Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) Soruları

DENEME 7
COS
22. I. Bireyin iç dünyasını esas alan metinlerden Doku-
zuncu Hariciye Koğuşu psikolojik roman anlayışıyla
yazılmıştır.
+
II. Oğuz Atay modernist bir yazar olarak geleneksel
anlatımın dışına çıkmıştır.
III. Ağa-Köylü, patron-işçi, yönetici-halk çatışması Millî
edebiyat zevk ve anlayışıyla yazılan romanlarda ele
alınmıştır. ✓
IV. Sosyalist düşünceyi benimseyen Yaşar Kemal ve
Orhan Kemal realist ve natüralist çizgidedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde
yanlış bilgi verilmiştir?
cineren
A) Yalnız!
B) I ve II
CYYalnız III
D) Ilyen
D) II ve IV
E)/III ve IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
DENEME 7 COS 22. I. Bireyin iç dünyasını esas alan metinlerden Doku- zuncu Hariciye Koğuşu psikolojik roman anlayışıyla yazılmıştır. + II. Oğuz Atay modernist bir yazar olarak geleneksel anlatımın dışına çıkmıştır. III. Ağa-Köylü, patron-işçi, yönetici-halk çatışması Millî edebiyat zevk ve anlayışıyla yazılan romanlarda ele alınmıştır. ✓ IV. Sosyalist düşünceyi benimseyen Yaşar Kemal ve Orhan Kemal realist ve natüralist çizgidedir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde yanlış bilgi verilmiştir? cineren A) Yalnız! B) I ve II CYYalnız III D) Ilyen D) II ve IV E)/III ve IV
11. Yaşar Kemal, romanlarında Çukurova insanının yaşa-
I
mini, bu yörenin Cumhuriyet Dönemi'ndeki sorunları-
II
ni, eşkıyaların ve ağaların yaptıklarını anlatmıştır. “Yer
Demir Gök Bakır" isimli eserinde borçları olan köylüle-
III
rin bir gün Abdi Ağa'nın kapılarına dayanmalarından
IV
korkarak ermiş gözüyle baktıkları Taşbaş'a sığınırlar.
V
Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisiy-
le giderilebilir?
A) I.nin yerine Kemal Tahir getirilerek
B) II.nin yerine Hatay insanının yaşamını getirilerek
o III.de Cumhuriyet yerine I. Dünya Savaşı getirilerek
D) IV.nün yerine Adil Efendi getirilerek
E) V.nin yerine Abdi getirilerek
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
11. Yaşar Kemal, romanlarında Çukurova insanının yaşa- I mini, bu yörenin Cumhuriyet Dönemi'ndeki sorunları- II ni, eşkıyaların ve ağaların yaptıklarını anlatmıştır. “Yer Demir Gök Bakır" isimli eserinde borçları olan köylüle- III rin bir gün Abdi Ağa'nın kapılarına dayanmalarından IV korkarak ermiş gözüyle baktıkları Taşbaş'a sığınırlar. V Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisiy- le giderilebilir? A) I.nin yerine Kemal Tahir getirilerek B) II.nin yerine Hatay insanının yaşamını getirilerek o III.de Cumhuriyet yerine I. Dünya Savaşı getirilerek D) IV.nün yerine Adil Efendi getirilerek E) V.nin yerine Abdi getirilerek
15. Cevdet Kudret, Halide Edip'in romanlarının üç kategoride
incelenmesi gerektiğine işaret eder. Bunlardan ilki, ruh
çözümlemelerine dayalı romanlardır. Bu romanlarda
yazar, aşk konusuna ağırlık vermiş; bireysel konuları,
özellikle de kadın psikolojisini irdelemiştir. Bu
romanlarına Seviye Talip, -- Kalp Ağrisi adlı eserleri
örnek gösterilebilir. İkinci kategoride ele alınacak
romanları ise Milli Mücadele'nin işlediği romanlarıdır.
--- Ve Vurun Kahpeye romanları bunlar arasındadır.
Son dönem romanları ise töre romanları olarak
sınıflandırılabilir. Toplum hayatını ele aldığı bu romanlara
---- Ve Tatarcık gibi eserleri örnek gösterilebilir.
17. Ahm
ince
terci
dilde
başa
öner
meti
ile e
Ahm
uyar
terc
ufuk
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Bu
aşa
A) Sonsuz Panayır - Handan - Ateşten Gömlek
B) Mor Salkımlı Ev - Harap Mabetler - Dağa Çıkan Kurt
B)
Handan - Ateşten Gömlek - Sinekli Bakkal
D) Harap Mabetler - Handan - Yol Palas Cinayeti
E) Sinekli Bakkal - Sonsuz Panayır - Mev'ut Hüküm
E)
ONO2-SS.31AYT06
5
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
15. Cevdet Kudret, Halide Edip'in romanlarının üç kategoride incelenmesi gerektiğine işaret eder. Bunlardan ilki, ruh çözümlemelerine dayalı romanlardır. Bu romanlarda yazar, aşk konusuna ağırlık vermiş; bireysel konuları, özellikle de kadın psikolojisini irdelemiştir. Bu romanlarına Seviye Talip, -- Kalp Ağrisi adlı eserleri örnek gösterilebilir. İkinci kategoride ele alınacak romanları ise Milli Mücadele'nin işlediği romanlarıdır. --- Ve Vurun Kahpeye romanları bunlar arasındadır. Son dönem romanları ise töre romanları olarak sınıflandırılabilir. Toplum hayatını ele aldığı bu romanlara ---- Ve Tatarcık gibi eserleri örnek gösterilebilir. 17. Ahm ince terci dilde başa öner meti ile e Ahm uyar terc ufuk Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Bu aşa A) Sonsuz Panayır - Handan - Ateşten Gömlek B) Mor Salkımlı Ev - Harap Mabetler - Dağa Çıkan Kurt B) Handan - Ateşten Gömlek - Sinekli Bakkal D) Harap Mabetler - Handan - Yol Palas Cinayeti E) Sinekli Bakkal - Sonsuz Panayır - Mev'ut Hüküm E) ONO2-SS.31AYT06 5
DİLİ VE EDEBİYATI
AYT
3.
ADIM
Roman
ebi-
4.
nde
ları
nde
ya-
imi
d'a
Üst kurmaca, belli sınırlar içinde tanımlanabilecek bir
anlatım tekniği olmaktan ziyade farklı tekniklerle metne
kazandırılan bir üst kimliktir. Bir kurmaca metnin "üst
kurmaca" olarak adlandırılmasındaki temel gerekçe, SÖZ
konusu metnin kurmaca ile gerçeklik arasındaki yapay
ayrımı ortadan kaldırması ve bu sınırın yapayhiğini sürek-
li olarak okura hatırlatmasıdır. Kendi kurmaca yapısının
bilincinde olma, kendi yapay doğasına gönderme yapma
ve kendi yaratılış evresini konu edinme gibi üst kurma-
canın ayırt edici özelliklerini belli düzeylerde barındıran
romanlar, postmodernizmin öncesinde de mevcuttur.
Hem geleneksel romanda hem modern romanda hem de
postmodern romanda üst kurmacayla kurgunun sağlandi-
ğı görülür.
nd.
Buna göre aşağıdaki farklı roman türlerinin hangilerinde
üstkurmaca tekniği kullanılmıştır?
A) Araba Sevdası - Anayurt Oteli - Gece
B) İntibah - Tehlikeli Oyunlar - Sahnenin Dışındakiler
C) Cezmi - Tutunamayanlar - Cevdet Bey ve Oğullan
D) Müşahedat - Tutunamayanlar - Puslu Kıtalar Atlası
E) Felâtun Bey ile Râkım Efendi - Aylak Adam - Kitab ul - Hyel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
DİLİ VE EDEBİYATI AYT 3. ADIM Roman ebi- 4. nde ları nde ya- imi d'a Üst kurmaca, belli sınırlar içinde tanımlanabilecek bir anlatım tekniği olmaktan ziyade farklı tekniklerle metne kazandırılan bir üst kimliktir. Bir kurmaca metnin "üst kurmaca" olarak adlandırılmasındaki temel gerekçe, SÖZ konusu metnin kurmaca ile gerçeklik arasındaki yapay ayrımı ortadan kaldırması ve bu sınırın yapayhiğini sürek- li olarak okura hatırlatmasıdır. Kendi kurmaca yapısının bilincinde olma, kendi yapay doğasına gönderme yapma ve kendi yaratılış evresini konu edinme gibi üst kurma- canın ayırt edici özelliklerini belli düzeylerde barındıran romanlar, postmodernizmin öncesinde de mevcuttur. Hem geleneksel romanda hem modern romanda hem de postmodern romanda üst kurmacayla kurgunun sağlandi- ğı görülür. nd. Buna göre aşağıdaki farklı roman türlerinin hangilerinde üstkurmaca tekniği kullanılmıştır? A) Araba Sevdası - Anayurt Oteli - Gece B) İntibah - Tehlikeli Oyunlar - Sahnenin Dışındakiler C) Cezmi - Tutunamayanlar - Cevdet Bey ve Oğullan D) Müşahedat - Tutunamayanlar - Puslu Kıtalar Atlası E) Felâtun Bey ile Râkım Efendi - Aylak Adam - Kitab ul - Hyel
2
6. "Yeni yapılmış büyük bir apartmanın dokuz odalı bir
bölüğünde oturuyoruz. Bu bölüğü İbrahim Efendi diye biri
tutmuş, isteyenlere oda oda kiraya veriyor." cümlesiyle
başlayan romanda bu cümleyle aynı zamanda gelişecek
olayların mekânı da verilmiş olur. 1, 2, 3 biçiminde Arap
harfleriyle otuz beş bölüme ayrılan romanın giriş olarak
kabul edilebilecek ilk on bölümünde, anlatıcının apartmana
yerleşmesi ve apartman katında yaşayan roman kişilerini
tanıtması yer alır. İkinci on bölümde apartmanda oturan
kişilerin birbiriyle ilişkileri ve hikâyelerindeki gelişmeler
izlenmeye başlanır. Son bölümde ise kişilerin hikâyesinin
sonlanması ve apartmanın dağılması yer alır. Bu apartman,
Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Ankara'dan toplumsal bir kesittir
okur için.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Üç Halka Yirmi Beş - Muzaffer Izgü
C) Şimdiki Çocuklar Harika - Aziz Nesin
D) Ayaşlı lle Kiracıları - Memduh Şevket Esendal
E) Dikmen Yıldızı - Aka Gündüz
-
-
-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
2 6. "Yeni yapılmış büyük bir apartmanın dokuz odalı bir bölüğünde oturuyoruz. Bu bölüğü İbrahim Efendi diye biri tutmuş, isteyenlere oda oda kiraya veriyor." cümlesiyle başlayan romanda bu cümleyle aynı zamanda gelişecek olayların mekânı da verilmiş olur. 1, 2, 3 biçiminde Arap harfleriyle otuz beş bölüme ayrılan romanın giriş olarak kabul edilebilecek ilk on bölümünde, anlatıcının apartmana yerleşmesi ve apartman katında yaşayan roman kişilerini tanıtması yer alır. İkinci on bölümde apartmanda oturan kişilerin birbiriyle ilişkileri ve hikâyelerindeki gelişmeler izlenmeye başlanır. Son bölümde ise kişilerin hikâyesinin sonlanması ve apartmanın dağılması yer alır. Bu apartman, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Ankara'dan toplumsal bir kesittir okur için. Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Üç Halka Yirmi Beş - Muzaffer Izgü C) Şimdiki Çocuklar Harika - Aziz Nesin D) Ayaşlı lle Kiracıları - Memduh Şevket Esendal E) Dikmen Yıldızı - Aka Gündüz - - -
19. Once Ekmek Buah banda soy
gerçeklik ve sorunlara kısmen temas enten
gündelik yaşamı ve küçük adamın yaşam
anlatmaya koyulur. Koçük insanın mutlulugave
huzura duyduğu özlemi dile getirir. Berber Aynası
Bizans Definesi yazanın hikâyelerinden bazılander
II. Hikâyelerinde gözleme dayalı gerçekligione
çıkarmıştır. Kırsal kesim ve kasaba insanının
hayatını, törelerin rolünü ele almıştır. Susuz Yaz, Ay
Büyürken Uyuyamam yazann önemli eserlerindendir.
Numaralanmış parçalarda tanıtılan yazarlar
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Samim Kocagöz - Samiha Ayverdi
B) Ferit Edgü - Ilhan Tarus
C) Vüs'at O. Bener - Mustafa Kutlu
D) Haldun Taner - Sabahattin Kudret Aksal
E) Oktay Akbal - Necati Cumal
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
19. Once Ekmek Buah banda soy gerçeklik ve sorunlara kısmen temas enten gündelik yaşamı ve küçük adamın yaşam anlatmaya koyulur. Koçük insanın mutlulugave huzura duyduğu özlemi dile getirir. Berber Aynası Bizans Definesi yazanın hikâyelerinden bazılander II. Hikâyelerinde gözleme dayalı gerçekligione çıkarmıştır. Kırsal kesim ve kasaba insanının hayatını, törelerin rolünü ele almıştır. Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam yazann önemli eserlerindendir. Numaralanmış parçalarda tanıtılan yazarlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Samim Kocagöz - Samiha Ayverdi B) Ferit Edgü - Ilhan Tarus C) Vüs'at O. Bener - Mustafa Kutlu D) Haldun Taner - Sabahattin Kudret Aksal E) Oktay Akbal - Necati Cumal
9
14. Yaşamak güzeldi; sabahlar, akşamlar vardı. Bin türlü güzel
şeylerle doldurduğumuz saatler vardı. Uyumak ve uyanmak
vardı; rüyalar vardı, hayaller vardı. Derin geceye ve asıl Boğaz'a
giriyorlardı. Biraz sonra Vaniköyü'nde olacaklardı. Burada
iskelenin çıma kütüğü üstünde oturarak konuştukları günü
hatırladı. Hayat güzeldi fakat yaz bitiyordu. Bu yaz ömürleri-
nin incisi, biricik mevsimi. Ne olurdu o da Mümtaz gibi, İhsan
gibi hayata güvenebilseydi. Fakat hayata güvenmiyordu. O,
hayat karşısında zayıftı. Bu zaaf yüzünden bir gün Mümtaz'ı,
kendisine o kadar lazım olan, kendisine o kadar muhtaç olan
Mümtaz'ı kaybedebilirdi. Çünkü kendisini iyi tanıyordu. O bir
düşünceye, bir fikre, bir aşka kendisini tam veremiyordu. Eve
girer girmez annesinin biraz çatık yüzü, Fatma'nın dargın
hâlleri ona her şeyi unutturuyordu.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Hâkim anlatıcının bakış açısıyla kaleme alınmıştır.
B) Bireyin iç dünyası yansıtılmıştır.
C) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur” adlı romanından alın-
mıştır.
D) İç çözümleme tekniğine başvurulmuştur.
E) Romanın kurmaca olduğu okura hissettirilmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
9 14. Yaşamak güzeldi; sabahlar, akşamlar vardı. Bin türlü güzel şeylerle doldurduğumuz saatler vardı. Uyumak ve uyanmak vardı; rüyalar vardı, hayaller vardı. Derin geceye ve asıl Boğaz'a giriyorlardı. Biraz sonra Vaniköyü'nde olacaklardı. Burada iskelenin çıma kütüğü üstünde oturarak konuştukları günü hatırladı. Hayat güzeldi fakat yaz bitiyordu. Bu yaz ömürleri- nin incisi, biricik mevsimi. Ne olurdu o da Mümtaz gibi, İhsan gibi hayata güvenebilseydi. Fakat hayata güvenmiyordu. O, hayat karşısında zayıftı. Bu zaaf yüzünden bir gün Mümtaz'ı, kendisine o kadar lazım olan, kendisine o kadar muhtaç olan Mümtaz'ı kaybedebilirdi. Çünkü kendisini iyi tanıyordu. O bir düşünceye, bir fikre, bir aşka kendisini tam veremiyordu. Eve girer girmez annesinin biraz çatık yüzü, Fatma'nın dargın hâlleri ona her şeyi unutturuyordu. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Hâkim anlatıcının bakış açısıyla kaleme alınmıştır. B) Bireyin iç dünyası yansıtılmıştır. C) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur” adlı romanından alın- mıştır. D) İç çözümleme tekniğine başvurulmuştur. E) Romanın kurmaca olduğu okura hissettirilmiştir.
Kiralık Konak, Nur Baba, Yaban, Hüküm Gecesi, Bir Sürgün... önemli yapıtlardır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
Refik Halit Karay
D) Hüseyin Rahmi Gürpinar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
156 Kerem Gibi yazadl.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Kiralık Konak, Nur Baba, Yaban, Hüküm Gecesi, Bir Sürgün... önemli yapıtlardır. Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Halide Edip Adıvar Refik Halit Karay D) Hüseyin Rahmi Gürpinar E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 156 Kerem Gibi yazadl.
DYO
5
YA
AYT/
Finden
şkileri
12.
le
un,
10. 1. Tulum Hayri: "Bırakın papağanlar gibi ezberlemeyi
de bir kolayına bakalım." dedi. Refüze: “En iyisi
suflör... Otursun Kalem Şakir ön sıraya, yavaştan
okusun!" Buna ilk karşı çıkan Kalem Şakir oldu: "Inek
Şaban'ın gözleri bozuktur ama tazi gibidir kulakları!"
11. Nihayet bir iki gün böyle gider. Fitnat Hanım dikkat
edip anlar ki bu çocuk saat dörtte yukarı çıkar ve
saat onda döner. Artık saat dörde ve ona yaklaştığı
gibi Fitnat Hanım cumbadan çekilmez. Bu vech ile
(
ne Talat Bey'i (Çünkü bu çocuğun Talat Bey olduğunu
elbette anladınız) her gün iki defa görür. İşte bu defa
Fitnat Hanım'ın tabiatına bir tebeddül getirir.
ni
III. Nihal şimdi baygın olmaktan çok, rahat derin bir
uykuda görünüyordu; elleri kolları gevşemişti; uzun
uzun düzenli soluk alışlarla göğsü kalkıp iniyordu.
Adnan Bey'i şimdi bu çocuğun yanında ağlamaya
sürükleyen bir duygu almıştı. Birden bütün
haksızlıkları birer birer, acımasız bir kınama
anlamıyla gözlerinin önünden geçiyordu.
NOV
Roman konusunu çeşitli metinlerden hareketle
kronolojik olarak işlemek isteyen bir araştırmacının,
yukarıdaki metinleri hangi sırayla incelemesi
gerekmektedir?
A) I-I-III
B) II-111-1
C) I-1-11
D) IH-11-1
E) I-111-11
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
DYO 5 YA AYT/ Finden şkileri 12. le un, 10. 1. Tulum Hayri: "Bırakın papağanlar gibi ezberlemeyi de bir kolayına bakalım." dedi. Refüze: “En iyisi suflör... Otursun Kalem Şakir ön sıraya, yavaştan okusun!" Buna ilk karşı çıkan Kalem Şakir oldu: "Inek Şaban'ın gözleri bozuktur ama tazi gibidir kulakları!" 11. Nihayet bir iki gün böyle gider. Fitnat Hanım dikkat edip anlar ki bu çocuk saat dörtte yukarı çıkar ve saat onda döner. Artık saat dörde ve ona yaklaştığı gibi Fitnat Hanım cumbadan çekilmez. Bu vech ile ( ne Talat Bey'i (Çünkü bu çocuğun Talat Bey olduğunu elbette anladınız) her gün iki defa görür. İşte bu defa Fitnat Hanım'ın tabiatına bir tebeddül getirir. ni III. Nihal şimdi baygın olmaktan çok, rahat derin bir uykuda görünüyordu; elleri kolları gevşemişti; uzun uzun düzenli soluk alışlarla göğsü kalkıp iniyordu. Adnan Bey'i şimdi bu çocuğun yanında ağlamaya sürükleyen bir duygu almıştı. Birden bütün haksızlıkları birer birer, acımasız bir kınama anlamıyla gözlerinin önünden geçiyordu. NOV Roman konusunu çeşitli metinlerden hareketle kronolojik olarak işlemek isteyen bir araştırmacının, yukarıdaki metinleri hangi sırayla incelemesi gerekmektedir? A) I-I-III B) II-111-1 C) I-1-11 D) IH-11-1 E) I-111-11
• Gül Yetiştiren Adam
Bir Şoförün Gizli Defteri
• Yaseminler Tüter mi Hálá
• Kurtlar Sofrası
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yukarıda
verilmemiştir?
A) Kemal Tahir
B) Attila ilhan
C) Rasim Özdenören D) Alev Alatlı
E) Aka Gündüz
GNL-7 (A SERİSİ)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
• Gül Yetiştiren Adam Bir Şoförün Gizli Defteri • Yaseminler Tüter mi Hálá • Kurtlar Sofrası Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yukarıda verilmemiştir? A) Kemal Tahir B) Attila ilhan C) Rasim Özdenören D) Alev Alatlı E) Aka Gündüz GNL-7 (A SERİSİ)
21. I. İlkelerini “samimilik, canlılık ve daima yenilik”
olarak belirlemişlerdir.
II. "Sanat sanat içindir." düşüncesini ve "öz şiir”
anlayışını benimsemişlerdir.
III. Edebiyattaki tıkanıklığı aşmak için Türk şii-
rinde yeni ufuklar açmayı hedeflemişlerdir.
IV. Şiirlerinde "aşk, sevgi, yaşama sevinci ve ço-
cukluk günlerine özlem" gibi konuları işlemiş-
lerdir.
Bu ilkeler, aşağıdaki edebî toplulukların hangisi ta-
rafından benimsenmiştir?
A) Garipçiler
B) Beş Hececiler
C) Maviciler
Dy Hisarcılar
E)Yedi Meşaleciler
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
21. I. İlkelerini “samimilik, canlılık ve daima yenilik” olarak belirlemişlerdir. II. "Sanat sanat içindir." düşüncesini ve "öz şiir” anlayışını benimsemişlerdir. III. Edebiyattaki tıkanıklığı aşmak için Türk şii- rinde yeni ufuklar açmayı hedeflemişlerdir. IV. Şiirlerinde "aşk, sevgi, yaşama sevinci ve ço- cukluk günlerine özlem" gibi konuları işlemiş- lerdir. Bu ilkeler, aşağıdaki edebî toplulukların hangisi ta- rafından benimsenmiştir? A) Garipçiler B) Beş Hececiler C) Maviciler Dy Hisarcılar E)Yedi Meşaleciler
SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
B
AYT
19
Kendini
Gerçekleştirme
Değer ihtiyacı
Prestij
, Başarma Duygusu
Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı
ilişki Kurmak, Arkadaşlık
Güvenlik İhtiyacı
Korunma, Güvenlik
Fiziksel ihtiyaçlar
Yiyecek. Su, Barınma, Dinlenme
Maslow'un ihtiyaçlar Hiyerarşisi
Bir araştırmacı, Türk romanında ele alınan kişilerle, toplu-
mun o dönemki sosyo ekonomik özelliklerinin ilişkili oldu-
ğunu saptamak için bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma-
sında ölçek olarak "Maslow'un ihtiyaçlar Hiyerarşisi"ni kul-
lanmıştır. Araştırmada Türk romanında 1930-1970 yılları ara-
sinda ele alınan kişilerin daha çok en alt basamakta yer al-
dığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmacıya göre "fiziksel ihtiyaç-
larını" karşılamak için mücadele eden kahramanların çok ol-
ması, o yıllarda Türkiye'nin sosyoekonomik olarak iyi du-
rumda olmadığının bir kanıtıdır.
Yanit Yayinlari
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, yazarın sos-
yoekonomik düzeyin göstergesi saydığı ihtiyaçları kar-
şılamak için mücadele eden kahramanlardan biri ola-
maz? x
A) Irazca
B) Ince Memed
Kay Romon (uasan
kerrol)
C) Zebercet
D) Zeliş
E) İflahsızın Yusuf
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ B AYT 19 Kendini Gerçekleştirme Değer ihtiyacı Prestij , Başarma Duygusu Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı ilişki Kurmak, Arkadaşlık Güvenlik İhtiyacı Korunma, Güvenlik Fiziksel ihtiyaçlar Yiyecek. Su, Barınma, Dinlenme Maslow'un ihtiyaçlar Hiyerarşisi Bir araştırmacı, Türk romanında ele alınan kişilerle, toplu- mun o dönemki sosyo ekonomik özelliklerinin ilişkili oldu- ğunu saptamak için bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma- sında ölçek olarak "Maslow'un ihtiyaçlar Hiyerarşisi"ni kul- lanmıştır. Araştırmada Türk romanında 1930-1970 yılları ara- sinda ele alınan kişilerin daha çok en alt basamakta yer al- dığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmacıya göre "fiziksel ihtiyaç- larını" karşılamak için mücadele eden kahramanların çok ol- ması, o yıllarda Türkiye'nin sosyoekonomik olarak iyi du- rumda olmadığının bir kanıtıdır. Yanit Yayinlari Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, yazarın sos- yoekonomik düzeyin göstergesi saydığı ihtiyaçları kar- şılamak için mücadele eden kahramanlardan biri ola- maz? x A) Irazca B) Ince Memed Kay Romon (uasan kerrol) C) Zebercet D) Zeliş E) İflahsızın Yusuf
P
Faruk Not
22. Yazar:
ek kez dene-
Köyden şeh-
şiirlerini ya
üne dönen
mizah şiirleri dâhil tüm şiirlerini okudum. Ne yazık
- "Çamdeviren", "Deli Ozan" gibi takma isimlerle
ki şiirleri dışında yazdığı hiçbir şeyi okumadım.
sıyla aşa-
noua
Eleştirmen:
- En beğendiğiniz şiirini sorabilir miyim?
Yazar:
— Şiirde, şairin Anadolu'ya yaptığı yolculuk ile bu
yolculuk sırasında görülenler hikâye ediliyor. Yol-
culuğu zor koşullarda geçmekte, arada bir hanlar-
da konaklamaktadır. Bu konaklamalar sırasında,
şair, hanların duvarlarında, daha önce konaklayan-
ların çeşitli yazılarıyla karşılaşmaktadır. Bunlardan
biri de Maraşlı Şeyhoğlu'nun han duvarlarına yaz-
dığı dörtlüklerdir. Maraşlı Şeyhoğlu, dörtlüklerinde
çileli yaşamını anlatmıştır.
"Garibim namima Kerem diyorlar
Aslı'mı el almış haram diyorlar
Hastayım derdime verem diyorlar
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben"
Şair, Marşlı Şeyhoğlu'nun son dörtlüğü yazdığı
handa öldüğünü öğrenir buna çok üzülür.
Eleştirmen:
Size katılıyorum. Biraz Cenap Şahabettin'den,
büyük ölçüde de Yahya Kemal Beyatlı'dan etkile-
nerek ilk şiirlerini aruz vezniyle yazdı. Sonra hece
veznine döndü, iyi ki de döndü. Anadolu insanının
duygularını işleyerek Milli edebiyat akımının yurtçu
duyarlılığını zenginleştirdi.
E
M
O
- Dm od 3 m
S
E
-
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz? -
e hika-
kitabi-
mtlerin-
arı işle-
al Gö-
nların-
A) Yazar, İlk Göz Ağrısı, Yıldız Yağmuru, Kambur, Ca-
navar isimli, tiyatro eserlerini henüz okumamıştır.
rea
B) Eleştirmene göre yazarın diğer şairlerden etkile-
nerek yazdığı şiirleri Şarkın Sultanları, Gönülden
Gönüle, Suda Halkalar ve Zindan Duvarları'dır
erden
Yazarın en az bahsettiği sanatçı Faruk Nafiz
Çamlıbel'dir.
D) Eleştirmen için yazarın en iyi şiirleri; Dinle Ney-
den, Çoban Çeşmesi, Akarsu isimli heceyle ya-
zılmış şiirlerdir.
E) Yazarın en beğendiği şiir Han Duvarları'dır.
3
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
P Faruk Not 22. Yazar: ek kez dene- Köyden şeh- şiirlerini ya üne dönen mizah şiirleri dâhil tüm şiirlerini okudum. Ne yazık - "Çamdeviren", "Deli Ozan" gibi takma isimlerle ki şiirleri dışında yazdığı hiçbir şeyi okumadım. sıyla aşa- noua Eleştirmen: - En beğendiğiniz şiirini sorabilir miyim? Yazar: — Şiirde, şairin Anadolu'ya yaptığı yolculuk ile bu yolculuk sırasında görülenler hikâye ediliyor. Yol- culuğu zor koşullarda geçmekte, arada bir hanlar- da konaklamaktadır. Bu konaklamalar sırasında, şair, hanların duvarlarında, daha önce konaklayan- ların çeşitli yazılarıyla karşılaşmaktadır. Bunlardan biri de Maraşlı Şeyhoğlu'nun han duvarlarına yaz- dığı dörtlüklerdir. Maraşlı Şeyhoğlu, dörtlüklerinde çileli yaşamını anlatmıştır. "Garibim namima Kerem diyorlar Aslı'mı el almış haram diyorlar Hastayım derdime verem diyorlar Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben" Şair, Marşlı Şeyhoğlu'nun son dörtlüğü yazdığı handa öldüğünü öğrenir buna çok üzülür. Eleştirmen: Size katılıyorum. Biraz Cenap Şahabettin'den, büyük ölçüde de Yahya Kemal Beyatlı'dan etkile- nerek ilk şiirlerini aruz vezniyle yazdı. Sonra hece veznine döndü, iyi ki de döndü. Anadolu insanının duygularını işleyerek Milli edebiyat akımının yurtçu duyarlılığını zenginleştirdi. E M O - Dm od 3 m S E - Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? - e hika- kitabi- mtlerin- arı işle- al Gö- nların- A) Yazar, İlk Göz Ağrısı, Yıldız Yağmuru, Kambur, Ca- navar isimli, tiyatro eserlerini henüz okumamıştır. rea B) Eleştirmene göre yazarın diğer şairlerden etkile- nerek yazdığı şiirleri Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Suda Halkalar ve Zindan Duvarları'dır erden Yazarın en az bahsettiği sanatçı Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. D) Eleştirmen için yazarın en iyi şiirleri; Dinle Ney- den, Çoban Çeşmesi, Akarsu isimli heceyle ya- zılmış şiirlerdir. E) Yazarın en beğendiği şiir Han Duvarları'dır. 3
444 0
1958
MUNICIPALITY
BÜYÜKÇEKMECE
OF
21. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Biyografi ve belgesel niteliğindeki eserleriyle tanınan
Ayşe Kulin'in Köprü, Nefes Nefese, Sevdalinka gibi
romanları vardır.
B) Kars'ta ve Almanya'da yaşayan insanların sorunlarına
ağırlık veren Dursun Akçam, Çehov tarzıyla sosyal
gerçekçiliği harmanladığı öykülerini Maral, Ölü Ekmeği,
Taş Çorbası ve Alaman Ocağı gibi eserlerde toplamış-
tır.
Q) Yedi Meşaleciler arasında yer alan Yaşar Nabi Nayır,
Varlık dergisini uzun yıllar çıkarmıştır.
D) Halk şiiri geleneğinden yararlanan Bedri Rahmi
Eyüboğlu'nun Karadut, Dol Karabakır Dol, Tuz gibi şiir
kitapları vardır.
E) Postmodern romanlarıyla tanınan İnci Aral, Berci Kristin
Çöp Masalları, Sevgili Arsız Ölüm romanlarıyla tanın-
mıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
444 0 1958 MUNICIPALITY BÜYÜKÇEKMECE OF 21. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) Biyografi ve belgesel niteliğindeki eserleriyle tanınan Ayşe Kulin'in Köprü, Nefes Nefese, Sevdalinka gibi romanları vardır. B) Kars'ta ve Almanya'da yaşayan insanların sorunlarına ağırlık veren Dursun Akçam, Çehov tarzıyla sosyal gerçekçiliği harmanladığı öykülerini Maral, Ölü Ekmeği, Taş Çorbası ve Alaman Ocağı gibi eserlerde toplamış- tır. Q) Yedi Meşaleciler arasında yer alan Yaşar Nabi Nayır, Varlık dergisini uzun yıllar çıkarmıştır. D) Halk şiiri geleneğinden yararlanan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Karadut, Dol Karabakır Dol, Tuz gibi şiir kitapları vardır. E) Postmodern romanlarıyla tanınan İnci Aral, Berci Kristin Çöp Masalları, Sevgili Arsız Ölüm romanlarıyla tanın- mıştır.
9. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Karalama Defteri,
Günlerin Getirdiği, Sözden Söze adlı yapıtlarında
topladığı deneme ve eleştiri türündeki yazılarıyla
adından söz ettirmiştir
. Bu dönemde gezi yazısı türü
hem yeni yerleri tanımak hem de genç Cumhuriyet'in
imar ve iskan politikalarına malzeme sunmak için
önemli bir işlev görür. ---- bu doğrultuda yazdığı gezi
yazılarını Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları, Yolcu Defteri adlı
yapıtlarında toplar. Bu dönemde röportaj türü, özellikle
köy edebiyatına engin malzeme sunar. Çukurova
Yana Yana, Bir Bulut Kaynıyor adlı yapıtlarıyla köye
ilginin artmasında rol oynar. Günlük türü ise edebî
yetkinliğine bu dönemde ulaşır. ---- Kuşları Örtünmek,
Bay Sessizlik, Hacivat Günlüğü adlı yapıtlarıyla bu türün
,
başarılı örneklerini verir.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçada boş
bırakılan yerlerden birine getirilemez?
A) Salah Birsel
B) Falih Rifki Atay
C) Mahmut Makal
D) Nurullah Ataç
E) Yaşar Kemal
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
9. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze adlı yapıtlarında topladığı deneme ve eleştiri türündeki yazılarıyla adından söz ettirmiştir . Bu dönemde gezi yazısı türü hem yeni yerleri tanımak hem de genç Cumhuriyet'in imar ve iskan politikalarına malzeme sunmak için önemli bir işlev görür. ---- bu doğrultuda yazdığı gezi yazılarını Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları, Yolcu Defteri adlı yapıtlarında toplar. Bu dönemde röportaj türü, özellikle köy edebiyatına engin malzeme sunar. Çukurova Yana Yana, Bir Bulut Kaynıyor adlı yapıtlarıyla köye ilginin artmasında rol oynar. Günlük türü ise edebî yetkinliğine bu dönemde ulaşır. ---- Kuşları Örtünmek, Bay Sessizlik, Hacivat Günlüğü adlı yapıtlarıyla bu türün , başarılı örneklerini verir. Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? A) Salah Birsel B) Falih Rifki Atay C) Mahmut Makal D) Nurullah Ataç E) Yaşar Kemal
Yukarıda
yapılmıştır?
D) IV
E) V
C) III
C Egzistansiya
D) Parnasizm
E) Sürrealizm
A)
B) II
25. Bizans ordusu
1071 Malazgit
rek savaşın ka
Bu bilgilere
hangisini kay
A) Vatan sev
B) Dlus bilin
C) Sosyal de
D) Halk eger
E) Eski Türk
23. Roman; Hikmet Benol'un iç dünyasını, çelişkilerini, yarattı-
ği kişilerle somutlaştıran bir eser olarak değerlendirilebilir.
Otuzlu yaşlardaki Hikmet Benol, aldığı yeni kararlarla birlikte
hayatını bütünüyle değiştirmek ister ve modern dünyayı terk
ederek gecekonduya taşınır. Onun gecekondudaki komşula-
ni, Albay Hüsamettin Tambay ve Nurhayat Hanım'dır. Hikmet
Benol, Albay ile oyunlar yazarken iç konuşmaları ve hayalleri
oyunlara dâhil olur, onun iç hesaplaşması yazdığı bu oyunlar-
da belirginleşir.
Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
26. İslam tarih
Kerbela
II. Siffin S
A) Bilge Karasu
III. Hz. Ali
B Ferit Edgü
c) Orhan Pamuk
D) Oğuz Atay
E) Yusuf Atilgan
olaylarınd
hazırladığ
A) Yalnız!
PEGEMYAYINLARI
6
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Yukarıda yapılmıştır? D) IV E) V C) III C Egzistansiya D) Parnasizm E) Sürrealizm A) B) II 25. Bizans ordusu 1071 Malazgit rek savaşın ka Bu bilgilere hangisini kay A) Vatan sev B) Dlus bilin C) Sosyal de D) Halk eger E) Eski Türk 23. Roman; Hikmet Benol'un iç dünyasını, çelişkilerini, yarattı- ği kişilerle somutlaştıran bir eser olarak değerlendirilebilir. Otuzlu yaşlardaki Hikmet Benol, aldığı yeni kararlarla birlikte hayatını bütünüyle değiştirmek ister ve modern dünyayı terk ederek gecekonduya taşınır. Onun gecekondudaki komşula- ni, Albay Hüsamettin Tambay ve Nurhayat Hanım'dır. Hikmet Benol, Albay ile oyunlar yazarken iç konuşmaları ve hayalleri oyunlara dâhil olur, onun iç hesaplaşması yazdığı bu oyunlar- da belirginleşir. Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 26. İslam tarih Kerbela II. Siffin S A) Bilge Karasu III. Hz. Ali B Ferit Edgü c) Orhan Pamuk D) Oğuz Atay E) Yusuf Atilgan olaylarınd hazırladığ A) Yalnız! PEGEMYAYINLARI 6