Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) Soruları

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p)
Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde toplumcu şiirin öncüsü olan
edebiyatımızda serbest
şiirin de ilk örneklerini vermiştir.
Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in öncüsü olduğu
akımının Türk
edebiyatındaki en önemli temsilcileri Nazlı Eray, İhsan Oktay Anar ve Latife Tekin'dir.
“Bayrak Şairi” olarak da bilinen ....... Anf.. Ninatt............., millî edebiyat anlayışına bağlı şiirler yazmıştır.
Postmodernizmde yazarın din, siyaset, resim, müzik gibi farklı alanlara ait metinlerin özelliklerini pastiş, parodi, ironi gibi
tekniklerle kendi metnine yerleştirmesine
denir.
Eserlerinde köy ve kasaba gerçeğini işleyen Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt gibi sanatçılar;
eğilimle/ anlayışla yazmışlardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p) Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde toplumcu şiirin öncüsü olan edebiyatımızda serbest şiirin de ilk örneklerini vermiştir. Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in öncüsü olduğu akımının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri Nazlı Eray, İhsan Oktay Anar ve Latife Tekin'dir. “Bayrak Şairi” olarak da bilinen ....... Anf.. Ninatt............., millî edebiyat anlayışına bağlı şiirler yazmıştır. Postmodernizmde yazarın din, siyaset, resim, müzik gibi farklı alanlara ait metinlerin özelliklerini pastiş, parodi, ironi gibi tekniklerle kendi metnine yerleştirmesine denir. Eserlerinde köy ve kasaba gerçeğini işleyen Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt gibi sanatçılar; eğilimle/ anlayışla yazmışlardır.
9) “Bu yollarda dakikadan dakikaya âdeta yüksekliğimi güya neşesinden çağlayan bir
sessiz çalgıya sarılıyor ve bu ruha kendim de içimden yüksele yüksele varıyormuşum (bilgi
yelpazesi.net) gibi, Çamlıca'yla dolduğumu duyardım..."
A.Şinasi HİSAR
"Çamlıca'yla dolduğumu duyardım.”sözünden ne anladığınızı açıklayınız..
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
9) “Bu yollarda dakikadan dakikaya âdeta yüksekliğimi güya neşesinden çağlayan bir sessiz çalgıya sarılıyor ve bu ruha kendim de içimden yüksele yüksele varıyormuşum (bilgi yelpazesi.net) gibi, Çamlıca'yla dolduğumu duyardım..." A.Şinasi HİSAR "Çamlıca'yla dolduğumu duyardım.”sözünden ne anladığınızı açıklayınız..
16. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıy-
la ilişkilendirilemez?
A) Karayar Köprüsü - Refik Erduran
B) Fazilet Eczanesi - Haldun Taner
C) İbrahim Efendi Konağı - Samim Kocagöz
D) Troya'da Ölüm Vardı - Bilge Karasu
E) Okuruma Mektuplar - Nurullah Ataç
SUP_TG_21_AYT_02
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
16. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıy- la ilişkilendirilemez? A) Karayar Köprüsü - Refik Erduran B) Fazilet Eczanesi - Haldun Taner C) İbrahim Efendi Konağı - Samim Kocagöz D) Troya'da Ölüm Vardı - Bilge Karasu E) Okuruma Mektuplar - Nurullah Ataç SUP_TG_21_AYT_02
Sohbet yazıları kimi zaman radyo ve televizyon programlarının daha sonra yazıya geçirilmesi ile
oluşmaktadır
4-Aşağıdaki eserlerden hangisi bu yolla oluşturulmuş bir
eserdir?
A) Edebiyat Söyleşisi B) Karalama Defteri
C) Okuruma Mektuplar D) Eşref Saat
E) Dilimiz Üzerine Söyleşiler
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Sohbet yazıları kimi zaman radyo ve televizyon programlarının daha sonra yazıya geçirilmesi ile oluşmaktadır 4-Aşağıdaki eserlerden hangisi bu yolla oluşturulmuş bir eserdir? A) Edebiyat Söyleşisi B) Karalama Defteri C) Okuruma Mektuplar D) Eşref Saat E) Dilimiz Üzerine Söyleşiler
osyal Bilimler - 1 Testi
AYT
19. Kayıp eşi Rüya'yı karlı bir kış günü İstanbul'da köşe bucak
arayışıyla başlayan romanda Galip, Mevlana'yı çağrıştıran
Celâl ve Diyar-Kalb'i çağrıştıran Şehrikalp gibi simgesel
isimler ile okuyucu, Doğu anlatı türlerinin evreninde yolcu-
luğa çıkar. Galip, romanda Şehrikalp apartmanına gitmeye
çalışırken okur, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk'taki kişisi Aşk'ın
Diyar-1 Kalb'e gitme serüvenini anımsar. Berna Moran'ın de-
ğerlendirmesiyle romanda Galip'in Rüya'yı ve Celâl'i aramak
için İstanbul sokaklarında gezinmesi, Hüsn ü Aşk ve Man-
tık'ut-Tayr kahramanlarının yolculuklarını ve bu gezinti sira-
sında verilen öykü parçacıkları ise Binbir Gece Masalları'nın,
Kelile ve Dimne'nin anlatım tekniğini anımsatır.
Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Orhan Pamuk
B) Latife Tekin
C) Adalet Ağaoğlu
D) Oğuz Atay
E) Bilge Karasu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
osyal Bilimler - 1 Testi AYT 19. Kayıp eşi Rüya'yı karlı bir kış günü İstanbul'da köşe bucak arayışıyla başlayan romanda Galip, Mevlana'yı çağrıştıran Celâl ve Diyar-Kalb'i çağrıştıran Şehrikalp gibi simgesel isimler ile okuyucu, Doğu anlatı türlerinin evreninde yolcu- luğa çıkar. Galip, romanda Şehrikalp apartmanına gitmeye çalışırken okur, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk'taki kişisi Aşk'ın Diyar-1 Kalb'e gitme serüvenini anımsar. Berna Moran'ın de- ğerlendirmesiyle romanda Galip'in Rüya'yı ve Celâl'i aramak için İstanbul sokaklarında gezinmesi, Hüsn ü Aşk ve Man- tık'ut-Tayr kahramanlarının yolculuklarını ve bu gezinti sira- sında verilen öykü parçacıkları ise Binbir Gece Masalları'nın, Kelile ve Dimne'nin anlatım tekniğini anımsatır. Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Pamuk B) Latife Tekin C) Adalet Ağaoğlu D) Oğuz Atay E) Bilge Karasu
eni şiir ati-
bu akımın
yi açıkça
görmüş
lar. Şi-
eyişle-
msal
sair-
abi-
7. Yusuf Atılgan'ın ----, Oğuz Atay'ın ---- ve Orhan
Pamuk'un adlı romanları postmodernizmi
esas alan eserler içinde değerlendirebilir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen boş-
Yuklara sırasıyla getirilmelidir?
Our
-
© Aydın Yayınları
A) Tutunamayanlar - Anayurt Oteli – Yeni Hayat
B) Çok Sesli Bir Ölüm - Tehlikeli Oyunlar - Kar
O
-
-
C) Canistan - Bir Bilim Adamının Romanı - Kara
Kitap
D) Aylak Adam - Tutunamayanlar - Beyaz Kale
E). Çarpışmalar - Eylembilim - Sessiz Ev
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
eni şiir ati- bu akımın yi açıkça görmüş lar. Şi- eyişle- msal sair- abi- 7. Yusuf Atılgan'ın ----, Oğuz Atay'ın ---- ve Orhan Pamuk'un adlı romanları postmodernizmi esas alan eserler içinde değerlendirebilir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen boş- Yuklara sırasıyla getirilmelidir? Our - © Aydın Yayınları A) Tutunamayanlar - Anayurt Oteli – Yeni Hayat B) Çok Sesli Bir Ölüm - Tehlikeli Oyunlar - Kar O - - C) Canistan - Bir Bilim Adamının Romanı - Kara Kitap D) Aylak Adam - Tutunamayanlar - Beyaz Kale E). Çarpışmalar - Eylembilim - Sessiz Ev
8..................Kara Kitap adlı romanı en çok tartışılan
eseridir. Yazar, bu kitapta "Mantıku't Tayr”, “Binbir
Gece Masalları” gibi doğu dünyasının eserlerine
göndermeler yaparak postmodernizmin
........ ilkesini yoğun biçimde kullanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Orhan Pamuk'un - metinler arasılık
B) Yusuf Atılgan'ın - ironi
C) Oğuz Atay'ın - alegorik anlatım
D) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın - bilinç akışı
E) Oğuz Atay'ın - şiirsel söyleyiş
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
8..................Kara Kitap adlı romanı en çok tartışılan eseridir. Yazar, bu kitapta "Mantıku't Tayr”, “Binbir Gece Masalları” gibi doğu dünyasının eserlerine göndermeler yaparak postmodernizmin ........ ilkesini yoğun biçimde kullanmıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? A) Orhan Pamuk'un - metinler arasılık B) Yusuf Atılgan'ın - ironi C) Oğuz Atay'ın - alegorik anlatım D) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın - bilinç akışı E) Oğuz Atay'ın - şiirsel söyleyiş
1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Milf Edebiyat Dönemi romancılarının ılımlı toplumsal eleştirisinin yerini gerçek bir toplumsal eleştiri
alır. Çünkii artık yalnız İstanbul'dan ve yalnız varlıklı ailelerin çocukları arasından değil, bütün Türki-
ye'den ve toplumun değişik tabakalarından romancılar, şairler çıkmaktadır. Yazar ve şairlerin Tanzi-
mat'ta %79.5'i Servetifünun Dönemi'nde %73'u İstanbul doğumlu oldukları halde, bu oran 1923'ten
sonra %29'a düşmüştür. Artık yalnız İstanbul yoktur edebiyatta; köyleriyle, kasabalarıyla, kentleriyle
bütün Türkiye vardır. Bu gelişmeyle birlikte artık devletin sanatçıyı koruması, desteklemesi de tarihe
karışır. Eskiden büyük bir şair, büyük bir romanci, zamanla, büyük bir elçi olabiliyordu; artık bu dönem
sona ermiştir.
Çünkii romancılar artık gerçek sorunlara el atmaya, memleketin gerçek durumunu gözler önüne ser-
meye başlamışlardır. Gerçekçi-toplumcu bir edebiyat doğmaktadır. Kurtuluş Savaşı yeniden işlenmek-
te, kahramanlarıyla, işbirlikçileriyle anlatılmakta, bu savaştan "güncel" dersler çıkarılmaktadır. Köy
romanları, gerçek köyü, gerçek köy sorunlarım işlemekte; kimi romancılar kasaba gerçekliğini bütün
çıplaklığıyla yansıtmaktadır.
Fethi NACI, Cumhuriyet Dönemi'nde Roman
Luka,
... bir
3. Cumhuriyet Dönemi romanının gerçekçi-toplumcu olarak adlandırılmasını sağlayan özellik nedir?
Açıklayınız.
4. Metinde hangi anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır?
178
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Milf Edebiyat Dönemi romancılarının ılımlı toplumsal eleştirisinin yerini gerçek bir toplumsal eleştiri alır. Çünkii artık yalnız İstanbul'dan ve yalnız varlıklı ailelerin çocukları arasından değil, bütün Türki- ye'den ve toplumun değişik tabakalarından romancılar, şairler çıkmaktadır. Yazar ve şairlerin Tanzi- mat'ta %79.5'i Servetifünun Dönemi'nde %73'u İstanbul doğumlu oldukları halde, bu oran 1923'ten sonra %29'a düşmüştür. Artık yalnız İstanbul yoktur edebiyatta; köyleriyle, kasabalarıyla, kentleriyle bütün Türkiye vardır. Bu gelişmeyle birlikte artık devletin sanatçıyı koruması, desteklemesi de tarihe karışır. Eskiden büyük bir şair, büyük bir romanci, zamanla, büyük bir elçi olabiliyordu; artık bu dönem sona ermiştir. Çünkii romancılar artık gerçek sorunlara el atmaya, memleketin gerçek durumunu gözler önüne ser- meye başlamışlardır. Gerçekçi-toplumcu bir edebiyat doğmaktadır. Kurtuluş Savaşı yeniden işlenmek- te, kahramanlarıyla, işbirlikçileriyle anlatılmakta, bu savaştan "güncel" dersler çıkarılmaktadır. Köy romanları, gerçek köyü, gerçek köy sorunlarım işlemekte; kimi romancılar kasaba gerçekliğini bütün çıplaklığıyla yansıtmaktadır. Fethi NACI, Cumhuriyet Dönemi'nde Roman Luka, ... bir 3. Cumhuriyet Dönemi romanının gerçekçi-toplumcu olarak adlandırılmasını sağlayan özellik nedir? Açıklayınız. 4. Metinde hangi anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? 178
modernist
7-Bu anlayışa bağlı yazarlar; kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini,
dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma
ve iç diyalog gibi farklı anlatım tekniklerini kullanmışlardır.
Asağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen roman anlayışına uygun vermemiştir?
A Adalet Ağaoğlu modernist
3) Reşat Nuri Güntekin slitev bliss melo ili
solligolles
g Ferit Edgü
s Xman duten la
Yusuf Atilgan
I modernist
Rasim Özdenören
den anhohto
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
modernist 7-Bu anlayışa bağlı yazarlar; kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi farklı anlatım tekniklerini kullanmışlardır. Asağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen roman anlayışına uygun vermemiştir? A Adalet Ağaoğlu modernist 3) Reşat Nuri Güntekin slitev bliss melo ili solligolles g Ferit Edgü s Xman duten la Yusuf Atilgan I modernist Rasim Özdenören den anhohto
2
22. Romanın adı Çanakkale'den yani bir nevi mahşer or-
tamından dönen bir gazinin, Nihat'ın, asıl mahşeri
İstanbul'da bulması ile bağlantılıdır. Çünkü romanda
geleneksel değerleri ile tam bir savaş içinde olan İs-
tanbul halkı anlatılmakta ve İstanbul'da mevcut olan
samimiyetsiz bir mücadelenin manzarası yansıtılmak-
tadır.
Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Bir Akşamdi
B) Mahşer
C) Dönemeçte
D) Şimşek
E) Üç İstanbul
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
2 22. Romanın adı Çanakkale'den yani bir nevi mahşer or- tamından dönen bir gazinin, Nihat'ın, asıl mahşeri İstanbul'da bulması ile bağlantılıdır. Çünkü romanda geleneksel değerleri ile tam bir savaş içinde olan İs- tanbul halkı anlatılmakta ve İstanbul'da mevcut olan samimiyetsiz bir mücadelenin manzarası yansıtılmak- tadır. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden han- gisidir? A) Bir Akşamdi B) Mahşer C) Dönemeçte D) Şimşek E) Üç İstanbul
Romanda kölelik teması işlenir. Dilber adlı cariye kızın bir
konağa satıldıktan sonra konağın sahibi paşanın oğlu ile
arasındaki aşk macerası anlatılır. Daha sonra başka yerlere
satılan kız Nil nehrine atlayıp intihar eder.
2-Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sergüzeşt B) Zehra C) Karabibik D) İntibah E) Cezmi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Romanda kölelik teması işlenir. Dilber adlı cariye kızın bir konağa satıldıktan sonra konağın sahibi paşanın oğlu ile arasındaki aşk macerası anlatılır. Daha sonra başka yerlere satılan kız Nil nehrine atlayıp intihar eder. 2-Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Sergüzeşt B) Zehra C) Karabibik D) İntibah E) Cezmi
1
1
11. Halide Nusret zorlutuna;
adlı romanında materyalist
bir kızın annelik duyguları ile değişimini,
ise beşik kertmesi geleneğini işlemiştir.
romanında
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıda verilenle-
rin hangileri sırasıyla getirilmelidir?
buar baby
Gülün Babası Kim - Aşk ve Zafer
B) Beyaz Selvi - Rüzgârdaki Yaprak
C) Aydınlık Kapı - Büyükanne
D) Küller - Gülün Babası Kim
Sisli Geceler - Küller
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
1 1 11. Halide Nusret zorlutuna; adlı romanında materyalist bir kızın annelik duyguları ile değişimini, ise beşik kertmesi geleneğini işlemiştir. romanında Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıda verilenle- rin hangileri sırasıyla getirilmelidir? buar baby Gülün Babası Kim - Aşk ve Zafer B) Beyaz Selvi - Rüzgârdaki Yaprak C) Aydınlık Kapı - Büyükanne D) Küller - Gülün Babası Kim Sisli Geceler - Küller
TUNUT
alınmı:
.. Emme
ak bizim
ul Boğa-
tti. Son-
ş. Daha
canbul'u
y varsil!
lerkesin
6.
A TE
C D
Necati Cumalı'nın, çocukluğunun geçtiği bölgeyi anlattığı
bu romanın kahramanlar Zeliş, Recep, Rabia, Cemal,
Sidika, Ayşe, Bekir'dir. Romanda İzmir'in bir köyünde
tütünlerin toplanma döneminde geçen, Zeliş ile Cemal'in
aşkı anlatılır. Aslında romanda Zeliha'nin, cahil babası
yüzünden çektiği acılar anlatılır. Roman yayımlanmadan
Prf Yayınları
üslubu
ağıdaki
findan
filme çekilmiştir.
9.
Pem
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden
hangisidir?
dille
evle
Acı Tütün
B) Viran Dağlar
Mer
D) Tütün Zamanı
C) Aşk da Gezer
Mer
E) Yağmurlar ve Topraklar
ger
sor
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
TUNUT alınmı: .. Emme ak bizim ul Boğa- tti. Son- ş. Daha canbul'u y varsil! lerkesin 6. A TE C D Necati Cumalı'nın, çocukluğunun geçtiği bölgeyi anlattığı bu romanın kahramanlar Zeliş, Recep, Rabia, Cemal, Sidika, Ayşe, Bekir'dir. Romanda İzmir'in bir köyünde tütünlerin toplanma döneminde geçen, Zeliş ile Cemal'in aşkı anlatılır. Aslında romanda Zeliha'nin, cahil babası yüzünden çektiği acılar anlatılır. Roman yayımlanmadan Prf Yayınları üslubu ağıdaki findan filme çekilmiştir. 9. Pem Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? dille evle Acı Tütün B) Viran Dağlar Mer D) Tütün Zamanı C) Aşk da Gezer Mer E) Yağmurlar ve Topraklar ger sor
12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı
Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Roman
I-Toplumcu- Gerçekçi Roman
1. ( ) "köy romanı" anlayışı üzerine fazlaca eserler verilir.
2. Bu eserlerde siyasi ideolojiler önemli değil birey önemlidir.
3. (Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.
4. Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu vardır.
5. (Eserlerde yerel ifadeler kullanılmaz İstanbul Türkçesi
önemlidir.
6. Kahramanlar genellikle aydın -burjuva kişilerdir.
7. (Bireyin iç dünyasi-psikolojik durumu -yalnızlaşması gibi
konular üzerinde yoğunlaşmışlar.
8. (Toplumda yaşanan unsurların, durumların adaletsizlikleri
sorgulanır.
9. (Yazar okuyucuya müdahale etmez eseri her şeyin üstünde
tutar.
10. (Gözlem geri plandadır.
11. Realizm ve Naturalizm etkisi vardır.
12. (Roman yazmak asil ve yüce bir amaç olarak görülür.
13. Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri
özellikle konu edinmiş.
14. (Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.
15. ( Sabahattin Ali ve Orhan Kemal en önemli isimlerdir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Roman I-Toplumcu- Gerçekçi Roman 1. ( ) "köy romanı" anlayışı üzerine fazlaca eserler verilir. 2. Bu eserlerde siyasi ideolojiler önemli değil birey önemlidir. 3. (Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir. 4. Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu vardır. 5. (Eserlerde yerel ifadeler kullanılmaz İstanbul Türkçesi önemlidir. 6. Kahramanlar genellikle aydın -burjuva kişilerdir. 7. (Bireyin iç dünyasi-psikolojik durumu -yalnızlaşması gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar. 8. (Toplumda yaşanan unsurların, durumların adaletsizlikleri sorgulanır. 9. (Yazar okuyucuya müdahale etmez eseri her şeyin üstünde tutar. 10. (Gözlem geri plandadır. 11. Realizm ve Naturalizm etkisi vardır. 12. (Roman yazmak asil ve yüce bir amaç olarak görülür. 13. Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş. 14. (Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir. 15. ( Sabahattin Ali ve Orhan Kemal en önemli isimlerdir.
EDEBİYATI Soru Bankası
-- adlı
hapis
plum-
Aydın
sinle-
indeki
Atsiz
adi'nin
- adlı
I benimhocam TEST 75
19. 1. Eskici ve Oğulları: Kentin değerleriyle uzlaşamayan ve
sonunda dağılan bir ailenin dramı işlenir. Trablusgarp
gazisi Topal Eskici ve iki oğlunun acıklı hikâyesi işlenir.
Orhan Kemal'e ait bir romandır.
II. Cemile: Kadınların dünyası işlenir. Bu romanındaki esin
kaynağı çırçır fabrikasında çalışırken tanıdığı eşidir.
Orhan Kemal'e ait bir romandır.
III. Bereketli Topraklar Üzerinde: Çukurova'ya çalışmaya
gelen üç köylü (flahsızın Yusuf, Pehlivan All, Köse
Hasan) üzerinden Anadolu köylüsünün dramı anlatılır.
Orhan Kemal'e ait bir romandır.
IV. Avare Yıllar: Orhan Kemal'in okuldan ayrılışı, arkadaş-
liklari, aşkları, Lübnan'dan Adana'ya dönüşü anlatılır.
Orhan Kemal'in anılarından yararlandığı romanıdır.
V. Murtaza: Avare Mustafa'nın kişiliğinde İstanbul'da aylak
aylak gezip, suça meyilli olaylar anlatılır. Orhan Kemal'e
ait bir tiyatrodur.
tirile-
Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi hakkında
yanlış bilgi verilmiştir?
A)
B) ||
C) III D) IV E) V
bilgi
minda
inden
acayi
utar.
benim hocam
e ve
serle-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
EDEBİYATI Soru Bankası -- adlı hapis plum- Aydın sinle- indeki Atsiz adi'nin - adlı I benimhocam TEST 75 19. 1. Eskici ve Oğulları: Kentin değerleriyle uzlaşamayan ve sonunda dağılan bir ailenin dramı işlenir. Trablusgarp gazisi Topal Eskici ve iki oğlunun acıklı hikâyesi işlenir. Orhan Kemal'e ait bir romandır. II. Cemile: Kadınların dünyası işlenir. Bu romanındaki esin kaynağı çırçır fabrikasında çalışırken tanıdığı eşidir. Orhan Kemal'e ait bir romandır. III. Bereketli Topraklar Üzerinde: Çukurova'ya çalışmaya gelen üç köylü (flahsızın Yusuf, Pehlivan All, Köse Hasan) üzerinden Anadolu köylüsünün dramı anlatılır. Orhan Kemal'e ait bir romandır. IV. Avare Yıllar: Orhan Kemal'in okuldan ayrılışı, arkadaş- liklari, aşkları, Lübnan'dan Adana'ya dönüşü anlatılır. Orhan Kemal'in anılarından yararlandığı romanıdır. V. Murtaza: Avare Mustafa'nın kişiliğinde İstanbul'da aylak aylak gezip, suça meyilli olaylar anlatılır. Orhan Kemal'e ait bir tiyatrodur. tirile- Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi hakkında yanlış bilgi verilmiştir? A) B) || C) III D) IV E) V bilgi minda inden acayi utar. benim hocam e ve serle-