Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) Soruları

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı
vardır?
A) Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı romanında birlikte bü-
yümüş ve Korsan Çıkmazı Sokağı'nda oturan "Meli" ve
"Berni" adındaki iki kadın arkadaşın geçmişlerini anla-
tır.→?
B) Alev Alatlı, Yaseminler Tüter mi Hâlâ adlı eserinde Kıb-
rislı iki kişinin Kıbrıs'ta başlayıp Yunanistan'da biten
fırtınalı yaşamını anlatır.
C) Leyla Erbil, Tuhaf Bir Kadın adlı ilk romanında kadının
toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla ele almıştır.
(D) Sevinç Çokum; İki Yeşil Susamuru adlı eserini aşk, yal-
nızlık, yaşama sevinci, ölüm ve intihar gibi zıtlıklar üze-
rine kurar.
E) İnci Aral, Yeni Yalan Zamanlar adlı eserinde kadının
geleneksel ahlaki değerlerle çatışmasını işler.
MİRAY YAYINLARI
Bu söz
vunduğ
A) Rom
C) Rea
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı romanında birlikte bü- yümüş ve Korsan Çıkmazı Sokağı'nda oturan "Meli" ve "Berni" adındaki iki kadın arkadaşın geçmişlerini anla- tır.→? B) Alev Alatlı, Yaseminler Tüter mi Hâlâ adlı eserinde Kıb- rislı iki kişinin Kıbrıs'ta başlayıp Yunanistan'da biten fırtınalı yaşamını anlatır. C) Leyla Erbil, Tuhaf Bir Kadın adlı ilk romanında kadının toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla ele almıştır. (D) Sevinç Çokum; İki Yeşil Susamuru adlı eserini aşk, yal- nızlık, yaşama sevinci, ölüm ve intihar gibi zıtlıklar üze- rine kurar. E) İnci Aral, Yeni Yalan Zamanlar adlı eserinde kadının geleneksel ahlaki değerlerle çatışmasını işler. MİRAY YAYINLARI Bu söz vunduğ A) Rom C) Rea
Türk
G
C
S
A
A
23.) Türk romanı Cumhuriyet'in kurulmasından sonra öteki
edebî türlere göre büyük aşama kaydeder ((11) Türk edebi-
yatındaki kısa geçmişine rağmen okuyucuyu ve edebî çev-B
releri peşinde sürüklemeyi bilir. (III) Bu dönemde özellikle
1950'li yıllardan sonraki toplumsal değişimler, romandaki
tema ve konu çeşitliliğini artırır. (IV) Buna göre sanatçılar,
eserlerde yanlış Batılılaşmanın doğurduğu gülünç durum-
ların üzerinde yoğunlaşmıştır. (V) Toplumcu gerçekçi,
modernizm, postmodernizm gibi yeni roman anlayışları
da Türk edebiyatındaki yerini alır. (VI) Bu dönemde Oğuz
Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, Adalet
Ağaoğlu, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi isimler; roman
türünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
M
A
L
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı yapılmıştır?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Türk G C S A A 23.) Türk romanı Cumhuriyet'in kurulmasından sonra öteki edebî türlere göre büyük aşama kaydeder ((11) Türk edebi- yatındaki kısa geçmişine rağmen okuyucuyu ve edebî çev-B releri peşinde sürüklemeyi bilir. (III) Bu dönemde özellikle 1950'li yıllardan sonraki toplumsal değişimler, romandaki tema ve konu çeşitliliğini artırır. (IV) Buna göre sanatçılar, eserlerde yanlış Batılılaşmanın doğurduğu gülünç durum- ların üzerinde yoğunlaşmıştır. (V) Toplumcu gerçekçi, modernizm, postmodernizm gibi yeni roman anlayışları da Türk edebiyatındaki yerini alır. (VI) Bu dönemde Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi isimler; roman türünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. M A L Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) II B) III C) IV D) V E) VI
si getiril
A) Aşık Vey
C) Ab
zupf Şerif
22. Özellikle öyküleriyle Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın en
önemli isimleri arasında yer aldı. Geniş bir yankı uyandı-
ran Önce Ekmekler Bozuldu'da İkinci Dünya Savaşı'nın
yarattığı sosyal, siyasal ve psikolojik atmosferi anlattı. Öy-
külerinde gözlemden ziyade anılara, düşlere dönük bir ni-
telik göze çarpar. Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak
romanlarıyla aldığı ödüllerle roman alanındaki başarısını
da orta koydu. Sanatçının bunların dışında anı ve gezi tü-
ründe de eserleri vardır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Oktay Akbal
B) Nazlı Eray
C) Selim İleri
D) Tarık Dursun K.
1
Neşet Ertaş
D) Şeref Taşlıova
E) Tahsin Yücel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
si getiril A) Aşık Vey C) Ab zupf Şerif 22. Özellikle öyküleriyle Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın en önemli isimleri arasında yer aldı. Geniş bir yankı uyandı- ran Önce Ekmekler Bozuldu'da İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı sosyal, siyasal ve psikolojik atmosferi anlattı. Öy- külerinde gözlemden ziyade anılara, düşlere dönük bir ni- telik göze çarpar. Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak romanlarıyla aldığı ödüllerle roman alanındaki başarısını da orta koydu. Sanatçının bunların dışında anı ve gezi tü- ründe de eserleri vardır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Oktay Akbal B) Nazlı Eray C) Selim İleri D) Tarık Dursun K. 1 Neşet Ertaş D) Şeref Taşlıova E) Tahsin Yücel
23. Yusuf:
- Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında 1950'li yıllara
gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı yıllarında yetişen köy
çıkışlı, Köy Enstitülü yazarların köy ve kasaba
romanlarını yayımlamaya başladıkları görülür. İlk romanı
Teneke ile Çukurova'yı yazmaya başlayan yazarımız,
romanlarının çoğunda Çukurova ile çevresini doğası,
yaşam koşulları ve insanıyla birlikte anlatır. Bütün
romanlarını öğrencilerime okuttuğum bu yazarımızın
destansı roman örnekleri de bulunmaktadır.
Cemre:
- Yine Adana yöresinden olan Orhan Kemal de
romanlarında yaşadığı yöreyi yansıtmıştır. Bazı
romanları yazarın yaşamından izler yani otobiyografik
bir özellik taşımaktadır. İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve
Köse Hasan adlı üç arkadaşın üzerinden anlattığı
yoksulluk ve gurbet temalı romanını ben de bu hafta
derste öğrencilerimle birlikte detaylı bir biçimde ele
alacağım.
Yukarıda geçen diyalogdan hareketle
Yusuf'un sözünü ettiği sanatçı, Yaşar Kemal'dir.
II. Susuz Yaz, Yusuf'un sözünü ettiği sanatçının
destansı romanlarından biridir.
III. Yusuf'un öğrencilerine okuttuğu romanlar
arasında Demirciler Çarşısı Cinayeti de vardır.
IV. Baba Evi, Orhan Kemal'in otobiyografik özellik
taşıyan romanlarından biridir.
V. Cemre'nin öğrencileriyle birlikte derste işleyeceği
roman, Bereketli Topraklar Üzerinde'dir.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) Livell
B) Yalnız II
C) II ve III
DV ve V
Yalnız V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
23. Yusuf: - Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında 1950'li yıllara gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı yıllarında yetişen köy çıkışlı, Köy Enstitülü yazarların köy ve kasaba romanlarını yayımlamaya başladıkları görülür. İlk romanı Teneke ile Çukurova'yı yazmaya başlayan yazarımız, romanlarının çoğunda Çukurova ile çevresini doğası, yaşam koşulları ve insanıyla birlikte anlatır. Bütün romanlarını öğrencilerime okuttuğum bu yazarımızın destansı roman örnekleri de bulunmaktadır. Cemre: - Yine Adana yöresinden olan Orhan Kemal de romanlarında yaşadığı yöreyi yansıtmıştır. Bazı romanları yazarın yaşamından izler yani otobiyografik bir özellik taşımaktadır. İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan adlı üç arkadaşın üzerinden anlattığı yoksulluk ve gurbet temalı romanını ben de bu hafta derste öğrencilerimle birlikte detaylı bir biçimde ele alacağım. Yukarıda geçen diyalogdan hareketle Yusuf'un sözünü ettiği sanatçı, Yaşar Kemal'dir. II. Susuz Yaz, Yusuf'un sözünü ettiği sanatçının destansı romanlarından biridir. III. Yusuf'un öğrencilerine okuttuğu romanlar arasında Demirciler Çarşısı Cinayeti de vardır. IV. Baba Evi, Orhan Kemal'in otobiyografik özellik taşıyan romanlarından biridir. V. Cemre'nin öğrencileriyle birlikte derste işleyeceği roman, Bereketli Topraklar Üzerinde'dir. yargılarından hangileri söylenemez? A) Livell B) Yalnız II C) II ve III DV ve V Yalnız V
12.
1. Edebiyatımızda tezli ilk öykücümüzdür.
II. Güçlü kadın tipleri oluşturmaya özen göstermiştir.
III. Anadolu yaşantısını romanımıza sokan ilk romancıdır.
IV. "Kirpi" imzasıyla mizah yazıları yazmıştır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin özelliği yukarıda
verilmemiştir?
A) Halide Edip Adıvar
Refik Halit Karay
C) Ömer Seyfettin
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
197
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
12. 1. Edebiyatımızda tezli ilk öykücümüzdür. II. Güçlü kadın tipleri oluşturmaya özen göstermiştir. III. Anadolu yaşantısını romanımıza sokan ilk romancıdır. IV. "Kirpi" imzasıyla mizah yazıları yazmıştır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir? A) Halide Edip Adıvar Refik Halit Karay C) Ömer Seyfettin D) Reşat Nuri Güntekin E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 197
Ankara yakınlarında, altmış evli, yoksul alevi köyü Tozak,
güneşlerde kavrulur, susuzdur, gölgesizdir. Tozlu yolla-
rinda, bir serinlik arayan kaplumbağalar dolaşır. Eğitmen
Rıza'nın öne düşmesiyle, kazılan ayıklanan altüst edilen
taşlık arazi Purluk'a köy için üzüm bağları kurulur; açılan
kuyu, su dertlerini de gidermiştir. Bağlar yeşerir. Kır Ab-
bas, gönüllü bekçidir. Kaplumbağalar serin bağlara gö-
çerler. Altı yıl geçince asmalar üzüm verir. Bir gün devlet,
hazine arazisi olduğu gerekçesiyle, köylüyü işgal ettikleri
araziyi devletten satın almaya zorlar. Yoksul köylüler, o
kadar emek verdikleri bağları bir gece bozar, yerle bir eder,
ölü hayatlarına dönerler. Bağlarından olmuş kaplumbağa-
lar, Tozak'ın tozlu yollarında, bir parça gölgeye hasret, ge-
zinip durmaktadır gene.
Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Yılanların Öcü
B) Kalpaklılar A
C) Onbinlerin Dönüşü
D) Kaplumbağalar
E) Amerikan Sargısı
I
31
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Ankara yakınlarında, altmış evli, yoksul alevi köyü Tozak, güneşlerde kavrulur, susuzdur, gölgesizdir. Tozlu yolla- rinda, bir serinlik arayan kaplumbağalar dolaşır. Eğitmen Rıza'nın öne düşmesiyle, kazılan ayıklanan altüst edilen taşlık arazi Purluk'a köy için üzüm bağları kurulur; açılan kuyu, su dertlerini de gidermiştir. Bağlar yeşerir. Kır Ab- bas, gönüllü bekçidir. Kaplumbağalar serin bağlara gö- çerler. Altı yıl geçince asmalar üzüm verir. Bir gün devlet, hazine arazisi olduğu gerekçesiyle, köylüyü işgal ettikleri araziyi devletten satın almaya zorlar. Yoksul köylüler, o kadar emek verdikleri bağları bir gece bozar, yerle bir eder, ölü hayatlarına dönerler. Bağlarından olmuş kaplumbağa- lar, Tozak'ın tozlu yollarında, bir parça gölgeye hasret, ge- zinip durmaktadır gene. Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden han- gisidir? A) Yılanların Öcü B) Kalpaklılar A C) Onbinlerin Dönüşü D) Kaplumbağalar E) Amerikan Sargısı I 31
SINAV
20. I. Tarık Buğra'nın, İstanbullu bir hocanın
Kurtuluş Savaşı'na katılışının aşamalarını
anlatan Küçük Ağa'sı, İslami temele
dayanan Osmanlı düzeninin bir övgüsüdür.
II. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalının
kahramanı Rabia, âdeta modernleşen Türk
toplumunun kimliğini temsil eder.
III. Kemal Tahir, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı ele
aldığı Esir Şehrin İnsanlarında aydınlatıcı,
farklı sınıflardan gelen pek çok insanı
anlatır.
IV. Necati Cumalı, 1959'da Tütün Zamanı,
1971'de Zeliş adıyla yayımlanan ilk
romanında Urla ve çevresindeki tarıma
dayalı hayatları konu almıştır.
V. Orhan Kemal'in İnce Memed'i, Torosların
eteğinde, hepsi de Abdi Ağa'ya ait olan beş
köyün ve bu köylerde süren ağa zulmüne
karşı koymanın hikâyesidir.
Bu cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
22_AYT-1217
22. Onun
7
ve inc
titiz, c
eserl
Müca
roma
ettiğ
oldu
göfr
Ansa
rom
da
Aş
sö
A)
B
e
D
E
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
SINAV 20. I. Tarık Buğra'nın, İstanbullu bir hocanın Kurtuluş Savaşı'na katılışının aşamalarını anlatan Küçük Ağa'sı, İslami temele dayanan Osmanlı düzeninin bir övgüsüdür. II. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalının kahramanı Rabia, âdeta modernleşen Türk toplumunun kimliğini temsil eder. III. Kemal Tahir, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı ele aldığı Esir Şehrin İnsanlarında aydınlatıcı, farklı sınıflardan gelen pek çok insanı anlatır. IV. Necati Cumalı, 1959'da Tütün Zamanı, 1971'de Zeliş adıyla yayımlanan ilk romanında Urla ve çevresindeki tarıma dayalı hayatları konu almıştır. V. Orhan Kemal'in İnce Memed'i, Torosların eteğinde, hepsi de Abdi Ağa'ya ait olan beş köyün ve bu köylerde süren ağa zulmüne karşı koymanın hikâyesidir. Bu cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 22_AYT-1217 22. Onun 7 ve inc titiz, c eserl Müca roma ettiğ oldu göfr Ansa rom da Aş sö A) B e D E
5
18.
tan Yılkı Atı isimli romanıyla edebiyat dünyasında
tanınmaya başladı. Hikâye ve romanlarıyla İç Anadolu
insanının hayatını anlattı. Eserlerinde kendi yaşamından
izler bulunan sanatçı, sade bir dille yazdı. Yazarın eserler
köy edebiyatı kapsamında değerlendirilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Abbas Sayar
B) Talip Apaydın
C) Dursun Akçam
D) Kemal Bilbaşar
E) Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
5 18. tan Yılkı Atı isimli romanıyla edebiyat dünyasında tanınmaya başladı. Hikâye ve romanlarıyla İç Anadolu insanının hayatını anlattı. Eserlerinde kendi yaşamından izler bulunan sanatçı, sade bir dille yazdı. Yazarın eserler köy edebiyatı kapsamında değerlendirilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Abbas Sayar B) Talip Apaydın C) Dursun Akçam D) Kemal Bilbaşar E) Fakir Baykurt
DENEME-8 HR
20. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ---
dituls blebip
Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bilgi
yanlışı olur?mub absimiane siyemlid fansa ax8 (A
A) otobiyografik tarzda yazılmış bir romandır. V
B) psikolojik yönleri ağır basan bir yapıttır. A
(C) romanında başkahraman, Nüzhet'e âşık olur.
D) Peyami Safa'nın ünlü romanıdır.
E) toplumsal gerçekçi anlayışla yazılan bir romandır.
Duho noe nimibiris?
sploh nglab High High
mishe thiep cea id nobielgido (0
pod niebss
omeget utqu ov
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
DENEME-8 HR 20. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu --- dituls blebip Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bilgi yanlışı olur?mub absimiane siyemlid fansa ax8 (A A) otobiyografik tarzda yazılmış bir romandır. V B) psikolojik yönleri ağır basan bir yapıttır. A (C) romanında başkahraman, Nüzhet'e âşık olur. D) Peyami Safa'nın ünlü romanıdır. E) toplumsal gerçekçi anlayışla yazılan bir romandır. Duho noe nimibiris? sploh nglab High High mishe thiep cea id nobielgido (0 pod niebss omeget utqu ov
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
22. Emniyet Müdürü daha önce mahallelinin şikâyetlerini
dinlemeye başlamıştı. Murtaza'ya aldırmadan, ayakkabı
tamircisine, "Devam et," dedi.
Tamirci kızardı, bozardı ama, ok yaydan çıkmıştı bir sefer.
Tükürdüğünü yalayamazdı. Ya ateşe devam edecekti ya da
davayı kaybedecekler, ondan sonra da Murtaza'nın elinde
oyuncak olacaklardı.
"Efendim, bu adam bekçiden çok, kendini bu mahallenin
hâkimi sanır."
Emniyet Müdürü:
"Yani ne yapar?"
"Ne yapmaz ki beyim? Gece yarısından sonra
penceremizde ışık görse çat kapı, neden bu saate kadar
yatmayıp hâlâ oturduğumuzu sorar. Bizi yatmaya zorlar."
Bir romandan alınan bu parça aşağıdaki sanatçılardan
hangisine ait olabilir?
A) Tarık Buğra
B) Yaşar Kemal
D) Fakir Baykurt
E) Sabahattin Ali
Orhan Kemal
CI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 22. Emniyet Müdürü daha önce mahallelinin şikâyetlerini dinlemeye başlamıştı. Murtaza'ya aldırmadan, ayakkabı tamircisine, "Devam et," dedi. Tamirci kızardı, bozardı ama, ok yaydan çıkmıştı bir sefer. Tükürdüğünü yalayamazdı. Ya ateşe devam edecekti ya da davayı kaybedecekler, ondan sonra da Murtaza'nın elinde oyuncak olacaklardı. "Efendim, bu adam bekçiden çok, kendini bu mahallenin hâkimi sanır." Emniyet Müdürü: "Yani ne yapar?" "Ne yapmaz ki beyim? Gece yarısından sonra penceremizde ışık görse çat kapı, neden bu saate kadar yatmayıp hâlâ oturduğumuzu sorar. Bizi yatmaya zorlar." Bir romandan alınan bu parça aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Tarık Buğra B) Yaşar Kemal D) Fakir Baykurt E) Sabahattin Ali Orhan Kemal CI
11. Takır takır çarklı saatim vakit akşam diyordu, daha ezan okun-
mamıştı, ama rahlemin yanı başındaki şamdanı çoktan yak-
miştim. Siyah Hasanpaşa mürekkebine banıp iyi aharlanmış,
güzel cilalanmış kâğıt üzerinde hızla gezdirdiğim kalemimle
bir Afyonkeş resmini ezberden, hızla çizip bitirmiştim ki her
akşam beni sokaklara çağıran o sesi duydum içimde. Ama
kendimi tuttum. Akşam sokağa çıkmayıp evde çalışmakta
o kadar kararlıydım ki bir ara kapımı çerden çivilemeyi bile
denemiştim.
Dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu parça
aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yazılmış olabilir?
A) Tanzimat
B) Milli Edebiyat
C) Cumhuriyet
D) Fecriati
E) Servetifünun
146
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
11. Takır takır çarklı saatim vakit akşam diyordu, daha ezan okun- mamıştı, ama rahlemin yanı başındaki şamdanı çoktan yak- miştim. Siyah Hasanpaşa mürekkebine banıp iyi aharlanmış, güzel cilalanmış kâğıt üzerinde hızla gezdirdiğim kalemimle bir Afyonkeş resmini ezberden, hızla çizip bitirmiştim ki her akşam beni sokaklara çağıran o sesi duydum içimde. Ama kendimi tuttum. Akşam sokağa çıkmayıp evde çalışmakta o kadar kararlıydım ki bir ara kapımı çerden çivilemeyi bile denemiştim. Dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu parça aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yazılmış olabilir? A) Tanzimat B) Milli Edebiyat C) Cumhuriyet D) Fecriati E) Servetifünun 146
. Abdülkerim, Sarı Paşa'yı vurduracaktır ve bunun
için Lazistan mebusu Ziya Hurşit, Gürcü Yusuf ve
Laz İsmail'i görevlendirmiştir. Onlar, bu iş için Gül-
cemal feribotuyla İzmir'e doğru yola çıkarken Ab-
dülkerim, onları seyretmiş ve gelecek için hayaller
kurmuş; her şey yolunda giderse Sarı Paşa'yı öl-
dürtecek ve daha sonra hükümeti kurup başa geç-
meyi planlamıştır. Bu işte yalnız değildir. Sarı Edip,
Baytar Rasim, Maarif nazırı Şükrü Bey de onun-
la beraberdir. Bunları yaparken hiçbir olumsuzluğu
düşünmemekte, eğer başarısız olurlarsa tüm so-
rumluluğu Ziya Hurşit'in üzerine alacağını düşün-
mekte ve Ziya Hurşit'e çok güvenmektedir. İşle-
rin umduğu gibi gitmediği, birkaç gün sonra yanı-
na Baytar Rasim'in gelmesiyle ortaya çıkar.
Bu parça özeti verilen roman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kalpaklılar
B) Toros Canavarı
C) Kurt Kanunu
D) Rahmet Yolları Kesti
E) Demirciler Çarşısı Cinayeti
Jondir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
. Abdülkerim, Sarı Paşa'yı vurduracaktır ve bunun için Lazistan mebusu Ziya Hurşit, Gürcü Yusuf ve Laz İsmail'i görevlendirmiştir. Onlar, bu iş için Gül- cemal feribotuyla İzmir'e doğru yola çıkarken Ab- dülkerim, onları seyretmiş ve gelecek için hayaller kurmuş; her şey yolunda giderse Sarı Paşa'yı öl- dürtecek ve daha sonra hükümeti kurup başa geç- meyi planlamıştır. Bu işte yalnız değildir. Sarı Edip, Baytar Rasim, Maarif nazırı Şükrü Bey de onun- la beraberdir. Bunları yaparken hiçbir olumsuzluğu düşünmemekte, eğer başarısız olurlarsa tüm so- rumluluğu Ziya Hurşit'in üzerine alacağını düşün- mekte ve Ziya Hurşit'e çok güvenmektedir. İşle- rin umduğu gibi gitmediği, birkaç gün sonra yanı- na Baytar Rasim'in gelmesiyle ortaya çıkar. Bu parça özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalpaklılar B) Toros Canavarı C) Kurt Kanunu D) Rahmet Yolları Kesti E) Demirciler Çarşısı Cinayeti Jondir.
.
Şair, Kanuni'nin iltifatına nail olmuş ve Sultânu'ş-Şuară (şairler
sultanı) unvanıyla anılmıştır. Onun adı ve eserleri Osmanlı
sınırlarını aşmış; Azerbaycan, Iran ve Hint saraylarına kadar
ulaşmıştır. Şair, Osmanlı şiirinde klasik söyleyişin en büyük
ustası olarak kabul edilir. Çok sağlam ve kusursuz bir söyle-
yişi vardır. Şeyhülislâmlığına ramak kalmış olmasına rağmen
hemen her şairin divanında yer alan tevhit, münâcât, naat gibi
dinî ve tasavvufi içerikli türlere iltifat etmemiş; dinî konulan
ise düzyazı türündeki eserlerine saklamıştır. "Fezail-i Mekke
adıyla Mekke'nin faziletlerini anlattığı çeviri tarzında bir eseri
bunlardan biridir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzûlî
B) Bâki
C) Bağdatlı Rühi
D) Zâtî
E) Nesimi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
. Şair, Kanuni'nin iltifatına nail olmuş ve Sultânu'ş-Şuară (şairler sultanı) unvanıyla anılmıştır. Onun adı ve eserleri Osmanlı sınırlarını aşmış; Azerbaycan, Iran ve Hint saraylarına kadar ulaşmıştır. Şair, Osmanlı şiirinde klasik söyleyişin en büyük ustası olarak kabul edilir. Çok sağlam ve kusursuz bir söyle- yişi vardır. Şeyhülislâmlığına ramak kalmış olmasına rağmen hemen her şairin divanında yer alan tevhit, münâcât, naat gibi dinî ve tasavvufi içerikli türlere iltifat etmemiş; dinî konulan ise düzyazı türündeki eserlerine saklamıştır. "Fezail-i Mekke adıyla Mekke'nin faziletlerini anlattığı çeviri tarzında bir eseri bunlardan biridir. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuzûlî B) Bâki C) Bağdatlı Rühi D) Zâtî E) Nesimi
AYT
- Adalet Ağaoğlu'nun bütün roman ve öykülerini okudum.
Üzülerek ifade etmeliyim ki tiyatro yapıtlarını henüz oku-
madım.
Eleştirmen:
- En beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz romanlarını sora-
bilir miyim?
Yazar:
1968 yılında sosyoloji doçenti Aysel Dereli'nin bir otel oda-
sında kendi ile bir iç hesaplaşmaya girişmesiyle başlayan
eseri ilk romanı olmasına rağmen en beğendiğim romani-
dır. Bir Türk işçisi olarak Almanya'ya çalışmaya giden
Bayram'ın, Kapıkule'den doğup büyüdüğü yer olan
Ballihisar'a kadar olan yolculuğunun anlatıldığı romanı ise
Ağaoğlu'nun diğer romanlarına göre çok zayıf kalıyor.
Eleştirmen:
Size katılıyorum. Edebiyat tarihlerinde geçmese, kitabın
kapağında Ağaoğlu adını görmesem bu romanı onun yaz-
dığını asla düşünmezdim. Buna rağmen Ağaoğlu Türk ede-
biyatının usta bir öykücüsü olmasa da usta bir romancısı-
dır diyebilirim.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?
A) Yazar, Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi ve Üç Beş Kişi ad-
li eserlerini okumuştur.
B) Yazar, Ağaoğlu'nun Evcilik Oyunu, Tombala... gibi yapıtla-
rını okumamıştır.
C) Yazarın en beğendiği Ağaoğlu romanı Ölmeye Yatmak'tır.
D) Eleştirmen Yüksek Gerilim ve Sessizliğin İlk Sesi eserleri-
nin Ağaoğlu'nun gerçek gücünü yansıttığını düşünmekte-
dir.
E) Yazarın en az beğendiği Ağaoğlu romanı Fikrimin İnce
Gülü'dür.
22. Yazar:
23
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
AYT - Adalet Ağaoğlu'nun bütün roman ve öykülerini okudum. Üzülerek ifade etmeliyim ki tiyatro yapıtlarını henüz oku- madım. Eleştirmen: - En beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz romanlarını sora- bilir miyim? Yazar: 1968 yılında sosyoloji doçenti Aysel Dereli'nin bir otel oda- sında kendi ile bir iç hesaplaşmaya girişmesiyle başlayan eseri ilk romanı olmasına rağmen en beğendiğim romani- dır. Bir Türk işçisi olarak Almanya'ya çalışmaya giden Bayram'ın, Kapıkule'den doğup büyüdüğü yer olan Ballihisar'a kadar olan yolculuğunun anlatıldığı romanı ise Ağaoğlu'nun diğer romanlarına göre çok zayıf kalıyor. Eleştirmen: Size katılıyorum. Edebiyat tarihlerinde geçmese, kitabın kapağında Ağaoğlu adını görmesem bu romanı onun yaz- dığını asla düşünmezdim. Buna rağmen Ağaoğlu Türk ede- biyatının usta bir öykücüsü olmasa da usta bir romancısı- dır diyebilirim. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşı- lamaz? A) Yazar, Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi ve Üç Beş Kişi ad- li eserlerini okumuştur. B) Yazar, Ağaoğlu'nun Evcilik Oyunu, Tombala... gibi yapıtla- rını okumamıştır. C) Yazarın en beğendiği Ağaoğlu romanı Ölmeye Yatmak'tır. D) Eleştirmen Yüksek Gerilim ve Sessizliğin İlk Sesi eserleri- nin Ağaoğlu'nun gerçek gücünü yansıttığını düşünmekte- dir. E) Yazarın en az beğendiği Ağaoğlu romanı Fikrimin İnce Gülü'dür. 22. Yazar: 23
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
21. Ferit Edgü "Dostoyevski'nin, 'Hepimiz Gogol'un
Palto'sundan geliyoruz.' dediği gibi, ben de, benim
kuşağımın öykü yazarlarının büyük bir çoğunluğu da
Sait Faik'ten geliyoruz." demektedir. Bu kuşak bir yanıyla
Dostyevski'dir, diğer yanıyla Sait Faik ve Ahmet Hamdi
Tanpınar'dır.
Bu parçada sözü edilen kuşağın öyküleri için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?...
A) Modernist ve postmodernist tarzda yazılmıştır.
B) Bireyin iç dünyasına yönelmiştir.
C) Yer yer şiirselliğe yönelecek kadar üslup önemsenmiştir.
D) Bir olaydan çok bir durum işlenmiştir.
E) Sosyal sorunlara karşı duyarlıdır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 21. Ferit Edgü "Dostoyevski'nin, 'Hepimiz Gogol'un Palto'sundan geliyoruz.' dediği gibi, ben de, benim kuşağımın öykü yazarlarının büyük bir çoğunluğu da Sait Faik'ten geliyoruz." demektedir. Bu kuşak bir yanıyla Dostyevski'dir, diğer yanıyla Sait Faik ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Bu parçada sözü edilen kuşağın öyküleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?... A) Modernist ve postmodernist tarzda yazılmıştır. B) Bireyin iç dünyasına yönelmiştir. C) Yer yer şiirselliğe yönelecek kadar üslup önemsenmiştir. D) Bir olaydan çok bir durum işlenmiştir. E) Sosyal sorunlara karşı duyarlıdır.
ESER
KAHRAMAN
Mahpeyker
1. Araba Sevdası
Bihruz Bey
II. Zehra
. Sirricemal
III. intibah
Canan
IV. Sergüzeşt
Dilber
Yukarıdaki eser adları ile kahramanları eşleştirildi-
ğinde hangi kahraman dışta kalır?
A) Mahpeyker
B) Bihruz Bey
C) Sırricemâl
D) Canan
E) Dilber
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
ESER KAHRAMAN Mahpeyker 1. Araba Sevdası Bihruz Bey II. Zehra . Sirricemal III. intibah Canan IV. Sergüzeşt Dilber Yukarıdaki eser adları ile kahramanları eşleştirildi- ğinde hangi kahraman dışta kalır? A) Mahpeyker B) Bihruz Bey C) Sırricemâl D) Canan E) Dilber