Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk Dünyası Edebiyatında Roman Soruları

Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de
1. Bu bölge coğrafi
Örgütün yasal
18
zamanıdır.
ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir.
ve yasal olmayan yollardan topladığı paralara el kondu.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de 1. Bu bölge coğrafi Örgütün yasal 18 zamanıdır. ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir. ve yasal olmayan yollardan topladığı paralara el kondu.
8. Roman kişileri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
AT Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren kah-
ramanlar gerçek hayatta rastladığımız ya da
rastlayabileceğimiz kişilerdir.
B) Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellik-
leriyle yansıtılır.
C) Metindeki rol dağılımına göre kişiler; başkahra-
man, yardımcı kahramanlar, karşıt güç şeklin-
de çeşitlenir.
D) Başkahramanlar yiğitlik, cesurluk, kişisel üs-
tünlük, asalet gibi vasıfları temsil eden ve olay-
ların akışına yön veren kişilerdir.
E) Roman kahramanının yaşamı, geniş bir za-
man çerçevesi içinde baştan sona anlatılabilir.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
8. Roman kişileri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? AT Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren kah- ramanlar gerçek hayatta rastladığımız ya da rastlayabileceğimiz kişilerdir. B) Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellik- leriyle yansıtılır. C) Metindeki rol dağılımına göre kişiler; başkahra- man, yardımcı kahramanlar, karşıt güç şeklin- de çeşitlenir. D) Başkahramanlar yiğitlik, cesurluk, kişisel üs- tünlük, asalet gibi vasıfları temsil eden ve olay- ların akışına yön veren kişilerdir. E) Roman kahramanının yaşamı, geniş bir za- man çerçevesi içinde baştan sona anlatılabilir.
saad Hansto no?
"-1, -i" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı gö-
revdedir?
A) Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı.
B) Düşman askerlerini görünmeden yolun karşısına geçtik.
O Burada saatlerce elleri kelepçeli bir şekilde bekledi.
D) Bilginlerin dediğine göre, on milyona yakın Türk yurt
değiştirdi.
E) Bu sade dekor, ölümün manzarası gibi donuktu.
VI (0
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
saad Hansto no? "-1, -i" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı gö- revdedir? A) Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı. B) Düşman askerlerini görünmeden yolun karşısına geçtik. O Burada saatlerce elleri kelepçeli bir şekilde bekledi. D) Bilginlerin dediğine göre, on milyona yakın Türk yurt değiştirdi. E) Bu sade dekor, ölümün manzarası gibi donuktu. VI (0
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat
vardır?
A) Onu karşısında görünce camı kırık telefonunu bir kez
daha elinden düşürdü.
B) Sonunda üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya
karar verdi.
C) Kafam her an bir konu bulmak için binbir çeşit şeye
müracaat ediyor.
D Devlet; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını
sağlar.
E) Arkasındaki masada biri gözlüklü iki adam vardı.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat vardır? A) Onu karşısında görünce camı kırık telefonunu bir kez daha elinden düşürdü. B) Sonunda üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi. C) Kafam her an bir konu bulmak için binbir çeşit şeye müracaat ediyor. D Devlet; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlar. E) Arkasındaki masada biri gözlüklü iki adam vardı.
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok sıfat
vardır?
A) Sepetçioğlu, romanlarında devlet başkanları ve ma-
neviyat önderlerini yan yana tutar.
B Mevlana, hümanist bir düşünür olarak şiirler yazmıştır.
C) Köle sahibi için en büyük tehlike, kölenin başkaldırması-
dır.
D) Bazı romancılar Türk tarihini aşağılamak bedbaht-
lığından keyif alıyor.
E) Sen gittiğin zaman ne yapacağımı gerçekten bilmi-
yorum.
1.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok sıfat vardır? A) Sepetçioğlu, romanlarında devlet başkanları ve ma- neviyat önderlerini yan yana tutar. B Mevlana, hümanist bir düşünür olarak şiirler yazmıştır. C) Köle sahibi için en büyük tehlike, kölenin başkaldırması- dır. D) Bazı romancılar Türk tarihini aşağılamak bedbaht- lığından keyif alıyor. E) Sen gittiğin zaman ne yapacağımı gerçekten bilmi- yorum. 1.
20. Fânî akislerini kaybeden sesleriniz
En mağrur alınlara diyebilirler: "Eğil!"
Edebiyat en küçük pâyedir yanınızda.
Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz,
Yâdınıza yabancı bâdiyelerde değil
Ana vatanınızda, ana vatanınızda
Bu dizelerin ait olduğu şiir anlayışıyla ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Memleket edebiyatının değerleri ön plandadır.
B) Hamasi yani epik özellikler göstermektedir
C) Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin görüldüğü dö-
nemde ortaya çıkmıştır.
D) İdeolojik bir yaklaşımla halk uyandırılmaya ça-
lışılmıştır.
e
E) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
20. Fânî akislerini kaybeden sesleriniz En mağrur alınlara diyebilirler: "Eğil!" Edebiyat en küçük pâyedir yanınızda. Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz, Yâdınıza yabancı bâdiyelerde değil Ana vatanınızda, ana vatanınızda Bu dizelerin ait olduğu şiir anlayışıyla ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Memleket edebiyatının değerleri ön plandadır. B) Hamasi yani epik özellikler göstermektedir C) Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin görüldüğü dö- nemde ortaya çıkmıştır. D) İdeolojik bir yaklaşımla halk uyandırılmaya ça- lışılmıştır. e E) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
TY-T
93. (1) Güç ve yavaş yazarım, yazarken yazdıklarımı
çok değiştiririm. (11) Çalışmaya başlayınca araya
herhangi bir şey girmezse, sonuna kadar aynı hız-
la devam ederim. (III) Fakat ara verince tekrar baş-
lamaklığım aylar ister. (IV) Çok defa devamlı çalış-
mam için eserin beni bırakmayacak kadar ilerlemiş
olması ve kapıda matbaacın adamının beklemesi
lazım olur. (V) Hayatımda en mutlu olduğum anlar-
da sekizden bire kadar yazı masasının başında ka-
bildiğim anlardır. (VI) Konulanmı çabuk ve daha zi-
yade konuşurken bulurum.
1
1
1
1
Tarama Testleri
YAYINLARI
B) III
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A) II
CAM D) V
E) VI
Tarama Testleri
YAYILARI
TY F
5.-6. ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
1
5. Her gün yeni bir ilim, yeni bir sanat anlayışı ve ye-
ni bir dâhiden bahsettiler. Birçok dâhi var, fakat bir
tek dahiyane eser yok. Ben kendi adıma şimdi-
ye kadar dikkate değer bir milli edebiyattan bah-
sedildiğini bilmiyorum. Size itiraf edeyim. Ben faz-
la Avrupalılıktan pek hoşlanmam. Bazen Anadolu
türkülerini dinlemekten sınırsız bir haz duyarım.
Geçen, Ayaş'tan Ankara'ya dönerken bir gece
arabacının söylediği şarkıları bütün Servetifünun
Edebiyatına tercih ederim. Fakat buna rağmen ben
bu milli şiirden ve edebîyattan ne bir şey anlıyorum
ne de hoşlanıyorum.
Bu parçanın yazarının düşünceleri ile ilgili ola-
rak aşağıdaki sözlerden hangisiyle ilişkilendiri-
I
1
1
1
I
7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak
1. Karşılaştırma yoluna başvurulmuştur.
II. Tartışma tekniğine yer verilmiştir.
III. Alıntılar kullanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) Il ve Ill
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
TY-T 93. (1) Güç ve yavaş yazarım, yazarken yazdıklarımı çok değiştiririm. (11) Çalışmaya başlayınca araya herhangi bir şey girmezse, sonuna kadar aynı hız- la devam ederim. (III) Fakat ara verince tekrar baş- lamaklığım aylar ister. (IV) Çok defa devamlı çalış- mam için eserin beni bırakmayacak kadar ilerlemiş olması ve kapıda matbaacın adamının beklemesi lazım olur. (V) Hayatımda en mutlu olduğum anlar- da sekizden bire kadar yazı masasının başında ka- bildiğim anlardır. (VI) Konulanmı çabuk ve daha zi- yade konuşurken bulurum. 1 1 1 1 Tarama Testleri YAYINLARI B) III Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II CAM D) V E) VI Tarama Testleri YAYILARI TY F 5.-6. ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 1 5. Her gün yeni bir ilim, yeni bir sanat anlayışı ve ye- ni bir dâhiden bahsettiler. Birçok dâhi var, fakat bir tek dahiyane eser yok. Ben kendi adıma şimdi- ye kadar dikkate değer bir milli edebiyattan bah- sedildiğini bilmiyorum. Size itiraf edeyim. Ben faz- la Avrupalılıktan pek hoşlanmam. Bazen Anadolu türkülerini dinlemekten sınırsız bir haz duyarım. Geçen, Ayaş'tan Ankara'ya dönerken bir gece arabacının söylediği şarkıları bütün Servetifünun Edebiyatına tercih ederim. Fakat buna rağmen ben bu milli şiirden ve edebîyattan ne bir şey anlıyorum ne de hoşlanıyorum. Bu parçanın yazarının düşünceleri ile ilgili ola- rak aşağıdaki sözlerden hangisiyle ilişkilendiri- I 1 1 1 I 7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 1. Karşılaştırma yoluna başvurulmuştur. II. Tartışma tekniğine yer verilmiştir. III. Alıntılar kullanılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) Il ve Ill C) Yalnız III
27. İnsanlara ahlak dersi vermek amacıyla yazılmış olan
1
hayvan masallarında hayvanlar kendilerine
www
||
özgü niteliklerini kaybederek insan kimliği
|||
içindedirler. Bu tür masalların bilinen en eski örneği
eski Hint edebiyatında "Kelile ve Dimne" ve eski Yu
IV
nan edebiyatında aisopos masallarıdır
V
A) V
Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden han-
gisi isim görevinde kullanılmamıştır?
B) IV
C) III
D) II
E)
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
27. İnsanlara ahlak dersi vermek amacıyla yazılmış olan 1 hayvan masallarında hayvanlar kendilerine www || özgü niteliklerini kaybederek insan kimliği ||| içindedirler. Bu tür masalların bilinen en eski örneği eski Hint edebiyatında "Kelile ve Dimne" ve eski Yu IV nan edebiyatında aisopos masallarıdır V A) V Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden han- gisi isim görevinde kullanılmamıştır? B) IV C) III D) II E)
18. I. Bu noktada geleneğin politik ve ideolojik
boyutundan söz etmek mümkün görünmektedir.
II. Gelenekçi, geleneği bir kalıp olarak algılar ve
değişimin, gelişimin geleneğin bir parçası olduğunu
kabul etmez.
III. Hangi toplum veya kültürde olursa olsun gelenek,
toplumda belli davranış kalıpları üretip sunan ve bu
kalıplara uyulması hususunda belli yaptırımları olan
bir kurumdur.
IV. Geleneksel olmakla gelenekçi olmanın ayrımı bu
noktada belirginleşir.
V. Geleneği bir ideolojik olgu olarak algılayıp
benimsemek, toplumsal değişimin önüne geleneği
bir set olarak koymak anlamına gelir.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan üçüncü olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
20
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
18. I. Bu noktada geleneğin politik ve ideolojik boyutundan söz etmek mümkün görünmektedir. II. Gelenekçi, geleneği bir kalıp olarak algılar ve değişimin, gelişimin geleneğin bir parçası olduğunu kabul etmez. III. Hangi toplum veya kültürde olursa olsun gelenek, toplumda belli davranış kalıpları üretip sunan ve bu kalıplara uyulması hususunda belli yaptırımları olan bir kurumdur. IV. Geleneksel olmakla gelenekçi olmanın ayrımı bu noktada belirginleşir. V. Geleneği bir ideolojik olgu olarak algılayıp benimsemek, toplumsal değişimin önüne geleneği bir set olarak koymak anlamına gelir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) I B) II C) III D) IV E) V 20
6. Anadolu'nun orta yerinde, kasabadan hâllice bir ilçenin
merkez mahallesinde yaşayan, ortadan sonra okumamış
iki genç kızın hayalleri ve geleceğe dair umutlarını
konuşarak bitirdikleri bir gün daha, takvimde üstüne
çarpı atılmış bir maziye dönüşüyor; karartılmış evleri ve
sokaklarıyla şehir, ürkütücü bir ıssızlığa bürünüyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Birleşik çekimli fiil
Kurallı birleşik fiil
Fiilimsi
DTüremiş yapılı fiil
E Ek fiil
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
6. Anadolu'nun orta yerinde, kasabadan hâllice bir ilçenin merkez mahallesinde yaşayan, ortadan sonra okumamış iki genç kızın hayalleri ve geleceğe dair umutlarını konuşarak bitirdikleri bir gün daha, takvimde üstüne çarpı atılmış bir maziye dönüşüyor; karartılmış evleri ve sokaklarıyla şehir, ürkütücü bir ıssızlığa bürünüyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? A) Birleşik çekimli fiil Kurallı birleşik fiil Fiilimsi DTüremiş yapılı fiil E Ek fiil
atı - Öğretici Metinler | Yeni Nesil Öğreten Edebiyat Fasikülleri
10. (1) Tanzimat Döneminde edebî tenkit asıl olarak ikinci
dönemde karşımıza çıkar. (II) Eski edebiyatçıların önde
gelen isimlerinden olan Muallim Naci ile yeni edebiyat
taraftarlarının üstadı kabul edilen Recaizade Mahmut
Ekrem, sonraki yılları da etkileyecek bir tartışmaya giriş-
mişlerdir. (III) Bu tartışmanın genel adı "abes - muktebes"
tartışmasıdır. (IV) Muallim Naci kulak için kafiyeyi savu-
nurken Recaizade Mahmut Ekrem göz için kafiye tarafın-
da olmuştur. (V) Bu dönemin ardından gelen Servetifünun
edebiyatçıları, kulak için kafiye anlayışını benimsemiş ve
bu anlayışı Türk edebiyatına yerleştirmişlerdir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
atı - Öğretici Metinler | Yeni Nesil Öğreten Edebiyat Fasikülleri 10. (1) Tanzimat Döneminde edebî tenkit asıl olarak ikinci dönemde karşımıza çıkar. (II) Eski edebiyatçıların önde gelen isimlerinden olan Muallim Naci ile yeni edebiyat taraftarlarının üstadı kabul edilen Recaizade Mahmut Ekrem, sonraki yılları da etkileyecek bir tartışmaya giriş- mişlerdir. (III) Bu tartışmanın genel adı "abes - muktebes" tartışmasıdır. (IV) Muallim Naci kulak için kafiyeyi savu- nurken Recaizade Mahmut Ekrem göz için kafiye tarafın- da olmuştur. (V) Bu dönemin ardından gelen Servetifünun edebiyatçıları, kulak için kafiye anlayışını benimsemiş ve bu anlayışı Türk edebiyatına yerleştirmişlerdir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
i,
aç
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
30. Ihsan ona, (Ayşe'ye, olan aşkını anlatır. Bu aşkı Ayşe'ye de
itiraf ettiğini, ona evlilik teklifinde bulunduğunu, Ayşe'nin ise
Izmir'e kim girerse onunla evleneceğini söylediğini belirtir.
Çünkü Ayşe için önemli olan millî mücadeledir, aşk ikinci
plandadır. İhsan, Peyami'nin de Ayşe'ye duyduğu aşkın
farkında olup bunu Peyami'ye de söyler.
Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin
kullanımı yoktur?
A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük gruplarının
árasına konur.
B) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin
başına ve sonuna konur.
C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi
belirtmek için konur.
D) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış
kelimelerden sonra konur.
E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
i, aç TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 30. Ihsan ona, (Ayşe'ye, olan aşkını anlatır. Bu aşkı Ayşe'ye de itiraf ettiğini, ona evlilik teklifinde bulunduğunu, Ayşe'nin ise Izmir'e kim girerse onunla evleneceğini söylediğini belirtir. Çünkü Ayşe için önemli olan millî mücadeledir, aşk ikinci plandadır. İhsan, Peyami'nin de Ayşe'ye duyduğu aşkın farkında olup bunu Peyami'ye de söyler. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur? A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük gruplarının árasına konur. B) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna konur. C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. D) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur. E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
9.
Servetifünun Dönemi sanatçıları, beslendikleri Bati-
li eserler doğrultusunda, dönemlerinin siyasi ve sosyal
şartlarının da etkisiyle, kendilerine özgü romanlar yazma-
Vi başarmışlardır. (II) Tekniği modern ve sağlam, Batılı
örneklere uygun Türk romanları bu dönemde yazılmıştır.
Bu dönemde roman, gerek üslup bakımından gerek-
se teknik bakımdan önceki döneme göre büyük gelişme
kaydetmiştir. (IV) Bu dönemde Tanzimat sanatçılarında
görülen kurgu hataları, üslup eksiklikleri, acemilikler vb.
kaybolmuştur. (V) Dönem sanatçıları, eserlerini klasisizm
ve romantizmin etkisinde kalarak yazmışlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?
ALI
Bll
CHIII
DNV
E) V
11.
Testokul
10. Servetifünun topluluğuyla ilgili aşağıdakilerden han- 12.
gisinde yanlışlık vardır?
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
9. Servetifünun Dönemi sanatçıları, beslendikleri Bati- li eserler doğrultusunda, dönemlerinin siyasi ve sosyal şartlarının da etkisiyle, kendilerine özgü romanlar yazma- Vi başarmışlardır. (II) Tekniği modern ve sağlam, Batılı örneklere uygun Türk romanları bu dönemde yazılmıştır. Bu dönemde roman, gerek üslup bakımından gerek- se teknik bakımdan önceki döneme göre büyük gelişme kaydetmiştir. (IV) Bu dönemde Tanzimat sanatçılarında görülen kurgu hataları, üslup eksiklikleri, acemilikler vb. kaybolmuştur. (V) Dönem sanatçıları, eserlerini klasisizm ve romantizmin etkisinde kalarak yazmışlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? ALI Bll CHIII DNV E) V 11. Testokul 10. Servetifünun topluluğuyla ilgili aşağıdakilerden han- 12. gisinde yanlışlık vardır?
uwixsbricaju
18. "Beş Hececiler" önceleri aruzla yazmışlar, sonra
1
||
hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Konuşma dilini esas
almışlar, sade dille daha çok kişisel konuları
IV
V
işlemişlerdir.
Bu parçadaki bilgi yanlışı altı çizili yerlerin han-
gisinden kaynaklanmaktadır?
A) I.
C) .
B) II.
D) IV.
E) V.
karekök
20.
7
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
uwixsbricaju 18. "Beş Hececiler" önceleri aruzla yazmışlar, sonra 1 || hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Konuşma dilini esas almışlar, sade dille daha çok kişisel konuları IV V işlemişlerdir. Bu parçadaki bilgi yanlışı altı çizili yerlerin han- gisinden kaynaklanmaktadır? A) I. C) . B) II. D) IV. E) V. karekök 20. 7
10
SINIF
20
Ünite Değerlendirme Sınavı
TÜRK D
Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi'nin ro-
manlarından biri değildir?
A) Dünyaya İkinci Geliş
B) Ferdi ve Şürekâsı
C) Yeryüzünde Bir Melek
D) Henüz On Yedi Yaşında
E) Paris'te Bir Türk
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
10 SINIF 20 Ünite Değerlendirme Sınavı TÜRK D Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi'nin ro- manlarından biri değildir? A) Dünyaya İkinci Geliş B) Ferdi ve Şürekâsı C) Yeryüzünde Bir Melek D) Henüz On Yedi Yaşında E) Paris'te Bir Türk
Testl
Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması
hem de ses düşmesi vardır? id enigt matople
iniğilivem
68
A) Aklıma yıllar önce okulda kaybettiğim günlüğüm
geldi.
ninea mibietal xamsey X162 xs 18
B) Sizinle konuştuğum günden beri uyuyamıyorum.
jag saansląpied its of bohse O
C) Fikirlerini kendine saklamayı öğrenmelisin. 60
D) Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.
pas
lalgne
E) Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum.
izemei süer
D) 190
ingesned süenü (A
(asmeaumuy süenü-leemąüb DinU (8
4.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Testl Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? id enigt matople iniğilivem 68 A) Aklıma yıllar önce okulda kaybettiğim günlüğüm geldi. ninea mibietal xamsey X162 xs 18 B) Sizinle konuştuğum günden beri uyuyamıyorum. jag saansląpied its of bohse O C) Fikirlerini kendine saklamayı öğrenmelisin. 60 D) Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser. pas lalgne E) Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. izemei süer D) 190 ingesned süenü (A (asmeaumuy süenü-leemąüb DinU (8 4.