Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri Soruları

1)Saf şiirin en önemli temsilcilerindendir. Yaşama sevinci içinde
olum korkusunu yaşayan sanatçı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle bilinir
Bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Necip Fazıl Kısakürek B)Asaf Halet Çelebi
D)Behçet Necatigil
CCahit Sıtkı Taranci
E)Ahmet Hamdi Tanpınar
2)Türk edebiyatında saf şiirin ilk örneklerini veren sanatçılar
kimlerdir?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Asaf Halet Çelebi
B)Yahya Kemal - Ahmet Haşim
CXCahit Sıtkı Tarancı - Ahmet Muhip Diranas
D)Ahmet Haşim-Tevfik Fikret
E) Yahya Kemal - Mehmet Akif Ersoy
3) Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam
Gok devrildi, künde üstüne künde
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Saf şiir anlayışına göre yazılmıştır.
B) Estetik kaygı gözetilerek yazılmıştır
C) Soyleyiş güzelliğine dikkat edilmiştir.
D) Toplumsal bir sorun dile getirilmiştir.
E)Ahenk unsurlanndan yararlanılmıştır.
4)Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi farklı türde bir
tamlamadır?
A)Siirt'in yollanna sis çökmüştü
B) Sozlerin yüreğimi yakan bir hançer oldu.
C) Sınavın zorluğu bize bağlıdır.
D) YKS'ye hazırlanan öğrencilerin durumunu anlamak lazım.
E) Bizim çocukların geleceği umarım parlak olur.
5) Saf şiir anlayışının ortaya çıkışında hangi akımın izleri
görülür?
A)Sembolizm
B)Parasizm
C)Empresyonizm
DjFuturizm
E)Dadaizm
6)Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiirin
özelliklerinden değildir?
A)Surde biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir.
B)Serbest nazimla şiirlerini yazmışlardır.
CrToplum için sanat" ilkesiyle eserlerini vermişlerdir.
Dildeolojilerini şiirlerine yansıtmışlardır
E) Dil ve soyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır.
7)Asağdakilerden hangisi Milli Edebiyat anlayışını sürdüren
şirin özeliklerinden değildir?
AjMilliyetçilik ve
akımından etkilenmişlerdir.
B) Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik
gibi temaları işlemişlerdir
C)Halk şiirinin imkanlanndan yararlanarak modern şiirler
yazmışlardır
D)Turkçe olmayan butun sözcüklerin piirden atılmasını
savunmuşlardır.
E)Hece ölçüsünü esas almışlardır
haler undamu
9) Mosk
özellikle
sistemin
nazmi g
serbest
"835 Sa
Destani
hangisia
A)llhan
D
10) Yell
Dağla
Kerp
Yukarı
A)Milli
C)lkinc
şiir
E)1980
11) Aşa
temsile
A)Nazi
12) Aşa
yanlışla
A)Bir E
B)Sank
C)Bir
D)Orda
E)Gurt
13) Gar
şiire ko
alışılag
bağıms
sanatsa
yalın ol
"Istan
taninar
A)Orha
B)Attil
C)Beho
D)Okta
E)Meli
14) Aşa
A) Sira
B) Bui
C) 3 bir
D) 21
E) Den
15) "Ga
omnekle
etkinlig
Süreya
Karako
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
1)Saf şiirin en önemli temsilcilerindendir. Yaşama sevinci içinde olum korkusunu yaşayan sanatçı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle bilinir Bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A)Necip Fazıl Kısakürek B)Asaf Halet Çelebi D)Behçet Necatigil CCahit Sıtkı Taranci E)Ahmet Hamdi Tanpınar 2)Türk edebiyatında saf şiirin ilk örneklerini veren sanatçılar kimlerdir? A) Necip Fazıl Kısakürek - Asaf Halet Çelebi B)Yahya Kemal - Ahmet Haşim CXCahit Sıtkı Tarancı - Ahmet Muhip Diranas D)Ahmet Haşim-Tevfik Fikret E) Yahya Kemal - Mehmet Akif Ersoy 3) Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam Gezdirsin boşluğu ense kökünde! Ve uçtu tepemden birdenbire dam Gok devrildi, künde üstüne künde Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Saf şiir anlayışına göre yazılmıştır. B) Estetik kaygı gözetilerek yazılmıştır C) Soyleyiş güzelliğine dikkat edilmiştir. D) Toplumsal bir sorun dile getirilmiştir. E)Ahenk unsurlanndan yararlanılmıştır. 4)Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi farklı türde bir tamlamadır? A)Siirt'in yollanna sis çökmüştü B) Sozlerin yüreğimi yakan bir hançer oldu. C) Sınavın zorluğu bize bağlıdır. D) YKS'ye hazırlanan öğrencilerin durumunu anlamak lazım. E) Bizim çocukların geleceği umarım parlak olur. 5) Saf şiir anlayışının ortaya çıkışında hangi akımın izleri görülür? A)Sembolizm B)Parasizm C)Empresyonizm DjFuturizm E)Dadaizm 6)Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiirin özelliklerinden değildir? A)Surde biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir. B)Serbest nazimla şiirlerini yazmışlardır. CrToplum için sanat" ilkesiyle eserlerini vermişlerdir. Dildeolojilerini şiirlerine yansıtmışlardır E) Dil ve soyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır. 7)Asağdakilerden hangisi Milli Edebiyat anlayışını sürdüren şirin özeliklerinden değildir? AjMilliyetçilik ve akımından etkilenmişlerdir. B) Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir C)Halk şiirinin imkanlanndan yararlanarak modern şiirler yazmışlardır D)Turkçe olmayan butun sözcüklerin piirden atılmasını savunmuşlardır. E)Hece ölçüsünü esas almışlardır haler undamu 9) Mosk özellikle sistemin nazmi g serbest "835 Sa Destani hangisia A)llhan D 10) Yell Dağla Kerp Yukarı A)Milli C)lkinc şiir E)1980 11) Aşa temsile A)Nazi 12) Aşa yanlışla A)Bir E B)Sank C)Bir D)Orda E)Gurt 13) Gar şiire ko alışılag bağıms sanatsa yalın ol "Istan taninar A)Orha B)Attil C)Beho D)Okta E)Meli 14) Aşa A) Sira B) Bui C) 3 bir D) 21 E) Den 15) "Ga omnekle etkinlig Süreya Karako
21. Zannetme ki güldür ne de lâle
Ataş doludur, tutma yanarsın
Karşında şu gülgün piyâle
İçmişti Fuzuli bu alevden
Düşmüştü bu iksir ile Mecnun
Şi'rin sana anlattığı hâle
Yanmakta bu sâgardan içenler
Doldurmuş onun çün şeb-i aşkı
Baştan başa efgân ile nâle
Ateş doludur, tutma yanarsın
Karşında şu gülgün piyâle!
Aşağıdaki şairlerden hangisinin bu şiirin yazıldığı
anlayışla şiir yazdığı söylenemez?
A) Ahmet Haşim
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı
ok sui
B) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
21. Zannetme ki güldür ne de lâle Ataş doludur, tutma yanarsın Karşında şu gülgün piyâle İçmişti Fuzuli bu alevden Düşmüştü bu iksir ile Mecnun Şi'rin sana anlattığı hâle Yanmakta bu sâgardan içenler Doldurmuş onun çün şeb-i aşkı Baştan başa efgân ile nâle Ateş doludur, tutma yanarsın Karşında şu gülgün piyâle! Aşağıdaki şairlerden hangisinin bu şiirin yazıldığı anlayışla şiir yazdığı söylenemez? A) Ahmet Haşim C) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Cahit Sıtkı Tarancı ok sui B) Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Kutsi Tecer
Aşağıdaki şiirleri şemada belirtilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız.
ÇOCUKLUĞUM
Çocukluğum, çocukluğum...
Uzakta kalan bahçeler.
O sabahlar, o geceler,
Gelmez günler çocukluğum.
Çocukluğum, çocukluğum...
Gözümde tüten memleket.
Artık bana sonsuz hasret,
Sonsuz keder çocukluğum.
Çocukluğum, çocukluğum...
Habersiz ölen kardeşim,
Mezarı bilinmez eşim,
Her bir şeyim çocukluğum.
Çocukluğum, çocukluğum...
Bir çekmecede unutulmuş,
Senelerle rengi solmuş,
Bir tek resim çocukluğum...
Ziya Osman SABA
Tema
Dil ve Anlatım
Kafiye
Ölçü
Nazım Birimi
Bağlı Bulunduğu
Şiir Anlayışı
SIRA SİZDE
ÇOCUKLUĞUM
ALATURKA
Çık benim şair tabiatım, çık orta yere
Fakir güzelinden söyle
Hasret ateşinden çal
Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle.
Hep bilinen şarkılar gibi olsun
Hani, dil-i biçâreden
Sun da içsin yâr elinden
Hani bilinen şarkılardan olsun.
Yeni sözler arama nafile
Derdim yeni olsa anlarım
Gel, hazırından söyle bu akşam
Üzme yetişir, üzme firakınla harabım.
Sonunda ah çekeriz derinden
Kim anlayacak sahiden olduğunu
Sen söyle yalnız
Zülfündedir baht-1 siyâhım bestesini
Dede'den.
Melih Cevdet ANDAY
ALATURKA
107
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Aşağıdaki şiirleri şemada belirtilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız. ÇOCUKLUĞUM Çocukluğum, çocukluğum... Uzakta kalan bahçeler. O sabahlar, o geceler, Gelmez günler çocukluğum. Çocukluğum, çocukluğum... Gözümde tüten memleket. Artık bana sonsuz hasret, Sonsuz keder çocukluğum. Çocukluğum, çocukluğum... Habersiz ölen kardeşim, Mezarı bilinmez eşim, Her bir şeyim çocukluğum. Çocukluğum, çocukluğum... Bir çekmecede unutulmuş, Senelerle rengi solmuş, Bir tek resim çocukluğum... Ziya Osman SABA Tema Dil ve Anlatım Kafiye Ölçü Nazım Birimi Bağlı Bulunduğu Şiir Anlayışı SIRA SİZDE ÇOCUKLUĞUM ALATURKA Çık benim şair tabiatım, çık orta yere Fakir güzelinden söyle Hasret ateşinden çal Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle. Hep bilinen şarkılar gibi olsun Hani, dil-i biçâreden Sun da içsin yâr elinden Hani bilinen şarkılardan olsun. Yeni sözler arama nafile Derdim yeni olsa anlarım Gel, hazırından söyle bu akşam Üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Sonunda ah çekeriz derinden Kim anlayacak sahiden olduğunu Sen söyle yalnız Zülfündedir baht-1 siyâhım bestesini Dede'den. Melih Cevdet ANDAY ALATURKA 107
10. Fecr-i Âti Edebiyatı'nın ve Türk Edebiyatı'nın en önemli
sanatçılarındandır. Şiirlerini aruzla kaleme almış ve süslü
sanatlı ağır bir dil kullanmıştır. Onun şiirlerinde
karamsarlık havası hakimdir. Ona göre şiir anlaşılmak için
değil, hissedilmek için, duyulmak için yazılmalıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A Yahya Kemal Beyatlı
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D Emin Bülent Serdaroğlu
E Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
10. Fecr-i Âti Edebiyatı'nın ve Türk Edebiyatı'nın en önemli sanatçılarındandır. Şiirlerini aruzla kaleme almış ve süslü sanatlı ağır bir dil kullanmıştır. Onun şiirlerinde karamsarlık havası hakimdir. Ona göre şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için, duyulmak için yazılmalıdır. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A Yahya Kemal Beyatlı B) Necip Fazıl Kısakürek C) Cahit Sıtkı Tarancı D Emin Bülent Serdaroğlu E Ahmet Haşim
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının ilkelerinden değildir?
A) Anlam kapalılığı ve soyutluk şiire hâkim kılınmıştır.
B) Ahenge önem verilmiş, musiki ve söyleyiş güzelliğinden
yararlanılmıştır.
C) Biçim güzelliği önemsenmiş, mükemmeliyetçilik yakalanmaya
çalışılmıştır.
D) Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenilmiştir.
E) Didaktik konular işlenmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının ilkelerinden değildir? A) Anlam kapalılığı ve soyutluk şiire hâkim kılınmıştır. B) Ahenge önem verilmiş, musiki ve söyleyiş güzelliğinden yararlanılmıştır. C) Biçim güzelliği önemsenmiş, mükemmeliyetçilik yakalanmaya çalışılmıştır. D) Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenilmiştir. E) Didaktik konular işlenmiştir.
25.Cumhuriyet döneminde şiir yazmış sanatçıların hangi şiir anlayışı ile
şiir yazdıklarını karşısına yazınız.
my
AHMET MUHIP DIRANAS:
ORHAN VELI KANIK:
gap tus
NAZIM HIKMET:
AHMET HAMDI TANPINAR: oven su
NECİP FAZIL KISAKÜREK:
OKTAY RIFAT HOROZCU:
AHMET KUTSI TECER:
ERCÜMENT BEHZAT LAV:
CAHIT SITKI TARANCI:
ARIF NIHAT ASYA:
ÖMER BEDRETTIN UŞAKLI:
HASAN İZZETTİN DINAMO:
ATTILA ILHAN:
BEHÇET NECATIGIL
87-1
Astral
gal p
Speler
tup.
A
Jes
manilys.
m
sept.
m
26. Cumhuriyet sonrası Saf siirin özelliklerinden beşini
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
25.Cumhuriyet döneminde şiir yazmış sanatçıların hangi şiir anlayışı ile şiir yazdıklarını karşısına yazınız. my AHMET MUHIP DIRANAS: ORHAN VELI KANIK: gap tus NAZIM HIKMET: AHMET HAMDI TANPINAR: oven su NECİP FAZIL KISAKÜREK: OKTAY RIFAT HOROZCU: AHMET KUTSI TECER: ERCÜMENT BEHZAT LAV: CAHIT SITKI TARANCI: ARIF NIHAT ASYA: ÖMER BEDRETTIN UŞAKLI: HASAN İZZETTİN DINAMO: ATTILA ILHAN: BEHÇET NECATIGIL 87-1 Astral gal p Speler tup. A Jes manilys. m sept. m 26. Cumhuriyet sonrası Saf siirin özelliklerinden beşini
r-
n
r.
st
Zz
-1
7
YAYINLARI
uşunce
8. Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinde insanlık tasaları, sevgi,
yalnızlık, memleket hasreti gibi konuları işler. Sanatçı,
şiirlerinde karamsar bir ruh hâli ile yaşama sevgisi
bir düşünce
arasında kalmıştır. Şiirlerinde derin
bulunmamaktadır.
Buna göre aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı
Tarancıya ait olamaz?
A) Desem ki sen benim için
Hava kadar lazım
Ekmek kadar mübarek
Su gibi aziz bir şeysin
Nimettensin, nimettensin
B) Bir ayna parçasından başka beni kim anlar
Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde
Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar
Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde
C) Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun
D) Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı
Bir zerreciğim ki arşa gebeyim
Dev sancılarımın budur kaynağı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
r- n r. st Zz -1 7 YAYINLARI uşunce 8. Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinde insanlık tasaları, sevgi, yalnızlık, memleket hasreti gibi konuları işler. Sanatçı, şiirlerinde karamsar bir ruh hâli ile yaşama sevgisi bir düşünce arasında kalmıştır. Şiirlerinde derin bulunmamaktadır. Buna göre aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancıya ait olamaz? A) Desem ki sen benim için Hava kadar lazım Ekmek kadar mübarek Su gibi aziz bir şeysin Nimettensin, nimettensin B) Bir ayna parçasından başka beni kim anlar Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde C) Memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun Memleket isterim Ne başta dert ne gönülde hasret olsun D) Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim Minicik gövdeme yüklü Kafdağı Bir zerreciğim ki arşa gebeyim Dev sancılarımın budur kaynağı
8)
Hisarcılar
Maviciler
➤ Garipçiler
Yedi Meşaleciler
Yukarıda verilen şiir hareketlerine dâhil olmayan sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yılmaz Gruda
B) Mehmet Akif İnan
C) Yavuz Bülent Bakiler
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Melih Cevdet Anday
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
8) Hisarcılar Maviciler ➤ Garipçiler Yedi Meşaleciler Yukarıda verilen şiir hareketlerine dâhil olmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yılmaz Gruda B) Mehmet Akif İnan C) Yavuz Bülent Bakiler D) Yaşar Nabi Nayır E) Melih Cevdet Anday
12-) Bulutları çıkınında
Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün
Çıldırtırlar insan gözlü kedileri
Ay doğar kuyulara yalınayak
Telgraf tellerinde gemi leşleri
Bu dizelere bakılarak
Oktay Rifat Horozcu için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Garip Akımı'nın etkisindedir.
B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer vermiştir.
C) Halk şiiri geleneğini sürdürmüştür.
D) Okurlara mesaj verme kaygısı gütmüştür.
İdeolojik bir anlatımı tercih etmiştir.
13-) Cumhuriyet Dönemi'nde kimi şairler hiçbir edebiyat topluluğu
içinde yer almadan yazın yaşamını sürdürmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu niteliği taşımamaktadır?
E) Cahit Külebi
A) Behçet Necatigil
Süreyya Berfe
B) Özdemir Asaf
Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
12-) Bulutları çıkınında Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün Çıldırtırlar insan gözlü kedileri Ay doğar kuyulara yalınayak Telgraf tellerinde gemi leşleri Bu dizelere bakılarak Oktay Rifat Horozcu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Garip Akımı'nın etkisindedir. B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer vermiştir. C) Halk şiiri geleneğini sürdürmüştür. D) Okurlara mesaj verme kaygısı gütmüştür. İdeolojik bir anlatımı tercih etmiştir. 13-) Cumhuriyet Dönemi'nde kimi şairler hiçbir edebiyat topluluğu içinde yer almadan yazın yaşamını sürdürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu niteliği taşımamaktadır? E) Cahit Külebi A) Behçet Necatigil Süreyya Berfe B) Özdemir Asaf Ahmet Haşim
17. Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti
topluluğunun özelliklerinden biri
değildir?
A) Edebiyatımızda ilk defa edebî
beyanname (bildiri) yayımlayan
topluluktur.
B) Servetifünun'a tepkili olsalar da sanat
anlayışı olarak onların devamı oldular.
C) "Sanat, şahsi ve muhteremdir."
anlayışıyla hareket etmişlerdir.
D) Aruz ölçüsünü kullanılmış, Divan
nazım biçimlerine geri dönülmüştür.
E) Servetifünuncular gibi ağır, sanatlı ve
süslü bir dil kullanmışlardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
17. Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti topluluğunun özelliklerinden biri değildir? A) Edebiyatımızda ilk defa edebî beyanname (bildiri) yayımlayan topluluktur. B) Servetifünun'a tepkili olsalar da sanat anlayışı olarak onların devamı oldular. C) "Sanat, şahsi ve muhteremdir." anlayışıyla hareket etmişlerdir. D) Aruz ölçüsünü kullanılmış, Divan nazım biçimlerine geri dönülmüştür. E) Servetifünuncular gibi ağır, sanatlı ve süslü bir dil kullanmışlardır.
Kaç kardeştik bilmiyorum.
En küçükleri bendim ve henüz sayı saymayı bilmiyordum.
Öğrendiğimde ise hepimiz dağılmıştık.
13)Bir küçürek hikâye örneği olan bu metinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaş
A) Kısa olmasına karşın yoğun bir anlam taşımaktadır.
B) Yazarın duygu dünyasının derinliğini yansıtmaktadır.
C) Yazarın kelimelere yüklediği anlamlar dile olan hâkimiyetini göstermektedir.
D) Öyküdeki anlatıcının hayıflanması söz konusudur.
E) Bir düşünceyi ifade etmek amacıyla oluşturulmuştur.
Şair, şiirlerinde barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek umudu gibi toplumsal temalar yanında bunalım, a
yalnızlık, umutsuzluk, ölüm gibi bireysel temaları da işlemiştir. En önemli şiir kitapları; Ben Sana Mecb
Yağmur Kaçağı, Sisler Bulvarı'dır.
14)Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Attila İlhan
C) İlhan Berk
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Orhan Veli Kanık
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Kaç kardeştik bilmiyorum. En küçükleri bendim ve henüz sayı saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimde ise hepimiz dağılmıştık. 13)Bir küçürek hikâye örneği olan bu metinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaş A) Kısa olmasına karşın yoğun bir anlam taşımaktadır. B) Yazarın duygu dünyasının derinliğini yansıtmaktadır. C) Yazarın kelimelere yüklediği anlamlar dile olan hâkimiyetini göstermektedir. D) Öyküdeki anlatıcının hayıflanması söz konusudur. E) Bir düşünceyi ifade etmek amacıyla oluşturulmuştur. Şair, şiirlerinde barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek umudu gibi toplumsal temalar yanında bunalım, a yalnızlık, umutsuzluk, ölüm gibi bireysel temaları da işlemiştir. En önemli şiir kitapları; Ben Sana Mecb Yağmur Kaçağı, Sisler Bulvarı'dır. 14)Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Attila İlhan C) İlhan Berk D) Ahmet Muhip Dıranas E) Orhan Veli Kanık
1)Saf şiirin en önemli temsilcilerindendir. Yaşama sevinci
içinde ölüm korkusunu yaşayan sanatçı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle
bilinir. Bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Necip Fazıl Kısakürek B)Asaf Halet Çelebi
C)Cahit Sıtkı Tarancı
D)Behçet Necatigil
E)Ahmet Hamdi Tanpınar
2)Türk edebiyatında saf şiirin ilk örneklerini veren
sanatçılar kimlerdir?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Asaf Halet Çelebi
B)Yahya Kemal - Ahmet Haşim
C)Cahit Sıtkı Tarancı - Ahmet Muhip Dıranas
D)Ahmet Haşim - Tevfik Fikret
E) Yahya Kemal - Mehmet Akif Ersoy
3) Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam.
Gök devrildi, künde üstüne künde...
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Saf şiir anlayışına göre yazılmıştır.
B) Estetik kaygı gözetilerek yazılmıştır.
C) Söyleyiş güzelliğine dikkat edilmiştir.
D) Toplumsal bir sorun dile getirilmiştir.
E)Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
4)Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi farklı türde
bir tamlamadır?
A)Siirt'in yollarına sis çökmüştü.
B) Sözlerin yüreğimi yakan bir hançer oldu.
C) Sınavın zorluğu bize bağlıdır.
D) YKS'ye hazırlanan öğrencilerin durumunu anlamak lazım.
E) Bizim çocukların geleceği umarım parlak olur.
5) Saf şiir anlayışının ortaya çıkışında hangi akımın izleri
görülür?
A)Sembolizm B)Parnasizm
C)Empresyonizm
D)Fütürizm E)Dadaizm
6) Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiirin
özelliklerinden değildir?
A)Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir.
B)Serbest nazımla şiirlerini yazmışlardır.
C)"Toplum için sanat" ilkesiyle eserlerini vermişlerdir.
D)ideolojilerini şiirlerine yansıtmışlardır.
E) Dil ve söyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır.
7)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat anlayışını
sürdüren şiirin özeliklerinden değildir?
A)Milliyetçilik ve Türkçülük akımından etkilenmişlerdir.
B) Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik
gibi temaları işlemişlerdir.
C)Halk şiirinin imkânlarından yararlanarak modern şiirler
yazmışlardır.
D)Türkçe olmayan bütün sözcüklerin şiirden atılmasını
savunmuşlardır.
E)Hece ölçüsünü esas almışlardır.
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar:-Neredesin?
Arıyorum yıllar var ki ben onu,
AÂşıkıyım beni çağıran bu sesin.
8) Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Ünsüz sertleşmesi B)Ünlü düşmesi C)Ulama
D)Ünsüz yumuşamasına aykırılık E)Ünlü daralması
9) Moskova'da fütürizm (gelecekçilik) akımıyla tanışmış ve
özellikle Mayakovski'den etkilenmiştir. Türk dilinin zengin ses
sisteminden ve ses uyumlarından yararlanarak Türk şiirine
serbest nazmı getirmiştir. Öz, biçim ve tema bakımından yeni
şiirleriyle serbest nazımla toplumcu gerçekçi şiirin ilk
örneklerini vermiştir. "835 Satır, Memleketimden İnsan
Manzaraları, Kuvayi Milliye Destanı" adlı eserleriyle bilinen
sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)İlhan Berk B)İlhami Bekir Tez C)Nazım Hikmet
D)Ercüment Behzat Lav E)Attila İlhan
10) Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek...
Kerpetenlerle sûrun dişleri sökülecek!
Yürü: hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?
Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
Yukarıdaki şiir hangi şiir anlayışıyla yazılmıştır?
A)Milli Edebiyat anlayışını sürdüren şiir B)Garipçiler
C)İkinci Yeniciler D)Toplumcu gerçekçi şiir
E)1980 sonrası şiir
11) Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şiirin
temsilcilerinden değildir?
A)Nazım Hikmet B)Rifat Ilgaz C)Ahmed Arif
D)Sedat Umran E)Enver Gökçe
12) Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisinden
yanlışlık yapılmıştır?
A)Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor - Arif Nihat Asya
B)Sarıkız Mermerleri - Ömer Bedrettin Uşaklı
C)Bir Yolcuya - Necmettin Halil Onan
D)Orda Bir Köy Var Uzakta -Ahmet Kutsi Tecer
E)Gurbet - Zeki Ömer Defne
13)Garip hareketinin öncüsüdür. Gündelik hayatın her yönünün
şiire konu olabileceğini savunmuş; şiirin ölçü, uyak gibi
alışılagelmiş klişelerden, kalıplardan ve kurallardan
bağımsızlaşarak da yazılabileceğini göstermiş; eserlerinde ağır
sanatsal ifadeler, kalıplaşmış benzetmeler yerine, daha basit ve
yalın olan halk dilini kullanmayı benimsemiştir.
"Anlatamıyorum", "İstanbul'u Dinliyorum", "Kitab-1 Sengi
Mezar" adlı şiirleriyle tanınan sanatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Orhan Veli Kanık B)Attila İlhan C)Behçet Necatigil
D)Oktay Rifat Horozcu E)Melih Cevdet Anday
14) Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Sıradışı konuşmaları herkesi şaşırtmıştı.
B) Bu arkadaş aklısıra bizimle dalga geçecek.
64
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
1)Saf şiirin en önemli temsilcilerindendir. Yaşama sevinci içinde ölüm korkusunu yaşayan sanatçı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle bilinir. Bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A)Necip Fazıl Kısakürek B)Asaf Halet Çelebi C)Cahit Sıtkı Tarancı D)Behçet Necatigil E)Ahmet Hamdi Tanpınar 2)Türk edebiyatında saf şiirin ilk örneklerini veren sanatçılar kimlerdir? A) Necip Fazıl Kısakürek - Asaf Halet Çelebi B)Yahya Kemal - Ahmet Haşim C)Cahit Sıtkı Tarancı - Ahmet Muhip Dıranas D)Ahmet Haşim - Tevfik Fikret E) Yahya Kemal - Mehmet Akif Ersoy 3) Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam Gezdirsin boşluğu ense kökünde! Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi, künde üstüne künde... Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Saf şiir anlayışına göre yazılmıştır. B) Estetik kaygı gözetilerek yazılmıştır. C) Söyleyiş güzelliğine dikkat edilmiştir. D) Toplumsal bir sorun dile getirilmiştir. E)Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır. 4)Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi farklı türde bir tamlamadır? A)Siirt'in yollarına sis çökmüştü. B) Sözlerin yüreğimi yakan bir hançer oldu. C) Sınavın zorluğu bize bağlıdır. D) YKS'ye hazırlanan öğrencilerin durumunu anlamak lazım. E) Bizim çocukların geleceği umarım parlak olur. 5) Saf şiir anlayışının ortaya çıkışında hangi akımın izleri görülür? A)Sembolizm B)Parnasizm C)Empresyonizm D)Fütürizm E)Dadaizm 6) Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiirin özelliklerinden değildir? A)Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir. B)Serbest nazımla şiirlerini yazmışlardır. C)"Toplum için sanat" ilkesiyle eserlerini vermişlerdir. D)ideolojilerini şiirlerine yansıtmışlardır. E) Dil ve söyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır. 7)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat anlayışını sürdüren şiirin özeliklerinden değildir? A)Milliyetçilik ve Türkçülük akımından etkilenmişlerdir. B) Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. C)Halk şiirinin imkânlarından yararlanarak modern şiirler yazmışlardır. D)Türkçe olmayan bütün sözcüklerin şiirden atılmasını savunmuşlardır. E)Hece ölçüsünü esas almışlardır. Geceleyin bir ses böler uykumu, İçim ürpermeyle dolar:-Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu, AÂşıkıyım beni çağıran bu sesin. 8) Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Ünsüz sertleşmesi B)Ünlü düşmesi C)Ulama D)Ünsüz yumuşamasına aykırılık E)Ünlü daralması 9) Moskova'da fütürizm (gelecekçilik) akımıyla tanışmış ve özellikle Mayakovski'den etkilenmiştir. Türk dilinin zengin ses sisteminden ve ses uyumlarından yararlanarak Türk şiirine serbest nazmı getirmiştir. Öz, biçim ve tema bakımından yeni şiirleriyle serbest nazımla toplumcu gerçekçi şiirin ilk örneklerini vermiştir. "835 Satır, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayi Milliye Destanı" adlı eserleriyle bilinen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? A)İlhan Berk B)İlhami Bekir Tez C)Nazım Hikmet D)Ercüment Behzat Lav E)Attila İlhan 10) Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek... Kerpetenlerle sûrun dişleri sökülecek! Yürü: hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın? Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın! Yukarıdaki şiir hangi şiir anlayışıyla yazılmıştır? A)Milli Edebiyat anlayışını sürdüren şiir B)Garipçiler C)İkinci Yeniciler D)Toplumcu gerçekçi şiir E)1980 sonrası şiir 11) Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şiirin temsilcilerinden değildir? A)Nazım Hikmet B)Rifat Ilgaz C)Ahmed Arif D)Sedat Umran E)Enver Gökçe 12) Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisinden yanlışlık yapılmıştır? A)Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor - Arif Nihat Asya B)Sarıkız Mermerleri - Ömer Bedrettin Uşaklı C)Bir Yolcuya - Necmettin Halil Onan D)Orda Bir Köy Var Uzakta -Ahmet Kutsi Tecer E)Gurbet - Zeki Ömer Defne 13)Garip hareketinin öncüsüdür. Gündelik hayatın her yönünün şiire konu olabileceğini savunmuş; şiirin ölçü, uyak gibi alışılagelmiş klişelerden, kalıplardan ve kurallardan bağımsızlaşarak da yazılabileceğini göstermiş; eserlerinde ağır sanatsal ifadeler, kalıplaşmış benzetmeler yerine, daha basit ve yalın olan halk dilini kullanmayı benimsemiştir. "Anlatamıyorum", "İstanbul'u Dinliyorum", "Kitab-1 Sengi Mezar" adlı şiirleriyle tanınan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? A)Orhan Veli Kanık B)Attila İlhan C)Behçet Necatigil D)Oktay Rifat Horozcu E)Melih Cevdet Anday 14) Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Sıradışı konuşmaları herkesi şaşırtmıştı. B) Bu arkadaş aklısıra bizimle dalga geçecek. 64
19 (1) Dil, insanların anlaşmalarını sağlar. (II) Ayrıca
toplum halinde yaşamalarına da yardım eder. (III)
Bundan ötürü, toplumun her alanında dilin izleri
görülür. (IV) Dilbilimciler, bu nedenle dilin doğal
gelişimini dikkate almalıdır. (V) Bütün toplumsal
oluşlar, bir yerde dile bağlanır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
É) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
19 (1) Dil, insanların anlaşmalarını sağlar. (II) Ayrıca toplum halinde yaşamalarına da yardım eder. (III) Bundan ötürü, toplumun her alanında dilin izleri görülür. (IV) Dilbilimciler, bu nedenle dilin doğal gelişimini dikkate almalıdır. (V) Bütün toplumsal oluşlar, bir yerde dile bağlanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. É) V.
12) Bazı şairler bizi şaşırtıyor. Onlar şiir değil, düzyazı yazmalılar. Biz,
şiirde düzyazıya özgü hiçbir iz istemiyoruz. Ayrıca şiiri
idelojilerden de uzak tutuyoruz. Batı'dan Paul Valery bizim en
büyük üstadımızdır ama A. H. Tarhan'ı da unutmuyoruz. Bize
göre şiir biraz flu olmalı. Şiirlerimizde dil anlayışımız Ömer
Seyfettin çizgisindedir. Bol ahenk ve kusursuz biçim, şiirimizin
temel taşlarındandır.
Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki şairlerden
hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz?
A) Yahya Kemal Beyatlı B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Yaşar Nabi Nayır
E) Sabahattin Ali
13) Kaldırımlar şairi, şiirin bütün sorunlarını çözmüş bir şairdir. Onun
şiirleri, Türk halk şiiriyle Fransız şiirinin biçim özelliklerinin
kendine özgü sağlam bir bileşimidir. Şiirlerinde insanın iç
dünyasını, varoluş sorunlarını araştırdı. Bireyin tutkuya varan
duyarlılıklarını işledi. Tasavvufi bir mistisizmle "his ve fikir"
bileşimini amaçlayarak Nazım Hikmet'in tam karşıtı bir şiir
geliştirdi. Oyunlarında da aynı tutumu benimsedi. Kaldırımlar'ın
yanı sıra Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Ahşap Konak gibi
oyunları vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Necip Fazıl Kısakürek
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Behçet Necatigil
E) Cahit Külebi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
12) Bazı şairler bizi şaşırtıyor. Onlar şiir değil, düzyazı yazmalılar. Biz, şiirde düzyazıya özgü hiçbir iz istemiyoruz. Ayrıca şiiri idelojilerden de uzak tutuyoruz. Batı'dan Paul Valery bizim en büyük üstadımızdır ama A. H. Tarhan'ı da unutmuyoruz. Bize göre şiir biraz flu olmalı. Şiirlerimizde dil anlayışımız Ömer Seyfettin çizgisindedir. Bol ahenk ve kusursuz biçim, şiirimizin temel taşlarındandır. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Ahmet Hamdi Tanpınar C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Yaşar Nabi Nayır E) Sabahattin Ali 13) Kaldırımlar şairi, şiirin bütün sorunlarını çözmüş bir şairdir. Onun şiirleri, Türk halk şiiriyle Fransız şiirinin biçim özelliklerinin kendine özgü sağlam bir bileşimidir. Şiirlerinde insanın iç dünyasını, varoluş sorunlarını araştırdı. Bireyin tutkuya varan duyarlılıklarını işledi. Tasavvufi bir mistisizmle "his ve fikir" bileşimini amaçlayarak Nazım Hikmet'in tam karşıtı bir şiir geliştirdi. Oyunlarında da aynı tutumu benimsedi. Kaldırımlar'ın yanı sıra Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Ahşap Konak gibi oyunları vardır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Attila İlhan B) Necip Fazıl Kısakürek D) Fazıl Hüsnü Dağlarca C) Behçet Necatigil E) Cahit Külebi
TEST 4
Şiir
1. Ne yardan geçilir ne serden
Korkuyorum bu gecelerden
Bel bağladığım tepelerden
Gün doğmayabilir bir daha
bireysel
Bu dizelerin, dil ve anlatım özellikleri ile konusu göz
önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden han-
gisine ait olduğu söylenebilir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
-C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Namık Kemal
2. Saf (öz) şiir akımı ile ilgili olarak
1. Siir dili her şeyin üstünde tutulmuştur.
5. A
b
6.
ri
d
E
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
TEST 4 Şiir 1. Ne yardan geçilir ne serden Korkuyorum bu gecelerden Bel bağladığım tepelerden Gün doğmayabilir bir daha bireysel Bu dizelerin, dil ve anlatım özellikleri ile konusu göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden han- gisine ait olduğu söylenebilir? A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin -C) Mehmet Emin Yurdakul D) Cahit Sıtkı Tarancı E) Namık Kemal 2. Saf (öz) şiir akımı ile ilgili olarak 1. Siir dili her şeyin üstünde tutulmuştur. 5. A b 6. ri d E
17.
şiirlerinde şekil mükemmelliğine önem vermiştir. Şair, bu
mükemmelliği bazı teknik özelliklerle sağlar. Bunların başında
vezin seçimi gelir. Onun -Ok şiiri hariç-şiirde tercih ettiği ve
kullandığı vezin, aruz veznidir. Sanatçı, aruzu heceden daha
ahenkli bulduğu için şiirlerini bu ölçüyle yazmıştır. Kompozis-
yon açısından mükemmel bir bütünlük taşıyan şiirleri titiz bir
şekilde işlenmiştir. Bunların bazıları yıllar sonra son şekillerini
alabilmiştir. Kelime seçimindeki aşırı hassasiyeti nedeniyle ya-
şarken şiirlerini kitaplaştıramamış, bu nedenle "esersiz şair"
olarak anılmıştır.
----
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
19.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
17. şiirlerinde şekil mükemmelliğine önem vermiştir. Şair, bu mükemmelliği bazı teknik özelliklerle sağlar. Bunların başında vezin seçimi gelir. Onun -Ok şiiri hariç-şiirde tercih ettiği ve kullandığı vezin, aruz veznidir. Sanatçı, aruzu heceden daha ahenkli bulduğu için şiirlerini bu ölçüyle yazmıştır. Kompozis- yon açısından mükemmel bir bütünlük taşıyan şiirleri titiz bir şekilde işlenmiştir. Bunların bazıları yıllar sonra son şekillerini alabilmiştir. Kelime seçimindeki aşırı hassasiyeti nedeniyle ya- şarken şiirlerini kitaplaştıramamış, bu nedenle "esersiz şair" olarak anılmıştır. ---- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti- rilmelidir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Mehmet Akif Ersoy C) Mehmet Emin Yurdakul D) Rıza Tevfik Bölükbaşı E) Faruk Nafiz Çamlıbel 19.