Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) Soruları

Renat!
20. Yaban, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Yorgun Savaşçı,
Küçük Ağa adlı eserlerin ortak yani, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aynı sanatçı tarafından yazılmış olmaları
B) Toplumcu gerçekçi roman örnekleri olmaları
C) Psikolojik romanların tanınmış örnekleri olmaları Top
D) Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak işlemeleri
E) Tanzimat Dönemi'nde yazılmış olmaları
s
Kur
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Renat! 20. Yaban, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Yorgun Savaşçı, Küçük Ağa adlı eserlerin ortak yani, aşağıdakilerden hangisidir? A) Aynı sanatçı tarafından yazılmış olmaları B) Toplumcu gerçekçi roman örnekleri olmaları C) Psikolojik romanların tanınmış örnekleri olmaları Top D) Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak işlemeleri E) Tanzimat Dönemi'nde yazılmış olmaları s Kur
15. Attila İlhan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) İkinci Yenicilere ve Garipçilere karşı olmuş, bir dönem Ma-
viciler içinde yer almıştır.
B) Duvar ve Sisler Bulvarı'nda daha çok aşk, intihar, sığınma,
korku, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir.
Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseyen şair, diván ve
halk şiirini sentezleyerek kendine özgü bir şiir anlayışı oluş-
turmuştur.
D) Dersaadet'te Sabah Ezanları, Sırtlan Payı ve Kurtlar Sof-
rası adlı yapıtlarında Kurtuluş Savaşı Dönemi'ni işlemiştir.
E) Yazdığı radyo tiyatrolarıyla adından söz ettirmiş, bu oyun-
larını Gece Aşevi, Üç Turunçlar ve Yıldızlara Bakmak adlı
yapıtlarında toplamıştır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLE
Sinay kodi
17.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
15. Attila İlhan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) İkinci Yenicilere ve Garipçilere karşı olmuş, bir dönem Ma- viciler içinde yer almıştır. B) Duvar ve Sisler Bulvarı'nda daha çok aşk, intihar, sığınma, korku, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir. Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseyen şair, diván ve halk şiirini sentezleyerek kendine özgü bir şiir anlayışı oluş- turmuştur. D) Dersaadet'te Sabah Ezanları, Sırtlan Payı ve Kurtlar Sof- rası adlı yapıtlarında Kurtuluş Savaşı Dönemi'ni işlemiştir. E) Yazdığı radyo tiyatrolarıyla adından söz ettirmiş, bu oyun- larını Gece Aşevi, Üç Turunçlar ve Yıldızlara Bakmak adlı yapıtlarında toplamıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLE Sinay kodi 17.
. Öğretmen:
1
Necip Fazıl Kısakürek'in hemen hemen tüm şiirlerini ve
oyunlarını okudum. Maalesef onun dışında hiçbir eserini
okuyamadım.
Öğrenci:
En çok beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz şiirleri sora-
bilir miyim?
Öğretmen:
-
Bohem hayatını anlattığı ve yalnızlığı anlattığı şiirini
çok severim. Ancak tüm hayatı boyunca fikri izdıraplarını
yansıttığı şiiri bence onun zirve noktasıydı. Ayrıca belki
şiir değil ama bir yazarın geçirdiği ruh buhranını anlattığı
oyunu da bir şaheserdir.
Öğrenci:
Evet katılıyorum. O oyunu ben de okudum fakat diğer
oyunlarını okumaya fırsat bulamadım. Bunun dışında oto-
biyografik bir nitelik taşıyan o güzel eserini okudum.
Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Öğretmen, Necip Fazıl'ın Kafa Kâğıdı adlı eserini oku-
mamıştır.
B) Öğretmene göre Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl'ın
başyapıtıdır.
C) Öğretmene göre Necip Fazıl'ın şiirde zirve yaptığı şiir
Kaldırımlar'dır.
D) Öğrenci Necip Fazıl'ın Tohum adlı eserini okuyama-
mıştır.
E) Öğretmen Aynadaki Yalan adlı eseri okumamıştır.
ola
simdik
tekni
ler h
nikte
Bu
ger
B
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
. Öğretmen: 1 Necip Fazıl Kısakürek'in hemen hemen tüm şiirlerini ve oyunlarını okudum. Maalesef onun dışında hiçbir eserini okuyamadım. Öğrenci: En çok beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz şiirleri sora- bilir miyim? Öğretmen: - Bohem hayatını anlattığı ve yalnızlığı anlattığı şiirini çok severim. Ancak tüm hayatı boyunca fikri izdıraplarını yansıttığı şiiri bence onun zirve noktasıydı. Ayrıca belki şiir değil ama bir yazarın geçirdiği ruh buhranını anlattığı oyunu da bir şaheserdir. Öğrenci: Evet katılıyorum. O oyunu ben de okudum fakat diğer oyunlarını okumaya fırsat bulamadım. Bunun dışında oto- biyografik bir nitelik taşıyan o güzel eserini okudum. Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Öğretmen, Necip Fazıl'ın Kafa Kâğıdı adlı eserini oku- mamıştır. B) Öğretmene göre Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl'ın başyapıtıdır. C) Öğretmene göre Necip Fazıl'ın şiirde zirve yaptığı şiir Kaldırımlar'dır. D) Öğrenci Necip Fazıl'ın Tohum adlı eserini okuyama- mıştır. E) Öğretmen Aynadaki Yalan adlı eseri okumamıştır. ola simdik tekni ler h nikte Bu ger B
oga-
yeni
yer
ki-
MUBA YAYINLARI
19. On dokuz yaşındayken yayımlanan "Cumartesi Yal-
nızlığı" adlı ilk öykü kitabıyla dikkatleri çekmiştir. Bi-
reyin zengin iç dünyasını yansıtmaya öncelik veren
öyküler yazmıştır. Eserlerinde modernist ögelere yer
vermiştir. Romanlarında bireyler arasındaki iletişim-
sizliği, yakın tarihte yaşanmış bazı tanınmış kişilerin
yaşamlarını vb. işlemiştir. Pastırma Yazı, Dostlukla-
rin Son Günü gibi hikâyelerin yanında Destan Gönül-
ler, Her Gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi, Ölüm
İlişkileri, Bir Akşam Alacası gibi romanları vardır.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mustafa Kutlu
B) Semiha Ayverdi
C) Tarık Buğra
D) Orhan Kemal
Brin
E) Selim İleri
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
oga- yeni yer ki- MUBA YAYINLARI 19. On dokuz yaşındayken yayımlanan "Cumartesi Yal- nızlığı" adlı ilk öykü kitabıyla dikkatleri çekmiştir. Bi- reyin zengin iç dünyasını yansıtmaya öncelik veren öyküler yazmıştır. Eserlerinde modernist ögelere yer vermiştir. Romanlarında bireyler arasındaki iletişim- sizliği, yakın tarihte yaşanmış bazı tanınmış kişilerin yaşamlarını vb. işlemiştir. Pastırma Yazı, Dostlukla- rin Son Günü gibi hikâyelerin yanında Destan Gönül- ler, Her Gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi, Ölüm İlişkileri, Bir Akşam Alacası gibi romanları vardır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Mustafa Kutlu B) Semiha Ayverdi C) Tarık Buğra D) Orhan Kemal Brin E) Selim İleri
22.
romanındaki ütopya, Samim'in kaçış yeri olarak
seçtiği bir dünya olan Simeranya'dır. Yüz elli yıl sonraki
dünyayı anlatan Simeranya, bu dünyada çözüme ulaşa-
mayan meselelerin halledildiği, zıtlıkların ortadan kalktığı
ideal bir yerdir. Entelektüel bir aydın olan Samim'in üto-
pik dünyası Simeranya da "kutupluluk" fikri üzerine kur-
gulanmıştır. Simeranya, gerçek dünyadaki problemlerin,
zıtlıkların halledildiği bir mutluluk ülkesidir ve ideal olan-
dır. Samim'in, Simeranya'ya ait yazdığı yazılar, romanın
düşünce yapısını oluşturur. Yazar, Simeranya'da Samim
vasıtasıyla hemen her meseleyi "dip zıtlık" ilkesine bağlı
olarak ele alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Yalnızız
B) Bir Tereddüdün Romanı
C) Biz insanlar
D) Sözde Kızlar
E) Mahşer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
22. romanındaki ütopya, Samim'in kaçış yeri olarak seçtiği bir dünya olan Simeranya'dır. Yüz elli yıl sonraki dünyayı anlatan Simeranya, bu dünyada çözüme ulaşa- mayan meselelerin halledildiği, zıtlıkların ortadan kalktığı ideal bir yerdir. Entelektüel bir aydın olan Samim'in üto- pik dünyası Simeranya da "kutupluluk" fikri üzerine kur- gulanmıştır. Simeranya, gerçek dünyadaki problemlerin, zıtlıkların halledildiği bir mutluluk ülkesidir ve ideal olan- dır. Samim'in, Simeranya'ya ait yazdığı yazılar, romanın düşünce yapısını oluşturur. Yazar, Simeranya'da Samim vasıtasıyla hemen her meseleyi "dip zıtlık" ilkesine bağlı olarak ele alır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Yalnızız B) Bir Tereddüdün Romanı C) Biz insanlar D) Sözde Kızlar E) Mahşer
17. Okuduğu bir kitaptan sarsılarak etkilenen, kitabın vadet-
tiği yaşamın peşinden koşan genç bir kahramanın, Os-
man'ın, hikâyesidir. Canan, Rifki amca, Mehmet ve Dr.
Narin romanın diğer kahramanlarıdır. Eserin teması mo-
dernizmin doğurduğu iç sıkıntısı ve yalnızlıktır. Kahrama-
nın kendisi olmaya çalıştığı ve bunun yozlaşma, değer
kaybı ve tarihsellik üçgeninde incelendiği, üst kurmaca
bir özelliğe sahip eser alışılmış roman biçim ve teknik-
lerinden ayrılarak kahramanın iç dünyasında başlar ve
biter.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Cevdet Bey ve Oğuları
B) Yeni Hayat
C) Kara Kitap
D) Benim Adım Kırmızı
E) Kar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
17. Okuduğu bir kitaptan sarsılarak etkilenen, kitabın vadet- tiği yaşamın peşinden koşan genç bir kahramanın, Os- man'ın, hikâyesidir. Canan, Rifki amca, Mehmet ve Dr. Narin romanın diğer kahramanlarıdır. Eserin teması mo- dernizmin doğurduğu iç sıkıntısı ve yalnızlıktır. Kahrama- nın kendisi olmaya çalıştığı ve bunun yozlaşma, değer kaybı ve tarihsellik üçgeninde incelendiği, üst kurmaca bir özelliğe sahip eser alışılmış roman biçim ve teknik- lerinden ayrılarak kahramanın iç dünyasında başlar ve biter. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Cevdet Bey ve Oğuları B) Yeni Hayat C) Kara Kitap D) Benim Adım Kırmızı E) Kar
kişiyle
eyci,
den
an
Ki-
Türk Dili ve
13. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Türk
edebiyatıyla ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Şiirde Anadolu insanı ve coğrafyası, milli duygular,
mistik düşünceler işlenmiştir.
B) Tiyatroda sosyal ve psikolojik konuların yanında köy
ve kasaba konularına da ağırlık verilmiştir.
C) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopukluk gideril-
miştir.
D) Edebiyatta gerçekçi ve toplumcu bir anlayış benim-
senmiştir.
E) Hikâye ve romanda konular uzun bir süre romantik bir
yaklaşımla ele alınmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
kişiyle eyci, den an Ki- Türk Dili ve 13. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatıyla ilgili doğru bir yargı değildir? A) Şiirde Anadolu insanı ve coğrafyası, milli duygular, mistik düşünceler işlenmiştir. B) Tiyatroda sosyal ve psikolojik konuların yanında köy ve kasaba konularına da ağırlık verilmiştir. C) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopukluk gideril- miştir. D) Edebiyatta gerçekçi ve toplumcu bir anlayış benim- senmiştir. E) Hikâye ve romanda konular uzun bir süre romantik bir yaklaşımla ele alınmıştır.
22. Öğretmen:enga
Necip Fazıl Kısakürek'in hemen hemen tüm şiirlerini ve
oyunlarını okudum. Maalesef onun dışında hiçbir eserini
okuyamadım.
Öğrenci:
- En çok beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz şiirleri sora-
bilir miyim?
Öğretmen:
- Bohem hayatını anlattığı ve yalnızlığı anlattığı şiirini
çok severim. Ancak tüm hayatı boyunca fikri izdıraplarını
yansıttığı şiiri bence onun zirve noktasıydı. Ayrıca belki
şiir değil ama bir yazarın geçirdiği ruh buhranını anlattığı
oyunu da bir şaheserdir.
Öğrenci:
- Evet katılıyorum. O oyunu ben de okudum fakat diğer
oyunlarını okumaya fırsat bulamadım. Bunun dışında oto-
biyografik bir nitelik taşıyan o güzel eserini okudum.
Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Öğretmen, Necip Fazıl'ın Kafa Kâğıdı adlı eserini oku-
mssysmamıştır..
B) Öğretmene göre Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl'ın
başyapıtıdır.
C) Öğretmene göre Necip Fazıl'ın şiirde zirve yaptığı şiir
Kaldırımlar'dır.
D) Öğrenci Necip Fazıl'ın Tohum adlı eserini okuyama-
mıştır.
bE) Öğretmen Aynadaki Yalan adlı eseri okumamıştır. -
seu nimales saveamano yaom mini
famillbeered nebriguings nane ungh
C
AY
23. C
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
22. Öğretmen:enga Necip Fazıl Kısakürek'in hemen hemen tüm şiirlerini ve oyunlarını okudum. Maalesef onun dışında hiçbir eserini okuyamadım. Öğrenci: - En çok beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz şiirleri sora- bilir miyim? Öğretmen: - Bohem hayatını anlattığı ve yalnızlığı anlattığı şiirini çok severim. Ancak tüm hayatı boyunca fikri izdıraplarını yansıttığı şiiri bence onun zirve noktasıydı. Ayrıca belki şiir değil ama bir yazarın geçirdiği ruh buhranını anlattığı oyunu da bir şaheserdir. Öğrenci: - Evet katılıyorum. O oyunu ben de okudum fakat diğer oyunlarını okumaya fırsat bulamadım. Bunun dışında oto- biyografik bir nitelik taşıyan o güzel eserini okudum. Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Öğretmen, Necip Fazıl'ın Kafa Kâğıdı adlı eserini oku- mssysmamıştır.. B) Öğretmene göre Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl'ın başyapıtıdır. C) Öğretmene göre Necip Fazıl'ın şiirde zirve yaptığı şiir Kaldırımlar'dır. D) Öğrenci Necip Fazıl'ın Tohum adlı eserini okuyama- mıştır. bE) Öğretmen Aynadaki Yalan adlı eseri okumamıştır. - seu nimales saveamano yaom mini famillbeered nebriguings nane ungh C AY 23. C C
Roman, Naim Efendi'nin Cihangir'deki konağında sür-
dürülen hayat tarzından Servet Bey'in Şişli'de kiraladığı
apartman dairesindeki yaşam biçimine geçişin hikâyesi
olarak düşünülebilir.
Tipik bir Servetifünun romanı olan eserde, İstanbul'un
matbuat hayatı, farklı sanat görüşlerine mensup sanat-
kârların birbirleriyle olan rekabeti, Servetifünun neslinin
dünya görüşü gibi dönemi aydınlatan pek çok unsuru
bulmak mümkündür.
Romanın Avrupa görmüş kahramanı Meftun Bey, İstan-
bul'a döndükten sonra çevresindekileri de alafranga ya-
şayışa zorlayan, bu konuda kararlı biridir. Özellikle ala-
franga görgü kuralları konusunda çok titiz olan Meftun
Bey, medeni olmanın bu kurallara uymaktan geçtiğine
inanmaktadır.
Roman, ismini İstanbul'da o dönemde faaliyette olan bir
tramvay hattından alır. Bu tramvay hattından hareketle
Batılılaşma maceramızın Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki
toplumsal yansımaları üzerinde durur.
Aşağıdaki eserlerden hangisi verilen açıklamalardan bi-
riyle ilişkilendirilemez?
A) Fatih-Harbiye
B) Ayaşlı ve Kiracıları
Kiralık Konak
D) Mai ve Siyah
E) Şipsevdi
20℃
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Roman, Naim Efendi'nin Cihangir'deki konağında sür- dürülen hayat tarzından Servet Bey'in Şişli'de kiraladığı apartman dairesindeki yaşam biçimine geçişin hikâyesi olarak düşünülebilir. Tipik bir Servetifünun romanı olan eserde, İstanbul'un matbuat hayatı, farklı sanat görüşlerine mensup sanat- kârların birbirleriyle olan rekabeti, Servetifünun neslinin dünya görüşü gibi dönemi aydınlatan pek çok unsuru bulmak mümkündür. Romanın Avrupa görmüş kahramanı Meftun Bey, İstan- bul'a döndükten sonra çevresindekileri de alafranga ya- şayışa zorlayan, bu konuda kararlı biridir. Özellikle ala- franga görgü kuralları konusunda çok titiz olan Meftun Bey, medeni olmanın bu kurallara uymaktan geçtiğine inanmaktadır. Roman, ismini İstanbul'da o dönemde faaliyette olan bir tramvay hattından alır. Bu tramvay hattından hareketle Batılılaşma maceramızın Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki toplumsal yansımaları üzerinde durur. Aşağıdaki eserlerden hangisi verilen açıklamalardan bi- riyle ilişkilendirilemez? A) Fatih-Harbiye B) Ayaşlı ve Kiracıları Kiralık Konak D) Mai ve Siyah E) Şipsevdi 20℃
23. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Peyami Safa, Sözde Kızlar romanında İstanbul'un
yozlaşmışlığına karşı Anadolu'yu bir ideal olarak
sunar.
B) Abbas Sayar tarafından yazılan Yılkı Atı, artık işe
yaramadığı düşüncesiyle zorlu doğa şartlarına
bırakılan Doru'nun yaşadıklarını anlatır.
C) Mustafa Necati Sepetçioğlu tarafından kaleme
alınan Kilit, Anadolu'nun kapılarının Türklere
açılışını, Alpaslan'ın güçlü oğlu Melikşah'ın
yaptıklarını aktarır.
D) Rifat Ilgaz; Zübük, Deliler Boşandı, Yüz Liraya Bir
Deli adlı eserlerinde kendi yaşadığı çevreyi eleştirel
bir bakış açısıyla ele almıştır.
E) Samim Kocagöz; Bir Şehrin İki Kapısı, Bir Karış
Toprak, Yılan Hikâyesi gibi daha çok, Söke yöresini
ele aldığı romanlarıyla dikkat çeker.
me, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
24. C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
23. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Peyami Safa, Sözde Kızlar romanında İstanbul'un yozlaşmışlığına karşı Anadolu'yu bir ideal olarak sunar. B) Abbas Sayar tarafından yazılan Yılkı Atı, artık işe yaramadığı düşüncesiyle zorlu doğa şartlarına bırakılan Doru'nun yaşadıklarını anlatır. C) Mustafa Necati Sepetçioğlu tarafından kaleme alınan Kilit, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılışını, Alpaslan'ın güçlü oğlu Melikşah'ın yaptıklarını aktarır. D) Rifat Ilgaz; Zübük, Deliler Boşandı, Yüz Liraya Bir Deli adlı eserlerinde kendi yaşadığı çevreyi eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır. E) Samim Kocagöz; Bir Şehrin İki Kapısı, Bir Karış Toprak, Yılan Hikâyesi gibi daha çok, Söke yöresini ele aldığı romanlarıyla dikkat çeker. me, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24. C
E HAZIRLIK
8. Geleneksel ya da İslami unsurlar aşağıdaki eser
gisinde yer almaz?
A) Yağmur - Nurullah Genç
B) Ahid Kulesi - Nuri Pakdil
C) Kuşluk Saatleri - Ebubekir Eroğlu
D) Hızırla Kırk Saat- Sezai Karakoç
E Yerleşik Yabancı - Metin Altıok
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
E HAZIRLIK 8. Geleneksel ya da İslami unsurlar aşağıdaki eser gisinde yer almaz? A) Yağmur - Nurullah Genç B) Ahid Kulesi - Nuri Pakdil C) Kuşluk Saatleri - Ebubekir Eroğlu D) Hızırla Kırk Saat- Sezai Karakoç E Yerleşik Yabancı - Metin Altıok
Abdiesil
Däreni
23. Radyo oyunları, tiyatro, senaryo ve pek çok gazete-
de makaleler yazan -
---
asıl ününü toplumcu gerçek-
çi çizgide yazdığı öykü ve romanlarıyla sağlamıştır.
Batı Anadolu'daki gelenek ve görenekleri, değerle-
ri, sosyal hayatı; meddah taklitlerine, halk masal ve
hikâye deyişlerine de yer vererek anlatır. Refik Ha-
lit'le başlayan memleket hikâyeciliğini yergici bir dil-
le devam ettirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından
çok partili sisteme geçildiği yıllarda demokratik orta-
mın yarattığı çelişkiler üzerinde durmuş; ekonomik
ve teknolojik gelişmelerden payını alamayan, çağa
ayak uyduramayan köylülerin sorunlarını işlemiştir.
İlk romanı olan, aynı zamanda psikolojik yabancılaş-
manın Türk romanındaki ilk örneği kabul edilen De-
nizin Çağırışı'nda çevresiyle uyumsuz bir öğretme-
nin hikâyesini anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
B) Faik Baysal
A) Talip Apaydın
C) Samim Kocagöz
D) Kemal Bilbaşar
Prf Yayınl
E) Orhan Hançerlioğlu
Yukarı
Serve
daki
2
B)
9
D)
E)
7
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Abdiesil Däreni 23. Radyo oyunları, tiyatro, senaryo ve pek çok gazete- de makaleler yazan - --- asıl ününü toplumcu gerçek- çi çizgide yazdığı öykü ve romanlarıyla sağlamıştır. Batı Anadolu'daki gelenek ve görenekleri, değerle- ri, sosyal hayatı; meddah taklitlerine, halk masal ve hikâye deyişlerine de yer vererek anlatır. Refik Ha- lit'le başlayan memleket hikâyeciliğini yergici bir dil- le devam ettirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok partili sisteme geçildiği yıllarda demokratik orta- mın yarattığı çelişkiler üzerinde durmuş; ekonomik ve teknolojik gelişmelerden payını alamayan, çağa ayak uyduramayan köylülerin sorunlarını işlemiştir. İlk romanı olan, aynı zamanda psikolojik yabancılaş- manın Türk romanındaki ilk örneği kabul edilen De- nizin Çağırışı'nda çevresiyle uyumsuz bir öğretme- nin hikâyesini anlatmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? B) Faik Baysal A) Talip Apaydın C) Samim Kocagöz D) Kemal Bilbaşar Prf Yayınl E) Orhan Hançerlioğlu Yukarı Serve daki 2 B) 9 D) E) 7
E) Kahramanların ruh
değerlendirilmiştir.
8.
Halit Ziya'nın akımı nasıl yorumladığını ve
Fransız edebiyatını kaynak alan yöntemini daha iyi
anlayabilmek için henüz Servetifünun kurulmadan
önce yazdığı
adlı kuramsal eserini ve olgunluk
dönemi eserlerinden -- adlı romanını incelemek
yerinde olur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangileri getirilmelidir?
-
A) natüralist - Hikâye - Kırık Hayatlar
B) romantik - Sanata Dair – Mai ve Siyah
-
C) klasik - Roman - Kirk Yıl
-
-
-
D) realist - Hikâye - Aşk-ı Memnu
E) realist - Edebiyat Üzerine Makaleler – Mezar-
dan Sesler
-
-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
E) Kahramanların ruh değerlendirilmiştir. 8. Halit Ziya'nın akımı nasıl yorumladığını ve Fransız edebiyatını kaynak alan yöntemini daha iyi anlayabilmek için henüz Servetifünun kurulmadan önce yazdığı adlı kuramsal eserini ve olgunluk dönemi eserlerinden -- adlı romanını incelemek yerinde olur. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangileri getirilmelidir? - A) natüralist - Hikâye - Kırık Hayatlar B) romantik - Sanata Dair – Mai ve Siyah - C) klasik - Roman - Kirk Yıl - - - D) realist - Hikâye - Aşk-ı Memnu E) realist - Edebiyat Üzerine Makaleler – Mezar- dan Sesler - -
is
bunun sonuçlarını eserlerinde ele alır.
Sepetçioğlu)
E)
Dönemi'nde yaşanan sürgünleri işlemiştir. Romanın
----, “Bir Sürgün" adlı romanında ----, II. Abdülhamit
kahramanı Doktor Hikmet, Abdülhamit Dönemi
aydınlarını ve onların zihniyetini temsil eder. (Yakup Kadri
Karaosmanoğlu)
Bir sorson
Bir Vordi
Mobegint fatin - un sepetciople
200 Bilm Diger Deli
Romanlar
agur
color
sei
•
10.
Roman 100 temel eserden biridir. 1975 Peyami Safa
Roman Yarışması'nda başarı ödülü alan eserin konusu
son yüz elli yılın toplumsal yaşamından alınmıştır. Cin
ve şeytanlar gibi fantastik ögelerin bulunduğu eserde
su
millî değerler
ve inançların yok oluşu önemli bir yer Cou
tutar.
Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli bir romandır. Millî
Mücadele'ye İstanbul üzerinden değil, doğrudan
Ankara'dan bakan bu romanda “Yıldız" adlı kahramanın
kişisel öyküsü anlatılır.
Türk kültürünü yansıtması bakımından çok önemli bir
romandır. Ötüken'in Türklere yeniden yurt oluşunun
anlatıldığı bu tarihî romanda, geride kalan tek Türk'ün
bile devlet kurabileceği düşüncesi işlenmiştir.
Olayların bir kadın karakterin ağzından aktarıldığı bu
romanın konusu Abdülaziz, V. Murat ve Abdülhamit'in
hükümdarlık zamanlarında geçer. Yazarın son romanı
olan eser, roman kahramanının kendi hayatını anlattığı
bir kitap yazması şeklinde düzenlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen bu
romanlardan biri değildir?
Cond 2
Handan
A) Dikmen Yıldızı
Aka Gond
- Bakeddet
D) Hep o Şarkı
C) Sokakta Boholde
E) Bozkurtlar Diriliyor
V Kadı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
is bunun sonuçlarını eserlerinde ele alır. Sepetçioğlu) E) Dönemi'nde yaşanan sürgünleri işlemiştir. Romanın ----, “Bir Sürgün" adlı romanında ----, II. Abdülhamit kahramanı Doktor Hikmet, Abdülhamit Dönemi aydınlarını ve onların zihniyetini temsil eder. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) Bir sorson Bir Vordi Mobegint fatin - un sepetciople 200 Bilm Diger Deli Romanlar agur color sei • 10. Roman 100 temel eserden biridir. 1975 Peyami Safa Roman Yarışması'nda başarı ödülü alan eserin konusu son yüz elli yılın toplumsal yaşamından alınmıştır. Cin ve şeytanlar gibi fantastik ögelerin bulunduğu eserde su millî değerler ve inançların yok oluşu önemli bir yer Cou tutar. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli bir romandır. Millî Mücadele'ye İstanbul üzerinden değil, doğrudan Ankara'dan bakan bu romanda “Yıldız" adlı kahramanın kişisel öyküsü anlatılır. Türk kültürünü yansıtması bakımından çok önemli bir romandır. Ötüken'in Türklere yeniden yurt oluşunun anlatıldığı bu tarihî romanda, geride kalan tek Türk'ün bile devlet kurabileceği düşüncesi işlenmiştir. Olayların bir kadın karakterin ağzından aktarıldığı bu romanın konusu Abdülaziz, V. Murat ve Abdülhamit'in hükümdarlık zamanlarında geçer. Yazarın son romanı olan eser, roman kahramanının kendi hayatını anlattığı bir kitap yazması şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen bu romanlardan biri değildir? Cond 2 Handan A) Dikmen Yıldızı Aka Gond - Bakeddet D) Hep o Şarkı C) Sokakta Boholde E) Bozkurtlar Diriliyor V Kadı
A
Y
ten alır.
C) Diyalog ve koro bölümleri vardır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.
A
Y
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı var-
dır?
A) Tirat, tiyatroda tek kişinin yaptığı uzun, etkili konuşmadır.
BY/Mimik
, duygu ve düşüncelerin yüz ifadesiyle yansıtıl-
masıdır.
C) Replik, sahnenin arkasında duran ve gerektiğinde
oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan görevlidir.
DJ Sahne, tiyatro eserinde bir perdelik bölümün, dekor ba-
kımından değişik olan küçük kısımlarıdır.
E) Perde, tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından ka-
panmasına kadar geçen bölümdür.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
A Y ten alır. C) Diyalog ve koro bölümleri vardır. D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur. E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır. A Y Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı var- dır? A) Tirat, tiyatroda tek kişinin yaptığı uzun, etkili konuşmadır. BY/Mimik , duygu ve düşüncelerin yüz ifadesiyle yansıtıl- masıdır. C) Replik, sahnenin arkasında duran ve gerektiğinde oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan görevlidir. DJ Sahne, tiyatro eserinde bir perdelik bölümün, dekor ba- kımından değişik olan küçük kısımlarıdır. E) Perde, tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından ka- panmasına kadar geçen bölümdür.
10. A
d
7.
Koca Çınar adıyla tanınmıştır. Şiir, mizahi öykü, oyun
gibi birçok türde yazmıştır. Çocuk edebiyatı üzerine
yoğunlaşmıştır. Roman da yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Arif Damar
B) Rifat Ilgaz
C) Ahmet Arif
D) Nazım Hikmet Ran
E) Hasan Hüseyin Korkmazgil
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
10. A d 7. Koca Çınar adıyla tanınmıştır. Şiir, mizahi öykü, oyun gibi birçok türde yazmıştır. Çocuk edebiyatı üzerine yoğunlaşmıştır. Roman da yazmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Arif Damar B) Rifat Ilgaz C) Ahmet Arif D) Nazım Hikmet Ran E) Hasan Hüseyin Korkmazgil