Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri Soruları

ak
an-
in,
ek
arı
-a-
na
DENEMEKOLİK
18. Toplumun her kesiminden yazarlar çıkmış yerli
bir edebiyat başlamıştır. Konuşma dili ile yazı dili
arasında sağlıklı bir denge kurulmuştur. Tiyatro
ve deneme türünde önemli gelişmeler olmuş,
Yedi Meşaleciler, I.Yeni, II.Yeni gibi önemli top-
luluklar ortaya çıkmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada an-
latılan dönemle ilişkilendirilemez?
A) Sebil ve Güvercinler
B) Mavi Sürgün
C) Ayaşlı ve Kiracıları
D) Siyah Inciler
-E) Huzur
7
Ann
249
Holkonno
5
Osmen
soba
bdikcis!
mehmet
memduh
Seuker
noun
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
ak an- in, ek arı -a- na DENEMEKOLİK 18. Toplumun her kesiminden yazarlar çıkmış yerli bir edebiyat başlamıştır. Konuşma dili ile yazı dili arasında sağlıklı bir denge kurulmuştur. Tiyatro ve deneme türünde önemli gelişmeler olmuş, Yedi Meşaleciler, I.Yeni, II.Yeni gibi önemli top- luluklar ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada an- latılan dönemle ilişkilendirilemez? A) Sebil ve Güvercinler B) Mavi Sürgün C) Ayaşlı ve Kiracıları D) Siyah Inciler -E) Huzur 7 Ann 249 Holkonno 5 Osmen soba bdikcis! mehmet memduh Seuker noun
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özellikle
1927'den sonraki on yıl boyunca konu, şekil ve
öz yönünden Milli Edebiyat Döneminin devamı
gibidir. Ancak, savaş yıllarının da etkisiyle
sanatçıların kahramanlık, yurtseverlik adına
gerçekliklerini yitirdikleri; yurt güzelliklerini,
gerçeklerini basmakalıp sözlerle dile getirdikleri
ve bir "memleketçi edebiyat" yarattıkları görülür.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada
sözü edilen memleketçi - Anadolucu sanatçı-
lardan biri değildir?
A) F. Nafiz Çamlıbel
C) E. Behiç Koryürek
B) N. Fazıl Kısakürek
D) H. Fahri Ozansoy
E) Y. Ziya Ortaç
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özellikle 1927'den sonraki on yıl boyunca konu, şekil ve öz yönünden Milli Edebiyat Döneminin devamı gibidir. Ancak, savaş yıllarının da etkisiyle sanatçıların kahramanlık, yurtseverlik adına gerçekliklerini yitirdikleri; yurt güzelliklerini, gerçeklerini basmakalıp sözlerle dile getirdikleri ve bir "memleketçi edebiyat" yarattıkları görülür. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen memleketçi - Anadolucu sanatçı- lardan biri değildir? A) F. Nafiz Çamlıbel C) E. Behiç Koryürek B) N. Fazıl Kısakürek D) H. Fahri Ozansoy E) Y. Ziya Ortaç
8 Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli'nin bir
özelliği değildir?
A) Konular günlük olaylar, sıradan kişiler, şairin
anıları ve düş dünyasından seçilmiştir.
B) Toplumun aksayan yönlerini alaycı bir bi-
çimde eleştirmiştir.
C) Şiirde yer alması düşünülmeyen basit veya
kaba görülen sözcüklere dizelerinde yer ver-
miştir.
D) Şiirin içine; deyim, türkü, mani gibi halk söy-
leyişleri serpiştirmiştir.
E) Şiirlerinde, Halk şiirinin etkisinden kurtulama-
mıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
8 Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli'nin bir özelliği değildir? A) Konular günlük olaylar, sıradan kişiler, şairin anıları ve düş dünyasından seçilmiştir. B) Toplumun aksayan yönlerini alaycı bir bi- çimde eleştirmiştir. C) Şiirde yer alması düşünülmeyen basit veya kaba görülen sözcüklere dizelerinde yer ver- miştir. D) Şiirin içine; deyim, türkü, mani gibi halk söy- leyişleri serpiştirmiştir. E) Şiirlerinde, Halk şiirinin etkisinden kurtulama- mıştır.
6.
Şiirde yaptıklarımla kendimden çok söz ettirdim. Çünkü
ben Türk şiirini bir takım kalıplardan, duygusallıktan, yıp-
ranmış benzetmelerden kurtararak daha kısa, basit ve
anlaşılır bir şekle soktum. Günlük hayattan ve espriden
faydalanarak bizim insanımızın yaşamını konu edinen
şiirler yazdım. Şiirde ölçü ve uyağa gerek olmadığını sa-
vundum ve bunu kendi şiirimde uyguladım.
Kendisini böyle tanıtan şairimiz aşağıdakilerden
hangisidir?.
A) Ahmet Muhip Dıranas
'B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Orhan Veli Kanık
E) Mehmet Emin Yurdakul
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
6. Şiirde yaptıklarımla kendimden çok söz ettirdim. Çünkü ben Türk şiirini bir takım kalıplardan, duygusallıktan, yıp- ranmış benzetmelerden kurtararak daha kısa, basit ve anlaşılır bir şekle soktum. Günlük hayattan ve espriden faydalanarak bizim insanımızın yaşamını konu edinen şiirler yazdım. Şiirde ölçü ve uyağa gerek olmadığını sa- vundum ve bunu kendi şiirimde uyguladım. Kendisini böyle tanıtan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?. A) Ahmet Muhip Dıranas 'B) Cahit Sıtkı Tarancı C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Orhan Veli Kanık E) Mehmet Emin Yurdakul
anlatırdım.
Duygu: Eşi Azize Hanım'ın ölümüyle Boğaz'daki
yalısında tek başına yaşayan ve günlerini mazisiyle
hesaplaşarak geçiren Behçet Bey'i konu edinirdim.
E) Uygar: Sabun fabrikasında işçi olan Orhan'ın greve
katılıp haklarını arama mücadelesini işlerdim.
20. Didem, saf (öz) şiir seven arkadaşına kitap hediye
edecektir.
Kitapların isimlerine bakarak bir seçim yapması
gereken Didem aşağıdaki kitaplardan hangisini
alamaz?
AY Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
B) Cahit Sıtkı Tarancı - Düşten Güzel
CGöl Saatleri - Ahmet Haşim
usar
D) Çile-Necip Fazıl Kısakürek
E Sevda Sözleri - Cemal Süreya
Musiki
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
anlatırdım. Duygu: Eşi Azize Hanım'ın ölümüyle Boğaz'daki yalısında tek başına yaşayan ve günlerini mazisiyle hesaplaşarak geçiren Behçet Bey'i konu edinirdim. E) Uygar: Sabun fabrikasında işçi olan Orhan'ın greve katılıp haklarını arama mücadelesini işlerdim. 20. Didem, saf (öz) şiir seven arkadaşına kitap hediye edecektir. Kitapların isimlerine bakarak bir seçim yapması gereken Didem aşağıdaki kitaplardan hangisini alamaz? AY Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz B) Cahit Sıtkı Tarancı - Düşten Güzel CGöl Saatleri - Ahmet Haşim usar D) Çile-Necip Fazıl Kısakürek E Sevda Sözleri - Cemal Süreya Musiki
e
3
e
a
m
n
12, Bu türün Türk edebiyatına ilk olarak gazeteyle gir-
mesi tesadüfi değildir. Bu tür, Türk toplumunun dü-
şünce hayatına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Olay-
ları sorgulama, neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde
değerlendirme, çözüm önerileri getirme, kanıtlara
dayandırma bu türün bünyesinde taşıdığı özellikler-
dir. Gazete ise halka ulaşmanın en yaygın araçla-
rından biridir. Dolayısıyla Şinasi gazete aracılığıyla
halka ulaşabilmiş, bu tür aracılığıyla ise ele aldığı
konuyu açık, anlaşılır bir şekilde ve her yönüyle in-
sanlara anlatma imkânı bulmuştur.
Bu metinde sözü edilen tür aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Tiyatro
D) Öykü
B) Roman
C) Deneme
E) Makale
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
e 3 e a m n 12, Bu türün Türk edebiyatına ilk olarak gazeteyle gir- mesi tesadüfi değildir. Bu tür, Türk toplumunun dü- şünce hayatına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Olay- ları sorgulama, neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirme, çözüm önerileri getirme, kanıtlara dayandırma bu türün bünyesinde taşıdığı özellikler- dir. Gazete ise halka ulaşmanın en yaygın araçla- rından biridir. Dolayısıyla Şinasi gazete aracılığıyla halka ulaşabilmiş, bu tür aracılığıyla ise ele aldığı konuyu açık, anlaşılır bir şekilde ve her yönüyle in- sanlara anlatma imkânı bulmuştur. Bu metinde sözü edilen tür aşağıdakilerden han- gisidir? A) Tiyatro D) Öykü B) Roman C) Deneme E) Makale
11. Kendine özgü bir şiir dünyası kuran sanatçı “zaman”,
"rüya", "hayal" kavramlarına geniş yer vermiş; Fransız
sembolistlerinin yanı sıra Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in
etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde derin bir müzikalite, zaman
teması, renkli bir imajın yanı sıra bilinçaltına inen bir du-
yarlılık görülür. Aynı özellik, öykü ve romanlarında da var-
dir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Rıfat Ilgaz
E) Attila İlhan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
11. Kendine özgü bir şiir dünyası kuran sanatçı “zaman”, "rüya", "hayal" kavramlarına geniş yer vermiş; Fransız sembolistlerinin yanı sıra Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde derin bir müzikalite, zaman teması, renkli bir imajın yanı sıra bilinçaltına inen bir du- yarlılık görülür. Aynı özellik, öykü ve romanlarında da var- dir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Ahmet Kutsi Tecer Ahmet Hamdi Tanpınar D) Rıfat Ilgaz E) Attila İlhan
21. Hoyrattır bu akşamüstüler daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri
Hoyrattır bu akşamüstüler daima
Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu di-
zelerin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Nâzım Hikmet Ran
C) Arif Nihat Asya (Bayrak şairi)
D) Kemalettin Kamu
E) Ahmet Muhip Dıranas
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
21. Hoyrattır bu akşamüstüler daima Gün saltanatıyla gitti mi bir defa Yalnızlığımızla doldurup her yeri Bir renk çığlığı içinde bahçemizden Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan Lavanta çiçeği kokan kederleri Hoyrattır bu akşamüstüler daima Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu di- zelerin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Orhan Veli Kanık B) Nâzım Hikmet Ran C) Arif Nihat Asya (Bayrak şairi) D) Kemalettin Kamu E) Ahmet Muhip Dıranas
Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatı tarihinde
etkili olmuş dergi ve bu dergiyi çıkaran kişi eşleşti-
rilmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Genç Kalemler - Ali Canip Yöntem
B) Varlık - Yaşar Nabi Nayır
C) Pazar Postası - Muzaffer Erdost
D) Mavi - Atilla İlhan
E) Hisar- Rifat Ilgaz
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatı tarihinde etkili olmuş dergi ve bu dergiyi çıkaran kişi eşleşti- rilmesinde yanlışlık yapılmıştır? A) Genç Kalemler - Ali Canip Yöntem B) Varlık - Yaşar Nabi Nayır C) Pazar Postası - Muzaffer Erdost D) Mavi - Atilla İlhan E) Hisar- Rifat Ilgaz
NLER (SIIR)
Gelisim Testi
3. Yasemin öğretmen, yazılı sınavda öğrencilere aşağıdaki dize.
leri verir ve bu dizelerin içerik ve şekil özelliklerini beş madde
hâlinde belirtmelerini ister.
Öğrencilerin birçoğu,
Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;
Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler
1.
Edebî sanat kullanılmıştır.
II. Çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır.
III. Ahenk sağlamak için ölçü ve uyağa yer verilmiştir.
IV. Saf (öz) şiire özgü niteliklerden yararlanılmıştır.
V. Halk şiiri geleneğinden yararlanılmıştır.
şeklinde şiirin özelliklerini belirtir.
Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yan-
lıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
NLER (SIIR) Gelisim Testi 3. Yasemin öğretmen, yazılı sınavda öğrencilere aşağıdaki dize. leri verir ve bu dizelerin içerik ve şekil özelliklerini beş madde hâlinde belirtmelerini ister. Öğrencilerin birçoğu, Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin; İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin; Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler 1. Edebî sanat kullanılmıştır. II. Çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır. III. Ahenk sağlamak için ölçü ve uyağa yer verilmiştir. IV. Saf (öz) şiire özgü niteliklerden yararlanılmıştır. V. Halk şiiri geleneğinden yararlanılmıştır. şeklinde şiirin özelliklerini belirtir. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yan- lıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
11. SINIF
ve
erini
ez-
ttir?
Odev Takip Dergisi-2
43. 1. Şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuştur.
II. "Sanat sanat içindir." anlayışı egemendir.
III. Kelimelerin duygu ve çağrışım değerine önem verilmiştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış cüm-
lelerde belirtilen sanat anlayışıyla şiir yazmamıştır?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ziya Osman Saba
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
11. SINIF ve erini ez- ttir? Odev Takip Dergisi-2 43. 1. Şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuştur. II. "Sanat sanat içindir." anlayışı egemendir. III. Kelimelerin duygu ve çağrışım değerine önem verilmiştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış cüm- lelerde belirtilen sanat anlayışıyla şiir yazmamıştır? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Mehmet Akif Ersoy C) Ahmet Muhip Dıranas D) Cahit Sıtkı Tarancı E) Ziya Osman Saba
16
Paragraf Denemeleri
DENEM
16 ve 17. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplandirin
Eleştirmenler, öykü ve roman çalışmalarımın taklit edilemez
olduğunu, usta bir yazar olduğumu söylerler, eksik olmasın-
lar. Ama buna karşılık ben, benden çok daha yetkin sanatçı-
lanın var olduğuna inandım edebiyat dünyasında ve hep bu
çizgide yaşadım. Eserlerimde bugüne kadar sıradan insan-
ların ayakta kalmak için çabalamasını, insanların yaşam sa-
vaşımını dile getirdim. Büyülü anlatılarla okuru büyülemeye
yeltenmedim hiçbir zaman. Yaşamın kendisini okura duyur-
maya çalıştım. Kısacası, herkesi ilgilendiren temel konuları
canlı, kıvrak ve şiirli bir dille ortaya koymaya çalıştığımı söy-
leyebilirim.
Bu sözleri söyleyen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?
AL Özgün eserler ortaya koyduğu
Alçak gönüllü bir kişiliğe sahip olduğu
Eserleriyle düşük kesimlerdeki insanları bilinçlendirmeyi
amaçladığı
Gerçek hayat üzerine kurulan eserler yazdığı
E) Eserlerinin içerik yönüyle evrensel nitelikler barındırdığı
17. Bu parçada altı çizili sözle sanatçı, kendisiyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) Çekici nitelikler barındıran kurgularla okuru etkilemeyi
çalışmaktan kaçındığını
Okura hayatın sıkıntılarını unutturmak için fantastik çiz-
gide eserler oluşturduğunu
C) İnsanların yaşarken farkına varamadığı güzellikleri eser-
lerinde göstermeye çalıştığını
18, 19 ve 20. soru
D) Gerçek hayatta olumsuzmuş gibi görünen olaylarda bile
bir güzellik olduğunu okura benimsetmeyi hedeflediğini
E) Popüler olmak için eserlerinde esrarengiz konular işle-
meye yanaşmadığını
(1) Elinde fırç
ruhludur eylü
aydır eylül.
yine aynı va
ömrüme. (I
vururum ka
yıl beni unu
1010.
18. Bu parça
ğıdakiles
A) Eylül
B) Eylü
C) Ayla
Eyl
19
E DO
Bu
hang
dir?
B)
C20
20. E
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
16 Paragraf Denemeleri DENEM 16 ve 17. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplandirin Eleştirmenler, öykü ve roman çalışmalarımın taklit edilemez olduğunu, usta bir yazar olduğumu söylerler, eksik olmasın- lar. Ama buna karşılık ben, benden çok daha yetkin sanatçı- lanın var olduğuna inandım edebiyat dünyasında ve hep bu çizgide yaşadım. Eserlerimde bugüne kadar sıradan insan- ların ayakta kalmak için çabalamasını, insanların yaşam sa- vaşımını dile getirdim. Büyülü anlatılarla okuru büyülemeye yeltenmedim hiçbir zaman. Yaşamın kendisini okura duyur- maya çalıştım. Kısacası, herkesi ilgilendiren temel konuları canlı, kıvrak ve şiirli bir dille ortaya koymaya çalıştığımı söy- leyebilirim. Bu sözleri söyleyen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi çıkarılamaz? AL Özgün eserler ortaya koyduğu Alçak gönüllü bir kişiliğe sahip olduğu Eserleriyle düşük kesimlerdeki insanları bilinçlendirmeyi amaçladığı Gerçek hayat üzerine kurulan eserler yazdığı E) Eserlerinin içerik yönüyle evrensel nitelikler barındırdığı 17. Bu parçada altı çizili sözle sanatçı, kendisiyle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? A) Çekici nitelikler barındıran kurgularla okuru etkilemeyi çalışmaktan kaçındığını Okura hayatın sıkıntılarını unutturmak için fantastik çiz- gide eserler oluşturduğunu C) İnsanların yaşarken farkına varamadığı güzellikleri eser- lerinde göstermeye çalıştığını 18, 19 ve 20. soru D) Gerçek hayatta olumsuzmuş gibi görünen olaylarda bile bir güzellik olduğunu okura benimsetmeyi hedeflediğini E) Popüler olmak için eserlerinde esrarengiz konular işle- meye yanaşmadığını (1) Elinde fırç ruhludur eylü aydır eylül. yine aynı va ömrüme. (I vururum ka yıl beni unu 1010. 18. Bu parça ğıdakiles A) Eylül B) Eylü C) Ayla Eyl 19 E DO Bu hang dir? B) C20 20. E
R
1
8.
Aşağıdaki dergilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi
zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin, şiirlerini yayımla-
dıkları dergilerden biri değildir?
B) Ağaç
A) Kültür Haftası
D) Hisar
E) Papirüs
C) Çınaraltı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
R 1 8. Aşağıdaki dergilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin, şiirlerini yayımla- dıkları dergilerden biri değildir? B) Ağaç A) Kültür Haftası D) Hisar E) Papirüs C) Çınaraltı
9.
Aşağıda verilen dizelerden hangisi saf (öz) şiir anlayışını
yansıtmaktadır?
A) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin
B) Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun dis
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini
C) Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca
D) İçme, ilk yudumda zehirler seni
Bahtın kadehime döktüğü şarap
E) Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden
Senin de destanını okuyalım ezberden
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
9. Aşağıda verilen dizelerden hangisi saf (öz) şiir anlayışını yansıtmaktadır? A) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin B) Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun dis Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini C) Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca D) İçme, ilk yudumda zehirler seni Bahtın kadehime döktüğü şarap E) Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden Senin de destanını okuyalım ezberden
2.
Ulusal konulara ağırlık verme
Açık, anlaşılır, sade bir Türkçe kullanma
Hayal ve bireysellikten çok, gerçeği ve toplumu
önemseme
Şiirde halk edebiyatına, ölçüde heceye yönelme
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ilkeleri benim-
seyen sanatçılardan biri olamaz?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Yusuf Akçura
ef Ziya Gökalp
Mehmet Emin Yurdakul
E) Ali Canip Yöntem
PALME
YAYINEVİ
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
2. Ulusal konulara ağırlık verme Açık, anlaşılır, sade bir Türkçe kullanma Hayal ve bireysellikten çok, gerçeği ve toplumu önemseme Şiirde halk edebiyatına, ölçüde heceye yönelme Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ilkeleri benim- seyen sanatçılardan biri olamaz? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Yusuf Akçura ef Ziya Gökalp Mehmet Emin Yurdakul E) Ali Canip Yöntem PALME YAYINEVİ
rden
erisin-
verir.
erir.
arde-
leriyle
azan-
irik ve
10. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra
edebiyatta Anadolu coğrafyası ve ülkenin kalkın-
ması konuları işlenir. Şairlerin çoğu Anadolu halk
şairlerinin yolundan giderek yeni bir şiir yaratmaya
çalışırlar. Orijinal bir kaynak olarak keşfedilen folklor;
insanların kahramanlıkları, tarihî miras, memleket
manzaraları gibi konularla birleştirilir. Şiirde hece
ölçüsü, redif, kafiye gibi ahenk ögeleri kullanılır, yer
yer hitabet üslubuna kaçan söyleyişler ve didaktik
özellikler görülür.
Aşağıdaki şairlerden hangisi bu parçada anlatı-
lan edebî anlayışa göre eser vermemiştir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Kemalettin Kamu
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Asaf Halet Çelebi
E) Necmettin Halil Onan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
rden erisin- verir. erir. arde- leriyle azan- irik ve 10. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra edebiyatta Anadolu coğrafyası ve ülkenin kalkın- ması konuları işlenir. Şairlerin çoğu Anadolu halk şairlerinin yolundan giderek yeni bir şiir yaratmaya çalışırlar. Orijinal bir kaynak olarak keşfedilen folklor; insanların kahramanlıkları, tarihî miras, memleket manzaraları gibi konularla birleştirilir. Şiirde hece ölçüsü, redif, kafiye gibi ahenk ögeleri kullanılır, yer yer hitabet üslubuna kaçan söyleyişler ve didaktik özellikler görülür. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu parçada anlatı- lan edebî anlayışa göre eser vermemiştir? A) Ahmet Kutsi Tecer B) Kemalettin Kamu C) Orhan Şaik Gökyay D) Asaf Halet Çelebi E) Necmettin Halil Onan