Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Soruları

5.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öznesi ve
nesnesi ortak sıralı bir cümledir?
A) Yalancının evi yanmış, kimse ona inanmamış.
B) Az eli aşta gör, çok eli işte gör.
C) Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.
D) Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
E) Bükemediğin eli öp, başına koy.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öznesi ve nesnesi ortak sıralı bir cümledir? A) Yalancının evi yanmış, kimse ona inanmamış. B) Az eli aşta gör, çok eli işte gör. C) Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli. D) Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. E) Bükemediğin eli öp, başına koy.
26.
24. Hukuk, toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve
devlet eliyle düzenlenip sağlamlaştırılmış kurallar
bütünüdür. İnsanların toplum hâlinde yaşamaya
başlaması ve ilk siyasi teşkilatların oluşmasıyla birlikte
hukuka ihtiyaç duyulmuştur. İlk Çağ'da yapılan hukuk
kuralları kaynağını akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan
almıştır
. Yazının icadından önce hukuk kuralları, sözlü
olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak yazıyı
kullanmaya başlamalarına rağmen bazı milletler, hukuk
kurallarını sözlü olarak kullanmaya devam etmiştir.
Türkler de sözlü hukuk kurallarını uzun süre
uygulamıştır. Hukukun temelini, kaynağını toplumun
geleneklerinden alan sözlü hukuk kuralları yani töre
oluşturmuştur. Coğrafyanın, hayat tarzının ve birlikte
yaşama tecrübesinin etkisiyle oluşan töre; yazılı
olmamasına rağmen sistemli, dinamik, etkili ve ihtiyacı
karşılayacak bir yapıya sahiptir. Törenin toplumda çok
güçlü bir yaptırımı vardır.
Bu parçaya göre, hukukun töreden farklı özellikleri
arasında;
1. hayatın akışı içinde toplumsal düzeni sağlama
amacı taşımak,
II. yazılı hâlde bulunmak,
III. yönetim tarafından güçlendirilmiş olmak,
IV. geleneklerden doğmak,
V. hayat tarzını yansıtmak
şeklinde numaralanmış olanlardan hangileri vardır?
LIMI YAYINLARI
2
i için
z bir
erin
A) I vell
Bjiyev
B)
C) Il ve III
@
D) III ve v
B) ve v
ha
kirler
ile
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
26. 24. Hukuk, toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve devlet eliyle düzenlenip sağlamlaştırılmış kurallar bütünüdür. İnsanların toplum hâlinde yaşamaya başlaması ve ilk siyasi teşkilatların oluşmasıyla birlikte hukuka ihtiyaç duyulmuştur. İlk Çağ'da yapılan hukuk kuralları kaynağını akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan almıştır . Yazının icadından önce hukuk kuralları, sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak yazıyı kullanmaya başlamalarına rağmen bazı milletler, hukuk kurallarını sözlü olarak kullanmaya devam etmiştir. Türkler de sözlü hukuk kurallarını uzun süre uygulamıştır. Hukukun temelini, kaynağını toplumun geleneklerinden alan sözlü hukuk kuralları yani töre oluşturmuştur. Coğrafyanın, hayat tarzının ve birlikte yaşama tecrübesinin etkisiyle oluşan töre; yazılı olmamasına rağmen sistemli, dinamik, etkili ve ihtiyacı karşılayacak bir yapıya sahiptir. Törenin toplumda çok güçlü bir yaptırımı vardır. Bu parçaya göre, hukukun töreden farklı özellikleri arasında; 1. hayatın akışı içinde toplumsal düzeni sağlama amacı taşımak, II. yazılı hâlde bulunmak, III. yönetim tarafından güçlendirilmiş olmak, IV. geleneklerden doğmak, V. hayat tarzını yansıtmak şeklinde numaralanmış olanlardan hangileri vardır? LIMI YAYINLARI 2 i için z bir erin A) I vell Bjiyev B) C) Il ve III @ D) III ve v B) ve v ha kirler ile
cenesu
2. Dil zenginliği -sözcük çokluğunda değil, kavrarn
çokluğundadır. Dil, aynı kavramı kapsayan-yen-
sözcüklerle değil, yeni kavramlarla zenginleşir. Söz-
cük çokluğu bakımından en zengin diller, ilkel top-
lumların dilleridir. Örneğin Eskimolarda Ren geyiği
her yaşta ayrı ad alir. Sözcükleri somut anlamlar ta-
şır. Soyut kavramtan yoktür. Soyut kavramlar insan
yaşamında önemli bir gelişmenin ürünüdür. Sözcük
çokluğu anlamındaki dil zenginliği, gerçekte zekâ
yoksulluğunu gözleven bir zenginliktir.
Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangi-
sinin örneği yoktur?
5
yohiem
A) Kurall (düz) bir isim cümlesi
B
munuduz HIJAMIN
C) Basit bir eylem cümlesi
)
E cümlesi
B) Girişik birlesik cümle ya momentit
till
Test
Fast
D) Devtik bir eylem comiegsfyllemi fitna
Basit bir ad etmesi yékony sam
homson
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
cenesu 2. Dil zenginliği -sözcük çokluğunda değil, kavrarn çokluğundadır. Dil, aynı kavramı kapsayan-yen- sözcüklerle değil, yeni kavramlarla zenginleşir. Söz- cük çokluğu bakımından en zengin diller, ilkel top- lumların dilleridir. Örneğin Eskimolarda Ren geyiği her yaşta ayrı ad alir. Sözcükleri somut anlamlar ta- şır. Soyut kavramtan yoktür. Soyut kavramlar insan yaşamında önemli bir gelişmenin ürünüdür. Sözcük çokluğu anlamındaki dil zenginliği, gerçekte zekâ yoksulluğunu gözleven bir zenginliktir. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangi- sinin örneği yoktur? 5 yohiem A) Kurall (düz) bir isim cümlesi B munuduz HIJAMIN C) Basit bir eylem cümlesi ) E cümlesi B) Girişik birlesik cümle ya momentit till Test Fast D) Devtik bir eylem comiegsfyllemi fitna Basit bir ad etmesi yékony sam homson
20. (1) Kadın altmış yaşlarındaydı. (11) Önünde bir umut
yoktu. (III) Geride kalan bir güz manzarasıydı. (IV)
Gözleri buğulandı. (V) Kapıya doğru gitti.
F Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemine
göre diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve IV. B) II. ve V. C) III. ve V. D) IV. ve V. E) II.
ve IV.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
20. (1) Kadın altmış yaşlarındaydı. (11) Önünde bir umut yoktu. (III) Geride kalan bir güz manzarasıydı. (IV) Gözleri buğulandı. (V) Kapıya doğru gitti. F Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır? A) I. ve IV. B) II. ve V. C) III. ve V. D) IV. ve V. E) II. ve IV.
12
10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar,
1
gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan
UNLULERAYINLARI
bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii
ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak
II
emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir
III
içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık
IV
madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık
V
enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak
genişlemesinden sorumlu.
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır.
B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır.
C) III. sözcük sifat-fiil eki almıştır.
D) IV. sözcük tamlayan eki almıştır.
E) V. sözcük ek fiil almıştır.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
12 10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar, 1 gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan UNLULERAYINLARI bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak II emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir III içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık IV madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık V enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır. B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. C) III. sözcük sifat-fiil eki almıştır. D) IV. sözcük tamlayan eki almıştır. E) V. sözcük ek fiil almıştır.
18. Öğrendiklerinin yüzeysel çekiciliğinin ötesindeki
içeriksizliğe, iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına
üzülüyorum.
Bu cümle ve onu oluşturan sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğe dizilişi dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.
B) Yapısına göre girişik birleşik cümledir.
C) Yüklem birleşik zamanlı bir fiildir.
D) Anlamına göre olumlu bir cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
18. Öğrendiklerinin yüzeysel çekiciliğinin ötesindeki içeriksizliğe, iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına üzülüyorum. Bu cümle ve onu oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Öğe dizilişi dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir. B) Yapısına göre girişik birleşik cümledir. C) Yüklem birleşik zamanlı bir fiildir. D) Anlamına göre olumlu bir cümledir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre
birleşik, söz dizimine göre devrik bir isim cüm-
lesidir?
A) Çoklarının aksine insanı mutlu eden bir yalnız
lik yaşıyorum şu an.
B) Bu dünyada her insan mutluluğu yakalayabil-
mek için didinip durur.
C) Bekledim uzun seneler boyunca gelmedi haber
senden.
D) Sevgi limanıdır, insanın sıkıntılardan kaçıp
kaçıp sığındığı.
E) Bu yörede kulağıma çalınan her şarkıda bir
hüzün nağmesi var.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre birleşik, söz dizimine göre devrik bir isim cüm- lesidir? A) Çoklarının aksine insanı mutlu eden bir yalnız lik yaşıyorum şu an. B) Bu dünyada her insan mutluluğu yakalayabil- mek için didinip durur. C) Bekledim uzun seneler boyunca gelmedi haber senden. D) Sevgi limanıdır, insanın sıkıntılardan kaçıp kaçıp sığındığı. E) Bu yörede kulağıma çalınan her şarkıda bir hüzün nağmesi var.
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre
ötekilerden farklıdır?
A) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
B) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
D) Yalanı dinlemek söylemekten güçtür.
E) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? A) Ak gün ağartır, kara gün karartır. B) Garip kuşun yuvasını Allah yapar. C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar. D) Yalanı dinlemek söylemekten güçtür. E) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.
COMLE TÜRLERI
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre
diğerlerinden farklıdır?
A) Otobüste en az elll kişi vardı.
B) Şimdiye kadar yaşadığım en sıcak yazdı.
C) Burada başlayan sessizlik, sonsuzluğa giden en uzun
yoldu.
D) Trafiğin aktığı yön, geldiği ülkede sağ iken burada
soldu.
E) Korkarak da olsa kocaman ineği sağdı.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
COMLE TÜRLERI Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? A) Otobüste en az elll kişi vardı. B) Şimdiye kadar yaşadığım en sıcak yazdı. C) Burada başlayan sessizlik, sonsuzluğa giden en uzun yoldu. D) Trafiğin aktığı yön, geldiği ülkede sağ iken burada soldu. E) Korkarak da olsa kocaman ineği sağdı.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenilikler peşinde olma
B) Hayata bakışını değiştirmeme
C) Kendi kendini güdüleyebilme
D) İyimserliğini kaybetmeme
E) Yaşama sevinciyle dolu olma
.
12. Çeviri, bir dili geliştirip anlamaya çalışan insanın ilk
döneminden, yaşamının ilk anlarından itibaren hep
var olmuştur. Bu nedenle çeviri, insanın insanlaş-
masının, yaşamının uygarlaşmasının en büyük
aracı olmuştur. Çevirmenin en az iki dili mükemmel
bilmesi gerektiği söylenir. Oysa çeviri sanatında
önemli olan üçüncü dildir. Bu dil; şiirin, sanatın,
felsefenin, bilimin dilidir. İki, hatta daha fazla dili
çok insan konuşur ama aralarında iyi çevirmenlerin,
yani üçüncü dili bilenlerin sayısı azdır.
Bu parçadaki "üçüncü bir dil bilenler" sözüyle an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı toplumlarında arasında yaşamış olanlar
B) Birkaç dili çok iyi seviyede bilenler
C) Geniş bir kültür birikimine sahip olanlar
D) Sanattan zevk alanlar
E) Eleştirel bir bakışa sahip olanlar
a
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenilikler peşinde olma B) Hayata bakışını değiştirmeme C) Kendi kendini güdüleyebilme D) İyimserliğini kaybetmeme E) Yaşama sevinciyle dolu olma . 12. Çeviri, bir dili geliştirip anlamaya çalışan insanın ilk döneminden, yaşamının ilk anlarından itibaren hep var olmuştur. Bu nedenle çeviri, insanın insanlaş- masının, yaşamının uygarlaşmasının en büyük aracı olmuştur. Çevirmenin en az iki dili mükemmel bilmesi gerektiği söylenir. Oysa çeviri sanatında önemli olan üçüncü dildir. Bu dil; şiirin, sanatın, felsefenin, bilimin dilidir. İki, hatta daha fazla dili çok insan konuşur ama aralarında iyi çevirmenlerin, yani üçüncü dili bilenlerin sayısı azdır. Bu parçadaki "üçüncü bir dil bilenler" sözüyle an- latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Farklı toplumlarında arasında yaşamış olanlar B) Birkaç dili çok iyi seviyede bilenler C) Geniş bir kültür birikimine sahip olanlar D) Sanattan zevk alanlar E) Eleştirel bir bakışa sahip olanlar a
12. I. İnsanlar mücevherleri çok eski çağlardan beri kullanmıştır.
II. Eski çağlarda insanlar kemik, demir parçaları ve tahtalardan
yüzük, kolye, bileklik gibi süs eşyaları yapmıştır.
III. Günümüzde de dudaklarına, kulaklarına ve çeşitli uzuvlarina
süs amaçlı taki, mücevher gibi eşya takan birçok kişi vardır.
IV. Eski dönemde en güzel mücevher örneklerini Mısırlılar, Eski
Yunanlılar ve Romalılarda görürüz.
V. Misırlılar mücevherleri süs eşyası olarak kullanırken Eski
Yunanlılar altını kullanmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)
B) 11
C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
12. I. İnsanlar mücevherleri çok eski çağlardan beri kullanmıştır. II. Eski çağlarda insanlar kemik, demir parçaları ve tahtalardan yüzük, kolye, bileklik gibi süs eşyaları yapmıştır. III. Günümüzde de dudaklarına, kulaklarına ve çeşitli uzuvlarina süs amaçlı taki, mücevher gibi eşya takan birçok kişi vardır. IV. Eski dönemde en güzel mücevher örneklerini Mısırlılar, Eski Yunanlılar ve Romalılarda görürüz. V. Misırlılar mücevherleri süs eşyası olarak kullanırken Eski Yunanlılar altını kullanmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) B) 11 C) III D) IV E) V
11. Yurdumuz, tabiat ve tarih zenginliğiyle, turizm bakı-
mindan eşsiz bir hazinedir. Bir bölgeden öteki böl-
geye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları, Türkiye'yi
her mevsimde, her turistin faydalanabileceği
, ideal
bir ülke yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesi
, Tür-
kiye kadar uzun ve zengin bir tarihin mirasına sa-
hip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıtları bi-
zim topraklarımızdadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Olumsuz cümle B) Birleşik cümle
6) Basit cümle
DL İsim cümlesi
E) Bağlı cümle
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
11. Yurdumuz, tabiat ve tarih zenginliğiyle, turizm bakı- mindan eşsiz bir hazinedir. Bir bölgeden öteki böl- geye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları, Türkiye'yi her mevsimde, her turistin faydalanabileceği , ideal bir ülke yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesi , Tür- kiye kadar uzun ve zengin bir tarihin mirasına sa- hip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıtları bi- zim topraklarımızdadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Olumsuz cümle B) Birleşik cümle 6) Basit cümle DL İsim cümlesi E) Bağlı cümle
ll. D) Il ve IV. E) HII ve IV.
Meddahlık, halk arasında bilinen bazı hikâyelerin tek kişi tarafından,
yer yer dramatize edilerek anlatılması geleneğine dayanir.
11. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
sıralanmıştır?
A) Basit-olumlu-kurall-isim cümlesi
B) Basit-olumlu eksiltili-isim cümlesi
C) Birleşik olumlu-kurall-fiil cümlesi
D) Birleşik olumlu-devrik-fill cümlesi
E) Sirali-olumsuz-kurall-isim cümlesi
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hini
bir cümledin
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
ll. D) Il ve IV. E) HII ve IV. Meddahlık, halk arasında bilinen bazı hikâyelerin tek kişi tarafından, yer yer dramatize edilerek anlatılması geleneğine dayanir. 11. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Basit-olumlu-kurall-isim cümlesi B) Basit-olumlu eksiltili-isim cümlesi C) Birleşik olumlu-kurall-fiil cümlesi D) Birleşik olumlu-devrik-fill cümlesi E) Sirali-olumsuz-kurall-isim cümlesi 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hini bir cümledin
7. Sessizlik, iç dünyalara dalma yaratıcı kişilerin işidir.
Sessiz dünyaların insanıdır yaratıcı kişi. Bu sessiz-
lik elbette ki evrenden soyutlanma değildir. Evrenin
derinliğine inme, varlık özünde sınırsızlığa varma,
herkesten uzak yükseklerde yaşamadır. Öze, yara-
tıcı olana dalmadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur
10. (1) Kend
bir nede
bile ked
larımda
Sanki L
alıyord
Bu pal
rak aş
A) Ad cümlesi
B) Devrik cümle
C) Olumsuz cümle
D) Eylem cümlesi
E) Kurallı cümle
A1c
B) II.
C) III
D) IV
E)
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
7. Sessizlik, iç dünyalara dalma yaratıcı kişilerin işidir. Sessiz dünyaların insanıdır yaratıcı kişi. Bu sessiz- lik elbette ki evrenden soyutlanma değildir. Evrenin derinliğine inme, varlık özünde sınırsızlığa varma, herkesten uzak yükseklerde yaşamadır. Öze, yara- tıcı olana dalmadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur 10. (1) Kend bir nede bile ked larımda Sanki L alıyord Bu pal rak aş A) Ad cümlesi B) Devrik cümle C) Olumsuz cümle D) Eylem cümlesi E) Kurallı cümle A1c B) II. C) III D) IV E)
39. Aşağıdakilerden hangisi devrik
olumsuz bir isim cümlesidir?
A) Adam ve karısı hırsla uzattılar ellerini.
B) Onun için kolay değildi böyle yaşamak.
C) Bir şey söylemeden sarıldılar uzun
uzun.
en
D)
Hastanemizin
tecrübeli
cerrahlarından biriydi.
E) Kimse istemezdi böyle olmasını.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
39. Aşağıdakilerden hangisi devrik olumsuz bir isim cümlesidir? A) Adam ve karısı hırsla uzattılar ellerini. B) Onun için kolay değildi böyle yaşamak. C) Bir şey söylemeden sarıldılar uzun uzun. en D) Hastanemizin tecrübeli cerrahlarından biriydi. E) Kimse istemezdi böyle olmasını.
32. Eski Yunan'ın meşhur öykücüsü Aisopos (Ezop), hikâye-
lerinin birinde, dar ve derin bir kaptaki suyun üstünde
yüzen bir yiyeceği almaya gagasının boyu yetmeyince
suya çakıl taşları atarak seviyesini yükselten ve yiyeceği
afiyetle yiyen bir kargadan söz eder. Bilim insanları geç-
tiğimiz yıllarda yaptıkları deneylerle bu öyküdeki olayın
tamamen gerçek olduğunu kanıtladılar. Kargalar, hiçbir
eğitim ve hazırlık gerekmeden kabın içine taşları atip
suyla yükselen yiyeceği almaktadır.
Was-
n alti
için
geçti.
orta
dort
çok
mesi
esi-
çok
fin-
par-
alti
dar
am
fin
Eği
Je
z.
7-
n
a
j
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine varılamaz?
A) Kargalar zekâları ile çağlardan beri insanların dikka-
tini çekmektedir.
B) Gerçek yaşamdaki gözlemler sanatçıların eserlerine
yansımaktadır.
C) Kargaların, karşılaştıkları problemleri çözme zekâ ve
becerisi vardır.
D) Bilimsel çalışmaların ilham kaynağı edebi metinler-
dir.
E) Kargaların öğrenme yeteneklerinde kalıtımsal ve
çevresel faktörler etkilidir.
>
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
32. Eski Yunan'ın meşhur öykücüsü Aisopos (Ezop), hikâye- lerinin birinde, dar ve derin bir kaptaki suyun üstünde yüzen bir yiyeceği almaya gagasının boyu yetmeyince suya çakıl taşları atarak seviyesini yükselten ve yiyeceği afiyetle yiyen bir kargadan söz eder. Bilim insanları geç- tiğimiz yıllarda yaptıkları deneylerle bu öyküdeki olayın tamamen gerçek olduğunu kanıtladılar. Kargalar, hiçbir eğitim ve hazırlık gerekmeden kabın içine taşları atip suyla yükselen yiyeceği almaktadır. Was- n alti için geçti. orta dort çok mesi esi- çok fin- par- alti dar am fin Eği Je z. 7- n a j Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine varılamaz? A) Kargalar zekâları ile çağlardan beri insanların dikka- tini çekmektedir. B) Gerçek yaşamdaki gözlemler sanatçıların eserlerine yansımaktadır. C) Kargaların, karşılaştıkları problemleri çözme zekâ ve becerisi vardır. D) Bilimsel çalışmaların ilham kaynağı edebi metinler- dir. E) Kargaların öğrenme yeteneklerinde kalıtımsal ve çevresel faktörler etkilidir. >