Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) Soruları

yatı
aşa-
L
1
DENEME-12
24, Otelciler her gün insan görürler, tümen tümen insan. Bu
başka yerde yatacağım. Burası benim için yepyeni ama
aşağıdaki kâtip için, bir başkalık olsun, olabildim mi?
Boğuldum gittim o kayıtların altında. Benden sonra bir baş-
kası yazılır o deftere. Yeşil gözleri vardı kâtibin. Geceleri
dışarıya çıkamayan gözler. Balığı getirseymişim, özlem
içinde kıvranırdı belki. Gündüzün uyur herhâlde. Denize
çıkmaz; girip yüzse de. Sandalı ışıktan uzağa çekemez.
İster de çekmeği. Belki ister, belki değil, ister. Kapanmış
kalmışa benziyor gözleri. Bu pencerenin dibine kadar
uzanan suyu bile görmez belki. Denize bakan bir odada ilk
yatışım bu. Sıra sıra gelen çarpma sesinde, alışamadığım
bir sertlik var. Alışmadığım.
P
Bilge Karasu'nun Troya'da Ölüm Vardı adlı eserindeki
Odalardan Biri hikâyesinden alınan bu parçayla ilgili
olarak
chanelly chhell
Modern hikâyenin özellikleri görülmektedir.
Il Geriye dönüş ve özetleme tekniğinden yararlanılmış-
tır.
ME
W. Bireyin iç dünyası ve çatışmaları dile getirilmiştir.
W
V
Bilinç akışı yöntemine bağlı olarak göstermeye dayalı
anlatımla oluşturulmuştur.
hangileri söylenemez?
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
C) I ye Ill
D) II ve IV
E) III ve TV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
yatı aşa- L 1 DENEME-12 24, Otelciler her gün insan görürler, tümen tümen insan. Bu başka yerde yatacağım. Burası benim için yepyeni ama aşağıdaki kâtip için, bir başkalık olsun, olabildim mi? Boğuldum gittim o kayıtların altında. Benden sonra bir baş- kası yazılır o deftere. Yeşil gözleri vardı kâtibin. Geceleri dışarıya çıkamayan gözler. Balığı getirseymişim, özlem içinde kıvranırdı belki. Gündüzün uyur herhâlde. Denize çıkmaz; girip yüzse de. Sandalı ışıktan uzağa çekemez. İster de çekmeği. Belki ister, belki değil, ister. Kapanmış kalmışa benziyor gözleri. Bu pencerenin dibine kadar uzanan suyu bile görmez belki. Denize bakan bir odada ilk yatışım bu. Sıra sıra gelen çarpma sesinde, alışamadığım bir sertlik var. Alışmadığım. P Bilge Karasu'nun Troya'da Ölüm Vardı adlı eserindeki Odalardan Biri hikâyesinden alınan bu parçayla ilgili olarak chanelly chhell Modern hikâyenin özellikleri görülmektedir. Il Geriye dönüş ve özetleme tekniğinden yararlanılmış- tır. ME W. Bireyin iç dünyası ve çatışmaları dile getirilmiştir. W V Bilinç akışı yöntemine bağlı olarak göstermeye dayalı anlatımla oluşturulmuştur. hangileri söylenemez? A) Yalnız I (B) Yalnız II C) I ye Ill D) II ve IV E) III ve TV
3. Göğsü bağn açıktı. Elinde orak vardı. Ekin biçiyordu. Yüzünü toprağa,
sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtında
kaput bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. Iç gömleği kirden meşine
dönmüştü. Elindeki orak küçüktü, koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın
buğdayı geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine
çıkmıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. "Biz bu
cenabet topraklarda çok buğdaylar gördük bacaksız, çok arpalar biçtik
cüce." dedi içinden. Adam usta orakçıydı. Ama ustalık para etmiyordu
kıracın ortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor, elini kalçasına koyup küçük,
kaplumbağa gözlerini kısarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen
"otopos"ları izliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlu
karanıyordu. Gözünün kuyruğuyla baksa anlardı. Yüzde yüz kızıyorlardı. Bu
parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman
anlayışıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz?
A) Köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsenmiştir.
B) Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmıştır.
C) Sorunların yansıtılması amaçlanmıştır.
D) Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.
E) Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
3. Göğsü bağn açıktı. Elinde orak vardı. Ekin biçiyordu. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtında kaput bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. Iç gömleği kirden meşine dönmüştü. Elindeki orak küçüktü, koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın buğdayı geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine çıkmıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. "Biz bu cenabet topraklarda çok buğdaylar gördük bacaksız, çok arpalar biçtik cüce." dedi içinden. Adam usta orakçıydı. Ama ustalık para etmiyordu kıracın ortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor, elini kalçasına koyup küçük, kaplumbağa gözlerini kısarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen "otopos"ları izliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlu karanıyordu. Gözünün kuyruğuyla baksa anlardı. Yüzde yüz kızıyorlardı. Bu parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz? A) Köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsenmiştir. B) Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmıştır. C) Sorunların yansıtılması amaçlanmıştır. D) Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur. E) Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür.
B) Acımak - Reşat Nuri Güntekin
C) Memleket Hikâyeleri - Refik Halit Karay
D) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adivar
E) Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay
16. 1940'ların İstanbul'unda, Alman milliyetçiliğinin arttı-
ğı, dünyayı ateşe veren savaşın kapımıza dayandığı
günlerde hakkındaki iki tutuklama kararıyla İstanbul
sokaklarına sığınan bir kişinin serüven dolu yaşamını
anlatır roman. Eser, Rifat Ilgaz'ın anılarından alır çıkış
noktasını ama bir anı-roman değildir. Anılar harman-
lanıp bir zaman kurgusunda yeniden oluşturulmuştur.
Türkiye'de ve uluslararası yarışmalarda birçok birin-
cilik ödülü alan eserin sinema uyarlaması da romanı
kadar büyük bir ilgi görmüştür.
Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Eskici Dükkânı
B) Karartma Geceleri
C) Anayurt Oteli
D) Son Kuşlar
E) Kaplumbağalar
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
B) Acımak - Reşat Nuri Güntekin C) Memleket Hikâyeleri - Refik Halit Karay D) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adivar E) Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay 16. 1940'ların İstanbul'unda, Alman milliyetçiliğinin arttı- ğı, dünyayı ateşe veren savaşın kapımıza dayandığı günlerde hakkındaki iki tutuklama kararıyla İstanbul sokaklarına sığınan bir kişinin serüven dolu yaşamını anlatır roman. Eser, Rifat Ilgaz'ın anılarından alır çıkış noktasını ama bir anı-roman değildir. Anılar harman- lanıp bir zaman kurgusunda yeniden oluşturulmuştur. Türkiye'de ve uluslararası yarışmalarda birçok birin- cilik ödülü alan eserin sinema uyarlaması da romanı kadar büyük bir ilgi görmüştür. Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden han- gisidir? A) Eskici Dükkânı B) Karartma Geceleri C) Anayurt Oteli D) Son Kuşlar E) Kaplumbağalar Diğer sayfaya geçiniz.
Halide Edip Adivar, Lübnan ve Şam' da yaşadı-
ğı sürgün yılarını "Mor Salkımlı Ev" adlı roma-
nında ele almıştır.
8. Gerçek adı Enis Avni olan Yusuf Akçura bu adını
I
II v
Ömer Seyfettin'in tavsiyesi üzerine almış,
|||
"Dikmen Yıldızı" adlı romanında Kurtuluş Savaşı'nı
NV
konu edinmiş, bunun dışında tiyatro, hikaye ve şiir
v v
türünde de eserler vermiştir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden
hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III DIVE
E) V
AYDIN YAYINLARI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Halide Edip Adivar, Lübnan ve Şam' da yaşadı- ğı sürgün yılarını "Mor Salkımlı Ev" adlı roma- nında ele almıştır. 8. Gerçek adı Enis Avni olan Yusuf Akçura bu adını I II v Ömer Seyfettin'in tavsiyesi üzerine almış, ||| "Dikmen Yıldızı" adlı romanında Kurtuluş Savaşı'nı NV konu edinmiş, bunun dışında tiyatro, hikaye ve şiir v v türünde de eserler vermiştir. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III DIVE E) V AYDIN YAYINLARI
20. Tahta beton, beton, teneke, toprak, saman damlarımızla
İki milyondan artığız kadın, erkek, çoluk, çocuk
Ekmek hepimize yetmiyor.
Kitap da yetmiyor.
Ama keder,
Dilediğin kadar.
Yorgunluk da göz alabildiğine
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirle aynı anlayışta yazıl-
mış bir romandır?
CAXB
Bereketli Topraklar Üzerinde
B) Gül Yetiştiren Adam
C) Ölü Erkek Kuşlar
D) Yaprak Dökümü
E) İbiş'in Rüyası
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
20. Tahta beton, beton, teneke, toprak, saman damlarımızla İki milyondan artığız kadın, erkek, çoluk, çocuk Ekmek hepimize yetmiyor. Kitap da yetmiyor. Ama keder, Dilediğin kadar. Yorgunluk da göz alabildiğine Aşağıdakilerden hangisi bu şiirle aynı anlayışta yazıl- mış bir romandır? CAXB Bereketli Topraklar Üzerinde B) Gül Yetiştiren Adam C) Ölü Erkek Kuşlar D) Yaprak Dökümü E) İbiş'in Rüyası
1. Hikmet Feridun Es
2. Mustafa Baydar
3.
Gavsi Ozansoy
4.
Yaşar Nabi Nayır
5.
Sermet Sami Uysal
6. Nurullah Berk
7.
Abdi İpekçi
8. Yaşar Kemal
9. Fikret Otyam
10. Ruşen Eşref Ünaydın
Eser-Yazar
Liderler Diyor ki
Ustalarla Konuşmalar
40 Yıl Sonra Diyorlar ki
Çukurova Yana Yana
Ha Bu Diyar
Diyorlar ki
Bugün de Diyorlar ki
Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar
Yahya Kemal'le Sohbetler
Edebiyatçılarımız Konuşuyor
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
1. Hikmet Feridun Es 2. Mustafa Baydar 3. Gavsi Ozansoy 4. Yaşar Nabi Nayır 5. Sermet Sami Uysal 6. Nurullah Berk 7. Abdi İpekçi 8. Yaşar Kemal 9. Fikret Otyam 10. Ruşen Eşref Ünaydın Eser-Yazar Liderler Diyor ki Ustalarla Konuşmalar 40 Yıl Sonra Diyorlar ki Çukurova Yana Yana Ha Bu Diyar Diyorlar ki Bugün de Diyorlar ki Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar Yahya Kemal'le Sohbetler Edebiyatçılarımız Konuşuyor
9-1950-1980 arası Cumhuriyet dönemi tiyatrosu için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Adalet Ağaoğlu O Böyle İstemezdi, Gölgeler adlı
oyunlarıyla dönemin yazarlarındandır.
B)Konular çeşitlenmiş ve genişlemiş; köyden kente
göç, işçi sınıfı sorunları, değişen yaşam koşulları e-
serlerde işlenmiştir.
C)Dönemin en popüler yazarlarından biri de Cevat
Fehmi Başkurttur.
D)Absürt tiyatro ve epik tiyatro türünde eserler de
yazılmıştır.
E)Mizahi tarzda oyunlarıyla Aziz Nesin, bu dönemin
önemli yazarlarındandır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
9-1950-1980 arası Cumhuriyet dönemi tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Adalet Ağaoğlu O Böyle İstemezdi, Gölgeler adlı oyunlarıyla dönemin yazarlarındandır. B)Konular çeşitlenmiş ve genişlemiş; köyden kente göç, işçi sınıfı sorunları, değişen yaşam koşulları e- serlerde işlenmiştir. C)Dönemin en popüler yazarlarından biri de Cevat Fehmi Başkurttur. D)Absürt tiyatro ve epik tiyatro türünde eserler de yazılmıştır. E)Mizahi tarzda oyunlarıyla Aziz Nesin, bu dönemin önemli yazarlarındandır.
10
A KİTAPÇIĞI
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
Sanatçı
Eser
1. A
Tür
Nurullah Ataç
Karalama Defteri
1
Ahmet Rasim
11
Sohbet
III
Mavi Yolculuk
Gezi Yazısı
Yukarıda numaralanmış yerlere aşağıdakilerin hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
1
||
|||
A) Sohbet Gülüp Ağladıklarım
Cemil Meriç
B) Günlük
Ramazan Sohbetleri
Sabahattin Eyüboğlu
Suut Kemal Yetkin
C) Fıkra
Bize Göre
D) Hatıra
Eşref Saat
Mehmet Kaplan
E) Deneme Muharrir Bu Ya
Azra Erhat
5.
2
a
Rosim
not
C
E
II.
N
k
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
10 A KİTAPÇIĞI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI Sanatçı Eser 1. A Tür Nurullah Ataç Karalama Defteri 1 Ahmet Rasim 11 Sohbet III Mavi Yolculuk Gezi Yazısı Yukarıda numaralanmış yerlere aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir? 1 || ||| A) Sohbet Gülüp Ağladıklarım Cemil Meriç B) Günlük Ramazan Sohbetleri Sabahattin Eyüboğlu Suut Kemal Yetkin C) Fıkra Bize Göre D) Hatıra Eşref Saat Mehmet Kaplan E) Deneme Muharrir Bu Ya Azra Erhat 5. 2 a Rosim not C E II. N k
20
Hisar, Türk Edebiyatı ve Töre dergilerinde hikâyeleri
1
yayımlandı.
-
Eğik Ağaçlar, ilk hikâye kitabıdır.
-
Hikâyelerinde İstanbul'un gelenekçi semtlerinden
söz ederken romanlarında tarihi konuları işledi,
Türklerin yaşadığı sıkıntıları ele aldı.
-
Hilal Görününce, Ağustos Başağı, Gülyüzlüm
romanlarından bazılarıdır.
Bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnci Aral
B) Buket Uzuner
C) Latife Tekin
D) Sevinç Çokum
E) Alev Alatlı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
20 Hisar, Türk Edebiyatı ve Töre dergilerinde hikâyeleri 1 yayımlandı. - Eğik Ağaçlar, ilk hikâye kitabıdır. - Hikâyelerinde İstanbul'un gelenekçi semtlerinden söz ederken romanlarında tarihi konuları işledi, Türklerin yaşadığı sıkıntıları ele aldı. - Hilal Görününce, Ağustos Başağı, Gülyüzlüm romanlarından bazılarıdır. Bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) İnci Aral B) Buket Uzuner C) Latife Tekin D) Sevinç Çokum E) Alev Alatlı
6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
- akımını benimseyen romancı, bir insanın "mizaci-
nin ve sosyal çevresinin ortak ürünü olduğunu" ispata
çalışır, amacı sadece tabii bilimlerdeki determinizmi
romana da sokmak, yine bu bilimlerin "gözlem" ve
"deney" metotlarni romanda da uygulamaktır. Akimi
benimseyen romancinin sosyal eleştiriyle bir ilgisi
yoktur. Halbuki ---- sosyal eleştiri en geniş ölçüde-
dir. Sosyal eleştiriyi daha çok mizah yolu ile yapar.
Bunun için genellikle anormal ve gülünç tipleri kullanır.
Karakterlerdeki anormallikler "mizaç, ahlak ve kültür
seviyesi" yönlerindedir.
6.
Bu parçadaki birinci boşluğa aşağıdaki edebi
akımlardan hangisi getirilmelidir?
Natüralizm
AY Romantizm
/C) Klasisizm
OY Modernizm
E) Sembolizm
7.
Yukarıdaki parçadaki ikincl boşluğa aşağıdaki
sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir?
A Namık Kemal
3) Recalzade Mahmut Ekrem
Hüseyin Rahmi Gürpinar
DAhmet Rasim
Halit Ziya Uşaklıgil
22
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. - akımını benimseyen romancı, bir insanın "mizaci- nin ve sosyal çevresinin ortak ürünü olduğunu" ispata çalışır, amacı sadece tabii bilimlerdeki determinizmi romana da sokmak, yine bu bilimlerin "gözlem" ve "deney" metotlarni romanda da uygulamaktır. Akimi benimseyen romancinin sosyal eleştiriyle bir ilgisi yoktur. Halbuki ---- sosyal eleştiri en geniş ölçüde- dir. Sosyal eleştiriyi daha çok mizah yolu ile yapar. Bunun için genellikle anormal ve gülünç tipleri kullanır. Karakterlerdeki anormallikler "mizaç, ahlak ve kültür seviyesi" yönlerindedir. 6. Bu parçadaki birinci boşluğa aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir? Natüralizm AY Romantizm /C) Klasisizm OY Modernizm E) Sembolizm 7. Yukarıdaki parçadaki ikincl boşluğa aşağıdaki sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir? A Namık Kemal 3) Recalzade Mahmut Ekrem Hüseyin Rahmi Gürpinar DAhmet Rasim Halit Ziya Uşaklıgil 22
3.
Ali Bey, yirmi iki yaşında iyi eğitim görmüş bir gençtir. Gönlü-
nü, zayıf ahlaklı bir kadın olan Mahpeyker'e kaptıran Ali Bey,
evini ve işini ihmal etmeye başlar. Ali Bey'in annesi Fatma
Hanım, oğlunu içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak
için eve Dilaşup adlı bir cariye alır. Zamanla Mahpeyker'in
gerçek yüzünü öğrenen Ali Bey, Dilaşup'la evlenir. Ancak
Mahpeyker'in kirli oyunları sonucunda Dilaşup ölür. Ali Bey
de hem sevdiği kadını hem servetini hem de itibarını yitire-
rek hapishaneye düşer ve ölür.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zavallı Çocuk
B) Sergüzeşt
C) Şemsa
D) Araba Sevdası
E) İntibah
6.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
3. Ali Bey, yirmi iki yaşında iyi eğitim görmüş bir gençtir. Gönlü- nü, zayıf ahlaklı bir kadın olan Mahpeyker'e kaptıran Ali Bey, evini ve işini ihmal etmeye başlar. Ali Bey'in annesi Fatma Hanım, oğlunu içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için eve Dilaşup adlı bir cariye alır. Zamanla Mahpeyker'in gerçek yüzünü öğrenen Ali Bey, Dilaşup'la evlenir. Ancak Mahpeyker'in kirli oyunları sonucunda Dilaşup ölür. Ali Bey de hem sevdiği kadını hem servetini hem de itibarını yitire- rek hapishaneye düşer ve ölür. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Zavallı Çocuk B) Sergüzeşt C) Şemsa D) Araba Sevdası E) İntibah 6.
2
19. Sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalı
ve bağımsız olmalıdır. Sanat, millî olmalıdır. Sa-
natta "asıl" olan yeniliktir fakat bu yenilik arayışı es-
kinin ret ve inkârı şeklinde olmamalıdır. Sanatçının
kullandığı dil, yaşayan dil olmalıdır. "Öz Türkçe" akı-
mina, masa başında kelime uydurulmasına karşı çı-
kılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
edebî topluluğun üyesi değildir?
A) İlhan Geçer
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Mehmet Çınarlı
D) Yavuz Bülent Bakiler
E) Mustafa Necati Karaer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
2 19. Sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalı ve bağımsız olmalıdır. Sanat, millî olmalıdır. Sa- natta "asıl" olan yeniliktir fakat bu yenilik arayışı es- kinin ret ve inkârı şeklinde olmamalıdır. Sanatçının kullandığı dil, yaşayan dil olmalıdır. "Öz Türkçe" akı- mina, masa başında kelime uydurulmasına karşı çı- kılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî topluluğun üyesi değildir? A) İlhan Geçer B) Yaşar Nabi Nayır C) Mehmet Çınarlı D) Yavuz Bülent Bakiler E) Mustafa Necati Karaer
4. Aşağıda Attila İlhan'ın eserlerine ilişkin verilen
-nu bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır?
A) Dersaadet'te Sabah Ezanları'nda yakın geçmi-
TOY
şi, Mütareke Dönemi'ni, Kurtuluş Savaşı yılla-
rını anlatmıştır.
comtect
B) Zenciler Birbirine Benzemez'de yetiştiği toplu-
mu ve değerlerini sorgulayan kimsesiz Meh-
met Ali'nin Paris'teki yaşamını konu alır.
planse
C) Yaraya Tuz Basmak'ta Kurtuluş Savaşı'ndaki
genç bir subayın yaşamını anlatmıştır.
D) Bıçağın Ucu'nda 27 Mayıs Darbesi öncesinde
aydınların ve ülkenin içinde bulunduğu durumu
gözler önüne serer.
E) Sırtlan Payı'nda bir yandan 27 Mayıs Darbesi'ni
-sing. izleyen siyasal panoramayı çizer, bir yandan
da Balkan ve Birinci Dünya Savaşları ile Kurtu-
luş Savaşı'ndan kesitler verir.
lonel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
4. Aşağıda Attila İlhan'ın eserlerine ilişkin verilen -nu bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? A) Dersaadet'te Sabah Ezanları'nda yakın geçmi- TOY şi, Mütareke Dönemi'ni, Kurtuluş Savaşı yılla- rını anlatmıştır. comtect B) Zenciler Birbirine Benzemez'de yetiştiği toplu- mu ve değerlerini sorgulayan kimsesiz Meh- met Ali'nin Paris'teki yaşamını konu alır. planse C) Yaraya Tuz Basmak'ta Kurtuluş Savaşı'ndaki genç bir subayın yaşamını anlatmıştır. D) Bıçağın Ucu'nda 27 Mayıs Darbesi öncesinde aydınların ve ülkenin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serer. E) Sırtlan Payı'nda bir yandan 27 Mayıs Darbesi'ni -sing. izleyen siyasal panoramayı çizer, bir yandan da Balkan ve Birinci Dünya Savaşları ile Kurtu- luş Savaşı'ndan kesitler verir. lonel
AYT
23. Orhan Pamuk'un Batılılaşma temasını en yoğun,
kapsamlı ve somut bir biçimde işlediği yapıtları
kuşkusuz ilk dönem eserleridir. Çünkü üç ayrı kuşak
etrafında şekillenen ve Türkiye'nin 1905'ten 1980'lere
kadar yaşadığı değişim sürecini anlatan bu iki romanda
Batılılaşma teması toplumsal yapıyı etkileyen,
değiştiren ve dönüştüren temel unsur konumundadır.
Bu parçada Orhan Pamuk'un;
1. Masumiyet Müzesi,
II. Yeni Hayat,
III. Cevdet Bey ve Oğulları,
IV. Sessiz Ev,
V. Kara Kitap
romanlarının hangilerinden söz edilmektedir?
B) I ve III
A) I ve II
D) Il ve IV
E) III ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
AYT 23. Orhan Pamuk'un Batılılaşma temasını en yoğun, kapsamlı ve somut bir biçimde işlediği yapıtları kuşkusuz ilk dönem eserleridir. Çünkü üç ayrı kuşak etrafında şekillenen ve Türkiye'nin 1905'ten 1980'lere kadar yaşadığı değişim sürecini anlatan bu iki romanda Batılılaşma teması toplumsal yapıyı etkileyen, değiştiren ve dönüştüren temel unsur konumundadır. Bu parçada Orhan Pamuk'un; 1. Masumiyet Müzesi, II. Yeni Hayat, III. Cevdet Bey ve Oğulları, IV. Sessiz Ev, V. Kara Kitap romanlarının hangilerinden söz edilmektedir? B) I ve III A) I ve II D) Il ve IV E) III ve V C) II ve IV
30. Sanatın her alanında etkili olan modernizm, roman türünü de
derinden etkilemiş ve bu türe yeni bir anlayış kazandırmiş-
tir. Modernistlere göre "Insan, dünyada hep aci görmüş ve
yaşadığı çevreye yabancılaşmıştır." Işte bu anlayıştan hare-
ketle yazarlar "Insanın bu yalnızlığını ve durumunu" roman-
da anlatmaya çalışmıştır. Aslında bu ifadeler modernist ro-
manın ipuçlarını bize vermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebi
akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez?
A) Sabahattin Ali
B) Yusuf Atılgan
C) Oğuz Atay
D) Ferit Edgü
E) Adalet Ağaoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
30. Sanatın her alanında etkili olan modernizm, roman türünü de derinden etkilemiş ve bu türe yeni bir anlayış kazandırmiş- tir. Modernistlere göre "Insan, dünyada hep aci görmüş ve yaşadığı çevreye yabancılaşmıştır." Işte bu anlayıştan hare- ketle yazarlar "Insanın bu yalnızlığını ve durumunu" roman- da anlatmaya çalışmıştır. Aslında bu ifadeler modernist ro- manın ipuçlarını bize vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebi akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez? A) Sabahattin Ali B) Yusuf Atılgan C) Oğuz Atay D) Ferit Edgü E) Adalet Ağaoğlu
E) Aşk ve tabiat
E) Fransız edebiyatını örnek almıştır.
Servetifünun Dönemi'nde, divan şiiri nazım biçimleri ta-
mamen bırakılmıştır. Fransız edebiyatından alınan -
nazım biçimleri kullanılmıştır. Ayrıca, -
mi de sıkça kullanılmıştır.
1111
----ve
nazım biçi-
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gileri getirilebilir?
A) terzarima - sone - serbest müstezat
B) mesnevi - rubai - müstezat
C) sone - terzarima - serbest nazım
D) triyole - sone - musammat gazel
E) balad - terzarima - gazel
3.
Tevfik Fikret, 1901'den sonra toplum sorunlarını yansıtan,
bildonna zulmüne karşı çıkan şi-
6. Gerildi,
Teker
LİMİT YAYINLARI
-Ber
O a
N
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
E) Aşk ve tabiat E) Fransız edebiyatını örnek almıştır. Servetifünun Dönemi'nde, divan şiiri nazım biçimleri ta- mamen bırakılmıştır. Fransız edebiyatından alınan - nazım biçimleri kullanılmıştır. Ayrıca, - mi de sıkça kullanılmıştır. 1111 ----ve nazım biçi- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han- gileri getirilebilir? A) terzarima - sone - serbest müstezat B) mesnevi - rubai - müstezat C) sone - terzarima - serbest nazım D) triyole - sone - musammat gazel E) balad - terzarima - gazel 3. Tevfik Fikret, 1901'den sonra toplum sorunlarını yansıtan, bildonna zulmüne karşı çıkan şi- 6. Gerildi, Teker LİMİT YAYINLARI -Ber O a N