Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapım Ekleri Soruları

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili
llisto kelimenin aldığı "-1" takısı işlev bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) Olay okul yolunda meydana gelmiş.
B) Elinin kirini ıslak mendille temizlemeye ça-
lıştı.
C) Çocukların hiçbiri sıraya düzenli geçme-
mişti.
10
D) Geziye Ahmet'in teyzesi de katılacakmış.
E) Yaşamı tekdüze hale getirmeyi alışkanlık
yapmıştı.
18h0 ab ib
6. As
stem
SPACE
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili llisto kelimenin aldığı "-1" takısı işlev bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Olay okul yolunda meydana gelmiş. B) Elinin kirini ıslak mendille temizlemeye ça- lıştı. C) Çocukların hiçbiri sıraya düzenli geçme- mişti. 10 D) Geziye Ahmet'in teyzesi de katılacakmış. E) Yaşamı tekdüze hale getirmeyi alışkanlık yapmıştı. 18h0 ab ib 6. As stem SPACE
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış
sözcük yoktur?
Yenileceğinden korkan kişi, daima yenilir.
B) Uzağı düşünmeyen biri, üzüntüye yakındır.
Şahsiyeti olmayanın hiçbir şeyi yoktur.
6) Bilmelisin ki çok söz hamal yüküdür.
Aslında sabri olmayan kişidir yoksul olan.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur? Yenileceğinden korkan kişi, daima yenilir. B) Uzağı düşünmeyen biri, üzüntüye yakındır. Şahsiyeti olmayanın hiçbir şeyi yoktur. 6) Bilmelisin ki çok söz hamal yüküdür. Aslında sabri olmayan kişidir yoksul olan.
Umberto Eco'nun denemeleri romanlarına kıyasla
20.
|
daha eğlenceli, espri ve değişik buluşlarla doludur.
11
|||
IV
V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi isim-
den isim yapım eki almıştır?
A) I B) II
C) III
D) IV E) V
E) Belirtme
24. Aşağıdak
ler türem
A) E
B) Y
121
C) Tar
di.
D) Ya
E) Ya
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Umberto Eco'nun denemeleri romanlarına kıyasla 20. | daha eğlenceli, espri ve değişik buluşlarla doludur. 11 ||| IV V Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi isim- den isim yapım eki almıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V E) Belirtme 24. Aşağıdak ler türem A) E B) Y 121 C) Tar di. D) Ya E) Ya
9. Dağınık saçları özgürlüğünün, bilgeliğinin simgesi gibidir.
I
||
Geniş, çıkıntılı, oldukça kırışmış alnı engin deneyimini; ha-
vaya hafif kalkık sol kaşı ise uyanıklığını gösterir. Bakışları,
zekâsının olduğu kadar sevecenliğinin de yansımasıdır.
IV
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türe-
miş yapılı değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
9. Dağınık saçları özgürlüğünün, bilgeliğinin simgesi gibidir. I || Geniş, çıkıntılı, oldukça kırışmış alnı engin deneyimini; ha- vaya hafif kalkık sol kaşı ise uyanıklığını gösterir. Bakışları, zekâsının olduğu kadar sevecenliğinin de yansımasıdır. IV V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türe- miş yapılı değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
K24
iş
5. Sıcak bir içecek tükettiğimizde sindirim kanalımızın ağız ve
mide arası bölümlerinde bulunan sıcaklık algılayıcı hücreler,
||
beyne vücut ısısının artmakta olduğunu ifade eden sinyaller
gönderir. Bunun üzerine beynimiz terleme mekanizmasını
hızlandırarak vücudu soğutmaya çalışır çünkü terimizdeki
su, buharlaşmak için gereken enerjiyi cildimizden alır ve
IV
buharlaşarak vücudumuzdan uzaklaşır. Bu olay vücudumuzun
V
ısı kaybederek soğumasıyla sonuçlanır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi göv-
deden türemiş bir sözcük değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
K24 iş 5. Sıcak bir içecek tükettiğimizde sindirim kanalımızın ağız ve mide arası bölümlerinde bulunan sıcaklık algılayıcı hücreler, || beyne vücut ısısının artmakta olduğunu ifade eden sinyaller gönderir. Bunun üzerine beynimiz terleme mekanizmasını hızlandırarak vücudu soğutmaya çalışır çünkü terimizdeki su, buharlaşmak için gereken enerjiyi cildimizden alır ve IV buharlaşarak vücudumuzdan uzaklaşır. Bu olay vücudumuzun V ısı kaybederek soğumasıyla sonuçlanır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi göv- deden türemiş bir sözcük değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
pible sex ripping
10. (1) Dışarıda yağmurun şiddeti artarken ben salondaki ka
nepeye uzanmış, keyifle heyecan dolu çizgi roman dergisi
"Tarkan"ın sayfalarını çeviriyorum. (II) Ve bir müddet son-
ra son sayfanın altında, o hiç görmek istemediğim iki söz-
cüğün huzursuzluğunu hissediyorum: Devamı haftaya.
Bu parçada numaralanmış cümlelerde geçen "iyelik eki
almış sözcük sayısı" aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?
1
flott
A)
DENEME - 2
NW WN W
2
3
3
2
0314
4
3354
KÖŞEBİLGİ Yayınları
3
1
wit
12. As
la
A
E
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
pible sex ripping 10. (1) Dışarıda yağmurun şiddeti artarken ben salondaki ka nepeye uzanmış, keyifle heyecan dolu çizgi roman dergisi "Tarkan"ın sayfalarını çeviriyorum. (II) Ve bir müddet son- ra son sayfanın altında, o hiç görmek istemediğim iki söz- cüğün huzursuzluğunu hissediyorum: Devamı haftaya. Bu parçada numaralanmış cümlelerde geçen "iyelik eki almış sözcük sayısı" aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? 1 flott A) DENEME - 2 NW WN W 2 3 3 2 0314 4 3354 KÖŞEBİLGİ Yayınları 3 1 wit 12. As la A E
Deneme 2
13. Uzak nedir?
Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için
gidecek yer ne kadar uzak olabilir?
und
Başım açık, saçlarımı ikiye ortadan ayırdım
kimin ülkesinden geçsem şakaklarımda dövme-
ler beni ele verecek
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İyelik eki ve ayrılma durum eki almış bir söz-
cük yoktur.
B) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması
vardır.
→sitat
Ortaç kullanılmıştır.
(0
D) Ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük
kullanılmıştır.
E) Basit ve türemiş yapılı sözcükler kullanılmıştır.
3
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Deneme 2 13. Uzak nedir? Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? und Başım açık, saçlarımı ikiye ortadan ayırdım kimin ülkesinden geçsem şakaklarımda dövme- ler beni ele verecek Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İyelik eki ve ayrılma durum eki almış bir söz- cük yoktur. B) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması vardır. →sitat Ortaç kullanılmıştır. (0 D) Ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük kullanılmıştır. E) Basit ve türemiş yapılı sözcükler kullanılmıştır. 3
TEST
04
4. Ünlü ile başlayan bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir söz-
cük eklendiğinde bu sözcüklerin birleşmesi sırasında iki
ünlüden biri düşer. Buna ünlü aşınması denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ünlü aşınması yoktur?
A) Niçin zamanında gelmediniz ki bir türlü anlam vere-
medim buna.
B) Pazar sabahı, kahvaltıya mutlaka sizleri de bekliyoruz.
C) Nasıl bir zorun içine düştüğümüzü sonradan anlamıştık.
D) Hâl ve hareketleriyle çevresindekilere hayatı zehret-
mişti.
E) Annem her bayram kazanlarla sütlaç yapar, herkese
dağıtırdı.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
TEST 04 4. Ünlü ile başlayan bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir söz- cük eklendiğinde bu sözcüklerin birleşmesi sırasında iki ünlüden biri düşer. Buna ünlü aşınması denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü aşınması yoktur? A) Niçin zamanında gelmediniz ki bir türlü anlam vere- medim buna. B) Pazar sabahı, kahvaltıya mutlaka sizleri de bekliyoruz. C) Nasıl bir zorun içine düştüğümüzü sonradan anlamıştık. D) Hâl ve hareketleriyle çevresindekilere hayatı zehret- mişti. E) Annem her bayram kazanlarla sütlaç yapar, herkese dağıtırdı.
B
TYT-2 H
11. 1. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç;
II.
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!
III. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
IV. Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Bu parçadaki çekimli sözcükler ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) dizede hem isim hem de fiil çekimine örnek vardır.
B) II. dizedeki "geç" fiili emir kipinde çekimlenmiştir.
C) III. dizede 3. kişi şart kipi çekimi yapılmıştır.
D) IV. dizede geniş zamanın olumsuz çekimine örnek
vardır.
E) . dizede birden fazla çekimli fiil vardır.
8
B
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
B TYT-2 H 11. 1. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç; II. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç! III. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile, IV. Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Bu parçadaki çekimli sözcükler ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) dizede hem isim hem de fiil çekimine örnek vardır. B) II. dizedeki "geç" fiili emir kipinde çekimlenmiştir. C) III. dizede 3. kişi şart kipi çekimi yapılmıştır. D) IV. dizede geniş zamanın olumsuz çekimine örnek vardır. E) . dizede birden fazla çekimli fiil vardır. 8 B
13, Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da
gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih
içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede
XL
genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü-
ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur.
|||
Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle-
me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar
IV
V
çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir.
Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı-
daki verilenlerin hangisi yanlıştır?
A) 1. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür.
B) II. sözcük hâi durum eki almıştır.
C) H. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır.
TV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır.
CON
V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
13, Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede XL genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü- ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur. ||| Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle- me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar IV V çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir. Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı- daki verilenlerin hangisi yanlıştır? A) 1. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür. B) II. sözcük hâi durum eki almıştır. C) H. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. TV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır. CON V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
öyle
lan
at-
4.
Bilgi toplumunun geldiği konum ile insanlığın karşı karşıya
1
kaldığı gelir dağılımı adaletsizliği, gelişmiş ülkelerin daha
||
da zenginleşmesi, diğer tarafta yoksulluğun katlanarak bü-
III
IV
yümesi dünyanın çözülmesi gereken sorunlarının başında
V
geliyor.
Bu parçadaki altı çizili yerlerden hangisinde, hem
yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük kullanılma
misti?
A)I
BY II
CY III
D) IV
8)
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
öyle lan at- 4. Bilgi toplumunun geldiği konum ile insanlığın karşı karşıya 1 kaldığı gelir dağılımı adaletsizliği, gelişmiş ülkelerin daha || da zenginleşmesi, diğer tarafta yoksulluğun katlanarak bü- III IV yümesi dünyanın çözülmesi gereken sorunlarının başında V geliyor. Bu parçadaki altı çizili yerlerden hangisinde, hem yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük kullanılma misti? A)I BY II CY III D) IV 8)
6. Aşağıdakilerin hangisinde -( )m" eki, "İşim, biraz daha
uzayacak." cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Onun dizeleriyle saatlerce ağlamıştım o gün.
B) Ayağa kalkamayacak kadar yorgundum.
C) Çok üzgün olduğunu bakışlarından anladım.
D) Gencim daha, hiçbir şey yıldıramaz beni.
E) Elbet bir gün hayallerim gerçekleşir.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
6. Aşağıdakilerin hangisinde -( )m" eki, "İşim, biraz daha uzayacak." cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? A) Onun dizeleriyle saatlerce ağlamıştım o gün. B) Ayağa kalkamayacak kadar yorgundum. C) Çok üzgün olduğunu bakışlarından anladım. D) Gencim daha, hiçbir şey yıldıramaz beni. E) Elbet bir gün hayallerim gerçekleşir.
8.
Kolaycı eleştirmenlerin kötü bir alışkanlığı vardır: Ele al-
dıkları her yazarı belirli bir konuma oturtup belirli bir şe-
kilde tanımlamaya çalışır, bunu yapınca da her şeyi çö-
zümlediklerini düşünürler.
Yukarıdaki parçada hem yapım hem çekim eki almış
kaç tane sözcük vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
8. Kolaycı eleştirmenlerin kötü bir alışkanlığı vardır: Ele al- dıkları her yazarı belirli bir konuma oturtup belirli bir şe- kilde tanımlamaya çalışır, bunu yapınca da her şeyi çö- zümlediklerini düşünürler. Yukarıdaki parçada hem yapım hem çekim eki almış kaç tane sözcük vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
1. Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım
ekleri getirilerek oluşturulur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir
sifat vardır
of
A) Her yokuşun bir inişi vardır.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) İyi nasihat verilir, iyi ad verilmez.
D) Son pişmanlık fayda vermez.
Alçatık eşeğe herkes biner.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
1. Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sifat vardır of A) Her yokuşun bir inişi vardır. B) Ak akçe kara gün içindir. C) İyi nasihat verilir, iyi ad verilmez. D) Son pişmanlık fayda vermez. Alçatık eşeğe herkes biner.
- Çekim ekleri, eklendikleri sözcüğün anlamını ve türünü
değiştirmez; onların cümle içinde kullanımlarını sağlar.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki altı çizili sözcükler-
den hangisi çekim eki almamıştır?
A) Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başa-
rili olmuş sanatçılar vardır.
B) Mitler, doğa güçlerini ve doğaüstü yaratıkları anla-
tan hayal ürünü öykülerdir.
C) Evimizin tam da arkasından geçen irmağın kena-
rindaydık.
D) İnsanlara karşı ön yargılı olmaktan vazgeçsen iyi
olur, dedi.
E) Kendi başıma halledebileceğim işler olduğunu fark
ettim.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
- Çekim ekleri, eklendikleri sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmez; onların cümle içinde kullanımlarını sağlar. Bu açıklamaya göre, aşağıdaki altı çizili sözcükler- den hangisi çekim eki almamıştır? A) Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başa- rili olmuş sanatçılar vardır. B) Mitler, doğa güçlerini ve doğaüstü yaratıkları anla- tan hayal ürünü öykülerdir. C) Evimizin tam da arkasından geçen irmağın kena- rindaydık. D) İnsanlara karşı ön yargılı olmaktan vazgeçsen iyi olur, dedi. E) Kendi başıma halledebileceğim işler olduğunu fark ettim.
12. Bizim oralarda toygar kuşu pek çoktu. İyi, güneşli gün-
lerde sürü hâlinde parlak gökyüzünde uçuşurken hep
1
yukarı doğru yükselir ve yukarı yükseldikçe sanki çın-
11
girak çalarlardı. Onlara gelecekteki avim olarak bakar,
III
omzumda tüfek yerine taşıdığım sopa ile onlara nişan
IV
alırdım. Bazen de kırda, uzakta, ekilmiş yerde yahut ot-
V
ların arasında toy kuşları dururdu.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sa-
dece yapim eki almıştır?
E) V
D) IV
C) III
B11
AVI
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12. Bizim oralarda toygar kuşu pek çoktu. İyi, güneşli gün- lerde sürü hâlinde parlak gökyüzünde uçuşurken hep 1 yukarı doğru yükselir ve yukarı yükseldikçe sanki çın- 11 girak çalarlardı. Onlara gelecekteki avim olarak bakar, III omzumda tüfek yerine taşıdığım sopa ile onlara nişan IV alırdım. Bazen de kırda, uzakta, ekilmiş yerde yahut ot- V ların arasında toy kuşları dururdu. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sa- dece yapim eki almıştır? E) V D) IV C) III B11 AVI Diğer sayfaya geçiniz.