Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) Soruları

edebiyat
G) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Alıcının iletiyi aldıktan sonra verdiği cevap, geri bildirim ya da gösterdiği tepkiye
denir.
. Bir ülke içinde ayni sözcüğün farklı bölgelerde farklı şekilde söylenmesine
denir.
Duygu, düşünce ya da bilgilerin iki insan ya da insan grubu arasında karşılıklı olarak
aktarılmasına
............... denir.
• Gönderici ya da alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da bilgiye
Göstergenin somut yönüne yani sözcüğü oluşturan ses işaretlerine ve harflerine
....... denir.
O
●
●
**************
denir.
• Benzerlik ilişkisine dayanan göstergelere
denir.
Bu tür göstergelerde gönderge ile gösterge arasında benzerlik ilişkisi bulunmaktadır.
Göndericinin duygu ve heyecanını dile getirmek amacıyla kullanılan dilin işlevine
denir.
Bir dilin bilinen ve takip edilen dönemlerde kendisinden ayrılıp bazı ses ve şekil
ayrılıklarını gösteren koluna ..........
denir.
• Göndericinin, alıcıya iletiyi gönderirken kullandığı yol veya araca
Göstergeleri inceleyen ve araştıran bilim dalına.................... denir.
denir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
edebiyat G) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Alıcının iletiyi aldıktan sonra verdiği cevap, geri bildirim ya da gösterdiği tepkiye denir. . Bir ülke içinde ayni sözcüğün farklı bölgelerde farklı şekilde söylenmesine denir. Duygu, düşünce ya da bilgilerin iki insan ya da insan grubu arasında karşılıklı olarak aktarılmasına ............... denir. • Gönderici ya da alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da bilgiye Göstergenin somut yönüne yani sözcüğü oluşturan ses işaretlerine ve harflerine ....... denir. O ● ● ************** denir. • Benzerlik ilişkisine dayanan göstergelere denir. Bu tür göstergelerde gönderge ile gösterge arasında benzerlik ilişkisi bulunmaktadır. Göndericinin duygu ve heyecanını dile getirmek amacıyla kullanılan dilin işlevine denir. Bir dilin bilinen ve takip edilen dönemlerde kendisinden ayrılıp bazı ses ve şekil ayrılıklarını gösteren koluna .......... denir. • Göndericinin, alıcıya iletiyi gönderirken kullandığı yol veya araca Göstergeleri inceleyen ve araştıran bilim dalına.................... denir. denir.
7. Issız gökyüzünün ardından
Dağlara bakıp ağlamak istiyorum
my.
Bu dizelerin öge dizilişi aşağıdakilerden hangi-
sinde sırayla verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
B) Belirtisiz nesne, yüklem
er Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Özne, yüklem
E) Zarf tümleci, belirtisiz nesne, yüklem
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
7. Issız gökyüzünün ardından Dağlara bakıp ağlamak istiyorum my. Bu dizelerin öge dizilişi aşağıdakilerden hangi- sinde sırayla verilmiştir? A) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem B) Belirtisiz nesne, yüklem er Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem D) Özne, yüklem E) Zarf tümleci, belirtisiz nesne, yüklem
Dostoyevski, 1872'de (Duman kitabından beş yıl sonra) Ecinnilerde,
Karmazinov karakterinde Turgenyev'in adeta karikatürünü çiziyor-
du. Romanda Karmazinov'un yaptığı bir konuşma, Turgenyev'in
Babalar ve Oğullardan sonra gelen eleştiriler üzerine, "Artık kale-
mimi çiviye astım." demesiyle benzerlik taşır. "Elveda okur! Dostça
ayrılalım diye ısrar etmeyeceğim sana. Gerçekten de niye tedirgin
edeyim ki seni? Sanırım en iyisi birbirimizi sonsuza dek unutmak.
Hatta siz okurlar önümde diz çöküp gözyaşları içinde yalvarsanız,
'Ah ne olur yaz Karmanzinov, ne olur! Vatan için, gelecek kuşaklar
için, defne dalından taçlar için yaz.' deseniz bile sizlere elbette in-
celikle teşekkür ettikten sonra, 'Hayır, değerli yurttaşlarım,' derdim;
Yeterince birlikte olduk, mersi! Artık herkes kendi yoluna! Mersi,
mersi, mersi!.."
Bu parçada hangi noktalama işareti ile ilgili bir yanlışlık söz
konusudur?
A) Ayraç
C) Tırnak
E) Virgül
B) İki nokta
D) Tek tırnak
5. M
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
Dostoyevski, 1872'de (Duman kitabından beş yıl sonra) Ecinnilerde, Karmazinov karakterinde Turgenyev'in adeta karikatürünü çiziyor- du. Romanda Karmazinov'un yaptığı bir konuşma, Turgenyev'in Babalar ve Oğullardan sonra gelen eleştiriler üzerine, "Artık kale- mimi çiviye astım." demesiyle benzerlik taşır. "Elveda okur! Dostça ayrılalım diye ısrar etmeyeceğim sana. Gerçekten de niye tedirgin edeyim ki seni? Sanırım en iyisi birbirimizi sonsuza dek unutmak. Hatta siz okurlar önümde diz çöküp gözyaşları içinde yalvarsanız, 'Ah ne olur yaz Karmanzinov, ne olur! Vatan için, gelecek kuşaklar için, defne dalından taçlar için yaz.' deseniz bile sizlere elbette in- celikle teşekkür ettikten sonra, 'Hayır, değerli yurttaşlarım,' derdim; Yeterince birlikte olduk, mersi! Artık herkes kendi yoluna! Mersi, mersi, mersi!.." Bu parçada hangi noktalama işareti ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur? A) Ayraç C) Tırnak E) Virgül B) İki nokta D) Tek tırnak 5. M
4.
Saçında çoğalmışlar aklar
Soluk bir çizgi dudaklar
Neden bu çökük yanaklar
Üstünden yaşlar akıyor
orqalileoM
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
pulhob a
10
A) Zengin uyak B) Ölçü
D) Benzetme
C) Redif
temE) Tam uyak
E
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
4. Saçında çoğalmışlar aklar Soluk bir çizgi dudaklar Neden bu çökük yanaklar Üstünden yaşlar akıyor orqalileoM Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? pulhob a 10 A) Zengin uyak B) Ölçü D) Benzetme C) Redif temE) Tam uyak E
19. Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum.
Kimsenin bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği
yabancı bir ülkede oturuyorum. Öyle bir yer ki tani-
diğim hiç kimse okuduğu duanın Latincesini bilmez.
hele Fransızcasını hiç anlamaz. Başka yerde yazsam
daha iyi yazardım ama yazdığım şey daha az benim
olurdu. Oysaki benim yazımda asıl aradığım tam an-
lamıyla kendimin olmasıdır. Ben yazarken rastgele
gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları pekālā
düzeltebilirdim. ---.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşa-
gıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kendi gidişimi aksatırlar, diye kitaplan bir yana bi-
rakır, aklımdan çıkanır, içimden geldiğince yazarım
ET Ama o zaman, benim adetim olmuş kusurları dü-
eltmekle kendi kendimi yanlış tanıtmış olurdum
Cazdıklanımı yeni baştan okur, hatalarımı bulur
sonra da onlan en mükemmel şekilde yeniden ya-
zarım
D) Ama ben yeniden hata yapanım, diye düşünerek bu
işin üstadı olan dostlarımı arayıp yardım isterim
E) Çünkü bu alanda isim yapmış biri olarak bu hata-
larla okurlarımın karşısına çıkmak istemem
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
19. Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. Kimsenin bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülkede oturuyorum. Öyle bir yer ki tani- diğim hiç kimse okuduğu duanın Latincesini bilmez. hele Fransızcasını hiç anlamaz. Başka yerde yazsam daha iyi yazardım ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysaki benim yazımda asıl aradığım tam an- lamıyla kendimin olmasıdır. Ben yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları pekālā düzeltebilirdim. ---. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşa- gıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kendi gidişimi aksatırlar, diye kitaplan bir yana bi- rakır, aklımdan çıkanır, içimden geldiğince yazarım ET Ama o zaman, benim adetim olmuş kusurları dü- eltmekle kendi kendimi yanlış tanıtmış olurdum Cazdıklanımı yeni baştan okur, hatalarımı bulur sonra da onlan en mükemmel şekilde yeniden ya- zarım D) Ama ben yeniden hata yapanım, diye düşünerek bu işin üstadı olan dostlarımı arayıp yardım isterim E) Çünkü bu alanda isim yapmış biri olarak bu hata- larla okurlarımın karşısına çıkmak istemem
12.
Fecriati tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Servetifünun döneminde önemsenmeyen
tiyatro Fecriati döneminde tekrar
canlanmaya başlamıştır.
B) Vatanseverlik, memleket konularını işleyen
oyunlar oldukça ilgi çekmiştir.
Bu dönemdeki tiyatrolarda yer yer teknik
hatalar yapılsa da oynanabilirlik açısında iyi
durumda olan oyunlar vardır.
Tiyatro eserleri dönemin yapısına göre
süslü bir dille kaleme alınmıştır.
Tahsin Nahit, Şehabettin Süleyman ve
Müfit Ratib tiyatroyla ilgilenmiş kişilerdir.
E)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
12. Fecriati tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Servetifünun döneminde önemsenmeyen tiyatro Fecriati döneminde tekrar canlanmaya başlamıştır. B) Vatanseverlik, memleket konularını işleyen oyunlar oldukça ilgi çekmiştir. Bu dönemdeki tiyatrolarda yer yer teknik hatalar yapılsa da oynanabilirlik açısında iyi durumda olan oyunlar vardır. Tiyatro eserleri dönemin yapısına göre süslü bir dille kaleme alınmıştır. Tahsin Nahit, Şehabettin Süleyman ve Müfit Ratib tiyatroyla ilgilenmiş kişilerdir. E)
16. Namık Kemal'in tiyatro üzerine yazıları sayıca azdı ama
bunlarda ileri sürdüğü düşünceler önemliydi. "Kitap yal-
nızların dostu, tiyatro topluluğunun arkadaşıdır. Kitabı
göz, tiyatroyu vicdan görür." Hugo'nun etkisi altındaydı.
Hugo'nun, 1827 yılında, Cromwell oyununun ön sözünde
belirttiği düşüncelerin Namık Kemal'in tiyatro anlayışını
etkilediği anlaşılıyor. Tiyatronun orta oyunu olmadığını
çünkü tiyatronun bazen ağlatıp bazen de güldürdüğünü,
oysa orta oyununun yalnızca kaba sözlerle güldürdüğünü
belirten yazar, Hugo'nun tiyatro tanımlamasına benzer bir
açıklama yapıyordu.
Namık Kemal'in Hugo'nun etkisiyle tiyatro görüşlerini
açıkladığı tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülnihal
B) Zavallı Çocuk
C) Celaleddin Harzemşah
D) Vatan yahut Silistre
E) Kara Bela
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
16. Namık Kemal'in tiyatro üzerine yazıları sayıca azdı ama bunlarda ileri sürdüğü düşünceler önemliydi. "Kitap yal- nızların dostu, tiyatro topluluğunun arkadaşıdır. Kitabı göz, tiyatroyu vicdan görür." Hugo'nun etkisi altındaydı. Hugo'nun, 1827 yılında, Cromwell oyununun ön sözünde belirttiği düşüncelerin Namık Kemal'in tiyatro anlayışını etkilediği anlaşılıyor. Tiyatronun orta oyunu olmadığını çünkü tiyatronun bazen ağlatıp bazen de güldürdüğünü, oysa orta oyununun yalnızca kaba sözlerle güldürdüğünü belirten yazar, Hugo'nun tiyatro tanımlamasına benzer bir açıklama yapıyordu. Namık Kemal'in Hugo'nun etkisiyle tiyatro görüşlerini açıkladığı tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Gülnihal B) Zavallı Çocuk C) Celaleddin Harzemşah D) Vatan yahut Silistre E) Kara Bela
5. 1. Tek kişilik taklitli bir geleneksel Türk tiyatrosu
türü.
II. Sözleri müzik eşliğinde şöylenen, seçkin konu-
ların işlendiği müzikli tiyatro çeşidi.
III. Daha çok güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı bi-
çimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologia-
rın, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyat-
ro.
IV. Toplumsal sorunları mizahi bir yaklaşımla hic-
veden tiyatro türü.
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarı-
da verilmemistir?
AYO
Opera
B) Tirat
O
Kabare
D) Vodvil
M
Meddah
8
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
5. 1. Tek kişilik taklitli bir geleneksel Türk tiyatrosu türü. II. Sözleri müzik eşliğinde şöylenen, seçkin konu- ların işlendiği müzikli tiyatro çeşidi. III. Daha çok güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı bi- çimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologia- rın, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyat- ro. IV. Toplumsal sorunları mizahi bir yaklaşımla hic- veden tiyatro türü. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarı- da verilmemistir? AYO Opera B) Tirat O Kabare D) Vodvil M Meddah 8
2. Cumhuriyet Dönemi'nde 1950'li yıllardan sonra sanat ve
edebiyattaki yenilikler tiyatro türünün gelişmesine zemin
hazırlamış ve bu dönemde tiyatro türünde verilen eserle-
rin sayısı artmıştır. Cumhuriyet Dönemi'ndeki toplumsal
değişimlere bağlı olarak diğer edebî türlerde olduğu
gibi tiyatro türünde de konular çeşitlenmiştir. Bireyin iç
dünyasından toplumsal sorunlara, kuşak çatışmasından
evrensel konulara kadar pek çok konu tiyatroda yerini al-
maya başlamıştır.
tanıtılan
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada
dönemde eser veren tiyatro sanatçıları arasında gös-
terilemez?
A) Orhan Asena
B) Güngör Dilmen
CHüseyin Suat Yalçın
D) Cevat Fehmi Başkut
E) Recep Bilginer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
2. Cumhuriyet Dönemi'nde 1950'li yıllardan sonra sanat ve edebiyattaki yenilikler tiyatro türünün gelişmesine zemin hazırlamış ve bu dönemde tiyatro türünde verilen eserle- rin sayısı artmıştır. Cumhuriyet Dönemi'ndeki toplumsal değişimlere bağlı olarak diğer edebî türlerde olduğu gibi tiyatro türünde de konular çeşitlenmiştir. Bireyin iç dünyasından toplumsal sorunlara, kuşak çatışmasından evrensel konulara kadar pek çok konu tiyatroda yerini al- maya başlamıştır. tanıtılan Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dönemde eser veren tiyatro sanatçıları arasında gös- terilemez? A) Orhan Asena B) Güngör Dilmen CHüseyin Suat Yalçın D) Cevat Fehmi Başkut E) Recep Bilginer
23. Oyunlarında toplumun aksayan yönlerini, kurum ve ki-
şileri eleştirmiş, toplumun gülünç yanlarını mizahi bir
dille anlatmıştır. Güldürü ve vodvil türünde tiyatroların
yanı sıra sinema ve televizyon senaryoları yazmıştır.
Pek çok oyunu yerli ve yabancı topluluklarca sahne-
lenmiştir. Bireyden çevreye ve topluma doğru geniş-
leyen tiyatroları arasında en tanınmışı Cengiz Han'ın
Bisikleti'dir. Yazar, bu oyunda eski yaşayış biçiminden
kurtulmak için çabalayan bir erkeğin tutumundan ha-
reketle Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur. Bu
oyun, yurt dışında sahnelenen ilk Türk tiyatrosu olma
özelliği taşır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haldun Taner
B) Turan Oflazoğlu
C) Güngör Dilmen
D) Turgut Özakman
Refik Erduran
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
23. Oyunlarında toplumun aksayan yönlerini, kurum ve ki- şileri eleştirmiş, toplumun gülünç yanlarını mizahi bir dille anlatmıştır. Güldürü ve vodvil türünde tiyatroların yanı sıra sinema ve televizyon senaryoları yazmıştır. Pek çok oyunu yerli ve yabancı topluluklarca sahne- lenmiştir. Bireyden çevreye ve topluma doğru geniş- leyen tiyatroları arasında en tanınmışı Cengiz Han'ın Bisikleti'dir. Yazar, bu oyunda eski yaşayış biçiminden kurtulmak için çabalayan bir erkeğin tutumundan ha- reketle Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur. Bu oyun, yurt dışında sahnelenen ilk Türk tiyatrosu olma özelliği taşır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Haldun Taner B) Turan Oflazoğlu C) Güngör Dilmen D) Turgut Özakman Refik Erduran
PARD
3. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet Ran'ın şiir
türündeki eserlerinden biri değildir?
TEEN
A) Demokles'in Kılıcı
B) Sesini Kaybeden Şehir
Kuva-yi Milliye Destanı
D) Taranta Babu'ya Mektuplar
E) Memleketimden İnsan Manzaraları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
PARD 3. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet Ran'ın şiir türündeki eserlerinden biri değildir? TEEN A) Demokles'in Kılıcı B) Sesini Kaybeden Şehir Kuva-yi Milliye Destanı D) Taranta Babu'ya Mektuplar E) Memleketimden İnsan Manzaraları
D-Haldun Taner-Fazilet Eczanesi
E-Yaşar Kemal-Yılanların Öcü
3-1950-1980 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı'yla yeni yerli bir epik
tiyatro oluşturmuştur.
B-Bu dönem, 1923-1950 dönemi tiyatrosuna oranla konu ve
tiyatro sayısı bakımından daha kısır geçmiştir.
C-Konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarından ve
mitolojiden alan oyunlar da yazılır.
D-Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik
sorunlar, köy ve gecekondu ortamı, toplumun yaşama ve giyinme
biçimi dil özellikleriyle sahneye getirilir
E-Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen başarılı
örnekler sunmüşlardır.
9-Aşağıda
çindeki teri
A-Sahnec
sözler.(du
B-Masal
tür. (Feer
C-Olayl
tiyatro.(
D- Siner
E-Tiya
10- A
getiren
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
D-Haldun Taner-Fazilet Eczanesi E-Yaşar Kemal-Yılanların Öcü 3-1950-1980 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A-Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı'yla yeni yerli bir epik tiyatro oluşturmuştur. B-Bu dönem, 1923-1950 dönemi tiyatrosuna oranla konu ve tiyatro sayısı bakımından daha kısır geçmiştir. C-Konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarından ve mitolojiden alan oyunlar da yazılır. D-Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve gecekondu ortamı, toplumun yaşama ve giyinme biçimi dil özellikleriyle sahneye getirilir E-Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen başarılı örnekler sunmüşlardır. 9-Aşağıda çindeki teri A-Sahnec sözler.(du B-Masal tür. (Feer C-Olayl tiyatro.( D- Siner E-Tiya 10- A getiren
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Orhan Asena; İlk Yıllar-Roksalan, Hürrem Sultan, Ya
Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe ve Sığıntı adlı oyunların-
dan oluşan "Kanuni Sultan Süleyman Dörtlemesi'nde
güç ve iktidar kavramlarını sorgular.
B) Recep Bilginer; Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı
Tarihi ve Ben Mimar Sinan adlı oyunlarıyla Osmanlı
tarihi ve kültürüne yönelir.
C) Güngör Dilmen; Ayak Parmakları, Avcı Karkap ve Can-
li Maymun Lokantası adlı oyunlarında absürt tiyat-
ronun olanaklarından yararlanır.
D) Turan Oflazoğlu; Keziban ve Elif Ana adlı oyunlarında
köy ve köylü olgusuna kendine özgü bakışlar getirir.
E) Cevat Fehmi Başkut; Göç, Paydos ve Buzlar Çözülme-
den adlı oyunlarında yolsuzluk, karaborsacılık, ahlak-
sızlık gibi temalara ağırlık vermiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Orhan Asena; İlk Yıllar-Roksalan, Hürrem Sultan, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe ve Sığıntı adlı oyunların- dan oluşan "Kanuni Sultan Süleyman Dörtlemesi'nde güç ve iktidar kavramlarını sorgular. B) Recep Bilginer; Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi ve Ben Mimar Sinan adlı oyunlarıyla Osmanlı tarihi ve kültürüne yönelir. C) Güngör Dilmen; Ayak Parmakları, Avcı Karkap ve Can- li Maymun Lokantası adlı oyunlarında absürt tiyat- ronun olanaklarından yararlanır. D) Turan Oflazoğlu; Keziban ve Elif Ana adlı oyunlarında köy ve köylü olgusuna kendine özgü bakışlar getirir. E) Cevat Fehmi Başkut; Göç, Paydos ve Buzlar Çözülme- den adlı oyunlarında yolsuzluk, karaborsacılık, ahlak- sızlık gibi temalara ağırlık vermiştir.
yararlanılmıştır.
E) Tiyatro, Cumhuriyet Dönemi'nde güçlenerek devam etmiştir.
6. İnsanlar,geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken yaşanılan
döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da
ondan. Sahne salonu ile tiyatro seyirciler açısından temsili boyunca eşitliği sağlar.
Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?
vaghe
7. Aşağıdaki yargıları ( D-Y) olarak belirtiniz.
*Dram niteliği taşıyan Sönmeyen Ateş adlı oyunda yazar, Milli Mücadele yıllarında
yaşanılanları anlatmıştır.
*Victor Hugo'nun Sefiller adlı eseri, roman türünün ilk örneği kabul edilir. Qanu
on
8. Murtaza'nın "Demedim hiçbir zaman, vazife bir sırasında evladım, ciğerparem. "
sözüyle hangi değeri bütün değerlerden üstün tuttuğunu açıklayınız.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
yararlanılmıştır. E) Tiyatro, Cumhuriyet Dönemi'nde güçlenerek devam etmiştir. 6. İnsanlar,geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken yaşanılan döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahne salonu ile tiyatro seyirciler açısından temsili boyunca eşitliği sağlar. Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? vaghe 7. Aşağıdaki yargıları ( D-Y) olarak belirtiniz. *Dram niteliği taşıyan Sönmeyen Ateş adlı oyunda yazar, Milli Mücadele yıllarında yaşanılanları anlatmıştır. *Victor Hugo'nun Sefiller adlı eseri, roman türünün ilk örneği kabul edilir. Qanu on 8. Murtaza'nın "Demedim hiçbir zaman, vazife bir sırasında evladım, ciğerparem. " sözüyle hangi değeri bütün değerlerden üstün tuttuğunu açıklayınız.
e
o-
j
20. Sanatç; Kösem Sultan'ın iktidar tutkusu, akıllı, iyiliksever, ha-
nedanın devamını sağlamakla mahir cephelerine dair tarihin
verdiği çelişkili bilgileri IV. Murat, Genç Osman ve Kösem Sul-
tan adlı eserleri birbirine bağlayan valide sultanda karmaşık
bir ruh yapısını ortaya koymakta kullanmıştır. İktidar, ona gö-
re bir yürek işidir ve bu yürek de Kösem'de vardır. Sanatçı,
Kösem'in şahsiyetini oyunlar boyunca yavaş yavaş açmıştır.
Bu parçada eserindeki tarzından söz edilen sanatçı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Asena
B) Müsahipzade Celal
C) Recep Bilginer
D) Turan Oflazoğlu
E) Cevat Fehmi Başkut
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
e o- j 20. Sanatç; Kösem Sultan'ın iktidar tutkusu, akıllı, iyiliksever, ha- nedanın devamını sağlamakla mahir cephelerine dair tarihin verdiği çelişkili bilgileri IV. Murat, Genç Osman ve Kösem Sul- tan adlı eserleri birbirine bağlayan valide sultanda karmaşık bir ruh yapısını ortaya koymakta kullanmıştır. İktidar, ona gö- re bir yürek işidir ve bu yürek de Kösem'de vardır. Sanatçı, Kösem'in şahsiyetini oyunlar boyunca yavaş yavaş açmıştır. Bu parçada eserindeki tarzından söz edilen sanatçı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Orhan Asena B) Müsahipzade Celal C) Recep Bilginer D) Turan Oflazoğlu E) Cevat Fehmi Başkut
Darülbedayi'de oynanan ilk manzum piyes
. Milli Edebiyat Dönemi'nde hece ölçüsüyle yazılan ilk
tiyatro eseri
Darülbedayi'de
sahnelenen ilk oyun
●
Darülbedayi'nin yanında açılan ve Türk operasının
temelini atmamızı sağlayan kurum
İlk Türk kadın tiyatrocu
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifadelerden
herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) Afife Jale
B) Çürük Temel
C) Baykuş
D) Darülfünun
E) Binnaz
.
FritimPark Yayınları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
Darülbedayi'de oynanan ilk manzum piyes . Milli Edebiyat Dönemi'nde hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri Darülbedayi'de sahnelenen ilk oyun ● Darülbedayi'nin yanında açılan ve Türk operasının temelini atmamızı sağlayan kurum İlk Türk kadın tiyatrocu Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifadelerden herhangi biriyle eşleştirilemez? A) Afife Jale B) Çürük Temel C) Baykuş D) Darülfünun E) Binnaz . FritimPark Yayınları