Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Soruları

16. Hâlâ dün gibi hatırlarım, bundan kırk yıl önce Adalar'dan
Karaköy'e yaklaşan bir gemideysek eğer ağabeyimle
ben, oturduğumuz mahalleyi ilk kim görecek diye âdeta
çocukça heyecanlanırdık. Tabii o zamanlar görüşünüze
II
mâni olacak bu kadar yüksek binalar yoktu. Tanıdığımız
sokakları, tarihî yapıları, reklam panolarini, dükkânların
IV
vitrinlerini ilk gördüğümüzde içimizin kipirtisi katlanırdı.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
V
D) IV
C) III
E) V
A)
B) II
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
16. Hâlâ dün gibi hatırlarım, bundan kırk yıl önce Adalar'dan Karaköy'e yaklaşan bir gemideysek eğer ağabeyimle ben, oturduğumuz mahalleyi ilk kim görecek diye âdeta çocukça heyecanlanırdık. Tabii o zamanlar görüşünüze II mâni olacak bu kadar yüksek binalar yoktu. Tanıdığımız sokakları, tarihî yapıları, reklam panolarini, dükkânların IV vitrinlerini ilk gördüğümüzde içimizin kipirtisi katlanırdı. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? V D) IV C) III E) V A) B) II
1.
Yukarıdaki diyalogda soru ve cevaplarda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
2.
Aşağıdaki cümleleri ayraç içinde verilen bilgilerden hareketle oluşturunuz.
(Devrik, olumlu, girişik birleşik)
(Olumlu, kuralli, fiil cümleleri; bağlı cümle)
(Isim, olumlu, devrik, basit)
(Fiil, olumlu soru, kurallı, girişik birleşik)
(Olumlu, kuralli, isim cümleleri; sıralı cümle)
(Fiil
, Olumlu, Kurallı, Şartlı Birleşik)
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
1. Yukarıdaki diyalogda soru ve cevaplarda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 2. Aşağıdaki cümleleri ayraç içinde verilen bilgilerden hareketle oluşturunuz. (Devrik, olumlu, girişik birleşik) (Olumlu, kuralli, fiil cümleleri; bağlı cümle) (Isim, olumlu, devrik, basit) (Fiil, olumlu soru, kurallı, girişik birleşik) (Olumlu, kuralli, isim cümleleri; sıralı cümle) (Fiil , Olumlu, Kurallı, Şartlı Birleşik)
(10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar,
gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan
bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii
nin
ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak
emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir
B
içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık
IV
madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık
V
enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak
genişlemesinden sorumlu.
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır. V
B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. V
C) III. sözcük sifat-fiil eki almıştır.
D) IV. sözcük tamlayan eki almıştır.
E) V. sözcük ek fiil almıştır.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
(10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii nin ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir B içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık IV madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık V enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır. V B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. V C) III. sözcük sifat-fiil eki almıştır. D) IV. sözcük tamlayan eki almıştır. E) V. sözcük ek fiil almıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ad soylu bir söz-
cük veya sözcük öbeği değildir?
A) Başkumandanın, kumandanların, zabitlerin, ne-
ferlerin kısaca "Mehmetler"in yürekleri heyecanla
dolu.
B) İnsanın kendine gelmesi, işe sarılması için çok az
şeye ihtiyaç duyması şaşırtıcı değil mi?
C) Mehmet bugün yaşadığı bu olay karşısında korkma-
ya bile fırsat vermeyen bir şaşkınlık içindeydi.
D) Bütün bu alet ve edevatın dört yanı, şeffaf naylon-
dan oluşan işlemeli bir zarla çevriliydi.
E) Vapur Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca
yolcular, üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi fe-
rahladılar.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ad soylu bir söz- cük veya sözcük öbeği değildir? A) Başkumandanın, kumandanların, zabitlerin, ne- ferlerin kısaca "Mehmetler"in yürekleri heyecanla dolu. B) İnsanın kendine gelmesi, işe sarılması için çok az şeye ihtiyaç duyması şaşırtıcı değil mi? C) Mehmet bugün yaşadığı bu olay karşısında korkma- ya bile fırsat vermeyen bir şaşkınlık içindeydi. D) Bütün bu alet ve edevatın dört yanı, şeffaf naylon- dan oluşan işlemeli bir zarla çevriliydi. E) Vapur Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcular, üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi fe- rahladılar.
UNLULER YAYINLARI
10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar,
diğer gök cisimlerinden geri kalan
12
gezegenler ve
V bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii
ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri yar. Ancak
emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir
içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık
IV
madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık
III
V
enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak
genişlemesinden sorumlu.
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) 1. sözcük bulunma durumu eki almıştır.
BW. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır.
C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.
D) IV. sözcük tamlayan eki almıştır.
E) V. sözcük ek fiil almıştır.
X
v
hvom
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
UNLULER YAYINLARI 10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar, diğer gök cisimlerinden geri kalan 12 gezegenler ve V bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri yar. Ancak emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık IV madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık III V enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) 1. sözcük bulunma durumu eki almıştır. BW. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır. D) IV. sözcük tamlayan eki almıştır. E) V. sözcük ek fiil almıştır. X v hvom
2. 1. Biri sana "Git." dediğinde, "Kalmak istiyorum." diye-
bilmekmiş sevmek.
II. Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını, kendimi
bulduğumda anladım.
III. Fakat hak edermiş sevilen onun için dökülen her
damla gözyaşını.
IV. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bıraka-
cak kadar sevmekmiş.
V. Özür dilemek değil, "Affet beni." diye haykırmak iste-
mekmiş pişman olmak.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi fiil
cümlesidir?
final eğitim kurumları
A) I ve II. B) II ve III. C) III ve IV.
D) IV ve V. E) Il ve V.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
2. 1. Biri sana "Git." dediğinde, "Kalmak istiyorum." diye- bilmekmiş sevmek. II. Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını, kendimi bulduğumda anladım. III. Fakat hak edermiş sevilen onun için dökülen her damla gözyaşını. IV. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bıraka- cak kadar sevmekmiş. V. Özür dilemek değil, "Affet beni." diye haykırmak iste- mekmiş pişman olmak. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi fiil cümlesidir? final eğitim kurumları A) I ve II. B) II ve III. C) III ve IV. D) IV ve V. E) Il ve V.
7. Aşağıdaki cümleleri tabloda verilen özelliklere göre değerlendiriniz.
Cümle
Anlamina Yüklemin Yuklemin
Gore Türüne Göre Yerine Göre
Yapısına
Göre
2. Güzel hayat isteyen, güzel insan bi-
riktirsin.
b. Güzellik, çoğu zaman kusurları giz-
leyen bir örtüdür.
c. Herkes başka birinin beceremediği
bir konuda ustadır.
c. Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden
önce düşünmeyi öğrenmektir.
d. İnsanlar rakamlara benzer, durum-
larına göre değer kazanırlar.
219
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
7. Aşağıdaki cümleleri tabloda verilen özelliklere göre değerlendiriniz. Cümle Anlamina Yüklemin Yuklemin Gore Türüne Göre Yerine Göre Yapısına Göre 2. Güzel hayat isteyen, güzel insan bi- riktirsin. b. Güzellik, çoğu zaman kusurları giz- leyen bir örtüdür. c. Herkes başka birinin beceremediği bir konuda ustadır. c. Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. d. İnsanlar rakamlara benzer, durum- larına göre değer kazanırlar. 219
5. Gördüm giden günün ardından sulara dalan
Gözlerin yeni bir dünyaya açıldığını,
Bir sevgi alemine yaklaştığını,
Bu akşam kuşlarının ufuktan koptuğu an
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Yüklemin yerine göre devrik bir cümledir.
B) Yapısına göre sıralı bir cümledir.
C) Anlamına göre olumlu bir cümledir.
D) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.
E) Birden fazla yan cümlecik vardır.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
5. Gördüm giden günün ardından sulara dalan Gözlerin yeni bir dünyaya açıldığını, Bir sevgi alemine yaklaştığını, Bu akşam kuşlarının ufuktan koptuğu an Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yüklemin yerine göre devrik bir cümledir. B) Yapısına göre sıralı bir cümledir. C) Anlamına göre olumlu bir cümledir. D) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. E) Birden fazla yan cümlecik vardır.
29. Sen benim; duygusal yaradılışım,
En ufak şeyi kafaya takışım, kolay unutamayışımsın
Ve bundan bir türlü sıyrılamayışımsın
Sen benim; sonsuz sadakatim,
Merhametim, hissiyatim, şefkatimsin
Ve aman diyene yüz çevirmeyişimsin
Bu dizelerde şairin "sen" diye seslendiği kişinin şairde
uyandırdıği duygular arasında aşağıdakilerin hangisi
yoktur?
A) Bağlılık
B) Acima
C) Sevecenlik
D) Şüphecilik
E) Saplanti
12
2
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
29. Sen benim; duygusal yaradılışım, En ufak şeyi kafaya takışım, kolay unutamayışımsın Ve bundan bir türlü sıyrılamayışımsın Sen benim; sonsuz sadakatim, Merhametim, hissiyatim, şefkatimsin Ve aman diyene yüz çevirmeyişimsin Bu dizelerde şairin "sen" diye seslendiği kişinin şairde uyandırdıği duygular arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) Bağlılık B) Acima C) Sevecenlik D) Şüphecilik E) Saplanti 12 2
Sözcükte Yapı
84. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi oluşumu yö-
| nüyle diğerlerinden farklı bir birleşik fiildir?
A) İnsanlar hürriyetlerini; rahatlarını ve emniyetlerini araya-
gelmişlerdir asırlardır.
B) Aylardır görmediği arkadaşlarını son zamanlarda göresi
gelmişti.
C)
D) Gençti, yorulmadan pazara gidip geliveriyordu.
E) Ali, arkadaşının çabucak savuştuğunu gördükten sonra
güçlükle yerinden kalkabildi.
gel-mis-jer-dil
gelomiy idea
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
Sözcükte Yapı 84. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi oluşumu yö- | nüyle diğerlerinden farklı bir birleşik fiildir? A) İnsanlar hürriyetlerini; rahatlarını ve emniyetlerini araya- gelmişlerdir asırlardır. B) Aylardır görmediği arkadaşlarını son zamanlarda göresi gelmişti. C) D) Gençti, yorulmadan pazara gidip geliveriyordu. E) Ali, arkadaşının çabucak savuştuğunu gördükten sonra güçlükle yerinden kalkabildi. gel-mis-jer-dil gelomiy idea
ti
ve
20. Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı
cümle değildir?
A) Mendil elimde, gittiğin akşam selamladım.
BY Uzak ufuklara bakıp arkandan ağladım.
C) Gönlüm, gözüm son bakışınla dopdolu.
D. Her akşamüstü gözlüyorum gittiğin yolu.
EAnlatsam sana kederimi inanmayacaksın.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
ti ve 20. Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı cümle değildir? A) Mendil elimde, gittiğin akşam selamladım. BY Uzak ufuklara bakıp arkandan ağladım. C) Gönlüm, gözüm son bakışınla dopdolu. D. Her akşamüstü gözlüyorum gittiğin yolu. EAnlatsam sana kederimi inanmayacaksın.
Aşk-ı Memnu, son yıllarda daha çok popüler bir TV di-
zisine uyarlanmasıyla gündeme gelse de edebiyat ta
rihçileri ve araştırmacıları tarafından Türk edebiyatının
"Batılı anlamda ilk büyük romanı" kabul edilir. İlk olarak
1899-1900 yıllarında Servet-i Fünun dergisinde tefrika
edilmeye başlanan roman, 1900 yılında kitap olarak ya-
yımlanınca ünü yükselmeye başlar. Eser, ismine uygun
olarak dönemin Osmanlı seçkin sınıfındaki aşk ilişkilerini
ve toplumsal ilişkileri konu edinir.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşama
C) Ünsüz düşmesi
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz benzeşmesi
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
Aşk-ı Memnu, son yıllarda daha çok popüler bir TV di- zisine uyarlanmasıyla gündeme gelse de edebiyat ta rihçileri ve araştırmacıları tarafından Türk edebiyatının "Batılı anlamda ilk büyük romanı" kabul edilir. İlk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmeye başlanan roman, 1900 yılında kitap olarak ya- yımlanınca ünü yükselmeye başlar. Eser, ismine uygun olarak dönemin Osmanlı seçkin sınıfındaki aşk ilişkilerini ve toplumsal ilişkileri konu edinir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur A) Ünlü daralması B) Ünsüz yumuşama C) Ünsüz düşmesi D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz benzeşmesi
DENEME - 3
n
i.
a
(32.)Eski Yunan'ın meşhur öykücüsü Aisopos (Ezop), hikâye-
lerinin birinde, dar ve derin bir kaptaki suyun üstünde
yüzen bir yiyeceği almaya gagasının boyu yetmeyince
suya çakıl taşları atarak seviyesini yükselten ve yiyeceği
afiyetle yiyen bir kargadan söz eder. Bilim insanları geç-
tiğimi yıllarda yaptıkları deneylerle bu öyküdeki olayın
tamamen gerçek olduğunu kanıtladılar. Kargalar, hiçbir
eğitim ve hazırlık gerekmeden kabın içine taşları atıp
suyla yükselen yiyeceği almaktadır.
t
<
i
<
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine varılamaz?
A) Kargalar zekâları ile çağlardan beri insanların dikka-
tini çekmektedir
. V
1
B) Gerçek yaşamdaki gözlemler sanatçıların eserlerine
yansımaktadır. V
i
C) Kargaların, karşılaştıkları problemleri çözme zekâ ve
becerisi vardır. V
be
Bilimsel çalışmaların ilham kaynağı edebi metinler-
dir.
E) Kargaların öğrenme yeteneklerinde kalıtımsal ve
çevresel faktörler etkilidir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
DENEME - 3 n i. a (32.)Eski Yunan'ın meşhur öykücüsü Aisopos (Ezop), hikâye- lerinin birinde, dar ve derin bir kaptaki suyun üstünde yüzen bir yiyeceği almaya gagasının boyu yetmeyince suya çakıl taşları atarak seviyesini yükselten ve yiyeceği afiyetle yiyen bir kargadan söz eder. Bilim insanları geç- tiğimi yıllarda yaptıkları deneylerle bu öyküdeki olayın tamamen gerçek olduğunu kanıtladılar. Kargalar, hiçbir eğitim ve hazırlık gerekmeden kabın içine taşları atıp suyla yükselen yiyeceği almaktadır. t < i < Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine varılamaz? A) Kargalar zekâları ile çağlardan beri insanların dikka- tini çekmektedir . V 1 B) Gerçek yaşamdaki gözlemler sanatçıların eserlerine yansımaktadır. V i C) Kargaların, karşılaştıkları problemleri çözme zekâ ve becerisi vardır. V be Bilimsel çalışmaların ilham kaynağı edebi metinler- dir. E) Kargaların öğrenme yeteneklerinde kalıtımsal ve çevresel faktörler etkilidir.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır?
ad
Aİnsan için en zor iş, insan olabilmektir.
B) İçimdeki umuttur beni yaşatan.
Yaşayan her insan zamanla kirleniyor.
DY Aşkla dolu olmayan kalpjölüdür.Od
Fuzuli
, kalbiyle hâlâ çağdaşımızdır.
ad
fil
kir-len-i-y
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü bakımın- dan diğerlerinden farklıdır? ad Aİnsan için en zor iş, insan olabilmektir. B) İçimdeki umuttur beni yaşatan. Yaşayan her insan zamanla kirleniyor. DY Aşkla dolu olmayan kalpjölüdür.Od Fuzuli , kalbiyle hâlâ çağdaşımızdır. ad fil kir-len-i-y
12
9. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da ek
eylem almış isim soylu sözcükler cümlede yüklem görevini
üstlenirler.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yüklem farklı bir sözcük türünden oluşmuştur?
A) Tür olarak tiyatro ile söylev aynı dönemlerde gelişme
gösteriyor.
B) Destanlar, mesneviler edebiyatımızda roman türünün
oluşumuna zemin hazırlamıştır.
C) Servetifünun Dönemi'nde romanlar teknik ve yapı bakı-
mindan olgunluğa erişmiştir.
D) Millî Edebiyat romancısı kendini, dönemini yansıtmakla
görevlendirmiştir.
E) Bu konuda anlattıklarım, işin püf noktasıydı aslında.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
12 9. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da ek eylem almış isim soylu sözcükler cümlede yüklem görevini üstlenirler. Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir sözcük türünden oluşmuştur? A) Tür olarak tiyatro ile söylev aynı dönemlerde gelişme gösteriyor. B) Destanlar, mesneviler edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır. C) Servetifünun Dönemi'nde romanlar teknik ve yapı bakı- mindan olgunluğa erişmiştir. D) Millî Edebiyat romancısı kendini, dönemini yansıtmakla görevlendirmiştir. E) Bu konuda anlattıklarım, işin püf noktasıydı aslında.
GIRI
Apagadaki kutucuklarda "Girig" unitesi ile ilgili 14. sorular cevapları bulunmaktadır. Buna
göre kutucuklarda yer alan harfleri boy burakılan yerlere yazarak soruları cevaplayın. (Soruları
birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
limeler
C
sale
Psikoloji
Felsefe
Hayal Gücü
Kamus-1
Türki
Divani
Lügatit-
Türk
Içerik
Dil
Tarih
hart.
1
Toplumsal
Değişim
Tahlil
Teknoloji ve
Sosyal Medya
Psikiyatri
S. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebiyatın yararlandığı
bilimlerdir?
...........)
9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilimizin Batılı anlamdaki
ilk sözlüğüdür?
(.....
10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri bireylerin iç dünyalarını an-
latmayı amaçlayan romancının yararlanacağı bilimlerdir?
(.....
.......)
11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk dilinin ilk sözlüğüdür?
(...........
12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilin değişimine veya gelişi.
mine katkı sağlayan unsurlardandır?
e işe
amaz.
apar.
anun
saca
13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri psikoloji, psikiyatri, felsefe
ve edebiyatı birbirine yaklaştıran ortak unsurlardır?
(......
14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebî bir eserde yararlanı-
labilecek kavramlardır?
33
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre
GIRI Apagadaki kutucuklarda "Girig" unitesi ile ilgili 14. sorular cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boy burakılan yerlere yazarak soruları cevaplayın. (Soruları birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.) limeler C sale Psikoloji Felsefe Hayal Gücü Kamus-1 Türki Divani Lügatit- Türk Içerik Dil Tarih hart. 1 Toplumsal Değişim Tahlil Teknoloji ve Sosyal Medya Psikiyatri S. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebiyatın yararlandığı bilimlerdir? ...........) 9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilimizin Batılı anlamdaki ilk sözlüğüdür? (..... 10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri bireylerin iç dünyalarını an- latmayı amaçlayan romancının yararlanacağı bilimlerdir? (..... .......) 11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk dilinin ilk sözlüğüdür? (........... 12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri dilin değişimine veya gelişi. mine katkı sağlayan unsurlardandır? e işe amaz. apar. anun saca 13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri psikoloji, psikiyatri, felsefe ve edebiyatı birbirine yaklaştıran ortak unsurlardır? (...... 14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri edebî bir eserde yararlanı- labilecek kavramlardır? 33