Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Türk Dünyası Edebiyatında Roman Soruları

4. Insan, dünyaya fırlatılmış ve yine özgürlüğe mahkum edilmiş
bir varlıktır. Kendini oluşturmakla ve oluşturduğu "şey" le yü-
kümlüdür. Bu anlayış Tanrı gibi ilahi bir aracıyı ortadan kaldı-
rarak insanı kendi eyleminin sorumluluğu ile baş başa bırakır.
Her insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumlulu-
ğunu omuzuna yüklemekti.
Yukarıdaki parçada sözü edilen edebi akımın temsilcisi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) J. Sartre
C) Edgar Allen Poe
B) Victor Hugo
D) Ernest Hemingway
E) Marinetti
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
4. Insan, dünyaya fırlatılmış ve yine özgürlüğe mahkum edilmiş bir varlıktır. Kendini oluşturmakla ve oluşturduğu "şey" le yü- kümlüdür. Bu anlayış Tanrı gibi ilahi bir aracıyı ortadan kaldı- rarak insanı kendi eyleminin sorumluluğu ile baş başa bırakır. Her insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumlulu- ğunu omuzuna yüklemekti. Yukarıdaki parçada sözü edilen edebi akımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) J. Sartre C) Edgar Allen Poe B) Victor Hugo D) Ernest Hemingway E) Marinetti
si
en
1
2. Kısacık insan ömrüne sığdırılabilecek belirli sayıdaki
eserle kalıcılığı hedefleyen her sanatçı, kendinden önce
bunu başarabilmiş sanatçıların gezdiği sokaklarda karış
karış dolaşmalıdır.
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Büyük yazarların yolundan gitmenin okura kendini
daha çabuk kabullendirmenin anahtarı olduğunu
düşünen hiçbir sanatçı, kendini sonraki kuşakların
tanımasını beklememelidir.
B) Özgünlük, sanatta kalıcı olmak için tek başına yeterli
değildir; sanatçı, bunun yanına salt gerçeği de
koymalıdır ki tam anlamıyla kalıcılığı yakalasın.
C) Bir sanatçının ömrü boyunca üretebileceği eserlerin
sayısı aşağı yukarı bellidir, bu sayıdan daha fazla
eser üretmiş isimlerin yazınsal değeri sekteye uğrar.
D) Kaliteli sanat yapıtının önceliği, sanat ortamında
biricik olmak değildir, insanı merkeze almayan
herhangi bir eserde kalite kendini göstermez ve o
eserin sahibine kalıcılık kazandırmaz.
E) Sanatta iz bırakmak, özgün olmak uğruna daha önce
denenmemişi denemekle değil; kalitesini kanıtlamış
sanatçıları ayak izlerini takip etmekle mümkün olur.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
si en 1 2. Kısacık insan ömrüne sığdırılabilecek belirli sayıdaki eserle kalıcılığı hedefleyen her sanatçı, kendinden önce bunu başarabilmiş sanatçıların gezdiği sokaklarda karış karış dolaşmalıdır. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyük yazarların yolundan gitmenin okura kendini daha çabuk kabullendirmenin anahtarı olduğunu düşünen hiçbir sanatçı, kendini sonraki kuşakların tanımasını beklememelidir. B) Özgünlük, sanatta kalıcı olmak için tek başına yeterli değildir; sanatçı, bunun yanına salt gerçeği de koymalıdır ki tam anlamıyla kalıcılığı yakalasın. C) Bir sanatçının ömrü boyunca üretebileceği eserlerin sayısı aşağı yukarı bellidir, bu sayıdan daha fazla eser üretmiş isimlerin yazınsal değeri sekteye uğrar. D) Kaliteli sanat yapıtının önceliği, sanat ortamında biricik olmak değildir, insanı merkeze almayan herhangi bir eserde kalite kendini göstermez ve o eserin sahibine kalıcılık kazandırmaz. E) Sanatta iz bırakmak, özgün olmak uğruna daha önce denenmemişi denemekle değil; kalitesini kanıtlamış sanatçıları ayak izlerini takip etmekle mümkün olur.
24. Çocuk kitaplannin dili sadedir ancak söylemek
istediklerini doğrudan söylemek yerine onu çocuğun
bulmasını ister. Ne demek istiyorsa onu çocuğun
gözüne sokmak yerine sözü biraz dolandırarak söyler.
Çocuk kitaplarında kötüler hep kaybeder, iyilerse hep
kazanır. Bu yüzden de hep umut aşılar okuruna bu
kitaplar. Çocuk kitaplan, insana hata yapma hakkı verir
ve bunu yaparken insanı yargılamaz. Çocuk kitaplarını
okurken kimseye hesap vermek zorunda olmadığını
fark eder okur, içinden geldiği gibi sadece ruhuyla okur
ve kedisini baskı altında hissetmez. Çocuk kitaplan,
üzerinde detaylıca düşünülüp az cümle ile çok şey ifade
edilmeye çalışılan, hayata dair derin anlamlar içeren
kitaplardır. Çocuğa görelik ilkesine bağlı kalınarak
yazılan ama özünde herkese söyleyecek bir sözü olan
kitaplardır.
Bu parçadan çocuk kitaplarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Mutlu sonlarla bittiğine
B) Mesajini dolaylı yoldan ilettiğine
C) Özgürlük duygusu aşıladığına
D) Yoğun bir anlatımının olduğuna
E) Yaşama dair her konuyu ele aldığına
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
24. Çocuk kitaplannin dili sadedir ancak söylemek istediklerini doğrudan söylemek yerine onu çocuğun bulmasını ister. Ne demek istiyorsa onu çocuğun gözüne sokmak yerine sözü biraz dolandırarak söyler. Çocuk kitaplarında kötüler hep kaybeder, iyilerse hep kazanır. Bu yüzden de hep umut aşılar okuruna bu kitaplar. Çocuk kitaplan, insana hata yapma hakkı verir ve bunu yaparken insanı yargılamaz. Çocuk kitaplarını okurken kimseye hesap vermek zorunda olmadığını fark eder okur, içinden geldiği gibi sadece ruhuyla okur ve kedisini baskı altında hissetmez. Çocuk kitaplan, üzerinde detaylıca düşünülüp az cümle ile çok şey ifade edilmeye çalışılan, hayata dair derin anlamlar içeren kitaplardır. Çocuğa görelik ilkesine bağlı kalınarak yazılan ama özünde herkese söyleyecek bir sözü olan kitaplardır. Bu parçadan çocuk kitaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Mutlu sonlarla bittiğine B) Mesajini dolaylı yoldan ilettiğine C) Özgürlük duygusu aşıladığına D) Yoğun bir anlatımının olduğuna E) Yaşama dair her konuyu ele aldığına
22. C. kendini diğer insanların yanında güvende hissetmez;
onları ikiyüzlü, bencil hatta düşman gibi görür.
İnsanların dünyası değersizdir. Toplumsal çevre ise
baskıcıdır. Bu yüzden kendini bu toplumdan soyutlar,
bir arayış içine girer. Romanda bu "arayış"ın sebebi ve
C.nin çocukluğunda biriktirdiği kötü anılarının bütün
hayatını nasıl yönlendirdiği gözler önüne serilir. C.nin
gözünde bütün normlar geçerliliklerini yitirir. Bu yüzden
C., toplumun değerlerine, yasalarına karşı çıkar. Hatta o
toplumu yıkıp yerine iki kişilik bir toplum kurmak ister.
Bu parçada sözü edilen romanın yazarı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Atay
B) Yusuf Atılgan
Adalet Ağaoğlu
DY Tahsin Yücel
EXVüs'at O. Bener
Yanıt Yayın
DENEME-4
1
2
7
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
22. C. kendini diğer insanların yanında güvende hissetmez; onları ikiyüzlü, bencil hatta düşman gibi görür. İnsanların dünyası değersizdir. Toplumsal çevre ise baskıcıdır. Bu yüzden kendini bu toplumdan soyutlar, bir arayış içine girer. Romanda bu "arayış"ın sebebi ve C.nin çocukluğunda biriktirdiği kötü anılarının bütün hayatını nasıl yönlendirdiği gözler önüne serilir. C.nin gözünde bütün normlar geçerliliklerini yitirir. Bu yüzden C., toplumun değerlerine, yasalarına karşı çıkar. Hatta o toplumu yıkıp yerine iki kişilik bir toplum kurmak ister. Bu parçada sözü edilen romanın yazarı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Oğuz Atay B) Yusuf Atılgan Adalet Ağaoğlu DY Tahsin Yücel EXVüs'at O. Bener Yanıt Yayın DENEME-4 1 2 7
20. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında top-
lumcu gerçekçi anlayışı benimseyen sanat-
çılar, çoğunlukla kırsalda ve büyük kentlerde
yaşanan birtakım çatışmalara ve sorunlara
eğilmişlerdir. Orhan Kemal, Yaşar Kemal,
Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi sanatçı-
lar, romanlarını bu anlayışla kaleme almıştır.
Bu parçada söz edilen yazarların romanla-
rinda,
I. Ağa - köylü,
II. Halk - aydın,
III. Zengin - fakir,
IV.) Doğu-Batı
çatışmalarından hangileri görülmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
5
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
20. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında top- lumcu gerçekçi anlayışı benimseyen sanat- çılar, çoğunlukla kırsalda ve büyük kentlerde yaşanan birtakım çatışmalara ve sorunlara eğilmişlerdir. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi sanatçı- lar, romanlarını bu anlayışla kaleme almıştır. Bu parçada söz edilen yazarların romanla- rinda, I. Ağa - köylü, II. Halk - aydın, III. Zengin - fakir, IV.) Doğu-Batı çatışmalarından hangileri görülmez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve IV C) II ve III E) III ve IV 5
am anlamını
kavramın ismi olur.
edilmez. Örneğin
ekmek istiyoruz."
sidir, "Bu sabah
lesindeki "ekmek
de fillimsi eki
I veya kavramı
az bekledik.
ini seyretti.
= de vardı.
o kıyma almış.
çakmak alırdı.
22. (1) Çağımızda hızla gelişen teknoloji, gündelik yaşamın
birçok alanında olduğu gibi edebiyat alanında da
etkisini hızlı bir şekilde gösterdi. (II) Teknolojinin
edebiyat alanında meydana getirdiği yeniliklerin en
önemlisi, sesli kitap servislerinin kurulması oldu.
(III) Yayınevleri iş yoğunluğu nedeniyle kitaplara zaman
ayırmakta zorlanan insanları kitaplarla buluşturmak için
çeşitli yöntemler geliştirdi. (IV) Kitap yayımcılığı yapan
birçok şirket ve yayınevi, sesli kitap servislerine hatırı
sayılır bütçeler ayırarak sesli kitap alanını genişletti.
(V) Ünlü isimlere, tanınmış yazarların kitaplarının
seslendirmesini yaptırarak bu kitapların geniş kitlelerle
buluşmasını sağladı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
24
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
am anlamını kavramın ismi olur. edilmez. Örneğin ekmek istiyoruz." sidir, "Bu sabah lesindeki "ekmek de fillimsi eki I veya kavramı az bekledik. ini seyretti. = de vardı. o kıyma almış. çakmak alırdı. 22. (1) Çağımızda hızla gelişen teknoloji, gündelik yaşamın birçok alanında olduğu gibi edebiyat alanında da etkisini hızlı bir şekilde gösterdi. (II) Teknolojinin edebiyat alanında meydana getirdiği yeniliklerin en önemlisi, sesli kitap servislerinin kurulması oldu. (III) Yayınevleri iş yoğunluğu nedeniyle kitaplara zaman ayırmakta zorlanan insanları kitaplarla buluşturmak için çeşitli yöntemler geliştirdi. (IV) Kitap yayımcılığı yapan birçok şirket ve yayınevi, sesli kitap servislerine hatırı sayılır bütçeler ayırarak sesli kitap alanını genişletti. (V) Ünlü isimlere, tanınmış yazarların kitaplarının seslendirmesini yaptırarak bu kitapların geniş kitlelerle buluşmasını sağladı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V 24
JEMİ TÜRK EDEBİYATI
3.
Aşağıdaki romanlardan hangisi Millî Edebiyat
Dönemi'nde yazılan ve Kurtuluş Savaşı'nı konu
edinen eserdir?
A) Vurun Kahpeye
C) Kalpaklılar
E) Yaban
B) Ateşten Gömlek
D) Küçük Ağa
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
JEMİ TÜRK EDEBİYATI 3. Aşağıdaki romanlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde yazılan ve Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen eserdir? A) Vurun Kahpeye C) Kalpaklılar E) Yaban B) Ateşten Gömlek D) Küçük Ağa
ya
sd
11. Zamanın öncesinin olup olmadığı, onun,
maddenin hareketiyle oluşan ve insanın beş
duyusuyla algilanan bir "şey" mi, yoksa her şeyi
kuşatan, içine alan, dolayısıyla maddeye ve
insana ihtiyaç duymayan bir oluş, bir değişme
mi olduğuyla ilgili felsefi tartışmaların tarihi Antik
Yunan Dönemi'ne kadar uzanmaktadır.
Denilebilir ki İlk Çağ'dan bu yana, fizikçiler ve
felsefeciler, zamanın mahiyeti üzerine sorulan
sorulara kesin bir cevap verememiş, ortak bir
bakış açısında birleşememişlerdir. Söz gelimi
Saint Augustine göre; zaman, kaynağında insan
bilincinin bulunduğu, nesnel değil, öznel bir
olgudur. Bir filozof ve tann bilimci olan Saint
Augustine için zaman, eğer hiç kimse onu
kendisinden sormazsa çok iyi bildiği ama
sorana açıklamak gerektiğinde hakkında hiçbir
şey bilmediğini fark ettiği bir kavramdır. Öte
yandan doğada, canlı veya cansız her şeyin
değişip dönüşmesi bir kuraldır. Çünkü o çok
bilindik cümleyle değişmeyen tek şey değişimin
kendisidir. Zaten insana, hayatın geçip gitmekte
olduğunu hatırlatan da bu mevsimsel
döngünün, değişmenin kendisidir. Bu değişim
elle tutulacak kadar somut ve olağan bir
gerçeklik olsa da ölüme yazgılı olduğunun
huzursuzluğu içinde yaşayan tek canlı olarak
insan, zamanın bilinci üzerinde oluşturduğu
baskıdan hiçbir zaman kurtulamamıştır.
Bu parçadan hareketle,
I. Yaşamda değişim kaçınılmazdır.
II. Zaman, hemfikir olunan bir kavram değildir.
2 III. Zamanın geçip gittiği düşüncesi İnsanı
durağan olmaktan kurtarmaktadır.
y. Yüzyıllar boyu zaman kavramı tartışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) Yalnız
AYYalnız II
Deneme 9
b) Il ve ly
1
E) Il ve IV
I ve Il
tonguç kampüs
12.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
ya sd 11. Zamanın öncesinin olup olmadığı, onun, maddenin hareketiyle oluşan ve insanın beş duyusuyla algilanan bir "şey" mi, yoksa her şeyi kuşatan, içine alan, dolayısıyla maddeye ve insana ihtiyaç duymayan bir oluş, bir değişme mi olduğuyla ilgili felsefi tartışmaların tarihi Antik Yunan Dönemi'ne kadar uzanmaktadır. Denilebilir ki İlk Çağ'dan bu yana, fizikçiler ve felsefeciler, zamanın mahiyeti üzerine sorulan sorulara kesin bir cevap verememiş, ortak bir bakış açısında birleşememişlerdir. Söz gelimi Saint Augustine göre; zaman, kaynağında insan bilincinin bulunduğu, nesnel değil, öznel bir olgudur. Bir filozof ve tann bilimci olan Saint Augustine için zaman, eğer hiç kimse onu kendisinden sormazsa çok iyi bildiği ama sorana açıklamak gerektiğinde hakkında hiçbir şey bilmediğini fark ettiği bir kavramdır. Öte yandan doğada, canlı veya cansız her şeyin değişip dönüşmesi bir kuraldır. Çünkü o çok bilindik cümleyle değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Zaten insana, hayatın geçip gitmekte olduğunu hatırlatan da bu mevsimsel döngünün, değişmenin kendisidir. Bu değişim elle tutulacak kadar somut ve olağan bir gerçeklik olsa da ölüme yazgılı olduğunun huzursuzluğu içinde yaşayan tek canlı olarak insan, zamanın bilinci üzerinde oluşturduğu baskıdan hiçbir zaman kurtulamamıştır. Bu parçadan hareketle, I. Yaşamda değişim kaçınılmazdır. II. Zaman, hemfikir olunan bir kavram değildir. 2 III. Zamanın geçip gittiği düşüncesi İnsanı durağan olmaktan kurtarmaktadır. y. Yüzyıllar boyu zaman kavramı tartışılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? B) Yalnız AYYalnız II Deneme 9 b) Il ve ly 1 E) Il ve IV I ve Il tonguç kampüs 12.
3. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz öbeği tamlaya-
ni sifat almıs isim tamlamasıdır?
A) Teknolojik anlamda yaşanan her gelişme, toplum üzerin-
de oldukça etkili olabilmektedir.
B) Günümüzün basın yayın organları, toplumun ihtiyaçlarını
karşılamayı kendine görev edinmeye başlar.
C) Toplum, medyanın servis ettiği kurgusal dünyayı gerçek
dünyadan ayırt edemez.
D) Medya bu etkileşimin sonucunda yeni gelişmelere doğru
ivme kazanır.
E) Toplum hayata bakış açısını medya tarafından servis
edilen kurgusal dünyaya göre şekillendirir.
171
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
3. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz öbeği tamlaya- ni sifat almıs isim tamlamasıdır? A) Teknolojik anlamda yaşanan her gelişme, toplum üzerin- de oldukça etkili olabilmektedir. B) Günümüzün basın yayın organları, toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı kendine görev edinmeye başlar. C) Toplum, medyanın servis ettiği kurgusal dünyayı gerçek dünyadan ayırt edemez. D) Medya bu etkileşimin sonucunda yeni gelişmelere doğru ivme kazanır. E) Toplum hayata bakış açısını medya tarafından servis edilen kurgusal dünyaya göre şekillendirir. 171
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeçek eylem alarak
yüklem olmuştur?
edot
AY Bu seneki sorular bana göre çok kolaydı.
BY Çocuk arabaya bindiği gibi gaza bastı şoför.
C Sonunda bir ev bulduk tam size göre.
D Gelmek üzere iki haftadır dört gözle beklediğimiz misa-
fir.
E) Hava çok soğuktu ve o yine yalnızdı.
TÜRKÇE
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeçek eylem alarak yüklem olmuştur? edot AY Bu seneki sorular bana göre çok kolaydı. BY Çocuk arabaya bindiği gibi gaza bastı şoför. C Sonunda bir ev bulduk tam size göre. D Gelmek üzere iki haftadır dört gözle beklediğimiz misa- fir. E) Hava çok soğuktu ve o yine yalnızdı. TÜRKÇE
6- Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini yapınız.
Aylak Adam
İnce Memed
Baba Ev
Yılanların Öcü
Ak Topraklar
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Cingöz Recai
Tutunamayanlar
Aganta Burina Burinata
Kar
Orhan KEMAL
Fakir BAYKURT
Yusur Orhan KEMAL
Yusuf ATILGAN
Emine IŞINSU
Peyami SAFA
Halikarnas Balıkçısı
Ahmet Hamdi TANPINAR
Orhan PAMUK
Oğuz ATAY
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
6- Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini yapınız. Aylak Adam İnce Memed Baba Ev Yılanların Öcü Ak Topraklar Saatleri Ayarlama Enstitüsü Cingöz Recai Tutunamayanlar Aganta Burina Burinata Kar Orhan KEMAL Fakir BAYKURT Yusur Orhan KEMAL Yusuf ATILGAN Emine IŞINSU Peyami SAFA Halikarnas Balıkçısı Ahmet Hamdi TANPINAR Orhan PAMUK Oğuz ATAY
10. Sürekli anlattığı hikayelerden birini daha anlatmak için dar
koridoru
geçti.
Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamla-
nırsa boşluğa gelen sözcük farklı bir zarf türünü örnek-
ler?
A) kızgınlıkla
D) epeyce
B) koşarak
E) gizlice
C) ağır ağır
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
10. Sürekli anlattığı hikayelerden birini daha anlatmak için dar koridoru geçti. Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamla- nırsa boşluğa gelen sözcük farklı bir zarf türünü örnek- ler? A) kızgınlıkla D) epeyce B) koşarak E) gizlice C) ağır ağır
5.
Aşağıdakilerden hangisinin kurmaca metin örneği oldu-
ğu söylenemez?
A) Sait Faik Abasıyanık'ın Lüzumsuz Adam öyküsü
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romani
C) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir denemesi
D) Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak öyküsü
E) Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre oyunu
7.
PE
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
5. Aşağıdakilerden hangisinin kurmaca metin örneği oldu- ğu söylenemez? A) Sait Faik Abasıyanık'ın Lüzumsuz Adam öyküsü B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romani C) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir denemesi D) Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak öyküsü E) Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre oyunu 7. PE
TROL TESTİ - 1
11. (1) Sevgi Soysal, "Yenişehir de Bir Öğle Vakti" romanında
birbirinden bağımsız gibi görünen insan portrelerini zekice
bir kurgu ile bir araya getirir. (1) izmir de çürüyen bir kavak
ağacının yere düştüğü 1,5 saatlik bir zaman dilimi boyunca
civarda olan insanların hikayeleri geriye dönüş tekniğinden
yararlanılarak iç içe anlatılır. (III) Roman, bir araya getirdi-
ği portreler aracılığıyla 1970'li yılların Türkiye'sinin sorun-
larını ele alır. (IV) Aile, arkadaş, sevgili ilişkileri ve eşitsizlik,
toplumun namus anlayışı, yalnızlık gibi konulara da deği-
nilir. (V) Yazarın bundan başka "Yürümek" ve "Şafak" ad-
li romanları da vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
TROL TESTİ - 1 11. (1) Sevgi Soysal, "Yenişehir de Bir Öğle Vakti" romanında birbirinden bağımsız gibi görünen insan portrelerini zekice bir kurgu ile bir araya getirir. (1) izmir de çürüyen bir kavak ağacının yere düştüğü 1,5 saatlik bir zaman dilimi boyunca civarda olan insanların hikayeleri geriye dönüş tekniğinden yararlanılarak iç içe anlatılır. (III) Roman, bir araya getirdi- ği portreler aracılığıyla 1970'li yılların Türkiye'sinin sorun- larını ele alır. (IV) Aile, arkadaş, sevgili ilişkileri ve eşitsizlik, toplumun namus anlayışı, yalnızlık gibi konulara da deği- nilir. (V) Yazarın bundan başka "Yürümek" ve "Şafak" ad- li romanları da vardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
töder AYT
cũ
iç
de
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansin el kapılan, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu davet bizim.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...
Nazım Hikmet'in şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan ham
gisi yanlıştır?
A) Şiirin belli bir ölçüsü yoktur.
B) Didaktik şiir türüne örnek oluşturur.
C) Şirde ahenk ses tekrarlanı ile sağlanmıştır.
D) Şiirin bir bölümünde Türk medeniyetinin yolculuğund
bahsedilir.
E) Şiirin bir bölümünde bu vatanın tamamen Türk milleti
ait olduğu belirtilir.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
töder AYT cũ iç de Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim! Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansin el kapılan, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim... Nazım Hikmet'in şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan ham gisi yanlıştır? A) Şiirin belli bir ölçüsü yoktur. B) Didaktik şiir türüne örnek oluşturur. C) Şirde ahenk ses tekrarlanı ile sağlanmıştır. D) Şiirin bir bölümünde Türk medeniyetinin yolculuğund bahsedilir. E) Şiirin bir bölümünde bu vatanın tamamen Türk milleti ait olduğu belirtilir.
r.
S
J
2
Zengin bir ailenin çocuğu Ali Bey'in anlatıldığı romanda,
eski meddah hikâyelerimizden Hançerli Hanım'ın esintileri
görülür. Edebiyat tarihimizin ilklerinden olan ---- yazarı aynı
zamanda eleştirel yönü ile öne çıkmıştır. Şairlik ve gazete-
uğraş alanlarıdır.
cilik de
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
getirimelidir?
A) Zavallı Çocuk - Namık Kemal'in
B) Paris'te Bir Türk - Ahmet Mithat'ın
C) Cezmi - Namık Kemal'in
D) Jön Türk - Ahmet Mithat'ın
E) İntibah - Namık Kemal'in
12.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
r. S J 2 Zengin bir ailenin çocuğu Ali Bey'in anlatıldığı romanda, eski meddah hikâyelerimizden Hançerli Hanım'ın esintileri görülür. Edebiyat tarihimizin ilklerinden olan ---- yazarı aynı zamanda eleştirel yönü ile öne çıkmıştır. Şairlik ve gazete- uğraş alanlarıdır. cilik de Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirimelidir? A) Zavallı Çocuk - Namık Kemal'in B) Paris'te Bir Türk - Ahmet Mithat'ın C) Cezmi - Namık Kemal'in D) Jön Türk - Ahmet Mithat'ın E) İntibah - Namık Kemal'in 12.