Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Türk Dünyası Edebiyatında Roman Soruları

20. Roman, öykü, makale ve anı türlerinde eserler veren
sanatçının Fahim Bey ve Biz adlı romanı kendi alanında
kült niteliği taşıyan bir eserdir. Sosyal ve politik olaylara
ilgisiz kalan sanatçının asıl ilgi duyduğu, İstanbul'un geç-
mişidir. Hemen hemen bütün eserlerinde İstanbul'un eski
hayatını, eğlencelerini anlatır. Çamlıca'daki Eniştemiz ve
Boğaziçi Yalıları sanatçının önemli eserleri arasındadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Falih Rıfkı Atay
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Attilâ İlhan
E) Arif Nihat Asya
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
20. Roman, öykü, makale ve anı türlerinde eserler veren sanatçının Fahim Bey ve Biz adlı romanı kendi alanında kült niteliği taşıyan bir eserdir. Sosyal ve politik olaylara ilgisiz kalan sanatçının asıl ilgi duyduğu, İstanbul'un geç- mişidir. Hemen hemen bütün eserlerinde İstanbul'un eski hayatını, eğlencelerini anlatır. Çamlıca'daki Eniştemiz ve Boğaziçi Yalıları sanatçının önemli eserleri arasındadır. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han- gisidir? A) Abdülhak Şinasi Hisar B) Falih Rıfkı Atay C) Ahmet Kutsi Tecer D) Attilâ İlhan E) Arif Nihat Asya
8-60sets
21. 1960'larda, 70'lerde çok popüler olup 90'lardan sonra
unutulmaya terk edilişin arkasında da işte bu seçimi
(gerçekçilik) yatmaktadır. O gerçekçiliğin en gözde oldu-
ğu dönemlerde öyküler yazmış, çok okunmuş, takdir
görmüştür. Ama özellikle reel sosyalizmin gözden düşü-
şüyle birlikte onun öyküleri de gözden düşmüştür.
Çünkü artık onun gündeme getirdiği insanları savunan
desen
ideoloji güçsüzdür.
Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Düşle gerçeğin yaşananla tasarlananın iç içe örül-
düğü eserler veren Nazlı Eray'dır.
B) Emek-sermaye çelişkisini dile getiren toplumcu ger-
çekçi sanatçı Orhan Kemal'dir.
C) Entelektüel bireyin çıkmazlarını ve bunalımlarını iş-
leyen Oğuz Atay'dır.
D) Kişilerin ruhsal çöküntüsünü, iç benliklerine sığınış-
ları biçiminde veren Ahmet Hamdi Tanpınar'dır.
E) Anadolu'daki yaşamı masalımsı bir atmosferde yan-
sıtan büyülü gerçekçiliğin temsilcisi Latife Tekin'dir.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
8-60sets 21. 1960'larda, 70'lerde çok popüler olup 90'lardan sonra unutulmaya terk edilişin arkasında da işte bu seçimi (gerçekçilik) yatmaktadır. O gerçekçiliğin en gözde oldu- ğu dönemlerde öyküler yazmış, çok okunmuş, takdir görmüştür. Ama özellikle reel sosyalizmin gözden düşü- şüyle birlikte onun öyküleri de gözden düşmüştür. Çünkü artık onun gündeme getirdiği insanları savunan desen ideoloji güçsüzdür. Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? A) Düşle gerçeğin yaşananla tasarlananın iç içe örül- düğü eserler veren Nazlı Eray'dır. B) Emek-sermaye çelişkisini dile getiren toplumcu ger- çekçi sanatçı Orhan Kemal'dir. C) Entelektüel bireyin çıkmazlarını ve bunalımlarını iş- leyen Oğuz Atay'dır. D) Kişilerin ruhsal çöküntüsünü, iç benliklerine sığınış- ları biçiminde veren Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. E) Anadolu'daki yaşamı masalımsı bir atmosferde yan- sıtan büyülü gerçekçiliğin temsilcisi Latife Tekin'dir.
22. Cumhuriyet Dönemi'nin önemli sanatçılarından olan
yazar, özellikle tarihî tiyatroları ile tanınır. Bu oyunları
dün ile bugün arasında mukayese imkânı sağlaması
bakımından önemlidir. Belge kadar estetik gerçekliği
de önemseyen yazar, tarihin içerisinden çıkacak tra-
jediyi, ancak yazarın oluşturabileceğini belirtir. Yaza-
rin tiyatrolarının odağında Osmanlı tarihinden seçilen
konular, genel olarak iktidar hırsı ve entrikalar vardır.
Anlatıda geçen kahramanların hem insan hem de
yönetici olarak sınırları, karmaşaları, bocalama ve iç
muhasebeleri detaylı olarak verildiği için trajik kahra-
manlar seçilmiştir. Cem Sultan, Fatih, Genç Osman bu
kahramanlardan bazılarıdır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Orhan Asena
C) A.Turan Oflazoğlu
D) Recep Bilginer
E) Turgut Özakman
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
22. Cumhuriyet Dönemi'nin önemli sanatçılarından olan yazar, özellikle tarihî tiyatroları ile tanınır. Bu oyunları dün ile bugün arasında mukayese imkânı sağlaması bakımından önemlidir. Belge kadar estetik gerçekliği de önemseyen yazar, tarihin içerisinden çıkacak tra- jediyi, ancak yazarın oluşturabileceğini belirtir. Yaza- rin tiyatrolarının odağında Osmanlı tarihinden seçilen konular, genel olarak iktidar hırsı ve entrikalar vardır. Anlatıda geçen kahramanların hem insan hem de yönetici olarak sınırları, karmaşaları, bocalama ve iç muhasebeleri detaylı olarak verildiği için trajik kahra- manlar seçilmiştir. Cem Sultan, Fatih, Genç Osman bu kahramanlardan bazılarıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Necati Cumalı B) Orhan Asena C) A.Turan Oflazoğlu D) Recep Bilginer E) Turgut Özakman
3- Aşağıda verilen romancılarımızdan hangileri farklı anlayışta
eser vermişlerdir?
a) Kemal Tahir - Orhan Kemal
b) Oğuz Atay - Yusuf Atılgan
c) Emine Işınsu - Hüseyin Nihal Atsız
d) Yaşar Kemal - Oğuz Atay
e) Samim Kocagöz-Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
3- Aşağıda verilen romancılarımızdan hangileri farklı anlayışta eser vermişlerdir? a) Kemal Tahir - Orhan Kemal b) Oğuz Atay - Yusuf Atılgan c) Emine Işınsu - Hüseyin Nihal Atsız d) Yaşar Kemal - Oğuz Atay e) Samim Kocagöz-Fakir Baykurt
10.
(1) Sabahattin Ali'nin ilk romanı olan Kuyucakh Yusuf,
kasaba romanı örneği olma yönüyle de ilklerdendir. (II)
Yazar, romanında bir kasabanın toplumsal yapısını, aşk
öyküsüyle süsleyerek verir. (III) İçimizdeki Şeytan'da II.
Dünya Savaşı öncesi İstanbul'da aydınlar arasında ya-
pılan tartışmalar anlatılır. (IV) Güldürü tarzında kısa bir
roman olan Değirmen de uydurma bir deprem olayının
büyüyerek Osmanlı Devleti'nin hatta dünyanın gündemi
haline gelmesi hikâye edilir. (Kürk Mantolu Madonna'da
ise bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı, bu
uyuşmazlığın nedenleri verilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
yanlıştır?
B) II/
C)
D) IV
E)
cilly
Z KUŞAĞI YAYINLARI
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
10. (1) Sabahattin Ali'nin ilk romanı olan Kuyucakh Yusuf, kasaba romanı örneği olma yönüyle de ilklerdendir. (II) Yazar, romanında bir kasabanın toplumsal yapısını, aşk öyküsüyle süsleyerek verir. (III) İçimizdeki Şeytan'da II. Dünya Savaşı öncesi İstanbul'da aydınlar arasında ya- pılan tartışmalar anlatılır. (IV) Güldürü tarzında kısa bir roman olan Değirmen de uydurma bir deprem olayının büyüyerek Osmanlı Devleti'nin hatta dünyanın gündemi haline gelmesi hikâye edilir. (Kürk Mantolu Madonna'da ise bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı, bu uyuşmazlığın nedenleri verilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır? B) II/ C) D) IV E) cilly Z KUŞAĞI YAYINLARI
10. Tanzimat Dönemi'nde yazılan tiyatro eserleri tek-
nik bakımdan zayıftır. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri
dir. Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro eseri ise
11-1
dir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Şair Evlenmesi - Çok Bilen Çok Yanılır
B) Afife Anjelik - Vatan yahut Silistre
C) Zavallı Çocuk - Macera-yı Aşk
D) İçli Kız - Afife Anjelik
E) Şair Evlenmesi - Vatan yahut Silistre
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
10. Tanzimat Dönemi'nde yazılan tiyatro eserleri tek- nik bakımdan zayıftır. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri dir. Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro eseri ise 11-1 dir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Şair Evlenmesi - Çok Bilen Çok Yanılır B) Afife Anjelik - Vatan yahut Silistre C) Zavallı Çocuk - Macera-yı Aşk D) İçli Kız - Afife Anjelik E) Şair Evlenmesi - Vatan yahut Silistre
EU
Eserde masumluğu infazından sonra anlaşılan bir gence idam kararı
veren bir hâkimin hikayesi işlenir. O ana kadar katı bir kanun adamı
olan Reis Bey, bu olaydan sonra olaylara ve insanlara farklı açılardan
bakmayı öğrenmiştir. Emekliliğini isteyerek görevini bırakan Reis
Bey, ayaktakımı arasına karışarak onları doğru yola sevk etmeyi
görev edinir.
34. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
39.(
sosy
alıp
üre
Ön
sar
öğ
ak
B
A) Resat Nuri Güntekin
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Recep Bilginer
D) Turgut Özakman
E) Basar Sabuncu
A
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
EU Eserde masumluğu infazından sonra anlaşılan bir gence idam kararı veren bir hâkimin hikayesi işlenir. O ana kadar katı bir kanun adamı olan Reis Bey, bu olaydan sonra olaylara ve insanlara farklı açılardan bakmayı öğrenmiştir. Emekliliğini isteyerek görevini bırakan Reis Bey, ayaktakımı arasına karışarak onları doğru yola sevk etmeyi görev edinir. 34. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 39.( sosy alıp üre Ön sar öğ ak B A) Resat Nuri Güntekin B) Necip Fazıl Kısakürek C) Recep Bilginer D) Turgut Özakman E) Basar Sabuncu A
8. Anlatıda yazarın bilinçli olarak bıraktığı boşlukların okurlar tara-
ot
fından doldurulması gerekir. O nedenle okuyucusunun belli bir
kültür düzeyini yakalamış olması beklenir. Belirsiz mekânlarda
geçen olaylar, tarihî dokularla ve egzotik konularla örülür. İroni,
parodi ve metinler arasılık, diğer metinlerle güçlü bağların kurul-
masını sağlar.
Bu parçada sayılanlar aşağıdaki yazarlardan hangisinin ro-
manlarında görülür?
Hund
Suetei
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Memduh Şevket Esendal
C, Orhan Pamuk
D) Samiha Ayverdi-
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
8. Anlatıda yazarın bilinçli olarak bıraktığı boşlukların okurlar tara- ot fından doldurulması gerekir. O nedenle okuyucusunun belli bir kültür düzeyini yakalamış olması beklenir. Belirsiz mekânlarda geçen olaylar, tarihî dokularla ve egzotik konularla örülür. İroni, parodi ve metinler arasılık, diğer metinlerle güçlü bağların kurul- masını sağlar. Bu parçada sayılanlar aşağıdaki yazarlardan hangisinin ro- manlarında görülür? Hund Suetei A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Memduh Şevket Esendal C, Orhan Pamuk D) Samiha Ayverdi- E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
11. Servetitünun sanatçıları arasında dil konusunda en çok
eleştirilen sanatçı olmuştur. Daha önce kimsenin duymadığı
"berf-i zengin (altın kar), saat-i semenfam (yasemin kokulu
saatler)" gibi tamlamalar kullanmıştır. Hece ölçüsünü "par-
mak hesabı” olarak nitelemiş ve küçümsemiştir. Sembolizmin
edebiyatımızdaki ilk temsilci olan sanatçı, parnasizm akimin-
dan da etkilenmiştir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan yazara
ait değildir?
A) Evrak-ı Leyal
B) Tigaki Sözleri
Com
Haluk'un Defter
D) Suriye Mektupları
E) Afak-ı Irak
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
11. Servetitünun sanatçıları arasında dil konusunda en çok eleştirilen sanatçı olmuştur. Daha önce kimsenin duymadığı "berf-i zengin (altın kar), saat-i semenfam (yasemin kokulu saatler)" gibi tamlamalar kullanmıştır. Hece ölçüsünü "par- mak hesabı” olarak nitelemiş ve küçümsemiştir. Sembolizmin edebiyatımızdaki ilk temsilci olan sanatçı, parnasizm akimin- dan da etkilenmiştir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan yazara ait değildir? A) Evrak-ı Leyal B) Tigaki Sözleri Com Haluk'un Defter D) Suriye Mektupları E) Afak-ı Irak
12. Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımının özel-
liklerinden biri değildir?
A) Yunan ve Latin edebiyatı yerine ulusal tarih örnek
alınmıştır.
B) Aşk, özgürlük, ölüm, tabiat, toplumsal sorunlar iş-
lenmiştir.
C) "Sanat sanat içindir." anlayışı benimsenmiş ağır,
süslü, kuralsız bir dil kullanılmıştır.
D) Eserlerde karşıtlıklara sıkça yer verilmiştir.
E) Düşüncelere hayal, coşkunluk, duygusallık ha-
kimdir.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
12. Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımının özel- liklerinden biri değildir? A) Yunan ve Latin edebiyatı yerine ulusal tarih örnek alınmıştır. B) Aşk, özgürlük, ölüm, tabiat, toplumsal sorunlar iş- lenmiştir. C) "Sanat sanat içindir." anlayışı benimsenmiş ağır, süslü, kuralsız bir dil kullanılmıştır. D) Eserlerde karşıtlıklara sıkça yer verilmiştir. E) Düşüncelere hayal, coşkunluk, duygusallık ha- kimdir.
10. Aşa
hikâ
7. Tanzimat Fermani, Islahat Fermanı daha çok zengin sınıfına
yarar getirmiştir. Can, mal güvenliği sağlanınca lüks konak
yaşamı başlar. Bu zengin konakları Eylül'e, Araba Sevdası'na,
Kiralık Konak'a, Sergüzeşt'e mekan olmuştur.
A)
n ilk çeviri
Aşağıdakilerin hangisi, bu parçada adı geçen eserlerden
birinin yazarı değildir?
B)
dir.
silerinden
A) Mehmet Rauf
Rauf'un
D)
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Samipaşazade Sezai
E) Halit Ziya Uşaklıgil
a ilk ma-
E)
6
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
10. Aşa hikâ 7. Tanzimat Fermani, Islahat Fermanı daha çok zengin sınıfına yarar getirmiştir. Can, mal güvenliği sağlanınca lüks konak yaşamı başlar. Bu zengin konakları Eylül'e, Araba Sevdası'na, Kiralık Konak'a, Sergüzeşt'e mekan olmuştur. A) n ilk çeviri Aşağıdakilerin hangisi, bu parçada adı geçen eserlerden birinin yazarı değildir? B) dir. silerinden A) Mehmet Rauf Rauf'un D) B) Recaizade Mahmut Ekrem C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Samipaşazade Sezai E) Halit Ziya Uşaklıgil a ilk ma- E) 6
B
B
21. Cumhuriyet Dönemi'nin önemli sanatçılarından olan
yazar, özellikle tarihî tiyatroları ile tanınır. Bu oyunları
dün ile bugün arasında mukayese imkânı sağlaması
bakımından önemlidir. Belge kadar estetik gerçekliği
de önemseyen yazar, tarihin içerisinden çıkacak tra-
jediyi, ancak yazarın oluşturabileceğini belirtir. Yaza-
rin tiyatrolarının odağında Osmanlı tarihinden seçilen
konular, genel olarak iktidar hırsı ve entrikalar vardır.
Anlatıda geçen kahramanların hem insan hem de
yönetici olarak sınırları, karmaşaları, bocalama ve iç
muhasebeleri detaylı olarak verildiği için trajik kahra-
manlar seçilmiştir. Cem Sultan, Fatih, Genç Osman bu
kahramanlardan bazılarıdır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
Necati Cumali
B) Olhan Asena
C) A.Turan Oflazoğlu
D) Recep Bilginer
E) Turgut Özakman
22. Romanlannda ele aldığı konular bir toplum bilimcinin
belirleyeceği konulardan farksızdır. Bu nedenle de ya-
yımlanan her romanı beraberinde tartışma da getirdi.
Cumhuriyet Dönemi
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
B B 21. Cumhuriyet Dönemi'nin önemli sanatçılarından olan yazar, özellikle tarihî tiyatroları ile tanınır. Bu oyunları dün ile bugün arasında mukayese imkânı sağlaması bakımından önemlidir. Belge kadar estetik gerçekliği de önemseyen yazar, tarihin içerisinden çıkacak tra- jediyi, ancak yazarın oluşturabileceğini belirtir. Yaza- rin tiyatrolarının odağında Osmanlı tarihinden seçilen konular, genel olarak iktidar hırsı ve entrikalar vardır. Anlatıda geçen kahramanların hem insan hem de yönetici olarak sınırları, karmaşaları, bocalama ve iç muhasebeleri detaylı olarak verildiği için trajik kahra- manlar seçilmiştir. Cem Sultan, Fatih, Genç Osman bu kahramanlardan bazılarıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Necati Cumali B) Olhan Asena C) A.Turan Oflazoğlu D) Recep Bilginer E) Turgut Özakman 22. Romanlannda ele aldığı konular bir toplum bilimcinin belirleyeceği konulardan farksızdır. Bu nedenle de ya- yımlanan her romanı beraberinde tartışma da getirdi. Cumhuriyet Dönemi
E. Ana tema köydür,
56. Aşağıda Orhan Kemal için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A. Yaşadığı yöreyi anlatır.
B. Geçim sıkıntısı çeken insanları ele alır.
C. Toplumsal olayları
D. Cezaevi yaşamını romana sokar.
E. Siyasal eleştiri yapar.
nulardan hangisi ilk kez 1970'li yıllarda Türk romanına gire?
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
E. Ana tema köydür, 56. Aşağıda Orhan Kemal için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A. Yaşadığı yöreyi anlatır. B. Geçim sıkıntısı çeken insanları ele alır. C. Toplumsal olayları D. Cezaevi yaşamını romana sokar. E. Siyasal eleştiri yapar. nulardan hangisi ilk kez 1970'li yıllarda Türk romanına gire?
Ala
7
Server Bedii
- Kirpi
İstanbul öykücüsü
Köy ve kasaba öykücüsü
Yukarıda verilen unvanlar ile ait oldukları sanatçılar
eşleştirilirse hangi sanatçı bu eşleşmenin dışında
kalır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Refik Halit Karay
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Peyami Safa
E) Sabahattin Ali
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Ala 7 Server Bedii - Kirpi İstanbul öykücüsü Köy ve kasaba öykücüsü Yukarıda verilen unvanlar ile ait oldukları sanatçılar eşleştirilirse hangi sanatçı bu eşleşmenin dışında kalır? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Refik Halit Karay C) Sait Faik Abasıyanık D) Peyami Safa E) Sabahattin Ali
4.
Yüksek Ökçeler
W. Küçük Şeyler
IK. Letâif-i Rivâyât
IV. Uzun Hikâye
Numaralanmış eserler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde
hangi sanatçı dışta kalır?
A) Mustafa Kutlu
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ömer Seyfettin
D)) Refik Halit Karay
E) Samipaşazade Sezai
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
4. Yüksek Ökçeler W. Küçük Şeyler IK. Letâif-i Rivâyât IV. Uzun Hikâye Numaralanmış eserler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangi sanatçı dışta kalır? A) Mustafa Kutlu B) Ahmet Mithat Efendi C) Ömer Seyfettin D)) Refik Halit Karay E) Samipaşazade Sezai
8.1.Hikaye ve roman yazarlarındandır.
II. Eserlerinde toplumsal sorunlan, işçilerin ya-şamlarını ve
sömürülmelerini işler.
III. "Çıkrıklar Durunca" adlı romanı sosyal roman türünün ilk
ömeklerindendir.
Numaralanmış cümlelerde hakkında bilgi verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
Al Orhan Kemal
B) Fakir Baykurt
C) Sadri Ertem D) Kemal Tahir E) Sabahattin Ali
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
8.1.Hikaye ve roman yazarlarındandır. II. Eserlerinde toplumsal sorunlan, işçilerin ya-şamlarını ve sömürülmelerini işler. III. "Çıkrıklar Durunca" adlı romanı sosyal roman türünün ilk ömeklerindendir. Numaralanmış cümlelerde hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Al Orhan Kemal B) Fakir Baykurt C) Sadri Ertem D) Kemal Tahir E) Sabahattin Ali