Milli Edebiyat Dönemi'nde Hikaye Soruları

VAF/AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Bilimler-1 Testi
15. Gazetenin ortaya ilk çıktığı Tanzimat Dönemi'nde
eleştiri de hayli önemli bir tür olmuştur. Bu dönemin en
alevli tartışması Recaizade Mahmut Ekrem ile Mual-
lim Naci arasında geçer.
Şiir üzerine y

Lise Türkçe

Milli Edebiyat Dönemi'nde Hikaye Soru Çözümü

VAF/AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi 15. Gazetenin ortaya ilk çıktığı Tanzimat Dönemi'nde eleştiri de hayli önemli bir tür olmuştur. Bu dönemin en alevli tartışması Recaizade Mahmut Ekrem ile Mual- lim Naci arasında geçer. Şiir üzerine yapılan bu tartışmayı özetleyecek di- yalog aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) B.M. Ekrem: Divan şiiri, şiirler içinde en hakikatlisidir. M. Naci: Efendim, böyle söyleyerek edebiyatımızın özünü oluşturan halk şiirine hakaret ediyorsunuz. B) R. M. Ekrem: Bir şiirde kafiye göz için yapılmalıdır azizim, nizam her şeyden üstündür. M. Naci: Şiir musikinin temelini oluşturuyorsa şiirin önce kulağa hitap etmesi lazım gelir. C) R. M. Ekrem: Şiirin Doğu'su Bati'sı olmaz efendim, şiir şiirdir. M. Naci: Peki, neden o zaman kültürün Batı'sı Do- ğu'su oluyor? İsterseniz bir düşünelim. D) R. M. Ekrem: Şiirde basmakalıp şekiller artık bir yana bırakılmalıdır. Her alanda olduğu gibi edebi- yatta da Batı tarzı şiire kati surette geçilmelidir. M. Naci: Sizler, yenilikçi tarzınızla divan şiirinin ya- pısını bozmaya çalışıyor, şiirde yalnız estetiği ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oysa Türk edebi- yatı böyle köklü bir değişime hazır değildir. E) R. M. Ekrem: Şiir estetik bir zevktir mirim, onu böyle kabul etmelisiniz. M. Naci: Estetiği kadar anlama da önem verseniz şiiri yüceltirsiniz. VRA 17. Uzu hun Dur yer var bel lad Ku Ku ye LOA Bu gi A) C 18.

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir