Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Zarf Soruları

4.
Derecelendirme zarfları kendilerinden sonra gelen sıfatların
ve zarfların anlamını güçlendirir.
Aşağıdakilerin hangisinde derecelendirme zarfı
ötekilerden farklı bir görev üstlenmiştir?
A) Oldukça cesur bir çocuktu.
B) Kurum çok sıkı denetleniyor.
C) Gayet şık giyinmişsin.
D) Epey uzun sürdü işiniz.
Daha nazik davranmalısın.
Lise Türkçe
Zarf
4. Derecelendirme zarfları kendilerinden sonra gelen sıfatların ve zarfların anlamını güçlendirir. Aşağıdakilerin hangisinde derecelendirme zarfı ötekilerden farklı bir görev üstlenmiştir? A) Oldukça cesur bir çocuktu. B) Kurum çok sıkı denetleniyor. C) Gayet şık giyinmişsin. D) Epey uzun sürdü işiniz. Daha nazik davranmalısın.
194
10, Bilinmez hangi şehirde
Yaşarsın aşktan habersiz
Küçük çakıl taşım, nasıl bulayım!
Kaybolmuşsun bir kocaman nehirde
Bu dizelerde zarf görevli kaç sözcük kullanılmıştır?
B) 2
C) 3
A) 1
1-B
2-C
3-C
D) 4
5-B
E) 5
4-D
6-C
TÜRKÇE SO
Lise Türkçe
Zarf
194 10, Bilinmez hangi şehirde Yaşarsın aşktan habersiz Küçük çakıl taşım, nasıl bulayım! Kaybolmuşsun bir kocaman nehirde Bu dizelerde zarf görevli kaç sözcük kullanılmıştır? B) 2 C) 3 A) 1 1-B 2-C 3-C D) 4 5-B E) 5 4-D 6-C TÜRKÇE SO
Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde bir zarf
kullanılmıştır?
♡
C
A) Her gün yeni bir meyve verir dağda ağaçlar
B) Bulmaz bugün el değdirecek kudreti bende
C) Kaç manzara geçmiştir çocukken gözümüzden
D) Rüzgâr bana, ben rüzgâra hâkimdik o çağda
E) Koşa koşa yoruldum heyecandan
MURAT YAYINLARI Test - 8
C
Lise Türkçe
Zarf
Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır? ♡ C A) Her gün yeni bir meyve verir dağda ağaçlar B) Bulmaz bugün el değdirecek kudreti bende C) Kaç manzara geçmiştir çocukken gözümüzden D) Rüzgâr bana, ben rüzgâra hâkimdik o çağda E) Koşa koşa yoruldum heyecandan MURAT YAYINLARI Test - 8 C
verilen
a çarptı.
içeriye
a yirmi
min içi
berci-
3. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını "durum"
bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?
Bu işlerin böyle yürüdüğünü sen de biliyorsun.
B) Küçük kız, babasını görünce bütün huysuzluğunu bi-
raktı.
C) Sakin tavırları insanların dikkatini çekmişti.
D) Kapıya hızlıca vurması hepimizi korkutmuştu.
Bizimle ilgilenmiş, bize kardeşçe yaklaşmıştı.
ÖG
6. Aşağ
kulla
A)
B
C
Lise Türkçe
Zarf
verilen a çarptı. içeriye a yirmi min içi berci- 3. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Bu işlerin böyle yürüdüğünü sen de biliyorsun. B) Küçük kız, babasını görünce bütün huysuzluğunu bi- raktı. C) Sakin tavırları insanların dikkatini çekmişti. D) Kapıya hızlıca vurması hepimizi korkutmuştu. Bizimle ilgilenmiş, bize kardeşçe yaklaşmıştı. ÖG 6. Aşağ kulla A) B C
7.
Aşağıdakilerin hangisinde ilk dize tümüyle
zarftır?
A) Ne sabahtır bu mavilik ne akşam
Uyandırmayın beni uyanamam
B) Güneşin batmasına yakın saatlerde
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede
C) Nakleder yadını gelip geçene
Bu hayalde uyur Bursa her gece
D) Yeşil türbesini gezdik dün akşam
Duyduk bir musiki gibi zamandan
Lise Türkçe
Zarf
7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk dize tümüyle zarftır? A) Ne sabahtır bu mavilik ne akşam Uyandırmayın beni uyanamam B) Güneşin batmasına yakın saatlerde Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede C) Nakleder yadını gelip geçene Bu hayalde uyur Bursa her gece D) Yeşil türbesini gezdik dün akşam Duyduk bir musiki gibi zamandan
11. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı, belirteçle
sağlanmıştır?
A) Bu sorunların altından nasıl kalkacağız?
B) Atletler kaçıncı turu koşuyorlar şimdi?
C) Sözleşme yapmak üzere hangisi gelmiş?
D) Kim bütün bunları o garibin üzerine atan?
E) Niye geç kaldığını tahmin edebiliyor musun?
Ünivereltava Havlile Vitah
14
Lise Türkçe
Zarf
11. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı, belirteçle sağlanmıştır? A) Bu sorunların altından nasıl kalkacağız? B) Atletler kaçıncı turu koşuyorlar şimdi? C) Sözleşme yapmak üzere hangisi gelmiş? D) Kim bütün bunları o garibin üzerine atan? E) Niye geç kaldığını tahmin edebiliyor musun? Ünivereltava Havlile Vitah 14
fark edilmiyor.
C) Yırtık pırtık giysilerle dolaşma ortalıkta.
D) Yalan yanlış sözler söyleyip duruyor.
E) Taze taze sebzeler satılıyor pazarda.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "pekiştirmeli
zarf" kullanılmamıştır?
A) İşiniz bitince dosdoğru eve gidiniz.
B) O, her şeyi apaçık anlattı.
C) Karşı dağların üstü kapkara görünüyor.
D) Masaların üstüne tertemiz örtüler koydu.
E) Akşama kadar yapayalnız dolaştı.
Lise Türkçe
Zarf
fark edilmiyor. C) Yırtık pırtık giysilerle dolaşma ortalıkta. D) Yalan yanlış sözler söyleyip duruyor. E) Taze taze sebzeler satılıyor pazarda. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "pekiştirmeli zarf" kullanılmamıştır? A) İşiniz bitince dosdoğru eve gidiniz. B) O, her şeyi apaçık anlattı. C) Karşı dağların üstü kapkara görünüyor. D) Masaların üstüne tertemiz örtüler koydu. E) Akşama kadar yapayalnız dolaştı.
1. Aşağıda türküyle ilgili verilen bilgilerden hangi-
sinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Hecenin hemen hemen her kalıbıyla söylenir.
B) Türküler, ezgilerine ve konularına göre farklı
başlıklarda incelenebilir.
C) Türkülerde asıl anlatılmak istenen son iki dizede
verilir.
D) Türküler; kayabaşı, bozlak, hoyrat gibi farklı
adlarla da anılır.
E) Türkülerde kavuştak adı verilen bölüm bulunur.
Lise Türkçe
Zarf
1. Aşağıda türküyle ilgili verilen bilgilerden hangi- sinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Hecenin hemen hemen her kalıbıyla söylenir. B) Türküler, ezgilerine ve konularına göre farklı başlıklarda incelenebilir. C) Türkülerde asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. D) Türküler; kayabaşı, bozlak, hoyrat gibi farklı adlarla da anılır. E) Türkülerde kavuştak adı verilen bölüm bulunur.
30. Kervan, çölde ağır ağır yol alırken ırmaklar ve va-
Zorf
2008
halar azaldı ve kum tepeleri gide gide yükseldi. So-
1
11
nunda birer dağ gibi görünmeye başladı. Çölde-
ki yolculukların en zor bölümü başlamak üzereyken
küt küt atıyordu kalbi. Yiyecek hiçbir şeyin olmadığı
111 201
ve su bulmak için daima gece gündüz saatlerce yol
IV
alınan bir yerdi burası. Ekip, kendileri için lazım olur
düşüncesiyle ivir Zıvır bir sürü eşyayı yükledi.
V
Bu parçadaki altı çizili ikilemelerden hangisi
farklı görevde kullanılmıştır?
Xi
8511
etil
D) IV E) V
Lise Türkçe
Zarf
30. Kervan, çölde ağır ağır yol alırken ırmaklar ve va- Zorf 2008 halar azaldı ve kum tepeleri gide gide yükseldi. So- 1 11 nunda birer dağ gibi görünmeye başladı. Çölde- ki yolculukların en zor bölümü başlamak üzereyken küt küt atıyordu kalbi. Yiyecek hiçbir şeyin olmadığı 111 201 ve su bulmak için daima gece gündüz saatlerce yol IV alınan bir yerdi burası. Ekip, kendileri için lazım olur düşüncesiyle ivir Zıvır bir sürü eşyayı yükledi. V Bu parçadaki altı çizili ikilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır? Xi 8511 etil D) IV E) V
3. "Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyor-
du. Annesi de bu işe çok sevinmişti. Bugün de anne-
sinin seslenmesi üzerine kalktı. Yataktan yemek oda-
sına geçtiler. Odanın içini kızarmış ekmek kokusu dol-
durmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı.
Yukarıdaki metinde kaç fiilimsi kullanılmıştır?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
7.
Lise Türkçe
Zarf
3. "Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyor- du. Annesi de bu işe çok sevinmişti. Bugün de anne- sinin seslenmesi üzerine kalktı. Yataktan yemek oda- sına geçtiler. Odanın içini kızarmış ekmek kokusu dol- durmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı. Yukarıdaki metinde kaç fiilimsi kullanılmıştır? B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7.
8.
Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamını sağlayan
"ne" sözcüğü zarf görevindedir? -/
A) Bize ne gün geleceklermiş?
B) Sana söylediklerime ne gülüyorsun?
C) Çarşıdan ne almayı planlıyorsunuz?
D) Ne istedin de yapmadım senin için?
E) Bu konudan ne anladınız?
Lise Türkçe
Zarf
8. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamını sağlayan "ne" sözcüğü zarf görevindedir? -/ A) Bize ne gün geleceklermiş? B) Sana söylediklerime ne gülüyorsun? C) Çarşıdan ne almayı planlıyorsunuz? D) Ne istedin de yapmadım senin için? E) Bu konudan ne anladınız?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim zarf göre-
viyle kullanılmıştır?
A) Bu konu böyle damdan düşer gibi söylenir mi?
B) Hapı yuttuğumuzun, resmidir bu durum.
C) Karşı komşularımız, çok gün görmüş insanlardır.
D) Bu işin doğrusunu öğrenirken göbeğim çatladı.
E) Çocuğun damarına bastınız sonunda.
Lise Türkçe
Zarf
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim zarf göre- viyle kullanılmıştır? A) Bu konu böyle damdan düşer gibi söylenir mi? B) Hapı yuttuğumuzun, resmidir bu durum. C) Karşı komşularımız, çok gün görmüş insanlardır. D) Bu işin doğrusunu öğrenirken göbeğim çatladı. E) Çocuğun damarına bastınız sonunda.
10. En güzel çağımda açılan güller
Şimdi birer birer solup gittiler
Beni sevdiğimden ayıran eller
Öteki dünyada nasıl gülerler
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Zaman zarfı kullanılmıştır.
B) İkileme, fillimsinin anlamını durum bakımından
tamamlamaktadır.
C) Zarf, ismi niteleyen bir sözcüğü derecelendir-
miştir.
D) Yer-yön zarfı kullanılmıştır.
E) Soru zarfına yer verilmiştir.
13
Lise Türkçe
Zarf
10. En güzel çağımda açılan güller Şimdi birer birer solup gittiler Beni sevdiğimden ayıran eller Öteki dünyada nasıl gülerler Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Zaman zarfı kullanılmıştır. B) İkileme, fillimsinin anlamını durum bakımından tamamlamaktadır. C) Zarf, ismi niteleyen bir sözcüğü derecelendir- miştir. D) Yer-yön zarfı kullanılmıştır. E) Soru zarfına yer verilmiştir. 13
eyen
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içindeki
zarfın örneği yoktur?
A Deneme sınavındaki ilk soruyu biraz zor çözdüm.
(Azlık-çokluk zarfı)
B) Böyle kırıcı konuşmanın size de bize de faydası
yok. (Durum zarfı)
C) Bina sallanınca oturanlar paldır küldür aşağıya in-
di. (Yer-yön zarfı)
eleme
D) En samimi, en yakın arkadaşının adını nasıl ha-
tırlamazsın? (Soru zarfı)
M
E) Gece boyunca yağan yağmur sabaha karşı biraz
durdu. (Zaman zarfı)
Lise Türkçe
Zarf
eyen 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içindeki zarfın örneği yoktur? A Deneme sınavındaki ilk soruyu biraz zor çözdüm. (Azlık-çokluk zarfı) B) Böyle kırıcı konuşmanın size de bize de faydası yok. (Durum zarfı) C) Bina sallanınca oturanlar paldır küldür aşağıya in- di. (Yer-yön zarfı) eleme D) En samimi, en yakın arkadaşının adını nasıl ha- tırlamazsın? (Soru zarfı) M E) Gece boyunca yağan yağmur sabaha karşı biraz durdu. (Zaman zarfı)
YATI DERSİ 2. DÖNEM 1. ARA DEĞERLENDİRME SORULARI
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim zarf göreviyle
zimli eylem kullanılmamıştır?
A) Çocuk köşeye sıkışınca suçu arkadaşına attı.
B) Tartışma uzayınca burnundan soluyarak dışarı çıktı.
C) Adam yıllarca ekmek elden su gölden yaşadı.
D)
Anlatılanlara kesinlikle kulak asmazdı.
E) Bu işe pek çok şeyi göze alarak başladı.
üsünülse de bilim
Lise Türkçe
Zarf
YATI DERSİ 2. DÖNEM 1. ARA DEĞERLENDİRME SORULARI 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim zarf göreviyle zimli eylem kullanılmamıştır? A) Çocuk köşeye sıkışınca suçu arkadaşına attı. B) Tartışma uzayınca burnundan soluyarak dışarı çıktı. C) Adam yıllarca ekmek elden su gölden yaşadı. D) Anlatılanlara kesinlikle kulak asmazdı. E) Bu işe pek çok şeyi göze alarak başladı. üsünülse de bilim
11. Bu akşam hiç istemedim içeri girmeyi. Çok güzeldi hava.
I
Kuşlar ötüyordu gün batarken. Avlunun bir kenarından
görünen kavak ağacının en tepe yaprakları var ya!
Oraya vurmuştu güneş. Bir de kuşların kanatlarına.
IV
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağı-
dakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiş-
tir?
BY
C)
-E)
|
Zamir
Zarf
Sifat
Zarf
Zarf
||
Zarf
Zarf
Zarf
Zarf
Sifat
Sifat
İsim
Sifat
İsim
Sifat
IV
Zamir
Sifat
Sifat
Zamir
Zamir
Ulti Serisi Branş Denemeleri
Lise Türkçe
Zarf
11. Bu akşam hiç istemedim içeri girmeyi. Çok güzeldi hava. I Kuşlar ötüyordu gün batarken. Avlunun bir kenarından görünen kavak ağacının en tepe yaprakları var ya! Oraya vurmuştu güneş. Bir de kuşların kanatlarına. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağı- dakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiş- tir? BY C) -E) | Zamir Zarf Sifat Zarf Zarf || Zarf Zarf Zarf Zarf Sifat Sifat İsim Sifat İsim Sifat IV Zamir Sifat Sifat Zamir Zamir Ulti Serisi Branş Denemeleri