Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) Soruları

lova,
k bir
lanıl-
atoru
ursa
lova
den
der.
lide
alar
pur
alar
en
en
gü
gu
n-
PUANGO
TÜRKÇE TESTİ
Gazeteci:
Şiirinin ne anlama geldiğini açıklayan şaire niçin şiiri
bırakmasını tavsiye ettiniz?
Sanatçı:
Şiirde anlam aranmayacağı için.
-
Gazeteci:
Peki bunu bir roman yazarı söyleseydi aynısını mı söy-
lerdiniz?
Sanatçı:
Bunu bir roman yazarına sormazdım ki... Ona sadece
kahramanların duygularını nasıl yansıttığını sorardım.
Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki sanat-
çının sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir?
A) Anlam aramak için şiiri deşmek yaz gecelerinde güzel
ve alçak sesle şarkı söyleyen küçük bülbülü eti için öl-
dürmeye benzer.
B) Sanat, bir yansıtmadır; yorumlayanlara göre edebiyat,
dünyaya tutulmuş bir aynadır; toplumu, gerçekliği yan-
sıtır.
C) Bir eserde toplumun nefesini hissedebiliyorsanız eser
amacına ulaşmış demektir.
Bizim işimiz rüya ve hayal değil görüp yaşananlardır,
eserimiz de bizim gibi sokakta yaşar.
E Her sanat eseri toplum yaşamını içinde barındırmalı-
dır, okur eseri eline aldığında kendinden bir şeyler bul-
malıdır.
33.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
lova, k bir lanıl- atoru ursa lova den der. lide alar pur alar en en gü gu n- PUANGO TÜRKÇE TESTİ Gazeteci: Şiirinin ne anlama geldiğini açıklayan şaire niçin şiiri bırakmasını tavsiye ettiniz? Sanatçı: Şiirde anlam aranmayacağı için. - Gazeteci: Peki bunu bir roman yazarı söyleseydi aynısını mı söy- lerdiniz? Sanatçı: Bunu bir roman yazarına sormazdım ki... Ona sadece kahramanların duygularını nasıl yansıttığını sorardım. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki sanat- çının sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir? A) Anlam aramak için şiiri deşmek yaz gecelerinde güzel ve alçak sesle şarkı söyleyen küçük bülbülü eti için öl- dürmeye benzer. B) Sanat, bir yansıtmadır; yorumlayanlara göre edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır; toplumu, gerçekliği yan- sıtır. C) Bir eserde toplumun nefesini hissedebiliyorsanız eser amacına ulaşmış demektir. Bizim işimiz rüya ve hayal değil görüp yaşananlardır, eserimiz de bizim gibi sokakta yaşar. E Her sanat eseri toplum yaşamını içinde barındırmalı- dır, okur eseri eline aldığında kendinden bir şeyler bul- malıdır. 33.
12. Aslında Avustralya'da yazları rutin olarak bir yangın sezo-
nu yaşanıyor. Sıcak ve kuru hava yangınların başlamasını
|||
||
ve yayılmasını kolaylaştırıyor. Ancak bu sezonki yangınlar,
W
şiddet ve zamanlama açısından sıra dışı oldu.
X
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangileri fiilden
türemiştir?
Ave Il
B) I ve III
C) IV ve V
D) ixe v
E) live V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
12. Aslında Avustralya'da yazları rutin olarak bir yangın sezo- nu yaşanıyor. Sıcak ve kuru hava yangınların başlamasını ||| || ve yayılmasını kolaylaştırıyor. Ancak bu sezonki yangınlar, W şiddet ve zamanlama açısından sıra dışı oldu. X Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangileri fiilden türemiştir? Ave Il B) I ve III C) IV ve V D) ixe v E) live V
11- Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Oyunların sayısında büyük bir artış olmuş; konulan da
çeşitlenmiştir.
b)
Ilk tiyatro okulu olan Darülbedayi sonradan Istanbul Şehir
Tiyatrosu olmuştur.
c) Konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarından ve
mitolojiden alan oyunlar da yazılır.
d) Haldun Taner, Keşanlı Ali Destani'yla yeni yerli bir epik
tiyatro oluşturmuştur.
e) Oyun yazarlan bu dönemde toplumsal sorunlarına
deginmezler bireysel temalı eserler verilir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
11- Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Oyunların sayısında büyük bir artış olmuş; konulan da çeşitlenmiştir. b) Ilk tiyatro okulu olan Darülbedayi sonradan Istanbul Şehir Tiyatrosu olmuştur. c) Konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarından ve mitolojiden alan oyunlar da yazılır. d) Haldun Taner, Keşanlı Ali Destani'yla yeni yerli bir epik tiyatro oluşturmuştur. e) Oyun yazarlan bu dönemde toplumsal sorunlarına deginmezler bireysel temalı eserler verilir.
BU TESTTE 24 SORU VARDIR
Orhan Asena'nın oyunlarının çıkış noktası "güç" kav-
ramıdır. İnsanların gücü ele geçirene kadar verdikleri
mücadele, güç kavramından ne anladıklarıdır. Güçlü
olmak onlar için en önemli hedeftir. Bu gücü elde et-
mek için de her yola başvuran bu insanların hepsinin
ortak özelliği çok hırsı olmalarıdır. Orhan Asena'nın
- dır.
bu özelliğine örnek oyunlardan ikisi
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Hürrem Sultan - Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
B) Fadik Kız - Kösem Sultan
C) Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe - Deli İbrahim
D) Tanrılar ve Insanlar - Cengiz Hanın
E) Atçalı Kel Mehmet - İsyancılar
18. Şiirlerinde aşk, umut, ölüm ve karamsarlık tema-
larını işlemiştir. "Şair-i Azam" diye anılır. Divan şiiri
geleneğine son vermiş, divan şiiri nazım biçimleri-
hicim ve
ve ice-
17.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
BU TESTTE 24 SORU VARDIR Orhan Asena'nın oyunlarının çıkış noktası "güç" kav- ramıdır. İnsanların gücü ele geçirene kadar verdikleri mücadele, güç kavramından ne anladıklarıdır. Güçlü olmak onlar için en önemli hedeftir. Bu gücü elde et- mek için de her yola başvuran bu insanların hepsinin ortak özelliği çok hırsı olmalarıdır. Orhan Asena'nın - dır. bu özelliğine örnek oyunlardan ikisi Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Hürrem Sultan - Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe B) Fadik Kız - Kösem Sultan C) Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe - Deli İbrahim D) Tanrılar ve Insanlar - Cengiz Hanın E) Atçalı Kel Mehmet - İsyancılar 18. Şiirlerinde aşk, umut, ölüm ve karamsarlık tema- larını işlemiştir. "Şair-i Azam" diye anılır. Divan şiiri geleneğine son vermiş, divan şiiri nazım biçimleri- hicim ve ve ice- 17.
rosu
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi ti-
yatro eserlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sade, açık ve anlaşılır bir üslup kullanılmıştır.
B) Ağırlıklı olarak absürd ve epik tiyatro türünde eser-
ler kaleme alınmıştır.
C) Oyuncu kadrosu geniş eserler yazılmıştır.
D) Yüksek zümrenin beğenisini önemseyen tiyatro
eserleri ortaya konmuştur.
E) İlk epik tiyatromuz bu dönemde edebiyatımıza
kazandırılmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
rosu 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi ti- yatro eserlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Sade, açık ve anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. B) Ağırlıklı olarak absürd ve epik tiyatro türünde eser- ler kaleme alınmıştır. C) Oyuncu kadrosu geniş eserler yazılmıştır. D) Yüksek zümrenin beğenisini önemseyen tiyatro eserleri ortaya konmuştur. E) İlk epik tiyatromuz bu dönemde edebiyatımıza kazandırılmıştır.
www.pelikankitabevi.com.tr
Muhsin Ertuğrul ile ilgili,
1. Yasin Efendi adında bir uyarlama yazmıştır.
II. Cehennem adında bir çeviri yapmıştır.
III. Temaşa dergisinde film eleştirileri yazmıştır.
IV. Oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.
V. Darülbedayide ilk sahnelenen oyunda başrol oy-
namıştır.
bilgilerinden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
P
E) V
D) IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
www.pelikankitabevi.com.tr Muhsin Ertuğrul ile ilgili, 1. Yasin Efendi adında bir uyarlama yazmıştır. II. Cehennem adında bir çeviri yapmıştır. III. Temaşa dergisinde film eleştirileri yazmıştır. IV. Oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır. V. Darülbedayide ilk sahnelenen oyunda başrol oy- namıştır. bilgilerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III P E) V D) IV
E) (.) (.) (.) (...)
20. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi
yanlıştır?
A) Cevat Fehmi Başkut- Buzlar Çözülmeden
B)Haldun Taner- Keşanlı Ali Destanı
C) Turgut Özakman- Midasın Kulaklan
D) Recep Bilginer- Sarı Naciye
E) Orhan Aserna- Hurrem Sultan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
E) (.) (.) (.) (...) 20. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır? A) Cevat Fehmi Başkut- Buzlar Çözülmeden B)Haldun Taner- Keşanlı Ali Destanı C) Turgut Özakman- Midasın Kulaklan D) Recep Bilginer- Sarı Naciye E) Orhan Aserna- Hurrem Sultan
osyal şartların tesiriy
şiiri ile Türkçülük
er da bu görüşün
umesinde "Vatan ne
atan büyük ve
---, realist bir kafa
değerlendiren ve
a göre gözden
osyolog olarak
rkiye
tir.
lakilerden
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
1960-1980 döneminin tiyatro yazarları tarafından rağbet
gören büyük bir tema grubunu; tarih, masal ve
efsanelerden çıkarılan oyunlar oluşturur. Bu dönemde
Genç Osman ve ----; Tohum ve Toprak, 16 Mart 1920,
----; Deli Ibrahim, IV. Murat, Kösem Sultan, Bizans Düştü,
Seyisbaşı Konağı, Şili'de Av ve Ölü Kentin Nabzı adlı
oyunlarıyla, tarihin kritik anlarını ve önemli şahsiyetlerini
sahneye aktarmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Refik Erduran Orhan Asena
B) Turgut Ozakman - Güngör Dilmen
Turan Oflazoğlu - Güngör Dilmen
D) Refik Erduran - Turgut Özakman
E) Turan Oflazoğlu - Orhan Asena
23.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
osyal şartların tesiriy şiiri ile Türkçülük er da bu görüşün umesinde "Vatan ne atan büyük ve ---, realist bir kafa değerlendiren ve a göre gözden osyolog olarak rkiye tir. lakilerden AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 1960-1980 döneminin tiyatro yazarları tarafından rağbet gören büyük bir tema grubunu; tarih, masal ve efsanelerden çıkarılan oyunlar oluşturur. Bu dönemde Genç Osman ve ----; Tohum ve Toprak, 16 Mart 1920, ----; Deli Ibrahim, IV. Murat, Kösem Sultan, Bizans Düştü, Seyisbaşı Konağı, Şili'de Av ve Ölü Kentin Nabzı adlı oyunlarıyla, tarihin kritik anlarını ve önemli şahsiyetlerini sahneye aktarmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Refik Erduran Orhan Asena B) Turgut Ozakman - Güngör Dilmen Turan Oflazoğlu - Güngör Dilmen D) Refik Erduran - Turgut Özakman E) Turan Oflazoğlu - Orhan Asena 23.
18. NAFTA'yı oluşturan üç üye ülke, aşağıdakilerin han-
gisinde bir arada verilmiştir?
A) Almanya-Fransa-Kanada
B) ABD-İngiltere-Japonya
C) İsveç-Fransa-İngiltere
D) Meksika-ABD-Kanada
E) ABD-Arjantin-Brezilya
Go
G
iro 1
11
IV
V
Bu
A
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
18. NAFTA'yı oluşturan üç üye ülke, aşağıdakilerin han- gisinde bir arada verilmiştir? A) Almanya-Fransa-Kanada B) ABD-İngiltere-Japonya C) İsveç-Fransa-İngiltere D) Meksika-ABD-Kanada E) ABD-Arjantin-Brezilya Go G iro 1 11 IV V Bu A
Orhan Asena
E-Recep Bilginer
E)
7.
çe
in
Darülbedayi'nin ikinci döneminde aktif görev almış oyun
yazarı ve tiyatro oyuncusudur. Meşrutiyet'ten itibaren telif
eserlerle ve Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla tiyatromuza
birçok oyun kazandırmıştır. Elliyi aşkın eseri vardır. Türkçeyi
iyi kullanan, oyun tekniği yönünden de oldukça başarılı bir
sanatçıdır. Eserlerinde sahne dilini ustaca kullanmış, sahnede
her tipi kendi karakterine, seviyesine göre konuşturmuştur.
Eserleri Çürük Merdiven, Kadın Tertibi, Kısmet Değilmiş,
Sekizinci, Ceza Kanunu adında oyunları vardır.
18-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı
A
ö
A
I
8
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Musahipzade Celal
C-Halit Fahri Ozansoy
E-Nahid Sırrı Örik
B-Ahmet Nuri Sekizinci
D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
Orhan Asena E-Recep Bilginer E) 7. çe in Darülbedayi'nin ikinci döneminde aktif görev almış oyun yazarı ve tiyatro oyuncusudur. Meşrutiyet'ten itibaren telif eserlerle ve Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır. Elliyi aşkın eseri vardır. Türkçeyi iyi kullanan, oyun tekniği yönünden de oldukça başarılı bir sanatçıdır. Eserlerinde sahne dilini ustaca kullanmış, sahnede her tipi kendi karakterine, seviyesine göre konuşturmuştur. Eserleri Çürük Merdiven, Kadın Tertibi, Kısmet Değilmiş, Sekizinci, Ceza Kanunu adında oyunları vardır. 18-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı A ö A I 8 aşağıdakilerden hangisidir? A-Musahipzade Celal C-Halit Fahri Ozansoy E-Nahid Sırrı Örik B-Ahmet Nuri Sekizinci D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
21. Kirpikleri uzundur yârin hayale sığmaz
Meşhur bir meseldir mızrak çuvala sığmaz
Bu dizelerde örneği verilen ve şiirde bir deyim ya da atasö-
züne yer verme biçiminde açıklanan edebî sanat aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Sehlimümteni
B) Leffüneşr
C) Irsalimesel
D) Rücu
E) Akis
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
21. Kirpikleri uzundur yârin hayale sığmaz Meşhur bir meseldir mızrak çuvala sığmaz Bu dizelerde örneği verilen ve şiirde bir deyim ya da atasö- züne yer verme biçiminde açıklanan edebî sanat aşağıda- kilerden hangisidir? A) Sehlimümteni B) Leffüneşr C) Irsalimesel D) Rücu E) Akis
5)Aşağıdakilerden hangisinde 1923-1950 dönemi
Türk tiyatrosuyla ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A Bu dönemde tiyatro, daha çok Cumhuriyet
değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak
kullanılmıştır.
B) Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel bu
dönemin önemli tiyatro yazarlarındandır.
C) Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk
tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar
sağlamıştır.
D)Sahnelenen fik tiyatro oyunumuz bu dönemde
kaleme alınmıştır.
E) Bugünkü şehir tiyatrolarının temeli olan
Darülbedayi-i Osmani bu dönemde kurulmuştur.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
5)Aşağıdakilerden hangisinde 1923-1950 dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A Bu dönemde tiyatro, daha çok Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır. B) Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel bu dönemin önemli tiyatro yazarlarındandır. C) Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır. D)Sahnelenen fik tiyatro oyunumuz bu dönemde kaleme alınmıştır. E) Bugünkü şehir tiyatrolarının temeli olan Darülbedayi-i Osmani bu dönemde kurulmuştur.
. Mehmet Kaplan, onu "öğretmenler ve memurlar
romancısı" olarak niteler. Roman kahramanları
arasında öğretmen, memur, doktor ve subayların ayrı
bir yeri vardır. Özellikle cehalete karşı öğretmenlerin,
hastalıklara karşı da doktorların verdiği mücadeleyi
yüceltir. En ünlü romanının başkişisi de bir
öğretmendir. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik
bir oyun olarak yazdığı ancak Darülbedayi'de
oynanması reddedilince romana dönüştürdüğü bu
yapıt, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuyan gençliğin el
kitabı olmuştur. Yazar bu romanını, "kolejli, neşeli,
serbest genç kızlara" karşı halkta iyi duygular
uyandırmak için yazdığını belirtir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Memduh Şevket Esendal
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
. Mehmet Kaplan, onu "öğretmenler ve memurlar romancısı" olarak niteler. Roman kahramanları arasında öğretmen, memur, doktor ve subayların ayrı bir yeri vardır. Özellikle cehalete karşı öğretmenlerin, hastalıklara karşı da doktorların verdiği mücadeleyi yüceltir. En ünlü romanının başkişisi de bir öğretmendir. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazdığı ancak Darülbedayi'de oynanması reddedilince romana dönüştürdüğü bu yapıt, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuyan gençliğin el kitabı olmuştur. Yazar bu romanını, "kolejli, neşeli, serbest genç kızlara" karşı halkta iyi duygular uyandırmak için yazdığını belirtir. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Refik Halit Karay B) Halide Edip Adıvar C) Reşat Nuri Güntekin D) Memduh Şevket Esendal E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
2. Oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda bulunan
yazarlarımızdandır. "Pembe Evin Kader" ve "Kanaviçe"
adlı oyun arında kuşaklar arasındaki kopuşu, yabancılaş-
mayı ele almıştır. "Duvarların Ötesinde" adlı oyununda,
toplumun suçlu insanları bir kenara itişini eleştirerek onla-
ra daha uygarca davranmak gerektiğini savunmuştur. "Ah
Su Gençler", "Töre", "Sarıpınar 1914" diğer oyunlarından
birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Refik Erduran
B) Turgut Özakman
C) Haldun Taner
D) Cevat Fehmi Başkut
E) Orhan Asena
MEB
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
2. Oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda bulunan yazarlarımızdandır. "Pembe Evin Kader" ve "Kanaviçe" adlı oyun arında kuşaklar arasındaki kopuşu, yabancılaş- mayı ele almıştır. "Duvarların Ötesinde" adlı oyununda, toplumun suçlu insanları bir kenara itişini eleştirerek onla- ra daha uygarca davranmak gerektiğini savunmuştur. "Ah Su Gençler", "Töre", "Sarıpınar 1914" diğer oyunlarından birkaçıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Refik Erduran B) Turgut Özakman C) Haldun Taner D) Cevat Fehmi Başkut E) Orhan Asena MEB
3.
Aşağıdakilerden hangisi "meddahın" özelliklerinden
biri değildir?
A) Taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren
sanatçıya meddah denir.
B) Tek adamlı tiyatro gösterisi olarak da anılır.
C) Meddahların çoğu, öykülerine klasikleşmiş beyitlerle
başlar.
D) Meddahın kullandığı eşyalar; mendil, sopa, şapka ve
iskemledir.
E) Meddahlar, ses ve mimiğini çok iyi kullanan oyuncu-
lardır.
final eğitim ku
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
3. Aşağıdakilerden hangisi "meddahın" özelliklerinden biri değildir? A) Taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya meddah denir. B) Tek adamlı tiyatro gösterisi olarak da anılır. C) Meddahların çoğu, öykülerine klasikleşmiş beyitlerle başlar. D) Meddahın kullandığı eşyalar; mendil, sopa, şapka ve iskemledir. E) Meddahlar, ses ve mimiğini çok iyi kullanan oyuncu- lardır. final eğitim ku
A) Finten B) ilhan C) Nesteren D) Turhan E) Eşber
Bursa'da valilik yaptığı yıllarda yaptırdığı tiyatro binasında çevirdiği eserlerin
sahneye konulmasını sağlamıştır. İstanbul'da yıktırılan Gedikpaşa Tiyatrosunun
oyuncularını himayesine alarak Bursa'ya getirten ... kurduğu bu tiyatro, İstanbul
dışında Anadolu'da kurulan ilk tiyatrodur.
34. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Paşa'nın
B) Nabizade Nazım'ın
C) Ahmet Vefik Paşa'nın
D) Namık Kemal'in
E) Recaizade Mahmut Ekrem'in
9
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
A) Finten B) ilhan C) Nesteren D) Turhan E) Eşber Bursa'da valilik yaptığı yıllarda yaptırdığı tiyatro binasında çevirdiği eserlerin sahneye konulmasını sağlamıştır. İstanbul'da yıktırılan Gedikpaşa Tiyatrosunun oyuncularını himayesine alarak Bursa'ya getirten ... kurduğu bu tiyatro, İstanbul dışında Anadolu'da kurulan ilk tiyatrodur. 34. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ziya Paşa'nın B) Nabizade Nazım'ın C) Ahmet Vefik Paşa'nın D) Namık Kemal'in E) Recaizade Mahmut Ekrem'in 9