Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapım Ekleri Soruları

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili söz-
cüklerden hangisinin kökü, türü yönünden di-
ğerlerinden farklıdır?
A) Avrupalı uçak üreticisi Airbus, tarihinin en kötü
dönemini yaşıyor.
B) Tarihinin en sicak yazını yaşayan ülkede hava
sicaklığı 46 dereceye fırladı.
C) Kış uykusuna yatanlarda REM uykusu bastırılır
ve vücut sıcaklığı düşürülür.
D) Tek bir pilden elde edilen akım çok az olduğun-
dan çok sayıda pil bitişik şekilde üretilir.
E) İkiztepe kazılarından çıkarılan eserler müzede
sergilenmektedir.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili söz- cüklerden hangisinin kökü, türü yönünden di- ğerlerinden farklıdır? A) Avrupalı uçak üreticisi Airbus, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. B) Tarihinin en sicak yazını yaşayan ülkede hava sicaklığı 46 dereceye fırladı. C) Kış uykusuna yatanlarda REM uykusu bastırılır ve vücut sıcaklığı düşürülür. D) Tek bir pilden elde edilen akım çok az olduğun- dan çok sayıda pil bitişik şekilde üretilir. E) İkiztepe kazılarından çıkarılan eserler müzede sergilenmektedir.
TYT
10. Vücudumuza yabancı bir organizma, bir madde girdiği
14.
niş (lar. Bu algılandığında hücreler ona karşı hem hücresel
zaman bağışıklık sistemi hücrelerimiz bunu hemen algs-
solman düzeyde hem de antikor adı verilen proteinler düzeyinde
vücudumuzu bu organizmalara karşı korumaya çalışır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? f.
A) İsim-fiil
B) Sifat-fiil
C C) Ek fiil almış yüklem
DYZarf-fiil
E) Çekimli fiil
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
TYT 10. Vücudumuza yabancı bir organizma, bir madde girdiği 14. niş (lar. Bu algılandığında hücreler ona karşı hem hücresel zaman bağışıklık sistemi hücrelerimiz bunu hemen algs- solman düzeyde hem de antikor adı verilen proteinler düzeyinde vücudumuzu bu organizmalara karşı korumaya çalışır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? f. A) İsim-fiil B) Sifat-fiil C C) Ek fiil almış yüklem DYZarf-fiil E) Çekimli fiil
12. Yollarda kar bulut mavisi, dağlar duman; derin bir
uykusuzluğa dalmış yolcular, bir uçuruma sarkar
gibi tedirgin, ürkek.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Hem yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük
B) Çokluk eki ve bulunma hâli eki almış sözcük
C) Fiil çekim eki almış sözcükler
D) Belirtme hâli eki almış sözcük
E) Fiil kökünden türemiş isim
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12. Yollarda kar bulut mavisi, dağlar duman; derin bir uykusuzluğa dalmış yolcular, bir uçuruma sarkar gibi tedirgin, ürkek. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Hem yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük B) Çokluk eki ve bulunma hâli eki almış sözcük C) Fiil çekim eki almış sözcükler D) Belirtme hâli eki almış sözcük E) Fiil kökünden türemiş isim
12
9.
Egi
1. Filmin çekimleri bitince tüm ekip yemeğe gitti.
II. Ben avukatím, diyerek toplantı odasına girdi.
III. Ben de sizinle görüşmeye katılmak istiyorum.
IV. Hiç hâlim kalmamıştı akşam olduğunda.
V. Benim oda, evdeki en geniş odaydı.
Numaralanmış cümlelerde "-im/-im/-um/-üm" eki kaç farklı
işlevde kullanılmıştır?
B) 2
3
D) 4
A) 1
E) 5
222
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12 9. Egi 1. Filmin çekimleri bitince tüm ekip yemeğe gitti. II. Ben avukatím, diyerek toplantı odasına girdi. III. Ben de sizinle görüşmeye katılmak istiyorum. IV. Hiç hâlim kalmamıştı akşam olduğunda. V. Benim oda, evdeki en geniş odaydı. Numaralanmış cümlelerde "-im/-im/-um/-üm" eki kaç farklı işlevde kullanılmıştır? B) 2 3 D) 4 A) 1 E) 5 222
Test
7.
1
Biçim Bilgisi
Ekler ve Sözcükte Yapı Karma
Brons
7. En güzel günlerini demek bensiz yaşadın
Di teki
Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın
INT VT
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) 1
B) II
C) III
DIY
E V
0
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Test 7. 1 Biçim Bilgisi Ekler ve Sözcükte Yapı Karma Brons 7. En güzel günlerini demek bensiz yaşadın Di teki Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın INT VT Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? A) 1 B) II C) III DIY E V 0
10. Aynadaki yüzün gerçektekinden çok farklı. Yabancıya
karşı saygın dostlarınıpkine zaten benzemiyor. Sokaktaki
dilinin evdekinden farklı olduğunu söylemeye hiç gerek
yok. Kısa keselim o vakit. İki sen var: Biri sende, biri
bizde.
Bu parçada altı çizili sözcüklere getirilen "ki" eki han-
gisinde farklı görevde kullanılmıştır?
A) Aynadaki
B) gerçektekinden
C) evdekinden
D) dostlarınınkine
E) Sokaktaki
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
10. Aynadaki yüzün gerçektekinden çok farklı. Yabancıya karşı saygın dostlarınıpkine zaten benzemiyor. Sokaktaki dilinin evdekinden farklı olduğunu söylemeye hiç gerek yok. Kısa keselim o vakit. İki sen var: Biri sende, biri bizde. Bu parçada altı çizili sözcüklere getirilen "ki" eki han- gisinde farklı görevde kullanılmıştır? A) Aynadaki B) gerçektekinden C) evdekinden D) dostlarınınkine E) Sokaktaki
10. O bahçivan gibi bir yazardı. Edebiyat ikliminde verimli
1
topraklar üzerinde gözünden sakındığı bir sözcük
bahçesi vardı. Özenle ektiği tohumları ve diktiği fidanları
yine aynı özenle sular dururdu. Olgunlaştıklarında birbi-
IV
rinden renkli ve güzel yemişler hâline gelen bu sözcükleri
V
kitabının içine doldurarak bize sunardı.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
hem yapım hem çekim eki almamıştır?
A) I.
B) II.
DIV.
E) V.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
10. O bahçivan gibi bir yazardı. Edebiyat ikliminde verimli 1 topraklar üzerinde gözünden sakındığı bir sözcük bahçesi vardı. Özenle ektiği tohumları ve diktiği fidanları yine aynı özenle sular dururdu. Olgunlaştıklarında birbi- IV rinden renkli ve güzel yemişler hâline gelen bu sözcükleri V kitabının içine doldurarak bize sunardı. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır? A) I. B) II. DIV. E) V.
5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcök farklı bir yapım ekl almıştır?
A) O yıllarda, gazetedeki hikâyeler okur sayısını artırıyordu.
B) Bu projeyi, bu şartlarda bitirmek olur iş değil.
Adam, telefonla konuştuktan sonra kosar adım dışarı çıktı
D) Bu yıl, törenlere her sıftan kaçar kişi katılacak?
E) Usta sanatçı, birçok yerde genç yazarlara tavsiyelerde bulunmuştur.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcök farklı bir yapım ekl almıştır? A) O yıllarda, gazetedeki hikâyeler okur sayısını artırıyordu. B) Bu projeyi, bu şartlarda bitirmek olur iş değil. Adam, telefonla konuştuktan sonra kosar adım dışarı çıktı D) Bu yıl, törenlere her sıftan kaçar kişi katılacak? E) Usta sanatçı, birçok yerde genç yazarlara tavsiyelerde bulunmuştur.
4. (1) Günlük hayatımızda sık sık telepatik olarak anlaşıyo-
ruz' gibi cümleler kururuz. (II) Peki telepatik iletişim nedir?
Telepatik iletişim, konuşmadan ya da herhangi bir mimik
kullanmadan sadece beyin dalgaları ile iletişim kurmak
anlamına geliyor. (III) Telepati tek başına yapılamıyor,
muhakkak iki kişi gerekiyor. Bu kişilerden biri bir şeyler dü-
şünüyor diğer ise o düşünceleri algılıyor. (IV) Yani telepati
ile bir düşünce bir kişiden başka bir kişiye aktarılabiliyor.
(V) Telepati hakkında araştırmalar yapan uzmanlar, te-
lepatik yeteneği gelişmiş insanların olduğunu ancak söz
konusu yeteneğin çalışılarak da güçlenebildiğini belirtiyor-
lar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerde altı çizili söz-
cüklerden hangisi birden fazla yapım eki aldığı için
gövdeden türemiştir?
A)!
B) X
C)
MI
D) IV
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
4. (1) Günlük hayatımızda sık sık telepatik olarak anlaşıyo- ruz' gibi cümleler kururuz. (II) Peki telepatik iletişim nedir? Telepatik iletişim, konuşmadan ya da herhangi bir mimik kullanmadan sadece beyin dalgaları ile iletişim kurmak anlamına geliyor. (III) Telepati tek başına yapılamıyor, muhakkak iki kişi gerekiyor. Bu kişilerden biri bir şeyler dü- şünüyor diğer ise o düşünceleri algılıyor. (IV) Yani telepati ile bir düşünce bir kişiden başka bir kişiye aktarılabiliyor. (V) Telepati hakkında araştırmalar yapan uzmanlar, te- lepatik yeteneği gelişmiş insanların olduğunu ancak söz konusu yeteneğin çalışılarak da güçlenebildiğini belirtiyor- lar. Bu parçada numaralanmış cümlelerde altı çizili söz- cüklerden hangisi birden fazla yapım eki aldığı için gövdeden türemiştir? A)! B) X C) MI D) IV
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük hem
yapım eki hem çekim eki almıştır?
be ovibertos
A) Şimdi saat, sensizliğin ertesi...
B) Yıldız dolmuş gökyüzü aydın....
C) Avutulmuş çocuklar çoktan sustu.
bilo
D) Bir ben kaldım tenhasında gecenin,
mlase
E) Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. esineb
18
lenye uume olgo obnog tid ho
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır? be ovibertos A) Şimdi saat, sensizliğin ertesi... B) Yıldız dolmuş gökyüzü aydın.... C) Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. bilo D) Bir ben kaldım tenhasında gecenin, mlase E) Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. esineb 18 lenye uume olgo obnog tid ho
12.
zout
1 Buraya gelmeden evlerinin yakınındaki kütüphaneye uğramıştı.
II. Öbürü önce hiçbir şey anlamadi, yaptığ işe devam etti.
III. Daha önce de buraya gelmiş ve ona uğrakıp gitrpişti.
W. Ömrüm bu evi temizlemekle geçecek, bunu biliyorum.
V. Şiirimizin evrelerini izleyen bir okur kuşkusuz bu sonuca varır.
sifat fil
Numaralanmış cümlelerdeki fiilimsi türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) I.
(B) II.
C) III.
E) V.
D) IV.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12. zout 1 Buraya gelmeden evlerinin yakınındaki kütüphaneye uğramıştı. II. Öbürü önce hiçbir şey anlamadi, yaptığ işe devam etti. III. Daha önce de buraya gelmiş ve ona uğrakıp gitrpişti. W. Ömrüm bu evi temizlemekle geçecek, bunu biliyorum. V. Şiirimizin evrelerini izleyen bir okur kuşkusuz bu sonuca varır. sifat fil Numaralanmış cümlelerdeki fiilimsi türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? A) I. (B) II. C) III. E) V. D) IV.
A
R
1
6.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi hem ya-
pim hem çekim eki almıştır?
A) Bazen soluksuz kalıyorum şu koca evrende.
B) Işıklar tamamen sönmüş gibi geliyor.
C) Hayal ettiğim hayatı içimde yaşıyorum.
Dy Benden daha cesur, daha kararı biri beni sü-
rüklüyor.
El Onca sevgi sözü var ama hiçbiti seni anlatami-
yor.
na bilo
9
7 08
D
10
B
9
11
D
12.
E
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
A R 1 6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi hem ya- pim hem çekim eki almıştır? A) Bazen soluksuz kalıyorum şu koca evrende. B) Işıklar tamamen sönmüş gibi geliyor. C) Hayal ettiğim hayatı içimde yaşıyorum. Dy Benden daha cesur, daha kararı biri beni sü- rüklüyor. El Onca sevgi sözü var ama hiçbiti seni anlatami- yor. na bilo 9 7 08 D 10 B 9 11 D 12. E
api
Test
3
M
11. I. Gönlümce yaşamak benim de hakkım.
II. Yumruğunu masaya sertçe vurdu ve olayı izah etti.
III. Uzunca bir koridora indik ellerimizde dosyalarla.
IV. Boyca babasına, huyca annesine benziyor.
V. Binlerce insan arasında gelip bizi buldu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde -ce eki, sözcüğe
kaç değişik anlam kazandırmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
api Test 3 M 11. I. Gönlümce yaşamak benim de hakkım. II. Yumruğunu masaya sertçe vurdu ve olayı izah etti. III. Uzunca bir koridora indik ellerimizde dosyalarla. IV. Boyca babasına, huyca annesine benziyor. V. Binlerce insan arasında gelip bizi buldu. Yukarıda numaralanmış cümlelerde -ce eki, sözcüğe kaç değişik anlam kazandırmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5