Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940) Soruları

1
ayış
ska,
the
çici
Tek
ok.
şü-
e-
da
T-
A
m
r.
23.
Con
, Tanzimat sonrasında geleneksel tiyatro ile Batili a
lamdaki tiyatronun kaynaşmasından oluşan bir tür olarak
karşımıza çıkar. Araştırmacılar, Güllü Agop'un 1870 yılında
saraydan aldığı belli bir metne dayanan oyun oynama teke-
linin ardından öteki oyun topluluklarının metinsiz oyun sergi-
lenmeye yönelmesi olayını bu türün başlangıcı olarak kabul
ederler. Önceleri Kavuklu Hamdi'nin Aksaray'da oyunlar ser-
gileyen Zuhuri Kolu ile başlayan bu akım giderek yaygınlaştı
ve zamanla ünlü temsilcilerini yetiştirdi. Doğaçlama oyun or-
taya koyma, geleneksel Türk tiyatrosunun bütün dallarında
genel bir özellik olarak bilinmekle birlikte başlı başına bir tür
hâlinde ortaya çıkarak sahnede sergilenen bir oyun hâline
gelmesi, bu dönemlere rastlar.
----
A) Karagöz
C) Orta oyunu
A
Bu parçada boşlukla gösterilen yere getirilmesi gereken
tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
X
P 24.20. YÜT
E) Trajedi
Deneme -1
B) Tuluat
D) Meddah
20
AY
25.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
1 ayış ska, the çici Tek ok. şü- e- da T- A m r. 23. Con , Tanzimat sonrasında geleneksel tiyatro ile Batili a lamdaki tiyatronun kaynaşmasından oluşan bir tür olarak karşımıza çıkar. Araştırmacılar, Güllü Agop'un 1870 yılında saraydan aldığı belli bir metne dayanan oyun oynama teke- linin ardından öteki oyun topluluklarının metinsiz oyun sergi- lenmeye yönelmesi olayını bu türün başlangıcı olarak kabul ederler. Önceleri Kavuklu Hamdi'nin Aksaray'da oyunlar ser- gileyen Zuhuri Kolu ile başlayan bu akım giderek yaygınlaştı ve zamanla ünlü temsilcilerini yetiştirdi. Doğaçlama oyun or- taya koyma, geleneksel Türk tiyatrosunun bütün dallarında genel bir özellik olarak bilinmekle birlikte başlı başına bir tür hâlinde ortaya çıkarak sahnede sergilenen bir oyun hâline gelmesi, bu dönemlere rastlar. ---- A) Karagöz C) Orta oyunu A Bu parçada boşlukla gösterilen yere getirilmesi gereken tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? X P 24.20. YÜT E) Trajedi Deneme -1 B) Tuluat D) Meddah 20 AY 25.
30. A:
-Ateş Ali kim?
B:
mahalleli. Her sabah işe birlikte geliriz. Benim annem yok,
-Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim
onun babası. Maça, sinemaya filan da beraber gideriz.
- Misketi mi çok seviyorsun, sinemayı mı, yoksa maçı mı?
A:
B:
- En çok maçı ama hava alıyoruz.
A:
- Niye?
B:
- Numaralı tribün bize göre değil. Parayı verdik mi,
Teksas'a bırakıyorlar. Teksas'ta da boyumuz yetişmiyor.
Stadyumu yaparken çocukları düşünmemişler!
A ve B arasında geçen konuşmadan şu yargılar
çıkarılmıştır:
1. A, B'nin tercihine yönelik soru sormuştur.
II. B, karşılaştırma bildiren bir cevap vermiştir.
III. A ve B'nin öteden beri birbirlerini tanıdıkları
söylenebilir.
IV. B'nin Ateş Ali'yle arkadaş olduğu anlaşılmaktadır.
V. B'nin cevaplarının A tarafından tasdik edildiği
vurgulanmıştır.
Çıkarılan bu yargılardan hangileri konuşma metnine
göre doğru olabilir?
A) I, II ve III
D) II, IV ve V
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
E) III, IV ve V
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
30. A: -Ateş Ali kim? B: mahalleli. Her sabah işe birlikte geliriz. Benim annem yok, -Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim onun babası. Maça, sinemaya filan da beraber gideriz. - Misketi mi çok seviyorsun, sinemayı mı, yoksa maçı mı? A: B: - En çok maçı ama hava alıyoruz. A: - Niye? B: - Numaralı tribün bize göre değil. Parayı verdik mi, Teksas'a bırakıyorlar. Teksas'ta da boyumuz yetişmiyor. Stadyumu yaparken çocukları düşünmemişler! A ve B arasında geçen konuşmadan şu yargılar çıkarılmıştır: 1. A, B'nin tercihine yönelik soru sormuştur. II. B, karşılaştırma bildiren bir cevap vermiştir. III. A ve B'nin öteden beri birbirlerini tanıdıkları söylenebilir. IV. B'nin Ateş Ali'yle arkadaş olduğu anlaşılmaktadır. V. B'nin cevaplarının A tarafından tasdik edildiği vurgulanmıştır. Çıkarılan bu yargılardan hangileri konuşma metnine göre doğru olabilir? A) I, II ve III D) II, IV ve V B) I, II ve IV C) II, III ve V E) III, IV ve V
g
22. Öykücülüğünün ilk evresinde meddah geleneğinin anla-
tim olanaklarından yararlandı, öykülerinde bireyin top-
lumdaki yaşam biçimleri üzerinde durdu. Bunların ak-
sayan yanlarını mizah unsurları kullanarak anlattı. Eski
ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların, sonra-
dan görme zenginlerin yaşamlarını ele aldı. Tiyatrodaki
ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi.
Ardından epik tiyatro denemelerine girişti. Skeç, öykü,
oyun, kabare, senaryo, hiciv, fikra, köşe yazısı türlerin-
de yazdı.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada söz edilen
sanatçının farklı türde bir eseridir?
A) Günün Adamı
B) Vatan Kurtaran Şaban
C) Keşanlı Ali Destanı
D) Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu
E) Zilli Zarife
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
g 22. Öykücülüğünün ilk evresinde meddah geleneğinin anla- tim olanaklarından yararlandı, öykülerinde bireyin top- lumdaki yaşam biçimleri üzerinde durdu. Bunların ak- sayan yanlarını mizah unsurları kullanarak anlattı. Eski ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların, sonra- dan görme zenginlerin yaşamlarını ele aldı. Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Ardından epik tiyatro denemelerine girişti. Skeç, öykü, oyun, kabare, senaryo, hiciv, fikra, köşe yazısı türlerin- de yazdı. Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada söz edilen sanatçının farklı türde bir eseridir? A) Günün Adamı B) Vatan Kurtaran Şaban C) Keşanlı Ali Destanı D) Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu E) Zilli Zarife
e
Ömer Seyfettin'in, İlk Düşen Ak, Dağa Çıkan Kurt,
|
||
Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale gibi-
|||
IV
V
hikâyeler yazmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
e Ömer Seyfettin'in, İlk Düşen Ak, Dağa Çıkan Kurt, | || Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale gibi- ||| IV V hikâyeler yazmıştır. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
8. Aşağıdakilerin hangisinde Atabetü'l Hakâyık ile ilgili bir
bilgi yanlışı vardır?
AY Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
B) 12. yüzyılda yazılmıştır.
Satirik tarzda yazılmış bir eserdir.
D) Eserde ahlakın önemi ve yolları üzerinde durulmuştur.
E) Kutadgu Bilig ile aynı aruz kalıbıyla yazılmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
8. Aşağıdakilerin hangisinde Atabetü'l Hakâyık ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? AY Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır. B) 12. yüzyılda yazılmıştır. Satirik tarzda yazılmış bir eserdir. D) Eserde ahlakın önemi ve yolları üzerinde durulmuştur. E) Kutadgu Bilig ile aynı aruz kalıbıyla yazılmıştır.
8.
birey
EĞİTİM
KURUMLARI
Cum
1923'ten günümüze kadar hikâyede farklı yönelimlerin
ürünleri verilmiştir. - - - - bu dönem hikâyecilerinin eserleri
arasındandır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan
yere getirilemez?
A Mendil Altında
CBay Virgül
E) Bir Deli Ağaç
kımdan sür
B Sırça Köşk
D) Bahar ve Kelebekler
Gerçeği olduğu gibi anlatmanın olanağı yoktur; duygu-
larımız, dış dünyanın asıl hâlini değiştirerek bize ulaştır-
maktadır. Bu görüş, ---- bildirgesinde şöyle anlatılmış-
tır: "(...)Bu sanatta doğa görünümleri, insan hareketleri,
bütün somut olaylar, kendi kendilerine var olmaz; bunlar
duyularımızla kavradığımız birtakım görünüşlerdir." O ba-
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
8. birey EĞİTİM KURUMLARI Cum 1923'ten günümüze kadar hikâyede farklı yönelimlerin ürünleri verilmiştir. - - - - bu dönem hikâyecilerinin eserleri arasındandır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yere getirilemez? A Mendil Altında CBay Virgül E) Bir Deli Ağaç kımdan sür B Sırça Köşk D) Bahar ve Kelebekler Gerçeği olduğu gibi anlatmanın olanağı yoktur; duygu- larımız, dış dünyanın asıl hâlini değiştirerek bize ulaştır- maktadır. Bu görüş, ---- bildirgesinde şöyle anlatılmış- tır: "(...)Bu sanatta doğa görünümleri, insan hareketleri, bütün somut olaylar, kendi kendilerine var olmaz; bunlar duyularımızla kavradığımız birtakım görünüşlerdir." O ba-
8.
4
Alışkanlık bir halata benzer ki biz hergün onu meydana
getiren ince iplerden birini dokuruz ve sonunda onu bir
daha koparamayız
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur
&
A Kendi görevinde kullanılmayan hâl eki
B) Kurallı birleşik fiil
C) Belgisiz sifat
TD) Türetilirken ünlü kaybına uğrayan sözcük
EXI. çoğul iyelik eki
UcDört
Bes
T
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
8. 4 Alışkanlık bir halata benzer ki biz hergün onu meydana getiren ince iplerden birini dokuruz ve sonunda onu bir daha koparamayız Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur & A Kendi görevinde kullanılmayan hâl eki B) Kurallı birleşik fiil C) Belgisiz sifat TD) Türetilirken ünlü kaybına uğrayan sözcük EXI. çoğul iyelik eki UcDört Bes T Diğer sayfaya geçiniz.
4.
C
Mısır
A) Anadolu
Kıbrıs
Anadolu
Ege göçlerinden
etkilenen bölgeler
D) Kıbrıs
Ege göçleri ile ilgili hazırlanan tablonun doğru olabil-
mesi için hangi bölge tablodan çıkartılmalıdır?
Orta
Asya
B) Mısır
Suriye
C) Orta Asya
E) Suriye
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
4. C Mısır A) Anadolu Kıbrıs Anadolu Ege göçlerinden etkilenen bölgeler D) Kıbrıs Ege göçleri ile ilgili hazırlanan tablonun doğru olabil- mesi için hangi bölge tablodan çıkartılmalıdır? Orta Asya B) Mısır Suriye C) Orta Asya E) Suriye
7.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, işlevi
bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A) Toplantıda, yerli malı kullanmanın önemi üzerinde
duruldu.
B) Kitaplık tıklım tıklım doluydu.
C) Geç vakitlerde şenlik dağıldı.
D) Yağmur yağınca kirli sokaklar temizlendi.
E) Satıcı elindeki malları satmak için elinden geleni yapı-
yordu.
bilimleri.com
URUMLARIN İŞİDİR
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır? A) Toplantıda, yerli malı kullanmanın önemi üzerinde duruldu. B) Kitaplık tıklım tıklım doluydu. C) Geç vakitlerde şenlik dağıldı. D) Yağmur yağınca kirli sokaklar temizlendi. E) Satıcı elindeki malları satmak için elinden geleni yapı- yordu. bilimleri.com URUMLARIN İŞİDİR
A
21. Sanat hayatına öyküyle başlayan yazar, Sait Faik'in hi-
kâye geleneğini devam ettirmiş, küçük insanın mutlulu-
ğunu ve güzel bir dünya özlemini anlatmıştır. Öykülerini
kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak kaleme alan
sanatçının eserleri anılara dayalı ve içe dönüktür. Önce
Ekmekler Bozuldu kitabındaki hikâyelerde gençlik yıllarını
anlatmıştır. Garipler Sokağı ve Suçumuz İnsan Olmak ki-
taplarıyla TDK Roman Ödülü'nü, Berber Aynası kitabıyla
Sait Faik Hikâye Armağanı'nı ve Senin Adın Aşk'la Sedat
Simavi Ödülü'nü alan sanatçının 2000 yılında tüm roman-
ları Orhan Kemal Roman Ödülü'nü almıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Oktay Akbal
C) Bilge Karasu
B) Selim İleri
D) Ferit Edgü
E) Rasim Özdenören
22. Kimsin de gittin kafa tuttun adamlara? Neden tutmaya-
čil miydim? Haklıydım onlar da bilsin bunu.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
A 21. Sanat hayatına öyküyle başlayan yazar, Sait Faik'in hi- kâye geleneğini devam ettirmiş, küçük insanın mutlulu- ğunu ve güzel bir dünya özlemini anlatmıştır. Öykülerini kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak kaleme alan sanatçının eserleri anılara dayalı ve içe dönüktür. Önce Ekmekler Bozuldu kitabındaki hikâyelerde gençlik yıllarını anlatmıştır. Garipler Sokağı ve Suçumuz İnsan Olmak ki- taplarıyla TDK Roman Ödülü'nü, Berber Aynası kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı'nı ve Senin Adın Aşk'la Sedat Simavi Ödülü'nü alan sanatçının 2000 yılında tüm roman- ları Orhan Kemal Roman Ödülü'nü almıştır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Oktay Akbal C) Bilge Karasu B) Selim İleri D) Ferit Edgü E) Rasim Özdenören 22. Kimsin de gittin kafa tuttun adamlara? Neden tutmaya- čil miydim? Haklıydım onlar da bilsin bunu.
ÖZ GÜVEN
DENEME
V13
9. SINAVI
25.-26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Düşünmek, farklı boyutlardan oluşan bir kavram olup hangi
boyutları ile ele alınması gerektiği konusunda farklı değer-
lendirmeler yapılabilmektedir. Felsefe ise düşünmeyi bir araç
olarak kullanmakta, belirli bir içerik ve yöntemle hakikati anla-
maya çalışmaktadır. Bu bakımdan çocukların hem düşünme
hem de felsefe eğitimi ile erken yaşlarda karşılaşması zihin
çarklarının işlemesi için önemli bir adımdır. Ancak literatür
incelendiğinde çocukların felsefe yapıp yapamayacağı konu-
sunda farklı bakış açıları bulunmaktadır. Çocukların felsefe
yapıp yapamayacağı konusu tartışmalı olsa da kesin olarak
bilinen bir şey vardır ki o da çocukların düşünebildiğidir.
25. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünmek üzerine büyük filozofların görüşleri olmuştur.
BY Felsefe, gerçekleri aramak için her zaman en önemli
aracı olan "düşünme” eylemini kullanmıştır.
CY Çocuklarda zihinsel gelişimin ilk adımlarından biri düşün-
mek ve felsefe eğitimi ile tanışmaktır.
DY Çocukların felsefe yapıp yapmayacağı üzerine çeşitli
bilimsel araştırmalar yapılmıştır.
Felsefe eğitimi alan çocuklarda düşünme eyleminde artış
görülmüştür.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
ÖZ GÜVEN DENEME V13 9. SINAVI 25.-26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Düşünmek, farklı boyutlardan oluşan bir kavram olup hangi boyutları ile ele alınması gerektiği konusunda farklı değer- lendirmeler yapılabilmektedir. Felsefe ise düşünmeyi bir araç olarak kullanmakta, belirli bir içerik ve yöntemle hakikati anla- maya çalışmaktadır. Bu bakımdan çocukların hem düşünme hem de felsefe eğitimi ile erken yaşlarda karşılaşması zihin çarklarının işlemesi için önemli bir adımdır. Ancak literatür incelendiğinde çocukların felsefe yapıp yapamayacağı konu- sunda farklı bakış açıları bulunmaktadır. Çocukların felsefe yapıp yapamayacağı konusu tartışmalı olsa da kesin olarak bilinen bir şey vardır ki o da çocukların düşünebildiğidir. 25. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Düşünmek üzerine büyük filozofların görüşleri olmuştur. BY Felsefe, gerçekleri aramak için her zaman en önemli aracı olan "düşünme” eylemini kullanmıştır. CY Çocuklarda zihinsel gelişimin ilk adımlarından biri düşün- mek ve felsefe eğitimi ile tanışmaktır. DY Çocukların felsefe yapıp yapmayacağı üzerine çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Felsefe eğitimi alan çocuklarda düşünme eyleminde artış görülmüştür.
20. Aynı aileye ait iki mantar türü için aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bu türler farklı şube ve sınıflarda yer alabilirler.
B) Bu türlerin kromozom sayıları aynı olabilir.
C) Bu türlerin genlerindeki nükleotit dizilimlerinde farklılık
görülebilir.
D) Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir.
E) Bu türler aynı takım içerisinde yer alır.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
20. Aynı aileye ait iki mantar türü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu türler farklı şube ve sınıflarda yer alabilirler. B) Bu türlerin kromozom sayıları aynı olabilir. C) Bu türlerin genlerindeki nükleotit dizilimlerinde farklılık görülebilir. D) Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. E) Bu türler aynı takım içerisinde yer alır.
Bu parçada
yapıca
A) I
diğerlerinden
B) II
farklıdır?
C) III
D) IV
E) V
2. İngiliz kraliyet ailesinin hayatına ışık tutan The Crown,
1
dördüncü sezonuyla bu ay ekranlarımızda olacak. Kraliçe
||
Elizabeth, Margaret Thatcher, Prens Charles ve diğerlerini
gölgede bırakacak tek bir isim için geri sayıma başlıyoruz.
IV
Lady Diana Spencer, çalkantılı hayatı, büyük aşkı ve
V
ikonik görünümüyle yeniden bizi kendine hayran bıraka-
cak.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) 1. sözcük türemiş yapılı addır.
BY II. sözcük birden fazla çekim eki almıştır.
III. sözcük basit yapılı eylemdir.
DY IV. sözcük addan eylem türeten ek almıştır.
EV. sözcük türemiş yapılı sıfattır.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
Bu parçada yapıca A) I diğerlerinden B) II farklıdır? C) III D) IV E) V 2. İngiliz kraliyet ailesinin hayatına ışık tutan The Crown, 1 dördüncü sezonuyla bu ay ekranlarımızda olacak. Kraliçe || Elizabeth, Margaret Thatcher, Prens Charles ve diğerlerini gölgede bırakacak tek bir isim için geri sayıma başlıyoruz. IV Lady Diana Spencer, çalkantılı hayatı, büyük aşkı ve V ikonik görünümüyle yeniden bizi kendine hayran bıraka- cak. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) 1. sözcük türemiş yapılı addır. BY II. sözcük birden fazla çekim eki almıştır. III. sözcük basit yapılı eylemdir. DY IV. sözcük addan eylem türeten ek almıştır. EV. sözcük türemiş yapılı sıfattır.
Dünya edebiyatında olay öyküleriyle Fransız yazar
-, durum öyküleriyle Rus yazar - - A- bu türün ku-
rucuları olmuşlardır. --Türk edebiyatında hikaye-
ciliği bir meslek hâline getiren sanatçıdır. Maupassant
tarzı öykünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi-
-Ddir. Yüz öyküden oluşan ve edebiyatımızdaki ilk rea-
-
6.
list öykü kabul edilen "Küçük Şeyler" Tanzimat sanat-
çısı ---- tarafından kaleme alınmıştır.
Aşağıdaki santçılardan hangisi bu parçada boş
bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) Anton Çehov
BY Guy De Maupassant
Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat Efendi
Omer Seyfettin
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
Dünya edebiyatında olay öyküleriyle Fransız yazar -, durum öyküleriyle Rus yazar - - A- bu türün ku- rucuları olmuşlardır. --Türk edebiyatında hikaye- ciliği bir meslek hâline getiren sanatçıdır. Maupassant tarzı öykünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi- -Ddir. Yüz öyküden oluşan ve edebiyatımızdaki ilk rea- - 6. list öykü kabul edilen "Küçük Şeyler" Tanzimat sanat- çısı ---- tarafından kaleme alınmıştır. Aşağıdaki santçılardan hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? A) Anton Çehov BY Guy De Maupassant Samipaşazade Sezai D) Ahmet Mithat Efendi Omer Seyfettin
1. I. İç Güneş Sistemi; ufak toz tanelerinden, kilometrelerce
çaplı kuyruklu yıldız ve gök taşlarına kadar değişen en-
kazlarla dolu.
II. Güneş sistemi, gezegenlerin oluşumundan geriye kalan
maddelerle dolu.
Ill Bu depolar, uzayın gezegenler arası bölümüne sürekli
cisim sızdırıyor ve gezegenlerin yörüngesine geçen yeni
enkazları serbest bırakıyor.
IV. Bu enkazların Dünya ile çarpışan büyük çoğunluğu tama-
men zararsız fakat gezegenimiz, çok daha büyük cisim-
lerle meydana gelen çarpışmaların yara izlerini hâlen
taşıyor.
V. Bunların büyük bölümü, Dünya'dan uzak olan durağan
depolarda hapsolmuş hâlde. W
V-III
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?
A) I
11
B) II
Cit
D) IV
11/
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
1. I. İç Güneş Sistemi; ufak toz tanelerinden, kilometrelerce çaplı kuyruklu yıldız ve gök taşlarına kadar değişen en- kazlarla dolu. II. Güneş sistemi, gezegenlerin oluşumundan geriye kalan maddelerle dolu. Ill Bu depolar, uzayın gezegenler arası bölümüne sürekli cisim sızdırıyor ve gezegenlerin yörüngesine geçen yeni enkazları serbest bırakıyor. IV. Bu enkazların Dünya ile çarpışan büyük çoğunluğu tama- men zararsız fakat gezegenimiz, çok daha büyük cisim- lerle meydana gelen çarpışmaların yara izlerini hâlen taşıyor. V. Bunların büyük bölümü, Dünya'dan uzak olan durağan depolarda hapsolmuş hâlde. W V-III Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör- düncü olur? A) I 11 B) II Cit D) IV 11/ E) V
TAS
ASAR
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme söz
konusudur?
A) Yazarın bu romanı üzerine bugüne kadar birçok ince-
leme ve araştırma yazısı yazılmış.
B) Yazar, köy konuları ile ilgilenmesini köylüyü yakından
tanımasına bağlıyor.
C) Her yazar, eserini yaratırken kendi yaşamından da ya-
rarlanır.
D) Bir eserde içerikle biçimin birbirinden ayrılmayacağını
her zaman söylerim.
E) Yazar, bu öyküsünde, daha öncekilerin aksine akıcı bir
dil kullanmış.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
TAS ASAR Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme söz konusudur? A) Yazarın bu romanı üzerine bugüne kadar birçok ince- leme ve araştırma yazısı yazılmış. B) Yazar, köy konuları ile ilgilenmesini köylüyü yakından tanımasına bağlıyor. C) Her yazar, eserini yaratırken kendi yaşamından da ya- rarlanır. D) Bir eserde içerikle biçimin birbirinden ayrılmayacağını her zaman söylerim. E) Yazar, bu öyküsünde, daha öncekilerin aksine akıcı bir dil kullanmış.