Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

●
Yayımlanan ilk oyunu olan Türk Kızı'nı (1910) bu
dönemde yazdı, oyun 1912'de Köprülüler adıyla
Manakyan Tiyatrosunda sahnelendi.
Lale Devri adlı oyunu, İstanbul'da ilk defa kadınların
tiyatroya gelmesini sağlayan oyun oldu.
1927'den sonra yazdığı oyunlar Darülbedayide
(sonra İstanbul Şehir Tiyatroları adını aldı)
sahnelendi. 1927'de Darülbedayide sahnelenen
Fermanlı Deli Hazretleri adlı eseriyle tanındı.
Bu cümlelerde hakkında bazı bilgiler verilen sanatçı
1. Aynaroz Kadısı
II. Bir Kavuk Devrildi
III. Kenan Çobanları
adlı eserlerden hangilerinin yazarı değildir?
A) Yalnız II
B) I ve II
Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
● Yayımlanan ilk oyunu olan Türk Kızı'nı (1910) bu dönemde yazdı, oyun 1912'de Köprülüler adıyla Manakyan Tiyatrosunda sahnelendi. Lale Devri adlı oyunu, İstanbul'da ilk defa kadınların tiyatroya gelmesini sağlayan oyun oldu. 1927'den sonra yazdığı oyunlar Darülbedayide (sonra İstanbul Şehir Tiyatroları adını aldı) sahnelendi. 1927'de Darülbedayide sahnelenen Fermanlı Deli Hazretleri adlı eseriyle tanındı. Bu cümlelerde hakkında bazı bilgiler verilen sanatçı 1. Aynaroz Kadısı II. Bir Kavuk Devrildi III. Kenan Çobanları adlı eserlerden hangilerinin yazarı değildir? A) Yalnız II B) I ve II Yalnız III D) I ve III E) II ve III
Soru 9
Halide Edip Adıvar "Fantezi Piyes" olarak
nitelendirdiği dört perdelik bu oyununda dünyayı
tehdit eden sorunlara Nasrettin Hoca gözünden
bakmaya çalışmış, XIV. yüzyıl ile XXI. yüzyılı bir
anda kurgulamıştır.
Metinde bahsedilen eser aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde verilmiştir?
A) Kenan Çobanları
B) Dağa Çıkan Kurt
C) Maske ve Ruh
D) Harap Mabetler
E) Sonsuz Panayır
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Soru 9 Halide Edip Adıvar "Fantezi Piyes" olarak nitelendirdiği dört perdelik bu oyununda dünyayı tehdit eden sorunlara Nasrettin Hoca gözünden bakmaya çalışmış, XIV. yüzyıl ile XXI. yüzyılı bir anda kurgulamıştır. Metinde bahsedilen eser aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) Kenan Çobanları B) Dağa Çıkan Kurt C) Maske ve Ruh D) Harap Mabetler E) Sonsuz Panayır
9.
1923-1940 dönemi, Darülbedayi ve ona bağlı toplulukların
yerli oyunlara ağırlık vermeyi önceledikleri bir dönemdir. 1920
ve 1930'larda büyük kısmı daha önceki yıllardan tanınan
gibi ünlü yazarlar tiyatro eseri yazmaya devam ederler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
CAhmet Rasim
D) Musahipzade Celal
E) Reşat Nuri Güntekin
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
9. 1923-1940 dönemi, Darülbedayi ve ona bağlı toplulukların yerli oyunlara ağırlık vermeyi önceledikleri bir dönemdir. 1920 ve 1930'larda büyük kısmı daha önceki yıllardan tanınan gibi ünlü yazarlar tiyatro eseri yazmaya devam ederler. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Halit Fahri Ozansoy B) Hüseyin Rahmi Gürpınar CAhmet Rasim D) Musahipzade Celal E) Reşat Nuri Güntekin
7. Kaymakam
Muşerref
Yusuf
Kaptan
Yusuf
(Sahnenin ortasında dört bir tarafa bağırarak) Zehra Hanım. Muşerref... Hacer..... Ahmet Zehra
Hanım...
(Elinde bir fırça ile otelden çıkarak): Nafile birader in cin yok, bereket kapı açık da su testisi ile fırçayı
bulabildim fakat ne toz deryası Yarabbi (Fırça ile pantolunu süpürmeye başlar).
(Dipten girerek) Hoş geldiniz beyler, gözlerimiz yolda kaldı.
Eyvallah Kaptan, feryat figan bizimkileri arıyoruz, senin vapurda olmasınlar...
Yok... Ben oradan geliyorum.
C) Sessiz Ev
Kaptan
Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü bu parçanın türüyle aynıdır?
A) Satılık Ev
B) Karartma Geceleri
D) Kumral Ada Mavi Tuna
E) Sevgili Arsız Ölüm
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
7. Kaymakam Muşerref Yusuf Kaptan Yusuf (Sahnenin ortasında dört bir tarafa bağırarak) Zehra Hanım. Muşerref... Hacer..... Ahmet Zehra Hanım... (Elinde bir fırça ile otelden çıkarak): Nafile birader in cin yok, bereket kapı açık da su testisi ile fırçayı bulabildim fakat ne toz deryası Yarabbi (Fırça ile pantolunu süpürmeye başlar). (Dipten girerek) Hoş geldiniz beyler, gözlerimiz yolda kaldı. Eyvallah Kaptan, feryat figan bizimkileri arıyoruz, senin vapurda olmasınlar... Yok... Ben oradan geliyorum. C) Sessiz Ev Kaptan Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü bu parçanın türüyle aynıdır? A) Satılık Ev B) Karartma Geceleri D) Kumral Ada Mavi Tuna E) Sevgili Arsız Ölüm
E) Bazıları yaşamında birtakım sorunlar
38. (I) Modern tiyatro, Türk edebiyatına Tanzimat Edebiyatı Dönemi'nde Batı'dan geçmiştir. (II) Bu
dönemde Şinasi ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazmıs; Ahmet Vefik Paşa, Fransız
sanatçı Moliére'den uyarlamalar yapmıştır. (III) Modern Türk tiyatrosu kurulurken kimi zaman
geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yararlanılmıştır. (IV) Millî Edebiyat Dönemi'nde tiyatroda
görülen gelişme; Cumhuriyet Dönemi'nde devlet konservatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir
tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile güçlenerek devam etmiştir. (V)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda tiyatro türünün Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği ile ilişkisi
güçlense de bu dönemde teknik açıdan çok da başarılı olmayan tiyatro eserleri verilmiştir.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır.
A) I
B) II
C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
E) Bazıları yaşamında birtakım sorunlar 38. (I) Modern tiyatro, Türk edebiyatına Tanzimat Edebiyatı Dönemi'nde Batı'dan geçmiştir. (II) Bu dönemde Şinasi ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazmıs; Ahmet Vefik Paşa, Fransız sanatçı Moliére'den uyarlamalar yapmıştır. (III) Modern Türk tiyatrosu kurulurken kimi zaman geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yararlanılmıştır. (IV) Millî Edebiyat Dönemi'nde tiyatroda görülen gelişme; Cumhuriyet Dönemi'nde devlet konservatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile güçlenerek devam etmiştir. (V) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda tiyatro türünün Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği ile ilişkisi güçlense de bu dönemde teknik açıdan çok da başarılı olmayan tiyatro eserleri verilmiştir. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır. A) I B) II C) III D) IV E) V
siyasi soysal eleg
yere aşağıdaki sanatçılar-
Ertuğrul
B) Recep Bilginer
D) Refik Erduran
E) Haldun Taner
12 Cumhuriyet döneminin ilk yılları oyun yazarları daha çok
tarihimize ve efsanelerimize yönelerek ulusçuluğu aşılayan
düşünceler üzerinde durmuşlar, toplumsal sorunları, değer
yargılarının değişmesini ve ruhsal çelişkileri vermeye çalış-
mışlardır. (1) Bu konular arasında ruhsal çatışma ve çeliş-
kilerin ağırlıkta olduğu göze çarpar. (III) Oyunlarında, kişi-
lerdeki ruhsal çatışmayı ilk ele alan yazarlarımızdan biri, bir
önceki kuşaktan bu yıllara geçen Orhan Seyfi Orhon, Sönen
Kandiller adlı oyununda aşırı duygulu, heyecanlı, bunalımları
olan kişileri incelerken bir yandan da bu durumda oluşlarının
nedenlerini psikolojik yönden açıklamaya çalışır. (IV) Bu ku-
şağın yazarlarının ayrıca toplumumuzdaki değer yargılarının
değişmesi sonucu ortaya çıkan sorunlarla da ilgilendikleri
görülüyor. (V) Üzerinde en çok durulan sorunlardan biri de
Tanzimat Dönemi'nden başlayarak aydınların ve yazarların
önemle üzerinde durdukları konu, yüzeyde kalan, taklitçilik-
ten öteye geçmeyen Batılılaşmadır.
E) V
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
D) IV
C) III
B) II
A) I
lidir?
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
siyasi soysal eleg yere aşağıdaki sanatçılar- Ertuğrul B) Recep Bilginer D) Refik Erduran E) Haldun Taner 12 Cumhuriyet döneminin ilk yılları oyun yazarları daha çok tarihimize ve efsanelerimize yönelerek ulusçuluğu aşılayan düşünceler üzerinde durmuşlar, toplumsal sorunları, değer yargılarının değişmesini ve ruhsal çelişkileri vermeye çalış- mışlardır. (1) Bu konular arasında ruhsal çatışma ve çeliş- kilerin ağırlıkta olduğu göze çarpar. (III) Oyunlarında, kişi- lerdeki ruhsal çatışmayı ilk ele alan yazarlarımızdan biri, bir önceki kuşaktan bu yıllara geçen Orhan Seyfi Orhon, Sönen Kandiller adlı oyununda aşırı duygulu, heyecanlı, bunalımları olan kişileri incelerken bir yandan da bu durumda oluşlarının nedenlerini psikolojik yönden açıklamaya çalışır. (IV) Bu ku- şağın yazarlarının ayrıca toplumumuzdaki değer yargılarının değişmesi sonucu ortaya çıkan sorunlarla da ilgilendikleri görülüyor. (V) Üzerinde en çok durulan sorunlardan biri de Tanzimat Dönemi'nden başlayarak aydınların ve yazarların önemle üzerinde durdukları konu, yüzeyde kalan, taklitçilik- ten öteye geçmeyen Batılılaşmadır. E) V Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? D) IV C) III B) II A) I lidir?
4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında
eser veren oyun yazarlarından değildir?
A) Musahipzade Celal
B) Halide Edip Adıvar
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Orhan Asena
E) Reşat Nuri Güntekin
11. Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Soru Bar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında eser veren oyun yazarlarından değildir? A) Musahipzade Celal B) Halide Edip Adıvar C) Halit Fahri Ozansoy D) Orhan Asena E) Reşat Nuri Güntekin 11. Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Soru Bar
ikir
13. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde ti-
yatro türünde eser veren yazarlardan değildir?
B) Halit Fahri Ozansoy
A) Aka Gündüz
C) İbnürrefik Ahmed Nuri
D) Falih Rıfkı Atay
E Refik Halit Karay
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
ikir 13. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde ti- yatro türünde eser veren yazarlardan değildir? B) Halit Fahri Ozansoy A) Aka Gündüz C) İbnürrefik Ahmed Nuri D) Falih Rıfkı Atay E Refik Halit Karay
1. Gurbet o kadar acı,
Kapıdan baktı yarim
Ki, ne varsa içimde
Su gibi aktı yarim
Hepsi bana yabancı
Yüzüme göz değmedi
Hepsi başka biçimde
Güneşler baktı yarim
1. 7'li hece ölçüsü ile söylenmiştir.
H. Nazım birimleri aynıdır.
111. Didaktik bir söyleyişe sahiptir.
IV. Kafiye şemaları aynıdır.
V. Anlaşılır bir dille yazılmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangi-
leri verilen şiirlerin ortak özelliği degildir?
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
AY 1. ve II.
EY IV. ve V.
D) IH. Ve V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
1. Gurbet o kadar acı, Kapıdan baktı yarim Ki, ne varsa içimde Su gibi aktı yarim Hepsi bana yabancı Yüzüme göz değmedi Hepsi başka biçimde Güneşler baktı yarim 1. 7'li hece ölçüsü ile söylenmiştir. H. Nazım birimleri aynıdır. 111. Didaktik bir söyleyişe sahiptir. IV. Kafiye şemaları aynıdır. V. Anlaşılır bir dille yazılmıştır. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangi- leri verilen şiirlerin ortak özelliği degildir? B) II. ve III. C) III. ve IV. AY 1. ve II. EY IV. ve V. D) IH. Ve V.
ÇAP / AYT
13. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseriyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazarın kaleme aldığı ilk piyesidir.
B) Türk tiyatrosunda sahnelenen ilk yapıttır.
c) Vatan sevgisini dile getirme amacı güdülmüştür.
Trajedi türünün temel özelliklerini taşır.
E) Bu oyun nedeniyle yazar, sürgüne gönderilmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
ÇAP / AYT 13. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yazarın kaleme aldığı ilk piyesidir. B) Türk tiyatrosunda sahnelenen ilk yapıttır. c) Vatan sevgisini dile getirme amacı güdülmüştür. Trajedi türünün temel özelliklerini taşır. E) Bu oyun nedeniyle yazar, sürgüne gönderilmiştir.
14 Asapdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden biri degildir?
A) Kahramanlar soylular ve doğaüstü varlıklardir
B) Ahlaki değerler büyük önem taşır.
Günlok konuşma diline yer verilir.
DJ Koro vardir, lirik slirler okunur.
E) Yaralama ve öldürme gibi olaylar sahnede gösterilmez.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
14 Asapdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden biri degildir? A) Kahramanlar soylular ve doğaüstü varlıklardir B) Ahlaki değerler büyük önem taşır. Günlok konuşma diline yer verilir. DJ Koro vardir, lirik slirler okunur. E) Yaralama ve öldürme gibi olaylar sahnede gösterilmez.
22.
.
Kader, ölüm, zaman, mekân, insan olma çilesi vb.
konuların yanında Türkiye tarihi, Türk
modernleşmesi, Anadolu, Türk ve İslam
âlemindeki önemli isimler onun tiyatrolarında yer
24.
alan konulardır.
Tiyatroyu, tezlerin tezini anlatabileceği üstün ve
dokunaklı bir araç olarak gördüğünden
düşüncelerini bu türün kendine sunduğu
olanaklarla kimi zaman da tirat havasında ifade
eder.
ilk piyesi olan Tohum'da Fransız işgali altındaki
Maraş'ın kurtuluş mücadelesini anlatır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Selahattin Batu
C) Vedat Nedim Tör
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Nahit Sırrı Örik
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
22. . Kader, ölüm, zaman, mekân, insan olma çilesi vb. konuların yanında Türkiye tarihi, Türk modernleşmesi, Anadolu, Türk ve İslam âlemindeki önemli isimler onun tiyatrolarında yer 24. alan konulardır. Tiyatroyu, tezlerin tezini anlatabileceği üstün ve dokunaklı bir araç olarak gördüğünden düşüncelerini bu türün kendine sunduğu olanaklarla kimi zaman da tirat havasında ifade eder. ilk piyesi olan Tohum'da Fransız işgali altındaki Maraş'ın kurtuluş mücadelesini anlatır. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Selahattin Batu C) Vedat Nedim Tör D) Necip Fazıl Kısakürek E) Nahit Sırrı Örik
B)
R
D)
26. Mete Ha
E)
tupta "Ir
larda si
sinir ba
Mete H
yaşan
1. Ak
24. Türk milletinin geleneksel değerlerini sergileyen oyunlar
milattan önceki Türk kavimlerine kadar götürülmüştür.
Akın, Özyurt'u; Behcet Kemal Çağlar'ın Çoban'ı; Yaşar
Nabi Nayır'ın Mete'si bu oyunlara örnek gösterilebilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel'in
B) Necip Fazıl Kısakürek'in
C) Recep Bilginer'in
D) Refik Halit'in
E) Turan Oflazoğlu'nun
II. Ha
III. KC
yarg
A) Ya
HR-AYT-1
HR-AYT-1-1
10
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
B) R D) 26. Mete Ha E) tupta "Ir larda si sinir ba Mete H yaşan 1. Ak 24. Türk milletinin geleneksel değerlerini sergileyen oyunlar milattan önceki Türk kavimlerine kadar götürülmüştür. Akın, Özyurt'u; Behcet Kemal Çağlar'ın Çoban'ı; Yaşar Nabi Nayır'ın Mete'si bu oyunlara örnek gösterilebilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel'in B) Necip Fazıl Kısakürek'in C) Recep Bilginer'in D) Refik Halit'in E) Turan Oflazoğlu'nun II. Ha III. KC yarg A) Ya HR-AYT-1 HR-AYT-1-1 10
A
51Trajedinin Türk edebiyatındaki en başarılı ismi olarak
görülen ---
----, Türk kültürünü Batı kültürü ile harmanlamayı
ve kendi sentezini kurmayı başarmış bir yazardır. Klasik
Türk musikisi, mimari, Dede Korkut gibi kolektif hayata, milli
Jestetiğe ve halka ait unsurlar, yazarın eserlerinde yer bulur.
Genç Osman, cesareti ve iyi niyetli dürüstlüğü nedeniyle de
çevresinde düşman toplayan Genç Osman'ın, taht
mücadeleleri içerisinde canından oluşunu işleyen, üç
perdelik manzum bir eserdir. Yazar, eserin girişine halk
kültürü etkisinin yoğun olarak görüldüğü bir Genç Osman
ağıdı yerleştirir. Küçük yaşta tahta çıkan ancak yeterli yaş
olgunluğuna eriştikten sonra kuwetli bir disiplinle Osmanlı
tahtını yöneten IV. Murat'ın anlatıldığı N. Murat adlı eserde
de Kösem Sultan ve taht entrikaları işlenir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi
getirilmelidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Orhan Asena
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Sabahattin Kudret Aksal
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
A 51Trajedinin Türk edebiyatındaki en başarılı ismi olarak görülen --- ----, Türk kültürünü Batı kültürü ile harmanlamayı ve kendi sentezini kurmayı başarmış bir yazardır. Klasik Türk musikisi, mimari, Dede Korkut gibi kolektif hayata, milli Jestetiğe ve halka ait unsurlar, yazarın eserlerinde yer bulur. Genç Osman, cesareti ve iyi niyetli dürüstlüğü nedeniyle de çevresinde düşman toplayan Genç Osman'ın, taht mücadeleleri içerisinde canından oluşunu işleyen, üç perdelik manzum bir eserdir. Yazar, eserin girişine halk kültürü etkisinin yoğun olarak görüldüğü bir Genç Osman ağıdı yerleştirir. Küçük yaşta tahta çıkan ancak yeterli yaş olgunluğuna eriştikten sonra kuwetli bir disiplinle Osmanlı tahtını yöneten IV. Murat'ın anlatıldığı N. Murat adlı eserde de Kösem Sultan ve taht entrikaları işlenir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Turan Oflazoğlu B) Ahmet Kutsi Tecer C) Orhan Asena D) Necip Fazıl Kısakürek E) Sabahattin Kudret Aksal
23) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Turan Oflazoğlu - Sokrates Savunuyor
B) Recep Bilginer - Sari Naciye
G) Turgut Özakmarr-Pembe Evin Kaderi
D) Refik Erduran - Reis Bey
E) Orhan Asena - Tanrılar ve İnsanlar
-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
23) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Turan Oflazoğlu - Sokrates Savunuyor B) Recep Bilginer - Sari Naciye G) Turgut Özakmarr-Pembe Evin Kaderi D) Refik Erduran - Reis Bey E) Orhan Asena - Tanrılar ve İnsanlar -
28-) (1) Oyun yazarlarının sayısında büyük bir artışın
gözlemlendiği 60'lı yılların sonlarında oyunların konuları da
çeşitlenmiştir. (II) Meselâ Oktay Rifat'ın Kadınlar Arasında. Melih
Cevdet'in İçerdekiler, Haldun Taner'in Fazilet Eczanesi gibi
oyunları bireyden hareketle toplumsal çarpıklıkları işler. (III) Pek
çok alanda bir bilinçlenme aşamasının yaşandığı bu dönemde
tiyatro, işçi ve köylü kesiminin sorunlarına da eğilir. (IV) Orta
sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve
gecekondu ortamı, yaşama ve giyinme biçimi ve dil özellikleriyle
sahneye getirilir. (V) Örneğin Nazım Kurşunlu, "Mine" adlı
oyununda kadını mal gibi kullanan ve bunu doğal bir davranış
sayan çevrenin yaşamını eleştirir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II.
C) III.
D) IV. E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
28-) (1) Oyun yazarlarının sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği 60'lı yılların sonlarında oyunların konuları da çeşitlenmiştir. (II) Meselâ Oktay Rifat'ın Kadınlar Arasında. Melih Cevdet'in İçerdekiler, Haldun Taner'in Fazilet Eczanesi gibi oyunları bireyden hareketle toplumsal çarpıklıkları işler. (III) Pek çok alanda bir bilinçlenme aşamasının yaşandığı bu dönemde tiyatro, işçi ve köylü kesiminin sorunlarına da eğilir. (IV) Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve gecekondu ortamı, yaşama ve giyinme biçimi ve dil özellikleriyle sahneye getirilir. (V) Örneğin Nazım Kurşunlu, "Mine" adlı oyununda kadını mal gibi kullanan ve bunu doğal bir davranış sayan çevrenin yaşamını eleştirir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V