Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) Soruları

C
23. Reşat Nuri Güntekin, 1919-1932 yılları arasında
yayımladığı öykü kitaplarında Tanrı Misafiri, Sönmüş
1
Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler adlarını
II
taşıyan dördü Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanmıştır.
III
Romanlarında Doğu ile ilgili sorunlara genişçe yer veren yazar,
IV
26.
öykülerinde daha çok evlilikle ilgili konuları ele almış,
bunun yanı sıra, meslek sahibi kadınların durumu, modern
yaşayışın yanlış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması,
V
çocukların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı gibi
konulara değinmiştir.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
F
D) IV
E) V
A)
1
-
B) II C) III
Temelerde
+
ron
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
C 23. Reşat Nuri Güntekin, 1919-1932 yılları arasında yayımladığı öykü kitaplarında Tanrı Misafiri, Sönmüş 1 Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler adlarını II taşıyan dördü Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanmıştır. III Romanlarında Doğu ile ilgili sorunlara genişçe yer veren yazar, IV 26. öykülerinde daha çok evlilikle ilgili konuları ele almış, bunun yanı sıra, meslek sahibi kadınların durumu, modern yaşayışın yanlış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması, V çocukların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı gibi konulara değinmiştir. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? F D) IV E) V A) 1 - B) II C) III Temelerde + ron
19.
Yaso kond
kevel
1. Sadri Ertem'le birlikte başlatılan,
Anadolu gerçeklerine yönelme, köylü
ve işçi sorunlarını dile getirme olarak
da tanımlanan "oplumsal gerçekçilik”
anlayışının temsilcisi olan sanatçının
Değirmen, Kağnı, Ses, Sırça Köşk gibi
hikâye kitapları vardır.
II. Hikâye yazmayı roman yazmak için kalem
bilemek olarak gören sanatçı, Nâzım
Hikmet'in tavsiyesiyle şiirden nesre
geçmiştir. Gazete ve dergilerde yayımlanan
hikâyelerinden sonra ilk hikâye kitabi,
Ekmek Kavgası ismiyle 1949 yılında
yayımlanmıştır.
Bu parçalarda sözü edilen sanatçılar
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
1
II
A) Kemal Tahir
B) Sabahattin Ali
C) Kemal Tahir
D) Samim Kocagöz
E) Sabahattin Ali
Yaşar Kemal
Fakir Baykurt
Orhan Kemal
Yaşar Kemal
Orhan Kemal
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
19. Yaso kond kevel 1. Sadri Ertem'le birlikte başlatılan, Anadolu gerçeklerine yönelme, köylü ve işçi sorunlarını dile getirme olarak da tanımlanan "oplumsal gerçekçilik” anlayışının temsilcisi olan sanatçının Değirmen, Kağnı, Ses, Sırça Köşk gibi hikâye kitapları vardır. II. Hikâye yazmayı roman yazmak için kalem bilemek olarak gören sanatçı, Nâzım Hikmet'in tavsiyesiyle şiirden nesre geçmiştir. Gazete ve dergilerde yayımlanan hikâyelerinden sonra ilk hikâye kitabi, Ekmek Kavgası ismiyle 1949 yılında yayımlanmıştır. Bu parçalarda sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 1 II A) Kemal Tahir B) Sabahattin Ali C) Kemal Tahir D) Samim Kocagöz E) Sabahattin Ali Yaşar Kemal Fakir Baykurt Orhan Kemal Yaşar Kemal Orhan Kemal
CAP
20. Romanın ilk kısımlarındaki fabrika hayatından alınmış,
iş paydos saatleri, kadın atölye gece mesaisi, fabrika
kazanları ve grev sahneleri, Zehra, Melek, sakallı, pat-
ron, Serap, babası, Zahide, verem Aliye, Zehra Teyze,
Hafız Mürteza tipleri birçok keskin hatlarla ve çok can-
li renklerle çizilmiş levhalardır. Bunları yazan müellif
birinci sinif bir edebiyat yapmıştır ve işte mevzuunu
mevcut realitelerden almış bulunan bu eser için yukar-
da bahsettiğimiz ufak tefek hatalarına rağmen Türk di-
linde yazılmış olan romanların en güzellerinden biridir.
Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdaki edebî
anlayışlardan hangisine uygun yazılmıştır?
A) Bireyin iç dünyasını esas alan roman
Toplumcu gerçekçi roman
C) Memleket edebiyatı romanı
D) Dinî ve millî değerleri ön plana çıkaran roman
E) Postmodern roman
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
CAP 20. Romanın ilk kısımlarındaki fabrika hayatından alınmış, iş paydos saatleri, kadın atölye gece mesaisi, fabrika kazanları ve grev sahneleri, Zehra, Melek, sakallı, pat- ron, Serap, babası, Zahide, verem Aliye, Zehra Teyze, Hafız Mürteza tipleri birçok keskin hatlarla ve çok can- li renklerle çizilmiş levhalardır. Bunları yazan müellif birinci sinif bir edebiyat yapmıştır ve işte mevzuunu mevcut realitelerden almış bulunan bu eser için yukar- da bahsettiğimiz ufak tefek hatalarına rağmen Türk di- linde yazılmış olan romanların en güzellerinden biridir. Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdaki edebî anlayışlardan hangisine uygun yazılmıştır? A) Bireyin iç dünyasını esas alan roman Toplumcu gerçekçi roman C) Memleket edebiyatı romanı D) Dinî ve millî değerleri ön plana çıkaran roman E) Postmodern roman
21. Cumhuriyet sonrası Türk romanında, Cumhuriyet kazanım-
larıyla donatılmış öğretmen tipinin önemli bir yer tuttuğu
görülür. Pek çok romancı Cumhuriyet'in yeni değerler bütü-
nünü topluma ulaştırmanın bir yolu olarak romanlarında
çoğu kez idealist öğretmen tiplerine yer verirken yeni rejimin
önünde engel olarak gördükleri tehlikeleri de bu tipin kar-
şısına yerleştirmiştir. Bu olumlu ve olumsuz kahramanlar
aracılığıyla yeni toplumun sağlıklı inşaasını hedeflemişlerdir.
Bu metinde anlatılan idealist öğretmen tipine
I. Çalıkuşu'nun Feride'si t
II. Huzur'un Mümtaz'ı
III. Yorgun Savaşçı'nın Cemil'i
IV. Vurun Kahpeye'nin Aliye'si
hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız!
I ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
C) II ve III
onrokti bazı bir rüzgâr
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
21. Cumhuriyet sonrası Türk romanında, Cumhuriyet kazanım- larıyla donatılmış öğretmen tipinin önemli bir yer tuttuğu görülür. Pek çok romancı Cumhuriyet'in yeni değerler bütü- nünü topluma ulaştırmanın bir yolu olarak romanlarında çoğu kez idealist öğretmen tiplerine yer verirken yeni rejimin önünde engel olarak gördükleri tehlikeleri de bu tipin kar- şısına yerleştirmiştir. Bu olumlu ve olumsuz kahramanlar aracılığıyla yeni toplumun sağlıklı inşaasını hedeflemişlerdir. Bu metinde anlatılan idealist öğretmen tipine I. Çalıkuşu'nun Feride'si t II. Huzur'un Mümtaz'ı III. Yorgun Savaşçı'nın Cemil'i IV. Vurun Kahpeye'nin Aliye'si hangileri örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnız! I ve IV D) II ve IV E) III ve IV C) II ve III onrokti bazı bir rüzgâr
3.
Samim Kocagöz, Bir Şehrin İki Kapısı adlı roma-
I
11
ninda küçük kent eşrafı ile aydın gençler arasında-
ki çelişkileri sergiledi. Onuncu Köy romanında
ağa-köylü çatışmasını anlattı. Kalpaklılar ve Dolu
IV
Dizgin adlı romanlarında belgelerden de yararla-
V
narak iç isyanları, ordunun örgütlenmesini, yurtse-
verlerin İstanbul'un işgali sırasındaki gizli eylemle-
rini ve Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli aşamalarını
anlattı.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II
DIV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
3. Samim Kocagöz, Bir Şehrin İki Kapısı adlı roma- I 11 ninda küçük kent eşrafı ile aydın gençler arasında- ki çelişkileri sergiledi. Onuncu Köy romanında ağa-köylü çatışmasını anlattı. Kalpaklılar ve Dolu IV Dizgin adlı romanlarında belgelerden de yararla- V narak iç isyanları, ordunun örgütlenmesini, yurtse- verlerin İstanbul'un işgali sırasındaki gizli eylemle- rini ve Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli aşamalarını anlattı. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II DIV E) V
1. Sohbet ve makale türünde verdiği onlarca eserle Türk
edebiyatı araştırmalarının en büyük ismi olmuştur.
II. Sanat hayatında roman dışında hikâye ve tiyatro oyun-
ları da yazmıştır.
III. Eserleri edebiyatımızdaki nehir roman anlayışının en iyi
örneklerini meydana getirmektedir.
IV. Eserlerinde Türk tarihi, Milli Mücadele ve Türk kültürü
gibi temalara yoğunlaşmıştır.
V. "Kilit, Anahtar, Kapı, Konak ve Çatı" romanları tarihsel
olarak birbirinin devamı niteliğindedir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi Mustafa Necati Sepet-
çioğlu ile ilgili yanlış bir bilgidir?
E) V
D) IV
C) III
B) 11
A) 1
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
1. Sohbet ve makale türünde verdiği onlarca eserle Türk edebiyatı araştırmalarının en büyük ismi olmuştur. II. Sanat hayatında roman dışında hikâye ve tiyatro oyun- ları da yazmıştır. III. Eserleri edebiyatımızdaki nehir roman anlayışının en iyi örneklerini meydana getirmektedir. IV. Eserlerinde Türk tarihi, Milli Mücadele ve Türk kültürü gibi temalara yoğunlaşmıştır. V. "Kilit, Anahtar, Kapı, Konak ve Çatı" romanları tarihsel olarak birbirinin devamı niteliğindedir. Yukarıdaki cümlelerden hangisi Mustafa Necati Sepet- çioğlu ile ilgili yanlış bir bilgidir? E) V D) IV C) III B) 11 A) 1
Deneme
23. Cumhuriyet Dönemi toplumcu romanıyla ilgili
konferansta konuşmacılar aşağıdaki bilgiler ve
Türk edebiyatında toplumcu yapıtların ilk örnekler
1. Konuşmacı
toplumcu
ve uyad eddetmişler,
ardir
sini yansıtması
esi gerektiğini
1930'lu yıllarda ortaya konmuştur. İlk
Çıkriklar Durunca'dir.
II. Konuşmacı
Köy adlı köy notlarının yayımlanmasıyla olur. Bu no
Toplumcu romanin asıl gelişimi, 1955 yılında Bizin
a ve sözcüksel
Winin mantıksal
dili inşa
clara taşımas
didaktik bir
ci plana iten
er şeyden önce
müşlerdir.
yayımlanınca köye ve köylüye ilgi artar.
III. Konuşmacı
- 1950'li yıllardan sonra toplumcu gerçekçi roman
yaşadığı çatışmayı anlatan Irazca'nın Dirliği gerçek
iyice gelişir. Bunlar içinde Irazca ve oğlunun köylülerle
anlamda ilk toplumcu yapıtlardan olur.
IV. Konuşmacı
- Toplumcu romanın ideolojik anlamda ilk örneği
bence Abdi Ağa'ya karşı ayaklanan köylülerin anlatılara
Ince Memed'dir. Sosyalizmdeki eşitlikçi toplum
özleminin yansıtıldığı yapıt, destansı anlatımıyla da
geleneksel anlatılara selam gönderir.
V. Konuşmacı
Toplumcu romanın en nitelikli örnekleri arasında,
Egeli tütün işçilerinin yaşadıkları zorlukları anlatan
yapıtlar sayılabilir. Tütün Zamanı'nda Zeliş ile Cemal'in
arasındaki aşkın arka planında yaşanan toplumsal
çatışmalar yazınsalliktan ödün verilmeden anlatılır.
Cve III
Strateji Yayinlari
Aşağıdaki yazarlardan
hangisi konuşmacıların
değindiği yapıtların
yazarları arasında değildir?
y Saditi Ertem
B) Yaşar Kemal
AYSadri
Necati Camali
Fakir Baykurt
(Ey Samim Kocagöz
24.
İslam uygarlığının kendine özgü değer yaralarını
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Deneme 23. Cumhuriyet Dönemi toplumcu romanıyla ilgili konferansta konuşmacılar aşağıdaki bilgiler ve Türk edebiyatında toplumcu yapıtların ilk örnekler 1. Konuşmacı toplumcu ve uyad eddetmişler, ardir sini yansıtması esi gerektiğini 1930'lu yıllarda ortaya konmuştur. İlk Çıkriklar Durunca'dir. II. Konuşmacı Köy adlı köy notlarının yayımlanmasıyla olur. Bu no Toplumcu romanin asıl gelişimi, 1955 yılında Bizin a ve sözcüksel Winin mantıksal dili inşa clara taşımas didaktik bir ci plana iten er şeyden önce müşlerdir. yayımlanınca köye ve köylüye ilgi artar. III. Konuşmacı - 1950'li yıllardan sonra toplumcu gerçekçi roman yaşadığı çatışmayı anlatan Irazca'nın Dirliği gerçek iyice gelişir. Bunlar içinde Irazca ve oğlunun köylülerle anlamda ilk toplumcu yapıtlardan olur. IV. Konuşmacı - Toplumcu romanın ideolojik anlamda ilk örneği bence Abdi Ağa'ya karşı ayaklanan köylülerin anlatılara Ince Memed'dir. Sosyalizmdeki eşitlikçi toplum özleminin yansıtıldığı yapıt, destansı anlatımıyla da geleneksel anlatılara selam gönderir. V. Konuşmacı Toplumcu romanın en nitelikli örnekleri arasında, Egeli tütün işçilerinin yaşadıkları zorlukları anlatan yapıtlar sayılabilir. Tütün Zamanı'nda Zeliş ile Cemal'in arasındaki aşkın arka planında yaşanan toplumsal çatışmalar yazınsalliktan ödün verilmeden anlatılır. Cve III Strateji Yayinlari Aşağıdaki yazarlardan hangisi konuşmacıların değindiği yapıtların yazarları arasında değildir? y Saditi Ertem B) Yaşar Kemal AYSadri Necati Camali Fakir Baykurt (Ey Samim Kocagöz 24. İslam uygarlığının kendine özgü değer yaralarını
Paraf Yayınları
12. Siz
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
Si
E
Klasisizmde konuya değil, konunun ele alış biçimine
değer verildiğinden aynı olay birçok kez anlatılmıştır.
9
B.
S
B) Fütürizm; İtalyan şair Marinetti'nin öncülüğünde
geleneksel sanat anlayışına tepki olarak çıkan,
edebiyat ve sanata makineyi, hızı ve dinamizmi
sokan edebiyat akımıdır.
A
Sembolizmde sanatçılar, insanla tabiatın kaynaşması
üzerinde durmuşlar; dış gerçeği olduğu gibi tasvir
etmişlerdir.
D) Naturalist yazarlar, kahramanlarını içinden çıktıkları
sosyal çevrenin diliyle konuşturmuş; yerel
söyleyişlere, argo ve kaba sözlere yer vererek
sokağın dilini edebiyata taşımışlardır.
E) Realizmde insanın kişiliğinin oluşumunda doğal ve
sosyal çevrenin etkisine inanıldığı için çevre
betimlemeleri, örf ve âdetlerin anlatımına önem
verilmiştir.
3
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
Paraf Yayınları 12. Siz 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Si E Klasisizmde konuya değil, konunun ele alış biçimine değer verildiğinden aynı olay birçok kez anlatılmıştır. 9 B. S B) Fütürizm; İtalyan şair Marinetti'nin öncülüğünde geleneksel sanat anlayışına tepki olarak çıkan, edebiyat ve sanata makineyi, hızı ve dinamizmi sokan edebiyat akımıdır. A Sembolizmde sanatçılar, insanla tabiatın kaynaşması üzerinde durmuşlar; dış gerçeği olduğu gibi tasvir etmişlerdir. D) Naturalist yazarlar, kahramanlarını içinden çıktıkları sosyal çevrenin diliyle konuşturmuş; yerel söyleyişlere, argo ve kaba sözlere yer vererek sokağın dilini edebiyata taşımışlardır. E) Realizmde insanın kişiliğinin oluşumunda doğal ve sosyal çevrenin etkisine inanıldığı için çevre betimlemeleri, örf ve âdetlerin anlatımına önem verilmiştir. 3
12. I. İçe dönük kişiliği şiirlerine de yansımıştır, ka-
palı bir dili vardır.
II. “Menziller" kitabıyla birlikte İslami düşünceyi
ön plana alır.
III. Çocuk sevgisi ve terbiyesi şiirlerinin baştacıdır,
İslam coğrafyasını kucaklamak ve bütün ina-
nanların birlikteliği şiirlerinin ana tezidir.
IV. Son kitabı "Korku ve Yakarış"ta, Kierkegaard
etkisini yaşam, ölüm, günah, kaygı kavramları
ile okurların karşısına çıkar.
V. Şiirlerinde biçimsel endişeler taşır, dış yapı
ögelerine (uyak, ölçü, vb.) önem verir.
Cahit Zarifoğlu ile ilgili yukarıda verilenlerin
hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
12. I. İçe dönük kişiliği şiirlerine de yansımıştır, ka- palı bir dili vardır. II. “Menziller" kitabıyla birlikte İslami düşünceyi ön plana alır. III. Çocuk sevgisi ve terbiyesi şiirlerinin baştacıdır, İslam coğrafyasını kucaklamak ve bütün ina- nanların birlikteliği şiirlerinin ana tezidir. IV. Son kitabı "Korku ve Yakarış"ta, Kierkegaard etkisini yaşam, ölüm, günah, kaygı kavramları ile okurların karşısına çıkar. V. Şiirlerinde biçimsel endişeler taşır, dış yapı ögelerine (uyak, ölçü, vb.) önem verir. Cahit Zarifoğlu ile ilgili yukarıda verilenlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
ve
-
Gerek roman gerekse hikâyelerinin değişmez ve
temel konusu deniz deniz insanlarıdır.
Bodrum'da bulunduğu uzun yıllar boyunca kendini
bir taraftan tabiata, denize, deniz insanlarına
verirken diğer taraftan bu dünyanın hikâye ve
romanını yazmaya gayret etmiştir. İlk hikâye kitabı
Ege Kıyılarında (1939) fazla ilgi çekmediyse de ilk
romanı — ona şöhretin kapılarını aralamıştır.
39. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Korsan Çıkmazı
B) Medar-1 Maişet Motoru
C) Vatan Dediler
D) Aganta Burina Burinata
E) Çıkrıklar Durunca
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
ve - Gerek roman gerekse hikâyelerinin değişmez ve temel konusu deniz deniz insanlarıdır. Bodrum'da bulunduğu uzun yıllar boyunca kendini bir taraftan tabiata, denize, deniz insanlarına verirken diğer taraftan bu dünyanın hikâye ve romanını yazmaya gayret etmiştir. İlk hikâye kitabı Ege Kıyılarında (1939) fazla ilgi çekmediyse de ilk romanı — ona şöhretin kapılarını aralamıştır. 39. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Korsan Çıkmazı B) Medar-1 Maişet Motoru C) Vatan Dediler D) Aganta Burina Burinata E) Çıkrıklar Durunca
1980 SONRASI ŞI
4.
1 - 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ
PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.
(0) 1980 sonrası, Türk şiiri için, politik kaygıların,
sanatsal kaygıların önüne geçtiği yıllardır. (II) Bu
yıllarda şiir özellikle dergilerde gelişmiştir. (H) Dünya
görüşleri ve şiir anlayışları farklı olan şairler birlikte
dergiler çıkarmışlardır. (IV) Dergilerinde Ahmet Hamdi
Tanpinar, Turgut Uyar, Ahmet Muhip Dıranas, Attila
ilhan gibi şairler için özel dosyalar hazırlamışlardır.
(V. Kendilerinden önceki kuşakları eleştirmek yerine
onların şiire getirdikleri yeniliklerden faydalanmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) H.
C) III.
D)
E) V.
A
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
1980 SONRASI ŞI 4. 1 - 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (0) 1980 sonrası, Türk şiiri için, politik kaygıların, sanatsal kaygıların önüne geçtiği yıllardır. (II) Bu yıllarda şiir özellikle dergilerde gelişmiştir. (H) Dünya görüşleri ve şiir anlayışları farklı olan şairler birlikte dergiler çıkarmışlardır. (IV) Dergilerinde Ahmet Hamdi Tanpinar, Turgut Uyar, Ahmet Muhip Dıranas, Attila ilhan gibi şairler için özel dosyalar hazırlamışlardır. (V. Kendilerinden önceki kuşakları eleştirmek yerine onların şiire getirdikleri yeniliklerden faydalanmışlardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) H. C) III. D) E) V. A
22. Sıddıkzade, köylülerin istirabına lakayt kalmasaydı,
gözyaşlarına karşı gülüp geçmeseydi belki de yine bu
sonsuz felakete de boyun eğecekler; Sıddıkzade'nin
bu işte hiç günahı olmayan, iyi bir adam olduğuna
hükmedeceklerdi. Hâlbuki artık Sıddıkzade fabrika
eşyası satan bir tüccardı. Sıddıkzade'nin ticaretine ye-
gâne engel yerli yün ve tezgâhlarda dokunan kumaştı.
Onun için haciz yaptırdığı tiftikleri kavurma yapmayı
düşünüyordu. Bu sebepten artık maskelenmeden
ortaya çıkıyor; bütün arzularının, bütün emeklerinin
çıplaklığıyla galiz, urlu, yaralı bir beden gibi herkesi
tiksindiriyordu.
Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alın-
mış olabilir?
A) İbişin Rüyasi
B) Bozkırdaki Çekirdek
C) Çıkrıklar Durunca
D) Ortadirek
E) Ekmek Kavgası
402/22-04
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
22. Sıddıkzade, köylülerin istirabına lakayt kalmasaydı, gözyaşlarına karşı gülüp geçmeseydi belki de yine bu sonsuz felakete de boyun eğecekler; Sıddıkzade'nin bu işte hiç günahı olmayan, iyi bir adam olduğuna hükmedeceklerdi. Hâlbuki artık Sıddıkzade fabrika eşyası satan bir tüccardı. Sıddıkzade'nin ticaretine ye- gâne engel yerli yün ve tezgâhlarda dokunan kumaştı. Onun için haciz yaptırdığı tiftikleri kavurma yapmayı düşünüyordu. Bu sebepten artık maskelenmeden ortaya çıkıyor; bütün arzularının, bütün emeklerinin çıplaklığıyla galiz, urlu, yaralı bir beden gibi herkesi tiksindiriyordu. Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alın- mış olabilir? A) İbişin Rüyasi B) Bozkırdaki Çekirdek C) Çıkrıklar Durunca D) Ortadirek E) Ekmek Kavgası 402/22-04
benimhocam TEST 81
EDEBİYATI Soru Bankası
mdeki
görül-
latır.
lip'in
adli
11. Postmodern roman ve yazarlar hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
AJ Bütünlük yerine parçalanmışlık öne çıkar.
B) Yazarlar gerek sokak dilini gerekse yerel dilin anlatım
olanaklarından sonuna kadar yararlanmışlardır.
S Roman içinde farklı türlerden yararlanan yazarlar olmuş-
tur.
D) Zaman ve mekân geleneksel ve modern romandaki kadar
belirgin değildik
E) Eserlerde sadece gerçek kişiler kahraman olarak seçil-
miştir.
ceğin
eder.
ç içe
1'de
kilan
mine
note
Ostale
aye-
arla-
van
Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu Buket Uzuner
Lorin
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
benimhocam TEST 81 EDEBİYATI Soru Bankası mdeki görül- latır. lip'in adli 11. Postmodern roman ve yazarlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? AJ Bütünlük yerine parçalanmışlık öne çıkar. B) Yazarlar gerek sokak dilini gerekse yerel dilin anlatım olanaklarından sonuna kadar yararlanmışlardır. S Roman içinde farklı türlerden yararlanan yazarlar olmuş- tur. D) Zaman ve mekân geleneksel ve modern romandaki kadar belirgin değildik E) Eserlerde sadece gerçek kişiler kahraman olarak seçil- miştir. ceğin eder. ç içe 1'de kilan mine note Ostale aye- arla- van Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu Buket Uzuner Lorin
A) Gönül Hanım
Srpsevdi
o
Vernon
D) Hayol içinde
E) Kırık Hayatlar
15. Attila ilhan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
Ay Ikinci Yenicilere ve Garipçilere karşı olmuş, bir dönem Ma-
vieiler içinde yer almıştır.
VI
BJ Duvar ve Sisler Bulvarı'nda daha çok aşk, intihar, sığınma,
korku, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir.
C) Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseyen şair, divan ve
halk şiirini sentezleyerek kendine özgü bir şiir anlayışı oluş-
turmuştur.
D Dersaadet'te Sabah Ezanları, Sırtlan Payı ve Kurtlar Sof-
rası adlı yapıtlarında Kurtuluş Savaşı Dönemi'ni işlemiştir.
El Yazdığı radyo tiyatrolarıyla adından söz ettirmiş, bu oyun-
Jarını Gece Aşevi, Üç Turunçlar ve Yıldızlara Bakmak adlı
yapıtlarında toplamıştır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
A) Gönül Hanım Srpsevdi o Vernon D) Hayol içinde E) Kırık Hayatlar 15. Attila ilhan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? Ay Ikinci Yenicilere ve Garipçilere karşı olmuş, bir dönem Ma- vieiler içinde yer almıştır. VI BJ Duvar ve Sisler Bulvarı'nda daha çok aşk, intihar, sığınma, korku, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir. C) Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseyen şair, divan ve halk şiirini sentezleyerek kendine özgü bir şiir anlayışı oluş- turmuştur. D Dersaadet'te Sabah Ezanları, Sırtlan Payı ve Kurtlar Sof- rası adlı yapıtlarında Kurtuluş Savaşı Dönemi'ni işlemiştir. El Yazdığı radyo tiyatrolarıyla adından söz ettirmiş, bu oyun- Jarını Gece Aşevi, Üç Turunçlar ve Yıldızlara Bakmak adlı yapıtlarında toplamıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
17. Şiirlerinde, öykü ve romanlarında müzikalite, zaman
teması, bilinçaltına inen bir duyarlılık görülür. İstan-
bul sokakları, camileri, çarşıları, İstanbul'da mütareke
yıllarının sıkıntıları, geçmişe ve tarihe özlem... eser-
lerinin konularını oluşturur. Şiirlerini heceyle yazmış,
kendine özgü bir ses oluşturmuştur. “Beş Şehir” adlı
deneme kitabında Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve
İstanbul'u anlatır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Peyami Safa
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Memduh Şevket Esendal
E) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
17. Şiirlerinde, öykü ve romanlarında müzikalite, zaman teması, bilinçaltına inen bir duyarlılık görülür. İstan- bul sokakları, camileri, çarşıları, İstanbul'da mütareke yıllarının sıkıntıları, geçmişe ve tarihe özlem... eser- lerinin konularını oluşturur. Şiirlerini heceyle yazmış, kendine özgü bir ses oluşturmuştur. “Beş Şehir” adlı deneme kitabında Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u anlatır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Peyami Safa C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Memduh Şevket Esendal E) Ahmet Kutsi Tecer
>
49.
A
47. Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk ede- y
biyatı, divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek A
Y
sürekli değişimi, şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiş-
tir. Gurbet, hasret ve hikmet burçlarını keşfeden ve N
Evler isimli bir eseri de bulunan sanatçıya "evlerin L
A
öyküsünü yazan şair" de diyebiliriz. Ona göre ev, sü-
R
reklilik arz eden kalıcı değerleri simgeler. Bile/Yazdı
ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde eskiyle yeni,
biçimle Izlek arasındaki uyum kendisini somut bir
biçimde belli eder. Onun şiirlerinde kelimeyi aşan
fakat şiir cümlesi içinde kalan kendine özgü alışıl-
mamış bağdaştırmalar vardır. Şair, kendisine özgü
bir çağrışım ağını oluşturacak özel bir dil kullanmak-
ta israrcıdır.
Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Behçet Necatigil
C) Orhan Veli Kanik
D) Edip Cansever
E) Melih Cevdet Anday
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980)
> 49. A 47. Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk ede- y biyatı, divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek A Y sürekli değişimi, şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiş- tir. Gurbet, hasret ve hikmet burçlarını keşfeden ve N Evler isimli bir eseri de bulunan sanatçıya "evlerin L A öyküsünü yazan şair" de diyebiliriz. Ona göre ev, sü- R reklilik arz eden kalıcı değerleri simgeler. Bile/Yazdı ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde eskiyle yeni, biçimle Izlek arasındaki uyum kendisini somut bir biçimde belli eder. Onun şiirlerinde kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi içinde kalan kendine özgü alışıl- mamış bağdaştırmalar vardır. Şair, kendisine özgü bir çağrışım ağını oluşturacak özel bir dil kullanmak- ta israrcıdır. Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıda- kilerden hangisidir? A) Attila İlhan B) Behçet Necatigil C) Orhan Veli Kanik D) Edip Cansever E) Melih Cevdet Anday