Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yapım Ekleri Soruları

8.
Başarısızlıklarla karşılaştığınız zaman neden başarılı ola-
madığınızı bulmaya çalışın çünkü her başarısızlık, başa-
rinin zirvesine götüren yolda, size yeni bir adımdır.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yok-
A) Eylem kökünden türemiş isim
B) İsimden fiil yapan ek almış sözcükler
C) Basit yapılı isimler
D) Birden çok yapım eki almış sözcükler
E) Türemiş yapıl fiiller
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
8. Başarısızlıklarla karşılaştığınız zaman neden başarılı ola- madığınızı bulmaya çalışın çünkü her başarısızlık, başa- rinin zirvesine götüren yolda, size yeni bir adımdır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yok- A) Eylem kökünden türemiş isim B) İsimden fiil yapan ek almış sözcükler C) Basit yapılı isimler D) Birden çok yapım eki almış sözcükler E) Türemiş yapıl fiiller
Şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi
1
II
vardi. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi.
1
Yaşadığımız ev de bundan nasibini alacaktı galiba.
III
Çünkü komşuların hepsi, evlerini terk edip apartman
1
E
yapılmasına izin vermişlerdi.
IV
V
1
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
1
A) I. sözcükte çoğul eki ve bulunma hâl eki vardır.
B) II. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür.
C) III. sözcük yapım eki ve çekim eki almıştır.
D) IV. sözcük iyelik ekinden sonra yönelme hâl eki
almıştır.
V
E) V. sözcükte çoğul ekine yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi 1 II vardi. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi. 1 Yaşadığımız ev de bundan nasibini alacaktı galiba. III Çünkü komşuların hepsi, evlerini terk edip apartman 1 E yapılmasına izin vermişlerdi. IV V 1 Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? 1 A) I. sözcükte çoğul eki ve bulunma hâl eki vardır. B) II. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür. C) III. sözcük yapım eki ve çekim eki almıştır. D) IV. sözcük iyelik ekinden sonra yönelme hâl eki almıştır. V E) V. sözcükte çoğul ekine yer verilmiştir.
uou
32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili
sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
AJ Yeni aldığı parfümü gerçekten güzel kokuyor/
B) Sobanın üstünde büyük bir çaydanlık vardı.
C) Başlangıç noktası olarak burayı düşündük.
Yemeğin tadını çok beğendiğini söylemiş.
E) Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.
34. (1) Düny:
olan her
(11) Bun
özellikle
nizler,
ötürü fp
larına
larınd
zorun
CON
yinir
bir
(V)
miy
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
uou 32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştır? AJ Yeni aldığı parfümü gerçekten güzel kokuyor/ B) Sobanın üstünde büyük bir çaydanlık vardı. C) Başlangıç noktası olarak burayı düşündük. Yemeğin tadını çok beğendiğini söylemiş. E) Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. 34. (1) Düny: olan her (11) Bun özellikle nizler, ötürü fp larına larınd zorun CON yinir bir (V) miy
n-in" eki gibi bazı eklerin birçok işlevi vardır. "Senin
kalemini yayınlanmızda tanıtmak için reklam yapın, o
yenlerin taleplerinin sonucunu yazın göreceğiz." ifadesinde,
J. "senin" sözcüğünde tamlayan eki,
II. "kalemin" sözcüğünde iyelik zamiri,
ill. yayınlanmızda" sözcüğünde fjilden isim yapım eki,
V "yapın" sözcüğünde ikinci çoğul kişi eki,
V. "yazın" sözcüğünde ikinci tekil kişi eki olarak kullanılmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?
A)!
B) 11
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
n-in" eki gibi bazı eklerin birçok işlevi vardır. "Senin kalemini yayınlanmızda tanıtmak için reklam yapın, o yenlerin taleplerinin sonucunu yazın göreceğiz." ifadesinde, J. "senin" sözcüğünde tamlayan eki, II. "kalemin" sözcüğünde iyelik zamiri, ill. yayınlanmızda" sözcüğünde fjilden isim yapım eki, V "yapın" sözcüğünde ikinci çoğul kişi eki, V. "yazın" sözcüğünde ikinci tekil kişi eki olarak kullanılmıştır. Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A)! B) 11 C) III D) IV EV
$a onun
9. Her sene, zamanı gelince Istanbul'un mahallelerinden
1
Boğaz'ın köylerine göçler başlardı. Eski Istanbullular;
II
Boğaziçi'nin kenarlarına yapılmış ve eski erkân
DIE
sedirleriyle, kerevet, şilte ve halılar üstünde yer
minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş geniş odalı,
I
gönül ferahlatıcı yalılara taşınırlardı.
V
o
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(A I. sözcük belirtme durumu eki almıştır.
+BN. Sözcük iyelik eki almıştır.
C) III. sözcük sifat-fiil eki almıştır.
. sözcük
Dy. sözcük cokluk
eki almıştır.
SELV
V. sözcük geniş zaman eki almıştır
.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
$a onun 9. Her sene, zamanı gelince Istanbul'un mahallelerinden 1 Boğaz'ın köylerine göçler başlardı. Eski Istanbullular; II Boğaziçi'nin kenarlarına yapılmış ve eski erkân DIE sedirleriyle, kerevet, şilte ve halılar üstünde yer minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş geniş odalı, I gönül ferahlatıcı yalılara taşınırlardı. V o Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (A I. sözcük belirtme durumu eki almıştır. +BN. Sözcük iyelik eki almıştır. C) III. sözcük sifat-fiil eki almıştır. . sözcük Dy. sözcük cokluk eki almıştır. SELV V. sözcük geniş zaman eki almıştır .
-5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yapım
.
eki almış bir sözcüktür?
A) "Saatlerdir burada niçin bekliyorsunuz?" sorusuna
cevap veremedi.
B) Kış Günlüğü'nü bitirince hemen üzerine bir şeyler
yazmak istedim.
C) Nihat sözlerini bitirip ayağa kalkınca Ömer'in yerin-
den kımıldamadığını gördü.
D) Çocuklar, öğretmenleriyle beraber İstanbul tarat-
na doğru yürüdüler.
E) Kendimi tutmasam oracıkta kahkahayı kopara-
caktım.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
-5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yapım . eki almış bir sözcüktür? A) "Saatlerdir burada niçin bekliyorsunuz?" sorusuna cevap veremedi. B) Kış Günlüğü'nü bitirince hemen üzerine bir şeyler yazmak istedim. C) Nihat sözlerini bitirip ayağa kalkınca Ömer'in yerin- den kımıldamadığını gördü. D) Çocuklar, öğretmenleriyle beraber İstanbul tarat- na doğru yürüdüler. E) Kendimi tutmasam oracıkta kahkahayı kopara- caktım.
U.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük öte-
kilerden farklı bir yapım eki almıştır?
A) Psikoloji dersinde algi konusunu işledik.
B) Bize yöreye özgü yemekler yaptılar.
C) Memur bey bizi vergilerle ilgili bilgilendirdi.
D) Okul bahçesinde bir sergi açmıştık
E) Hava çok soğuktu, atkımı alıp çıktım.
ayınları
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
U. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük öte- kilerden farklı bir yapım eki almıştır? A) Psikoloji dersinde algi konusunu işledik. B) Bize yöreye özgü yemekler yaptılar. C) Memur bey bizi vergilerle ilgili bilgilendirdi. D) Okul bahçesinde bir sergi açmıştık E) Hava çok soğuktu, atkımı alıp çıktım. ayınları
7, Loş bir taşlık etrafında birkaç oda ve kilerle üst kat-
ta geniş bir sofanın etrafına dizilmiş yine kocaman bir
sürü odadan ibaret olan eşraf evi Seniha'nın gözünde
günden güne yabancı bir şekil alıyordu.
Bu cümledeki altı çizili sõzcüklerdeki eklerin türü si-
rasıyla aşağıdakllerin hangisinde doğru verllmiştir?
A) Yapım eki - yapım eki - isim çekim eki
B) Isim çekim eki - isim çekim eki - yapım eki
C) İsim çekim eki - yapım eki - fiil çekim eki
D) Isim çekim eki - yapım eki - yapım eki
E) Yapım ekl - isim çekim eki - yapım eki
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
7, Loş bir taşlık etrafında birkaç oda ve kilerle üst kat- ta geniş bir sofanın etrafına dizilmiş yine kocaman bir sürü odadan ibaret olan eşraf evi Seniha'nın gözünde günden güne yabancı bir şekil alıyordu. Bu cümledeki altı çizili sõzcüklerdeki eklerin türü si- rasıyla aşağıdakllerin hangisinde doğru verllmiştir? A) Yapım eki - yapım eki - isim çekim eki B) Isim çekim eki - isim çekim eki - yapım eki C) İsim çekim eki - yapım eki - fiil çekim eki D) Isim çekim eki - yapım eki - yapım eki E) Yapım ekl - isim çekim eki - yapım eki
12. Antroposen Çağı'nda gezegenin insan eli değmemiş
1
11
köşeleri gitgide azalırken yerleşim merkezleriyle diğer
III
canlıların paylaşmaya çalıştığı kırsal arasında var
IV
olduğuna inanılan kültür-doğa ayrımı ortadan kalkıyor.
V
Bu parçada numaralanmis sözcüklerin hangisinde
birden fazla yapım eki yoktur?
A) I
B) 11
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12. Antroposen Çağı'nda gezegenin insan eli değmemiş 1 11 köşeleri gitgide azalırken yerleşim merkezleriyle diğer III canlıların paylaşmaya çalıştığı kırsal arasında var IV olduğuna inanılan kültür-doğa ayrımı ortadan kalkıyor. V Bu parçada numaralanmis sözcüklerin hangisinde birden fazla yapım eki yoktur? A) I B) 11 C) III D) IV EV
C) Fiilden isim yapma eki
D) Filden fiil yapma eki
E) Geniş zaman eki
ÇÖZ KAZAN
Is
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük isimden isim yapma eki almıştır?
-
A) Yunus Emre coşkun bir dille Allah aşkını işle-
miştir.
B) Onun eserlerinde sehlimümteni sanatı vardır.
c) Tapduk Emre'nin dergahında tasavvuf eğitimi
almıştır.
D) Şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır.
E) 573 beyitlik Risaleti'n Nushiyye eseri ünlüdür.
CÖZ KAZAN
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
C) Fiilden isim yapma eki D) Filden fiil yapma eki E) Geniş zaman eki ÇÖZ KAZAN Is 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- cük isimden isim yapma eki almıştır? - A) Yunus Emre coşkun bir dille Allah aşkını işle- miştir. B) Onun eserlerinde sehlimümteni sanatı vardır. c) Tapduk Emre'nin dergahında tasavvuf eğitimi almıştır. D) Şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. E) 573 beyitlik Risaleti'n Nushiyye eseri ünlüdür. CÖZ KAZAN
Haydar Ergülen, 1980 Kuşağı'nın hazırlık döneminde
1
II
en çok emeği geçenlerden biridir.
IV
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili ola-
rak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıstır?
A sözcük, tamlayan eki almıştır.
B) II. sözcük, türemiş bir sözcüktür.
C) II. sözcük, basit yapılı bir sözcüktür.
D) IV. sözcük, türemiş bir sözcüktür.
E) V. sözcük, çekim eki almıştır.
amayan
am
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Haydar Ergülen, 1980 Kuşağı'nın hazırlık döneminde 1 II en çok emeği geçenlerden biridir. IV V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili ola- rak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıstır? A sözcük, tamlayan eki almıştır. B) II. sözcük, türemiş bir sözcüktür. C) II. sözcük, basit yapılı bir sözcüktür. D) IV. sözcük, türemiş bir sözcüktür. E) V. sözcük, çekim eki almıştır. amayan am
8. Süt beyaz bir martıyım açıklarda
Gemilere ben yol gösteriyorum
Buğday ve ilaç yüklü gemilere
Bir kanat vuruşta bulutlardayım
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi-
si görülmektedir?
A) Ünlü daralması
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz düşmesi
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
8. Süt beyaz bir martıyım açıklarda Gemilere ben yol gösteriyorum Buğday ve ilaç yüklü gemilere Bir kanat vuruşta bulutlardayım Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi- si görülmektedir? A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz düşmesi
ekim
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz-
cük işlevi bakımından farklı bir ek almıştır?
A) Satım işleri bitti artık gidebiliriz.
B) Seçim sdhuçları yarın açıklanıyor.
C) Bilim d&nyası yeni gelişmelere açık.
D) Canım hiçbir şey yapmak istemiyor.
E) Geçim zorlaştı bu zamanda.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
ekim 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz- cük işlevi bakımından farklı bir ek almıştır? A) Satım işleri bitti artık gidebiliriz. B) Seçim sdhuçları yarın açıklanıyor. C) Bilim d&nyası yeni gelişmelere açık. D) Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. E) Geçim zorlaştı bu zamanda.
B
12. Güneşi yudum yudum içtim şu lahzada
1
II
Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada
IV
V
Yukarıda numaralarımış sözcüklerden hangisi ya-
pisi bakımından farklıdır?
A).
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
200
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
B 12. Güneşi yudum yudum içtim şu lahzada 1 II Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada IV V Yukarıda numaralarımış sözcüklerden hangisi ya- pisi bakımından farklıdır? A). B) II. C) III. D) IV. E) V. 200
3.
Yapım ekleri sözcüğün anlamını, yapısını ya da tü-
rünü değiştiren eklerdir. Yapım eki almış sözcüklere
"türemiş sözcük" denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya-
pim eki almış sözcük vardır?
B
Mutfakta dağlar kadar bulaşık var.
Elindeki vazoyu sehpanın üzerine koydu.
C) Bu sözleri bir kenara not edeceğim.
D) Şehrimizin güzel bir otele ihtiyacı var.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
3. Yapım ekleri sözcüğün anlamını, yapısını ya da tü- rünü değiştiren eklerdir. Yapım eki almış sözcüklere "türemiş sözcük" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya- pim eki almış sözcük vardır? B Mutfakta dağlar kadar bulaşık var. Elindeki vazoyu sehpanın üzerine koydu. C) Bu sözleri bir kenara not edeceğim. D) Şehrimizin güzel bir otele ihtiyacı var.
6. Yapım eki alan zamirler, zamir olmaktan çıkıp isim, sifat,
fiil gibi turlerde kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek ola-
bilecek bir kullanım yoktur?
A) Dün gece kimliğini kaybetmişim.
r
B) Boş ver, senlik bir durum değil bu.
C) Gördüğüm en bencil insan sensin.
D)
Kimsesizliğini kimlere borçlusun biliyor musun?
E) İnsanların bazıları oldukça sinir bozucu tipler,
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
6. Yapım eki alan zamirler, zamir olmaktan çıkıp isim, sifat, fiil gibi turlerde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek ola- bilecek bir kullanım yoktur? A) Dün gece kimliğini kaybetmişim. r B) Boş ver, senlik bir durum değil bu. C) Gördüğüm en bencil insan sensin. D) Kimsesizliğini kimlere borçlusun biliyor musun? E) İnsanların bazıları oldukça sinir bozucu tipler,