Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri Soruları

8.
KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI
Sularsa akmak birgün birgün birgün
Birgün dağlara çıkmak birer birer dağlara çıkmak
birgün
birgün
Çıkmak çıkmak birer birer birgün dağlara dağlara
Birgün birer dağlara
Ah nasıl dağlara birgün
Ey yorgun atlar, ey geri dönenler, sayı bilmeyen
çocuklar
Ey birgün
Çiçek açmak birgün
Dağlara dağlara birer birer dağlara
(Turgut Uyar)
Bu metinle ilgili olarak aşağıdaki açıklamala-
rin hangisi doğru değildir?
TEST
63
1.
JA) "Dağlara çıkmak" sözü, uzak çağrışımla ge-
nişleyen bir anlam taşımaktadır.
B) "Birgün" ve "dağlara" sözcüklerinin tekrarlan-
ması şiirde duyurulmak istenen umudu güç-
lendirmektedir.
Şiirde tema olarak, bunalımdan çıkış özlemi
işlenmiştir.
Halk şiiri geleneğine özgü ögelerden yarar-
lanma düşüncesi ağır basmaktadır.
E) Seslenme ünlemleri, şiirdeki ahengi sağla-
yan ögelerden biridir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
8. KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI Sularsa akmak birgün birgün birgün Birgün dağlara çıkmak birer birer dağlara çıkmak birgün birgün Çıkmak çıkmak birer birer birgün dağlara dağlara Birgün birer dağlara Ah nasıl dağlara birgün Ey yorgun atlar, ey geri dönenler, sayı bilmeyen çocuklar Ey birgün Çiçek açmak birgün Dağlara dağlara birer birer dağlara (Turgut Uyar) Bu metinle ilgili olarak aşağıdaki açıklamala- rin hangisi doğru değildir? TEST 63 1. JA) "Dağlara çıkmak" sözü, uzak çağrışımla ge- nişleyen bir anlam taşımaktadır. B) "Birgün" ve "dağlara" sözcüklerinin tekrarlan- ması şiirde duyurulmak istenen umudu güç- lendirmektedir. Şiirde tema olarak, bunalımdan çıkış özlemi işlenmiştir. Halk şiiri geleneğine özgü ögelerden yarar- lanma düşüncesi ağır basmaktadır. E) Seslenme ünlemleri, şiirdeki ahengi sağla- yan ögelerden biridir.
2. Türk edebiyatında yüzyıllar boyunca süren bu anlayış-
lardan tamamen farklı olarak hem içerik hem üslupta de-
ğişikliği getiren bu anlayış, Türk edebiyatında asıl öne-
mini Nazım Hikmet'le birlikte kazanmıştır. Hızın ve di-
namizm övgüsünün ön planda olduğu bu edebî akım,
yepyeni bir üslupla yepyeni bir anlayışın da edebiyata
yerleşmesine vesile olmuştur.
Nazım Hikmet'in temsilcisi olduğu bu akım aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Empresyonizm
B) Romantizm
C) Sembolizm
D) Hümanizm
E) Fütürizm
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
2. Türk edebiyatında yüzyıllar boyunca süren bu anlayış- lardan tamamen farklı olarak hem içerik hem üslupta de- ğişikliği getiren bu anlayış, Türk edebiyatında asıl öne- mini Nazım Hikmet'le birlikte kazanmıştır. Hızın ve di- namizm övgüsünün ön planda olduğu bu edebî akım, yepyeni bir üslupla yepyeni bir anlayışın da edebiyata yerleşmesine vesile olmuştur. Nazım Hikmet'in temsilcisi olduğu bu akım aşağı- dakilerden hangisidir? A) Empresyonizm B) Romantizm C) Sembolizm D) Hümanizm E) Fütürizm
if)
m
Soru 6
Ayrıldım gülüm senden
Saçı sümbülüm senden
Araya engel düştü
Ayrıldı yolum senden
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağı-
dakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Mecâzımürsel - tevriye
B) Kinaye - intak
C) Teşhis-hüsnütalil
D) Teşbih-istiare
E) Tecahülüarif - tekrir
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
if) m Soru 6 Ayrıldım gülüm senden Saçı sümbülüm senden Araya engel düştü Ayrıldı yolum senden Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağı- dakilerin hangisinde verilmiştir? A) Mecâzımürsel - tevriye B) Kinaye - intak C) Teşhis-hüsnütalil D) Teşbih-istiare E) Tecahülüarif - tekrir