Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Türk Dünyası Edebiyatında Roman Soruları

Osmanlı Beyliği'nin ilk dönemlerinde ülke, bir hünkâr sancağı
ile beyin oğulları tarafından yönetilen sancaklara bölünmüştü.
Ancak I. Murat Dönemi'nde değişiklik yapılarak Rumeli'deki
topraklar, oluşturulan Rumeli Beylerbeyliği'ne bağlanmış ve
başına Lala Şahin Paşa getirilmiştir.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A) Fetih hareketlerine süreklilik kazandırılmak istendiğinin
B) Ülke yönetiminin, aynı aile içerisinde el değiştirmesinin
engellenmek istendiğinin
27.
Merkezî otoritenin korunmasının amaçlandığının
Veraset sistemindeki belirsizliğinin giderilmesine çalışıldı-
ğının
E) Devşirme sistemine işlerlik kazandırılmak istendiğinin
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Sınav kodu (Y2222)
30.
Halife
ve d
lum
hül
Tü
7
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Osmanlı Beyliği'nin ilk dönemlerinde ülke, bir hünkâr sancağı ile beyin oğulları tarafından yönetilen sancaklara bölünmüştü. Ancak I. Murat Dönemi'nde değişiklik yapılarak Rumeli'deki topraklar, oluşturulan Rumeli Beylerbeyliği'ne bağlanmış ve başına Lala Şahin Paşa getirilmiştir. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? A) Fetih hareketlerine süreklilik kazandırılmak istendiğinin B) Ülke yönetiminin, aynı aile içerisinde el değiştirmesinin engellenmek istendiğinin 27. Merkezî otoritenin korunmasının amaçlandığının Veraset sistemindeki belirsizliğinin giderilmesine çalışıldı- ğının E) Devşirme sistemine işlerlik kazandırılmak istendiğinin TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 Sınav kodu (Y2222) 30. Halife ve d lum hül Tü 7
2.
Aşağıdaki şiirlerden hangisi biçim ve üslup özellikleri yö-
nünden divan edebiyatı geleneğinin niteliklerini yansıt-
maktadır?
A) Sevdüm seni ben cândan cânum seven ölsün mi?
Ayrılmazam senden cânum seven ölsün mi?
B) Şu karşıki yüce dağlar
Kar tutar bellerin senin
Yazın kışın belli olmaz
Sert eser yellerin senin
C) Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu
Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı
D Bu sabah hava berrak
Bu sabah her şey billûrdan gibi
Gök masmavi bu sabah
Güzel şeyler düşünelim diye
E) Kaklar kamug kölerdi
Taglar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tütü çeçek çerkeşür
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
2. Aşağıdaki şiirlerden hangisi biçim ve üslup özellikleri yö- nünden divan edebiyatı geleneğinin niteliklerini yansıt- maktadır? A) Sevdüm seni ben cândan cânum seven ölsün mi? Ayrılmazam senden cânum seven ölsün mi? B) Şu karşıki yüce dağlar Kar tutar bellerin senin Yazın kışın belli olmaz Sert eser yellerin senin C) Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı D Bu sabah hava berrak Bu sabah her şey billûrdan gibi Gök masmavi bu sabah Güzel şeyler düşünelim diye E) Kaklar kamug kölerdi Taglar başı ilerdi Ajun tını yılırdı Tütü çeçek çerkeşür
22
6. Dönüşlülük zamiri olan "kendi" sözcüğü, yerini
tuttuğu isimle birlikte kullanıldığında cümleye
pekiştirme anlamı katar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamanın
bir örneği vardır?
A) Yemek hazırlığını kendi yapmak istedi.
B) Kendisi bu arkadaş birlikteliğini destekliyor.
C) Ne yemek istiyorsanız tabağınıza kendiniz
alınız.
D) Bu pasta dilimini kendime ayırdım.
E) Cay ikramını ben kendim yapmak istiyorum.
E Ja
0224
023
02
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
22 6. Dönüşlülük zamiri olan "kendi" sözcüğü, yerini tuttuğu isimle birlikte kullanıldığında cümleye pekiştirme anlamı katar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamanın bir örneği vardır? A) Yemek hazırlığını kendi yapmak istedi. B) Kendisi bu arkadaş birlikteliğini destekliyor. C) Ne yemek istiyorsanız tabağınıza kendiniz alınız. D) Bu pasta dilimini kendime ayırdım. E) Cay ikramını ben kendim yapmak istiyorum. E Ja 0224 023 02
2022-TYT/Türkçe
37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayı-
niz.
Bir şair, kişisel duygularıyla yetinmeyerek çağının bilim ve
kültürüyle beslenmelidir. Fuzüll "Bilimsiz şiir, temelsiz
duvar gibidir ve temelsiz duvar da itibarsızdır" der. Bu nok
tada Fuzüll ile Valery arasında ilişki kurulabilir/ Valery,
şairliğinin ilk yirmi yılında Fuzüll gibi lirik şiirler yazar. Daha
sonra bunu bırakır ve bilimle, matematikle uğraşır. Goethe
de şairliğin yanı sıra doğa bilimcisidir fakat üçü de sadece
bilimle uğraşmanın şiir için yeterli olmadığını bilir. Şiirle
bilimi birleştirerek duyguyu derinleştiren, düşünce yüklü
eserler meydana getirirler. Valery, şiirde düşüncenin, mey-
vedeki gıda gibi olması gerektiğini söyler. Meyvenin içinde-
ki lezzetli gida, duygu ile bilimin karışımıdır. Fuzülî ve
Valery, lezzet ile fayda değerinin birleştiği bir şiir ister. Akif
ve Fikret'in şiirlerinde, bilimsel düşünceden izler vardır.
Tanpınar'ın, Yahya Kemal'in ve Haşim'in şiirlerinde, bilim
ile şiirsel duygu bir aradadır. Bilim ile şiiri, dizelerinde en iyi
şekilde eriten belki de Yahya Kemal'dir.
(37.) Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine baş-
vurulmamıştır?-
A) Tanık göstermeye
B) Benzetmeye
C) Örneklemeye
D) Tanımlamaya
E) Somutlaştırmaya
38. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Doğu ve Batı şairlerini birleştiren şey, şiire değişmez
bir kurallar çerçevesinden bakmaları olmuştur.
✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
B) Şiiri belli kural ve kalıplara hapsetmek yaratıcılığı yok
etmektir.
CL
Nitelikli bir şiir, duyguların kültürel ve bilimsel gelişme-
Terle harmanlanmasından elde edilebilir.
DKim şairler, şiir ile bilim arasındaki ilişkiyi gereksiz
gorme eğilimindedir.
E) Edebiyata başlamadan önce bilimle ilgilenen sanatçı
adayları, öteki yolu seçenlere göre daha şanslı sayıla-
bilir.
avi-4/ Temel Yeterlilik Testi
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
2022-TYT/Türkçe 37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayı- niz. Bir şair, kişisel duygularıyla yetinmeyerek çağının bilim ve kültürüyle beslenmelidir. Fuzüll "Bilimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir ve temelsiz duvar da itibarsızdır" der. Bu nok tada Fuzüll ile Valery arasında ilişki kurulabilir/ Valery, şairliğinin ilk yirmi yılında Fuzüll gibi lirik şiirler yazar. Daha sonra bunu bırakır ve bilimle, matematikle uğraşır. Goethe de şairliğin yanı sıra doğa bilimcisidir fakat üçü de sadece bilimle uğraşmanın şiir için yeterli olmadığını bilir. Şiirle bilimi birleştirerek duyguyu derinleştiren, düşünce yüklü eserler meydana getirirler. Valery, şiirde düşüncenin, mey- vedeki gıda gibi olması gerektiğini söyler. Meyvenin içinde- ki lezzetli gida, duygu ile bilimin karışımıdır. Fuzülî ve Valery, lezzet ile fayda değerinin birleştiği bir şiir ister. Akif ve Fikret'in şiirlerinde, bilimsel düşünceden izler vardır. Tanpınar'ın, Yahya Kemal'in ve Haşim'in şiirlerinde, bilim ile şiirsel duygu bir aradadır. Bilim ile şiiri, dizelerinde en iyi şekilde eriten belki de Yahya Kemal'dir. (37.) Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine baş- vurulmamıştır?- A) Tanık göstermeye B) Benzetmeye C) Örneklemeye D) Tanımlamaya E) Somutlaştırmaya 38. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Doğu ve Batı şairlerini birleştiren şey, şiire değişmez bir kurallar çerçevesinden bakmaları olmuştur. ✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI B) Şiiri belli kural ve kalıplara hapsetmek yaratıcılığı yok etmektir. CL Nitelikli bir şiir, duyguların kültürel ve bilimsel gelişme- Terle harmanlanmasından elde edilebilir. DKim şairler, şiir ile bilim arasındaki ilişkiyi gereksiz gorme eğilimindedir. E) Edebiyata başlamadan önce bilimle ilgilenen sanatçı adayları, öteki yolu seçenlere göre daha şanslı sayıla- bilir. avi-4/ Temel Yeterlilik Testi
23. Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi
neklemez?
A) Gerekmez dünya bize çünkü bâki bünyad değil
Bir kul bin de yaşasa ölecek, bir saat değil
(dünya nimetlerine bel bağlamama)
B) Ben her ne der isem derim sakın ki sen
Aşk ateşinden olma cüdâ bir nefes gönül
(aşk istirabından mutluluk duyma)
C) Dünyâ talebiyle kimisi halkın emekte
Kimi oturup zevk ile dünyâyı yemekte
(hataların bedelini ödeme)
D) Bugünüm yarına kalsın diyene âkil deme
Âkil oldur kim komaz dünyâda bir nân erteye
(işini zamanında yapma)
E) Verdük dil ü cân ile rızâ hükm-i kazâya
Gam çekmezüz uğrarsak eğer derd ü belâya
(başa gelenlere karşı sabırlı olma)
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
23. Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi neklemez? A) Gerekmez dünya bize çünkü bâki bünyad değil Bir kul bin de yaşasa ölecek, bir saat değil (dünya nimetlerine bel bağlamama) B) Ben her ne der isem derim sakın ki sen Aşk ateşinden olma cüdâ bir nefes gönül (aşk istirabından mutluluk duyma) C) Dünyâ talebiyle kimisi halkın emekte Kimi oturup zevk ile dünyâyı yemekte (hataların bedelini ödeme) D) Bugünüm yarına kalsın diyene âkil deme Âkil oldur kim komaz dünyâda bir nân erteye (işini zamanında yapma) E) Verdük dil ü cân ile rızâ hükm-i kazâya Gam çekmezüz uğrarsak eğer derd ü belâya (başa gelenlere karşı sabırlı olma)
ngi gibi
diniyo-
uz yani
ni duy-
şlı mı;
bulu-
rumu
esleri,
ola-
nilan
özel-
alizi
mle-
ma-
VI
3
12. Bilmiyorum insan nasıl yazar olur, ne zaman yazar olur, hele
öykücü olmak ne demektir? Tanımlanması güç bir nitelik. Hele
anlatı türlerinin birbirlerinin alanlarına nüfuz ettikleri, araçla-
rını ödünç aldıkları günümüz yazınında tanım yapmak nasıl
olur?
Bu parçada
Ünsüz benzeşmesi
II. Ünlü düşmesi
Ünsüz türemesi
IV. Ünsüz yumuşaması
V. Ünlü daralması
ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur?
A) Yalnız I
Lager
E) ly ve V
amor
D) III ve V
B) II ve V
CYAN
C) I ve IV
(TV DENEME-2
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
ngi gibi diniyo- uz yani ni duy- şlı mı; bulu- rumu esleri, ola- nilan özel- alizi mle- ma- VI 3 12. Bilmiyorum insan nasıl yazar olur, ne zaman yazar olur, hele öykücü olmak ne demektir? Tanımlanması güç bir nitelik. Hele anlatı türlerinin birbirlerinin alanlarına nüfuz ettikleri, araçla- rını ödünç aldıkları günümüz yazınında tanım yapmak nasıl olur? Bu parçada Ünsüz benzeşmesi II. Ünlü düşmesi Ünsüz türemesi IV. Ünsüz yumuşaması V. Ünlü daralması ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur? A) Yalnız I Lager E) ly ve V amor D) III ve V B) II ve V CYAN C) I ve IV (TV DENEME-2
9.
C) III.
çalışmayla ortaya konmuşt
D) IV. cümlede bilim insan pullarik performans artır-
Ecümlede kral kelbekler üzerinde yapılan çalışma-
dığına dair aynı düseyi paylaşmaktadır.
arth sona erdiği ima edilmiştir.
çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından
dudaklarımda eski bir mektep türküsü
doğruluğu yapılan
karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim
gözlerim gözlerini arıyor durmadan
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi
Unsüz düşmesi
E) Ünlü değişimi
2023/000-2
11
5
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
9. C) III. çalışmayla ortaya konmuşt D) IV. cümlede bilim insan pullarik performans artır- Ecümlede kral kelbekler üzerinde yapılan çalışma- dığına dair aynı düseyi paylaşmaktadır. arth sona erdiği ima edilmiştir. çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından dudaklarımda eski bir mektep türküsü doğruluğu yapılan karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim gözlerim gözlerini arıyor durmadan Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz benzeşmesi Unsüz düşmesi E) Ünlü değişimi 2023/000-2 11 5
ECinet
MODEL EĞITIM YAYINLARI
DENEME SINAVI
20. "Tersname, edebiyatımızda söylenilenlerin tersinin
yapılması gerektiğini belirten bir şiir türüdür."
Ortak isen hesap etme ölçmeyi
Ihmal etme dost hakkına geçmeyi
Bir döğüşte çok ayıp gör kaçmayı
Beş on yumruk yiyip sek de öyle git
Küfür eksik etme aziz dilinden
Gaddarlık kılıncın koyma belinden
Hiçbir şey gelmezse bile elinden
Fesat tohumunu ek de öyle git
Hâsılı sözümün tersine yürü
Görmesin gözlerin topalı körü
Kısa yerden eksik etme ömürü
Mahzuni Şerif'ten bık da öyle git
3
Aşağıdakilerin hangisi bu şiirde yapılması iste-
nen davranışlardan değildir?
A) Komşularla iyi geçinmek
B) Ara bozuculuk yapmamak
C) Insanlara haksızlık etmemek
D) Yapılan işlerde sürekli hakkı gözetmek
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
ECinet MODEL EĞITIM YAYINLARI DENEME SINAVI 20. "Tersname, edebiyatımızda söylenilenlerin tersinin yapılması gerektiğini belirten bir şiir türüdür." Ortak isen hesap etme ölçmeyi Ihmal etme dost hakkına geçmeyi Bir döğüşte çok ayıp gör kaçmayı Beş on yumruk yiyip sek de öyle git Küfür eksik etme aziz dilinden Gaddarlık kılıncın koyma belinden Hiçbir şey gelmezse bile elinden Fesat tohumunu ek de öyle git Hâsılı sözümün tersine yürü Görmesin gözlerin topalı körü Kısa yerden eksik etme ömürü Mahzuni Şerif'ten bık da öyle git 3 Aşağıdakilerin hangisi bu şiirde yapılması iste- nen davranışlardan değildir? A) Komşularla iyi geçinmek B) Ara bozuculuk yapmamak C) Insanlara haksızlık etmemek D) Yapılan işlerde sürekli hakkı gözetmek
4.
Mehmet Akif Ersoy'a göre şiirin işlevi toplumu
uyandırmak ve yönlendirmektir. O, milleti için sadece
gözyaşı dökmekle kalmaz; halkının sorunlarına
kurtuluş çareleri de arar. Akif, şair olmanın zorluklarının
farkındadır. O, şiirine "bir yığın söz" diyerek tevazu
gösterir.
Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kibirli bir insan olduğu için etrafındaki herkes ondan
uzaklaşıyor, kendisine bir dost bulamıyordu.
B) Dedem, çok kararlı bir kişiliğe sahip olduğu için
işlerini kısa sürede bu kadar büyütmeyi başarmıştı.
C) Her şeyin hızla kirlendiği bir dünyada çıkmaza düşen
biz insanlara yardım edecek tek unsur sanattır.
D) Katıldığım turda makamları büyük olsa da alçak
gönüllü insanlarla tanışmam ufkumu genişletti.
E) Her şeyi bildiğini sanan kimselerle yola çıkmam
doğru bir hareket değildi.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
4. Mehmet Akif Ersoy'a göre şiirin işlevi toplumu uyandırmak ve yönlendirmektir. O, milleti için sadece gözyaşı dökmekle kalmaz; halkının sorunlarına kurtuluş çareleri de arar. Akif, şair olmanın zorluklarının farkındadır. O, şiirine "bir yığın söz" diyerek tevazu gösterir. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kibirli bir insan olduğu için etrafındaki herkes ondan uzaklaşıyor, kendisine bir dost bulamıyordu. B) Dedem, çok kararlı bir kişiliğe sahip olduğu için işlerini kısa sürede bu kadar büyütmeyi başarmıştı. C) Her şeyin hızla kirlendiği bir dünyada çıkmaza düşen biz insanlara yardım edecek tek unsur sanattır. D) Katıldığım turda makamları büyük olsa da alçak gönüllü insanlarla tanışmam ufkumu genişletti. E) Her şeyi bildiğini sanan kimselerle yola çıkmam doğru bir hareket değildi. Diğer sayfaya geçiniz.
8. Edebiyatımızın değişmesinde yeni kimlik arayışında ve
yeni türlerle zenginleşmesinde attığı adımlarla edebiyatta
ilklerin öncüsü olan sanatçı şiirde de birçok yeniliğe imza
atmıştır. Türk şiirinin divan geleneği çizgisinden özelikle
de muhteva yönünden ayrılmasında etkili olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçıya ait eserlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
Makber
C) Hürriyet Kasidesi
BEş'ar-ı Ziya
DMüntebahat-ı Eşar
Nağme-i Seher
12
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
8. Edebiyatımızın değişmesinde yeni kimlik arayışında ve yeni türlerle zenginleşmesinde attığı adımlarla edebiyatta ilklerin öncüsü olan sanatçı şiirde de birçok yeniliğe imza atmıştır. Türk şiirinin divan geleneği çizgisinden özelikle de muhteva yönünden ayrılmasında etkili olmuştur. Bu parçada sözü edilen sanatçıya ait eserlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Makber C) Hürriyet Kasidesi BEş'ar-ı Ziya DMüntebahat-ı Eşar Nağme-i Seher 12
6.
Çoğumuz, hayatımızı kendimizi bulmaya adarız. Pek
çok zaman bunun farkında olmasak da kendimizi
gerçekleştirmenin derdindeyizdir. Şu olayda şöyle
davransaydım, bu konuya şu cevabı verseydim, şöyle
düşünseydim gibi çıkarımların her biri kişiliğimizin kara
deliğine saplanıp kalmamızdan kaynaklanır.
Bu parçada geçen "kişiliğimizin kara deliğine saplanıp
kalmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Gerçek olanla doğru olanı ayırt etmeye çalışmak
B) Mevcut değer yargılarıyla yol almak istemek
C) Doğruyu ararken kişiliğin derinliğinde yok olmak
D) Hayal dünyasında kaybolup buradan çıkamamak
E) Ne istediğini bilmediği için yaşamda kaybolmak
3
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
6. Çoğumuz, hayatımızı kendimizi bulmaya adarız. Pek çok zaman bunun farkında olmasak da kendimizi gerçekleştirmenin derdindeyizdir. Şu olayda şöyle davransaydım, bu konuya şu cevabı verseydim, şöyle düşünseydim gibi çıkarımların her biri kişiliğimizin kara deliğine saplanıp kalmamızdan kaynaklanır. Bu parçada geçen "kişiliğimizin kara deliğine saplanıp kalmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Gerçek olanla doğru olanı ayırt etmeye çalışmak B) Mevcut değer yargılarıyla yol almak istemek C) Doğruyu ararken kişiliğin derinliğinde yok olmak D) Hayal dünyasında kaybolup buradan çıkamamak E) Ne istediğini bilmediği için yaşamda kaybolmak 3
klı türde
Il ve Ill
14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Hülya tepeler, hayal ağaçlar
Durgun suda dinlenen yamaçlar
B) Derdimizden gün zamansız dolmada
Her yanlış bir günle yoldaş olmada
C) Dertli Kerem der ki bu derdim bitmez
Yârimin sevdası gönlümden gitmez
D) Yedi iklimi cihanın duruyor karşında
Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada
E) Bir söz dedi cânân ki keramet var içinde
Dün geceye dair bir işaret var içinde
55
17. 1. Ay doğdu tepeder
işliyor sulara ziyalı
II. Gönlümle oturdu
Sen nerdesin ey s
III. Şimşek gibi bir s
Şimşek gibi Türk
IV. Görmedim; gez
Sade bir semtin
V. Rüya gibi bir ya
Hâlâ doludur b
Yukarıdaki numaral
tur?
A) Ive ll
D) III ve IV
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
klı türde Il ve Ill 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır? A) Hülya tepeler, hayal ağaçlar Durgun suda dinlenen yamaçlar B) Derdimizden gün zamansız dolmada Her yanlış bir günle yoldaş olmada C) Dertli Kerem der ki bu derdim bitmez Yârimin sevdası gönlümden gitmez D) Yedi iklimi cihanın duruyor karşında Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada E) Bir söz dedi cânân ki keramet var içinde Dün geceye dair bir işaret var içinde 55 17. 1. Ay doğdu tepeder işliyor sulara ziyalı II. Gönlümle oturdu Sen nerdesin ey s III. Şimşek gibi bir s Şimşek gibi Türk IV. Görmedim; gez Sade bir semtin V. Rüya gibi bir ya Hâlâ doludur b Yukarıdaki numaral tur? A) Ive ll D) III ve IV
32. Bir güzel masalda yaşar gibisin
Karşında İstanbul beyaz ve tülden
Mahzun rüyasını dinle mevsimin
Dağılan yapraktan son açan gülden
Bu dörtlüğün ikinci ve üçüncü dizelerinde aşağıdaki söz
sanatlarından hangilerine başvurulmuştur?
A) Intak - teşbih
B) İstiare - teşhis
C) Tenasüp-istiare
D) Hüsn-i talil - teşbih
E) Nida - teşhis
33. Kim bilir kaçıncı yarısıdır gecenin; bir türlü durulmaz
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
32. Bir güzel masalda yaşar gibisin Karşında İstanbul beyaz ve tülden Mahzun rüyasını dinle mevsimin Dağılan yapraktan son açan gülden Bu dörtlüğün ikinci ve üçüncü dizelerinde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur? A) Intak - teşbih B) İstiare - teşhis C) Tenasüp-istiare D) Hüsn-i talil - teşbih E) Nida - teşhis 33. Kim bilir kaçıncı yarısıdır gecenin; bir türlü durulmaz
2.
ÖSYM TADINDA 2
24.10.22
1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Korkuyorum. Çünkü buradan gitmek istiyorum. Bakkal daha
veresiyeyi kesmedi. Fakat bu durum artık bir süre daha böyle
süremez. Bakkaldan utandığım için soramadım, bir zamanlar
-bir süre önce- aynı çekingenlik yüzünden kundura tamircisine
de soramamıştım: Bir mektup yazmak istiyordum, ama adres
bilmiyordum. Yani hiçbir adres bilmiyordum. Bana
inanmazlardı, bunun için utanıyordum. Bana herhangi bir adres
söyler misiniz, diyemezdim. Oysa herhangi bir adres yeterliydi
benim için.
DE
Bu parça ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yazarının sosyal duyarlılığını yansıtmaktadır.
B) Anlatım I. kişi ağzından yapılmıştır.
C)
İç konuşma tekniğine yer verilmiştir.
D)
E) Anlatıcıyla olayları
Gerekçe bildiren yargı vardır.
yaşayan kişi aynıdır.
Bu hikâyenin yazarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Samim Kocagöz
B) Reşat Nuri Güntekin
C Sadri Ertem
Oğuz Atay
E) Kemal Tahir
3
Besl
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
2. ÖSYM TADINDA 2 24.10.22 1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Korkuyorum. Çünkü buradan gitmek istiyorum. Bakkal daha veresiyeyi kesmedi. Fakat bu durum artık bir süre daha böyle süremez. Bakkaldan utandığım için soramadım, bir zamanlar -bir süre önce- aynı çekingenlik yüzünden kundura tamircisine de soramamıştım: Bir mektup yazmak istiyordum, ama adres bilmiyordum. Yani hiçbir adres bilmiyordum. Bana inanmazlardı, bunun için utanıyordum. Bana herhangi bir adres söyler misiniz, diyemezdim. Oysa herhangi bir adres yeterliydi benim için. DE Bu parça ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) Yazarının sosyal duyarlılığını yansıtmaktadır. B) Anlatım I. kişi ağzından yapılmıştır. C) İç konuşma tekniğine yer verilmiştir. D) E) Anlatıcıyla olayları Gerekçe bildiren yargı vardır. yaşayan kişi aynıdır. Bu hikâyenin yazarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Samim Kocagöz B) Reşat Nuri Güntekin C Sadri Ertem Oğuz Atay E) Kemal Tahir 3 Besl
A
21. 1. Sebil ve Güvercinler-Ziya Osman Saba
II. Osmanoflar - Cevdet Kudret Solak
A
III. Birinci Perde - Kenan Hulusi Koray
IV. Bizim Türküler-Vasfi Mahir Kocatürk
V. Onar Mısra - Yaşar Nabi Nayır
A) I - III
Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangi ikisi yer
değiştirirse eser-yazar bilgi yanlışlığı giderilmiş
olur?
D) III - V
B) II-IV
AYT -
A
E) IV-V
C) II-III
23
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
A 21. 1. Sebil ve Güvercinler-Ziya Osman Saba II. Osmanoflar - Cevdet Kudret Solak A III. Birinci Perde - Kenan Hulusi Koray IV. Bizim Türküler-Vasfi Mahir Kocatürk V. Onar Mısra - Yaşar Nabi Nayır A) I - III Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangi ikisi yer değiştirirse eser-yazar bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? D) III - V B) II-IV AYT - A E) IV-V C) II-III 23
Sayfa 18
24. Demirciler Çarşısı Cinayeti, İnce Memed, Yer
Demir Gök Bakır romanlarının yazarı ünlü Türk
edebiyatçısı kimdir?
A) Tarık Buğra
B) Orhan Kemal
C) Yaşar Kemal
D Kemal Tahir
E)Rifat Ilgaz
TÜRKÇE
11
25/10 Ocak 1940'ta Kıbrıs'ın Lefke kentinde
doğdu Toplu
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Sayfa 18 24. Demirciler Çarşısı Cinayeti, İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır romanlarının yazarı ünlü Türk edebiyatçısı kimdir? A) Tarık Buğra B) Orhan Kemal C) Yaşar Kemal D Kemal Tahir E)Rifat Ilgaz TÜRKÇE 11 25/10 Ocak 1940'ta Kıbrıs'ın Lefke kentinde doğdu Toplu