Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Soruları

GIRI
Apagadaki kutucuklarda "Girig" unitesi ile ilgili 14. sorular cevapları bulunmaktadır. Buna
göre kutucuklarda yer alan harfleri boy burakılan yerlere yazarak soruları cevaplayın. (Soruları
birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
limeler
C
sale
Psikoloji
Felsefe
Hayal Gücü
Kamus-1
Türki
Divani
Lügatit-
Türk
Içerik
Dil
Tarih
hart.
1
Toplumsal
Değişim
Tahlil
Teknoloji ve
Sosyal Medya
Psikiyatri
S. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebiyatın yararlandığı
bilimlerdir?
...........)
9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilimizin Batılı anlamdaki
ilk sözlüğüdür?
(.....
10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri bireylerin iç dünyalarını an-
latmayı amaçlayan romancının yararlanacağı bilimlerdir?
(.....
.......)
11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk dilinin ilk sözlüğüdür?
(...........
12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilin değişimine veya gelişi.
mine katkı sağlayan unsurlardandır?
e işe
amaz.
apar.
anun
saca
13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri psikoloji, psikiyatri, felsefe
ve edebiyatı birbirine yaklaştıran ortak unsurlardır?
(......
14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebî bir eserde yararlanı-
labilecek kavramlardır?
33
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
GIRI Apagadaki kutucuklarda "Girig" unitesi ile ilgili 14. sorular cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boy burakılan yerlere yazarak soruları cevaplayın. (Soruları birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.) limeler C sale Psikoloji Felsefe Hayal Gücü Kamus-1 Türki Divani Lügatit- Türk Içerik Dil Tarih hart. 1 Toplumsal Değişim Tahlil Teknoloji ve Sosyal Medya Psikiyatri S. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebiyatın yararlandığı bilimlerdir? ...........) 9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilimizin Batılı anlamdaki ilk sözlüğüdür? (..... 10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri bireylerin iç dünyalarını an- latmayı amaçlayan romancının yararlanacağı bilimlerdir? (..... .......) 11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk dilinin ilk sözlüğüdür? (........... 12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilin değişimine veya gelişi. mine katkı sağlayan unsurlardandır? e işe amaz. apar. anun saca 13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri psikoloji, psikiyatri, felsefe ve edebiyatı birbirine yaklaştıran ortak unsurlardır? (...... 14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebî bir eserde yararlanı- labilecek kavramlardır? 33
15. Mutluluğun formülü, aslında ruhu dinlendiren şeylerle
ara vermeden meşgul olabilmektir.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıstır?
El fon
A) Yüklemi ek eylem almıstır.
B Kuralli bir fiil cümlesidir.
t
C) Edat kullanılmıştır.
DJ Yapısına göre birleşiktir. If
EJ Belirtili ad tamlaması vardır.
+
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
15. Mutluluğun formülü, aslında ruhu dinlendiren şeylerle ara vermeden meşgul olabilmektir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? El fon A) Yüklemi ek eylem almıstır. B Kuralli bir fiil cümlesidir. t C) Edat kullanılmıştır. DJ Yapısına göre birleşiktir. If EJ Belirtili ad tamlaması vardır. + Diğer sayfaya geçiniz.