Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

4. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Çocukluk ve
gençlik yıllarını konu edinen "Baba Evi" ve "Ava-
re Yıllar" romanlarıyla kendine edebiyat dünyasının
çok renkli yaşantısında yer buldu. Olay ve malze-
meye önem verip biçimi ve artistik süslemeyi ikinci
plana attı. Çukurova'nın fabrika işçileri ile her yerde
görebileceğimiz kenar mahalle insanları, onun ro-
man ve öykülerinde can buldu. Birçok eseri, sine-
maya uyarlanan sanatçının çok canlı ve sade bir dil
kullanması onun haklı ününe değer katmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen yazarın
bu parçada adı geçmeyen edebi türde yazdığı
bir eseridir?
hikaye
A) Mahalle Kavgası
B) Arkadaş Islıkları
C) İspinozlar
D) Eskici ve Oğulları
E) 72. Koğuş
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
4. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Çocukluk ve gençlik yıllarını konu edinen "Baba Evi" ve "Ava- re Yıllar" romanlarıyla kendine edebiyat dünyasının çok renkli yaşantısında yer buldu. Olay ve malze- meye önem verip biçimi ve artistik süslemeyi ikinci plana attı. Çukurova'nın fabrika işçileri ile her yerde görebileceğimiz kenar mahalle insanları, onun ro- man ve öykülerinde can buldu. Birçok eseri, sine- maya uyarlanan sanatçının çok canlı ve sade bir dil kullanması onun haklı ününe değer katmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen yazarın bu parçada adı geçmeyen edebi türde yazdığı bir eseridir? hikaye A) Mahalle Kavgası B) Arkadaş Islıkları C) İspinozlar D) Eskici ve Oğulları E) 72. Koğuş
AYT/TDE-SOS-1
6.
4.
Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
Eser
Keşanlı Ali Destanı
Midas'ın Kulaklari
Sanatçı
A) Haldun Taner
B) Turgut Özakman
C) Orhan Asena
D) Recep Bilginer
E) Refik Erduran
Atçalı Kel Mehmet
Gazeteciden Dost
Karayar Köprüsü
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
AYT/TDE-SOS-1 6. 4. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Eser Keşanlı Ali Destanı Midas'ın Kulaklari Sanatçı A) Haldun Taner B) Turgut Özakman C) Orhan Asena D) Recep Bilginer E) Refik Erduran Atçalı Kel Mehmet Gazeteciden Dost Karayar Köprüsü
AYT/TDE-SOS-1
4.
Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
-
Eser
Sanatçı
A) Haldun Taner
B) Turgut Özakman
C) Orhan Asena
Keşanlı Ali Destanı
Midas'ın Kulakları
Recep Bilginer
D)
E)
Atçalı Kel Mehmet
Gazeteciden Dost
Karayar Köprüsü
Refik Erduran
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
AYT/TDE-SOS-1 4. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? - Eser Sanatçı A) Haldun Taner B) Turgut Özakman C) Orhan Asena Keşanlı Ali Destanı Midas'ın Kulakları Recep Bilginer D) E) Atçalı Kel Mehmet Gazeteciden Dost Karayar Köprüsü Refik Erduran
3. 1923-1950 yılları, öykü ve romanda ol-
duğu gibi tiyatroda da Milli edebiya-
tin devamı gibidir. Milli Edebiyat Döne-
mi'nin başlıca yazar ve şairlerinden olan
Yakup Kadri, Halit Fahri, Reşat Nuri, Fa-
ruk Nafiz bu yillar arasında eser verme-
ye devam eder. Tiyatrolarının konusunu;
öykü, roman ve şiirlerinde olduğu gibi
Anadolu, ulusal değerler, Milli Mücade-
le Dönemi oluşturur. Bu dönem eserleri
Osmanlı kurumlarını eleştirir, yeni kuru-
lan Türk devletini yüceltir durumdadır. Ti-
yatro yazarlarının pek çoğunun aynı za-
manda bir şair olması, manzum tiyatro
eserlerini de beraberinde getirir.
Bu parçadan 1923-1950 yılları arası
Türk tiyatrosu ile ilgili olarak,
I. Milli Edebiyat Dönemi şair ve yazar-
ları bu dönemde de eser vermeye
devam etmişlerdir.
II. ilk defa bu dönemde eserleri sahne-
lenen yazarlar vardır.
III. Manzum dram, dram, melodram, tö-
re komedisi türünde tiyatro eserleri
yazılmıştır.
özelliklerinin hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
3. 1923-1950 yılları, öykü ve romanda ol- duğu gibi tiyatroda da Milli edebiya- tin devamı gibidir. Milli Edebiyat Döne- mi'nin başlıca yazar ve şairlerinden olan Yakup Kadri, Halit Fahri, Reşat Nuri, Fa- ruk Nafiz bu yillar arasında eser verme- ye devam eder. Tiyatrolarının konusunu; öykü, roman ve şiirlerinde olduğu gibi Anadolu, ulusal değerler, Milli Mücade- le Dönemi oluşturur. Bu dönem eserleri Osmanlı kurumlarını eleştirir, yeni kuru- lan Türk devletini yüceltir durumdadır. Ti- yatro yazarlarının pek çoğunun aynı za- manda bir şair olması, manzum tiyatro eserlerini de beraberinde getirir. Bu parçadan 1923-1950 yılları arası Türk tiyatrosu ile ilgili olarak, I. Milli Edebiyat Dönemi şair ve yazar- ları bu dönemde de eser vermeye devam etmişlerdir. II. ilk defa bu dönemde eserleri sahne- lenen yazarlar vardır. III. Manzum dram, dram, melodram, tö- re komedisi türünde tiyatro eserleri yazılmıştır. özelliklerinin hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
23. Türk edebiyatında epik tiyatronun ilk örneği Haldun
Taner'in --- adlı eseridir. Aynı tarzda kaleme alınan tiyatro
eserlerinden bazıları yine Haldun Taner'in kaleme aldığı
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Sersem Kocanın
Kurnaz Karısı ve Eşeğin Gölgesi'dir.
ven
mesi
mal'de
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi
getirilmelidir?
kin
A) Canlı Maymun Lokantası
angisi
B) Keşanlı Ali Destanı
C) Godot'yu Beklerken
soy
D) Buzlar Çözülmeden
iranas
E) Deli İbrahim
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
23. Türk edebiyatında epik tiyatronun ilk örneği Haldun Taner'in --- adlı eseridir. Aynı tarzda kaleme alınan tiyatro eserlerinden bazıları yine Haldun Taner'in kaleme aldığı Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ve Eşeğin Gölgesi'dir. ven mesi mal'de Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? kin A) Canlı Maymun Lokantası angisi B) Keşanlı Ali Destanı C) Godot'yu Beklerken soy D) Buzlar Çözülmeden iranas E) Deli İbrahim Diğer sayfaya geçiniz.
10. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseriyle igili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk edebiyatının Batılı anlamda oynanan ilk tiyatro
yapıtıdır.
B) Namık Kemal tarafından yazılmıştır; yazarın ilk tiyat-
ro piyesidir.
C) Eser yayınlandıktan sonra uygulanan yasaklar ve
sansür nedeniyle Silistre adı ile oynanmış ve yayın-
lanmıştır.
D) Aruz ölçüsüyle yazılmış manzum bir eserdir.
E) Sahnelenmesinden sonra izleyicilerin başlattıkları gös-
teriler yazarın Magosa'ya sürülmesine sebep oldu.
1
1
1
1
I
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
10. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseriyle igili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk edebiyatının Batılı anlamda oynanan ilk tiyatro yapıtıdır. B) Namık Kemal tarafından yazılmıştır; yazarın ilk tiyat- ro piyesidir. C) Eser yayınlandıktan sonra uygulanan yasaklar ve sansür nedeniyle Silistre adı ile oynanmış ve yayın- lanmıştır. D) Aruz ölçüsüyle yazılmış manzum bir eserdir. E) Sahnelenmesinden sonra izleyicilerin başlattıkları gös- teriler yazarın Magosa'ya sürülmesine sebep oldu. 1 1 1 1 I
21.
Kösem (ağalara):
Asker ocağı da başsız bırakılmaya gelmez.
(Ağalar çıkarlarken)
Bektaş Ağa'yla görüşeceklerimiz var.
(Bektaş kalır)
Aslında Kara Murat'ı değil
, seni sadrazam görmek isterdi
gönlüm
Bektaş:
Beni sadrazam olarak düşünmemiz öylesine mutlu kılar kl
benl, sultanim, padişah olsam o kadar sevinemem.
Kösem:
Büyük sevinçlere layık bir yürek taşırsın, yüreğim bunun
farkındadır, Bektaş, Mührü sana verdimeyişim, seni daha
güvenli bir yerde bulundurmak içindir.
Bilirsin askerin başında duran, daha güçlüdür sadrazamlık
mührünü taşıyandan çünkü mührü taşıyan da silahı taş-
yana dayanmak zorundadır.
Bektaş (memnun):
Sultanım her zaman en lyi olanı düşünür kendisi için de
kulu için de
Turan Oflazoğlu'nun "Kösem Sultan" oyunundan ali-
nan bu metinle Ilgill aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Göstermeye dayanır, olaylar oluş şekllyle sahnede
yansıtılır.
B) Osmanlıdaki iktidar çekişmeleri temel çatışmasıdır.
C) Askeri gücün slyasl güce yön verdiğini yansıtmakta-
dir.
D) Konusmalar, kahramanlann konumlarını yansıtır nite-
Ilktedir.
E) Aksesuarın nelerden oluştuğunu yansıtan ek bilgiler
bulunmaktadır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
21. Kösem (ağalara): Asker ocağı da başsız bırakılmaya gelmez. (Ağalar çıkarlarken) Bektaş Ağa'yla görüşeceklerimiz var. (Bektaş kalır) Aslında Kara Murat'ı değil , seni sadrazam görmek isterdi gönlüm Bektaş: Beni sadrazam olarak düşünmemiz öylesine mutlu kılar kl benl, sultanim, padişah olsam o kadar sevinemem. Kösem: Büyük sevinçlere layık bir yürek taşırsın, yüreğim bunun farkındadır, Bektaş, Mührü sana verdimeyişim, seni daha güvenli bir yerde bulundurmak içindir. Bilirsin askerin başında duran, daha güçlüdür sadrazamlık mührünü taşıyandan çünkü mührü taşıyan da silahı taş- yana dayanmak zorundadır. Bektaş (memnun): Sultanım her zaman en lyi olanı düşünür kendisi için de kulu için de Turan Oflazoğlu'nun "Kösem Sultan" oyunundan ali- nan bu metinle Ilgill aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Göstermeye dayanır, olaylar oluş şekllyle sahnede yansıtılır. B) Osmanlıdaki iktidar çekişmeleri temel çatışmasıdır. C) Askeri gücün slyasl güce yön verdiğini yansıtmakta- dir. D) Konusmalar, kahramanlann konumlarını yansıtır nite- Ilktedir. E) Aksesuarın nelerden oluştuğunu yansıtan ek bilgiler bulunmaktadır.
22. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git-
1
II
miş ve onu dışarıda otururken bulmuştu. Büyük İskender,
Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen
IV
"Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır.
B) II. sözcükte isim-fiil eklerinden biri kullanılmıştır.
C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır.
D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır.
E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fiildir.
7
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
22. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git- 1 II miş ve onu dışarıda otururken bulmuştu. Büyük İskender, Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen IV "Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır. B) II. sözcükte isim-fiil eklerinden biri kullanılmıştır. C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır. D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır. E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fiildir. 7
24. Reis Bey, Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Nami-
diğer Parmaksız Salih, Ahşap Konak adlı eserler Necip
Fazıl Kısakürek'in ---- türünde eserleridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
atilarak
A) Şiir
B) Öykü
D) Roman
C) Tiyatro
E) Mensur şiir
en hangisi
28.
urakli 14'lü
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
24. Reis Bey, Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Nami- diğer Parmaksız Salih, Ahşap Konak adlı eserler Necip Fazıl Kısakürek'in ---- türünde eserleridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? atilarak A) Şiir B) Öykü D) Roman C) Tiyatro E) Mensur şiir en hangisi 28. urakli 14'lü
10. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında Batı tekniğine uygun
yazılan ilk oyundur.
B) Ali Haydar'ın kaleme aldığı Sergüzeşt-i Perviz, Türk ede-
biyatında ilk trajedi olarak kabul edilir.
C) Nabizade Nazım'ın Atala'sı Türk edebiyatında romandan
tiyatro eserine çevrilmiş ilk oyundur.
D) Nesteren, Türk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılmış ilk
oyundur.
E) Vatan yahut Silistre, Türk edebiyatında seyirciyle buluşan
ilk oyundur.
29
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
10. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında Batı tekniğine uygun yazılan ilk oyundur. B) Ali Haydar'ın kaleme aldığı Sergüzeşt-i Perviz, Türk ede- biyatında ilk trajedi olarak kabul edilir. C) Nabizade Nazım'ın Atala'sı Türk edebiyatında romandan tiyatro eserine çevrilmiş ilk oyundur. D) Nesteren, Türk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılmış ilk oyundur. E) Vatan yahut Silistre, Türk edebiyatında seyirciyle buluşan ilk oyundur. 29
26
Haldun Taner "Fazilet Eczanesi'nde toplumsal
1
değişim sürecindeki kişileri çevreleriyle yansı-
tır. Türk tiyatrosunun ilk epik oyunlarından sayı-
lan "Keşanlı Ali Destanı"nda gecekondu yaşamının
11
toplumsal ekonomik çelişkisini verir, “Gözlerimi Ka-
parim Vazifemi Yaparım"da küçük insanın sömü-
III
rülmesini eleştirir. “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı"
IV
nda gerçek Türk halk tiyatrosunun niteliğine eğilir.
"Parkta Bir Sonbahar Günüydü'nde büyük kentin
V
orta sınıf bireylerinin yaşamını yergisel bir biçimde
yansıtmaya çalışır.
Bu parçada altı çizili eserlerin hangisi Haldun
Taner'e ait değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
26 Haldun Taner "Fazilet Eczanesi'nde toplumsal 1 değişim sürecindeki kişileri çevreleriyle yansı- tır. Türk tiyatrosunun ilk epik oyunlarından sayı- lan "Keşanlı Ali Destanı"nda gecekondu yaşamının 11 toplumsal ekonomik çelişkisini verir, “Gözlerimi Ka- parim Vazifemi Yaparım"da küçük insanın sömü- III rülmesini eleştirir. “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" IV nda gerçek Türk halk tiyatrosunun niteliğine eğilir. "Parkta Bir Sonbahar Günüydü'nde büyük kentin V orta sınıf bireylerinin yaşamını yergisel bir biçimde yansıtmaya çalışır. Bu parçada altı çizili eserlerin hangisi Haldun Taner'e ait değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
11. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git-
1
II
miş ve onu dışarıda otururken bulmuştu. Büyük İskender,
III
Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen
IV
"Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır.
B) II. sözcükte isim-fiil eklerinden biri kullanılmıştır.
C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır.
D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır.
E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fildir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
11. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git- 1 II miş ve onu dışarıda otururken bulmuştu. Büyük İskender, III Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen IV "Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır. B) II. sözcükte isim-fiil eklerinden biri kullanılmıştır. C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır. D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır. E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fildir.
22. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git-
I
II
miş ve onu dışarıda otururken bulmuştu. Büyük İskender,
MI
Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen
IV
“Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır.
B) II. sözcükte isim-fiil eklerinden biri kullanılmıştır.
C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır.
D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır.
E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fiildir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
22. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git- I II miş ve onu dışarıda otururken bulmuştu. Büyük İskender, MI Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen IV “Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır. B) II. sözcükte isim-fiil eklerinden biri kullanılmıştır. C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır. D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır. E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fiildir.
11. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git-
1
II
miş ve onu dışanda otururken bulmuştu. Büyük İskender,
III
Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen
IV
"Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardir.
B) II. sözcükte isim-fileklerinden biri kullanılmıştır.
C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır.
D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır.
E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fildir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
11. Bir söylentiye göre, Büyük İskender, Diyojen'i görmeye git- 1 II miş ve onu dışanda otururken bulmuştu. Büyük İskender, III Diyojen'e bir isteği olup olmadığını sorduğunda Diyojen IV "Gölge etme, başka ihsan istemem." demişti. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) 1. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardir. B) II. sözcükte isim-fileklerinden biri kullanılmıştır. C) III. sözcük, bulunma durum eki almıştır. D) IV. sözcüğün kökü fiildir ve sözcükte iyelik eki vardır. E) V. sözcük birleşik yapılı ve basit zamanlı bir fildir.
14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1950-1980 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi
yanlışı vardır?
A-1950 sonrasında tiyatro teknik acıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir.
B-1940 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç içe bir sanat olan tiyatromuzu da
yakından ilgilendirmiştir.
C-Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları sabit
kalmış pek değişmemiştir.
D-1960'larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla edebiyatımızda yeni bir dönem başlar.
E-Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik
yaklaşımlarla yansıtılır.
hangisi cumhuriyet 1950-1980 dönemi tiyatro türünde eser
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1950-1980 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A-1950 sonrasında tiyatro teknik acıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir. B-1940 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç içe bir sanat olan tiyatromuzu da yakından ilgilendirmiştir. C-Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları sabit kalmış pek değişmemiştir. D-1960'larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla edebiyatımızda yeni bir dönem başlar. E-Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılır. hangisi cumhuriyet 1950-1980 dönemi tiyatro türünde eser
9. Necip Fazıl Kısakürek'in ilk tiyatrosu olarak da bi-
linen Cumhuriyet Dönemi eserlerinde aydın-
köylü sorunsalına bakış açısından bir farklılık taşır.
Yine Tarık Buğra'nın eserinde de Anadolu'ya
ve Anadolu kırsalındakilere merkezden değil, taş-
radan bakma gibi bir ayrılık görülür. Bu iki eserde
yazarlarının köylüyü olabildiğince yüceltmek iste-
dikleri âşikârdır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangileri getirilmelidir?
-
A) Tohum ve Toprak - Yorgun Savaşçı
B) Töre – Yaban
C) Tohum - Küçük Ağa
D) Küçük Ağa - Tohum ve Toprak
E) Yaban - Küçük Ağa
-
-
426
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
9. Necip Fazıl Kısakürek'in ilk tiyatrosu olarak da bi- linen Cumhuriyet Dönemi eserlerinde aydın- köylü sorunsalına bakış açısından bir farklılık taşır. Yine Tarık Buğra'nın eserinde de Anadolu'ya ve Anadolu kırsalındakilere merkezden değil, taş- radan bakma gibi bir ayrılık görülür. Bu iki eserde yazarlarının köylüyü olabildiğince yüceltmek iste- dikleri âşikârdır. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangileri getirilmelidir? - A) Tohum ve Toprak - Yorgun Savaşçı B) Töre – Yaban C) Tohum - Küçük Ağa D) Küçük Ağa - Tohum ve Toprak E) Yaban - Küçük Ağa - - 426