A Bütün kış hastalıktan başımı kaldıramadım. B) Onun tembelliğinden herkes bıkmıştı. C) Arkadaşlarından ikisi geziye katılmaktan vazgeçti. D) Okuduğum romanın içten bir anlatımı vardı. E) On liradan satılan gömleklere rağbet bir hayli yüksekti. 9. 10. G 0 S E
1
6.
Bu yazıda yazın eğitiminde bir dönüm noktası, bir paradigma
1
||
değişimi oluşturan kuramsal bir bakış olarak alımlama estetiği
ele alınmakta ve bu kurama dayanan okur odaklı yaklaşım ışı-
IV
V
ğında geleneksel yazın eğitimi tartışılmaktadır.
Bu parçada numaralı sözcüklerden hangisi tür bakımın-
dan farklıdır?
A) I
B) II
D) IV E) V
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
1 6. Bu yazıda yazın eğitiminde bir dönüm noktası, bir paradigma 1 || değişimi oluşturan kuramsal bir bakış olarak alımlama estetiği ele alınmakta ve bu kurama dayanan okur odaklı yaklaşım ışı- IV V ğında geleneksel yazın eğitimi tartışılmaktadır. Bu parçada numaralı sözcüklerden hangisi tür bakımın- dan farklıdır? A) I B) II D) IV E) V
öre
kin-
nen
me
baş
inin
im-
ge-
8. (1) Yaşar Kemal, arabadan inince milli maçlardaki coşkuya
benzer bir coşku hissediliyor çevresinde, salinan güvercin-
ler göğün mavisinde beyaz lekelere dönüşüyor.(II) O her
zamanki sakin, güleç hâliyle el sıkıyor, el sallıyor, kalaba-
lığı selamlayarak amfiye geçiyor. (III) Üniversite amfisinde
öğrenciler, yazarımızı kuşatma altına almış; ona sorular
yöneltiyorlar. (IV) Sahneye çıkan ünlü bir pop yıldızına gös-
terilenden farksız bir ilgi görüyor yazar. (V) Salondakilere
edebiyat üzerine bir konuşma yaparken uzun uzun, coş-
kuyla alkışlıyorlar Çukurova'nın unutulmaz yazarını.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "Si-
fat tamlaması" yoktur?
A) I
B) II
N
D) IV
E) V
TYT Deneme Sınavi 2
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
öre kin- nen me baş inin im- ge- 8. (1) Yaşar Kemal, arabadan inince milli maçlardaki coşkuya benzer bir coşku hissediliyor çevresinde, salinan güvercin- ler göğün mavisinde beyaz lekelere dönüşüyor.(II) O her zamanki sakin, güleç hâliyle el sıkıyor, el sallıyor, kalaba- lığı selamlayarak amfiye geçiyor. (III) Üniversite amfisinde öğrenciler, yazarımızı kuşatma altına almış; ona sorular yöneltiyorlar. (IV) Sahneye çıkan ünlü bir pop yıldızına gös- terilenden farksız bir ilgi görüyor yazar. (V) Salondakilere edebiyat üzerine bir konuşma yaparken uzun uzun, coş- kuyla alkışlıyorlar Çukurova'nın unutulmaz yazarını. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "Si- fat tamlaması" yoktur? A) I B) II N D) IV E) V TYT Deneme Sınavi 2
Edat / Bağlaç / Ünlemü işelje@tab3
9.
Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden
hangisi bağlaç ya da edat değildir?
A) Senin o yaralayıcı sözlerindi beni için için yakan.
B) Hastalıktan âdeta kuş gibi hafif kalmıştı güzel yavrum.
C) Beni hiç sevmezdi ama yine de ona yardım elimi
uzattım.
D) Senden hoşlandığını hatta sana âşık olduğunu bili-
yorum.
E Hiç kimse hiçbir vakit sevgisiz kalamaz ki sen kalasın.
nümög
(0
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
Edat / Bağlaç / Ünlemü işelje@tab3 9. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisi bağlaç ya da edat değildir? A) Senin o yaralayıcı sözlerindi beni için için yakan. B) Hastalıktan âdeta kuş gibi hafif kalmıştı güzel yavrum. C) Beni hiç sevmezdi ama yine de ona yardım elimi uzattım. D) Senden hoşlandığını hatta sana âşık olduğunu bili- yorum. E Hiç kimse hiçbir vakit sevgisiz kalamaz ki sen kalasın. nümög (0
zarf (belirteç)
8. Bulutların ardından ağladığı bir yıldız
1
Rengârenk gülleriyle geçti yüreğimizden
||
Sanki sular çekildi içimizdeki denizden
|||
Ve kum fırtınaları kapladı yollarımı
Çaresizce, yalnızlığa bıraktım kollarımı
IV
V
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi
zarf görevindedir?
A) I.
B) II.
C) III. IV. E) V.
D)
11. Bir
Bi
Ak
Bi
B
A
C
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
zarf (belirteç) 8. Bulutların ardından ağladığı bir yıldız 1 Rengârenk gülleriyle geçti yüreğimizden || Sanki sular çekildi içimizdeki denizden ||| Ve kum fırtınaları kapladı yollarımı Çaresizce, yalnızlığa bıraktım kollarımı IV V Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi zarf görevindedir? A) I. B) II. C) III. IV. E) V. D) 11. Bir Bi Ak Bi B A C
6. Orhan Seyfi, Istanbul Çengelköyü'nde doğdu. Babası Miralay Mehmed Emin Bey, annesi
Hanimidir, ilköğrenimini, sırasiyle Çengelköy ve Havuzbaşı mekteblerinde, 1902 yılında tamam
Ortaöğrenimine Beylerbeği Rüştiyesi'nde başlar. Buradan 1905'te mezun olduktan sonra Me
Idadisi'ne devam eder. 1909'da bu okulu bitirerek, yükseköğrenimi için Tibbiye Mektebi'ne ge
Ancak, ameliyathanede, bir hastanın anestezisi yapılırken gördüğü sahneler "fena halde sin
dokunduğundan, okulu terk eder. Hukuk'ta okumaya karar verir ve bu okulu 1914 yılında biti
Büyük Türk Klöske
Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Içten ve samimi bir dil kullanılmıştır.
B) Sanatçı yaşadığı olayları anlatmıştır.
C) Bir şairin hayatından bir bölüm anlatılmıştır.
D) Anlatım öznel bir nitelik taşımaktadır.
E) Anlatıcı birinci kişidir.
7.1. Bize yalnız bir saatini ayırabilirmiş.
II. Yalnız insanlar genelde paylaşımcı olmuyor.
III. Sırrımı yalnız güvendiğim kişilere söyleyebilirim.
IV. Size gelirim yalnız bana yardım edeceksin.
V. Yalnız Savaşçı filmini daha önce izlememiştim.
Bu cümlelerde geçen "yalnız" kelimeleri tür yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışanda
kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
6. Orhan Seyfi, Istanbul Çengelköyü'nde doğdu. Babası Miralay Mehmed Emin Bey, annesi Hanimidir, ilköğrenimini, sırasiyle Çengelköy ve Havuzbaşı mekteblerinde, 1902 yılında tamam Ortaöğrenimine Beylerbeği Rüştiyesi'nde başlar. Buradan 1905'te mezun olduktan sonra Me Idadisi'ne devam eder. 1909'da bu okulu bitirerek, yükseköğrenimi için Tibbiye Mektebi'ne ge Ancak, ameliyathanede, bir hastanın anestezisi yapılırken gördüğü sahneler "fena halde sin dokunduğundan, okulu terk eder. Hukuk'ta okumaya karar verir ve bu okulu 1914 yılında biti Büyük Türk Klöske Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Içten ve samimi bir dil kullanılmıştır. B) Sanatçı yaşadığı olayları anlatmıştır. C) Bir şairin hayatından bir bölüm anlatılmıştır. D) Anlatım öznel bir nitelik taşımaktadır. E) Anlatıcı birinci kişidir. 7.1. Bize yalnız bir saatini ayırabilirmiş. II. Yalnız insanlar genelde paylaşımcı olmuyor. III. Sırrımı yalnız güvendiğim kişilere söyleyebilirim. IV. Size gelirim yalnız bana yardım edeceksin. V. Yalnız Savaşçı filmini daha önce izlememiştim. Bu cümlelerde geçen "yalnız" kelimeleri tür yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışanda kalır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.