Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

23-) Komedi tarzında kaleme aldığı oyunları ile dikkat çeken yazar
Meşrutiyet tiyatrosu ile Cumhuriyet tiyatrosu arasında geçişi
sağlayanların başında gelir. Toplumda yıkılmaya yüz tutmuş
kurumları, geçerliliğini kaybetmiş gelenekleri sıkça hicveder.
Özellikle tembel memurları, inanç tacirlerini eleştiren sanatçı
folklorik unsurlardan geniş ölçüde faydalanmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi tanıtılmaktadır?
A) Namık Kemal
B) Muhsin Ertuğrul
C) Haldun Taner
D) Musahipzade Celal
E) Direktör Ali Bey
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
23-) Komedi tarzında kaleme aldığı oyunları ile dikkat çeken yazar Meşrutiyet tiyatrosu ile Cumhuriyet tiyatrosu arasında geçişi sağlayanların başında gelir. Toplumda yıkılmaya yüz tutmuş kurumları, geçerliliğini kaybetmiş gelenekleri sıkça hicveder. Özellikle tembel memurları, inanç tacirlerini eleştiren sanatçı folklorik unsurlardan geniş ölçüde faydalanmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi tanıtılmaktadır? A) Namık Kemal B) Muhsin Ertuğrul C) Haldun Taner D) Musahipzade Celal E) Direktör Ali Bey
TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavı
B.
Çoğumuz, hayatımızı
adarız. Çoğu zaman bunun
farkında olmasak da
derdindeyizdir. Şu olayda
şöyle davransaydım, bu konuya şu cevabı verseydim,
şöyle düşünseydim iyi olurdu gibi çıkarımların her biri
bundan kaynaklanmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) para kazanmaya - zengin olmanın
B) güzelleştirmeye - iyi şeyler yapmanın
S doğru insanı bulmaya - hepimiz bunun
D) kendimizi bulmaya - kendimizi gerçekleştirmenin
bir amaç bulmaya - amacımızı gerçekleştirmenin
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavı B. Çoğumuz, hayatımızı adarız. Çoğu zaman bunun farkında olmasak da derdindeyizdir. Şu olayda şöyle davransaydım, bu konuya şu cevabı verseydim, şöyle düşünseydim iyi olurdu gibi çıkarımların her biri bundan kaynaklanmaktadır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A) para kazanmaya - zengin olmanın B) güzelleştirmeye - iyi şeyler yapmanın S doğru insanı bulmaya - hepimiz bunun D) kendimizi bulmaya - kendimizi gerçekleştirmenin bir amaç bulmaya - amacımızı gerçekleştirmenin
O
cdn.eba.gov.tr
Ramazan YETGİN - Osmanlı Devleti G...
Yardımcı Kaynaklar || Milli Eğitim Bakanlığı
https://cdn.eba.gov.tr/yardim
23.
• Etkili bir gerçeklikle genellikle Güneydoğu Anadolu
köylerinde geçen olayları anlatır. Gazeteciden Dost,
Sari Naciye en önemli oyunlarındandır.
• Öyküleri ve oyunlarıyla Çağdaş Türk edebiyatının
öncü yazarlarındandır. Eserlerinde ironiye sıkça
yer vermiştir. Yaşasın Demokrasi, Zilli Zarife
önemli eserlerindendir.
. Genellikle toplumsal bozuklukları, kurumları ve
kişileri eleştiren, kimi zaman da gülünç yanlarıyla
sergileyen bir tutum izlemiştir. Cengiz Han'ın Bi-
sikleti, Karayar Köprüsü önemli oyunlarındandır.
• Günlük yaşamın gerçekleriyle tarihsel gerçekleri
sanatın potasında eriterek yansıtmıştır. Keziban,
Deli İbrahim önemli oyunlarından bazılarıdır.
Verilen bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle
eşleştirilemez?
2
2
A) Orhan Asena
B) Haldun Taner
C) Recep Bilginer
D) Turan Oflazoğlu
E) Refik Erduran
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GURIYETI
MacBook Ai
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
O cdn.eba.gov.tr Ramazan YETGİN - Osmanlı Devleti G... Yardımcı Kaynaklar || Milli Eğitim Bakanlığı https://cdn.eba.gov.tr/yardim 23. • Etkili bir gerçeklikle genellikle Güneydoğu Anadolu köylerinde geçen olayları anlatır. Gazeteciden Dost, Sari Naciye en önemli oyunlarındandır. • Öyküleri ve oyunlarıyla Çağdaş Türk edebiyatının öncü yazarlarındandır. Eserlerinde ironiye sıkça yer vermiştir. Yaşasın Demokrasi, Zilli Zarife önemli eserlerindendir. . Genellikle toplumsal bozuklukları, kurumları ve kişileri eleştiren, kimi zaman da gülünç yanlarıyla sergileyen bir tutum izlemiştir. Cengiz Han'ın Bi- sikleti, Karayar Köprüsü önemli oyunlarındandır. • Günlük yaşamın gerçekleriyle tarihsel gerçekleri sanatın potasında eriterek yansıtmıştır. Keziban, Deli İbrahim önemli oyunlarından bazılarıdır. Verilen bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle eşleştirilemez? 2 2 A) Orhan Asena B) Haldun Taner C) Recep Bilginer D) Turan Oflazoğlu E) Refik Erduran Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü GURIYETI MacBook Ai
1-) Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet Dönemi Türk
tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) İlk yıllarda milli-tarihî konuları işleme ön plandadır.
B) Tiyatro yazarlarının sayısında büyük bir artış görülür.
C) Konularda çeşitlenme göze çarpmaktadır.
D) Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun etkisi sona ermiştir.
E) Özellikle 1950'li yıllarda köy ve köylü sorunlarına eğilmede bir
artış görülür.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
1-) Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? A) İlk yıllarda milli-tarihî konuları işleme ön plandadır. B) Tiyatro yazarlarının sayısında büyük bir artış görülür. C) Konularda çeşitlenme göze çarpmaktadır. D) Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun etkisi sona ermiştir. E) Özellikle 1950'li yıllarda köy ve köylü sorunlarına eğilmede bir artış görülür.
3. 1960'lardan itibaren tiyatro yazarları toplumsal sorunları işleyen başarılı eserler ortaya koymuşlardır. Haldun Taner
---- isimli eseri ile geleneksel Türk tiyatrosunun belirleyici özelliklerini, toplumsal ve siyasal bir içerikle birleştiren yeni
bir yerii epik tiyatro oluşturmuştur. Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları
da çeşitlenmiştir. Oktay Rifat ---- Melih Cevdet ---- Nezihe Meriç - adlı oyunları ile Türk tiyatrosunun başarılı
örneklerini vermişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A Keşanlı Ali Destani
B) Mikado nun Çöpleri
C) Cengiz Han'ın Bisikleti
D) Sular Aydınlanıyordu
E) Kadinlar Arasında
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
3. 1960'lardan itibaren tiyatro yazarları toplumsal sorunları işleyen başarılı eserler ortaya koymuşlardır. Haldun Taner ---- isimli eseri ile geleneksel Türk tiyatrosunun belirleyici özelliklerini, toplumsal ve siyasal bir içerikle birleştiren yeni bir yerii epik tiyatro oluşturmuştur. Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları da çeşitlenmiştir. Oktay Rifat ---- Melih Cevdet ---- Nezihe Meriç - adlı oyunları ile Türk tiyatrosunun başarılı örneklerini vermişlerdir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A Keşanlı Ali Destani B) Mikado nun Çöpleri C) Cengiz Han'ın Bisikleti D) Sular Aydınlanıyordu E) Kadinlar Arasında
a,
22. Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarları, toplumun her
kesimine uzanır, günlük hayatın içinden seçtikleri
kahramanları kullanırlar. Asker, memur, tüccar,
politikacı, köylü gibi tiplemeleri yazarlar. Toplumdaki
değer yargılarını sorgulayan sanatçılar, sorumluluk-
sorumsuzluk, kanaat etmek-aşırı tüketim vb. zıtlıkları
somutlaştırarak oyunlarına aktarırlar. Bununla birlikte
Osmanlı tarihine özgü şahsiyetler ve olaylar yeniden
yorumlanır ve sahneye aktarılır. Sabahattin Kudret Aksal,
Turan Oflazoğlu, Haldun Taner, Güngör Dilmen, Refik
Erduran bu dönemin tiyatro yazarlarından bazılarıdır.
a
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada adı geçen
sanatçılardan birine ait değildir?
A) Keşanlı Ali Destanı
B) Kahvede Şenlik Var
C) Bir Adam Yaratmak
D) Midas'ın Kulakları
E) Cengiz Han'ın Bisikleti
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
a, 22. Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarları, toplumun her kesimine uzanır, günlük hayatın içinden seçtikleri kahramanları kullanırlar. Asker, memur, tüccar, politikacı, köylü gibi tiplemeleri yazarlar. Toplumdaki değer yargılarını sorgulayan sanatçılar, sorumluluk- sorumsuzluk, kanaat etmek-aşırı tüketim vb. zıtlıkları somutlaştırarak oyunlarına aktarırlar. Bununla birlikte Osmanlı tarihine özgü şahsiyetler ve olaylar yeniden yorumlanır ve sahneye aktarılır. Sabahattin Kudret Aksal, Turan Oflazoğlu, Haldun Taner, Güngör Dilmen, Refik Erduran bu dönemin tiyatro yazarlarından bazılarıdır. a Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir? A) Keşanlı Ali Destanı B) Kahvede Şenlik Var C) Bir Adam Yaratmak D) Midas'ın Kulakları E) Cengiz Han'ın Bisikleti
1
G
bir dil kullanılır.
8. Anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki olay örgüsü, tiyatro-
da --adini alır. Yapı olarak olay örgüsü, kişiler, zaman ve
mekândan oluşur. Yazıldığı dönemin zihniyet özelliklerini
de yansıtan tiyatroda
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
dramatik örgü - edebî
B) drama - şiirsel
C) play akışı - didaktik
D) kurgu - edebî
E) perde - didaktik
Prf Yayınları
x
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
1 G bir dil kullanılır. 8. Anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki olay örgüsü, tiyatro- da --adini alır. Yapı olarak olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekândan oluşur. Yazıldığı dönemin zihniyet özelliklerini de yansıtan tiyatroda Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? dramatik örgü - edebî B) drama - şiirsel C) play akışı - didaktik D) kurgu - edebî E) perde - didaktik Prf Yayınları x
57. Modern hikâye, insanların her gün gördükleri fakat düşüneme-
dikleri bazı durumların gerisindeki gerçekleri, birtakım olağa-
nüstülüklerle gösterme amacı taşır. Bir tür olarak 1920'lerde ilk
defa Batı'da görülen bu anlayışın en güçlü temsilcisi ----, bizde-
ki ilk temsilcisi
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
A) Aleksandr Puşkin - Memduh Şevket Esendal'dir
B) Fransız Kafka - Haldun Taner'dir
C) Grimm Kardeşler - Halide Edip Adivar'dır
D) Anton Çehov - Sait Faik Abasıyanık'tır
E) Guy de Maupassant - Ömer Seyfettin'dir
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
57. Modern hikâye, insanların her gün gördükleri fakat düşüneme- dikleri bazı durumların gerisindeki gerçekleri, birtakım olağa- nüstülüklerle gösterme amacı taşır. Bir tür olarak 1920'lerde ilk defa Batı'da görülen bu anlayışın en güçlü temsilcisi ----, bizde- ki ilk temsilcisi Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Aleksandr Puşkin - Memduh Şevket Esendal'dir B) Fransız Kafka - Haldun Taner'dir C) Grimm Kardeşler - Halide Edip Adivar'dır D) Anton Çehov - Sait Faik Abasıyanık'tır E) Guy de Maupassant - Ömer Seyfettin'dir
KONU, E
5. Yüreklerde, gönüllerde yaşayan şairler ölür mü
hiç? Ne mutlu ki onlara, manen yaşıyorlar. Ama
bazı bedbaht insanlar var ki yaşadıkları halde,
şimdiden yüreklerde mezarları kazılmış. Ne yazık
ki hem kendilerine hem de yaşadıkları dünyaya
lüzumsuz bir yük olmaya, israrlı bir şekilde devam
ediyorlar. Yaşarken ölenler, ölürken yaşayanlar.
Ne garip tezat değil mi?
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Çağında okuyucunun duygu dünyasına ses-
lenmeyen sanatçıların yanı sıra geleceğe ka-
lan sanatçıların da var olduğu
B) Yetersiz bazı şairlerin tüm çabalara rağmen
topluma yük olmaktan ileri gidemeyeceği
Ø Sevilen sanatçıların öldükten sonra da yaşa-
maya devam edeceği
DI Yaşadığı toplumdan uzak duran sanatçıların
toplum tarafından sevilmediği
EV Toplum tarafından benimsenmeyen sanatçıla-
rin iyi bir şair olamayacağı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
KONU, E 5. Yüreklerde, gönüllerde yaşayan şairler ölür mü hiç? Ne mutlu ki onlara, manen yaşıyorlar. Ama bazı bedbaht insanlar var ki yaşadıkları halde, şimdiden yüreklerde mezarları kazılmış. Ne yazık ki hem kendilerine hem de yaşadıkları dünyaya lüzumsuz bir yük olmaya, israrlı bir şekilde devam ediyorlar. Yaşarken ölenler, ölürken yaşayanlar. Ne garip tezat değil mi? Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Çağında okuyucunun duygu dünyasına ses- lenmeyen sanatçıların yanı sıra geleceğe ka- lan sanatçıların da var olduğu B) Yetersiz bazı şairlerin tüm çabalara rağmen topluma yük olmaktan ileri gidemeyeceği Ø Sevilen sanatçıların öldükten sonra da yaşa- maya devam edeceği DI Yaşadığı toplumdan uzak duran sanatçıların toplum tarafından sevilmediği EV Toplum tarafından benimsenmeyen sanatçıla- rin iyi bir şair olamayacağı
23. Keşanlı Ali Destanı adlı oyun neredeyse epik özellik-
lere yaklaşan bir dramdır. Bu drama geleneksel halk
tiyatrolarımızın bazı özelliklerini modern bir anlayış ile
yorumlaması, gelenekli Türk tiyatrosu ile bu açılardan
bağlantılar kurabilmesi yönünden de ilgi çekebilmiş bir
oyundur. Oyundaki tiplemeler; gecekondularda yaşa-
yan insanların dünyalarını, yaşam koşullarını, özlem,
beğeni ve hayat anlayışlarını başarıyla ortaya koya-
bilmiştir.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı, aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Haldun Taner
B) Turan Oflazoğlu
C) Güngör Dilmen
D) Turgut Özakman
E) Cevat Fehmi Başkut
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
23. Keşanlı Ali Destanı adlı oyun neredeyse epik özellik- lere yaklaşan bir dramdır. Bu drama geleneksel halk tiyatrolarımızın bazı özelliklerini modern bir anlayış ile yorumlaması, gelenekli Türk tiyatrosu ile bu açılardan bağlantılar kurabilmesi yönünden de ilgi çekebilmiş bir oyundur. Oyundaki tiplemeler; gecekondularda yaşa- yan insanların dünyalarını, yaşam koşullarını, özlem, beğeni ve hayat anlayışlarını başarıyla ortaya koya- bilmiştir. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı, aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Haldun Taner B) Turan Oflazoğlu C) Güngör Dilmen D) Turgut Özakman E) Cevat Fehmi Başkut
23. I. Cengizhan'ın Bisikleti adlı oyununda eski ya-
şayış biçimlerinden kurtulmak için çaba gös-
teren bir adamdan hareketle Batılılaşmanın
yanlış anlaşıldığını savunur.
II. Pembe Evin Kaderi kısa zamanda tanınma-
sini sağladı. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyat-
rosu'nda en genç piyes yazarı oldu.
III. Konusunu köy yaşamından alan Keziban ve
Allah'ın Dediği Olur adlı oyunlarıyla dikkatleri
üzerine çekmiş, daha sonra tarihî konulara
yönelmiştir.
LV. Yapıtlarında mitolojiden ve tarihten yararlana-
rak bir Midas Üçlemesi oluşturmuştur.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen açıklama-
lardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Turan Oflazoğlu
B) Cevat Fehmi Başkut
9C) Turgut Özakman
D Güngör Dilmen
EY Refik Erduran
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
23. I. Cengizhan'ın Bisikleti adlı oyununda eski ya- şayış biçimlerinden kurtulmak için çaba gös- teren bir adamdan hareketle Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur. II. Pembe Evin Kaderi kısa zamanda tanınma- sini sağladı. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyat- rosu'nda en genç piyes yazarı oldu. III. Konusunu köy yaşamından alan Keziban ve Allah'ın Dediği Olur adlı oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmiş, daha sonra tarihî konulara yönelmiştir. LV. Yapıtlarında mitolojiden ve tarihten yararlana- rak bir Midas Üçlemesi oluşturmuştur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen açıklama- lardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Turan Oflazoğlu B) Cevat Fehmi Başkut 9C) Turgut Özakman D Güngör Dilmen EY Refik Erduran
al-
le
k
12. Absürt tiyatro, geleneksel tiyatronun kurallarını hiçe sayan
modern tiyatro çeşididir. Hiçbir şey anlatmak amacında de-
ğildir. İnsanın en kötü halinin portresi çizilir, kahramanların
psikolojisi yansıtılır. Perde düzenine, serim-düğüm-çözüm
bölümlerine, dekora önem verilmez. Tiyatro bir ses ve hareket
düzeni olarak görülür. İzleyiciye hikayenin sonunu kendi hayal
gücüne göre tamamlama imkanı sunulur. Bu türün ilk örneği,
Lonesco (lyenesko)' nun "Kel Şarkıcı" oyunudur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan tiyatro türü
örneği değildir?
A) Dikkat Köpek Var
B) Bay Hiç
C) Kahvede Şenlik Var
D) Canlı Maymun Lokantası
E) Fazilet Eczanesi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
al- le k 12. Absürt tiyatro, geleneksel tiyatronun kurallarını hiçe sayan modern tiyatro çeşididir. Hiçbir şey anlatmak amacında de- ğildir. İnsanın en kötü halinin portresi çizilir, kahramanların psikolojisi yansıtılır. Perde düzenine, serim-düğüm-çözüm bölümlerine, dekora önem verilmez. Tiyatro bir ses ve hareket düzeni olarak görülür. İzleyiciye hikayenin sonunu kendi hayal gücüne göre tamamlama imkanı sunulur. Bu türün ilk örneği, Lonesco (lyenesko)' nun "Kel Şarkıcı" oyunudur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan tiyatro türü örneği değildir? A) Dikkat Köpek Var B) Bay Hiç C) Kahvede Şenlik Var D) Canlı Maymun Lokantası E) Fazilet Eczanesi
"Tanrılar ve İnsanlar, Gılgamış" adlı yapıtlarıyla,
dikkatleri üzerine topladı.
Yapıtlarında tarihsel olayların yanı sıra, güncel
olayların atmosferinden de yararlanmış, başkal-
diri temasının egemen olduğu eserlerinde kişile-
rin iç çekişmelerini işlemiştir.
Hürrem Sultan, Yıldız Yargılanması, Tohum ve
Toprak, Atçalı Kel Mehmet en önemli eserleri
arasındadır.
Bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Recep Bilginer
B) Orhan Asena
C) Güngör Dilmen
D) Oktay Arayıcı
E) Özdemir Nutku
24.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
"Tanrılar ve İnsanlar, Gılgamış" adlı yapıtlarıyla, dikkatleri üzerine topladı. Yapıtlarında tarihsel olayların yanı sıra, güncel olayların atmosferinden de yararlanmış, başkal- diri temasının egemen olduğu eserlerinde kişile- rin iç çekişmelerini işlemiştir. Hürrem Sultan, Yıldız Yargılanması, Tohum ve Toprak, Atçalı Kel Mehmet en önemli eserleri arasındadır. Bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Recep Bilginer B) Orhan Asena C) Güngör Dilmen D) Oktay Arayıcı E) Özdemir Nutku 24.
1. Cengizhan'ın Bisikleti adlı oyununda eski ya-
şayış biçimlerinden kurtulmak için çaba gös-
teren bir adamdan hareketle Batılılaşmanın
yanlış anlaşıldığını savunur.
II. Pembe Evin Kaderi kısa zamanda tanınma-
sını sağladı. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyat-
rosu'nda en genç piyes yazarı oldu.
III. Konusunu köy yaşamından alan Keziban ve
Allah'ın Dediği Olur adlı oyunlarıyla dikkatleri
üzerine çekmiş, daha sonra tarihî konulara
yönelmiştir.
B
IV. Yapıtlarında mitolojiden ve tarihten yararlana-
rak bir Midas Üçlemesi oluşturmuştur.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen açıklama-
lardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Turan Oflazoğlu
B) Cevat Fehmi Başkut
C) Turgut Özakman
-D) Güngör Dilmen
E) Refik Erduran
3.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
1. Cengizhan'ın Bisikleti adlı oyununda eski ya- şayış biçimlerinden kurtulmak için çaba gös- teren bir adamdan hareketle Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur. II. Pembe Evin Kaderi kısa zamanda tanınma- sını sağladı. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyat- rosu'nda en genç piyes yazarı oldu. III. Konusunu köy yaşamından alan Keziban ve Allah'ın Dediği Olur adlı oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmiş, daha sonra tarihî konulara yönelmiştir. B IV. Yapıtlarında mitolojiden ve tarihten yararlana- rak bir Midas Üçlemesi oluşturmuştur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen açıklama- lardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Turan Oflazoğlu B) Cevat Fehmi Başkut C) Turgut Özakman -D) Güngör Dilmen E) Refik Erduran 3.
13 Oyunlarında, kişilerdeki ruhsal çatışmayı ilk ele alan
yazarlardan biri, hecenin beş şairinden biri olan Halit Fahri
Ozansoy'dur. Sanatçı, Sönen Kandiller adlı oyununda
bir yandan aşırı duygulu, heyecanlı, bunalımları olan
kişileri incelerken bir yandan da bu durumda oluşlarının
nedenlerini psikolojik yönden açıklamaya çalışır. Vedat
Nedim Tör, Necip Fazıl Kısakürek, Nâzım Hikmet Ran da
kişilerdeki ruhsal bunalım ve çatışmaların değişik nedenleri
üzerinde durmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada adı geçen
sanatçılardan birine ait değildir?
A) Sabır Taşı
B) Üç Kişi Arasında
C) Köşebaş
D) Baykuş
E) Yusuf ile Menofis
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
13 Oyunlarında, kişilerdeki ruhsal çatışmayı ilk ele alan yazarlardan biri, hecenin beş şairinden biri olan Halit Fahri Ozansoy'dur. Sanatçı, Sönen Kandiller adlı oyununda bir yandan aşırı duygulu, heyecanlı, bunalımları olan kişileri incelerken bir yandan da bu durumda oluşlarının nedenlerini psikolojik yönden açıklamaya çalışır. Vedat Nedim Tör, Necip Fazıl Kısakürek, Nâzım Hikmet Ran da kişilerdeki ruhsal bunalım ve çatışmaların değişik nedenleri üzerinde durmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir? A) Sabır Taşı B) Üç Kişi Arasında C) Köşebaş D) Baykuş E) Yusuf ile Menofis
4. Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından ----, hiçbir
edebi akım ve topluluğa katılmadı; başta roman,
hikâye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eser
verdi. Eserlerinde genellikle yakın tarihe eleştirel
bir gözle bakan sanatçı, dönemin siyasi olayları
nedeniyle karşı karşıya gelen insanların çatışma-
larını yansıttı. Muharrir ve Oyuncular adlı oyunlar
sanatçının tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
B) Nahit Sırrı Örik
C) Musahipzade Celâl
D) İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
4. Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından ----, hiçbir edebi akım ve topluluğa katılmadı; başta roman, hikâye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eser verdi. Eserlerinde genellikle yakın tarihe eleştirel bir gözle bakan sanatçı, dönemin siyasi olayları nedeniyle karşı karşıya gelen insanların çatışma- larını yansıttı. Muharrir ve Oyuncular adlı oyunlar sanatçının tanınmış eserlerindendir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) İsmail Hakkı Baltacıoğlu B) Nahit Sırrı Örik C) Musahipzade Celâl D) İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu