Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Türk Dünyası Edebiyatında Roman Soruları

5.
İlk öykü kitabınız Benim Adım Mayıs'ta şöyle bir cümle
geçiyor: "Pek iyi bir yazar olabilecekken Dostoyevski'den
sonra doğduğum için yazar olamam." İlk öykü kitabınız-
dan bu yana kendi edebiyat yolculuğunuzu nasıl değer-
lendirirsiniz?
laiplie lig
hangisi yoktur?
Bu parçada
aşağıdakilerden
A) Sayı sıfatı
C) Soru-zarfı
B) Miktar zarfı
Dyşaret zamiri
E) Dönüşlülük zamiri
aya geçiniz.
Yo
PRO
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
5. İlk öykü kitabınız Benim Adım Mayıs'ta şöyle bir cümle geçiyor: "Pek iyi bir yazar olabilecekken Dostoyevski'den sonra doğduğum için yazar olamam." İlk öykü kitabınız- dan bu yana kendi edebiyat yolculuğunuzu nasıl değer- lendirirsiniz? laiplie lig hangisi yoktur? Bu parçada aşağıdakilerden A) Sayı sıfatı C) Soru-zarfı B) Miktar zarfı Dyşaret zamiri E) Dönüşlülük zamiri aya geçiniz. Yo PRO
4. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının ürünleri arasında yer alan
çok eski çağlarda oluşmuş, ulusları derinden etkileyen
savaş, göç, kıtlık gibi olayların bir kahramanın etrafında an-
latıldığı, olağanüstülüklerle örülmüş, anonim, uzun manzum
kahramanlık hikâyeleridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) mesnevi
D) efsane
B) koşuk
E) destan
C) sagu
8.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
4. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının ürünleri arasında yer alan çok eski çağlarda oluşmuş, ulusları derinden etkileyen savaş, göç, kıtlık gibi olayların bir kahramanın etrafında an- latıldığı, olağanüstülüklerle örülmüş, anonim, uzun manzum kahramanlık hikâyeleridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) mesnevi D) efsane B) koşuk E) destan C) sagu 8.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna
uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım
yanlışı vardır?
A) Bu yıl YKS'de derece yapan öğrencilerin çoğu İTÜ'ye
yerleşti.
B) BOTAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları
önceki gün TBMM'de görüşüldü.
TÜBİTAK'in Organizasyon Şeması'nda Başkanlık
Birimleri ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
D) TMO'ya fındık teslim edecek üreticilere ne zaman
ödeme yapılacağı netleştirildi.
TDK'den yapılan açıklamaya göre, birçok sözcüğün
yazımında değişiklik yapıldı.
A) I
akışı 0821
B) II
17. Plastik atıkları ham mado
doğadaki formların mele
ve enstalasyonlar üretme
sağlam ve entegre yönte
düşünen sanatçı, tek kul
kaynağı olma potansiyel
dönüştürmektedir. Bu yö
bir sanat yapma biçimi c
indoors isimli eserinde il
oluşan galeri salonunu
yapmıştır. A. Robson, d
plastik atıkları bulduğu
gibi işlemlerden geçire
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? A) Bu yıl YKS'de derece yapan öğrencilerin çoğu İTÜ'ye yerleşti. B) BOTAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları önceki gün TBMM'de görüşüldü. TÜBİTAK'in Organizasyon Şeması'nda Başkanlık Birimleri ayrıntılı olarak gösterilmektedir. D) TMO'ya fındık teslim edecek üreticilere ne zaman ödeme yapılacağı netleştirildi. TDK'den yapılan açıklamaya göre, birçok sözcüğün yazımında değişiklik yapıldı. A) I akışı 0821 B) II 17. Plastik atıkları ham mado doğadaki formların mele ve enstalasyonlar üretme sağlam ve entegre yönte düşünen sanatçı, tek kul kaynağı olma potansiyel dönüştürmektedir. Bu yö bir sanat yapma biçimi c indoors isimli eserinde il oluşan galeri salonunu yapmıştır. A. Robson, d plastik atıkları bulduğu gibi işlemlerden geçire
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcüklerin ikisi de zarf görevinde kulla-
utnovice ob
nılmıştır?
A) Bütün gün in aşağı, çık yukarı, koşuştura.
rak geçti.
geri
B) Geri ülkeler, teknik çalışmalarda da g
kalır.
C) İleri düşünceler o toplumu ileri götürür.
D) Yukarı kata çıkıp komşusunu uyardı, son-
ra aşağı indi.
Bulunduğun yerde dur, ileriye gitme, beri
gel.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin ikisi de zarf görevinde kulla- utnovice ob nılmıştır? A) Bütün gün in aşağı, çık yukarı, koşuştura. rak geçti. geri B) Geri ülkeler, teknik çalışmalarda da g kalır. C) İleri düşünceler o toplumu ileri götürür. D) Yukarı kata çıkıp komşusunu uyardı, son- ra aşağı indi. Bulunduğun yerde dur, ileriye gitme, beri gel.
en,
e III
A
23. Şu Çılgın Türkler olgu ve olayların romanıdır. Mek-
tuplar, anılar, makaleler, bilgiler, raporlar, haberler,
gerçeğe bağlı kalınarak öyküleştirilmiştir. Genel ola-
rak bütün kişiler gerçektir. O zamanlar soyadı ya-
sası yoktu. Ben bu önemli insanların bilinmesi için
soyadlarını da kullandım.
N0923
A
A) Nehir romandır.
B) Fantastik romandır.
Psikolojik romandır.
D) Postmodern romandır.
E) Belgesel romandır.
senter
Bu metinden hareketle adı geçen roman için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
en, e III A 23. Şu Çılgın Türkler olgu ve olayların romanıdır. Mek- tuplar, anılar, makaleler, bilgiler, raporlar, haberler, gerçeğe bağlı kalınarak öyküleştirilmiştir. Genel ola- rak bütün kişiler gerçektir. O zamanlar soyadı ya- sası yoktu. Ben bu önemli insanların bilinmesi için soyadlarını da kullandım. N0923 A A) Nehir romandır. B) Fantastik romandır. Psikolojik romandır. D) Postmodern romandır. E) Belgesel romandır. senter Bu metinden hareketle adı geçen roman için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a-
1-
ar
A
c
15. Radyo tiyatrosu (1) oyun yazarı, yönetmen, dramaturg,
oyuncular ve efekt uzmanı gibi kişilerden oluşan bir ekibin
çalışması sonucunda sahnelenebilir. Oyunun sahnelenme-
sinde öncelikle tiyatroda olduğu gibi bir yönetmene ihtiyaç
vardır. Dramaturg (11) yönetmene oyun ve oyuncu seçmek,
oyunları irdelemek, malzeme hazırlamak hususlarında da-
nışmanlık yapar. Oyuncu (1) radyo oyununu seslendiren ed
kişidir. Kimi oyunlarda oyuncuların dışında bir de anlatıcı
bulunur. Anlatıcı, oyunların başlangıcında olayın geçtiği
çevreyi, konuyu anlatmak (V) oyunu özetlemek için devre-
ye girer. Efekt uzmanı (V) dekoru, kostümü, işığı elindeki
tek kaynak olan sesle sağlayan kişidir.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerle-
rinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
AL
BH
ee/ps/@
DIV
E) V
MASO
god
THOZO
AVE
78
fd
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
a- 1- ar A c 15. Radyo tiyatrosu (1) oyun yazarı, yönetmen, dramaturg, oyuncular ve efekt uzmanı gibi kişilerden oluşan bir ekibin çalışması sonucunda sahnelenebilir. Oyunun sahnelenme- sinde öncelikle tiyatroda olduğu gibi bir yönetmene ihtiyaç vardır. Dramaturg (11) yönetmene oyun ve oyuncu seçmek, oyunları irdelemek, malzeme hazırlamak hususlarında da- nışmanlık yapar. Oyuncu (1) radyo oyununu seslendiren ed kişidir. Kimi oyunlarda oyuncuların dışında bir de anlatıcı bulunur. Anlatıcı, oyunların başlangıcında olayın geçtiği çevreyi, konuyu anlatmak (V) oyunu özetlemek için devre- ye girer. Efekt uzmanı (V) dekoru, kostümü, işığı elindeki tek kaynak olan sesle sağlayan kişidir. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerle- rinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? AL BH ee/ps/@ DIV E) V MASO god THOZO AVE 78 fd
1. Bu testte 40 soru vardır.
2.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan I
On seneden beri belki nafile yere (boşuna) herkes-
1. Jon
1
ten kaçmışım, insanlara inanmamakta haksızlık et-
mişim. Aramış olsaydım, belki senin gibi birini bula-
bilirdim. Her şeyi o zaman idrak etmiş (düşünmüş)
11
olsaydım, belki zamanla alışır, seni başkalarında
bulmaya (seni hatırlatan insanlarla birlikte olmaya)
gayret ederdim. Ama bundan sonra her şey bitti.
Asıl büyük ve affedilmez haksızlığı sana karşı yap-
tıktan sonra, hiçbir şeyi düzeltmek istemiyorum. Se-
nin hakkında verdiğim yanlış bir hükme dayanarak
IV
(gerçek dışı bir saptamadan yola çıkarak) bütün
insanları suçlu tuttum; onlardan kaçtım. Bugün ha-
kikati anlıyorum; fakat nefesimi ebedi bir yalnızlığa
mahkum etmeye mecburum. Hayat ancak bir kere
oynanan bir kumardır, (yaşam insana bir kez şans
V
tanır) ben onu kaybettim. İkinci defa oynayamam...
Artık benim için eskisinden beter bir hayat başlaya-
cak."
C
Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangi-
sinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklama
ile uyuşmamaktadır?
A)
B) II
C) III . D) IV
E) V
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan I On seneden beri belki nafile yere (boşuna) herkes- 1. Jon 1 ten kaçmışım, insanlara inanmamakta haksızlık et- mişim. Aramış olsaydım, belki senin gibi birini bula- bilirdim. Her şeyi o zaman idrak etmiş (düşünmüş) 11 olsaydım, belki zamanla alışır, seni başkalarında bulmaya (seni hatırlatan insanlarla birlikte olmaya) gayret ederdim. Ama bundan sonra her şey bitti. Asıl büyük ve affedilmez haksızlığı sana karşı yap- tıktan sonra, hiçbir şeyi düzeltmek istemiyorum. Se- nin hakkında verdiğim yanlış bir hükme dayanarak IV (gerçek dışı bir saptamadan yola çıkarak) bütün insanları suçlu tuttum; onlardan kaçtım. Bugün ha- kikati anlıyorum; fakat nefesimi ebedi bir yalnızlığa mahkum etmeye mecburum. Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır, (yaşam insana bir kez şans V tanır) ben onu kaybettim. İkinci defa oynayamam... Artık benim için eskisinden beter bir hayat başlaya- cak." C Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangi- sinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklama ile uyuşmamaktadır? A) B) II C) III . D) IV E) V
A) 4
Bir bahara açık duran penceresin de
Belki birgün gelir geçmiş zamanı arar
Diyerek bu portreyi çizdi sanatkâr,
Bir oda içinin işık ve gölgesinde.
B) 5
Verdi bir başka renk, başka biçim hasından;
Dilediki bir ölümsüz ömür yaşasın,
Geçsin geceleri kışın, günleri yazın,
Süzgün gözlerini seyredip aynasından.
Severdi, ağlardı, güler ve hatırlardı.
Değişmeden önce sanadın fırçasında;
Onun bu güzele gebe Rönesansında
Günler biribirini güden hoş anılardı.
Yukarıda Ahmet Muhip Dıranas'a ait "Portre" adlı şiir yer almaktadır.
Buna göre kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır?
(Büyük harflerin misra başındaki kullanımı dikkate alınmayacaktır.)
Şimdi çerçevede mahbus yaşamaktadır,
Alnında o yaman ölmezliğin zaferi;
Uzak bir rüyada yüzer gibi gözleri,
Artık ne gülmek de ne de ağlamaktadır.
C) 6
D) 7
E) 8
Yoğu
leme sar
Buna göre
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
A) 4 Bir bahara açık duran penceresin de Belki birgün gelir geçmiş zamanı arar Diyerek bu portreyi çizdi sanatkâr, Bir oda içinin işık ve gölgesinde. B) 5 Verdi bir başka renk, başka biçim hasından; Dilediki bir ölümsüz ömür yaşasın, Geçsin geceleri kışın, günleri yazın, Süzgün gözlerini seyredip aynasından. Severdi, ağlardı, güler ve hatırlardı. Değişmeden önce sanadın fırçasında; Onun bu güzele gebe Rönesansında Günler biribirini güden hoş anılardı. Yukarıda Ahmet Muhip Dıranas'a ait "Portre" adlı şiir yer almaktadır. Buna göre kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır? (Büyük harflerin misra başındaki kullanımı dikkate alınmayacaktır.) Şimdi çerçevede mahbus yaşamaktadır, Alnında o yaman ölmezliğin zaferi; Uzak bir rüyada yüzer gibi gözleri, Artık ne gülmek de ne de ağlamaktadır. C) 6 D) 7 E) 8 Yoğu leme sar Buna göre
BENIM HE
6. Insanoğlu dış dünyayı algılamak ve anla-
mak için duyu organlarından faydalanır.
||
Edebiyatçı, eserinde gerçeklik izlenimi
|||
ve güzellik duygusu uyandırmak için
bunlardan sıklıkla faydalanır ancak duyu
organları insana asıl hakikati verebilecek
JV
yeterliliğe sahip değildir. Hatta onlar bizi
aldatabilir de. Asıl hakikat daha ötede ve
daha derindedir ona duyu organlarından
çok hayal ve akıl gücü ile ulaşılır.
V
Bu parçada altı çizili tamlamalardan
hangileri diğerlerinden farklıdır?
A) I ve V
B) Yalnız I C) Ive V
E) Yalnız IV
D) Il ve III
Diğer sayfaya ge
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
BENIM HE 6. Insanoğlu dış dünyayı algılamak ve anla- mak için duyu organlarından faydalanır. || Edebiyatçı, eserinde gerçeklik izlenimi ||| ve güzellik duygusu uyandırmak için bunlardan sıklıkla faydalanır ancak duyu organları insana asıl hakikati verebilecek JV yeterliliğe sahip değildir. Hatta onlar bizi aldatabilir de. Asıl hakikat daha ötede ve daha derindedir ona duyu organlarından çok hayal ve akıl gücü ile ulaşılır. V Bu parçada altı çizili tamlamalardan hangileri diğerlerinden farklıdır? A) I ve V B) Yalnız I C) Ive V E) Yalnız IV D) Il ve III Diğer sayfaya ge
TYT/Türkçe
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Hector Abad'ın yazdığı Agnosta, modern bir distopya
olarak değerlendirilebilir. Yapıtı okuyunca yazarın
büyülü gerçekçiliğin öncülerinden olan Marquez'e kimi
göndermeler yaptığını fark ediyorsunuz. Pikareskten
tutun da hicve, maceraya kadar pek çok türe göz kırpan
ve gazeteci kimliğini de işin içine katan Abad'ın
romanını türleştirmek zor olabilir. Hikâyesinin
yoğunluğu, anlatılanların ardındaki toplumsal, tarihsel
ve insani araştırmanın ciddiyeti ile Hector Abad, klasik
yapıtlara taş çıkartan başarılı bir roman yazmış. Çağdaş
Kolombiya toplumundan, yakın tarihin kirli savaşından,
egemen sınıfın adaletsizliğinden esinlenerek yazılan bu
roman toplumsal bir panorama çiziyor. Yazar
başkalarının gördüğü hâlde söylemediklerini
korkusuzca dile getirdiği için şaşırtıyor. Ayrıca gerçekliği
sunarken kalem dokunuşlarını hissettirmiyor. Söz
konusu gerçekler öylesine keskin gözlemlere dayalı ki
Abad, aynasını kendi toplumuna değil, insanlığa tutarak
az gelişmişliğin küresel kaderini yazıyor.
37. Bu parçadaki altı çizili sözle, sözü edilen yazarla
ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yapıtlarının hem anlatıcısı hem de kahramanlarından
biri olduğu
B) Anlattıklarının anlatmak istediklerini bütünüy
içermediği
C) Yaşam gerçekliğini farklı bakış açılarından
yararlanarak ele aldığı
A TE
39-4
cevap
D) Kendi yaşamına dair ayrıntılara yer vermediği
E) Yaşananları olay akışına müdahale etmeden
doğallıkla sunduğu
Buc
Yaz
işle
gen
ihti
he
Gi
ac
b
HELSIN
SE ON
EDZIE
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
TYT/Türkçe 37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Hector Abad'ın yazdığı Agnosta, modern bir distopya olarak değerlendirilebilir. Yapıtı okuyunca yazarın büyülü gerçekçiliğin öncülerinden olan Marquez'e kimi göndermeler yaptığını fark ediyorsunuz. Pikareskten tutun da hicve, maceraya kadar pek çok türe göz kırpan ve gazeteci kimliğini de işin içine katan Abad'ın romanını türleştirmek zor olabilir. Hikâyesinin yoğunluğu, anlatılanların ardındaki toplumsal, tarihsel ve insani araştırmanın ciddiyeti ile Hector Abad, klasik yapıtlara taş çıkartan başarılı bir roman yazmış. Çağdaş Kolombiya toplumundan, yakın tarihin kirli savaşından, egemen sınıfın adaletsizliğinden esinlenerek yazılan bu roman toplumsal bir panorama çiziyor. Yazar başkalarının gördüğü hâlde söylemediklerini korkusuzca dile getirdiği için şaşırtıyor. Ayrıca gerçekliği sunarken kalem dokunuşlarını hissettirmiyor. Söz konusu gerçekler öylesine keskin gözlemlere dayalı ki Abad, aynasını kendi toplumuna değil, insanlığa tutarak az gelişmişliğin küresel kaderini yazıyor. 37. Bu parçadaki altı çizili sözle, sözü edilen yazarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıtlarının hem anlatıcısı hem de kahramanlarından biri olduğu B) Anlattıklarının anlatmak istediklerini bütünüy içermediği C) Yaşam gerçekliğini farklı bakış açılarından yararlanarak ele aldığı A TE 39-4 cevap D) Kendi yaşamına dair ayrıntılara yer vermediği E) Yaşananları olay akışına müdahale etmeden doğallıkla sunduğu Buc Yaz işle gen ihti he Gi ac b HELSIN SE ON EDZIE
Küçük Kara Balık ısrar eder. Her şe-
, hayatının yaşadığı yerden ibaret
sler olduğunu öğrenmek istediğini
dâhil olduğu ufak bir tartışmadan
duğu dereden gider. Yaşadığı ma-
ir köşede dursun; toplum normla-
erler. Kitapta, karşılaştığı zorluk-
masina amacına ulaşması ve onu
klara yol gösterici olması anlatılır.
parçada sözü edilen karakte-
r?
sur
E) Meraklı
C) Gururlu
nularını günlük hayattan
ümkün olmayan mucize-
meyerek romantiklerden
dir?
1.
TOPH
yayınc
basit yaşamsal eylem-
a hayatın bize sunduğu
camış oluruz.
şayamaz; bir fayda uğ-
uluklarını yerine getir-
delidir bu. Tabii ki için
k tehlike içinde olmak
tırdı. Her gözyaşının
angi zamanda, hangi
emliydi.
rip evcil bir hayvan
u. Ne var ki sabah,
amaya devam eden
Zamanın birinde yaşlı bir adam, çok güzel tüyleri olan bir kuşu
sapanıyla ayağından vurur. Kuşu evine getirip yarasını iyileşti-
rir. Kuşun ayağına bir ip bağlayarak kuşu omzuna koyar ve kuş
mezatı yapılan çarşının yolunu tutar. Eşsiz güzellikteki kuşu
gören herkesin ağzı bir karış açık kalmıştır. Mezattaki tüm ka-
labalığın ilgisiyle karşılaşan yaşlı adam hâlinden çok memnun-
dur. "Benim kuşum böyle güzel, benim kuşum şöyle gösterişli
Tüyleri bir gökkuşağı gibi renkli, sesi de çok güzel..." diye bö
bürlenirken genç bir adam gelir. Kalabalığı görür görmez o da
gider kuşun yanına. Dikkatini çeken ilk şey ise kuşun ayağına
bağlanmış ip olur. Yaşlı adamın yanına yaklaşır ve kendi om-
zundaki cılız, gösterişsiz kuşunu göstererek "Şu gördüğün cılız
kuş benim fakat senin omzundaki güzeller güzeli kuş senin de-
ğildir." deyince adam küplere biner. Genç adam haklı olduğunu
savunmaya devam eder hatta bunu kanıtlamak için bir öneride
bulunur. Önce kuşun ayağındaki ipi çözmesini sonra ikisinin de
kendi kuşlarını serbest bırakmalarını söyler. Adam kalabalığa
rezil olmamak adına biraz da hırsıyla o anda ipi çözer. İkisi de
aynı anda kuşlarını gökyüzüne salar. Eşsiz güzellikteki kuş, öz-
gürlüğüne kavuşunca olabildiğince hızla kanat çırpıp yüksek-
lere doğru uçar ve gözden kaybolur. Genç adamın cılız kuşu
ise mezat alanında birkaç tur attıktan sonra sahibinin omzuna
konar. Genç adam, kuşunun kanatlarına bir öpücük kondurur
ve kendisiyle olmayı tercih ettiği için ona teşekkür eder.
35. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?
A) Sadece birlikte değişen ya da birlikte aynı kalmayı göze
alanlar, bir arada olmaya devam edebilir.
B) Özgür bırakıldığında sana geri dönen şeyler, onların sana
ait olduğunu anlaman için yeterlidir.
C) Kibir içindeki bir zihin katı ve duyarsızdır oysa farkındalık
sürekli esnek elmayı gerektirir.
D) İnsanlar sevilmek, eşyalar ise kullanılmak için vardır; tam
tersini yapmak huzursuzluğun nedenidir.
E) Kendi sözlerinin ağırlığını taşımaya güç yetiremediği için
başkalarının sözleriyle hareket edenler vardır.
36. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak
1. okuyucuyu olay içinde yaşatma
II. benzetmeye başvurma
III. genelleme yapma
IV. kişileştirmeden faydalanma
yargılarından hangisi söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) Lve Il
E) Il ve I
C) Yalnız IV
37-38. soruları aşağıd
Geçinmek için ne yapte
kalbinin arzuladığı şeye
edip edemediğini bilme
ilgilendirmiyor. Aşk içi
için, bir aptal gibi gör
mek istiyorum. Ay' ins
beni ilgilendirmiyor.
ğını, hayatın ihanet
korkusundan kapan
maya, azaltmaya ya
oturamayacağını bi
olup olamayacağın
bizi dikkatli ve gerç
edip coşkunun se
verip vermeyece
nin doğru olup o
dürüst olmak için
mayacağını; ihan
net edip etmeye
nilebilir olup ola
olmasa da güze
37. Bu parçadan h
bilir?
A Mutlu ve L
yetinmeyi
Gerçekler
güvenilirli
Insanın s
ması öne
D Hayatın
nın yapr
E) Hayatta
mayı g
38. Bu par
mak is
A) En
B) Bü
C) Ka
D) D
(E)
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Küçük Kara Balık ısrar eder. Her şe- , hayatının yaşadığı yerden ibaret sler olduğunu öğrenmek istediğini dâhil olduğu ufak bir tartışmadan duğu dereden gider. Yaşadığı ma- ir köşede dursun; toplum normla- erler. Kitapta, karşılaştığı zorluk- masina amacına ulaşması ve onu klara yol gösterici olması anlatılır. parçada sözü edilen karakte- r? sur E) Meraklı C) Gururlu nularını günlük hayattan ümkün olmayan mucize- meyerek romantiklerden dir? 1. TOPH yayınc basit yaşamsal eylem- a hayatın bize sunduğu camış oluruz. şayamaz; bir fayda uğ- uluklarını yerine getir- delidir bu. Tabii ki için k tehlike içinde olmak tırdı. Her gözyaşının angi zamanda, hangi emliydi. rip evcil bir hayvan u. Ne var ki sabah, amaya devam eden Zamanın birinde yaşlı bir adam, çok güzel tüyleri olan bir kuşu sapanıyla ayağından vurur. Kuşu evine getirip yarasını iyileşti- rir. Kuşun ayağına bir ip bağlayarak kuşu omzuna koyar ve kuş mezatı yapılan çarşının yolunu tutar. Eşsiz güzellikteki kuşu gören herkesin ağzı bir karış açık kalmıştır. Mezattaki tüm ka- labalığın ilgisiyle karşılaşan yaşlı adam hâlinden çok memnun- dur. "Benim kuşum böyle güzel, benim kuşum şöyle gösterişli Tüyleri bir gökkuşağı gibi renkli, sesi de çok güzel..." diye bö bürlenirken genç bir adam gelir. Kalabalığı görür görmez o da gider kuşun yanına. Dikkatini çeken ilk şey ise kuşun ayağına bağlanmış ip olur. Yaşlı adamın yanına yaklaşır ve kendi om- zundaki cılız, gösterişsiz kuşunu göstererek "Şu gördüğün cılız kuş benim fakat senin omzundaki güzeller güzeli kuş senin de- ğildir." deyince adam küplere biner. Genç adam haklı olduğunu savunmaya devam eder hatta bunu kanıtlamak için bir öneride bulunur. Önce kuşun ayağındaki ipi çözmesini sonra ikisinin de kendi kuşlarını serbest bırakmalarını söyler. Adam kalabalığa rezil olmamak adına biraz da hırsıyla o anda ipi çözer. İkisi de aynı anda kuşlarını gökyüzüne salar. Eşsiz güzellikteki kuş, öz- gürlüğüne kavuşunca olabildiğince hızla kanat çırpıp yüksek- lere doğru uçar ve gözden kaybolur. Genç adamın cılız kuşu ise mezat alanında birkaç tur attıktan sonra sahibinin omzuna konar. Genç adam, kuşunun kanatlarına bir öpücük kondurur ve kendisiyle olmayı tercih ettiği için ona teşekkür eder. 35. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lir? A) Sadece birlikte değişen ya da birlikte aynı kalmayı göze alanlar, bir arada olmaya devam edebilir. B) Özgür bırakıldığında sana geri dönen şeyler, onların sana ait olduğunu anlaman için yeterlidir. C) Kibir içindeki bir zihin katı ve duyarsızdır oysa farkındalık sürekli esnek elmayı gerektirir. D) İnsanlar sevilmek, eşyalar ise kullanılmak için vardır; tam tersini yapmak huzursuzluğun nedenidir. E) Kendi sözlerinin ağırlığını taşımaya güç yetiremediği için başkalarının sözleriyle hareket edenler vardır. 36. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 1. okuyucuyu olay içinde yaşatma II. benzetmeye başvurma III. genelleme yapma IV. kişileştirmeden faydalanma yargılarından hangisi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız III D) Lve Il E) Il ve I C) Yalnız IV 37-38. soruları aşağıd Geçinmek için ne yapte kalbinin arzuladığı şeye edip edemediğini bilme ilgilendirmiyor. Aşk içi için, bir aptal gibi gör mek istiyorum. Ay' ins beni ilgilendirmiyor. ğını, hayatın ihanet korkusundan kapan maya, azaltmaya ya oturamayacağını bi olup olamayacağın bizi dikkatli ve gerç edip coşkunun se verip vermeyece nin doğru olup o dürüst olmak için mayacağını; ihan net edip etmeye nilebilir olup ola olmasa da güze 37. Bu parçadan h bilir? A Mutlu ve L yetinmeyi Gerçekler güvenilirli Insanın s ması öne D Hayatın nın yapr E) Hayatta mayı g 38. Bu par mak is A) En B) Bü C) Ka D) D (E)
A) I
tadır?
C) III
D)
E)
de verilen açıklamayla
den hangisinin
D) IV
E) V
11. "Tutmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde "saymak, algılamak" anlamında kullanıl-
mıştır?
Kadıncağız, kucağında bir çocuk tutuyordu.
B) Akıllı kimse, dostluğu her şeyden üstün tutar.
Gölden balık tutarak geçimini sağlıyordu.
O karakterdeki insanları kimse tutamaz.
Seksen yaşında da olsa çalışmak insanı dinç
tutar.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cükler anlamca birbirine en yakındır?
i ninirlendirecek, kızdıracak bi
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
A) I tadır? C) III D) E) de verilen açıklamayla den hangisinin D) IV E) V 11. "Tutmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han- gisinde "saymak, algılamak" anlamında kullanıl- mıştır? Kadıncağız, kucağında bir çocuk tutuyordu. B) Akıllı kimse, dostluğu her şeyden üstün tutar. Gölden balık tutarak geçimini sağlıyordu. O karakterdeki insanları kimse tutamaz. Seksen yaşında da olsa çalışmak insanı dinç tutar. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- cükler anlamca birbirine en yakındır? i ninirlendirecek, kızdıracak bi
Doktrin Yayınları
D
10. Aşağıc
kargit
8. Yazar; Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları adlı
eserlerinde, İstanbul'un kaybolan güzelliklerini an-
latmıştır. Güzelim bir doğa harikası olan Boğaz her
geçen gün eski güzelliklerini kaybetmektedir. Bu
türden anılar geçmişe tutulan bir fener gibidir.
Bu parçada altı çizili sözcüğün kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) T
Geçmiş olaylardaki nicellikleri gösterir.
B) Geçmişi yaşatan olayları günümüze taşır.
C) Zamanın bilinmeyen yönlerini aydınlatır.
D) Geleceğe yönelirken kılavuzluk yapar.
E Geçmişte kalmış olayların karanlık yönlerini ay-
dinlatır.
D)
E)
1-
21
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Doktrin Yayınları D 10. Aşağıc kargit 8. Yazar; Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları adlı eserlerinde, İstanbul'un kaybolan güzelliklerini an- latmıştır. Güzelim bir doğa harikası olan Boğaz her geçen gün eski güzelliklerini kaybetmektedir. Bu türden anılar geçmişe tutulan bir fener gibidir. Bu parçada altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) T Geçmiş olaylardaki nicellikleri gösterir. B) Geçmişi yaşatan olayları günümüze taşır. C) Zamanın bilinmeyen yönlerini aydınlatır. D) Geleceğe yönelirken kılavuzluk yapar. E Geçmişte kalmış olayların karanlık yönlerini ay- dinlatır. D) E) 1- 21
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı zamir kullanılmıştır?
ir? A) Kim olduğunu anlatırken kendisini tanıyan biri çıktı.
B) Genç bir köy ağası onu istiyordu.
C) Bunu biraz sonra Yassı Tepe'yi aşınca anladı.
D) Onu ilk defa buraya dayanarak kaval çalarken görmüştü.
E) Burada yalnız onun buyruğu geçerdi.
ildomi amirdir?
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı zamir kullanılmıştır? ir? A) Kim olduğunu anlatırken kendisini tanıyan biri çıktı. B) Genç bir köy ağası onu istiyordu. C) Bunu biraz sonra Yassı Tepe'yi aşınca anladı. D) Onu ilk defa buraya dayanarak kaval çalarken görmüştü. E) Burada yalnız onun buyruğu geçerdi. ildomi amirdir?
Bu cümle deki sözcük
türleri
abım.
Sizlerle daha önce 3391 Kilometre'de buluştuysak ve siz eğer
Sifir Kilometre'yi de alıp bu satırları kitaptan okuyorsanız benden
daha mutlu bir insan olamaz... Bu demektir ki doğru yoldayım;
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Bu cümle deki sözcük türleri abım. Sizlerle daha önce 3391 Kilometre'de buluştuysak ve siz eğer Sifir Kilometre'yi de alıp bu satırları kitaptan okuyorsanız benden daha mutlu bir insan olamaz... Bu demektir ki doğru yoldayım;
nelere
kaçın-
ediyor
kenin
ağlar
erine
n bir
dan
ne-
uş
in
7.
Maksimum Net Stratejisi
Genetiği değiştirilmiş buğday tüketiminin güvenliği konusun-
da araştırma yapan üç binden fazla bilimsel çalışma bulun-
masına rağmen, dünya nüfusunun neredeyse üçte biri, ge-
netiği değiştirilmiş gıdaların zararlı olduğunu düşünüyor. Ak-
sini gösteren yığınla araştırmaya rağmen, neredeyse her üç
insandan birinin bu mite sahip olmasını pek çok açıdan tar-
tışmak mümkün elbette. Ancak genetiği değiştirilmiş buğday-
ların, diğer genetik seçilim teknikleriyle geliştirilen buğday-
lardan daha zararlı olmadığı konusunda bilimsel bir uzlaş-
ma olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Yine de bu va-
him tabloya rağmen, komplo teorileri bilimin elinden kurtu-
lamıyor. Araştırmalara göre, insanların; insan evrimi, büyük
patlama teorisi, kök hücre araştırmaları ve iklim değişimi gibi
bilimsel konular üzerindeki düşünceleri büyük oranda politik
ve dinî eğilimlerden etkileniyor. Yani halk arasındaki yaygın
inanışın aksine, yüksek eğitim seviyesine sahip olmanın ba-
zen bu tarz bilimsel konularda daha polarize fikirler oluşturma
eğilimini ortadan kaldırmadığı görülüyor. Örneğin yüksek bir
eğitim seviyesine sahip olsa da muhafazakâr insanlar, bilim-
sel uzlaşmanın oluştuğu iklim değişimini reddetmeye devam
ediyor. Buna karşın, eğitimli liberaller ise iklim değişimi ko-
nusunda daha hassas davranabiliyor. Benzer eğilimler, kök
hücre araştırmaları ve evrim konularında da gözlemlenebilir.
Bu parçaya göre
1. Eğitim seviyesinin bazı bilimsel konular için fikir üretme
konusunda tek belirleyici olmadığını söylemek mümkün-
dür.
II. Bir konunun varlığı ya da yokluğu bilimsel olarak kanıtlan-
mış olsa da bazı bilim çevreleri kanıtlanan bu bilimsel teo-
riye ayak direyebilmektedir.
III. Komplo teorileri nedeniyle bilimsel çalışmalar zaman
zaman kesintiye uğrayabilmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşmak mümkündür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il ve Ill
E) I ve III
C) I ve II
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
nelere kaçın- ediyor kenin ağlar erine n bir dan ne- uş in 7. Maksimum Net Stratejisi Genetiği değiştirilmiş buğday tüketiminin güvenliği konusun- da araştırma yapan üç binden fazla bilimsel çalışma bulun- masına rağmen, dünya nüfusunun neredeyse üçte biri, ge- netiği değiştirilmiş gıdaların zararlı olduğunu düşünüyor. Ak- sini gösteren yığınla araştırmaya rağmen, neredeyse her üç insandan birinin bu mite sahip olmasını pek çok açıdan tar- tışmak mümkün elbette. Ancak genetiği değiştirilmiş buğday- ların, diğer genetik seçilim teknikleriyle geliştirilen buğday- lardan daha zararlı olmadığı konusunda bilimsel bir uzlaş- ma olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Yine de bu va- him tabloya rağmen, komplo teorileri bilimin elinden kurtu- lamıyor. Araştırmalara göre, insanların; insan evrimi, büyük patlama teorisi, kök hücre araştırmaları ve iklim değişimi gibi bilimsel konular üzerindeki düşünceleri büyük oranda politik ve dinî eğilimlerden etkileniyor. Yani halk arasındaki yaygın inanışın aksine, yüksek eğitim seviyesine sahip olmanın ba- zen bu tarz bilimsel konularda daha polarize fikirler oluşturma eğilimini ortadan kaldırmadığı görülüyor. Örneğin yüksek bir eğitim seviyesine sahip olsa da muhafazakâr insanlar, bilim- sel uzlaşmanın oluştuğu iklim değişimini reddetmeye devam ediyor. Buna karşın, eğitimli liberaller ise iklim değişimi ko- nusunda daha hassas davranabiliyor. Benzer eğilimler, kök hücre araştırmaları ve evrim konularında da gözlemlenebilir. Bu parçaya göre 1. Eğitim seviyesinin bazı bilimsel konular için fikir üretme konusunda tek belirleyici olmadığını söylemek mümkün- dür. II. Bir konunun varlığı ya da yokluğu bilimsel olarak kanıtlan- mış olsa da bazı bilim çevreleri kanıtlanan bu bilimsel teo- riye ayak direyebilmektedir. III. Komplo teorileri nedeniyle bilimsel çalışmalar zaman zaman kesintiye uğrayabilmektedir. yargılarından hangilerine ulaşmak mümkündür? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Il ve Ill E) I ve III C) I ve II