Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

12. (1) Gece, rutubetli toprak kokuyor.
OD Duşunceme sinen bu koku beni
başka dunyalara goturuyor. (ul) Birçok
dunya var şimdi.(IV) Ve beno
dunyalarla soyleşmekteyim. (V) Ona son
ulke de senin olsun diyorum,
Yukarıdaki parçada numaralanmış
cümlelerin hangisinde hem işaret sıfatı,
hem belgisiz sifat kullanılmıştır?
Do
1). B) Il. C) II. D) IV. E) V.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?
A) Gozlerime ince, altin levhalar
örteceksin
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
12. (1) Gece, rutubetli toprak kokuyor. OD Duşunceme sinen bu koku beni başka dunyalara goturuyor. (ul) Birçok dunya var şimdi.(IV) Ve beno dunyalarla soyleşmekteyim. (V) Ona son ulke de senin olsun diyorum, Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem işaret sıfatı, hem belgisiz sifat kullanılmıştır? Do 1). B) Il. C) II. D) IV. E) V. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir? A) Gozlerime ince, altin levhalar örteceksin
27.
Carnegie, Missouri'de tren yoluna on mil uzaktaki bir
çiftikte doğmuş; 12 yaşına kadar araba, tramvay gör-
memiştir. Fakat bu çocuk Hong Kong'dan Kuzey
Kutbu'na kadar dünyanın dört bucağını dolaşmayı,
bütün kurumların yöneticilerine ders vermeyi başar-
mış biridir. Güney Dakota'da sığır çobanlığı yapan bir
çocukken, İngiltere'de veliahtın himayesinde konfe-
rans veren biri olabilmiştir.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
At Olumsuz cümleye yer verilmiştir.
B) İsim cümlesi kullanılmıştır.
C) Haber cümlesi kullanılmıştır.
D) Tasarı cümlesine yer verilmemiştir.
E) Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle vardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
27. Carnegie, Missouri'de tren yoluna on mil uzaktaki bir çiftikte doğmuş; 12 yaşına kadar araba, tramvay gör- memiştir. Fakat bu çocuk Hong Kong'dan Kuzey Kutbu'na kadar dünyanın dört bucağını dolaşmayı, bütün kurumların yöneticilerine ders vermeyi başar- mış biridir. Güney Dakota'da sığır çobanlığı yapan bir çocukken, İngiltere'de veliahtın himayesinde konfe- rans veren biri olabilmiştir. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? At Olumsuz cümleye yer verilmiştir. B) İsim cümlesi kullanılmıştır. C) Haber cümlesi kullanılmıştır. D) Tasarı cümlesine yer verilmemiştir. E) Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle vardır.
Türk Dili ve Edebiyatı
23. 1. Cengizhan'ın Bisikleti adli oyununda eski ya-
şayış biçimlerinden kurtulmak için çaba gös-
teren bir adamdan hareketle Batılılaşmanın
yanlış anlaşıldığını savunur.
II. Pembe Evin Kaderi kısa zamanda tanınma-
sini sağladı. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyat-
rosu'nda en genç piyes yazarı oldu.
III. Konusunu köy yaşamından alan Keziban ve
Allah'ın Dediği Olur adlı oyunlarıyla dikkatleri
üzerine çekmiş, daha sonra tarihî konulara
yönelmiştir.
IV. Yapıtlarında mitolojiden ve tarihten yararlana-
rak bir Midas Üçlemesi oluşturmuştur.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen açıklama-
lardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Turan Oflazoğlu
Cevat Fehmi Başkut
C) Turgut Özakman
D) Güngör Dilmen
E) Refik Erduran
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Türk Dili ve Edebiyatı 23. 1. Cengizhan'ın Bisikleti adli oyununda eski ya- şayış biçimlerinden kurtulmak için çaba gös- teren bir adamdan hareketle Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur. II. Pembe Evin Kaderi kısa zamanda tanınma- sini sağladı. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyat- rosu'nda en genç piyes yazarı oldu. III. Konusunu köy yaşamından alan Keziban ve Allah'ın Dediği Olur adlı oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmiş, daha sonra tarihî konulara yönelmiştir. IV. Yapıtlarında mitolojiden ve tarihten yararlana- rak bir Midas Üçlemesi oluşturmuştur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen açıklama- lardan biriyle ilişkilendirilemez? A) Turan Oflazoğlu Cevat Fehmi Başkut C) Turgut Özakman D) Güngör Dilmen E) Refik Erduran
AYT/TDE-SOS-1
6.
B
4. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
Ah Seallain te
Sanatçı
Eser
A) Haldun Taner
Keşanlı Ali Destani P
B) Turgut Özakman
Midas'ın Kulakları
C) Orhan Asena
Atçalı Kel Mehmet
D) Recep Bilginer
Gazeteciden Dost
E) Refik Erduran
Karayar Köprüsü
Hurrem Sulter
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
AYT/TDE-SOS-1 6. B 4. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ah Seallain te Sanatçı Eser A) Haldun Taner Keşanlı Ali Destani P B) Turgut Özakman Midas'ın Kulakları C) Orhan Asena Atçalı Kel Mehmet D) Recep Bilginer Gazeteciden Dost E) Refik Erduran Karayar Köprüsü Hurrem Sulter
tirmek
nde atılmış
:
bi türler bu
Bu parça
Osmanlı tiyatrosu,
nadu oyuncunun özgürük
5.
den han
gularını aşıladığı gerekçesiyle II. Abdülhamid tarafından
gibi nazım
A) Şem
C) Agâ
bütün gü-
-
kapatılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki.
lerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ahmet Mithat Efendi'nin - Çerkez Özdenler
B) inasi'nin - Şair Evlenmesi
Namık Kemal'in – Vatan yahut Silistre
D) Ahmet Vefik Paşa'nın - Zor Nikâh
E) Recaizade Mahmut Ekrem'in - Afife Anjelik
--
9.
Şiir
rom
za
ron
emi'ne
ço
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
tirmek nde atılmış : bi türler bu Bu parça Osmanlı tiyatrosu, nadu oyuncunun özgürük 5. den han gularını aşıladığı gerekçesiyle II. Abdülhamid tarafından gibi nazım A) Şem C) Agâ bütün gü- - kapatılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki. lerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Ahmet Mithat Efendi'nin - Çerkez Özdenler B) inasi'nin - Şair Evlenmesi Namık Kemal'in – Vatan yahut Silistre D) Ahmet Vefik Paşa'nın - Zor Nikâh E) Recaizade Mahmut Ekrem'in - Afife Anjelik -- 9. Şiir rom za ron emi'ne ço
> gercey
egitu
őzne
sotate
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edil-
gen bir eylemdir?
A) Hastamız, o günden sonra çok hızlı iyileşti
.
B) Arabanın kaportası gün geçtikçe dökülüyor.
C) Yangında iki hektar ormanlık alan kül oldu.
D) Askerler eğitim için çamurlu alanda süründü.
E) Daha verimli olması için şirket ikiye bölündü.
SAYISAL
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
> gercey egitu őzne sotate 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edil- gen bir eylemdir? A) Hastamız, o günden sonra çok hızlı iyileşti . B) Arabanın kaportası gün geçtikçe dökülüyor. C) Yangında iki hektar ormanlık alan kül oldu. D) Askerler eğitim için çamurlu alanda süründü. E) Daha verimli olması için şirket ikiye bölündü. SAYISAL
5. Sineklidag, büyük bir kentin gecekondu mahallesidir.
Mahallenin halkı yoksuldur fakat geniş yüreklidir. Ya-
zar bu mahalledeki iki karakteri anlatır: Ali ve Zilha.
Hapiste değişen, içindeki farklı bir kişiliği fark eden Ali
ve farklı bir sınıfın insanı olmaya çalışan Zilha'yı ko-
mik bir dille anlatan yazar, bu oyunuyla tiyatromuzun
ilk imza atmış olur.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Değişen yaşam koşullarıyla ortaya çıkan aile içi
çalkantılar işlenmiştir.
B) Oyun, Cumhuriyet Dönemi tiyatro anlayışının zih-
niyetini yansıtır.
C) Oyunda, değişmekte olan sosyal yapıya gönder-
me yapılmaktadır.
D) Parçada boş bırakılan yere "epik tiyatro" getiril-
melidir.
E) Oyun yazarının Cengiz Han'ın Bisikleti, Paydos
adlı oyunları da vardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
5. Sineklidag, büyük bir kentin gecekondu mahallesidir. Mahallenin halkı yoksuldur fakat geniş yüreklidir. Ya- zar bu mahalledeki iki karakteri anlatır: Ali ve Zilha. Hapiste değişen, içindeki farklı bir kişiliği fark eden Ali ve farklı bir sınıfın insanı olmaya çalışan Zilha'yı ko- mik bir dille anlatan yazar, bu oyunuyla tiyatromuzun ilk imza atmış olur. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Değişen yaşam koşullarıyla ortaya çıkan aile içi çalkantılar işlenmiştir. B) Oyun, Cumhuriyet Dönemi tiyatro anlayışının zih- niyetini yansıtır. C) Oyunda, değişmekte olan sosyal yapıya gönder- me yapılmaktadır. D) Parçada boş bırakılan yere "epik tiyatro" getiril- melidir. E) Oyun yazarının Cengiz Han'ın Bisikleti, Paydos adlı oyunları da vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyetin ilk yıl-
larında yazılan ve "hareket noktası Anadolu olmak
üzere Türk gücünün övülüşü"nü anlatan tiyatro
eserleri birlikte verilmiştir?
A) Oğuzata - Kerem ile Aslı
B) Tablodaki Adam - Köşebaşı
C) Tohum - Kahraman
D) Gölgeler - Buzlar Çözülmeden
E) Akın - Güzel Helena
-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyetin ilk yıl- larında yazılan ve "hareket noktası Anadolu olmak üzere Türk gücünün övülüşü"nü anlatan tiyatro eserleri birlikte verilmiştir? A) Oğuzata - Kerem ile Aslı B) Tablodaki Adam - Köşebaşı C) Tohum - Kahraman D) Gölgeler - Buzlar Çözülmeden E) Akın - Güzel Helena -
2.
Yerli ve yabancı topluluklar tarafından otuzdan fazla
oyunu sahnelenmiş bir tiyatro yazarıdır Refik Erdu-
ran. Muhsin Ertuğrul'un isteği üzerine oyun yazarlığı
dersleri vermesi için Ankara Üniversitesine davet edi-
len Amerikalı yönetmen Kenneth Mcgowan'a birkaç
ay süreyle asistanlık yapmıştır. Bu kurslardan Aziz
Nesin gibi değerli oyun yazarları da faydalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada kendisinden
söz edilen sanatçıya ait bir yapıt değildir?
A) Ramiz ile Jülide
B) Canavar Cafer
C) Koçyiğit Köroğlu
D) Yağmur Duası
E) Açıl Kafam Açıl
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
2. Yerli ve yabancı topluluklar tarafından otuzdan fazla oyunu sahnelenmiş bir tiyatro yazarıdır Refik Erdu- ran. Muhsin Ertuğrul'un isteği üzerine oyun yazarlığı dersleri vermesi için Ankara Üniversitesine davet edi- len Amerikalı yönetmen Kenneth Mcgowan'a birkaç ay süreyle asistanlık yapmıştır. Bu kurslardan Aziz Nesin gibi değerli oyun yazarları da faydalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada kendisinden söz edilen sanatçıya ait bir yapıt değildir? A) Ramiz ile Jülide B) Canavar Cafer C) Koçyiğit Köroğlu D) Yağmur Duası E) Açıl Kafam Açıl
Wer done
4. Aşağıdaki toplumcu gerçekçi romanlar ile modernizmi
esas alan romanların karydagtorldiği cümlelorin hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Modernizmi esas alan romanlarda geleneksel anlatım
yöntemleri terk edilmiştir, toplumcu gerçekçi romanlar-
da gelenekten yararlansımıştır.
B) Modernizmi asas alan romanlarda anlatılanlar kişinin
iç dünyasına dönüktor, toplumcu gerçekçi romanlarda
topluma dönüktür.
Her ikisi de sanat kaygısıyla oluşturulduğundan zaman
zaman sanath söyleyişlere yer verilmiştir.
D) Her iki roman anlayışı da Cumhuriyet Dönemi'nde oluş
muş, bu anlayışla pek çok eser kaleme alınmıştır.
E) Modemizmi esas alan romanlarda son, çoğu zaman
okurun yorumuna birakılır, toplumcu gerçekçi roman-
larda olaylar mutlaka sonlandınlır.
topluma
ger
2
5. ve 6. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Benim kitaplanmda klasik roman anlatımını bulamazsınız.
En basitinden şöyle söyleyeyim: Her türlo fill çekimini, an-
latımın bütün boyutlarını kullanırım. Olaylann anlatımında
mektup var, süva var. slir var. Onun okur çekmesi tabli bana
her yazacağım hikâyenin veya romanın içeriğine göre biçim
bulma sorumluluğu olarak yansıdı. Bu benim başlıca fikrim-
di. Benim en büyük azabı çekme sebeblm şudur: Başlarken
hangi biçimle yazacağım? Bütün yürüyüşlerimde hep o bi-
nin hansinin içeriğine
laamin
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Wer done 4. Aşağıdaki toplumcu gerçekçi romanlar ile modernizmi esas alan romanların karydagtorldiği cümlelorin hangi- sinde yanlışlık yapılmıştır? A) Modernizmi esas alan romanlarda geleneksel anlatım yöntemleri terk edilmiştir, toplumcu gerçekçi romanlar- da gelenekten yararlansımıştır. B) Modernizmi asas alan romanlarda anlatılanlar kişinin iç dünyasına dönüktor, toplumcu gerçekçi romanlarda topluma dönüktür. Her ikisi de sanat kaygısıyla oluşturulduğundan zaman zaman sanath söyleyişlere yer verilmiştir. D) Her iki roman anlayışı da Cumhuriyet Dönemi'nde oluş muş, bu anlayışla pek çok eser kaleme alınmıştır. E) Modemizmi esas alan romanlarda son, çoğu zaman okurun yorumuna birakılır, toplumcu gerçekçi roman- larda olaylar mutlaka sonlandınlır. topluma ger 2 5. ve 6. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Benim kitaplanmda klasik roman anlatımını bulamazsınız. En basitinden şöyle söyleyeyim: Her türlo fill çekimini, an- latımın bütün boyutlarını kullanırım. Olaylann anlatımında mektup var, süva var. slir var. Onun okur çekmesi tabli bana her yazacağım hikâyenin veya romanın içeriğine göre biçim bulma sorumluluğu olarak yansıdı. Bu benim başlıca fikrim- di. Benim en büyük azabı çekme sebeblm şudur: Başlarken hangi biçimle yazacağım? Bütün yürüyüşlerimde hep o bi- nin hansinin içeriğine laamin
Geceleri Bizi Kimler Bekliyor adlı bir röportaj kitabı ve
birkaç roman denemesi olan yazarın ilk oyunu Büyük
Şehir büyük ilgi görmüştür. Bu ilgi üzerine çalışmalarını
tiyatroda yoğunlaştırmıştır. Cumhuriyet sonrası ortaya çıkan
değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunlarıyla
ün kazanmıştır. Ülke dışında oyunu sahnelenen ilk Türk
yazarı unvanına sahiptir. Konularını günlük yaşamdan, olay
ve kişiler arasındaki gülünç çatışmalardan alan oyunlarıyla
tanınmıştır. Büyük Şehir, Ayarsızlar, Hacı Kaptan, Küçük
Şehir, Hepimiz Birimiz için, Paydos, Sana Rey Veriyorum
(tiyatro); Dişi Aslan, Valde Sultanın Gerdanlığı (roman)
eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbnürrefik Ahmet Nuri
B) Cevat Fehmi Başkut
C) Muhsin Ertuğrul
D) Turgut Özakman
E) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Geceleri Bizi Kimler Bekliyor adlı bir röportaj kitabı ve birkaç roman denemesi olan yazarın ilk oyunu Büyük Şehir büyük ilgi görmüştür. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırmıştır. Cumhuriyet sonrası ortaya çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunlarıyla ün kazanmıştır. Ülke dışında oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanına sahiptir. Konularını günlük yaşamdan, olay ve kişiler arasındaki gülünç çatışmalardan alan oyunlarıyla tanınmıştır. Büyük Şehir, Ayarsızlar, Hacı Kaptan, Küçük Şehir, Hepimiz Birimiz için, Paydos, Sana Rey Veriyorum (tiyatro); Dişi Aslan, Valde Sultanın Gerdanlığı (roman) eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) İbnürrefik Ahmet Nuri B) Cevat Fehmi Başkut C) Muhsin Ertuğrul D) Turgut Özakman E) Ahmet Kutsi Tecer
Taz
angisinde
Ballz ||
Ut ve Tv
-E) 17, TIT ve v
D) III ve v
e
4. 1. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, göz
yaşlarımızın rengi aynıdır.
II. Bazen en sıradan şeyler bile doğru kişi ile yapıldığında
sıradış olur.
IH. Kalbi kırmaya tek bir söz yeter ama kırılan kalbi tamir
etmeye ne bir özür nede bir ömür yeter.
W. Hayatta daima gerçekleri savun, taktir eden olmasa bile
vicdanına hesap vermekten kurtulursun.
V. Her kapıyı açmanın kestirme yolu ha bire anahtar ara-
mak değil, anahtar adam olabilmektir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
k
kilerin
A) I
B) II
C) II
D) IV
EV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Taz angisinde Ballz || Ut ve Tv -E) 17, TIT ve v D) III ve v e 4. 1. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, göz yaşlarımızın rengi aynıdır. II. Bazen en sıradan şeyler bile doğru kişi ile yapıldığında sıradış olur. IH. Kalbi kırmaya tek bir söz yeter ama kırılan kalbi tamir etmeye ne bir özür nede bir ömür yeter. W. Hayatta daima gerçekleri savun, taktir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun. V. Her kapıyı açmanın kestirme yolu ha bire anahtar ara- mak değil, anahtar adam olabilmektir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? k kilerin A) I B) II C) II D) IV EV