Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri Soruları

5. (1) Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden saf şiir anla-
yışında düşsel ve bireysel yön ağır basar; şairler, içsel
ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile
getirirler. (II) Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak
durup bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musiki-
nin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik
duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. (III) Kısacası bu
şairler şiirde anlama fazla önem vermezler; anlaşılmak
için değil duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar. (IV)
Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil, baş
tacıdır; disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir
yazma endişesi kendini hissettirir (V) Şiirin geleneksel
birikiminden, geçmişinden yararlanmak, böylelikle geç-
mişin mirasını bugüne taşımak amacıyla hareket eder-
ler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
5. (1) Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden saf şiir anla- yışında düşsel ve bireysel yön ağır basar; şairler, içsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler. (II) Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musiki- nin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. (III) Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler; anlaşılmak için değil duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar. (IV) Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil, baş tacıdır; disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendini hissettirir (V) Şiirin geleneksel birikiminden, geçmişinden yararlanmak, böylelikle geç- mişin mirasını bugüne taşımak amacıyla hareket eder- ler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
3. Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam
Bu dizelerdeki söz sanatları sırasıyla aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A Tekrir-teşbih
C) Cinas-tekrir
B) Teşbih-tevriye
by Tenasüp - teşbih
E) Tekrir-mecazımürsel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
3. Akşam, yine akşam, yine akşam Bir sırma kemerdir suya baksam Bu dizelerdeki söz sanatları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A Tekrir-teşbih C) Cinas-tekrir B) Teşbih-tevriye by Tenasüp - teşbih E) Tekrir-mecazımürsel
9. I.
A
Divan şiirine büyük bir önem verdi, bu edebiyatı dikkatle
inceledi ve buradan kendi zamanına, kendi şiirine ak-
tarabildiklerini taşımaya çalıştı.
II. Tarihin kahramanlıklarını, değişik olaylarını, güzellik-
lerini ve güzellerini kendi zamanının diliyle yansıtma
anlayışı doğrultusunda Osmanlı Türkçesini kullanarak
gazel, şarkı, rubai gibi divan şiiri nazım şekilleriyle şiir-
ler yazmıştır.
III. Şiirini hayatın gerçek terennümleriyle kurduğunu “Ne
söylemişsem görüp de duyup da söylemişim" şeklinde
ifade etmiştir.
Yahya Kemal'in şiir anlayışıyla ilgili yargılardan doğru
olanlara (D), yanlış olanlara (Y) belirlemesi yapıldığında
doğru sıralama nasıl olur?
I.
(D)
(Y)
(Y)
(Y)
EY (D)
d@$$$
II.
@@
(D)
(D)
(D)
III.
(1)
(D)
(D)
(X
(D)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
9. I. A Divan şiirine büyük bir önem verdi, bu edebiyatı dikkatle inceledi ve buradan kendi zamanına, kendi şiirine ak- tarabildiklerini taşımaya çalıştı. II. Tarihin kahramanlıklarını, değişik olaylarını, güzellik- lerini ve güzellerini kendi zamanının diliyle yansıtma anlayışı doğrultusunda Osmanlı Türkçesini kullanarak gazel, şarkı, rubai gibi divan şiiri nazım şekilleriyle şiir- ler yazmıştır. III. Şiirini hayatın gerçek terennümleriyle kurduğunu “Ne söylemişsem görüp de duyup da söylemişim" şeklinde ifade etmiştir. Yahya Kemal'in şiir anlayışıyla ilgili yargılardan doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) belirlemesi yapıldığında doğru sıralama nasıl olur? I. (D) (Y) (Y) (Y) EY (D) d@$$$ II. @@ (D) (D) (D) III. (1) (D) (D) (X (D)
C
Fecriati'nin dağılmasından sonra onun yerini almak iste-
yenler çıktı. Rübap dergisinde toplanan gençler "Genç
Kalemler'in karşısına çıkarak asıl millî edebiyatın "millî
geçmişe bağlı kalmakla" kurulabileceğini ileri sürdüler ve
Mevlânâ ile Yunus Emre'nin mistik lirizmini samimi bir dil
ve üslupla yeniden yaşatacaklarını söylediler. Fakat gerek
millî edebiyat anlayışlarının yanlışlığı gerek edebî değeri ile
dikkat çeken eserler verememeleri yüzünden silinip gittiler.
Bu edebî anlayışla bazı şiirlerini yazan Yahya Kemal dahi
bu edebiyat anlayışının kalıcı olmasını sağlayamadı.
Bu parçada tanıtılan edebî anlayış, aşağıdakilerden
hangisidir?
2.
A) Maviciler
B) Hisarcılar
D) Servetifünun (E) Nevyunanilik
C) Nayiler
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
C Fecriati'nin dağılmasından sonra onun yerini almak iste- yenler çıktı. Rübap dergisinde toplanan gençler "Genç Kalemler'in karşısına çıkarak asıl millî edebiyatın "millî geçmişe bağlı kalmakla" kurulabileceğini ileri sürdüler ve Mevlânâ ile Yunus Emre'nin mistik lirizmini samimi bir dil ve üslupla yeniden yaşatacaklarını söylediler. Fakat gerek millî edebiyat anlayışlarının yanlışlığı gerek edebî değeri ile dikkat çeken eserler verememeleri yüzünden silinip gittiler. Bu edebî anlayışla bazı şiirlerini yazan Yahya Kemal dahi bu edebiyat anlayışının kalıcı olmasını sağlayamadı. Bu parçada tanıtılan edebî anlayış, aşağıdakilerden hangisidir? 2. A) Maviciler B) Hisarcılar D) Servetifünun (E) Nevyunanilik C) Nayiler
KÜ - A
ir
n
r
i
7
PENSAN TRIE
1
23. Harfler, Galip'in yıllardır bilip de unutmak istediği, hatırlayıp
da hatırlamadığını sandığı, öğrenip de bilmediği bir gerçe-
ği, sonraları kaleme almak istediği zaman, bambaşka keli-
melerle hatırlayabileceği bir esrarı gösteriyordu. Ama onla-
rı hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikte yüzünde
okur okumaz, her şeyin basit ve anlaşılır olduğunu da dü-
şünmüştü; gördüğü şeyi bildiğini, şaşırmaması gerektiğini
düşündüğü gibi. Belki de sonraları "dehşet" diyeceği şey bu
basit ve açık gerçeğin şaşırtıcılığıydı, aklın olağanüstü bir
ışıldamayla masanın üzerindeki ince belli bir çay fincanını
inanılmayacak bir nesne gibi algılayabildiği zamanlarda gö-
zün aynı fincanı eskiden olduğu gibi görebilmesindeki ürkü-
tücü yan gibi.
Orhan Pamuk'un Kara Kitap adlı eserinden alınan bu
paragraf göz önünde bulundurulursa aşağıdakilerden
hangisi, bu sanatçıyla aynı edebî anlayışta eserler kale-
me alan sanatçıların ortak özelliği olamaz?
A) Romanda içe dönüklük esastır; bireyin iç dünyasına,
ruhuna, bilinçaltına eğilme amaçlanır.
B) Romancı, gerçeğin dış dünyada değil, insanın iç dün-
yasında saklı olduğuna inanır ve toplumsal olana değil,
psikolojik olana yönelir.
C) Öykülemede diyalog ve hikâye etme yerine bilinç akışı-
ni kullanır.
D) Olay örgüsü, estetik kaygıyla ve insana özgü bir ger-
çekliği ifade etmek üzere düzenlenir.
E) Soyut gerçeklikten olabildiğince kaçarlar sadece somut
gerçekliği işlerler hem de imgelerle süslerler.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
KÜ - A ir n r i 7 PENSAN TRIE 1 23. Harfler, Galip'in yıllardır bilip de unutmak istediği, hatırlayıp da hatırlamadığını sandığı, öğrenip de bilmediği bir gerçe- ği, sonraları kaleme almak istediği zaman, bambaşka keli- melerle hatırlayabileceği bir esrarı gösteriyordu. Ama onla- rı hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikte yüzünde okur okumaz, her şeyin basit ve anlaşılır olduğunu da dü- şünmüştü; gördüğü şeyi bildiğini, şaşırmaması gerektiğini düşündüğü gibi. Belki de sonraları "dehşet" diyeceği şey bu basit ve açık gerçeğin şaşırtıcılığıydı, aklın olağanüstü bir ışıldamayla masanın üzerindeki ince belli bir çay fincanını inanılmayacak bir nesne gibi algılayabildiği zamanlarda gö- zün aynı fincanı eskiden olduğu gibi görebilmesindeki ürkü- tücü yan gibi. Orhan Pamuk'un Kara Kitap adlı eserinden alınan bu paragraf göz önünde bulundurulursa aşağıdakilerden hangisi, bu sanatçıyla aynı edebî anlayışta eserler kale- me alan sanatçıların ortak özelliği olamaz? A) Romanda içe dönüklük esastır; bireyin iç dünyasına, ruhuna, bilinçaltına eğilme amaçlanır. B) Romancı, gerçeğin dış dünyada değil, insanın iç dün- yasında saklı olduğuna inanır ve toplumsal olana değil, psikolojik olana yönelir. C) Öykülemede diyalog ve hikâye etme yerine bilinç akışı- ni kullanır. D) Olay örgüsü, estetik kaygıyla ve insana özgü bir ger- çekliği ifade etmek üzere düzenlenir. E) Soyut gerçeklikten olabildiğince kaçarlar sadece somut gerçekliği işlerler hem de imgelerle süslerler.
JA
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Mâni, tuyuğ, rubai gibi nazım biçimleri tek dört-
Mükten oluşur.
B) Aruz vezni gereği kısa heceyi uzun okumaya
zihaf denir.
C) Aşk sevgi, özlem gibi duyguların işlendiği şiirler
lirik şiirlerdir.
D) Tanzimattan sonra şiirde sene, terza-rima gibi
yeni nazım biçimleri görülür.
E) Ritim, şiirde durakların düzenli tekrarlanmasıyla
da oluşur.
3.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
JA 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Mâni, tuyuğ, rubai gibi nazım biçimleri tek dört- Mükten oluşur. B) Aruz vezni gereği kısa heceyi uzun okumaya zihaf denir. C) Aşk sevgi, özlem gibi duyguların işlendiği şiirler lirik şiirlerdir. D) Tanzimattan sonra şiirde sene, terza-rima gibi yeni nazım biçimleri görülür. E) Ritim, şiirde durakların düzenli tekrarlanmasıyla da oluşur. 3.
GENEL TEKRAR-L
7. (1) Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur'da Doğu-Batı,
eski-yeni çatışmasının doğurduğu bunalımları
işlemiştir.() Çocukluğu Abdülhamit döneminde
geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet'i de yaşayan
Hayri İrdal adlı karakterin anılarını Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü'nde vermiştir. (III) İlk romanı Ma-
hur Beste'de Osmanlı'nın üst tabaka ailelerinin
hayatlarını aktarmıştır. (IV) Abdullah Efendi'nin
Rüyaları ve Yaz Yağmuru hikâyelerini topladığı
kitaplardır. (V) İbiş'in Rüyası adlı kitabında ise orta
oyuncusu Naşit'in hayatını anlatmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi
nabis yankışı vardır?
A) I.
(B) H.
C) III.
D) IV.
8. Beklerim haftada bir nâme bu yaz
E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
GENEL TEKRAR-L 7. (1) Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur'da Doğu-Batı, eski-yeni çatışmasının doğurduğu bunalımları işlemiştir.() Çocukluğu Abdülhamit döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet'i de yaşayan Hayri İrdal adlı karakterin anılarını Saatleri Ayar- lama Enstitüsü'nde vermiştir. (III) İlk romanı Ma- hur Beste'de Osmanlı'nın üst tabaka ailelerinin hayatlarını aktarmıştır. (IV) Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru hikâyelerini topladığı kitaplardır. (V) İbiş'in Rüyası adlı kitabında ise orta oyuncusu Naşit'in hayatını anlatmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi nabis yankışı vardır? A) I. (B) H. C) III. D) IV. 8. Beklerim haftada bir nâme bu yaz E) V.
Ed-Sos-1
B
13. Eserlerinde öne çıkan temalar; Batılılaşma ile gelen kültü-
rel çatışma, bu çatışmanın aile kurumu üzerindeki olum-
suz etkileri, insanı yücelten manevi özellikler ve geçmişe
duyulan özlemdir. Yapıtlarındaki karakterleri, daha çok iç
dünyalarından hareketle anlatır. Batmayan Gün, Insan ve
Şeytan; yazarın geçmişin özlemini dile getirdiği romanla-
rıdır. Son romanı Mesih Paşa Imamı'ndan sonra diğer ya-
zınsal türlere yönelmiştir. Anılarında Türk insanının sosyal
hayatını, zarafetini, Istanbul'un güzelliklerini dile getirir.
Eski sosyal yaşamın bir parçası olan isim koyma, âmin
alayı, çocuk iftarı, nikâh merasimi gibi etkinlikleri canlı tut-
maya, yaygınlaştırmaya çalışarak kültürel kopuşa engel
olmak istemiştir.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Latife Tekin
C) Samiha Ayverdi
B) Leyla Erbil
D) Nazlı Eray
E) Halide Nusret Zorlutuna
ka
15. 1. Ev
Şir
De
Ka
II. Da
DÜ
Ba
Se
Aşağı
rin ort
A) 11
B) Ko
C) Ah-
D) Ber
E) Ça
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Ed-Sos-1 B 13. Eserlerinde öne çıkan temalar; Batılılaşma ile gelen kültü- rel çatışma, bu çatışmanın aile kurumu üzerindeki olum- suz etkileri, insanı yücelten manevi özellikler ve geçmişe duyulan özlemdir. Yapıtlarındaki karakterleri, daha çok iç dünyalarından hareketle anlatır. Batmayan Gün, Insan ve Şeytan; yazarın geçmişin özlemini dile getirdiği romanla- rıdır. Son romanı Mesih Paşa Imamı'ndan sonra diğer ya- zınsal türlere yönelmiştir. Anılarında Türk insanının sosyal hayatını, zarafetini, Istanbul'un güzelliklerini dile getirir. Eski sosyal yaşamın bir parçası olan isim koyma, âmin alayı, çocuk iftarı, nikâh merasimi gibi etkinlikleri canlı tut- maya, yaygınlaştırmaya çalışarak kültürel kopuşa engel olmak istemiştir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Latife Tekin C) Samiha Ayverdi B) Leyla Erbil D) Nazlı Eray E) Halide Nusret Zorlutuna ka 15. 1. Ev Şir De Ka II. Da DÜ Ba Se Aşağı rin ort A) 11 B) Ko C) Ah- D) Ber E) Ça
23. Anadolu'nun güzellikleri, yurt sevgisi, kahraman
şiirlerinin başlıca temalarıdır.
• Konuşma dilinin söz değerlerine yer vererek
vezniyle başarılı şiirler yazmışlardır.
• Şiirlerinde Türk tarihinden, destanlarından, en
rinden yararlanmışlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bazı özellikleri ver.
len şiir anlayışı doğrultusunda şiirler yazmamıştır?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Necmettin Halil Onan
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Halit Fahri Ozansoy
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
23. Anadolu'nun güzellikleri, yurt sevgisi, kahraman şiirlerinin başlıca temalarıdır. • Konuşma dilinin söz değerlerine yer vererek vezniyle başarılı şiirler yazmışlardır. • Şiirlerinde Türk tarihinden, destanlarından, en rinden yararlanmışlardır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bazı özellikleri ver. len şiir anlayışı doğrultusunda şiirler yazmamıştır? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Necmettin Halil Onan C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Orhan Seyfi Orhon E) Halit Fahri Ozansoy
AYT DENEME SINAVI
D
kek
- Show de Suckice
A
13. Şiir, hiçbir zaman düşünceleri dile getirmez. Şiirin dile getirdiği tek
şey, bütün düşünülenlerin dışında kalbimizde hissettiğimiz o saf
duygulardır. Yani irademizin dışında kalan ve bizi sonsuzluğa sürük-
leyen keşfedilmemiş duygular... Zaman zaman bu durumu görmez-
den gelip şiiri, bir propaganda aracı olarak kullanmak isteyenler
olmuştur ama hiçbiri insanlara istedikleri düşünceleri bu yöntemle
aşılayamamıştır. Çünkü insan, bir şiiri okurken ancak neşeyi,
hüznü, tutkuyu yüreğinde hissedebilir; siyasi ya da toplumsal bir
düşünceyi hissetmesi mümkün değildir.
1031
XRUT
Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Rıfat Ilgaz
E) Ziya Osman Saba
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
AYT DENEME SINAVI D kek - Show de Suckice A 13. Şiir, hiçbir zaman düşünceleri dile getirmez. Şiirin dile getirdiği tek şey, bütün düşünülenlerin dışında kalbimizde hissettiğimiz o saf duygulardır. Yani irademizin dışında kalan ve bizi sonsuzluğa sürük- leyen keşfedilmemiş duygular... Zaman zaman bu durumu görmez- den gelip şiiri, bir propaganda aracı olarak kullanmak isteyenler olmuştur ama hiçbiri insanlara istedikleri düşünceleri bu yöntemle aşılayamamıştır. Çünkü insan, bir şiiri okurken ancak neşeyi, hüznü, tutkuyu yüreğinde hissedebilir; siyasi ya da toplumsal bir düşünceyi hissetmesi mümkün değildir. 1031 XRUT Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Ahmet Muhip Dıranas C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Rıfat Ilgaz E) Ziya Osman Saba
3- Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz?(10 p.)
Öz şiirde yerli ve mahalli unsurlara yer verilmez.( )
Aşık Veysel, Cumhuriyet Dönemi halk şairlerimizdendir. ( )
Maviciler, II. Yeni şiirine tepki göstermiş, şairane bir sanat anlayışı benimsemişlerdir.()
Arif Nihat ASYA, Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla şiirler yazmıştır.( )
Garipçiler, slogan üslubuyla toplumun öncüsü olmuşlardır.()
4- Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.(10p.)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
3- Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz?(10 p.) Öz şiirde yerli ve mahalli unsurlara yer verilmez.( ) Aşık Veysel, Cumhuriyet Dönemi halk şairlerimizdendir. ( ) Maviciler, II. Yeni şiirine tepki göstermiş, şairane bir sanat anlayışı benimsemişlerdir.() Arif Nihat ASYA, Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla şiirler yazmıştır.( ) Garipçiler, slogan üslubuyla toplumun öncüsü olmuşlardır.() 4- Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.(10p.)
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabi sürükledik sularda.
Bir yoldu parıldayan, gümüşten,
Gittik... Bahs açmadık dönüşten.
Y.Kemal BEYATLI
1-Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatına ait bu şiirin hangi sanat anlayışıyla k
yazıp, bu sanat anlayışının özelliklerinden beş madde yazınız. (15
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Kandilli yüzerken uykularda Mehtabi sürükledik sularda. Bir yoldu parıldayan, gümüşten, Gittik... Bahs açmadık dönüşten. Y.Kemal BEYATLI 1-Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatına ait bu şiirin hangi sanat anlayışıyla k yazıp, bu sanat anlayışının özelliklerinden beş madde yazınız. (15
A
29. 1. Ahmet Haşim, saf şiir anlayışının bir şairidir.
II. Mehmet Akif Ersoy, tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış-
tır.Q
III. Yahya Kemal Beyatlı, Servetifünun sanatçısıdır.
IV. "Sanat şahsi ve muhteremdir" anlayışı Fecriati toplulu-
ğunundur.
Numaralanmış cümlelerin yanına cümleler doğru
ise "D", yanlıs ise "Y" yazıldığında doğru sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D
B) Y
CD
DY
E) D
Y
D
D
Y
Y
D
YD
YDD DY
Y
IV
Y
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
A 29. 1. Ahmet Haşim, saf şiir anlayışının bir şairidir. II. Mehmet Akif Ersoy, tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış- tır.Q III. Yahya Kemal Beyatlı, Servetifünun sanatçısıdır. IV. "Sanat şahsi ve muhteremdir" anlayışı Fecriati toplulu- ğunundur. Numaralanmış cümlelerin yanına cümleler doğru ise "D", yanlıs ise "Y" yazıldığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) D B) Y CD DY E) D Y D D Y Y D YD YDD DY Y IV Y
-igner
7
bir aracı olarak değerlendirmişlerdir.
piense haldains sbagay
yö- eis 21. Yaz dağda. Açmış kanatlarını gök
Suyu denetliyor. Kımıltısız uzanmış.
Su. Göğü seyrediyor. Gerip derisini
Yavaşça ve duruk. Yazarak yazısını
diavol lamisi YDY (A
Inmol mel 18
Bir ayraç açıp, bir elma gibi örneğin
Uyur böcek, habersiz ondan. Birbaşına
Yaz ölür. Geçmişle gelecek gibi
Uyur gök. Çünkü koşmuştur sabah nehirlerini
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) İlhan Berk
C) Cahit Külebi
D) Behçet Necatigil
E) Cahit Zarifoğlu
manın
Terli ve hırçın bir at gibi geliyordur.
Durur onun için su. Ansızın ve kocaman
sbr...e
Dili ve üslubu dikkate alındığında bu dizelerin aşağı-
volna
dakilerden hangisinin bir şiirinden alındığı söylenebi-
lir?
164 209
entuhosteueult eb
1967 (8
inDiğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
-igner 7 bir aracı olarak değerlendirmişlerdir. piense haldains sbagay yö- eis 21. Yaz dağda. Açmış kanatlarını gök Suyu denetliyor. Kımıltısız uzanmış. Su. Göğü seyrediyor. Gerip derisini Yavaşça ve duruk. Yazarak yazısını diavol lamisi YDY (A Inmol mel 18 Bir ayraç açıp, bir elma gibi örneğin Uyur böcek, habersiz ondan. Birbaşına Yaz ölür. Geçmişle gelecek gibi Uyur gök. Çünkü koşmuştur sabah nehirlerini A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) İlhan Berk C) Cahit Külebi D) Behçet Necatigil E) Cahit Zarifoğlu manın Terli ve hırçın bir at gibi geliyordur. Durur onun için su. Ansızın ve kocaman sbr...e Dili ve üslubu dikkate alındığında bu dizelerin aşağı- volna dakilerden hangisinin bir şiirinden alındığı söylenebi- lir? 164 209 entuhosteueult eb 1967 (8 inDiğer sayfaya geçiniz.
4. Saf şiir anlayışı ile aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır.
A) Saf şiir sanatçıları, şiirselliği sadece ölçü ve
kafiyenin gücünü önemsememiştir.
B) Fransız edebiyatında ortaya çıkan parnasizm
akımının etkisi vardır.
C) Bu şiir geleneğinde amaç, dilde saflaşmayı
sağlayarak rahat söyleyişi bulabilmektir.
D) Saf şiirde siyaset ve toplumcu görüşler şiirin
dışında bırakılmıştır
E) Aşk, ölüm, ayrılık, yalnızlık gibi bireysel temalar da
bu şiirlerde sıklıkla işlenmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
4. Saf şiir anlayışı ile aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır. A) Saf şiir sanatçıları, şiirselliği sadece ölçü ve kafiyenin gücünü önemsememiştir. B) Fransız edebiyatında ortaya çıkan parnasizm akımının etkisi vardır. C) Bu şiir geleneğinde amaç, dilde saflaşmayı sağlayarak rahat söyleyişi bulabilmektir. D) Saf şiirde siyaset ve toplumcu görüşler şiirin dışında bırakılmıştır E) Aşk, ölüm, ayrılık, yalnızlık gibi bireysel temalar da bu şiirlerde sıklıkla işlenmiştir.
S.4. Gözleri göz değil gözistan
Usul usul giyinir
Sabahlari evinde
İşte do, sonra sırasıyla
re
mi
fa
sol
la
Sonunda da şapkası si
Cemal Süreya
(Metnin orijinaline uyulmuştur.)
Yukarıdaki şiir hangi edebi döneme ait olabilir?
yazınız.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
S.4. Gözleri göz değil gözistan Usul usul giyinir Sabahlari evinde İşte do, sonra sırasıyla re mi fa sol la Sonunda da şapkası si Cemal Süreya (Metnin orijinaline uyulmuştur.) Yukarıdaki şiir hangi edebi döneme ait olabilir? yazınız.