Cümlede Anlam İlişkileri Soruları

dir.
ma-
Flik,
sik
ate
ğu
ep
ta
r-
mi
ni
t
32. Bütün nakış hayatı boyunca, yüz on yıl kenarda köşe-
de kalmış ayrıntıları, sayfanın köşesini doldurmak için
çizilen otları, ağaçların binlerce yaprağını, bulutların
kıvrımlarını, atların tek tek taranması gereken yelelerini,
tuğla duvarları ve birbirini hep tekrar eden sayısız duvar
süsünü ve çekik gözlü, ince çeneli, hepsi birbirinin aynı
on binlerce yüzü sabırla nakşetti. Çok mesuttu ve çok
sessizdi. Kendini hiç ortaya çıkarmaya, üslup ve kişilik
taleplerinde bulunmaya kalkmadı. O ara hangi hanın ya
da şehzadenin nakkaşhanesi için çalışıyorsa orayı bir
ev, kendini de o evin bir eşyası olarak gördü.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Amaç belirten yargı
B) Betimleyici ifadeler
C) Cansız varlıkları kişileştirme
D) Üçüncü kişili anlatım
E) Varlıkları ayırıcı özellikleriyle verme
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
dir. ma- Flik, sik ate ğu ep ta r- mi ni t 32. Bütün nakış hayatı boyunca, yüz on yıl kenarda köşe- de kalmış ayrıntıları, sayfanın köşesini doldurmak için çizilen otları, ağaçların binlerce yaprağını, bulutların kıvrımlarını, atların tek tek taranması gereken yelelerini, tuğla duvarları ve birbirini hep tekrar eden sayısız duvar süsünü ve çekik gözlü, ince çeneli, hepsi birbirinin aynı on binlerce yüzü sabırla nakşetti. Çok mesuttu ve çok sessizdi. Kendini hiç ortaya çıkarmaya, üslup ve kişilik taleplerinde bulunmaya kalkmadı. O ara hangi hanın ya da şehzadenin nakkaşhanesi için çalışıyorsa orayı bir ev, kendini de o evin bir eşyası olarak gördü. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Amaç belirten yargı B) Betimleyici ifadeler C) Cansız varlıkları kişileştirme D) Üçüncü kişili anlatım E) Varlıkları ayırıcı özellikleriyle verme
a işaretleyiniz.
3.
"Ben okumam, yazarım." Kendisi dışında (hariç) hiç kimseyi,
ne kendisinden öncekilerin ne de kendisinden sonraki kuşak-
ların kaleme aldıklarını (yazdıklarınıi) okumayan yazar tipi için
A
||
söylenmiş (aktarılmış) bu değinmeceli (kinayeli) söz, alttan alta,
IV
kısırlığın, bir yazar olarak tekdüzeliğe (yeknesaklığa) düşme-
V
nin, sonunda tükenmenin ilk belirtisidir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anla-
mı, ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır?
Ari
B) II
ATIX
CY
cyll
OTYT
IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
a işaretleyiniz. 3. "Ben okumam, yazarım." Kendisi dışında (hariç) hiç kimseyi, ne kendisinden öncekilerin ne de kendisinden sonraki kuşak- ların kaleme aldıklarını (yazdıklarınıi) okumayan yazar tipi için A || söylenmiş (aktarılmış) bu değinmeceli (kinayeli) söz, alttan alta, IV kısırlığın, bir yazar olarak tekdüzeliğe (yeknesaklığa) düşme- V nin, sonunda tükenmenin ilk belirtisidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anla- mı, ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır? Ari B) II ATIX CY cyll OTYT IV E) V
10. Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşün-
I
ceyi, daha etkili kılmak üzere her dilde kalıplaşmış
||
bazı sözler bulunur. Atasözleri, dua ve temenni
B
cümlecikleri, sövgü ve ilençler, bilmece ve tekerle-
meler... Bu tür kalıplaşmış sözler arasında, dilin
IV
bünyesinde en sık rastlananlar ise deyimlerdir. Es-
kiler buna tabir derlerdi. Dilin bünyesinde kalıplaş-
mış ve kökleşmiş olarak değişmeden kullanılan
deyimler, hiç şüphe yok ki anlatıma canlılık ve güç
V
katarlar.
Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (.)
hangisi yanlış kullanılmıştır?
B) II
C) III
AK
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
10. Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşün- I ceyi, daha etkili kılmak üzere her dilde kalıplaşmış || bazı sözler bulunur. Atasözleri, dua ve temenni B cümlecikleri, sövgü ve ilençler, bilmece ve tekerle- meler... Bu tür kalıplaşmış sözler arasında, dilin IV bünyesinde en sık rastlananlar ise deyimlerdir. Es- kiler buna tabir derlerdi. Dilin bünyesinde kalıplaş- mış ve kökleşmiş olarak değişmeden kullanılan deyimler, hiç şüphe yok ki anlatıma canlılık ve güç V katarlar. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (.) hangisi yanlış kullanılmıştır? B) II C) III AK D) IV E) V
1. Söylediklerinde ne duygu, ne yumuşaklık, ne hüzün
ne ruhumu yakalayan bir şey vardı; kalbinden benim
kalbime gitmek için hiçbir şey gelmedi. Tam tersi be-
lirsiz, vurgusuz, her şeye ve herkese uygun şeylerdi;
sadelik gerektiği yerde tumturak vardı sözlerinde.
Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sözlerinde hiçbir derinlik olmadığı gibi anlatmak is-
tedikleri için de yanlış kelimeleri seçiyor bu nedenle
karşı tarafı etkilemeyi başaramıyordu.
B) Yazar eserlerinde kahramanlarını seçtiği çevrenin
diliyle konuşturarak samimi bir hava yaratmış ve
çok sayıda okurla buluşmuştur.
C) Günlük konuşma dilinin inceliklerinden ustaca ya-
rarlanarak kısa ve anlamca yoğun cümleler kur-
maya büyük ölçüde özen gösterir.
D) Şiirlerinde manayı bozacak derecede gösterişli bir
dil kullanması şairin şiirlerinin edebî kalitesini düşü-
rüyor.
E) Hazırlıksız bir konuşmayla topluluk karşısına çık-
masına rağmen özgün sözcükler kullanarak dinle-
yicileri çoktan büyüsü altına almıştı.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
1. Söylediklerinde ne duygu, ne yumuşaklık, ne hüzün ne ruhumu yakalayan bir şey vardı; kalbinden benim kalbime gitmek için hiçbir şey gelmedi. Tam tersi be- lirsiz, vurgusuz, her şeye ve herkese uygun şeylerdi; sadelik gerektiği yerde tumturak vardı sözlerinde. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabile- cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Sözlerinde hiçbir derinlik olmadığı gibi anlatmak is- tedikleri için de yanlış kelimeleri seçiyor bu nedenle karşı tarafı etkilemeyi başaramıyordu. B) Yazar eserlerinde kahramanlarını seçtiği çevrenin diliyle konuşturarak samimi bir hava yaratmış ve çok sayıda okurla buluşmuştur. C) Günlük konuşma dilinin inceliklerinden ustaca ya- rarlanarak kısa ve anlamca yoğun cümleler kur- maya büyük ölçüde özen gösterir. D) Şiirlerinde manayı bozacak derecede gösterişli bir dil kullanması şairin şiirlerinin edebî kalitesini düşü- rüyor. E) Hazırlıksız bir konuşmayla topluluk karşısına çık- masına rağmen özgün sözcükler kullanarak dinle- yicileri çoktan büyüsü altına almıştı.
TÜRK DİLİ VE ED.
AYT
Soru 5
1
Hiçbir dönemde, ideolojilerin birer moda salgınına (yaygın-
laşmak) dönüştüğü zamanımızda olduğu kadar görülme-
miştir. Fakat modalar geldikleri gibi giderler (etkisi çabucak
11
silinmek). Bakınız 1940 sonrası, edebiyatçıları tutuşturan
111
(heyecanlandıran) varoluşçuluğa! Ufukta nasıl da küçülüyor
IV
(niteliksiz hâle gelmek). Sıcaklığı artık duyulmaz oldu. Saint
Germain des Pres'teki Flöre kahvesinin tiryakileri de (bir şeye
V
çok alışan, bağlı olan) artık dağıldı.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisi, ayraç
içindeki açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır?
A)I
C) HI
BI
tuoniniais
W
E) V
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
TÜRK DİLİ VE ED. AYT Soru 5 1 Hiçbir dönemde, ideolojilerin birer moda salgınına (yaygın- laşmak) dönüştüğü zamanımızda olduğu kadar görülme- miştir. Fakat modalar geldikleri gibi giderler (etkisi çabucak 11 silinmek). Bakınız 1940 sonrası, edebiyatçıları tutuşturan 111 (heyecanlandıran) varoluşçuluğa! Ufukta nasıl da küçülüyor IV (niteliksiz hâle gelmek). Sıcaklığı artık duyulmaz oldu. Saint Germain des Pres'teki Flöre kahvesinin tiryakileri de (bir şeye V çok alışan, bağlı olan) artık dağıldı. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisi, ayraç içindeki açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır? A)I C) HI BI tuoniniais W E) V
37 ve 38. soruları aşağıdaki
parçaya göre cevaplayınız.
Yaşadığı yerin en zengin insanı olan bir baba kü-
çük oğlunu insanların ekonomik açıdan ne kadar
zor durumda olabileceğini göstermek için bir köye
götürür. Yolculuktan dönerlerken baba oğluna bazı
insanların ne kadar zor durumda olduğunu anlayıp
anlayamadığını sorar. Bu sorunun üzerine çocuk,
"Bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört...
Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havu-
zumuz var, onlarınsa sonu olmayan bir dereleri.
Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarınsa
yıldızları. Bizim görüş alanımız ön avluya kadar,
onlarsa bütün bir ufku görüyor." diye cevap verir.
Sonra da "Ne kadar fakir olduğumuzu bana göster-
diğin için teşekkür ederim baba!" der.
37. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Zengin olma arzusundan uzaklaşıldığı zaman
zengin bir dünya kurulur.
B) Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok
şeyin özlemini çeken insan fakirdir.
C) Başkalarını zenginleştirmedikçe hiçbir insan
zenginleşemez.
D) Hayat akarken zenginlik de fakirlik de insanla-
rin hayata bakış açısında yatar.
E) Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç-
bir şeyi olmayandır.
39
40.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yaşadığı yerin en zengin insanı olan bir baba kü- çük oğlunu insanların ekonomik açıdan ne kadar zor durumda olabileceğini göstermek için bir köye götürür. Yolculuktan dönerlerken baba oğluna bazı insanların ne kadar zor durumda olduğunu anlayıp anlayamadığını sorar. Bu sorunun üzerine çocuk, "Bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört... Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havu- zumuz var, onlarınsa sonu olmayan bir dereleri. Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarınsa yıldızları. Bizim görüş alanımız ön avluya kadar, onlarsa bütün bir ufku görüyor." diye cevap verir. Sonra da "Ne kadar fakir olduğumuzu bana göster- diğin için teşekkür ederim baba!" der. 37. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Zengin olma arzusundan uzaklaşıldığı zaman zengin bir dünya kurulur. B) Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir. C) Başkalarını zenginleştirmedikçe hiçbir insan zenginleşemez. D) Hayat akarken zenginlik de fakirlik de insanla- rin hayata bakış açısında yatar. E) Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç- bir şeyi olmayandır. 39 40.
4.
Hep aynı düşünceydi kafasına takılan: Hep eleştiren, ken
disi dışındakileri aşağı gören insan konumunda kalma
11
mak; kendi adına, kendi iddialarıyla ortaya çıkmak; taklit
ten, yabancılıktan kurtulamadığına inandığı şığ/kalmış
sanat hayatımıza kendine özgü olan bir kimlik kazandır-
mak... Artık bunları gerçekleştirmek saati çaldığına inan-
IV
dığından düşüncelerini hayata geçirmek için bir dergi çı-
karmaya karar verdi.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi deyim
özelliği taşımaz?
A) I
B) II
D) N
E) V
7.
O
G
8
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
4. Hep aynı düşünceydi kafasına takılan: Hep eleştiren, ken disi dışındakileri aşağı gören insan konumunda kalma 11 mak; kendi adına, kendi iddialarıyla ortaya çıkmak; taklit ten, yabancılıktan kurtulamadığına inandığı şığ/kalmış sanat hayatımıza kendine özgü olan bir kimlik kazandır- mak... Artık bunları gerçekleştirmek saati çaldığına inan- IV dığından düşüncelerini hayata geçirmek için bir dergi çı- karmaya karar verdi. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi deyim özelliği taşımaz? A) I B) II D) N E) V 7. O G 8
5.
1. Yazma becerisinin birçok bilişsel işlemi içerisin-
de barındırması, öğrencinin psikolojik durumu,
motivasyonu ve tutumu, öğretmenlerin yazma
alanındaki konumu gibi unsurlar yazma alanın-
da birçok sorunun yaşanmasını beraberinde
getirmektedir.
II. Yazma alanında yer alan birçok çalışmada yaz-
ma sorunları doğrudan ele alınmış ya da sıkça
bu sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmıştır.
Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) II. cümledeki yargının karşıtı bir bilgi sunmaktadır.
B) II. cümlede ortaya konulan durumun amacını
belirtmektedir.
C) II. cümlede aktarılan yargı örneklerle eleştiril-
miştir.
D) H. cümledeki yargıyı çürütmek için karşılaştır-
malara yer vermektedir.
E) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açık-
lamaktadır.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
5. 1. Yazma becerisinin birçok bilişsel işlemi içerisin- de barındırması, öğrencinin psikolojik durumu, motivasyonu ve tutumu, öğretmenlerin yazma alanındaki konumu gibi unsurlar yazma alanın- da birçok sorunun yaşanmasını beraberinde getirmektedir. II. Yazma alanında yer alan birçok çalışmada yaz- ma sorunları doğrudan ele alınmış ya da sıkça bu sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) II. cümledeki yargının karşıtı bir bilgi sunmaktadır. B) II. cümlede ortaya konulan durumun amacını belirtmektedir. C) II. cümlede aktarılan yargı örneklerle eleştiril- miştir. D) H. cümledeki yargıyı çürütmek için karşılaştır- malara yer vermektedir. E) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açık- lamaktadır.
-Milto
11. Hayattaki en önemli şey bir amaca ve o amaca ulaşmak
I
11
|||
IV
için gereken kararlılığa sahip olmaktır.
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. sözcük, isimdir.
B) II. sözcük, miktar zarfıdır.
C) III. sözcük, belgisiz zamirdir.
D) IV. sözcük, işaret sifatidir.
4
E) V. sözcük, edattır.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
-Milto 11. Hayattaki en önemli şey bir amaca ve o amaca ulaşmak I 11 ||| IV için gereken kararlılığa sahip olmaktır. V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. sözcük, isimdir. B) II. sözcük, miktar zarfıdır. C) III. sözcük, belgisiz zamirdir. D) IV. sözcük, işaret sifatidir. 4 E) V. sözcük, edattır.
Deneme -2
CALLE
27. Ekoturizm, insan eli değmemiş bölgelerin muhafaza s
edilerek turizm amacıyla kullanılmasıdır. Ekoturizm,
ayrıca yerel halkın ekonomik olarak kalkınmasına
katkıda bulunurken farklı doğal ve kültürel değerlerin
keşfedilmesini de sağlar. Ekoturizm sayesinde
biyoçeşitliliğin zengin olduğu bölgelerde doğa
yürüyüşleri, rafting veya kano gibi farklı doğa etkinlikleri
yapabilirsiniz. Ekoturizm dünyada Brezilya, Ekvador ve
Madagaskar gibi ülkelerde, özellikle şehirlere göre daha
az insanın yaşadığı yerel bölgelerde uygulanıyor.
Ekoturizm yapılan bölgelerde yemek, araç kiralama,
taksi, rehberlik gibi hizmetler ve el sanatları gibi bölge
kültürüne ait ürünler yerel girişimciler tarafından ist
karşılanıyor. Elde edilen maddi kazanç yerel halkın
ihtiyaçları için kullanılıyor.
08
TYT
Bu parçada "ekoturizm"le ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?sho
Ticari bir faaliyet olarak değerlendirilmediğine
nüüd
LA)
B) Yerel kültürün tanıtılmasına katkı sağladığına
IYA
Le) Belirli ülkelerde, yerleşimlerin daha az olduğu
bölgelerde yaygın olduğuna
LD) Farklı spor etkinliklerine yer verildiğine
E) Temelde doğanın korunarak turizme açılmasının
amaçlandığına X
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
Deneme -2 CALLE 27. Ekoturizm, insan eli değmemiş bölgelerin muhafaza s edilerek turizm amacıyla kullanılmasıdır. Ekoturizm, ayrıca yerel halkın ekonomik olarak kalkınmasına katkıda bulunurken farklı doğal ve kültürel değerlerin keşfedilmesini de sağlar. Ekoturizm sayesinde biyoçeşitliliğin zengin olduğu bölgelerde doğa yürüyüşleri, rafting veya kano gibi farklı doğa etkinlikleri yapabilirsiniz. Ekoturizm dünyada Brezilya, Ekvador ve Madagaskar gibi ülkelerde, özellikle şehirlere göre daha az insanın yaşadığı yerel bölgelerde uygulanıyor. Ekoturizm yapılan bölgelerde yemek, araç kiralama, taksi, rehberlik gibi hizmetler ve el sanatları gibi bölge kültürüne ait ürünler yerel girişimciler tarafından ist karşılanıyor. Elde edilen maddi kazanç yerel halkın ihtiyaçları için kullanılıyor. 08 TYT Bu parçada "ekoturizm"le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?sho Ticari bir faaliyet olarak değerlendirilmediğine nüüd LA) B) Yerel kültürün tanıtılmasına katkı sağladığına IYA Le) Belirli ülkelerde, yerleşimlerin daha az olduğu bölgelerde yaygın olduğuna LD) Farklı spor etkinliklerine yer verildiğine E) Temelde doğanın korunarak turizme açılmasının amaçlandığına X
B
B
B
TÜRKÇE TEST
1.
Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Bilgim, birikimim arttıkça cesaretim de arttı. Yeni biçimler, yeni
söylemler geliştirdim ve etkilerden arınarak kendi üslubumu pe-
kiştirdim. Ne klasik tarzı yadsıdım ne de modern şiire şaşı bak-
tim. Tarzın değil, şiirin şiir olmasını önemsedim başından beri.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir
kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Zihin olarak kötü olan her şeyi inkâr edip yok sayarsak ya-
şamı daha kolay hâle getiririz.
B) Bir dili kendi içine hapsederek dış etkilerden korumak müm-
kün değildir.
C) Yazarlar şimdiki zamanda yaşadıklarından eserlerinde şim-
diki zaman ağır basar.
D) Ben; büyük bir uygarlığın, kâmil ve dinamik bir kültürün va-
risi olduğuma yürekten inanıyorum.
E) Anlatılan kişi, tek bir kişi dahi olsa, bizden biriyse eser sanat
eseri değeri taşır.
3.
GÜR YAYINLARI
||
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
B B B TÜRKÇE TEST 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bilgim, birikimim arttıkça cesaretim de arttı. Yeni biçimler, yeni söylemler geliştirdim ve etkilerden arınarak kendi üslubumu pe- kiştirdim. Ne klasik tarzı yadsıdım ne de modern şiire şaşı bak- tim. Tarzın değil, şiirin şiir olmasını önemsedim başından beri. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Zihin olarak kötü olan her şeyi inkâr edip yok sayarsak ya- şamı daha kolay hâle getiririz. B) Bir dili kendi içine hapsederek dış etkilerden korumak müm- kün değildir. C) Yazarlar şimdiki zamanda yaşadıklarından eserlerinde şim- diki zaman ağır basar. D) Ben; büyük bir uygarlığın, kâmil ve dinamik bir kültürün va- risi olduğuma yürekten inanıyorum. E) Anlatılan kişi, tek bir kişi dahi olsa, bizden biriyse eser sanat eseri değeri taşır. 3. GÜR YAYINLARI ||
8.
Aşağıdaki altı çizill sözcüklerin hangisi bir isim tamlama-
sinin tamlayanini nitelemiştir?
A) Bu gehrin tarihi mekânları birçok edebiyat türüne konu
olmuştur.
B) Bazi yazarlar, yapıtlarında toplumu yönlendirmeyi önce-
jemiş; sanatı geri plana itmiştir.
Romanlarında kentlerde yaşayan yoksul insanlarin ya-
şamlanına ayna tutuyor.
D) Genç sanatçı çağın entelektüel isteklerine boyun eğmeyi
inatla reddediyordu.
E) Son yıllarda köyden kente göç yavaşlarken kentler arası
göç artmış.
Prf Yayınları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir söz öbe-
ğinden oluşmuş sifat tamlaması vardır?
A) Yaşadığımız zorlukları fırsata dönüştürdüğümüzde başa-
rısız olma olasılığımız düşecektir.
B) Usta şair, dizelerinde gereksiz sözcük kullanmamaya
özen gösterirdi.
C) Bir roman hem yazarının hem de yazıldığı dönemin bir
fotoğrafı gibidir.
(D) Turnuvaya ilk kez katılan okçunun başarısı herkesi çok
şaşırtmıştı.
E) Bizde mizah geleneksel tiyatroda genellikle cahille bilgi-
linin diyaloglarından oluşmaktadır.
III.
IV.
V
S
12.
248
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
8. Aşağıdaki altı çizill sözcüklerin hangisi bir isim tamlama- sinin tamlayanini nitelemiştir? A) Bu gehrin tarihi mekânları birçok edebiyat türüne konu olmuştur. B) Bazi yazarlar, yapıtlarında toplumu yönlendirmeyi önce- jemiş; sanatı geri plana itmiştir. Romanlarında kentlerde yaşayan yoksul insanlarin ya- şamlanına ayna tutuyor. D) Genç sanatçı çağın entelektüel isteklerine boyun eğmeyi inatla reddediyordu. E) Son yıllarda köyden kente göç yavaşlarken kentler arası göç artmış. Prf Yayınları 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir söz öbe- ğinden oluşmuş sifat tamlaması vardır? A) Yaşadığımız zorlukları fırsata dönüştürdüğümüzde başa- rısız olma olasılığımız düşecektir. B) Usta şair, dizelerinde gereksiz sözcük kullanmamaya özen gösterirdi. C) Bir roman hem yazarının hem de yazıldığı dönemin bir fotoğrafı gibidir. (D) Turnuvaya ilk kez katılan okçunun başarısı herkesi çok şaşırtmıştı. E) Bizde mizah geleneksel tiyatroda genellikle cahille bilgi- linin diyaloglarından oluşmaktadır. III. IV. V S 12. 248
ya
31. Aşağıdakilerden hangisi Wilson İlkeleri'nden sonra
Batılı ülkelerin sömürgelerindeki konumunu devam
ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adıdır?
A) Manda ve himaye
B) Mutlak monarşi
C) Denge politikası
D) Federal yönetim
E) Meşrutiyet
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
ya 31. Aşağıdakilerden hangisi Wilson İlkeleri'nden sonra Batılı ülkelerin sömürgelerindeki konumunu devam ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adıdır? A) Manda ve himaye B) Mutlak monarşi C) Denge politikası D) Federal yönetim E) Meşrutiyet
alaması
Prf Yayınları
5. Harbe giden sarı saçlı çocuk!
1
Gene böyle güzel dön;
11
Dudaklarında deniz kokusu,
III
IV
Kirpiklerinde tuz;
V
Harbe giden sarı saçlı çocuk!
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangileri bir tamlama
grubu içerisinde yer almaktadır?
A) I. ve II.
D) III. ve IV.
B) V. ve IV.
E) IV. ve V.
C) II. ve V.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
alaması Prf Yayınları 5. Harbe giden sarı saçlı çocuk! 1 Gene böyle güzel dön; 11 Dudaklarında deniz kokusu, III IV Kirpiklerinde tuz; V Harbe giden sarı saçlı çocuk! Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangileri bir tamlama grubu içerisinde yer almaktadır? A) I. ve II. D) III. ve IV. B) V. ve IV. E) IV. ve V. C) II. ve V.
için yaratıcılığa
nlik için şarttır.
. Girişimcilikte
abilecek birçok
r özellik diğer
a yaratıcılıktır.
-dır kullandığı
n hayal gücü
n bir girişimci
zmanlık dalını
eklerde veril-
başarısı için
ir, çünkü bir
da çok fazla
nler başarılı
elini ortaya
a bir adım
amacını ve
mangisine
ğa ihtiyaç
renilmesi
a sahip
arısı için
ratıcılık
YKS BENİMHOCAM
Mest souhu Deneme
32. Bütün dünyayı etkisi altına alarak hızını azaltmadan hızla
yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını, insanların
yaşam pratiklerini de büyük oranda etkilemeye devam
ediyor Süreç içerisinde insanlar, kısıtlamalar, yasaklar,
maske ile yaşama gibi duruma adaptasyon sağlama nok-
tasında birtakım sorunlarla da başa çıkmak durumunda
kalıyor Fiziksel olarak neden olduğu hasarların yanı
sıra, beklenmedik ve olağan dışı bir şekilde hayatımıza
giren, hayat pratiklerimizi etkisi altına alan virüs kökenli
bu salgın, aynı zamanda zihinsel dengemizi ve duygu
durumumuzu da ciddi ölçüde etkiliyor. Bu süreç içerisinde
şiddeti değişmekle birlikte çoğu insanda anksiyete, takıntı
ve kaygı gibi durumlar da başa çıkılması zor bir noktaya
ulaşabiliyor. Uzmanlar belirli sınırlar dâhilinde kaygı faktö-
rünün insan yaşamının devamlılığı için gerekli olduğunu
söylerken; ilerleyen ve kişinin yaşamını ciddi oranda
kısıtlayan düzeye geldiğinde oldukça tehlikeli boyutlara
ulaşabileceğini vurguluyof. Normal düzeyde sayılabilecek
bir kaygı durumu, bireyin yaşam bütünlüğünü güvenli bir
şekilde devam ettirebilmek, mantıklı analizler yaparak
karar alabilmek noktasında yarar sağlarken; bu durum
absaplantı, takıntı ve ileri düzeyde anksiyete sorunlarına
yol açtığında bireyin mantık mekanizmasını da devre dışı
bırakabiliyor. Bu noktada bireyin kaygı durumu ile başa
çıkabilmek adına yapabileceği birtakım pratiklere hâkim
olması da oldukça önemli bir hâl alıyor. Yapılan çalışma-
lar, bahsedilen kaygı ve anksiyete durumunun psikolojik
etkilerine daha yoğun vurgu yapmaktadır; ancak durum
yalnızca basit bir kaygı durumundan öteye gidebilmek-
tedi İnsan vücudu kaygı durumuyla başa çıkabilmek
için geliştirdiği pek çok yöntemin yan etkilerine de maruz
kalabilmektedir. Şüphesiz bahsedilen bu küresel salgın,
bağışıklık sistemi ile yakından ilişkili Virüsle mücadele
noktasında ihtiyaç duyduğumuz savunma mekanizmamız,
yoğun stres ve kaygı durumunda baskılanmakta ve virüse
karşı bizi daha savunmasız hâle getirebilmektedir.
Bu parçadan hareketle Koronavirüs ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kaygı ve stres durumu da kişilerin bağışıklığını güç-
lendirmeyi sağladığı için çok önemli olmaktadıt
B) Kaygı kişilerde yeterli düzeyde olduğunda güvenliği
sağlarken aşırısı rahatsızlıklara yol açmaktadır.
C) Salgın sadece fizyolojik olarak hasta etmesinin yanın-
da psikolojik olarak da derin izler bırakmaktadır.
D) Salgin sadece vücuda verdiği zararla değil ondan
kaçınma ile ilgili de kaygıya sebep olmaktadır.
E Koronavirüs önüne geçilemez bir hızla yayılarak
insanların sosyal yaşamını derinden etkilemiştir.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
için yaratıcılığa nlik için şarttır. . Girişimcilikte abilecek birçok r özellik diğer a yaratıcılıktır. -dır kullandığı n hayal gücü n bir girişimci zmanlık dalını eklerde veril- başarısı için ir, çünkü bir da çok fazla nler başarılı elini ortaya a bir adım amacını ve mangisine ğa ihtiyaç renilmesi a sahip arısı için ratıcılık YKS BENİMHOCAM Mest souhu Deneme 32. Bütün dünyayı etkisi altına alarak hızını azaltmadan hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını, insanların yaşam pratiklerini de büyük oranda etkilemeye devam ediyor Süreç içerisinde insanlar, kısıtlamalar, yasaklar, maske ile yaşama gibi duruma adaptasyon sağlama nok- tasında birtakım sorunlarla da başa çıkmak durumunda kalıyor Fiziksel olarak neden olduğu hasarların yanı sıra, beklenmedik ve olağan dışı bir şekilde hayatımıza giren, hayat pratiklerimizi etkisi altına alan virüs kökenli bu salgın, aynı zamanda zihinsel dengemizi ve duygu durumumuzu da ciddi ölçüde etkiliyor. Bu süreç içerisinde şiddeti değişmekle birlikte çoğu insanda anksiyete, takıntı ve kaygı gibi durumlar da başa çıkılması zor bir noktaya ulaşabiliyor. Uzmanlar belirli sınırlar dâhilinde kaygı faktö- rünün insan yaşamının devamlılığı için gerekli olduğunu söylerken; ilerleyen ve kişinin yaşamını ciddi oranda kısıtlayan düzeye geldiğinde oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini vurguluyof. Normal düzeyde sayılabilecek bir kaygı durumu, bireyin yaşam bütünlüğünü güvenli bir şekilde devam ettirebilmek, mantıklı analizler yaparak karar alabilmek noktasında yarar sağlarken; bu durum absaplantı, takıntı ve ileri düzeyde anksiyete sorunlarına yol açtığında bireyin mantık mekanizmasını da devre dışı bırakabiliyor. Bu noktada bireyin kaygı durumu ile başa çıkabilmek adına yapabileceği birtakım pratiklere hâkim olması da oldukça önemli bir hâl alıyor. Yapılan çalışma- lar, bahsedilen kaygı ve anksiyete durumunun psikolojik etkilerine daha yoğun vurgu yapmaktadır; ancak durum yalnızca basit bir kaygı durumundan öteye gidebilmek- tedi İnsan vücudu kaygı durumuyla başa çıkabilmek için geliştirdiği pek çok yöntemin yan etkilerine de maruz kalabilmektedir. Şüphesiz bahsedilen bu küresel salgın, bağışıklık sistemi ile yakından ilişkili Virüsle mücadele noktasında ihtiyaç duyduğumuz savunma mekanizmamız, yoğun stres ve kaygı durumunda baskılanmakta ve virüse karşı bizi daha savunmasız hâle getirebilmektedir. Bu parçadan hareketle Koronavirüs ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi çıkarılamaz? A) Kaygı ve stres durumu da kişilerin bağışıklığını güç- lendirmeyi sağladığı için çok önemli olmaktadıt B) Kaygı kişilerde yeterli düzeyde olduğunda güvenliği sağlarken aşırısı rahatsızlıklara yol açmaktadır. C) Salgın sadece fizyolojik olarak hasta etmesinin yanın- da psikolojik olarak da derin izler bırakmaktadır. D) Salgin sadece vücuda verdiği zararla değil ondan kaçınma ile ilgili de kaygıya sebep olmaktadır. E Koronavirüs önüne geçilemez bir hızla yayılarak insanların sosyal yaşamını derinden etkilemiştir.
Bilim, zaman ve mekân dünyasında var olan şeylerin,
olgu ve olayların yapılarını, onlar arasındaki sebep-sonuç
bağlantılarının oluşturduğu düzeni keşfetmeyi amaçlar.
Bu konuda elde edilen verileri bir sistem içinde toplamayı
ve nihayet bütün olup bitenlerin hangi temel yasalara
göre cereyan ettiğini belirlemeyi gaye edinir. Bilimin,
kâinatta vuku bulan olaylar hakkında deney, gözlem
ve tefekkür sonucu elde edilip biriken bilgilerin objektif
metotlarla yeni bir bilgi üretimi olduğu kabul edilmektedir.
Tabiat kanunlarını bilmek, bu kanunlardan yola çıkarak
uygulamaya yönelik bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi
kullanarak doğa güçlerini denetim altına almak da bilimin
temel işlevleri arasındadır. Bilimin insanla doğa arasındaki
ilişkiyi denetim boyutuna ulaştırması, insanın doğadan
yararlanma imkânlarını genişletmekle birebir aynıdır.
37. Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi
bilimsel faaliyet kabul edilemez?
A) İnsanın DNA yapısıyla ilgili araştırmalardan sonra,
bitkiler arasındaki farklılık ve benzerliklerin anlaşılması
için günümüzde bitkilerin DNA yapısı araştırılıyor.
B) Kurumumuz, yerkürede iklim değişikliğiyle ilişkili olarak
bir ısınma sorunu var mıdır, varsa bunun insan
faaliyetlerinden kaynaklanan gazların atmosfere yayılması
ile bir ilişkisi söz konusu mudur, tespit etmeye çalışıyor.
C) Güney Amerika'da yetişen bir bitkinin aynı iklim
koşullarına sahip başka coğrafyalarda yetişmesinin
arkasındaki etkenleri bulmak için araştırmalar yapılıyor.
D) Bir anda içimde doğan kelimeleri bir araya getirip
cümlelere dönüştürerek dillendirirken onların toplum
tarafından kabul edilecek fikir ve duyguları seslendirip
seslendirmediğini dikkate almadım.
E) Farklı iklim koşullarının insanların çalışma arzu ve
hızlarını etkileyip etkilemediğini anlamak için sıcak
iklimlerin insanları ile soğuk iklimlerin insanlarını
gözlemlemek, onların çalışma ile ilişkilerini not almak
istiyorum.
38. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
Insanın doğadaki imkânları keşfedip yöneterek
onlardan daha çok yararlanmasının sağlanması
B) Doğa hakkındaki görüşlerin irdelenerek o yönde
insanlar arasında bir uzlaşı oluşturulması
C) Doğayla ilgili bilinenlerin, yeni bir anlayışla gözden
geçirilerek yanlış bilgilerden arındırılması
D) Doğaya karşı çekingen duran insanda doğa sevgisinin
yolunu açacak bir yaklaşımın üretilmesi
E) nsanın doğanın zararlarından korunmasını sağlayacak
yeni sistemlerin geliştirilmesi
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
Bilim, zaman ve mekân dünyasında var olan şeylerin, olgu ve olayların yapılarını, onlar arasındaki sebep-sonuç bağlantılarının oluşturduğu düzeni keşfetmeyi amaçlar. Bu konuda elde edilen verileri bir sistem içinde toplamayı ve nihayet bütün olup bitenlerin hangi temel yasalara göre cereyan ettiğini belirlemeyi gaye edinir. Bilimin, kâinatta vuku bulan olaylar hakkında deney, gözlem ve tefekkür sonucu elde edilip biriken bilgilerin objektif metotlarla yeni bir bilgi üretimi olduğu kabul edilmektedir. Tabiat kanunlarını bilmek, bu kanunlardan yola çıkarak uygulamaya yönelik bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi kullanarak doğa güçlerini denetim altına almak da bilimin temel işlevleri arasındadır. Bilimin insanla doğa arasındaki ilişkiyi denetim boyutuna ulaştırması, insanın doğadan yararlanma imkânlarını genişletmekle birebir aynıdır. 37. Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi bilimsel faaliyet kabul edilemez? A) İnsanın DNA yapısıyla ilgili araştırmalardan sonra, bitkiler arasındaki farklılık ve benzerliklerin anlaşılması için günümüzde bitkilerin DNA yapısı araştırılıyor. B) Kurumumuz, yerkürede iklim değişikliğiyle ilişkili olarak bir ısınma sorunu var mıdır, varsa bunun insan faaliyetlerinden kaynaklanan gazların atmosfere yayılması ile bir ilişkisi söz konusu mudur, tespit etmeye çalışıyor. C) Güney Amerika'da yetişen bir bitkinin aynı iklim koşullarına sahip başka coğrafyalarda yetişmesinin arkasındaki etkenleri bulmak için araştırmalar yapılıyor. D) Bir anda içimde doğan kelimeleri bir araya getirip cümlelere dönüştürerek dillendirirken onların toplum tarafından kabul edilecek fikir ve duyguları seslendirip seslendirmediğini dikkate almadım. E) Farklı iklim koşullarının insanların çalışma arzu ve hızlarını etkileyip etkilemediğini anlamak için sıcak iklimlerin insanları ile soğuk iklimlerin insanlarını gözlemlemek, onların çalışma ile ilişkilerini not almak istiyorum. 38. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Insanın doğadaki imkânları keşfedip yöneterek onlardan daha çok yararlanmasının sağlanması B) Doğa hakkındaki görüşlerin irdelenerek o yönde insanlar arasında bir uzlaşı oluşturulması C) Doğayla ilgili bilinenlerin, yeni bir anlayışla gözden geçirilerek yanlış bilgilerden arındırılması D) Doğaya karşı çekingen duran insanda doğa sevgisinin yolunu açacak bir yaklaşımın üretilmesi E) nsanın doğanın zararlarından korunmasını sağlayacak yeni sistemlerin geliştirilmesi