Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapım Ekleri Soruları

in
7-
e
a
10. Sulak alanlarda hâkim bitki örtüsünd yosun, su zambag
1
11
ve nilüfer gibi yüzen bitkilerle saz ve kamış gibi su üstüne
çıkan bitkiler oluşturmaktadır. Nehir kenarlarındaki sulak
IV
alanlarda akarsu boyu ağaçlıkları vardır. Biyolojik yönden
tatlı sulardan oluşan sulak alanlar zengin ekosistemler
arasındadır.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi göv-
de değildir?
A) I
B) II
C) IN
D) IV
EV
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
in 7- e a 10. Sulak alanlarda hâkim bitki örtüsünd yosun, su zambag 1 11 ve nilüfer gibi yüzen bitkilerle saz ve kamış gibi su üstüne çıkan bitkiler oluşturmaktadır. Nehir kenarlarındaki sulak IV alanlarda akarsu boyu ağaçlıkları vardır. Biyolojik yönden tatlı sulardan oluşan sulak alanlar zengin ekosistemler arasındadır. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi göv- de değildir? A) I B) II C) IN D) IV EV
E
Buk-
8.
Aşagıdaki atasözlerinin hangisinde yapım eki al-
mış bir sözcük yoktur?
m.
ea-
Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez.
B) İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.
C) Akılları pazara çıkartmışlar, herkes kendi aklını al-
mış.
D) Acemi katır, kapı önünde yük indirir.
El Ata dost gibi bakmalı
, düşman gibi binmeli.
6
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
E Buk- 8. Aşagıdaki atasözlerinin hangisinde yapım eki al- mış bir sözcük yoktur? m. ea- Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez. B) İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. C) Akılları pazara çıkartmışlar, herkes kendi aklını al- mış. D) Acemi katır, kapı önünde yük indirir. El Ata dost gibi bakmalı , düşman gibi binmeli. 6 2 Diğer sayfaya geçiniz.
A
1
13. Şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi
II
vardı. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi.
Yaşadığımız ev de bundan nasibini alacaktı galiba.
TIT
Çünkü komşuların hepsi, evlerini terk edip apartmani
1
yapılmasına izin vermişlerdi.
1
V
1
1
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki- !
lerden hangisi yanlıştır?
1
A) I. sözcükte çoğul eki ve bulunma hâl eki vardır.
1
1
BNI.) sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür.
1
C) 14. sözcük yapım eki ve çekim eki almıştır.
1
1
D) IV. sözcük iyelik ekinden sonra yönelme hâl eki
almıştır.
1
1
>
V sözcükte çoğul ekine yer verilmiştir.
e
S
E
Z m
1
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
A 1 13. Şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi II vardı. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi. Yaşadığımız ev de bundan nasibini alacaktı galiba. TIT Çünkü komşuların hepsi, evlerini terk edip apartmani 1 yapılmasına izin vermişlerdi. 1 V 1 1 Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki- ! lerden hangisi yanlıştır? 1 A) I. sözcükte çoğul eki ve bulunma hâl eki vardır. 1 1 BNI.) sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür. 1 C) 14. sözcük yapım eki ve çekim eki almıştır. 1 1 D) IV. sözcük iyelik ekinden sonra yönelme hâl eki almıştır. 1 1 > V sözcükte çoğul ekine yer verilmiştir. e S E Z m 1
6. I. Havlayan köpeğin sesi tüm mahalle tarafından duyuldu.
II. Hava değişimi aldıktan sonra memleketine gelmişti.
III. Ortada herhangi bir kanıt yokken onu nasıl suçlamışlar ki.
IV. Yeni doğan yavrusunu şefkatle bağrına basti.
V. Ülkemizin güney kıyıları bu yaz görmeye değerdi doğrusu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili
sözcük fiilden isim yapım eki almamıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
6. I. Havlayan köpeğin sesi tüm mahalle tarafından duyuldu. II. Hava değişimi aldıktan sonra memleketine gelmişti. III. Ortada herhangi bir kanıt yokken onu nasıl suçlamışlar ki. IV. Yeni doğan yavrusunu şefkatle bağrına basti. V. Ülkemizin güney kıyıları bu yaz görmeye değerdi doğrusu. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcük fiilden isim yapım eki almamıştır? A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) III ve V E) IV ve V
Deneme 16
DİL BİLGİSİ
Bu festte 12 soru vardır.
3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayinlari youtube kanalından da video cözümlerimize ulagabilirsiniz.
video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Ayni zamanda
Testin
2
1.2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Bu açıklamalara göre asagidakilerden hangisi Kanunda
verilen özelligi yanlis aciklamigur?
Beren
D) Uğur
Aysu
Seving
B) Mert
Yeliz Ogretmen sözcükte yapı konusunun pekişmesi
pin ogrencilerden, aşağıdaki kartlardan birer tane çekip
incelemelerini istemiştir.
Kartlar
II.
Gelen
gideni aratır.
Gözü tanede
olan kuşun
ayağı tuzaktan
kurtulmaz.
2. E
asagiu
IV.
Tarlayı taşii
yerden kızı
kardeşli yerden
alacaksın.
Terzi kendi
söküğünü
dikemez.
A) kuşun - olan - kurtulmaz
B) serçenin - olsaydı - kalmazdi
C) tarlayı - taşlı - alacaksın
D) gideni - gelen - arater
El terzi - söküğünü - dikemez
V.
Kedinin kanadi
olsaydı
serçenin adı
kalmazdı.
Mert
Kartları inceleyen öğrenciler şu açıklamaları yapmıştır:
· Benim kartımda isimden türemiş isme örnek vardır.
Uğur : Benim kartımda bütün sözcükler türemiş yapılıda
Aysu : Benim kartımdaki tüm sözcükler basit yapılıdır.
Beren : Benim kartımda basit, türemiş ve birleşik yapılı
sözcükler bulunmaktadır.
Sevinç : Benim kartımda iki hâl bir de iyelik eki almış
sözcük vardır.
63
YAYINLARI
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Deneme 16 DİL BİLGİSİ Bu festte 12 soru vardır. 3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayinlari youtube kanalından da video cözümlerimize ulagabilirsiniz. video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Ayni zamanda Testin 2 1.2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 1. Bu açıklamalara göre asagidakilerden hangisi Kanunda verilen özelligi yanlis aciklamigur? Beren D) Uğur Aysu Seving B) Mert Yeliz Ogretmen sözcükte yapı konusunun pekişmesi pin ogrencilerden, aşağıdaki kartlardan birer tane çekip incelemelerini istemiştir. Kartlar II. Gelen gideni aratır. Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz. 2. E asagiu IV. Tarlayı taşii yerden kızı kardeşli yerden alacaksın. Terzi kendi söküğünü dikemez. A) kuşun - olan - kurtulmaz B) serçenin - olsaydı - kalmazdi C) tarlayı - taşlı - alacaksın D) gideni - gelen - arater El terzi - söküğünü - dikemez V. Kedinin kanadi olsaydı serçenin adı kalmazdı. Mert Kartları inceleyen öğrenciler şu açıklamaları yapmıştır: · Benim kartımda isimden türemiş isme örnek vardır. Uğur : Benim kartımda bütün sözcükler türemiş yapılıda Aysu : Benim kartımdaki tüm sözcükler basit yapılıdır. Beren : Benim kartımda basit, türemiş ve birleşik yapılı sözcükler bulunmaktadır. Sevinç : Benim kartımda iki hâl bir de iyelik eki almış sözcük vardır. 63 YAYINLARI
1. Sözcüklere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni
sözcükler türetilirken öncelik yapım eklerinindir. Yapım
eklerinin üzerine çekim ekleri gelir. Ama çekim eki yapım
ekinden önce gelen istisnai durumlar da bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
durumu örnekleyen bir kullanım vardır?
A) Türk edebiyatında roman, tiyatro, gazete ancak
XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.
B) Türkçeyi sevmek, gelişmesini istemek kuru kuruya
olacak bir iş değildir.
C) Bütün kültürler tarih boyunca birbirini beslemişler,
aşılamışlardır.
D) Sanat eserlerini, herhangi bir dünya görüşünün kay-
nakları olarak değerlendirmek yanlıştır.
E) Şanatçının eserleri; onun dünyaya bakışının, iç ya-
şantısındaki kırıntıların bize yansımasıdır.
c
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
1. Sözcüklere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni sözcükler türetilirken öncelik yapım eklerinindir. Yapım eklerinin üzerine çekim ekleri gelir. Ama çekim eki yapım ekinden önce gelen istisnai durumlar da bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili durumu örnekleyen bir kullanım vardır? A) Türk edebiyatında roman, tiyatro, gazete ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. B) Türkçeyi sevmek, gelişmesini istemek kuru kuruya olacak bir iş değildir. C) Bütün kültürler tarih boyunca birbirini beslemişler, aşılamışlardır. D) Sanat eserlerini, herhangi bir dünya görüşünün kay- nakları olarak değerlendirmek yanlıştır. E) Şanatçının eserleri; onun dünyaya bakışının, iç ya- şantısındaki kırıntıların bize yansımasıdır. c
Denem
45
DİL BİLGİSİ
DA
okutarak veya 3dyayinlari.com adresinden
O
sıcacıksın.
ein
oktur
DİL BİLGİSİ
Deneme 9
DXD
sindan karekodu okutarak veya 3dyayinlari.com adresinden
3. Türkçe öğretmeni, sözcükte yapı çalışması yapmak üzere
aşağıdaki parçayı tahtaya yazmış ve Ezgi'den türemiş
sözcüklerin altını çizmesini istemiştir.
“Bre Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor,
yâ kadir Allah, birliğin varlığın hakkı için Azrail'i benim
gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, mücadele
edeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha
güzel yiğidin canını almasın." dedi. Çekildi, döndü Deli
Dumrul evine geldi.
Ezgi altını çizdiği türemiş sözcüklerin hangisinde bir
yanlışlık yapmıştır?
A) Birliğin
B) Dediğiniz
All be
C) Kurtarayım
D) Savaşayım
E) Çekildi
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Denem 45 DİL BİLGİSİ DA okutarak veya 3dyayinlari.com adresinden O sıcacıksın. ein oktur DİL BİLGİSİ Deneme 9 DXD sindan karekodu okutarak veya 3dyayinlari.com adresinden 3. Türkçe öğretmeni, sözcükte yapı çalışması yapmak üzere aşağıdaki parçayı tahtaya yazmış ve Ezgi'den türemiş sözcüklerin altını çizmesini istemiştir. “Bre Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor, yâ kadir Allah, birliğin varlığın hakkı için Azrail'i benim gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, mücadele edeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha güzel yiğidin canını almasın." dedi. Çekildi, döndü Deli Dumrul evine geldi. Ezgi altını çizdiği türemiş sözcüklerin hangisinde bir yanlışlık yapmıştır? A) Birliğin B) Dediğiniz All be C) Kurtarayım D) Savaşayım E) Çekildi
21.
Taştın yine deli gonal
Sular gibi çağlar misin
Aktin yine kanlı yaşım
Yollarımı bağlar misin
Yunus imdi her derde
Eyyub gibi sabr eyle
Derde katlanamazsın
Derman arzu kilarsın
Yukarıdaki dörtlüklerde altı çizili fiillerin yapıları hangi
seçenekte sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
A) Basit - basit - türemiş
B Basit - türemiş - birleşik
C) Basit - türemiş - türemiş
D) Basit - birleşik - türemiş
E) Türemiş - türemiş - basit
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
21. Taştın yine deli gonal Sular gibi çağlar misin Aktin yine kanlı yaşım Yollarımı bağlar misin Yunus imdi her derde Eyyub gibi sabr eyle Derde katlanamazsın Derman arzu kilarsın Yukarıdaki dörtlüklerde altı çizili fiillerin yapıları hangi seçenekte sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? A) Basit - basit - türemiş B Basit - türemiş - birleşik C) Basit - türemiş - türemiş D) Basit - birleşik - türemiş E) Türemiş - türemiş - basit
17. Hayat üç bölümdür: dünyayı değiştireceğini sandığın,
değiştiremeyeceğini anladığın ve dünyanın seni
değiştirdiğine emin olduğun.
Bu cümleyle ilgili olarak
1. Hem yapım hem çekim eki almış sözcük varder.
II. Eylem türünde sözcüğe yer verilmiştir.
III. Ek fiil almış sözcük bulunmaktadır.
IV. Durum eki almış adıl kullanılmıştır.
değerlendirmelerinden hangileri söylenemez?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Il ve lil
D) I ve W
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
17. Hayat üç bölümdür: dünyayı değiştireceğini sandığın, değiştiremeyeceğini anladığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun. Bu cümleyle ilgili olarak 1. Hem yapım hem çekim eki almış sözcük varder. II. Eylem türünde sözcüğe yer verilmiştir. III. Ek fiil almış sözcük bulunmaktadır. IV. Durum eki almış adıl kullanılmıştır. değerlendirmelerinden hangileri söylenemez? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III E) Il ve lil D) I ve W
DA
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen "-miş /-miş /-muş /-müş" ekle-
rinden hangisi ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
5.
Okulun yemekhanesini bir türlü bulamamış kime sorduysa. d.g.
Kim dökmüş bu çöpü buraya diye söylendi.
BT
Askida kalan ceketin kimin olduğunu öğrenememiş galiba. dig.t
işimiz biter çürümüşleri ayıkladıktan sonra. y.e
Büyük bir patlama yaşanmış arka sokaktaki küçük evde. dig.t
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
DA 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen "-miş /-miş /-muş /-müş" ekle- rinden hangisi ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 5. Okulun yemekhanesini bir türlü bulamamış kime sorduysa. d.g. Kim dökmüş bu çöpü buraya diye söylendi. BT Askida kalan ceketin kimin olduğunu öğrenememiş galiba. dig.t işimiz biter çürümüşleri ayıkladıktan sonra. y.e Büyük bir patlama yaşanmış arka sokaktaki küçük evde. dig.t
DIL BILGISI
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek, işlevi yönüy-
le diğerlerinden farklıdır?
A) Bilimsel yayınların çoğalması gerektiğini düşünüyorum.
B) Ege'de bile karasal iklim özellikleri gösteren yerler var.
C) Diğer derste işitsel çağrışımların etkilerini inceleyeceğiz.
D Bir şiire başlamak çoğu zaman içsel bir hazırlık gerektirir.
E) Böylesine duygusal derinliği olan bir metin okumamıştım.
16. Okurlar, önlerine gelen kitabın nasıl bir yayına haz
den geçtiğini bilmedikleri için rozeti yazarların
ğıdakilerden hangisi y
18. Milyonlarca
nereye c
şadı
ka
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
DIL BILGISI 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek, işlevi yönüy- le diğerlerinden farklıdır? A) Bilimsel yayınların çoğalması gerektiğini düşünüyorum. B) Ege'de bile karasal iklim özellikleri gösteren yerler var. C) Diğer derste işitsel çağrışımların etkilerini inceleyeceğiz. D Bir şiire başlamak çoğu zaman içsel bir hazırlık gerektirir. E) Böylesine duygusal derinliği olan bir metin okumamıştım. 16. Okurlar, önlerine gelen kitabın nasıl bir yayına haz den geçtiğini bilmedikleri için rozeti yazarların ğıdakilerden hangisi y 18. Milyonlarca nereye c şadı ka
Türkçe öğretmeni, sözcükte yapı çalışması yapmak üzere
aşağıdaki parçayı tahtaya yazmış ve Ezgi'den türemiş
sözcüklerin altını çizmesini istemiştir.
"Bre Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor,
yâ kadir Allah, birliğin varlığın hakkı için Azrail'i benim
gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, mücadele
edeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha
güzel yiğidin canını almasın." dedi. Çekildi, döndü Deli
Dumrul evine geldi.
Ezgi altını çizdiği türemiş sözcüklerin hangisinde bir
yanlışlık yapmıştır?
A) Birliğin
B) Dediğiniz
C) Kurtarayım
D) Savaşayım
E) Çekildi
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Türkçe öğretmeni, sözcükte yapı çalışması yapmak üzere aşağıdaki parçayı tahtaya yazmış ve Ezgi'den türemiş sözcüklerin altını çizmesini istemiştir. "Bre Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor, yâ kadir Allah, birliğin varlığın hakkı için Azrail'i benim gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, mücadele edeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha güzel yiğidin canını almasın." dedi. Çekildi, döndü Deli Dumrul evine geldi. Ezgi altını çizdiği türemiş sözcüklerin hangisinde bir yanlışlık yapmıştır? A) Birliğin B) Dediğiniz C) Kurtarayım D) Savaşayım E) Çekildi
ya da
OKUT
TEST
1.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler yapı bakımından
aynıdır?
A) Şair hem öz katar yeniden gündelik söze
Hem sağlı sollu düş yolu bir cadde açtırır
B) Güz yelleriyle yoldaş olur yaprak, ot, çiçek
Eylül bitince başlar ekim yolculukları
C) Çöllerde bir yudum su, yeşil bir ağaç dali,
Bozkilar ortasında tüten bir ocak nedir?
+
D) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
E) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım
Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar
+
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
ya da OKUT TEST 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler yapı bakımından aynıdır? A) Şair hem öz katar yeniden gündelik söze Hem sağlı sollu düş yolu bir cadde açtırır B) Güz yelleriyle yoldaş olur yaprak, ot, çiçek Eylül bitince başlar ekim yolculukları C) Çöllerde bir yudum su, yeşil bir ağaç dali, Bozkilar ortasında tüten bir ocak nedir? + D) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. E) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar +
TYT / TÜRKÇE
13. Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da
gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih
1
içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede
II
genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü-
ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur.
Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle-
me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar
IV
çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir.
Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı-
daki verilenlerin hangisi yanlıştır?
15. Pek
gelerin
yalniz
siyah
Yapila
nini a
kürkü
ve ko
kürkle
renk
eşles
da be
baca
ğu or
aras
koyu
ortay
hayv
nebil
renk
rakig
Uzm
lenn
16
A) I. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür.
B) II. sözcük hâl durum eki almıştır.
C) III. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır.
2
D) YV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştı
E) V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
Bu
dak
A)
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
TYT / TÜRKÇE 13. Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih 1 içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede II genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü- ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur. Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle- me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar IV çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir. Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı- daki verilenlerin hangisi yanlıştır? 15. Pek gelerin yalniz siyah Yapila nini a kürkü ve ko kürkle renk eşles da be baca ğu or aras koyu ortay hayv nebil renk rakig Uzm lenn 16 A) I. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür. B) II. sözcük hâl durum eki almıştır. C) III. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. 2 D) YV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştı E) V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Bu dak A)
200
11. Türemiş sifatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım
ekleri getirilerek oluşturulur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir
sifat vardır?
A) Her yokuşun bir inişi vardır.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) lyi nasihat verilir, iyi ad verilmez.
D) Son pişmanlık fayda vermez.
E) Alçacık eşeğe herkes biner.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
200 11. Türemiş sifatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sifat vardır? A) Her yokuşun bir inişi vardır. B) Ak akçe kara gün içindir. C) lyi nasihat verilir, iyi ad verilmez. D) Son pişmanlık fayda vermez. E) Alçacık eşeğe herkes biner.
ya-
bu
çe-
tiği,
Tesi-
12. Kanatsız bir kuş uçabilir mi? Hayır. Dü-
şünce de böyledir. Dört duvar arasına
1
kapatılmak istenirse kanatsiz kuş gibi
II
oluverir ve bütün manasını kaybeder.
JV
V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin
yapısıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
jum
ele-
apisi
nizin
nsuz
A) 1. Sözcük, yalın håldedir.
B) II. sözcük, isim-fiil eki almıştır.
C) Ill. sözcük, çekim eki almıştır.
D) IV. sözcük, iyelik eki almıştır.
E) - V. sözcük, birleşik yapılıdır.
ray-
173
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
ya- bu çe- tiği, Tesi- 12. Kanatsız bir kuş uçabilir mi? Hayır. Dü- şünce de böyledir. Dört duvar arasına 1 kapatılmak istenirse kanatsiz kuş gibi II oluverir ve bütün manasını kaybeder. JV V Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? jum ele- apisi nizin nsuz A) 1. Sözcük, yalın håldedir. B) II. sözcük, isim-fiil eki almıştır. C) Ill. sözcük, çekim eki almıştır. D) IV. sözcük, iyelik eki almıştır. E) - V. sözcük, birleşik yapılıdır. ray- 173