Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Zarf Soruları

1.9
Etkinlik 4
Basari Izleme Testi 1
1-8 2-A 3-E 4-0 5-0
2.0 3.0
TEST
5. Ilgi 2
Başarı izleme Testi 2
1-E 2-E 3-A 4-8 5-0 6-C 7-L
6. Sifatlaştıran-ki
a yer-yon ?
9. Fotoğraf makinemi alıp dışarıya çıkıyorum. Sokaklarda epey yu-
rüdükten sonra Kumkapı'ya ulaşıyorum. Orada bir parka oturup
11
1
7. Sifatiaştiral-RI
bir güzel dinleniyorum. Bu sırada yüzlerce güvercin atılan yemlere
III
IV
hücum ediyor. Hangi fotoğrafçı bu fırsatı kaçırır? Ben de fotoğraf
V
makinemi çıkarıp güvercinlerin tatlı telaşını ölümsüzleştiriyorum.
VI
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri "zarf" gö-
revindedir?
A) I ve III
D) II, III ve V
B) I ve V
E) III, IV ve VI
C) II ve III
Etkinlik 2
naklasıklık
13. I.
II.
III. Yaylaya çıkarke
ya içtik.
IV. Sanatseverler, g
V. Demir kapı, yava
ri girdi.
Adam iri iri gözle
Ev sahibi, misafi
Yukarıda numarala
ötekilerden farklı g
A) I ve III
D) III
Lise Türkçe
Zarf
1.9 Etkinlik 4 Basari Izleme Testi 1 1-8 2-A 3-E 4-0 5-0 2.0 3.0 TEST 5. Ilgi 2 Başarı izleme Testi 2 1-E 2-E 3-A 4-8 5-0 6-C 7-L 6. Sifatlaştıran-ki a yer-yon ? 9. Fotoğraf makinemi alıp dışarıya çıkıyorum. Sokaklarda epey yu- rüdükten sonra Kumkapı'ya ulaşıyorum. Orada bir parka oturup 11 1 7. Sifatiaştiral-RI bir güzel dinleniyorum. Bu sırada yüzlerce güvercin atılan yemlere III IV hücum ediyor. Hangi fotoğrafçı bu fırsatı kaçırır? Ben de fotoğraf V makinemi çıkarıp güvercinlerin tatlı telaşını ölümsüzleştiriyorum. VI Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri "zarf" gö- revindedir? A) I ve III D) II, III ve V B) I ve V E) III, IV ve VI C) II ve III Etkinlik 2 naklasıklık 13. I. II. III. Yaylaya çıkarke ya içtik. IV. Sanatseverler, g V. Demir kapı, yava ri girdi. Adam iri iri gözle Ev sahibi, misafi Yukarıda numarala ötekilerden farklı g A) I ve III D) III
taşı
Seb tast
tasi
B2
1
Deneme 14
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla
sağlanmıştır?
A) Meslek hayatınız boyunca hangi filminiz sizde en çok iz
biraktı?
evib nisabi
B) Sanat hayatımdaki 35 yılın nasıl geçtiğini anlatırken
nereden başlasam acaba?
C) Tiyatro gösterimiz için satışa sunulan biletlerin kaçı
elimizde kaldı?
D) Tam da müzik hayatınızın zirvesindeyken neden bir anda
sahnelere veda etme kararı aldınız?
E) Bu yeni dizi projenizde Ertuğrul Gazi'yi kimin oynayacağı
belli oldu mu?
lgbt
names blibmiş 19
gep
sunoyünöb eve sb nutturu iven say
Lise Türkçe
Zarf
taşı Seb tast tasi B2 1 Deneme 14 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? A) Meslek hayatınız boyunca hangi filminiz sizde en çok iz biraktı? evib nisabi B) Sanat hayatımdaki 35 yılın nasıl geçtiğini anlatırken nereden başlasam acaba? C) Tiyatro gösterimiz için satışa sunulan biletlerin kaçı elimizde kaldı? D) Tam da müzik hayatınızın zirvesindeyken neden bir anda sahnelere veda etme kararı aldınız? E) Bu yeni dizi projenizde Ertuğrul Gazi'yi kimin oynayacağı belli oldu mu? lgbt names blibmiş 19 gep sunoyünöb eve sb nutturu iven say
99 UYARI / yorum
Yüklemde yer almayan "mi, mi" koşul ya da zaman anlamı kattığı zaman "birleşik
yapılı cümle" oluşturur çünkü bu durumdaki "mi, mi” sözcüğe "zarf-fiil" özelliği ka-
zandırır.
©Güldü mü cenazeye benzerdi. (Güldüğünde)
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. (gördüğüm zaman)
Lise Türkçe
Zarf
99 UYARI / yorum Yüklemde yer almayan "mi, mi" koşul ya da zaman anlamı kattığı zaman "birleşik yapılı cümle" oluşturur çünkü bu durumdaki "mi, mi” sözcüğe "zarf-fiil" özelliği ka- zandırır. ©Güldü mü cenazeye benzerdi. (Güldüğünde) Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. (gördüğüm zaman)
R
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla
sağlanmıştır?
A) Neden hazırlanmadığını söyler misin?
B) Bu kadar kalabalık bir aileyi nasıl geçindiriyorsun?
Bu kadar çok yiyeceği nereden aldın?
Ne zaman ayrılacağımı söyledi mi?
Bu iyiliğin karşısında ne yapmalıyım?
Lise Türkçe
Zarf
R 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır? A) Neden hazırlanmadığını söyler misin? B) Bu kadar kalabalık bir aileyi nasıl geçindiriyorsun? Bu kadar çok yiyeceği nereden aldın? Ne zaman ayrılacağımı söyledi mi? Bu iyiliğin karşısında ne yapmalıyım?
Ve koptu takvimden bir yaprak daha,
1
Mor bir kahkahadır akşamın sesi...
Bunca susamışken gönlüm sabaha,
||
Sustu içimdeki at kişnemesi...
Sırtım sızlamıyor palanlar için,
Yarın yeni bir gün kalanlar için...
III
Gecenin şarkısı başlar birazdan,
IV
Değişir suda renk, eşyada biçim...
Sıyrılır sevdalar tül gibi nazdan,
Bu gece o kadar rahat ki içim;
V
Hazırım kapımı çalanlar için.
Yarın yeni bir gün kalanlar için...
Bu dizelerdeki numaralanmış zarflar türlerine göre
gruplandırıldığında hangileri dışta kalır?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
E) Ill ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Zarf
Ve koptu takvimden bir yaprak daha, 1 Mor bir kahkahadır akşamın sesi... Bunca susamışken gönlüm sabaha, || Sustu içimdeki at kişnemesi... Sırtım sızlamıyor palanlar için, Yarın yeni bir gün kalanlar için... III Gecenin şarkısı başlar birazdan, IV Değişir suda renk, eşyada biçim... Sıyrılır sevdalar tül gibi nazdan, Bu gece o kadar rahat ki içim; V Hazırım kapımı çalanlar için. Yarın yeni bir gün kalanlar için... Bu dizelerdeki numaralanmış zarflar türlerine göre gruplandırıldığında hangileri dışta kalır? A) I ve II B) I ve III D) III ve IV E) Ill ve V C) II ve IV
Yan yana gül (l)ile diken, (II)en büyük haz
Bir duygu (III)bu, yaşanılır, okunamaz
Canda bir olmanın zevki (IV)elbet güzel
12. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin, türlerine göre
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
| || ||| IV
(A)
Edat Zarf Zamir Zarf
Sıfat Edat
B)
Bağlaç Zarf
C) Bağlaç Zarf Zamir Zarf
Edat Sifat Zamir Sıfat
D)
E) Bağlaç Edat Sifat Sifat
Syle bir günde
Lise Türkçe
Zarf
Yan yana gül (l)ile diken, (II)en büyük haz Bir duygu (III)bu, yaşanılır, okunamaz Canda bir olmanın zevki (IV)elbet güzel 12. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin, türlerine göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? | || ||| IV (A) Edat Zarf Zamir Zarf Sıfat Edat B) Bağlaç Zarf C) Bağlaç Zarf Zamir Zarf Edat Sifat Zamir Sıfat D) E) Bağlaç Edat Sifat Sifat Syle bir günde
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde
belirtilen zarf yoktur?
A) Yukan katin pencerelerinden biri açıldı (yer-yön
zarfi)
B) Ayakkabılarım hiç ağır gelmiyor artık. (durum zarfı)
C) Yağmur daha hızlı yağmaya başlamıştı.) (azlık-
çokluk zarfı)
D) Artık her söylenen söze aldırmıyordum. (zaman
zarfı)
E Sobanın nasıl yakılacağını çocuklara öğretti, (soru
zarfı)
Lise Türkçe
Zarf
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde belirtilen zarf yoktur? A) Yukan katin pencerelerinden biri açıldı (yer-yön zarfi) B) Ayakkabılarım hiç ağır gelmiyor artık. (durum zarfı) C) Yağmur daha hızlı yağmaya başlamıştı.) (azlık- çokluk zarfı) D) Artık her söylenen söze aldırmıyordum. (zaman zarfı) E Sobanın nasıl yakılacağını çocuklara öğretti, (soru zarfı)
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" sözcüğü
zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Sicak toprak üzerinde kertenkeleler tiksindirici bir
hızla koşmaktadır.
B) Aşağıdaki ovanın, bulunduğumuz tepeye göre çok
Sicak olduğu belliydi.
C) Gökten dökülen sıcak, yanakları yakıyor, göğüsleri
eziyor, nefesleri tıkıyor.
D) Sinirleri gevşeten olgun bir meyve kokusu sıcak
rüzgârlara karışarak pencereden/odaya doluyor.
E) Sıcak salep iyi gelmiş, yorgunlukla bastıran uyku
biraz dağılmistu
A
Lise Türkçe
Zarf
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır? A) Sicak toprak üzerinde kertenkeleler tiksindirici bir hızla koşmaktadır. B) Aşağıdaki ovanın, bulunduğumuz tepeye göre çok Sicak olduğu belliydi. C) Gökten dökülen sıcak, yanakları yakıyor, göğüsleri eziyor, nefesleri tıkıyor. D) Sinirleri gevşeten olgun bir meyve kokusu sıcak rüzgârlara karışarak pencereden/odaya doluyor. E) Sıcak salep iyi gelmiş, yorgunlukla bastıran uyku biraz dağılmistu A
IL Nötron savları aynidir
n görünüşü ile
ordu.
yüklem
DİL BİLGİSİ
18. Bir kitap başımıza inen bir darbe gibi bizi sarsmıyorsa neden
zahmet edip okuyalım ki onu?
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Devrik cümledir.
B) Birleşik yapılıdır.
C) Etken çatılıdır.
D) Anlamca olumludur.
E) Fiil cümlesidir.
21. Yaratılışı ger
elverişli bir i
11
lerde böyl
ni artık ge
neyi sav
Bu pa
dan fa
A) I
Lise Türkçe
Zarf
IL Nötron savları aynidir n görünüşü ile ordu. yüklem DİL BİLGİSİ 18. Bir kitap başımıza inen bir darbe gibi bizi sarsmıyorsa neden zahmet edip okuyalım ki onu? Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Devrik cümledir. B) Birleşik yapılıdır. C) Etken çatılıdır. D) Anlamca olumludur. E) Fiil cümlesidir. 21. Yaratılışı ger elverişli bir i 11 lerde böyl ni artık ge neyi sav Bu pa dan fa A) I
8. Giden gitti de kimse sormadı kalanın ahvalini.
I
||
ni Oysa kalanlarda hasret yangını daha bir içten yanar.
|||
IV
V
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi, söz-
cük türü bakımından aynıdır?
A) 1. ve II.
ng
D) III. ve V.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
E) IV. ve V. in
ME DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Lise Türkçe
Zarf
8. Giden gitti de kimse sormadı kalanın ahvalini. I || ni Oysa kalanlarda hasret yangını daha bir içten yanar. ||| IV V Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi, söz- cük türü bakımından aynıdır? A) 1. ve II. ng D) III. ve V. B) I. ve IV. C) II. ve III. E) IV. ve V. in ME DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Toever 212
nemen at frietais! belyse your
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı, hâl
(durum) eki alarak isim görevinde kullanılmıştır?
111
A) İçeriye girmeye çalışanlar engelledi. mask
B) Ileri toplumlarda eğitim ihtisaslaşmıştır.
C) Toplum, bu noktadan geri dönemez.
D) Çocukları az önce dışarı çıkarmıştı.
E) Birkaç kişi ben gelirken aşağı iniyordu.
VOLVE
His s
tas
Jn av A
Vi ey ill (3
Lise Türkçe
Zarf
Toever 212 nemen at frietais! belyse your 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı, hâl (durum) eki alarak isim görevinde kullanılmıştır? 111 A) İçeriye girmeye çalışanlar engelledi. mask B) Ileri toplumlarda eğitim ihtisaslaşmıştır. C) Toplum, bu noktadan geri dönemez. D) Çocukları az önce dışarı çıkarmıştı. E) Birkaç kişi ben gelirken aşağı iniyordu. VOLVE His s tas Jn av A Vi ey ill (3
Ca
Yaz gibl iri olgun meyvelerl severdi
Bir çocuk gibi.şendi.ve gülerdi her zaman
Bir mevsim gözlerinden içime doldu cihan
Ve güzel yaz günleri ne çabuk geçlverdl
CELANA
Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangi-
sinin birden fazla örneği yoktur?
D
4.
A) Sifat
B) Bağlaç
Drligeçede
E) Zamir
Zarf
Lise Türkçe
Zarf
Ca Yaz gibl iri olgun meyvelerl severdi Bir çocuk gibi.şendi.ve gülerdi her zaman Bir mevsim gözlerinden içime doldu cihan Ve güzel yaz günleri ne çabuk geçlverdl CELANA Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangi- sinin birden fazla örneği yoktur? D 4. A) Sifat B) Bağlaç Drligeçede E) Zamir Zarf
re
r
9,
11
e
di.
E) V
Halk şiiri, dünyayı algılamak ve onu yeniden kurmak için
ortak dil, düşünce ve algıyla hareket eder. Halk
kültüründeki motif, sembol, eğretilemeler kuşaktan
kuşağa bağlamsal durum içinde güncellenerek
||
aktarılır. Bellekteki dil, yan anlamlarıyla birlikte somuttan
III
soyuta veya soyuttan somuta geniş bir anlam ağı
oluşturarak şiir söylemini oluşturur.
IV
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I
A) Sifat
B Sifat
Cisim
D)
E)
Zamir
Zamir
||
zarf
edat
edat
zarf
zarf
|||
edat
zarf
bağlaç
zarf
sifat
IV
zarf
Sifat
sifat
isim
isim
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Zarf
re r 9, 11 e di. E) V Halk şiiri, dünyayı algılamak ve onu yeniden kurmak için ortak dil, düşünce ve algıyla hareket eder. Halk kültüründeki motif, sembol, eğretilemeler kuşaktan kuşağa bağlamsal durum içinde güncellenerek || aktarılır. Bellekteki dil, yan anlamlarıyla birlikte somuttan III soyuta veya soyuttan somuta geniş bir anlam ağı oluşturarak şiir söylemini oluşturur. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? I A) Sifat B Sifat Cisim D) E) Zamir Zamir || zarf edat edat zarf zarf ||| edat zarf bağlaç zarf sifat IV zarf Sifat sifat isim isim Diğer sayfaya geçiniz.
4.
16h3
has
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından
aynıdır?
Çocuklarına masal okuyup onlarla sohbet ederdi.
En dokunaklı yazıyı hanginiz yazdınız acaba?
B) Bu yörenin kadınları eskiden halı dokurlardı.
X
Köyün kahvesinde bugün toplanan yaşlılar neşeliydiler.
A
C Kendini Boğaz'ın derin sularına bırakıp yüzüyordu.
(3
Biz insanı sever ve onu mutlu etmeye çalışırız.
amy .......
nigollüsöz s
Bu gürültü içerisinde kimse seni duyamaz.
gibilieg sien lesüg
Dünkü düğüne çoğu misafir nedense geç kalmıştı.
E) Ormanlık alanda mahsur kalan adamı biz kurtarmıştık.
Ben okuduğum romanlarda sadece içtenlik ararım.
stan
5240 slysb6 165
Lay
om 118 S
SEVIYE-11
Lise Türkçe
Zarf
4. 16h3 has Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır? Çocuklarına masal okuyup onlarla sohbet ederdi. En dokunaklı yazıyı hanginiz yazdınız acaba? B) Bu yörenin kadınları eskiden halı dokurlardı. X Köyün kahvesinde bugün toplanan yaşlılar neşeliydiler. A C Kendini Boğaz'ın derin sularına bırakıp yüzüyordu. (3 Biz insanı sever ve onu mutlu etmeye çalışırız. amy ....... nigollüsöz s Bu gürültü içerisinde kimse seni duyamaz. gibilieg sien lesüg Dünkü düğüne çoğu misafir nedense geç kalmıştı. E) Ormanlık alanda mahsur kalan adamı biz kurtarmıştık. Ben okuduğum romanlarda sadece içtenlik ararım. stan 5240 slysb6 165 Lay om 118 S SEVIYE-11
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde
zaman anlamı yoktur?
A) Bu kızın sıkıntıları, nedense, hiç bitmiyor.
BYarın annemler İzmir den Ankara'ya gidecek.
C) Ona soyleyin, bir hafta sonra elbisemi getirsin.
D) Her akşam buradan geçmek için can atıyor.
EXIki seneden beri her sabah yürüyüşe çıkar.
Lise Türkçe
Zarf
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur? A) Bu kızın sıkıntıları, nedense, hiç bitmiyor. BYarın annemler İzmir den Ankara'ya gidecek. C) Ona soyleyin, bir hafta sonra elbisemi getirsin. D) Her akşam buradan geçmek için can atıyor. EXIki seneden beri her sabah yürüyüşe çıkar.
B) Ama geyikli geceyi bulmadan önce
Hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk
C) Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi
D) Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz
Çiçekler, çiçəkler, su verdim bu sabah
E) Amansız, acımasız kokuyorsun
Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun
Lise Türkçe
Zarf
B) Ama geyikli geceyi bulmadan önce Hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk C) Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi D) Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz Çiçekler, çiçəkler, su verdim bu sabah E) Amansız, acımasız kokuyorsun Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun