Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri Soruları

11. Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirme-
sinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Cal Bir
A) Bir Ömür Böyle Geçti - Cahit Sıtkı Tarancı
B) Olvido - Ahmet Muhip Dıranas
C) Sebil ve Güvercinler - Ziya Osman Saba
DT Çile - Necip Fazıl Kısakürek
E) Bursa'da Zaman - Ahmet Hamdi Tanpınar
2
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
11. Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirme- sinde bir yanlışlık yapılmıştır? Cal Bir A) Bir Ömür Böyle Geçti - Cahit Sıtkı Tarancı B) Olvido - Ahmet Muhip Dıranas C) Sebil ve Güvercinler - Ziya Osman Saba DT Çile - Necip Fazıl Kısakürek E) Bursa'da Zaman - Ahmet Hamdi Tanpınar 2
24. Aydın sınıf; toplumun yaşadığı sıkıntılı, zor dönemlerde
benimsediği tavırla yol gösterici bir özellik taşır. Halkın
yaşadığı değişime şahit olur. Özellikle edebiyat dünyasın-
da yer alan aydınlar için sorumluluk biraz daha fazladır.
Çünkü aydın misyonundaki yazar, hem eserinin sanatsal
yönünü desteklemeli hem de toplumsal konulara ayna
tutmalıdır.
clea resa
VAIGS
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bu parçadaki gö-
rüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez?
SHAREALERY
A) Nazım Hikmet
B) Ahmet Telli
BUDDSS
C) Ataol Behramoğlu
D) İsmet Özel
E) Yahya Kemal
a
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
24. Aydın sınıf; toplumun yaşadığı sıkıntılı, zor dönemlerde benimsediği tavırla yol gösterici bir özellik taşır. Halkın yaşadığı değişime şahit olur. Özellikle edebiyat dünyasın- da yer alan aydınlar için sorumluluk biraz daha fazladır. Çünkü aydın misyonundaki yazar, hem eserinin sanatsal yönünü desteklemeli hem de toplumsal konulara ayna tutmalıdır. clea resa VAIGS Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bu parçadaki gö- rüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez? SHAREALERY A) Nazım Hikmet B) Ahmet Telli BUDDSS C) Ataol Behramoğlu D) İsmet Özel E) Yahya Kemal a
adı.
eye belli
ek gibi
Sızdı.
Traktör
aşlamıştı.
olmuştu.
ne
a
. Selam
geçti.
PALMI
YAYINEVİ
9.
dığı
endiği
12. sınıf öğrencisi Sanem, Cumhuriyet Dönemi'nde
ortaya çıkan şiir anlayışlarını daha iyi kavrayabilmek için
aşağıdaki şiirleri okuyup incelemeye karar verir.
Olvido
• Kapalı Çarşı
Örümcek Ağı
●
●
● Karadut
.
●
• Çobanıl Şiirler
●
AYT/PLM / 003/23
Rahatı Kaçan Ağaç
Kitabe-i Seng-i Mezar
Yerçekimli Karanfil
Üvercinka
Seçtiği bu şiirlere göre şiir anlayışlarını bir grafik üzerinde
şu şekilde belirler:
D
Garip Hareketi
Saf şiir
anlayışı
II. Yeni şiir
anlayışı
Milli Edebiyat anlayışını
yansıtan şiir
Öğrencinin seçtiği şiirlere ve oluşturduğu grafiğe
bakıldığında her şiir anlayışından eşit şiir okumadığı, bazı
şiir anlayışlarına ağırlık verdiği görülmektedir.
Buna göre Sanem'in belirlediği şiirlerden ve bu
grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Orhan Veli'nin yer aldığı şiir anlayışı ile Necip Fazıl'ın
benimsediği şiir anlayışında okuduğu şiirler eşittir.
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun grubundan bir şiir
okurken Oktay Rifat'ın grubundan birden fazla şiir
okumuştur.
C) Cemal Süreya'nın bulunduğu şiir anlayışını, Ahmet
Muhip Dıranas'ın benimsediği şiir anlayışından daha
az tercih etmiştir.
D) Edip Cansever'in benimsediği şiir anlayışıyla Behçet
Necatigil'in bulunduğu şiir anlayışından eşit sayıda
şiir seçmiştir.
E) Melih Cevdet Anday'ın yer aldığı şiir anlayışından
seçtiği şiirler, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bulunduğu
şiir anlayışından daha fazladır.
Diner sayfaya geçiniz
5
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
adı. eye belli ek gibi Sızdı. Traktör aşlamıştı. olmuştu. ne a . Selam geçti. PALMI YAYINEVİ 9. dığı endiği 12. sınıf öğrencisi Sanem, Cumhuriyet Dönemi'nde ortaya çıkan şiir anlayışlarını daha iyi kavrayabilmek için aşağıdaki şiirleri okuyup incelemeye karar verir. Olvido • Kapalı Çarşı Örümcek Ağı ● ● ● Karadut . ● • Çobanıl Şiirler ● AYT/PLM / 003/23 Rahatı Kaçan Ağaç Kitabe-i Seng-i Mezar Yerçekimli Karanfil Üvercinka Seçtiği bu şiirlere göre şiir anlayışlarını bir grafik üzerinde şu şekilde belirler: D Garip Hareketi Saf şiir anlayışı II. Yeni şiir anlayışı Milli Edebiyat anlayışını yansıtan şiir Öğrencinin seçtiği şiirlere ve oluşturduğu grafiğe bakıldığında her şiir anlayışından eşit şiir okumadığı, bazı şiir anlayışlarına ağırlık verdiği görülmektedir. Buna göre Sanem'in belirlediği şiirlerden ve bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Orhan Veli'nin yer aldığı şiir anlayışı ile Necip Fazıl'ın benimsediği şiir anlayışında okuduğu şiirler eşittir. B) Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun grubundan bir şiir okurken Oktay Rifat'ın grubundan birden fazla şiir okumuştur. C) Cemal Süreya'nın bulunduğu şiir anlayışını, Ahmet Muhip Dıranas'ın benimsediği şiir anlayışından daha az tercih etmiştir. D) Edip Cansever'in benimsediği şiir anlayışıyla Behçet Necatigil'in bulunduğu şiir anlayışından eşit sayıda şiir seçmiştir. E) Melih Cevdet Anday'ın yer aldığı şiir anlayışından seçtiği şiirler, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bulunduğu şiir anlayışından daha fazladır. Diner sayfaya geçiniz 5
B
18.
●
Memleketçi şiiri sürdüren şairlerdendir. Dizeleri
dönemin saf şiir ürünlerine göre derinlikten uzaktır.
Lirizmin ağır bastığı, içten duygularla yazılmış;
daha çok, yurtseverlik temasının işlendiği şiirleriyle
kendisinden söz ettirmiştir. "Bingöl Çobanları" adlı
şiiri, en bilinen eserleri arasındadır.
• 1926'da Millî Mecmua'da yayımlanan “Ölü" şiirinden
sonra 1927 ve 1928 yıllarında, "Leylâ" şiiri hariç,
hepsi Hayat dergisinde olmak üzere toplam yedi
şiir yayımlamıştır. Sembolistlere yakındır. "Bursa'da
Zaman" şiiri ses getirmiştir.
Bu parçalarda sözü edilen şairler, aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
(0
A) Kemalettin Kamu - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cahit Sıtkı Tarancı - Ahmet Muhip Dıranas
C) Sezai Karakoç - Ziya Osman Saba
D) Cemal Süreya - Enis Behiç Koryürek
E) Ahmet Kutsi Tecer - Edip Cansever
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
B 18. ● Memleketçi şiiri sürdüren şairlerdendir. Dizeleri dönemin saf şiir ürünlerine göre derinlikten uzaktır. Lirizmin ağır bastığı, içten duygularla yazılmış; daha çok, yurtseverlik temasının işlendiği şiirleriyle kendisinden söz ettirmiştir. "Bingöl Çobanları" adlı şiiri, en bilinen eserleri arasındadır. • 1926'da Millî Mecmua'da yayımlanan “Ölü" şiirinden sonra 1927 ve 1928 yıllarında, "Leylâ" şiiri hariç, hepsi Hayat dergisinde olmak üzere toplam yedi şiir yayımlamıştır. Sembolistlere yakındır. "Bursa'da Zaman" şiiri ses getirmiştir. Bu parçalarda sözü edilen şairler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (0 A) Kemalettin Kamu - Ahmet Hamdi Tanpınar B) Cahit Sıtkı Tarancı - Ahmet Muhip Dıranas C) Sezai Karakoç - Ziya Osman Saba D) Cemal Süreya - Enis Behiç Koryürek E) Ahmet Kutsi Tecer - Edip Cansever
22. Bu şairler, şiiri her türlü ideolojinin ve sosyal sorunun
önünde görürler; onlara göre şiirin asıl amacı, estetik
bir sanat faaliyeti ortaya koymaktır. Bu yüzden şiirle-
rinde gündelik sorunları ve geniş kitlelere seslenen ide-
olojileri ele almazlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili söz-
le kastedilen şairlerden biridir?
A) Rıfat Ilgaz
C) Ahmet Muhip Dıranas
B) Oktay Rifat
D) Ahmed Arif
24. As
ge
lit
A
B
E
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
22. Bu şairler, şiiri her türlü ideolojinin ve sosyal sorunun önünde görürler; onlara göre şiirin asıl amacı, estetik bir sanat faaliyeti ortaya koymaktır. Bu yüzden şiirle- rinde gündelik sorunları ve geniş kitlelere seslenen ide- olojileri ele almazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili söz- le kastedilen şairlerden biridir? A) Rıfat Ilgaz C) Ahmet Muhip Dıranas B) Oktay Rifat D) Ahmed Arif 24. As ge lit A B E
AY
Ed
18. Derste "öz şiir" anlayışını sürdüren şairler
anlatan bir edebiyat öğretmeni, öğrencilerden bu
anlayışları temsil eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan
Veli'yi hayalî olarak konuşturarak bir diyalog hazırlayıp
sınıfa sunmalarını istemiştir. Öğrenciler de aşağıdaki
diyalogları yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu diyalogda geçebilecek
konuşmalar arasındadır?
A) A. Hamdi Tanpınar: Şiir dilini soyutlaştırdınız, şiiri
günlük yaşamdan uzaklaştırdınız. Anlamsız sözlere
boğduğunuz, yazdığınız bu şiirin, kalıcı olacağını mı
sanıyorsunuz?
Orhan Veli Kanık: Biz şiiri anlamsızlaştırmadık.
Yozlaşan şiire tekrar eski konumunu vermeye
çalıştık. Amacımız, şiire özgü bir dil kullanmaktı.
B) A. Hamdi Tanpınar: Şiir sizin yüzünüzden halktan
uzaklaştı. Kendinizi toplumun üstünde sanıp şiir dilini
bozdukça bozdunuz. Şiirde başarının yalınlıkla
sağlanabileceğini göz ardı ettiniz.
Orhan Veli Kanık: Biz şiirin gerçekten seven bir
azınlıkça izlenmesinden ve okunmasından şikâyetçi
değiliz. Şiiri bilerek bu kadar soyutlaştırdık ki herkes
ona ulaşamasın. Ulaşmak isteyen de çaba göstersin.
C) A. Hamdi Tanpınar: Şiiri ayağa düşürdünüz. Şiir
sizin yüzünüzden sıradanlaştı. Yaşama dair her şeyi
şiire getireceğiz derken şiirin büyüsünü bozdunuz.
Şiir, soylu bir sanatken sıradanlaştı.
Orhan Veli Kanık: Biz sizin gibi köşesine çekilip
yüce sanat palavralarıyla uğraşmadık. Bizim için
gerçek şiir, tüm yüklerinden kurtulan ve halkı
kucaklayan şiirdir. Bu şiirde nasır da var kuş da balık
da...
Paraf Yayınları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
AY Ed 18. Derste "öz şiir" anlayışını sürdüren şairler anlatan bir edebiyat öğretmeni, öğrencilerden bu anlayışları temsil eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Veli'yi hayalî olarak konuşturarak bir diyalog hazırlayıp sınıfa sunmalarını istemiştir. Öğrenciler de aşağıdaki diyalogları yazmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu diyalogda geçebilecek konuşmalar arasındadır? A) A. Hamdi Tanpınar: Şiir dilini soyutlaştırdınız, şiiri günlük yaşamdan uzaklaştırdınız. Anlamsız sözlere boğduğunuz, yazdığınız bu şiirin, kalıcı olacağını mı sanıyorsunuz? Orhan Veli Kanık: Biz şiiri anlamsızlaştırmadık. Yozlaşan şiire tekrar eski konumunu vermeye çalıştık. Amacımız, şiire özgü bir dil kullanmaktı. B) A. Hamdi Tanpınar: Şiir sizin yüzünüzden halktan uzaklaştı. Kendinizi toplumun üstünde sanıp şiir dilini bozdukça bozdunuz. Şiirde başarının yalınlıkla sağlanabileceğini göz ardı ettiniz. Orhan Veli Kanık: Biz şiirin gerçekten seven bir azınlıkça izlenmesinden ve okunmasından şikâyetçi değiliz. Şiiri bilerek bu kadar soyutlaştırdık ki herkes ona ulaşamasın. Ulaşmak isteyen de çaba göstersin. C) A. Hamdi Tanpınar: Şiiri ayağa düşürdünüz. Şiir sizin yüzünüzden sıradanlaştı. Yaşama dair her şeyi şiire getireceğiz derken şiirin büyüsünü bozdunuz. Şiir, soylu bir sanatken sıradanlaştı. Orhan Veli Kanık: Biz sizin gibi köşesine çekilip yüce sanat palavralarıyla uğraşmadık. Bizim için gerçek şiir, tüm yüklerinden kurtulan ve halkı kucaklayan şiirdir. Bu şiirde nasır da var kuş da balık da... Paraf Yayınları
7. Sabreyle gönül derdine dermân ere umma
Can atma oda bîhûde cânân ere umma
Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şair bu beyitte kendi gönlüne seslenmiştir.
B) Ahengi sağlamak için bazı ifadeler tekrar edilmiştir.
C) Bir gazelin matla beytinden alınmıştır.
D) Şair gönlüne sabretmesi gerektiğini telkin etmiştir.
E) Beklemenin sonunda sevgiliye kavuşulacağı inancı
vardır.
9.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
7. Sabreyle gönül derdine dermân ere umma Can atma oda bîhûde cânân ere umma Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şair bu beyitte kendi gönlüne seslenmiştir. B) Ahengi sağlamak için bazı ifadeler tekrar edilmiştir. C) Bir gazelin matla beytinden alınmıştır. D) Şair gönlüne sabretmesi gerektiğini telkin etmiştir. E) Beklemenin sonunda sevgiliye kavuşulacağı inancı vardır. 9.
10. 1940'lı yıllarda şiir yazan bir grup genç ozan, Garip şiirini
yeterince ilerici ve toplumsal bulmamış, dahası bu şiiri ge-
rici bir tutumun ürünü saymışlardır. Nazım Hikmet'in şiir-
sel özelliklerinden yararlanılarak toplumsal içerikli bir şiir
oluşturmaya yönelmişlerdir. Toplumcu gerçekçiler diye ni-
---- sayabiliriz.
telendirebileceğimiz bu ozanlar arasında
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilemez?
A) Rifat Ilgaz'ı
B) Ahmet Muhip Dıranas'ı
e Hasan İzzettin Dinamo'yu
D) Arif Damar'ı
E) Enver Gökçe'yi
B
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
10. 1940'lı yıllarda şiir yazan bir grup genç ozan, Garip şiirini yeterince ilerici ve toplumsal bulmamış, dahası bu şiiri ge- rici bir tutumun ürünü saymışlardır. Nazım Hikmet'in şiir- sel özelliklerinden yararlanılarak toplumsal içerikli bir şiir oluşturmaya yönelmişlerdir. Toplumcu gerçekçiler diye ni- ---- sayabiliriz. telendirebileceğimiz bu ozanlar arasında Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilemez? A) Rifat Ilgaz'ı B) Ahmet Muhip Dıranas'ı e Hasan İzzettin Dinamo'yu D) Arif Damar'ı E) Enver Gökçe'yi B
4. Divan şairleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Hoca Dehhanî; dinî, tasavvufi konularda şiir yazan
çağdaşlarından ayrı olarak daha çok aşk, şarap,
tabiat gibi konuları işlemiştir.
B) Tuyuğlarıyla tanınan Nesimî, vahdetivücut
düşüncesini Hurufilik inancı çerçevesinde cesur ve
taşkın sözlerle dile getirmiştir.
C) XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında
yaşamış olan Ahmed-i Dâî'nin edebî kişiliğini en iyi
yansıtan eserleri Türkçe Divan'ı ve Çengnâme adli
mesnevisidir.
C
XV. yüzyılın önemli isimlerinden olan Şeyyad
Hamza, Vesiletü'n-Necat (Kurtuluş Vesilesi) adlı
mevlit türünde yazılmış mesnevisiyle tanınmaktadır.
EŞeyhî, bir eşeği kişileştirerek insani zaafları anlattığı
Harnâme isimli eseriyle öne çıkmaktadır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
4. Divan şairleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hoca Dehhanî; dinî, tasavvufi konularda şiir yazan çağdaşlarından ayrı olarak daha çok aşk, şarap, tabiat gibi konuları işlemiştir. B) Tuyuğlarıyla tanınan Nesimî, vahdetivücut düşüncesini Hurufilik inancı çerçevesinde cesur ve taşkın sözlerle dile getirmiştir. C) XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Ahmed-i Dâî'nin edebî kişiliğini en iyi yansıtan eserleri Türkçe Divan'ı ve Çengnâme adli mesnevisidir. C XV. yüzyılın önemli isimlerinden olan Şeyyad Hamza, Vesiletü'n-Necat (Kurtuluş Vesilesi) adlı mevlit türünde yazılmış mesnevisiyle tanınmaktadır. EŞeyhî, bir eşeği kişileştirerek insani zaafları anlattığı Harnâme isimli eseriyle öne çıkmaktadır.
geçen
anlayı-
göz'den ayrılan yönlerinden biridir.
lamlaması ve zurnacıyla konuşarak oyunu açması Kara
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
B) II
ama
AXT
C de 1/
CHII
D) IV
X
20 Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini... b
E)V
ınızı, kitapçık tüs
Testi (20 soru
r (2 saat, 45 d
ğru cevabı va
işlemini çok
sayısından
r soru ile il
Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken Q
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz)
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! b
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi (söylene-
mez?
C
A Ses, musiki ve ahenge önem veren, düşsel ve birey-
sel yanı ağır basan saf şiir düşüncesiyle yazıldığı
B) Anadolu ve Anadolu insanını anlatma özlemiyle hare-
ket eden bir şiir anlayışını yansıttığı
C) Halk şiir geleneğinin biçimsel özelliklerini taşıdığı
D) Memleketçi şiir anlayışının temsilcisi olan bir şaire ait
olduğu
E) Sade ve açık söyleyişe yönelen şiir anlayışının örneği
olduğu
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
geçen anlayı- göz'den ayrılan yönlerinden biridir. lamlaması ve zurnacıyla konuşarak oyunu açması Kara Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? B) II ama AXT C de 1/ CHII D) IV X 20 Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini, Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini... b E)V ınızı, kitapçık tüs Testi (20 soru r (2 saat, 45 d ğru cevabı va işlemini çok sayısından r soru ile il Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken Q Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz) Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! b Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi (söylene- mez? C A Ses, musiki ve ahenge önem veren, düşsel ve birey- sel yanı ağır basan saf şiir düşüncesiyle yazıldığı B) Anadolu ve Anadolu insanını anlatma özlemiyle hare- ket eden bir şiir anlayışını yansıttığı C) Halk şiir geleneğinin biçimsel özelliklerini taşıdığı D) Memleketçi şiir anlayışının temsilcisi olan bir şaire ait olduğu E) Sade ve açık söyleyişe yönelen şiir anlayışının örneği olduğu Diğer sayfaya geçiniz.
kat çek
faydalı olabileceg
azaltmayacağını dile getirir.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdaki
hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Behçet Kemal Çağlar
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu
22. Taha'nın Kitabı'nın, hem zamansal açıdan hem de anlam-
sal boyutuyla Hızırla Kırk Saat'in devamı olduğu söylenir.
Bu iki eserin isimlerinden hareketle referans alındıkları
kaynağa bakıldığında bu ilginin ne kadar bilinçli olduğu fark
edilir. Hızırla Kırk Saat'te Kehf Sûresi'nde geçen Hızır ile
Hz. Musa'nın yolculuklarının ana yapısını, semantik yö-
nüyle bu kitaba zemin yapar. Kur'ân'da geçen kıssanın
metafizik ruhunu, Hızırla Kırk Saat'te uygarlık sürecine
dönüştürür ve bunu da diriliş düşüncesinin yol haritası
olarak sunar. Hızırla Kırk Saat'te metafizik bilgi olarak
vahyin yansıdığı farklı zaman dilimlerinin, şiirin merkezi-
ne alındığı söylenebilir. Taha'nın Kitabı'nda ise "insan" in
bu metafizik bilgi ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği
diriliş düşüncesi, tarihsel gerçeklikle birlikte ele alınmaya
çalışılır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cemal Süreya
C) Sezai Karakoç
E) Ece Ayhan
B) Turgut Uyar
D) Ülkü Tamer
SUPARA
24. D
t
t
F
E
C
D
E
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
kat çek faydalı olabileceg azaltmayacağını dile getirir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdaki hangisidir? A) Kemalettin Kamu B) Ömer Bedrettin Uşaklı C) Ahmet Kutsi Tecer D) Behçet Kemal Çağlar E) Bedri Rahmi Eyüboğlu 22. Taha'nın Kitabı'nın, hem zamansal açıdan hem de anlam- sal boyutuyla Hızırla Kırk Saat'in devamı olduğu söylenir. Bu iki eserin isimlerinden hareketle referans alındıkları kaynağa bakıldığında bu ilginin ne kadar bilinçli olduğu fark edilir. Hızırla Kırk Saat'te Kehf Sûresi'nde geçen Hızır ile Hz. Musa'nın yolculuklarının ana yapısını, semantik yö- nüyle bu kitaba zemin yapar. Kur'ân'da geçen kıssanın metafizik ruhunu, Hızırla Kırk Saat'te uygarlık sürecine dönüştürür ve bunu da diriliş düşüncesinin yol haritası olarak sunar. Hızırla Kırk Saat'te metafizik bilgi olarak vahyin yansıdığı farklı zaman dilimlerinin, şiirin merkezi- ne alındığı söylenebilir. Taha'nın Kitabı'nda ise "insan" in bu metafizik bilgi ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği diriliş düşüncesi, tarihsel gerçeklikle birlikte ele alınmaya çalışılır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cemal Süreya C) Sezai Karakoç E) Ece Ayhan B) Turgut Uyar D) Ülkü Tamer SUPARA 24. D t t F E C D E
7. ELHAN-I HAZÁN
Hal-i bi-reng-i ihtizânında
Sonbaharın bu solgun elvähi
Ra'şedâr etti kalb-i eşbahi
Kuru yaprakların kenårinda!
Ey tuyurun sehâb-ı seyyahı,
Bâd-ı zârın cenâh-ı zârında
Sen uçarken, bütün civarında
Soluyor kâinâtın ervahi.
Bu zaman hissi iştidâd eyler.
Her gönül kendi gizli derdinde:
Gel... gel ey yâr-ı dem'a-riz-i keder,
Ey gül-i nevbahârî-i emelim,
Sonbaharın zilâl-i zerdinde
Gelecek nevbahârı bekleyelim...
Bu dizlerle ilgili olarak aşağıdakilerden
nemez?
A) Ağır, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
B) Bireysel bir tema işlenmiştir.
C) Ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
D) Divan şiiri geleneğini yansıtmaktadır.
E, Tanzimat I. dönem şiirine benzememe
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
7. ELHAN-I HAZÁN Hal-i bi-reng-i ihtizânında Sonbaharın bu solgun elvähi Ra'şedâr etti kalb-i eşbahi Kuru yaprakların kenårinda! Ey tuyurun sehâb-ı seyyahı, Bâd-ı zârın cenâh-ı zârında Sen uçarken, bütün civarında Soluyor kâinâtın ervahi. Bu zaman hissi iştidâd eyler. Her gönül kendi gizli derdinde: Gel... gel ey yâr-ı dem'a-riz-i keder, Ey gül-i nevbahârî-i emelim, Sonbaharın zilâl-i zerdinde Gelecek nevbahârı bekleyelim... Bu dizlerle ilgili olarak aşağıdakilerden nemez? A) Ağır, sanatlı bir dil kullanılmıştır. B) Bireysel bir tema işlenmiştir. C) Ahenk unsurlarına yer verilmiştir. D) Divan şiiri geleneğini yansıtmaktadır. E, Tanzimat I. dönem şiirine benzememe
Fiblaignait
an
ajlar
311
sohig
stund mulo
no
lang
stolp ansig
lsd nato emsesy
yapıtları bir arada verilmiştir?
5. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatçının aynı türdeki
Tilbllomdititug
206%
brneH terriA (A
A) Künye - Sabırtaşı - Sonsuzluk Kervanı
MC) He-Lamelif - Gölgeler
B) Ömrümde Sükut - Düşten Güzel - Sonrası
88n6w0 airium lemnA (3
D) Bir Yudum Su - Bahar Hikâyeleri - Ergenekon
E) Danyal ve Sara - Birinci Perde - Odalar ve Sofalar
Sayfa:286
8. 1.
Ta
II.
içs
III. işe
IV. Ala
V.
Ma
Yukarn
şairler
A) I. ve
snigiblev
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Fiblaignait an ajlar 311 sohig stund mulo no lang stolp ansig lsd nato emsesy yapıtları bir arada verilmiştir? 5. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatçının aynı türdeki Tilbllomdititug 206% brneH terriA (A A) Künye - Sabırtaşı - Sonsuzluk Kervanı MC) He-Lamelif - Gölgeler B) Ömrümde Sükut - Düşten Güzel - Sonrası 88n6w0 airium lemnA (3 D) Bir Yudum Su - Bahar Hikâyeleri - Ergenekon E) Danyal ve Sara - Birinci Perde - Odalar ve Sofalar Sayfa:286 8. 1. Ta II. içs III. işe IV. Ala V. Ma Yukarn şairler A) I. ve snigiblev
r
a
i
19. Bir kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın
Urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın
Bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde
Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça
Bir kalır yabancı yataklarda o oteller
Meydanlar heykeller sizin olmadığınız o her yer
youn
O çok yalınç gerçekli gelip gitmeler
Bir kalır uzun duvarlar ve onların dipleri
Bu dizeler İkinci Yeni'nin hangi özelliğini
göstermemektedir?
A) Bireyci bir şiir anlayışına sahiptirler.
B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer vermişlerdir.
C) Sözcüklerin yapısını bozmuşlardır.
D) Kapalı, anlaşılması güç bir söyleyişleri vardır.
E) Serbest şiirler kaleme almışlardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
r a i 19. Bir kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın Urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın Bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça Bir kalır yabancı yataklarda o oteller Meydanlar heykeller sizin olmadığınız o her yer youn O çok yalınç gerçekli gelip gitmeler Bir kalır uzun duvarlar ve onların dipleri Bu dizeler İkinci Yeni'nin hangi özelliğini göstermemektedir? A) Bireyci bir şiir anlayışına sahiptirler. B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer vermişlerdir. C) Sözcüklerin yapısını bozmuşlardır. D) Kapalı, anlaşılması güç bir söyleyişleri vardır. E) Serbest şiirler kaleme almışlardır.
612
1. Han Duvarları (Faruk Nafiz Çamlıbel)
II. Bingöl Çobanları (Kemalettin Kamu
III. Bursa'da Zaman (Ahmet Hamdi Tanpınar)
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (Arif Nihat Asya)
Bu Vatan Kimin (Orhan Şaik Gökyay)
Yukarıdaki ayraç içinde şairleriyle birlikte verilen şiirler-
den hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde diğerlerinden farklı
anlayışla yazılmıştır?
A) I
B) II
Av EV
C) III
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
612 1. Han Duvarları (Faruk Nafiz Çamlıbel) II. Bingöl Çobanları (Kemalettin Kamu III. Bursa'da Zaman (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (Arif Nihat Asya) Bu Vatan Kimin (Orhan Şaik Gökyay) Yukarıdaki ayraç içinde şairleriyle birlikte verilen şiirler- den hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde diğerlerinden farklı anlayışla yazılmıştır? A) I B) II Av EV C) III
de başlayan
unda yer alan
başyazarlığını
edebiyat tar-
Mili Edebiyat
şalarım" ad
da dönemin
erden hangi
Mehmet Akif ve Yahya Kemal ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mehmet Akif şiirlerinde toplumsal konuları
ele alıp sosyal bir tavır sergilerken Yahya
Kemal bireysel konular üzerine şiir yazmıştır.
B) Her ikisi de Millî Edebiyat Dönemi'nde yaşa-
mış, eser vermiş ancak bu topluluğa dahil
olmamıştır.
C) Mehmet Akif, manzum öyküler yazıp nazmı
nesre yaklaştırırken Yahya Kemal buna karşı
çıkmış şiirde düzyazı havasının şiirin estetiği-
ni bozacağını iddia etmiştir.
D) Yahya Kemal "neo-klasik" bir özellik gösterir,
parnasizmden etkilenir, Mehmet Akif ise rea-
list ve natüralist bir tavırla şiir yazar.
E) Her iki sanatçı da aruzu Türkçeye başarıyla
uygular ve hece ölçüsüyle hiç şiir yazmaz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
de başlayan unda yer alan başyazarlığını edebiyat tar- Mili Edebiyat şalarım" ad da dönemin erden hangi Mehmet Akif ve Yahya Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Mehmet Akif şiirlerinde toplumsal konuları ele alıp sosyal bir tavır sergilerken Yahya Kemal bireysel konular üzerine şiir yazmıştır. B) Her ikisi de Millî Edebiyat Dönemi'nde yaşa- mış, eser vermiş ancak bu topluluğa dahil olmamıştır. C) Mehmet Akif, manzum öyküler yazıp nazmı nesre yaklaştırırken Yahya Kemal buna karşı çıkmış şiirde düzyazı havasının şiirin estetiği- ni bozacağını iddia etmiştir. D) Yahya Kemal "neo-klasik" bir özellik gösterir, parnasizmden etkilenir, Mehmet Akif ise rea- list ve natüralist bir tavırla şiir yazar. E) Her iki sanatçı da aruzu Türkçeye başarıyla uygular ve hece ölçüsüyle hiç şiir yazmaz.