Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) Soruları

14. Ali Rıza Bey; çok bilgili, çalışkan bir adamdı. Fakat ne
bilgisi ne de çalışkanlığı işe yarar cinsten değildi. Titiz
denecek kadar temiz, gülünç denecek kadar nazik ve
mahcup bir adamdı. Hak yemek, kanuna aykırı bir şey
yapmak, kalp kırmak korkusuyla bir türlü iş göremezdi.
İsterdi ki elinden çıkacak iş, sadece kanuna değil; tea-
müle, insanlık ve nezaket kaidelerine de uygun yani dört
başı mamur olsun. Ondan bahsedenler "İyi adam, pey-
gamber gibi adam... Elini öp, dua ettir. İlimden bahsettir,
şiir okut; ne yaparsan yap fakat iş isteme.” derdi.
Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmış
olabilir?
A) Kiralık Konak
B) Yaprak Dökümü
D) Nur Baba
C) Çamlıca'daki Eniştemiz
E) Sinekli Bakkal
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
14. Ali Rıza Bey; çok bilgili, çalışkan bir adamdı. Fakat ne bilgisi ne de çalışkanlığı işe yarar cinsten değildi. Titiz denecek kadar temiz, gülünç denecek kadar nazik ve mahcup bir adamdı. Hak yemek, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp kırmak korkusuyla bir türlü iş göremezdi. İsterdi ki elinden çıkacak iş, sadece kanuna değil; tea- müle, insanlık ve nezaket kaidelerine de uygun yani dört başı mamur olsun. Ondan bahsedenler "İyi adam, pey- gamber gibi adam... Elini öp, dua ettir. İlimden bahsettir, şiir okut; ne yaparsan yap fakat iş isteme.” derdi. Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmış olabilir? A) Kiralık Konak B) Yaprak Dökümü D) Nur Baba C) Çamlıca'daki Eniştemiz E) Sinekli Bakkal
19. Millî Edebiyat akımına uygun vatan - millet şiirleri yazar ama
aruzdan vazgeçmez. Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke
dönemleri İstanbul'unu konu edinen önemli bir eseri vardır.
Bu eserini Adnan başkişisi üzerine kurgular.
Y
Parçada tanıtılan yazar ve eser aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul
B) Yusuf Akçura - Üç Tarz-i Siyaset
C) Refik Halit Koray - Memleket Hikâyeleri
D) Yahya Kemal Beyatlı - Aziz İstanbul
E) Halide Nusret zorlutuna - Yurdumun Dört Bucağı
A
E
C
[
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
19. Millî Edebiyat akımına uygun vatan - millet şiirleri yazar ama aruzdan vazgeçmez. Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri İstanbul'unu konu edinen önemli bir eseri vardır. Bu eserini Adnan başkişisi üzerine kurgular. Y Parçada tanıtılan yazar ve eser aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul B) Yusuf Akçura - Üç Tarz-i Siyaset C) Refik Halit Koray - Memleket Hikâyeleri D) Yahya Kemal Beyatlı - Aziz İstanbul E) Halide Nusret zorlutuna - Yurdumun Dört Bucağı A E C [
23. Ka
çiz
le
ye
21. Geyik motifi Türklerin geleneğinde önemli bir yere sahiptir.
Geyik avlamanın, özellikle geyik yavrusu avlamanın sonu-
nun kötü olacağına dair Anadolu'da yaygın bir inanış var-
dır. Bu inanış türkülerde, efsanelerde, oyunlarda ifadesini
bularak hem sözlü hem yazılı geleneğe kaynaklik etmiştir.
Cumhuriyet Dönemi'nde böyle efsaneleri, inanışları hem
derleyen hem de romanlarında öz olarak kullanan sanatçılar
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçı-
lardan biridir?
as
lil
O!
g
S
d
S
A) Orhan Kemal
B) Sabahattin Ali
C) Yaşar Kemal
D) Talk Buğra
E) Peyami Safa
a
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
23. Ka çiz le ye 21. Geyik motifi Türklerin geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Geyik avlamanın, özellikle geyik yavrusu avlamanın sonu- nun kötü olacağına dair Anadolu'da yaygın bir inanış var- dır. Bu inanış türkülerde, efsanelerde, oyunlarda ifadesini bularak hem sözlü hem yazılı geleneğe kaynaklik etmiştir. Cumhuriyet Dönemi'nde böyle efsaneleri, inanışları hem derleyen hem de romanlarında öz olarak kullanan sanatçılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçı- lardan biridir? as lil O! g S d S A) Orhan Kemal B) Sabahattin Ali C) Yaşar Kemal D) Talk Buğra E) Peyami Safa a
Soru-4 Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayraç içine "D", yanlış ise "Y" yazınız.
A) (0) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" romanı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda köy romanının
ilk örneklerindendir.
B) (5) Karsit iki düşüncenin, iki grup arasında ve jüri önünde tartışıldıgı konusmalar münazara denir.
C) (Y) Geriye dönüs, modern romanlarda sıkça kullanılan bir anlatım biçimidir.
D) (p) Modernizm akımının etkisiyle oluşturulan metinlerde, olayların kişiler üzerindeki etkisi azdır.
E) (p) Cumhuriyet Dönemi romanında, Türk halkının geçirdiği siyasal, toplumsal, kültürel değişimler ve
yabancılaşma anlatılmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Soru-4 Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayraç içine "D", yanlış ise "Y" yazınız. A) (0) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" romanı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda köy romanının ilk örneklerindendir. B) (5) Karsit iki düşüncenin, iki grup arasında ve jüri önünde tartışıldıgı konusmalar münazara denir. C) (Y) Geriye dönüs, modern romanlarda sıkça kullanılan bir anlatım biçimidir. D) (p) Modernizm akımının etkisiyle oluşturulan metinlerde, olayların kişiler üzerindeki etkisi azdır. E) (p) Cumhuriyet Dönemi romanında, Türk halkının geçirdiği siyasal, toplumsal, kültürel değişimler ve yabancılaşma anlatılmıştır.
YAT
i-
16.
al
1. 1911 yılında Ömer Seyfettin ve Ali Canip
Yöntem'le Genç Kalemler dergisinde Yeni Li-
san makalesini kaleme almıştır.
II. Sanatçı kimliği kadar, sosyolog olması da ilgi
çekmiş hatta ilk Türk sosyoloğu kabul edil-
miştir.
III. Şiirleri estetik değer bakımından değil, içerik
ve düşünce bakımından önemlidir.
n
IV. Günlük konuşma dili ve yazı dili arasındaki
uçurumu kırmış; açık, anlaşılır bir dil kullan-
mıştır.
Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sa-
natçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Yusuf Akçura
C Ziya Gökalp
D) Ali Canip Yöntem
al
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
YAT i- 16. al 1. 1911 yılında Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem'le Genç Kalemler dergisinde Yeni Li- san makalesini kaleme almıştır. II. Sanatçı kimliği kadar, sosyolog olması da ilgi çekmiş hatta ilk Türk sosyoloğu kabul edil- miştir. III. Şiirleri estetik değer bakımından değil, içerik ve düşünce bakımından önemlidir. n IV. Günlük konuşma dili ve yazı dili arasındaki uçurumu kırmış; açık, anlaşılır bir dil kullan- mıştır. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sa- natçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Yusuf Akçura C Ziya Gökalp D) Ali Canip Yöntem al E) Faruk Nafiz Çamlıbel
16-Aşa
-Peya:
C-Tank
I) Köylerde, küçük kasabalarda yaşayan Anadolu insa-nının sorunları, Cumhuriyet Dönemi romanlarında
geniş yer tutar. (II) Bu dönemde oluşturulan romanların hepsinin köyü ve köylüyü tam bir gerçekçilikle
yansıttığı söylenemez. (III) Anlatılanlar genellikle yaşamla, gözlemlerle beslenmemiştir. (IV) Bu
romanlardan biri olan "Yaban", köye ve köylüye yönelişin bilinçli ürünüdür. (V) Romanda aydın-balk
çatışmasına yer verilmiştir.
2-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1.B) II. c) III. PYTV. E)
17-Aşağ
A-Reali
B-Sanat
-e-Sanat
D-Mark
d.
1.
Div. mv.hr
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
16-Aşa -Peya: C-Tank I) Köylerde, küçük kasabalarda yaşayan Anadolu insa-nının sorunları, Cumhuriyet Dönemi romanlarında geniş yer tutar. (II) Bu dönemde oluşturulan romanların hepsinin köyü ve köylüyü tam bir gerçekçilikle yansıttığı söylenemez. (III) Anlatılanlar genellikle yaşamla, gözlemlerle beslenmemiştir. (IV) Bu romanlardan biri olan "Yaban", köye ve köylüye yönelişin bilinçli ürünüdür. (V) Romanda aydın-balk çatışmasına yer verilmiştir. 2-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1.B) II. c) III. PYTV. E) 17-Aşağ A-Reali B-Sanat -e-Sanat D-Mark d. 1. Div. mv.hr
5- Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.(10P)
Tutunamayanlar
Huzur
Murtaza
Kuyucakli Yusuf
Yılanların Öcü
6- Aşağıda verilen metni uygun noktalama işaretleri ile tamamlayınız. (5p)
Insan ölür ) kalir eseri ( ) eşek ölür ( ) kalır semeri( )
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
5- Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.(10P) Tutunamayanlar Huzur Murtaza Kuyucakli Yusuf Yılanların Öcü 6- Aşağıda verilen metni uygun noktalama işaretleri ile tamamlayınız. (5p) Insan ölür ) kalir eseri ( ) eşek ölür ( ) kalır semeri( )
Soru-4 Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayraç içine "D", yanlış ise "Y" yazınız.
A) (0) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" romanı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında köy romaninn
ilk örneklerindendir.
B) (5) Karşit iki düşüncenin, iki grup arasında ve jüri önünde tartışıldığı konuşmalar münazara denir.
C) (Y) Geriye dönüş, modern romanlarda sıkça kullanılan bir anlatım biçimidir.
D) (0) Modernizm akımının etkisiyle oluşturulan metinlerde, olayların kişiler üzerindeki etkisi azdır.
E) (D) Cumhuriyet Dönemi romanında, Türk halkının geçirdiği siyasal, toplumsal, kültürel, değişimler ve
yabancılaşma anlatılmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Soru-4 Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayraç içine "D", yanlış ise "Y" yazınız. A) (0) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" romanı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında köy romaninn ilk örneklerindendir. B) (5) Karşit iki düşüncenin, iki grup arasında ve jüri önünde tartışıldığı konuşmalar münazara denir. C) (Y) Geriye dönüş, modern romanlarda sıkça kullanılan bir anlatım biçimidir. D) (0) Modernizm akımının etkisiyle oluşturulan metinlerde, olayların kişiler üzerindeki etkisi azdır. E) (D) Cumhuriyet Dönemi romanında, Türk halkının geçirdiği siyasal, toplumsal, kültürel, değişimler ve yabancılaşma anlatılmıştır.
6. Biz bunlara bakıp korkmamalıyız. Düşmanlarımız korksun. Hem de nasıl korkuyorlar. Korkularından bize bu zulümleri yapıyorlar.
Korkmasaydılar yapmazdılar. Yuz elli yıldır bizi tüketmeye uğraşıyorlar. Yüz elli yıl! İşte bu yurtta bir avuç Tatar kaldık. Bizi busbutun
yok etmedikçe içleri rahatlamayacak. Biz mahvolduktan sonra bile, bu sefer ruhumuzun onunde titreyecekler. Iyi bak bu yıkıntılaral
Sen benim evlâdım olmakla beraber, bu toprağın, bu yıkıntıların bir parçasısın. Seni bu toprak doğurdu. bu toprak besledi. Bil ki yalnız
değilsin. Büyük bir milletin zengin geçmişi ve parlak geleceği seninle beraber. Bahçesaray'dan Kaşgar'a varana kadar binlerce
minarelerimiz göklere uzanıyor. Bize Tatar diyorlar. Çerkez diyorlar, Türkmen diyorlar. Karakalpak. Çeçen. Uygur, Kabardı. Başkırt.
Kırgız diyorlar. Bunlar hep yalan! Deniz parçalanmaz. Biz Türk-Tatarız. Bunu senin kalbinin bildigi gibi, her Başkırt, her Kırgız, her
Kazak'ın, Kırgız'ın da kalbi bilir. Kalbinin hisleriyle hareket et. Dünyanın boş hırslarına kapılma... Babam böyle diyordu ve ben bu
sözlerden sonra, dunyalar benim olmuş gibi, büyük bir sevinç içinde ve sonsuz bir iftihar duyarak evimize dönüyordum. Artik babam
benim için yalnız baba değil, daha büyük ve aziz bir şeydi...
Cengiz DAGCI, Korkunç Yillar
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu metinden hareketle uygun ifadelerle doldurunuz. (10 puan / her bir cevap 2,5 puan
a.
Metin
bakış açısıyla yazılmıştır.
b.
Metinde anlatıcı
kişidir.
C.
Metinde
tekniği kullanılmıştır.
d. Metinde
ana düşüncesi vurgulanmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
6. Biz bunlara bakıp korkmamalıyız. Düşmanlarımız korksun. Hem de nasıl korkuyorlar. Korkularından bize bu zulümleri yapıyorlar. Korkmasaydılar yapmazdılar. Yuz elli yıldır bizi tüketmeye uğraşıyorlar. Yüz elli yıl! İşte bu yurtta bir avuç Tatar kaldık. Bizi busbutun yok etmedikçe içleri rahatlamayacak. Biz mahvolduktan sonra bile, bu sefer ruhumuzun onunde titreyecekler. Iyi bak bu yıkıntılaral Sen benim evlâdım olmakla beraber, bu toprağın, bu yıkıntıların bir parçasısın. Seni bu toprak doğurdu. bu toprak besledi. Bil ki yalnız değilsin. Büyük bir milletin zengin geçmişi ve parlak geleceği seninle beraber. Bahçesaray'dan Kaşgar'a varana kadar binlerce minarelerimiz göklere uzanıyor. Bize Tatar diyorlar. Çerkez diyorlar, Türkmen diyorlar. Karakalpak. Çeçen. Uygur, Kabardı. Başkırt. Kırgız diyorlar. Bunlar hep yalan! Deniz parçalanmaz. Biz Türk-Tatarız. Bunu senin kalbinin bildigi gibi, her Başkırt, her Kırgız, her Kazak'ın, Kırgız'ın da kalbi bilir. Kalbinin hisleriyle hareket et. Dünyanın boş hırslarına kapılma... Babam böyle diyordu ve ben bu sözlerden sonra, dunyalar benim olmuş gibi, büyük bir sevinç içinde ve sonsuz bir iftihar duyarak evimize dönüyordum. Artik babam benim için yalnız baba değil, daha büyük ve aziz bir şeydi... Cengiz DAGCI, Korkunç Yillar Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu metinden hareketle uygun ifadelerle doldurunuz. (10 puan / her bir cevap 2,5 puan a. Metin bakış açısıyla yazılmıştır. b. Metinde anlatıcı kişidir. C. Metinde tekniği kullanılmıştır. d. Metinde ana düşüncesi vurgulanmıştır.
17. Attila ilhan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene
mez?
airlerden
milletinin hiz-
tur. Kendin-
ları işleyen
mişte olan
gerçekliği
erine onu
e olmuş-
A) İkinci Yenicilere ve Garipçilere karşı olmuş, bir dönem Ma.
viciler içinde yer almıştır.
B) Duvar ve Sisler Bulvarı'nda daha çok aşk, intihar, sığınma,
korku, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir.
C) Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseyen şair, divan ve
halk şiirini sentezleyerek kendine özgü bir şiir anlayışı oluş
turmuştur.
D) Dersaadet'te Sabah Ezanları, Sırtlan Payı ve Kurtlar Sof-
rası adlı yapıtlarında Kurtuluş Savaşı Dönemi'ni işlemiştir.
E) Yazdığı radyo tiyatrolarıyla adından söz ettirmiş, bu oyun-
larını Gece Aşevi, Üç Turunçlar ve Yıldızlara Bakmak adil
gisinde
yapıtlarında toplamıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
17. Attila ilhan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene mez? airlerden milletinin hiz- tur. Kendin- ları işleyen mişte olan gerçekliği erine onu e olmuş- A) İkinci Yenicilere ve Garipçilere karşı olmuş, bir dönem Ma. viciler içinde yer almıştır. B) Duvar ve Sisler Bulvarı'nda daha çok aşk, intihar, sığınma, korku, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir. C) Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseyen şair, divan ve halk şiirini sentezleyerek kendine özgü bir şiir anlayışı oluş turmuştur. D) Dersaadet'te Sabah Ezanları, Sırtlan Payı ve Kurtlar Sof- rası adlı yapıtlarında Kurtuluş Savaşı Dönemi'ni işlemiştir. E) Yazdığı radyo tiyatrolarıyla adından söz ettirmiş, bu oyun- larını Gece Aşevi, Üç Turunçlar ve Yıldızlara Bakmak adil gisinde yapıtlarında toplamıştır.
IU
değildir; amaç okuru bilgilendirmek, aydınlatmaktır.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
C) Öz
D)
E)
A) Makale
B) Fikra
C) Eleştiri
D) Sohbet
E) Deneme
9.
tü
A
2. Romani, topluma bir eleştiri fırsatı olarak gören
burjuva toplumlarının maddeci, iki yüzlü ilişkilerini ironik bir dille ve
post-modernist bir yaklaşımla anlatır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Tarık Buğra
B) Kemal Tahir
C) Oğuz Atay
D) Halide Edip Adıvar E) Ahmet Hamdi Tanpınar
3. Aşağıdakilerden hangisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman
türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
IU değildir; amaç okuru bilgilendirmek, aydınlatmaktır. Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? C) Öz D) E) A) Makale B) Fikra C) Eleştiri D) Sohbet E) Deneme 9. tü A 2. Romani, topluma bir eleştiri fırsatı olarak gören burjuva toplumlarının maddeci, iki yüzlü ilişkilerini ironik bir dille ve post-modernist bir yaklaşımla anlatır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Tarık Buğra B) Kemal Tahir C) Oğuz Atay D) Halide Edip Adıvar E) Ahmet Hamdi Tanpınar 3. Aşağıdakilerden hangisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
- Edebiyatı
Cetinler Divân Edebiyatı
Servet-i Füna
T
MİLLİ EDEBİYAT
4.
Refik Halit'in
Ebubekir Hazım Tepeyran'ın
isimli eserlerinde olaylar İstanbul dışına
çıkarılmış toplumsal meseleler farklı ve geniş çevreler
içinde işlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangileri getirilmiştir?
A) Bir Sürgün - Küçük Şeyler
B) Memleket Hikayeleri – Küçük Paşa
C) Bir Sürgün - Küçük Paşa
D) Küçük Şeyler - Memleket Hikayeleri
E) Memleket Hikayeleri - Bir Surgun
5. Yakup Kadri'nin Hep O Şarkı; Halide Edip'in
II
III
Turun Kahneye Atesten Gömlek gibi eserlerinde
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
- Edebiyatı Cetinler Divân Edebiyatı Servet-i Füna T MİLLİ EDEBİYAT 4. Refik Halit'in Ebubekir Hazım Tepeyran'ın isimli eserlerinde olaylar İstanbul dışına çıkarılmış toplumsal meseleler farklı ve geniş çevreler içinde işlenmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangileri getirilmiştir? A) Bir Sürgün - Küçük Şeyler B) Memleket Hikayeleri – Küçük Paşa C) Bir Sürgün - Küçük Paşa D) Küçük Şeyler - Memleket Hikayeleri E) Memleket Hikayeleri - Bir Surgun 5. Yakup Kadri'nin Hep O Şarkı; Halide Edip'in II III Turun Kahneye Atesten Gömlek gibi eserlerinde
MURTAZA
Murtaza, Yunanistan'dan mübadeleyle Çukurova'ya gelmiş bir muhacirdir. Kolağası Hasan dayısı
gibi asker olup savaşarak şehit olmak en büyük isteğidir. Çok istemesine rağmen askerlikle ilgili bir
meslek bulamaz. Farklı işlerde çalıştıktan sonra üniforma giyebilmek için mahalle bekçisi olur ve işini
titizlikle yapar. Hırsızlara, haksız kazanç sağlayanlara, mahalleyi rahatsız edenlere göz açtırmaz.
Mahalleli de Murtaza'nın titizliğinden, her şeylerine karışmasından rahatsız olur.
SORU 1: Cumhuriyet Dönemi'nde (1950-1980) hangi roman türünde yazılmıştır? Bu türde roman
yazan yazarlarımızdan iki tanesinin adını yazınız.
1. Nurlan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
MURTAZA Murtaza, Yunanistan'dan mübadeleyle Çukurova'ya gelmiş bir muhacirdir. Kolağası Hasan dayısı gibi asker olup savaşarak şehit olmak en büyük isteğidir. Çok istemesine rağmen askerlikle ilgili bir meslek bulamaz. Farklı işlerde çalıştıktan sonra üniforma giyebilmek için mahalle bekçisi olur ve işini titizlikle yapar. Hırsızlara, haksız kazanç sağlayanlara, mahalleyi rahatsız edenlere göz açtırmaz. Mahalleli de Murtaza'nın titizliğinden, her şeylerine karışmasından rahatsız olur. SORU 1: Cumhuriyet Dönemi'nde (1950-1980) hangi roman türünde yazılmıştır? Bu türde roman yazan yazarlarımızdan iki tanesinin adını yazınız. 1. Nurlan
5.
Orhan Kemal "Küçük Adamın Notları" üst başlığıyla kendi
hayatından yola çıkarak dört kitaplık bir roman serisi yazar.
Bunların ilkinde babasıyla yurt dışında olduğu dönemi, ikin-
cisinde zorlu gençlik yıllarini, üçüncüsünde evliliğe giden
süreci, sonuncusunda ise evlilik yıllarını konu edinir.
Aşağıdakilerden hangisi burada sözü edilen romanlar-
dan biri değildir?
Konu Öğrenme
A) Eskici ve Oğulları
B) Dünya Evi
C) Avare Yıllar
D) Baba Evi
E) Cemile
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
5. Orhan Kemal "Küçük Adamın Notları" üst başlığıyla kendi hayatından yola çıkarak dört kitaplık bir roman serisi yazar. Bunların ilkinde babasıyla yurt dışında olduğu dönemi, ikin- cisinde zorlu gençlik yıllarini, üçüncüsünde evliliğe giden süreci, sonuncusunda ise evlilik yıllarını konu edinir. Aşağıdakilerden hangisi burada sözü edilen romanlar- dan biri değildir? Konu Öğrenme A) Eskici ve Oğulları B) Dünya Evi C) Avare Yıllar D) Baba Evi E) Cemile
Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride, Erenköy'deki teyzesinin evinde büyür. Teyzesi onu Fransız okulunda (Nötr Dam de Siyon) okutur.
Teyzesinin yakışıklı ve ağırbaşlı oğlu Kamran ile aralarında aşk başlar. Herkes tarafından sevilen yaramazlıklarından dolayı "Çalıkuşu" diye çağrılan
Feride Kâmran ile evlenmeyi kabul eder. Bu roman edebiyatımızda en çok okunan roman olarak da bilinir.
B.Bu parçada özetlenen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
ir. Basarılar dilerim.
Erol AYDIN
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride, Erenköy'deki teyzesinin evinde büyür. Teyzesi onu Fransız okulunda (Nötr Dam de Siyon) okutur. Teyzesinin yakışıklı ve ağırbaşlı oğlu Kamran ile aralarında aşk başlar. Herkes tarafından sevilen yaramazlıklarından dolayı "Çalıkuşu" diye çağrılan Feride Kâmran ile evlenmeyi kabul eder. Bu roman edebiyatımızda en çok okunan roman olarak da bilinir. B.Bu parçada özetlenen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? (5P) A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Refik Halit Karay C) Halide Edip Adıvar D) Reşat Nuri Güntekin E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu ir. Basarılar dilerim. Erol AYDIN
3.
1. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihini yazmıştır.
II. Türk edebiyatını Batılı anlayışa göre inceleyen ilk
Türkologdur.
Numaralanmış bilgiler, sırasıyla aşağıdaki
edebiyatçılardan hangileri ile ilgilidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Mehmet Fuat Köprülü
B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Tahir Nejat Gencan
C) Nihat Sami Banarli - Mehmet Fuat Köprülü
D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Vasfi Mahir Kocatürk
E) Tahir Alangu - Cevdet Kudret Solok
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
3. 1. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihini yazmıştır. II. Türk edebiyatını Batılı anlayışa göre inceleyen ilk Türkologdur. Numaralanmış bilgiler, sırasıyla aşağıdaki edebiyatçılardan hangileri ile ilgilidir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Mehmet Fuat Köprülü B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Tahir Nejat Gencan C) Nihat Sami Banarli - Mehmet Fuat Köprülü D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Vasfi Mahir Kocatürk E) Tahir Alangu - Cevdet Kudret Solok