Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler Soruları

4.
Önceleri pek sıcak bakmıyordum ama artık görüşüm değiş
ti. Edebiyat dergiciliği her geçen gün kan kaybediyor. Geri-
de bıraktığımız yılda da birçok dergi çekildi edebiyat dünya.
edebiyat sitelerinin sayısı da artıyor. Internet'te her gün yeni-
mızdan. Diğer yandan İnternet dergiciliği, devamlı yenilenen
lenip tazelenen bir dergicilik anlayışıyla karşı karşıyayız.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir
kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?
A) Önceleri çok zorlandım çamura şekil vermek için. Şimdi
dikkat ediyorum da gittikçe daha ustalaşıp daha sanatlı
dokunuşlar yapabiliyorum.
B) Arkeolojik açıdan oldukça zengin olan ülkemizde bu ala-
na ilgi duyan azdı ama üniversitelerde verilen eğitimin de
etkisiyle gün geçtikçe ilgili insan sayısı artıyor.
Geniş aile kavramı eskisi gibi değil artık, çocuklar anne
babalarıyla birlikte yaşamayı terk ediyor. Günbegün artı-
yor yaşlıların yalnızlığı.
DY Sadece yağmurun azalması değil, ormanların yok olma-
sına neden olan. Asıl günden güne artan insan müdaha-
lesi yok ediyor ormanları.
E Eskiden her gün çıkmazdı gazeteler, çoğu gazete gün
aşırı çıkardı. İnsanlar merakla beklerdi gazetelerde neler
yazacağını.
1. OTURUM
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
4. Önceleri pek sıcak bakmıyordum ama artık görüşüm değiş ti. Edebiyat dergiciliği her geçen gün kan kaybediyor. Geri- de bıraktığımız yılda da birçok dergi çekildi edebiyat dünya. edebiyat sitelerinin sayısı da artıyor. Internet'te her gün yeni- mızdan. Diğer yandan İnternet dergiciliği, devamlı yenilenen lenip tazelenen bir dergicilik anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur? A) Önceleri çok zorlandım çamura şekil vermek için. Şimdi dikkat ediyorum da gittikçe daha ustalaşıp daha sanatlı dokunuşlar yapabiliyorum. B) Arkeolojik açıdan oldukça zengin olan ülkemizde bu ala- na ilgi duyan azdı ama üniversitelerde verilen eğitimin de etkisiyle gün geçtikçe ilgili insan sayısı artıyor. Geniş aile kavramı eskisi gibi değil artık, çocuklar anne babalarıyla birlikte yaşamayı terk ediyor. Günbegün artı- yor yaşlıların yalnızlığı. DY Sadece yağmurun azalması değil, ormanların yok olma- sına neden olan. Asıl günden güne artan insan müdaha- lesi yok ediyor ormanları. E Eskiden her gün çıkmazdı gazeteler, çoğu gazete gün aşırı çıkardı. İnsanlar merakla beklerdi gazetelerde neler yazacağını. 1. OTURUM
26. "Ağaç yaş iken eğilir." sözü, şehrimizde örnek bir
projeye ilham kaynağı oldu. Çocuklara erken yaş-
ta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Okul
Öncesi Kütüphanesi" kuruldu. İl Halk Kütüpha-
nesi'nin bünyesinde oluşturulan özel bölümde,
yaşları 4 ile 6 arasındaki çocuklar kitapla tanışıyor.
Hafta içi her sabah kütüphaneye gelip bir buçuk
saat burada kalıyorlar; kitapları seçmeyi, paylaşıp
okumayı, ödünç almayı öğreniyorlar.
Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangi-
sinin kullanımı yanlıştır?
(A) Virgül (,)
C) Nokta (.)
B) Tırnak işareti (" ")
D) Kesme işareti (')
EL Moktali
E) Noktali virgül (;)
28
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
26. "Ağaç yaş iken eğilir." sözü, şehrimizde örnek bir projeye ilham kaynağı oldu. Çocuklara erken yaş- ta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Okul Öncesi Kütüphanesi" kuruldu. İl Halk Kütüpha- nesi'nin bünyesinde oluşturulan özel bölümde, yaşları 4 ile 6 arasındaki çocuklar kitapla tanışıyor. Hafta içi her sabah kütüphaneye gelip bir buçuk saat burada kalıyorlar; kitapları seçmeyi, paylaşıp okumayı, ödünç almayı öğreniyorlar. Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangi- sinin kullanımı yanlıştır? (A) Virgül (,) C) Nokta (.) B) Tırnak işareti (" ") D) Kesme işareti (') EL Moktali E) Noktali virgül (;) 28
01BA0928
1.
Edebiyata, dergi ve gazetelerde yazdığı şiirlerle başladı. Daha
sonra öykü denemeleri ardından ilk romanı geldi. Sanat çevre-
lerinde adı dilden dile dolaşır oldu. Artık vakti gelmişti ve ünlü
romanı beyaz perdeye aktarıldı.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözün kullanımına benzer bir
kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Savaş boyunca Mehmetçikler, süngüler hazır nöbet tuttu.
B) Hisarlar, Boğaz'ın iki yakasını süsleyen gerdanlık gibidir.
C) Destan; roman ve öykünün atası kabul edilir.
D) Akdeniz ve Ege'yi ayakta tutan güç, bacasız sanayidir.
E) Masanın üstü, gül yapraklarıyla güzelce süslenmişti.
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
01BA0928 1. Edebiyata, dergi ve gazetelerde yazdığı şiirlerle başladı. Daha sonra öykü denemeleri ardından ilk romanı geldi. Sanat çevre- lerinde adı dilden dile dolaşır oldu. Artık vakti gelmişti ve ünlü romanı beyaz perdeye aktarıldı. Yukarıdaki parçada altı çizili sözün kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Savaş boyunca Mehmetçikler, süngüler hazır nöbet tuttu. B) Hisarlar, Boğaz'ın iki yakasını süsleyen gerdanlık gibidir. C) Destan; roman ve öykünün atası kabul edilir. D) Akdeniz ve Ege'yi ayakta tutan güç, bacasız sanayidir. E) Masanın üstü, gül yapraklarıyla güzelce süslenmişti.
OF6B0D67
Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir ad, soyut anlam
kazanabilir. Örneğin, somut anlamlı "kafa" sözcüğü "düşünce"
anlamına gelerek soyut bir anlam kazanabilir.
Böyle bir anlam değişmesini örneklendiren kelime, aşağı-
dakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Bu sıraların sağlamlığı nasıl acaba?
B) Başarılı olmanın anahtarı çalışmaktır.
C) Ayakkabısının burnu iyice aşınmıştı çocuğun.
D) Fotokopi kâğıtlarını masanın üstüne bırakmayın.
(E) Müziğin notaları kulağa hoş geliyordu.
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
OF6B0D67 Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir ad, soyut anlam kazanabilir. Örneğin, somut anlamlı "kafa" sözcüğü "düşünce" anlamına gelerek soyut bir anlam kazanabilir. Böyle bir anlam değişmesini örneklendiren kelime, aşağı- dakilerin hangisinde kullanılmıştır? A) Bu sıraların sağlamlığı nasıl acaba? B) Başarılı olmanın anahtarı çalışmaktır. C) Ayakkabısının burnu iyice aşınmıştı çocuğun. D) Fotokopi kâğıtlarını masanın üstüne bırakmayın. (E) Müziğin notaları kulağa hoş geliyordu.
13. Biz kadın yazarlar malesef, kadın karekterlerimizi
||
derin yargılıyor, haşin cezalandırıyoruz. En ufak
hatalarında onları damgalıyoruz. Erkek karekterle-
rin bu arada yapmadıkları kalmıyor, olsun varsın.
Onları afediyoruz. Bu tavır, dünya görüşü ne olur-
sa olsun tüm kadın yazarlar arasında bugün de
devam etmekte. Kısacası bırakın "gerçek dünya-
D
yı", "hayalî ve edebî dünyayı" algılamamızda bile
IV
kadına hakettiği değeri vermiyoruz.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin han-
gisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I
BMT
C
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
13. Biz kadın yazarlar malesef, kadın karekterlerimizi || derin yargılıyor, haşin cezalandırıyoruz. En ufak hatalarında onları damgalıyoruz. Erkek karekterle- rin bu arada yapmadıkları kalmıyor, olsun varsın. Onları afediyoruz. Bu tavır, dünya görüşü ne olur- sa olsun tüm kadın yazarlar arasında bugün de devam etmekte. Kısacası bırakın "gerçek dünya- D yı", "hayalî ve edebî dünyayı" algılamamızda bile IV kadına hakettiği değeri vermiyoruz. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin han- gisinde yazım yanlışı yoktur? A) I BMT C D) IV E) V
Diğer türlere göre edebiyatımızın biraz hakkı yen-
miş, biraz haksızlığa uğramış, biraz görmezden
gelinmiş, çoğunlukla varlığı fark edilmemiş kendi
hâlinde bir türüdür "portre". Belki zaman zaman bi-
yografi gibi türlerle karıştırılmıştır. Belki zaman za-
man önemsenmemiş, üstü çizilmiştir. Portre daha
çok resim ve fotoğraf sanatının bir parçasıdır; akla
resmi ve fotoğrafı getirir. Aslında kelimelerle resim
yapmak, kişinin fiziki ve ruhi özelliklerini kaleme
almaktır portre. Bir ömrün olağan akışını düzenli
bir biçimde yansıtmak değildir. Yusuf Ziya Ortaç,
"Portreler" adlı kitabında Ahmet Haşim'in, Mithat
Cemal'in, Hasan Ali Yücel'in portrelerini nasıl da
ustalıkla çizivermiştir. Görselliğin kilometre taşı ol-
duğu bir çağda, günümüz portre yazarlarının fizik-
sel betimlemelerden kaçınması portre için ilginç bir
durumdur.
35. Bu parçadan "portre" ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Türk edebiyatı içinde değerinin tam olarak an-
laşılamadığı
8 Farklı türlerle karıştırılmış olsa bile kendine
özgü anlatımı ile hep bir adım önde olduğu
Akla resim ve fotoğrafı getirdiği
D) Insanın iç ve dış özelliklerinin anlatıldığı bir tür
olduğu
EX Betimleme ağır bastığı için bir nevi sözcüklerle
resim çizme sanatı olarak da görüldüğü
36 Bu parçada altı çizili sözün karşıladığı anlam
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bu sırrı yıllarca kimseyle paylaşmaması üzerin-
de durulması gereken bir noktaydı.
B) Hoşça vakit geçirmek için türlü numaralara
başvuruyordu.
C) Onun kenar mahallelerde sürüklenen çıplak
ayakları beni üzüyor, rahatsız ediyordu.
D) Söylediği onca söze rağmen şimdiye dek ona
gücenmemiştim.
E) Her defasında böyle yapıyor ve birini üzecek
bir davranışta bulunuyordu.
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
Diğer türlere göre edebiyatımızın biraz hakkı yen- miş, biraz haksızlığa uğramış, biraz görmezden gelinmiş, çoğunlukla varlığı fark edilmemiş kendi hâlinde bir türüdür "portre". Belki zaman zaman bi- yografi gibi türlerle karıştırılmıştır. Belki zaman za- man önemsenmemiş, üstü çizilmiştir. Portre daha çok resim ve fotoğraf sanatının bir parçasıdır; akla resmi ve fotoğrafı getirir. Aslında kelimelerle resim yapmak, kişinin fiziki ve ruhi özelliklerini kaleme almaktır portre. Bir ömrün olağan akışını düzenli bir biçimde yansıtmak değildir. Yusuf Ziya Ortaç, "Portreler" adlı kitabında Ahmet Haşim'in, Mithat Cemal'in, Hasan Ali Yücel'in portrelerini nasıl da ustalıkla çizivermiştir. Görselliğin kilometre taşı ol- duğu bir çağda, günümüz portre yazarlarının fizik- sel betimlemelerden kaçınması portre için ilginç bir durumdur. 35. Bu parçadan "portre" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Türk edebiyatı içinde değerinin tam olarak an- laşılamadığı 8 Farklı türlerle karıştırılmış olsa bile kendine özgü anlatımı ile hep bir adım önde olduğu Akla resim ve fotoğrafı getirdiği D) Insanın iç ve dış özelliklerinin anlatıldığı bir tür olduğu EX Betimleme ağır bastığı için bir nevi sözcüklerle resim çizme sanatı olarak da görüldüğü 36 Bu parçada altı çizili sözün karşıladığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Bu sırrı yıllarca kimseyle paylaşmaması üzerin- de durulması gereken bir noktaydı. B) Hoşça vakit geçirmek için türlü numaralara başvuruyordu. C) Onun kenar mahallelerde sürüklenen çıplak ayakları beni üzüyor, rahatsız ediyordu. D) Söylediği onca söze rağmen şimdiye dek ona gücenmemiştim. E) Her defasında böyle yapıyor ve birini üzecek bir davranışta bulunuyordu.
7.
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
Bilge Karasu kendi dilini ve alfabesini kurmuş, yazdığı hemen
her metinde sözcüklerinin büyülü pırıltısıyla öne çıkmış belki
en ayrıksy yazarlarımızdan. Öykülerinde, radyo oyunlarında,
denemelerinde de Bilge Karasu'nun kendine özgü o çok anlam-
li dili bütün benzersizliğiyle içine alır okuru. Öyle ki Karasu'dan
okuduğumuz her cümle hem büyülü dizilime sahiptir hem de
yeni anlamlar ve başka çıkarımlar yapabilmeye çok uygundur.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle aşağıdaki kavramların han-
gisi arasında bir ilişki kurulamaz?
Ozgünlük +
B) Yoğunluk
D) Etkileyicilik
C) Sanatsallık
E) Evrensellik
9.
Her nereye
ve yol boy
ne kitaba
sa da bi
odaklan
başlayı
Bu pa
ği yo
AYO
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
7. TEMEL YETERLİLİK TESTİ Bilge Karasu kendi dilini ve alfabesini kurmuş, yazdığı hemen her metinde sözcüklerinin büyülü pırıltısıyla öne çıkmış belki en ayrıksy yazarlarımızdan. Öykülerinde, radyo oyunlarında, denemelerinde de Bilge Karasu'nun kendine özgü o çok anlam- li dili bütün benzersizliğiyle içine alır okuru. Öyle ki Karasu'dan okuduğumuz her cümle hem büyülü dizilime sahiptir hem de yeni anlamlar ve başka çıkarımlar yapabilmeye çok uygundur. Bu parçadaki altı çizili sözlerle aşağıdaki kavramların han- gisi arasında bir ilişki kurulamaz? Ozgünlük + B) Yoğunluk D) Etkileyicilik C) Sanatsallık E) Evrensellik 9. Her nereye ve yol boy ne kitaba sa da bi odaklan başlayı Bu pa ği yo AYO
A) Bölge halkı olarak yanan bu ormanın yerine yeni bir orman
yetiştirmeliyiz. (ateş etkisiyle kömür durumuna geçmek)
B) Midem yanıyor." diye bağıran hastayı hemen ambulansa
bindirdiler. (yanık açısına benzer bir acı duymak)
Çok sakar bir çocuk; ateşe dokunduğu için elleri yandı. (ısı
etkisiyle vücudun bir yanı yara olmak
6) Eyvah, kardeşimle konuşmaya daldım, ocaktaki yemek yan-
dı. (bütünü veya bir bölümü ateş etkisi ile bozulmak)
Odamız, yaz günleri çinko damın altında yanar durur. (ısısı
artmak)
C
L
C
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
A) Bölge halkı olarak yanan bu ormanın yerine yeni bir orman yetiştirmeliyiz. (ateş etkisiyle kömür durumuna geçmek) B) Midem yanıyor." diye bağıran hastayı hemen ambulansa bindirdiler. (yanık açısına benzer bir acı duymak) Çok sakar bir çocuk; ateşe dokunduğu için elleri yandı. (ısı etkisiyle vücudun bir yanı yara olmak 6) Eyvah, kardeşimle konuşmaya daldım, ocaktaki yemek yan- dı. (bütünü veya bir bölümü ateş etkisi ile bozulmak) Odamız, yaz günleri çinko damın altında yanar durur. (ısısı artmak) C L C
va
2.
muz metnin bir metin olduğunu unutarak, zihnimizin
gözüyle (bakış) izlemeye başladığımız bu sanal
IV
dünyanın olaylarına ve kişilerine kendimizi kaptırırız.
(etkisinden kendini kurtaramamak) Zaten okumaktan
V.-+
alınan zevk de bu kendini kaptırma hâlidir.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi-
nin apamı paraptez ()içinde verilen açıklamayla
uyurmamaktadir
B))
VAM
C) III
Adalet Ağaoğlu, 1980 dönemi ve sonrası Türk romanı
için oldukça özgün ve önemli bir yazardır. İlk romanı
Ölmeye Yatmak'ı yayımladıktan sonra Türk edebiyatı
içinde kendine ister istemez yeni bir yer aramak duru-
munda kalmıştır.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) En zorlu durumlarda bile işin içinden çıkmayı bece-
rebilen kendine özgü bir yapısı vardı.
B) İnsan bazen elinde olmadan kırıcı olabiliyor fakat
önemli olan yanlışını görüp özür dileyebilmektir.
C) Ne yazık ki çoğunlukla davranışlarımızın ne an-
lama geldiğinin bile farkında olmadan yaşıyoruz.
D) Onlar gelmeyince bunca yolu yürüyerek gitmek du-
rumunda kaldığımız için çok yorulmuştuk.
E) Bilir bilmez konuşmak bazen insanı hiç de isteme-
yeceği durumlara düşürebilmektedir. *
5. E
pase, acgişmez gerçekler gibi söylediği birçok sözün de
ğruluğu su dötürür.
parçadaki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen
ağıdakilerden hangisidir?
E) D
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
va 2. muz metnin bir metin olduğunu unutarak, zihnimizin gözüyle (bakış) izlemeye başladığımız bu sanal IV dünyanın olaylarına ve kişilerine kendimizi kaptırırız. (etkisinden kendini kurtaramamak) Zaten okumaktan V.-+ alınan zevk de bu kendini kaptırma hâlidir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi- nin apamı paraptez ()içinde verilen açıklamayla uyurmamaktadir B)) VAM C) III Adalet Ağaoğlu, 1980 dönemi ve sonrası Türk romanı için oldukça özgün ve önemli bir yazardır. İlk romanı Ölmeye Yatmak'ı yayımladıktan sonra Türk edebiyatı içinde kendine ister istemez yeni bir yer aramak duru- munda kalmıştır. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabile- cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) En zorlu durumlarda bile işin içinden çıkmayı bece- rebilen kendine özgü bir yapısı vardı. B) İnsan bazen elinde olmadan kırıcı olabiliyor fakat önemli olan yanlışını görüp özür dileyebilmektir. C) Ne yazık ki çoğunlukla davranışlarımızın ne an- lama geldiğinin bile farkında olmadan yaşıyoruz. D) Onlar gelmeyince bunca yolu yürüyerek gitmek du- rumunda kaldığımız için çok yorulmuştuk. E) Bilir bilmez konuşmak bazen insanı hiç de isteme- yeceği durumlara düşürebilmektedir. * 5. E pase, acgişmez gerçekler gibi söylediği birçok sözün de ğruluğu su dötürür. parçadaki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen ağıdakilerden hangisidir? E) D
28 ve 29. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
büyülenmiş ruhlarla dolu tılsımlı bir oda" gibi
İyi bir denemeci olan Emerson, "kütüphanenin,
1
olduğunu söylemişti. Borges, bu cümleyi, "Bu
ruhlar, biz çağırdığımız zaman uyanırlar. Kapalı
duran bir kitap yalnızca bir cilttir, başka şeyler
gibi bir şeydir. Ama kitabı açmayagörün, kendini
ellerinize bırakıverir, estetik bir olay gerçekleşir."
11
19
sözüyle tamamlar. "İyi bir okur" olmaya
niyet etmiş birinin, galiba önce, kitapları eline
|||
IV
alınca "estetik bir olay"ın gerçekleştiğine
inanması gerekiyor. Peki, bu nasıl
gerçekleşecek? Okumaya yeni başlayan birine
kitabı eline aldığında "estetik bir olay"la karşı
V
karşıya olduğunu nasıl anlatacağız?
28. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Okurun farkındalığıyla ilgili bir çabadan söz
edilebilir.
B) Öne sürülen düşünce alıntılarla
desteklenmeye çalışılmıştır.
Okurun dikkati, soru cümleleriyle konuya
çekilmek istenmiştir.
Benzetmeden yararlanılmıştır.
Örneklendirmeye yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
28 ve 29. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. büyülenmiş ruhlarla dolu tılsımlı bir oda" gibi İyi bir denemeci olan Emerson, "kütüphanenin, 1 olduğunu söylemişti. Borges, bu cümleyi, "Bu ruhlar, biz çağırdığımız zaman uyanırlar. Kapalı duran bir kitap yalnızca bir cilttir, başka şeyler gibi bir şeydir. Ama kitabı açmayagörün, kendini ellerinize bırakıverir, estetik bir olay gerçekleşir." 11 19 sözüyle tamamlar. "İyi bir okur" olmaya niyet etmiş birinin, galiba önce, kitapları eline ||| IV alınca "estetik bir olay"ın gerçekleştiğine inanması gerekiyor. Peki, bu nasıl gerçekleşecek? Okumaya yeni başlayan birine kitabı eline aldığında "estetik bir olay"la karşı V karşıya olduğunu nasıl anlatacağız? 28. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Okurun farkındalığıyla ilgili bir çabadan söz edilebilir. B) Öne sürülen düşünce alıntılarla desteklenmeye çalışılmıştır. Okurun dikkati, soru cümleleriyle konuya çekilmek istenmiştir. Benzetmeden yararlanılmıştır. Örneklendirmeye yer verilmiştir.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad görevinde-
dir?
A) Elde ettiğimiz bilgileri tek tek değerlendirdik.
B) Sessiz sedasız kasabalar sanayi gürültüsüne boğuldu.
C) Çoluk çocuk, bizi kınayabilir diyerek oynamamıştık.
D) Davullu zurnalı düğünler de tarihe karışmamıştı.
E) Görevlileri açık açık uyardıysak da bir sonuç alamadık.
Türkçe Soru Bankası > 195
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad görevinde- dir? A) Elde ettiğimiz bilgileri tek tek değerlendirdik. B) Sessiz sedasız kasabalar sanayi gürültüsüne boğuldu. C) Çoluk çocuk, bizi kınayabilir diyerek oynamamıştık. D) Davullu zurnalı düğünler de tarihe karışmamıştı. E) Görevlileri açık açık uyardıysak da bir sonuç alamadık. Türkçe Soru Bankası > 195
A) Yazarların hayatına duyulan merak okuma
eyleminin işlevlerinden biridir.
B) Okumak, kişinin kendi güçlerinin farkına
varmasına yardımcı olur.
C) Yazmak ile okumak kişinin kendini tanımasına
olanak sağlar.
D) Her okurun kitap okumak için farklı bir nedeni,
amacı bulunabilir.
E) Yazı yazmak yazarın, şairin kendini
anlatmasının bir yoludur.
6. Ahmet Hamdi'nin, hocası olan Yahya Kemal'i
örnek alarak şiir anlayışını oluşturması
II. Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinde Doğu kültürü
ve mistisizmin etkisinin görülmesi
Ill. Divan edebiyatı şairlerinin Fars edebiyatı şiirleri
ile ortak temaları işlemesi.
Bu parçada geçen "feyzalmak" sözüne
yukarıdakilerden hangileri uymaktadır?
A) Yalnız II
B Yalnız I evemseri
C) Yalnız IIIien neiug ubav paruaed (0
D) II ve III
E) I ve II
18
neb sinu 92 Ciebaidsonitis-0
www.paragrafinsifresi.com
PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
A) Yazarların hayatına duyulan merak okuma eyleminin işlevlerinden biridir. B) Okumak, kişinin kendi güçlerinin farkına varmasına yardımcı olur. C) Yazmak ile okumak kişinin kendini tanımasına olanak sağlar. D) Her okurun kitap okumak için farklı bir nedeni, amacı bulunabilir. E) Yazı yazmak yazarın, şairin kendini anlatmasının bir yoludur. 6. Ahmet Hamdi'nin, hocası olan Yahya Kemal'i örnek alarak şiir anlayışını oluşturması II. Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinde Doğu kültürü ve mistisizmin etkisinin görülmesi Ill. Divan edebiyatı şairlerinin Fars edebiyatı şiirleri ile ortak temaları işlemesi. Bu parçada geçen "feyzalmak" sözüne yukarıdakilerden hangileri uymaktadır? A) Yalnız II B Yalnız I evemseri C) Yalnız IIIien neiug ubav paruaed (0 D) II ve III E) I ve II 18 neb sinu 92 Ciebaidsonitis-0 www.paragrafinsifresi.com PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ
2. Çocuk yetiştirme biçimlerinin yani anne baba
tutumlarının çocuklar üzerindeki etkisini
araştırmacılar, farklı ---- farklı kişilik yapılarının
oluşmasına yol açtığını ileri sürmektedirler.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisinde verilenler
sırasıyla getirilmelidir?
A inceleyen yaklaşımların
B) göz ardı eden - ebeveynlerin
C) önemseyen - deneylerin
D) yok sayan - kuralların
E) değerlendiren - incelemelerin
www.
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
2. Çocuk yetiştirme biçimlerinin yani anne baba tutumlarının çocuklar üzerindeki etkisini araştırmacılar, farklı ---- farklı kişilik yapılarının oluşmasına yol açtığını ileri sürmektedirler. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A inceleyen yaklaşımların B) göz ardı eden - ebeveynlerin C) önemseyen - deneylerin D) yok sayan - kuralların E) değerlendiren - incelemelerin www.
1. Tarihsel değişim hızlanmayı sürdürdükçe
geçmişin kendisi de kaybolup giden şeylerin yeni
bir güzellikle hemhâl olmasını (yaygınlaşmasını)
I
mümkün kılarak (olabilirliğini sağlayarak) en
||
sürreel malzemeye dönüşmüştür. Fotoğrafçılar
daha en başından itibaren hafızadan silinmekte
(unutulmakta) olan bir dünyayı kayda geçirme
IV
(kalıcı kılma) görevini kendileri üstlendikleri
gibi o dünyanın kaybolup gidişini hızlandıran
güçlerce de bu işe biçilmiş kaftan (bütünüyle
V
VS
elverişli) sayılıyorlardı.
Bu parçada numaralanmış sözlerden
hangisinin anlamı parantez () içinde verilen
açıklamayla uyuşmamaktadır?
dy!!
A) I
B)
BAII
DIV
E) V
m.tr
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
1. Tarihsel değişim hızlanmayı sürdürdükçe geçmişin kendisi de kaybolup giden şeylerin yeni bir güzellikle hemhâl olmasını (yaygınlaşmasını) I mümkün kılarak (olabilirliğini sağlayarak) en || sürreel malzemeye dönüşmüştür. Fotoğrafçılar daha en başından itibaren hafızadan silinmekte (unutulmakta) olan bir dünyayı kayda geçirme IV (kalıcı kılma) görevini kendileri üstlendikleri gibi o dünyanın kaybolup gidişini hızlandıran güçlerce de bu işe biçilmiş kaftan (bütünüyle V VS elverişli) sayılıyorlardı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? dy!! A) I B) BAII DIV E) V m.tr
-ükte ve Söz Öbeğinde Anlam
DGS PRESTIJ SERİSİ
ka bir 16.1. Onu birdenbire karşımda görünce çok şaşırdım.
imür-
II. Annem gelmeden odamı çabucak topladım.
III. Köşeyi dönünce aniden önüme bir çocuk çıktı.
IV. Yavaşça karşıya geçip otobüse bindim.
angi-
culla-
ir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
deki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en ya-
kındır?
Rive
I ve II
B) I ve III
D) I ve IV
C) III ve IV
E) II ve III
B
vladi
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
-ükte ve Söz Öbeğinde Anlam DGS PRESTIJ SERİSİ ka bir 16.1. Onu birdenbire karşımda görünce çok şaşırdım. imür- II. Annem gelmeden odamı çabucak topladım. III. Köşeyi dönünce aniden önüme bir çocuk çıktı. IV. Yavaşça karşıya geçip otobüse bindim. angi- culla- ir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerin- deki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en ya- kındır? Rive I ve II B) I ve III D) I ve IV C) III ve IV E) II ve III B vladi
2.
"Kalbi kararmış, kaba bir kimseye iyilik ve güzellikle
davranıp ince sözler söyleme çünkü ----." cümlesindeki
boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ikide bir duran bir saati yeniden kurmak faydasızdır
B) dişlisi kırılmış bir çark asla bir işe yaramaz
C) altın yere düşmekle pul olmaz
D) pas yemiş demir, yumuşak eğeyle temizlenmez
E) harcı bozuk olan bina, başka yapı ustasının becerisiyle
sağlamlaşmaz
Lise Türkçe
Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
2. "Kalbi kararmış, kaba bir kimseye iyilik ve güzellikle davranıp ince sözler söyleme çünkü ----." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) ikide bir duran bir saati yeniden kurmak faydasızdır B) dişlisi kırılmış bir çark asla bir işe yaramaz C) altın yere düşmekle pul olmaz D) pas yemiş demir, yumuşak eğeyle temizlenmez E) harcı bozuk olan bina, başka yapı ustasının becerisiyle sağlamlaşmaz