Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zarf Soruları

9.
Bazı duygular, her bireyde değişik türden davranışlarla
kendini gösterir. Örneğin, biri sıkıldığında sık sık gözlerini
kırpıştırmaya başlar; bir başkası sürekli saçıyla oynarken
11
bir diğeriyse sessizleşerek karşısındakine donuk donuk
|||
bakmaya başlayabilir. Kendi davranışlarında olduğu
kadar başkalarının hareketlerinde de bu belirtileri tanıyan
ve anlamlandıran kişi, kurmuş olduğu iletişimde o denli
IV
bilinçli olur. Kendisini böylesine gözlemleyebilen birey,
olayların neden olduğu duygu ve düşüncelerini tanır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
|
||
|||
IV
A) Zamir
B) (Sifat
C) İsim
D) Sifat
E Sifat
Zamir
Bağlaç
Sifat
Zamir
Zamir
Edat
Zamir
Edat
Edat
Zarf
Zarf
Zarf
Bağlaç
Zarf
İsim
Lise Türkçe
Zarf
9. Bazı duygular, her bireyde değişik türden davranışlarla kendini gösterir. Örneğin, biri sıkıldığında sık sık gözlerini kırpıştırmaya başlar; bir başkası sürekli saçıyla oynarken 11 bir diğeriyse sessizleşerek karşısındakine donuk donuk ||| bakmaya başlayabilir. Kendi davranışlarında olduğu kadar başkalarının hareketlerinde de bu belirtileri tanıyan ve anlamlandıran kişi, kurmuş olduğu iletişimde o denli IV bilinçli olur. Kendisini böylesine gözlemleyebilen birey, olayların neden olduğu duygu ve düşüncelerini tanır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? | || ||| IV A) Zamir B) (Sifat C) İsim D) Sifat E Sifat Zamir Bağlaç Sifat Zamir Zamir Edat Zamir Edat Edat Zarf Zarf Zarf Bağlaç Zarf İsim
11. Edebiyat gazeteciliğinin hem gazetelerde ve
eklerinde hem kitap dergilerindeki yerinin gittikçe
1
azaldığı yeni bir haber değil/ Bir yandan da belki
||
|||
hiç olmadığı kadar çok söz söyleniyor kitaplar
IV
hakkında. Yeni medyanın yeni metinleri de
dikkate alındığında edebiyat gazeteciliğinin, daha da
V
genişletirsek kitaplardan haber yapan
gazeteciliğin tanımının da değiştiği görülüyor.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden
hangileri belirteçtir?
A) I ve II
D) III ve V
nale
B) II ve III
C) III ve IV
E) IV ve V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Zarf
11. Edebiyat gazeteciliğinin hem gazetelerde ve eklerinde hem kitap dergilerindeki yerinin gittikçe 1 azaldığı yeni bir haber değil/ Bir yandan da belki || ||| hiç olmadığı kadar çok söz söyleniyor kitaplar IV hakkında. Yeni medyanın yeni metinleri de dikkate alındığında edebiyat gazeteciliğinin, daha da V genişletirsek kitaplardan haber yapan gazeteciliğin tanımının da değiştiği görülüyor. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri belirteçtir? A) I ve II D) III ve V nale B) II ve III C) III ve IV E) IV ve V Diğer sayfaya geçiniz.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zaman
belirteci vardır?
A) Yaylamız yazları daima serin olur.
B) Kanlıca akşamları her zaman güzel olur.
C) Ara sıra dinlediğim nostaljik şarkılarla dünü
anımsarım.
D) Mezuniyet töreni için mutlaka saat beşte hazır
olmalısınız.
E) Beni dinleyin, önemli işleri derhâl bitirin.
Lise Türkçe
Zarf
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zaman belirteci vardır? A) Yaylamız yazları daima serin olur. B) Kanlıca akşamları her zaman güzel olur. C) Ara sıra dinlediğim nostaljik şarkılarla dünü anımsarım. D) Mezuniyet töreni için mutlaka saat beşte hazır olmalısınız. E) Beni dinleyin, önemli işleri derhâl bitirin.
. Birçok depresyon türünde, yardım alma inisiyatifini
1
kullanabileceğini bilen bir insan kendiliğinden iyileşebiliyor.
||
Ama buradaki etkili hamle içinde bulunulan karmaşık ve
IV
V
zor durumu anlama çabası.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf
türündedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Zarf
. Birçok depresyon türünde, yardım alma inisiyatifini 1 kullanabileceğini bilen bir insan kendiliğinden iyileşebiliyor. || Ama buradaki etkili hamle içinde bulunulan karmaşık ve IV V zor durumu anlama çabası. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf türündedir? A) I B) II C) III D) IV E) V
on-
IŞ...
tti-
le-
nek)
şe-
may-
TEST / 68
10. Geçtiğimiz ay, takip etmekte olduğum bir derginin bü-
tün eski sayılarını yeniden okudum. Meğer bu sayıları
arasında atlanmış veya unutulmuş nice lezzetler varmış.
I
Hiçbir sayısı çabucak okunup kenarda unutulacak gibi
111
değilmiş. İleride üçüncü bir tekrarı şimdiden düşünü-
IV
yorum. Bu gibi dergiler için eski sayıları en baştan tekrar
V
okumayı şiddetle tavsiye ediyorum.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. sözcük ayrılma hâli eki almış bir addır.
B) II. sözcük çokluk bildiren bir zarftır.
C) III. sözcük fiilimsiyi niteleyen bir zarftır.
IV. sözcük eylemin yönünü bildiren bir zarftır.
E) V. sözcük iyelik eki almış bir addır.
TYT Örnek)
A B
A B
A B
1.
Lise Türkçe
Zarf
on- IŞ... tti- le- nek) şe- may- TEST / 68 10. Geçtiğimiz ay, takip etmekte olduğum bir derginin bü- tün eski sayılarını yeniden okudum. Meğer bu sayıları arasında atlanmış veya unutulmuş nice lezzetler varmış. I Hiçbir sayısı çabucak okunup kenarda unutulacak gibi 111 değilmiş. İleride üçüncü bir tekrarı şimdiden düşünü- IV yorum. Bu gibi dergiler için eski sayıları en baştan tekrar V okumayı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. sözcük ayrılma hâli eki almış bir addır. B) II. sözcük çokluk bildiren bir zarftır. C) III. sözcük fiilimsiyi niteleyen bir zarftır. IV. sözcük eylemin yönünü bildiren bir zarftır. E) V. sözcük iyelik eki almış bir addır. TYT Örnek) A B A B A B 1.
i yoktur?
tamlaması
V
loji trans-
2. Her daim pervasızca çok büyük laflar eden insanlara dönün
bir bakın, eyleme dökemediği sözlerin ağırlığını onların
omuzlarında asla göremezsiniz.
1. Durum zarfı
II. Zaman zarfı
III. Miktar zarfı
IV. Yer yön zarfı
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) I ve Ill
B) II ve IV
C) I ve IV
D Yalnız IV
E) III ve IV
/benimhocam
5. Yer-yön bildire
çıkıp isimleşir.
Aşağıdaki cüm
vardır?
A) Ailesiyle g
oraya arka
B) Dönemini
sanatçı.
C) Ormanın
hayran ka
D) Aradığını
yerde bu
E) Belediye
sözü ver
Lise Türkçe
Zarf
i yoktur? tamlaması V loji trans- 2. Her daim pervasızca çok büyük laflar eden insanlara dönün bir bakın, eyleme dökemediği sözlerin ağırlığını onların omuzlarında asla göremezsiniz. 1. Durum zarfı II. Zaman zarfı III. Miktar zarfı IV. Yer yön zarfı Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) I ve Ill B) II ve IV C) I ve IV D Yalnız IV E) III ve IV /benimhocam 5. Yer-yön bildire çıkıp isimleşir. Aşağıdaki cüm vardır? A) Ailesiyle g oraya arka B) Dönemini sanatçı. C) Ormanın hayran ka D) Aradığını yerde bu E) Belediye sözü ver
hazırlamak gibi işlev-
ögelerinin kuşaktan
aktarım her zaman
ceza eylemleri de
V
üklerden hangisi
ve V
C) Ive Iv
4.
1
TEST TYT
Akşamüzerine kadar bekledim seni orada. Gitgide daha da
11
67
endişelenmeye başlasam da iyimserliğimi korumaya çalışarak
kalkıp yavas yavaş yürümeye başladım. Seni ne kadar bekle-
TV
diğimi anlamak için saate baktıktan sonra yukarı yürüdüğünü
V
fark edince içim rahat etti.
Bu parçada altı çizili belirteçlerin türü aşağıdakilerden
hangisinde yanlış verilmiştir?
I. sözcük zaman zarfıdır.
B) II. sözcük miktar zarfıdır.
C) III. sözcük durum zarfıdır.
D) IV. sözcük soru zarfıdır.
E) V. sözcük yer yön zarfıdır.
Lise Türkçe
Zarf
hazırlamak gibi işlev- ögelerinin kuşaktan aktarım her zaman ceza eylemleri de V üklerden hangisi ve V C) Ive Iv 4. 1 TEST TYT Akşamüzerine kadar bekledim seni orada. Gitgide daha da 11 67 endişelenmeye başlasam da iyimserliğimi korumaya çalışarak kalkıp yavas yavaş yürümeye başladım. Seni ne kadar bekle- TV diğimi anlamak için saate baktıktan sonra yukarı yürüdüğünü V fark edince içim rahat etti. Bu parçada altı çizili belirteçlerin türü aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? I. sözcük zaman zarfıdır. B) II. sözcük miktar zarfıdır. C) III. sözcük durum zarfıdır. D) IV. sözcük soru zarfıdır. E) V. sözcük yer yön zarfıdır.
2159
belgis
ster
TEST - 4
Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir belirtme
sıfatı kullanılmıştır?
A) Sevdikleriyle buradayken hiçbir şeyi düşünmezdi.
B) Fuarda kimi kitapların fiyatları yüz güldürüyordu.
Moja
C) Ona bunun için fazla zamanım olmadığını söyle-
dim
zery
D Bazılaranlatılanların gerçekliği konusunda bu so
ruyu sordu..
Sey= belgisiz
zamir
E) Birçok kez sorunları aşmak için çözüm yolları ara-
miştim.
Lise Türkçe
Zarf
2159 belgis ster TEST - 4 Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir belirtme sıfatı kullanılmıştır? A) Sevdikleriyle buradayken hiçbir şeyi düşünmezdi. B) Fuarda kimi kitapların fiyatları yüz güldürüyordu. Moja C) Ona bunun için fazla zamanım olmadığını söyle- dim zery D Bazılaranlatılanların gerçekliği konusunda bu so ruyu sordu.. Sey= belgisiz zamir E) Birçok kez sorunları aşmak için çözüm yolları ara- miştim.
4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A) Şarkı o olağanüstü aşkın ifadesi haline gelmiştir.
B) Kendisini acemice, babasının kollarına bırakmıştı.
C) İz bırakan bir dostlukları ya da düşmanlıkları olmayacaktı.
D) Sanki kasları, çizgilerini taşımakta güçlük çekiyordu.
E) O muhteşem tebessümüyle ama üzgün bir sesle konuştu.
Lise Türkçe
Zarf
4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? A) Şarkı o olağanüstü aşkın ifadesi haline gelmiştir. B) Kendisini acemice, babasının kollarına bırakmıştı. C) İz bırakan bir dostlukları ya da düşmanlıkları olmayacaktı. D) Sanki kasları, çizgilerini taşımakta güçlük çekiyordu. E) O muhteşem tebessümüyle ama üzgün bir sesle konuştu.
do 100 on ilig
slysstich
1. Urfa'da, geçmişi çok eskilere dayanan bakırcılık sanatı,
1
1960'lı yıllara kadar önemini korumuş; Kazancı Pazarı ve
Hüseyniye Çarşısı içindeki dükkânlarda çok sayıda usta
tarafından asırlarca sürdürülmüştür. Bu sanat, hâlen
||
Bakırcılar Çarşısı'nda icra edilmektedir. Şimdilerde
ustaların kaçı bu sanatı yeni nesillere aktarmayı başarıyor?
IV
04
Bu sorunun cevabını bilmiyorum ama kadim bir Anadolu
geleneği olduğunu ve korunması gerektiğini biliyorum.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Sifat
İsim
İsim
A)
B)
(C)
D) Sifat
E) Zarf
=
Zarf
Zarf
Edat
Zarf
Sifat
|||
Edat
Sifat
Zarf
Zarf
Zarf
IV Z₁
Zarf
Zamir
Zamir
Edat
Sifat
Lise Türkçe
Zarf
do 100 on ilig slysstich 1. Urfa'da, geçmişi çok eskilere dayanan bakırcılık sanatı, 1 1960'lı yıllara kadar önemini korumuş; Kazancı Pazarı ve Hüseyniye Çarşısı içindeki dükkânlarda çok sayıda usta tarafından asırlarca sürdürülmüştür. Bu sanat, hâlen || Bakırcılar Çarşısı'nda icra edilmektedir. Şimdilerde ustaların kaçı bu sanatı yeni nesillere aktarmayı başarıyor? IV 04 Bu sorunun cevabını bilmiyorum ama kadim bir Anadolu geleneği olduğunu ve korunması gerektiğini biliyorum. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sifat İsim İsim A) B) (C) D) Sifat E) Zarf = Zarf Zarf Edat Zarf Sifat ||| Edat Sifat Zarf Zarf Zarf IV Z₁ Zarf Zamir Zamir Edat Sifat
7. Ölüm gelir. Çiçekler ölülerin tabutlarına
Çelenk olmak için büyür.
Anaların gözyaşları bekler göz çukurlarında
Zamanı gelince akmak için
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangi-
si vardır?
A) Hüsnütalil
D) Nida
B) Aliterasyon
E) İstifham
C) Tevriye
Lise Türkçe
Zarf
7. Ölüm gelir. Çiçekler ölülerin tabutlarına Çelenk olmak için büyür. Anaların gözyaşları bekler göz çukurlarında Zamanı gelince akmak için Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangi- si vardır? A) Hüsnütalil D) Nida B) Aliterasyon E) İstifham C) Tevriye
10 Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklemi durum yönün-
den belirten bir söz vardır?
A) Yağmur çisil çisil üstüme yağar.
B) Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
C) Geceleyin bir ses böler uykumu.
D) Bir gönül bağlıdır her bir teline.
E) Çocukları görünce dışarı çıktı.
Lise Türkçe
Zarf
10 Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklemi durum yönün- den belirten bir söz vardır? A) Yağmur çisil çisil üstüme yağar. B) Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! C) Geceleyin bir ses böler uykumu. D) Bir gönül bağlıdır her bir teline. E) Çocukları görünce dışarı çıktı.
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür
bakımından aynıdır?
A) Toprağın rengi kanımdan kızarırken yer yer
Uzanıp sapsarı, son busemi koymazsam eğer
B) Karanlıklarda, gündüzlerin arkasındayım
Bitmiş ikinci dünya savaşı, uğursuz ve kahraman
C) Ölüm ardıma düşüp de yorulma
Var git ölüm bir zaman da gene gel
D) Gözlerine yavaşça doldu akşam
Ufuktaki lambanın fitilini kısarak
E) Karac'oğlan der ki fani dünyadan
Korkmaz mısın haram ile zinadan
MIRAY YAYINLARI
Lise Türkçe
Zarf
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır? A) Toprağın rengi kanımdan kızarırken yer yer Uzanıp sapsarı, son busemi koymazsam eğer B) Karanlıklarda, gündüzlerin arkasındayım Bitmiş ikinci dünya savaşı, uğursuz ve kahraman C) Ölüm ardıma düşüp de yorulma Var git ölüm bir zaman da gene gel D) Gözlerine yavaşça doldu akşam Ufuktaki lambanın fitilini kısarak E) Karac'oğlan der ki fani dünyadan Korkmaz mısın haram ile zinadan MIRAY YAYINLARI
5n
dir?
ileri
ko-
ne
an
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türden zarflar bir
arada kullanılmamıştır?
A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendikas
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
B) Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi ilerle"
Bir yaz günü geçtik tunadan kafilelerle
C) Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
D) Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
E) Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden
Firuze nehri nerede? Bugün saklıdır, neden
ÜN
Lise Türkçe
Zarf
5n dir? ileri ko- ne an 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türden zarflar bir arada kullanılmamıştır? A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendikas Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik B) Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi ilerle" Bir yaz günü geçtik tunadan kafilelerle C) Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan D) Bir gün yine doludizgin atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla E) Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden Firuze nehri nerede? Bugün saklıdır, neden ÜN
Hat-
elir-
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci vardır?
A) Bulunduğu bütün ortamlarda ve söylediği sözlerde ileri
düşünceliydi.
nebomlis
B) Masanın hemen üzerinde duran kitapları alıp içeriye ko-
yar mısın?
C) Köy yolunda karşılaştığımız araba yolun biraz ötesine
gitmişti.
D) Aşağı giden netlerimi artırmak için kendime iyi bir plan
yaptım.
E) Dışarıya her çıktığımda kendimi hür ve özgür bir insan
hissederim.
Lise Türkçe
Zarf
Hat- elir- 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci vardır? A) Bulunduğu bütün ortamlarda ve söylediği sözlerde ileri düşünceliydi. nebomlis B) Masanın hemen üzerinde duran kitapları alıp içeriye ko- yar mısın? C) Köy yolunda karşılaştığımız araba yolun biraz ötesine gitmişti. D) Aşağı giden netlerimi artırmak için kendime iyi bir plan yaptım. E) Dışarıya her çıktığımda kendimi hür ve özgür bir insan hissederim.
şağıda-
6.
1. Kendi ellerindeki imkânları bize itinayla ve güzelce anlatt
II. Çok farklı fikirlere sahip, çevresiyle iletişimi iyi olan biriydi.
III. Toplantımızda konuşan insanlara her zaman izin veririz.
IV. Sayfalar dolusu kitabı gün sonunda epey güzel bitirdi.
V. Daha ilginç bir durum da bu olayın kimse tarafından bi
linmemesi.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfatı derece-
lendiren zarf kullanılmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
C) II ve V
E) IV ve V
Lise Türkçe
Zarf
şağıda- 6. 1. Kendi ellerindeki imkânları bize itinayla ve güzelce anlatt II. Çok farklı fikirlere sahip, çevresiyle iletişimi iyi olan biriydi. III. Toplantımızda konuşan insanlara her zaman izin veririz. IV. Sayfalar dolusu kitabı gün sonunda epey güzel bitirdi. V. Daha ilginç bir durum da bu olayın kimse tarafından bi linmemesi. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfatı derece- lendiren zarf kullanılmıştır? A) I ve II B) I ve III D) III ve IV C) II ve V E) IV ve V