Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) Soruları

göre cevaplayınız.
Mart 1964 tarihli
la buluşan
terizasyonuyla
da hafta sonu
x çizgi roman
içeriğindeki
villar boyu sevilmiş
yaklaşık bir yıl
Sezgin Burak,
Fatoş ve
yola çıkarak
bir günlük bant
en huzurlu kişisi
erinin ardından
an Kaptan;
mucu geri
na ve
bu eserde
kilerin
2
39.-40, soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Psikolojide insanın iç dünyası tahlil edilir ve insan ruhunun
bakımdan psikolojide bireyi tanıma amaçlı birçok tekniğe
karmaşık yapısının bir haritası çıkarılmaya çalışılır. Bu
başvurulur. Bunlardan biri de "sosyal atom ölçeği"dir. Aşağıda
bir ortaokul öğrencisine ait sosyal atom örneği verilmiştir.
ANNEM
Şefkatini eksik
etmez.
BABAM
Bana hep güvenir.
TEYZEM
Beni hep över.
BEN
D) Kivanç
ABİM
Duygudaşımdır,
beni hep anlar.
SIRA ARKADAŞIM
İçten ve sağlam bir
dosttur.
AMCAM
Bardağın dolu
tarafını görür.
39. Aşağıdaki duygulardan hangisinin bu sosyal atom
ölçeğinde etkili olduğu söylenemez?
A) Özveri
B) Sadakat
E) İtimat
C) Empati
10
TYT/SOS
1.
Bu tes
ve Ah
alanla
2. Ceva
1. Çin
şöy
bah
ins
eş
gä
âc
E
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
göre cevaplayınız. Mart 1964 tarihli la buluşan terizasyonuyla da hafta sonu x çizgi roman içeriğindeki villar boyu sevilmiş yaklaşık bir yıl Sezgin Burak, Fatoş ve yola çıkarak bir günlük bant en huzurlu kişisi erinin ardından an Kaptan; mucu geri na ve bu eserde kilerin 2 39.-40, soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Psikolojide insanın iç dünyası tahlil edilir ve insan ruhunun bakımdan psikolojide bireyi tanıma amaçlı birçok tekniğe karmaşık yapısının bir haritası çıkarılmaya çalışılır. Bu başvurulur. Bunlardan biri de "sosyal atom ölçeği"dir. Aşağıda bir ortaokul öğrencisine ait sosyal atom örneği verilmiştir. ANNEM Şefkatini eksik etmez. BABAM Bana hep güvenir. TEYZEM Beni hep över. BEN D) Kivanç ABİM Duygudaşımdır, beni hep anlar. SIRA ARKADAŞIM İçten ve sağlam bir dosttur. AMCAM Bardağın dolu tarafını görür. 39. Aşağıdaki duygulardan hangisinin bu sosyal atom ölçeğinde etkili olduğu söylenemez? A) Özveri B) Sadakat E) İtimat C) Empati 10 TYT/SOS 1. Bu tes ve Ah alanla 2. Ceva 1. Çin şöy bah ins eş gä âc E
Falleten Ec
Ed
Cumhuriyet Dönemi Şiir (Millî ve Dini Du
Ahmet Kutsi Tecer, memleket şiirleriyle ön plana
çıkmıştır. Aşık Veysel'i edebiyatımıza katmıştır. Ülkü
11
dergisindeki yazılarıyla memleket edebiyatına katkısı
3
IV
olmuştur. Köşebaşı adlı şiir kitabı en önemli eserleri
V
arasındadır.
Bu parçadaki numaralandırılmış ifadelerden han-
gisinde bir bilgi yanlışı vardır?
All
B) IV
C) III
D) V
EI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
Falleten Ec Ed Cumhuriyet Dönemi Şiir (Millî ve Dini Du Ahmet Kutsi Tecer, memleket şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Aşık Veysel'i edebiyatımıza katmıştır. Ülkü 11 dergisindeki yazılarıyla memleket edebiyatına katkısı 3 IV olmuştur. Köşebaşı adlı şiir kitabı en önemli eserleri V arasındadır. Bu parçadaki numaralandırılmış ifadelerden han- gisinde bir bilgi yanlışı vardır? All B) IV C) III D) V EI
Gerçeğin ve düşün belli bir dengede buluşturulduğu büyülü gerçek
çi metinlerde, gereken dengeyi sağlamak için metinlerde geleneksel
anlatılar kullanılır. Ancak bu geleneksel anlatılar, modem anlatılarla
buluşturulurken geleneksel anlatılanın yapısında değişimler olur. Bu-
yülü gerçekçi metinlerde fantastik ögeler gerçeğin yanında yer alır Ro-
mandaki kahramanlar olağanüstü olaylar karşısında şaşırmaz. Şaşırtıcı
olaylar okurlar için söz konusudur. Öte yandan bu durum okurlar için
de kısa sürmektedir. Okur metnin mantığini anlar ve okurun şaşırma
durumu azalır. Bu metinlerde anlatıcı fantastik unsurlar ile ilgili herhan-
gi bir açıklama yapmaz. Büyülü gerçekçi romanlardaki dünya masal ve
efsane başta olmak üzere geleneksel anlatı türlerinden yararlanılarak
yaratılan, büyülü yanı bulunan bildiğimiz dünyadır ve burada yaşamın
anlamlı gerçeklerinden uzaklaşılmaz. Bu nedenle Luis Leal, büyülü ger-
çekçiliğin gerçekliğe karşı takınılan bir tavır olduğunu belirtir.
NE
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Büyülü gerçekçi metinlerde gerçek ögelerle hayalî ögeler bir
arada yer almaktadır.
B) Okuyucular, büyülü gerçekçi metinleri okurken alışılmadık
durumlar karşısında şaşkınlık göstermez.
C) Fantastik ögelerin de yer aldığı büyülü gerçekçi metinlerde
geleneksel anlatılardan yararlanılmaktadır.
D) Büyülü gerçekçi metinler oluşturulurken masal, efsane gibi
farklı metin türlerinden yararlanılmaktadır.
E) Büyülü gerçekçi metinlerde anlatıcılar fantastik durumlarla
ilgili bilgilendirme yapmamaktadır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
Gerçeğin ve düşün belli bir dengede buluşturulduğu büyülü gerçek çi metinlerde, gereken dengeyi sağlamak için metinlerde geleneksel anlatılar kullanılır. Ancak bu geleneksel anlatılar, modem anlatılarla buluşturulurken geleneksel anlatılanın yapısında değişimler olur. Bu- yülü gerçekçi metinlerde fantastik ögeler gerçeğin yanında yer alır Ro- mandaki kahramanlar olağanüstü olaylar karşısında şaşırmaz. Şaşırtıcı olaylar okurlar için söz konusudur. Öte yandan bu durum okurlar için de kısa sürmektedir. Okur metnin mantığini anlar ve okurun şaşırma durumu azalır. Bu metinlerde anlatıcı fantastik unsurlar ile ilgili herhan- gi bir açıklama yapmaz. Büyülü gerçekçi romanlardaki dünya masal ve efsane başta olmak üzere geleneksel anlatı türlerinden yararlanılarak yaratılan, büyülü yanı bulunan bildiğimiz dünyadır ve burada yaşamın anlamlı gerçeklerinden uzaklaşılmaz. Bu nedenle Luis Leal, büyülü ger- çekçiliğin gerçekliğe karşı takınılan bir tavır olduğunu belirtir. NE Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Büyülü gerçekçi metinlerde gerçek ögelerle hayalî ögeler bir arada yer almaktadır. B) Okuyucular, büyülü gerçekçi metinleri okurken alışılmadık durumlar karşısında şaşkınlık göstermez. C) Fantastik ögelerin de yer aldığı büyülü gerçekçi metinlerde geleneksel anlatılardan yararlanılmaktadır. D) Büyülü gerçekçi metinler oluşturulurken masal, efsane gibi farklı metin türlerinden yararlanılmaktadır. E) Büyülü gerçekçi metinlerde anlatıcılar fantastik durumlarla ilgili bilgilendirme yapmamaktadır.
16. Önümde bir mermer blok var. Bu yekpare mermere elimde çekiç-
le var gücümle girişiyor, onu şekillendirmeye çalışıyorum. Bazen
kınlıyor, kaldınıp yenisini koyuyorum. Bazen de incecik bir iğney-
le, uzun süren bir emekle küçük küçük yontuyorum. Bu sayede
mermer, heykele dönüşüyor, ışığı, gölgeyi daha iyi yansıtıyor veya
bir bütün halini alıyor. Yazarlık da böyle. Her kelime bir çekiç dar-
besi oluyor. Bazen yazdıklarım bozuluyor, atıp yeniden yazmaya
başlıyorum. Yazdıktan sonra ince işçiliğe girişip dil ve üslup üze-
rinde çalışıyorum. Sonuçta bir öykü ortaya çıkıyor. Bu, bazen bir
günümü bazen bir haftami bazen de bir ayımı alıyor. Öykü bittik-
ten sonra yorgunluktan eser kalmıyor.
Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak özellikle aşağıdaki yar-
gilardan hangisine ulaşılabilir?
Yazacak bir konu bulmak için çok uğraşır.
B) Sözcükleri işleyerek güzel bir metin ortaya çıkarır.
Kısa ve yoğun yazılar kaleme alır.
Yazılarını herkesin anlayabileceği bir dille yazar.
E) Sürekli kendini yenileme çabası içindedir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
16. Önümde bir mermer blok var. Bu yekpare mermere elimde çekiç- le var gücümle girişiyor, onu şekillendirmeye çalışıyorum. Bazen kınlıyor, kaldınıp yenisini koyuyorum. Bazen de incecik bir iğney- le, uzun süren bir emekle küçük küçük yontuyorum. Bu sayede mermer, heykele dönüşüyor, ışığı, gölgeyi daha iyi yansıtıyor veya bir bütün halini alıyor. Yazarlık da böyle. Her kelime bir çekiç dar- besi oluyor. Bazen yazdıklarım bozuluyor, atıp yeniden yazmaya başlıyorum. Yazdıktan sonra ince işçiliğe girişip dil ve üslup üze- rinde çalışıyorum. Sonuçta bir öykü ortaya çıkıyor. Bu, bazen bir günümü bazen bir haftami bazen de bir ayımı alıyor. Öykü bittik- ten sonra yorgunluktan eser kalmıyor. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak özellikle aşağıdaki yar- gilardan hangisine ulaşılabilir? Yazacak bir konu bulmak için çok uğraşır. B) Sözcükleri işleyerek güzel bir metin ortaya çıkarır. Kısa ve yoğun yazılar kaleme alır. Yazılarını herkesin anlayabileceği bir dille yazar. E) Sürekli kendini yenileme çabası içindedir.
2 Şehname
9. Cumhuriyet Dönemi'nin 1960'lı yıllarında Türk
tiyatrosunda çok önemli gelişmeler görülür. Oyun
yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen
başarılı örnekler sunmuşlardır. Bunlardan biri de
---- adlı oyunudur.
beş yüze yakın sahnelenen
Bu oyunda yazar, geleneksel Türk tiyatrosunun
belirleyici özelliklerini, toplumsal ve siyasal içerikle
birleştirmiş; yeni ve yerli bir epik tiyatro oluşturul-
muştur.
0 0901
Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak
B) Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı
C) Şinasi'nin Şair Evlenmesi
D) Turan Oflazoğlu'nun Sokrates Savunuyor
E) İbnüreffik Ahmet Nuri Sekizinci'nin Çürük Mer-
diven
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
2 Şehname 9. Cumhuriyet Dönemi'nin 1960'lı yıllarında Türk tiyatrosunda çok önemli gelişmeler görülür. Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen başarılı örnekler sunmuşlardır. Bunlardan biri de ---- adlı oyunudur. beş yüze yakın sahnelenen Bu oyunda yazar, geleneksel Türk tiyatrosunun belirleyici özelliklerini, toplumsal ve siyasal içerikle birleştirmiş; yeni ve yerli bir epik tiyatro oluşturul- muştur. 0 0901 Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak B) Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı C) Şinasi'nin Şair Evlenmesi D) Turan Oflazoğlu'nun Sokrates Savunuyor E) İbnüreffik Ahmet Nuri Sekizinci'nin Çürük Mer- diven
5₁
e
1. Şemsettin Sami ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır.
B) Bati ve Doğu dillerinin çoğunu bilmektedir.
C) Yalnızca roman türünde ve dille ilgili eserler
vermiştir.
D) Orhun Kitabeleri'ni (Göktürk Yazıtları) Türkçeye
çevirmiştir.
E) Döneminde ve sonrasında önemli bir dil bilgini
sayılmıştır.
4. Aş
gis
A)
BY
G
P p w
mür
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
5₁ e 1. Şemsettin Sami ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. B) Bati ve Doğu dillerinin çoğunu bilmektedir. C) Yalnızca roman türünde ve dille ilgili eserler vermiştir. D) Orhun Kitabeleri'ni (Göktürk Yazıtları) Türkçeye çevirmiştir. E) Döneminde ve sonrasında önemli bir dil bilgini sayılmıştır. 4. Aş gis A) BY G P p w mür
Belediye stadyumunun tribünleri "Ney-mar,
Ney-mar, Ney-mar!" diye çınlıyordu.
Sırtımda 18 numaralı forma vardı. Işte, kendimi
gösterme zamanı gelmişti. Topu kaptığım gibi kale-
ye gönderdim.
Direk!
Neyse ki maçın sonunda sahadan 2-1 galip ayrıldık.
Bir hafta kadar sonra Mogi-Mirim takımıyla kar-
şılaştık.
Kaleye gönderdiğim ve gol olacağına kesinlikle
inandığım şutu kaleci Marcelo Cruz yakaladı. İlk
golü Ganso, ikincisini Robinho atti.
Triguinho'nun yaptığı ortayı gole ben çevirdim
ve skoru 3-0 yapmış olduk.
Bu, benim Santos'taki ilk golümdü.
Yıldızı giderek parlayan futbolcular spor spiker-
leri için adeta bulunmaz nimettir. Onlardan elle-
rinden geldiği kadar yararlanmaya, haber çıkarıp o
haberler üzerine ileri geri konuşmaya ve konuştur-
maya bayılırlar.
Bu kural dünyanın her yerinde olduğu gibi
Brezilya'da da geçerlidir ve müşterisi çoktur. Eğer
yıldızı giderek parlayan bir futbol insanıysanız he
men ve özellikle Pele ile kıyaslanırsınız.
50 |
O olm
Oysa
Brezilya
muazza
Saygi
Nitel
nadığım
efsane a
Ronal
hiş!" de
Tabii
saha ker
kırpıp "C
Bunu
ANNER
Bazen
şünemez
akıl tutu
çok şeyi
Robin
dim. Giyi
kadaşların
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
Belediye stadyumunun tribünleri "Ney-mar, Ney-mar, Ney-mar!" diye çınlıyordu. Sırtımda 18 numaralı forma vardı. Işte, kendimi gösterme zamanı gelmişti. Topu kaptığım gibi kale- ye gönderdim. Direk! Neyse ki maçın sonunda sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir hafta kadar sonra Mogi-Mirim takımıyla kar- şılaştık. Kaleye gönderdiğim ve gol olacağına kesinlikle inandığım şutu kaleci Marcelo Cruz yakaladı. İlk golü Ganso, ikincisini Robinho atti. Triguinho'nun yaptığı ortayı gole ben çevirdim ve skoru 3-0 yapmış olduk. Bu, benim Santos'taki ilk golümdü. Yıldızı giderek parlayan futbolcular spor spiker- leri için adeta bulunmaz nimettir. Onlardan elle- rinden geldiği kadar yararlanmaya, haber çıkarıp o haberler üzerine ileri geri konuşmaya ve konuştur- maya bayılırlar. Bu kural dünyanın her yerinde olduğu gibi Brezilya'da da geçerlidir ve müşterisi çoktur. Eğer yıldızı giderek parlayan bir futbol insanıysanız he men ve özellikle Pele ile kıyaslanırsınız. 50 | O olm Oysa Brezilya muazza Saygi Nitel nadığım efsane a Ronal hiş!" de Tabii saha ker kırpıp "C Bunu ANNER Bazen şünemez akıl tutu çok şeyi Robin dim. Giyi kadaşların
11. •
●
Saray yaşamını, sosyal dramları anlatmıştır. nob
Yakın tarih ve Türk dünyası konuları arasındadır.
Oyunları teknik yönden başarılı değildir.
Kişileri döneminin dil özellikleriyle konuşturmuştur.
Eserleri Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı, Pazartesi
Perşembe, Kafes Arkasında, Selma, Fermanlı Deli Hazret-
leri, Atlı Ases, Macun Hokkası, Balaban Ağa
●
Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir.
Oyunları siyasal ve belgesel niteliktedir.
●
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki sanatçılardan han-
gisi ile ilgilidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Yusuf Ziya Ortaç
D) Musahipzade Celal
E) Halit Fahri Ozansoy
OGA S
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
11. • ● Saray yaşamını, sosyal dramları anlatmıştır. nob Yakın tarih ve Türk dünyası konuları arasındadır. Oyunları teknik yönden başarılı değildir. Kişileri döneminin dil özellikleriyle konuşturmuştur. Eserleri Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı, Pazartesi Perşembe, Kafes Arkasında, Selma, Fermanlı Deli Hazret- leri, Atlı Ases, Macun Hokkası, Balaban Ağa ● Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir. Oyunları siyasal ve belgesel niteliktedir. ● Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki sanatçılardan han- gisi ile ilgilidir? A) Reşat Nuri Güntekin C) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Yusuf Ziya Ortaç D) Musahipzade Celal E) Halit Fahri Ozansoy OGA S
2.
c
Aşağıdakilerden
özelliklerinden
hangisi Türk halk masallarının
biri değildir?
A) Kalıplaşmış bir tekerleme ile başlar, ortada ve
sonda da tekerlemeler bulunabilir.
masul
B) Olağanüstü varlıklar (cin, peri, dev, anka, sihirli
elma, sihirli nesneler, melek ...) bulunabilir.
EVENIVA
C) Ulusal ve dini konuları anlatmak gibi bir amacı
yoktur.
D) “Keloğlan”, “İncili Köşk” bazı masal örneklerimiz-
dir.
E) İyiler ile kötülerin çatışması üzerine kurulur, ola-
yın sonunda kötüler mutlaka cezalandırılır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
2. c Aşağıdakilerden özelliklerinden hangisi Türk halk masallarının biri değildir? A) Kalıplaşmış bir tekerleme ile başlar, ortada ve sonda da tekerlemeler bulunabilir. masul B) Olağanüstü varlıklar (cin, peri, dev, anka, sihirli elma, sihirli nesneler, melek ...) bulunabilir. EVENIVA C) Ulusal ve dini konuları anlatmak gibi bir amacı yoktur. D) “Keloğlan”, “İncili Köşk” bazı masal örneklerimiz- dir. E) İyiler ile kötülerin çatışması üzerine kurulur, ola- yın sonunda kötüler mutlaka cezalandırılır.
B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1. 1927'de Darülbedayinin başına getirilen .
birçok tiyatro eserinin Türk toplumuna sunulmasını sağlamıştır.
2. Orhan Asena edebiyata
3. Cumhuriyet Dönemi'nde oyunlarda millî konuların yanında.......….......ve.
konulara da yer verilmiştir.
.......
Batı dillerinden çevrilen
başlamış, daha sonra oyun yazarlığına yönelmiştir.
4. Orhan Asena, Güngör Dilmen ve Turan Oflazoğlu oyunlarında daha çok
konuları işlemiştir.
5. Koçyiğit Köroğlu
6. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatrolarda daha çok
....... en önemli oyunlarından biridir.
...
eserler sahnelenmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. 1. 1927'de Darülbedayinin başına getirilen . birçok tiyatro eserinin Türk toplumuna sunulmasını sağlamıştır. 2. Orhan Asena edebiyata 3. Cumhuriyet Dönemi'nde oyunlarda millî konuların yanında.......….......ve. konulara da yer verilmiştir. ....... Batı dillerinden çevrilen başlamış, daha sonra oyun yazarlığına yönelmiştir. 4. Orhan Asena, Güngör Dilmen ve Turan Oflazoğlu oyunlarında daha çok konuları işlemiştir. 5. Koçyiğit Köroğlu 6. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatrolarda daha çok ....... en önemli oyunlarından biridir. ... eserler sahnelenmiştir.
7.Sembolist, empresyonist bir şairdir. 31
grup, şafak, mehtap, gece gibi kavramları sıkça
kullanmiştir. Heceyi hiç kullanmayan şair şiirlerini Piyale
ve Göl Saatleri isimli kitapta toplamıştır. Bu parçada
tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet Haşim B)Ziya Gökalp C)Namık Kemal
D)Tevfik Fikret E)Yahya Kemal Beyath
8. Klasik şiir geleneğini yaşadığı zamanın zevk ve
anlayışına göre geliştirmiş ve uygulamıştır. Istanbul asig
olan şair, şiirlerinde tarih, vatan, millet, aşk, gibi pek çok
konuyu işlemiştir. Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz
ölçüsüyle
yazmıştır.Parçada
tanıtılan
sair
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yahya Kemal Beyatlı B)Faruk Nafiz Çamlıbel
C)Mehmet Akif Ersoy D)Namık Kemal E)Tevfik Fikret
9. Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi
verilmiştir?
A)Tanzimat Dönemi'nde aruz ölçüsü eski hakimiyetini
tamamen kaybetmiştir.
B) Tanzimat şiirinde sone,terzerima,balat gibi nazım
şekilleri kullanılmıştır.
C)I. Dönem Tanzimat şiirinde bireysel konular ele
alınırken II. Dönem Tanzimat şiirinde toplumsal konular
ele alınmıştır.
D)Servetifünun Dönemi şiirinde biçimden ziyade içerik
daha çok önemsenmiştir.
E)Tevfik Fikret, şiir geleneğimizin nazım biçimlerinde
değişiklikler yapmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
7.Sembolist, empresyonist bir şairdir. 31 grup, şafak, mehtap, gece gibi kavramları sıkça kullanmiştir. Heceyi hiç kullanmayan şair şiirlerini Piyale ve Göl Saatleri isimli kitapta toplamıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A)Ahmet Haşim B)Ziya Gökalp C)Namık Kemal D)Tevfik Fikret E)Yahya Kemal Beyath 8. Klasik şiir geleneğini yaşadığı zamanın zevk ve anlayışına göre geliştirmiş ve uygulamıştır. Istanbul asig olan şair, şiirlerinde tarih, vatan, millet, aşk, gibi pek çok konuyu işlemiştir. Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.Parçada tanıtılan sair aşağıdakilerden hangisidir? A)Yahya Kemal Beyatlı B)Faruk Nafiz Çamlıbel C)Mehmet Akif Ersoy D)Namık Kemal E)Tevfik Fikret 9. Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi verilmiştir? A)Tanzimat Dönemi'nde aruz ölçüsü eski hakimiyetini tamamen kaybetmiştir. B) Tanzimat şiirinde sone,terzerima,balat gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. C)I. Dönem Tanzimat şiirinde bireysel konular ele alınırken II. Dönem Tanzimat şiirinde toplumsal konular ele alınmıştır. D)Servetifünun Dönemi şiirinde biçimden ziyade içerik daha çok önemsenmiştir. E)Tevfik Fikret, şiir geleneğimizin nazım biçimlerinde değişiklikler yapmıştır.
Soru 2
(1) Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli baş-
li türlerindendir. (II) Bunlar, önceden yazılmış ve ezberlenmiş metin-
lere dayanmaktan ziyade gösteriyi ön plana alır. (III) Orta oyunun-
da asıl konunun işlendiği bölüme "fasıl" adı verilirken Karagöz'de
bu bölümün adı "muhavere"dir. (IV) Zaman zaman her iki oyuna da
müzik eşlik eder. (V) Kişiler açısından bir karşılaştırma yapılırsa Ka-
ragöz'deki Hacivat'ın orta oyunundaki karşılığı Pişekâr, Karagöz'ün
karşılığı ise Kavuklu'dur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yan-
lışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
ÖSYM Sorusu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
Soru 2 (1) Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli baş- li türlerindendir. (II) Bunlar, önceden yazılmış ve ezberlenmiş metin- lere dayanmaktan ziyade gösteriyi ön plana alır. (III) Orta oyunun- da asıl konunun işlendiği bölüme "fasıl" adı verilirken Karagöz'de bu bölümün adı "muhavere"dir. (IV) Zaman zaman her iki oyuna da müzik eşlik eder. (V) Kişiler açısından bir karşılaştırma yapılırsa Ka- ragöz'deki Hacivat'ın orta oyunundaki karşılığı Pişekâr, Karagöz'ün karşılığı ise Kavuklu'dur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yan- lışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V ÖSYM Sorusu
14.
12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde bir varlik ya da kavram ben
etme amacı güdülmeden başka bir varhk yerine kullanılma
mater?
LA) air hilale şan arayan korku bimez gemiciviz
ty vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgar
40 Kim bilir ne yaşamış, ne görmüs
Anadolu'm çok ağlamış, çok gülmüş
Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
Rastlamiştim duvarda bir gair arkadaşa
D Güneş girmesin.odama, karanlıkta kalayım
Madem artık yoksun, hep böyle yaşayayım
VE) Gençliğimi kaybettim birtakım odalarda
Kaybolan gençliğimi aradığım aynalarda
13. Aşağıdaki yazar-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Turan Oflazoğlu - Lütfen Dokunmayın
B) Nurullah Ataç - Sözden Söze
C) Şevket Rado - Eşref Saat
D) Falih Rifki Atay - Denizaşırı
VE) Halikarnas Balıkçısı - Mavi Sürgün
-- Türkçe kelimelerin Arapça karşılıkları verilmektedir. Bugün
kullanılmayan birçok Türkçe kelime eserde açıklanmaktadır.
Ayrıca kelimelerin anlamları açıklanırken kullanılan bilgilerden
eserin yazıldığı zamanın kültürünü, sosyal yapısını, medeniye-
tini çıkarmak mümkündür. Eserde Türk dilinin yapısı ve dil bil-
gisi kuralları açısından da zengin malzemeler ve dilin kuralla-
rıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?
16.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
14. 12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde bir varlik ya da kavram ben etme amacı güdülmeden başka bir varhk yerine kullanılma mater? LA) air hilale şan arayan korku bimez gemiciviz ty vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgar 40 Kim bilir ne yaşamış, ne görmüs Anadolu'm çok ağlamış, çok gülmüş Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa Rastlamiştim duvarda bir gair arkadaşa D Güneş girmesin.odama, karanlıkta kalayım Madem artık yoksun, hep böyle yaşayayım VE) Gençliğimi kaybettim birtakım odalarda Kaybolan gençliğimi aradığım aynalarda 13. Aşağıdaki yazar-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Turan Oflazoğlu - Lütfen Dokunmayın B) Nurullah Ataç - Sözden Söze C) Şevket Rado - Eşref Saat D) Falih Rifki Atay - Denizaşırı VE) Halikarnas Balıkçısı - Mavi Sürgün -- Türkçe kelimelerin Arapça karşılıkları verilmektedir. Bugün kullanılmayan birçok Türkçe kelime eserde açıklanmaktadır. Ayrıca kelimelerin anlamları açıklanırken kullanılan bilgilerden eserin yazıldığı zamanın kültürünü, sosyal yapısını, medeniye- tini çıkarmak mümkündür. Eserde Türk dilinin yapısı ve dil bil- gisi kuralları açısından da zengin malzemeler ve dilin kuralla- rıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti- rilmelidir? 16.
23. Cumhuriyet Dönemi'nde kimi şairler milliyetçilik akımla-
rindan, Kurtuluş Savaşı'ndan etkilenmiş; memleket, Ana-
dolu halkının yaşamı, tarih gibi konuları işlemişlerdir. Bu
konuları temel alırken halk şiirinin kaynaklarından bes-
lenmiş; halk şiiri nazım biçimlerini, ölçüsünü ve ahenk
unsurlarını kullanmışlardır. ---- bu şiir yöneliminin temsil-
cileri arasında sayılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilemez?
A) Ömer Bedrettin Uşaklı
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Arif Nihat Asya
YKS-AYT 03
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
23. Cumhuriyet Dönemi'nde kimi şairler milliyetçilik akımla- rindan, Kurtuluş Savaşı'ndan etkilenmiş; memleket, Ana- dolu halkının yaşamı, tarih gibi konuları işlemişlerdir. Bu konuları temel alırken halk şiirinin kaynaklarından bes- lenmiş; halk şiiri nazım biçimlerini, ölçüsünü ve ahenk unsurlarını kullanmışlardır. ---- bu şiir yöneliminin temsil- cileri arasında sayılabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilemez? A) Ömer Bedrettin Uşaklı B) Ahmet Muhip Dıranas C) Behçet Kemal Çağlar D) Orhan Şaik Gökyay E) Arif Nihat Asya YKS-AYT 03
11. Antalya Kültür Parkı içinde yer alan cam piramit, kültürel et-
11
III
kinlikleri ile turistlerin ilgisini her zaman çekiyor. Bunun ya-
IV
V
nında park içinde yapay havuzlar ve şelaleler var, ayrıca her
yerin yemyeşil olduğunu da söylemek gerek.
Bu parçadaki altı çizili tamlamalarla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangist yanlıştır?
A) I.si, zincirleme isim tamlamasıdır.
B) I sifat tamlamasıdır.
Cill.sü, belirtisiz isim tamlamasid
D) IV.sü, belirtili isim tamlamasıdır
E) V.si, tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlamasıdır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
11. Antalya Kültür Parkı içinde yer alan cam piramit, kültürel et- 11 III kinlikleri ile turistlerin ilgisini her zaman çekiyor. Bunun ya- IV V nında park içinde yapay havuzlar ve şelaleler var, ayrıca her yerin yemyeşil olduğunu da söylemek gerek. Bu parçadaki altı çizili tamlamalarla ilgili olarak aşağı- dakilerden hangist yanlıştır? A) I.si, zincirleme isim tamlamasıdır. B) I sifat tamlamasıdır. Cill.sü, belirtisiz isim tamlamasid D) IV.sü, belirtili isim tamlamasıdır E) V.si, tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlamasıdır.
erle do
lur?
E)1
Vigela
zerin
Ora
Çelebi: Mal, mülk sahibi, mirasyedi, züppe, zampara bir
kişiyi temsil eder. Oyunlarda genel olarak "Rezakizade,
Kinnabzade, Fağfurizade" diye geçer. Mirasyediligi, züp-
peliği ve çapkınlığı ile uçan bir zamane tipi olarak yaşadı-
gi devrin gençliğinden bir zümrenin temsilcisidir.
II. Zenne: Orta oyunlarında zennenin hem oyunun başka-
rakterleri olan Pişekår ve Kavuklu ile ilişkileri vardır hem
de oyunun diğer kişileriyle. (Çelebi, Sarhoş, Kayserili
vb.) Bu ilişkiler genelde ya Pişekår ya da Kavuklu'nun
kızı, karısı veya tanıdığı ya da diğerlerinin sevda ya da
alacak verecek ilişkileri biçiminde şekillenir. Oyunun baş
langıcında, genellikle Pişekår - Kavuklu muhaveresinden
hemen sonra oyun yerine gelirler. Yanlarında sürekli bir
Arap Bacı (Kayarto), bazen bir yaşlı anne bulunur. Bazen
de Kavuklu'dan önce meydana gelirler.
III. Yahudi (Cud): Orta oyununun asıl tiplerinden biridir.
Hemen her oyunda adı "Bayram Ağa" olarak geçer.
Genelde celep bazen de bahçivan olur. Kendisine iyi dav-
ranıldığı zaman uysaldır. Öfkelendiği zaman ise hemen
silaha sarılır. Çok olağan bir şeyden bahseder gibi kar-
şısındakine kendisini öldüreceğini söyler. Öfkeli olmadığı
zamanlar, dilinin döndüğü kadar nezaketle konuşmaya
gayret gösterir. Cahil fakat dürüsttür. Orta oyununun en
sempatik kişilerindendir.
IV. Arnavut: Elinde Tevrat ile gezer. Genelde eskici, kuyum-
cu veya sarraf olur. Çoğunlukla "Azarya Efendi" diye isim-
lendirilir. Cimridir ve oyun süresince Kavuklu ile tartışır.
V. Rumelili: Muhacir de denir. Rumeli türküsü söyleyerek
sahneye çıkar. Daima pehlivan ve nadiren de arabacı
olur. Pehlivanlığı ile övünür. Buna rağmen ne zaman
güreşecek olsa yenilir.
Bu öncüllerde verilen orta oyunu tiplerinden hangileri
yer değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I ve V
C) II ve III
D) I ve IV
B) Ill ve IV
E) IV ve V
A
b
F
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
erle do lur? E)1 Vigela zerin Ora Çelebi: Mal, mülk sahibi, mirasyedi, züppe, zampara bir kişiyi temsil eder. Oyunlarda genel olarak "Rezakizade, Kinnabzade, Fağfurizade" diye geçer. Mirasyediligi, züp- peliği ve çapkınlığı ile uçan bir zamane tipi olarak yaşadı- gi devrin gençliğinden bir zümrenin temsilcisidir. II. Zenne: Orta oyunlarında zennenin hem oyunun başka- rakterleri olan Pişekår ve Kavuklu ile ilişkileri vardır hem de oyunun diğer kişileriyle. (Çelebi, Sarhoş, Kayserili vb.) Bu ilişkiler genelde ya Pişekår ya da Kavuklu'nun kızı, karısı veya tanıdığı ya da diğerlerinin sevda ya da alacak verecek ilişkileri biçiminde şekillenir. Oyunun baş langıcında, genellikle Pişekår - Kavuklu muhaveresinden hemen sonra oyun yerine gelirler. Yanlarında sürekli bir Arap Bacı (Kayarto), bazen bir yaşlı anne bulunur. Bazen de Kavuklu'dan önce meydana gelirler. III. Yahudi (Cud): Orta oyununun asıl tiplerinden biridir. Hemen her oyunda adı "Bayram Ağa" olarak geçer. Genelde celep bazen de bahçivan olur. Kendisine iyi dav- ranıldığı zaman uysaldır. Öfkelendiği zaman ise hemen silaha sarılır. Çok olağan bir şeyden bahseder gibi kar- şısındakine kendisini öldüreceğini söyler. Öfkeli olmadığı zamanlar, dilinin döndüğü kadar nezaketle konuşmaya gayret gösterir. Cahil fakat dürüsttür. Orta oyununun en sempatik kişilerindendir. IV. Arnavut: Elinde Tevrat ile gezer. Genelde eskici, kuyum- cu veya sarraf olur. Çoğunlukla "Azarya Efendi" diye isim- lendirilir. Cimridir ve oyun süresince Kavuklu ile tartışır. V. Rumelili: Muhacir de denir. Rumeli türküsü söyleyerek sahneye çıkar. Daima pehlivan ve nadiren de arabacı olur. Pehlivanlığı ile övünür. Buna rağmen ne zaman güreşecek olsa yenilir. Bu öncüllerde verilen orta oyunu tiplerinden hangileri yer değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? A) I ve V C) II ve III D) I ve IV B) Ill ve IV E) IV ve V A b F