Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940) Soruları

23. Edebiyatın temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri
vardır; şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan
ya da dolaylı olarak bağlantılıdır. Millî edebiyatla başla-
yan halka inme, Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin
edebiyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her
kesimi edebiyata girmiştir. Anadolu'ya açılan edebiyat
İstanbul'dan neredeyse hiç söz etmemiştir. Yeni kuru-
lan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve
benimsetmek görevi bu dönemin sanatçılarına düşmüştür;
sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrim-
leri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur.
Bu parçada tanıtılan edebî dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
C) Feoriati
B) Tanzimat
D) Servetifünun
E) Cumhuriyet Dönemi
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
23. Edebiyatın temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır; şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır. Millî edebiyatla başla- yan halka inme, Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir. Anadolu'ya açılan edebiyat İstanbul'dan neredeyse hiç söz etmemiştir. Yeni kuru- lan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek görevi bu dönemin sanatçılarına düşmüştür; sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrim- leri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur. Bu parçada tanıtılan edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Yedi Meşaleciler C) Feoriati B) Tanzimat D) Servetifünun E) Cumhuriyet Dönemi
3.
1. Örümcek Ağı
II. Beyaz Gölgeler
III. Göl Saatleri
IV. Bulutlara Yakın
V. Erenlerin Bağından
Yukarıdaki yapıtlardan hangileri Fecriati/Topluluğu'nun
üyeşi bir sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır?
C) μl ve IV
A) Ive III
D) IY ve V
B) II ve V
velv
5
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
3. 1. Örümcek Ağı II. Beyaz Gölgeler III. Göl Saatleri IV. Bulutlara Yakın V. Erenlerin Bağından Yukarıdaki yapıtlardan hangileri Fecriati/Topluluğu'nun üyeşi bir sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır? C) μl ve IV A) Ive III D) IY ve V B) II ve V velv 5
8. Aşağıdakilerden
hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in Y
özelliklerinden biri değildir?
A Türk romanını Tanzimat'taki teknik kusurların- 1
dan arındırmış, eserlerinde genellikle ağır bir N
dil kullanmıştır.
E
V
Hikâyelerinde Rus yazar Çehov'u örnek alan
sanatçı modern anlamda ilk hikâye örneklerini
de vermiştir.
Roman kişileri genellikle aydın, öğrenim gör-
müş, zengin kişilerdir; öykülerinde ise halktan
kişilere yer vermiştir.
D) Emile Zola, Stendhal, Balzac gibi realist ve na-
türalistlerden etkilenmiştir.
E) Realizm etkisiyle ruh çözümlemeleri yapmış,
karakterlerin psikolojisini ustaca yansıtmayı
başarmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
8. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in Y özelliklerinden biri değildir? A Türk romanını Tanzimat'taki teknik kusurların- 1 dan arındırmış, eserlerinde genellikle ağır bir N dil kullanmıştır. E V Hikâyelerinde Rus yazar Çehov'u örnek alan sanatçı modern anlamda ilk hikâye örneklerini de vermiştir. Roman kişileri genellikle aydın, öğrenim gör- müş, zengin kişilerdir; öykülerinde ise halktan kişilere yer vermiştir. D) Emile Zola, Stendhal, Balzac gibi realist ve na- türalistlerden etkilenmiştir. E) Realizm etkisiyle ruh çözümlemeleri yapmış, karakterlerin psikolojisini ustaca yansıtmayı başarmıştır.
kıskançlığın nesnesi çoğu
mal mülktür." sözlerinin numaralanmış yerlerden
hangisine getirilmesi gerekir?
A) I
B) II
C) III
D) V
34. Türk Dil Kurumu içgüdüyü şöyle tanımlıyor: "Bir canlı
türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız
olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve
davranış." Yani içgüdü; türe özgü, sonradan
öğrenilmeyen ve bilince ait olmayan bir dinamik. Eğer
öyleyse insan dışındaki bir canlı türünün anneliği için
içgüdü tanımını kullanmak mümkünken insanların annelik
deneyimini içgüdüsel bir yerden anlamak biraz güç
görünüyor. Çünkü insanoğlunun annelik deneyimi;
içerisinde arzuyu, reddi, öğrenmeyi, aktarımı, öznelliği,
toplumsallığı ve daha birçok bileşeni barındırır.
Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık
söylenmiş olabilir?
A) Annelikten bir içgüdü olarak söz etmek mümkün
müdür?
BY Annelik içgüdüsü kadınları hemcinslerine göre güçlü
ve üstün kılar mı?
E) V
C) Annelik, kadınların önceden sahip olmadıkları özellikler
edinmesini sağlar mı?
D) Annelik içgüdüsünün hayvanlardaki en belirgin
özellikleri nelerdir?
E) Canlılar, içgüdüsel mi yoksa belirli düşünsel
aktivitelere bağlı olarak mı hareket eder?
DENEME-5
10
35. Bu
gör
A) T
C
BE
y
E) C
t
36. Bu
aşa
A)
B)
D)
E)
2
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
kıskançlığın nesnesi çoğu mal mülktür." sözlerinin numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi gerekir? A) I B) II C) III D) V 34. Türk Dil Kurumu içgüdüyü şöyle tanımlıyor: "Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış." Yani içgüdü; türe özgü, sonradan öğrenilmeyen ve bilince ait olmayan bir dinamik. Eğer öyleyse insan dışındaki bir canlı türünün anneliği için içgüdü tanımını kullanmak mümkünken insanların annelik deneyimini içgüdüsel bir yerden anlamak biraz güç görünüyor. Çünkü insanoğlunun annelik deneyimi; içerisinde arzuyu, reddi, öğrenmeyi, aktarımı, öznelliği, toplumsallığı ve daha birçok bileşeni barındırır. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Annelikten bir içgüdü olarak söz etmek mümkün müdür? BY Annelik içgüdüsü kadınları hemcinslerine göre güçlü ve üstün kılar mı? E) V C) Annelik, kadınların önceden sahip olmadıkları özellikler edinmesini sağlar mı? D) Annelik içgüdüsünün hayvanlardaki en belirgin özellikleri nelerdir? E) Canlılar, içgüdüsel mi yoksa belirli düşünsel aktivitelere bağlı olarak mı hareket eder? DENEME-5 10 35. Bu gör A) T C BE y E) C t 36. Bu aşa A) B) D) E) 2
449
11. "Edebiyat, düşünce, duygu ve hayallerin söz veya
yazı halinde, güzel ve etkili bir şekilde anlatılması
sanatıdır."
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımı destekler ni-
telikte değildir?
A) Duygu, düşünce ve hayaller ne kadar güzel
ifade edilirse editsinler, yazıya dökülmeyince
edebiyattan sayılmazlar.
B)
Edebiyatçı, kötü bir olayı güzel ve etkili bir anla-
timla edebi eser haline dönüştürebilir.
C)
Gerçekleşmesi mümkün olmayacak düşünce-
ler, güzel bir ifadeyle karşımıza edebi bir ürün
şeklinde çıkartılırsa şaşmamalıyız.
D) Güzel ve etkili bir anlatımla, gördüğümüz, duy-
duğumuz, düşündüğümüz her şeyi edebiyata
sokabiliriz.
E) Duygu, düşünce ve hayaller, ne kadar güzel
olursa olsun güzel ve etkili bir anlatım olmadan
edebiyat dünyasına giremezler.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
449 11. "Edebiyat, düşünce, duygu ve hayallerin söz veya yazı halinde, güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır." Aşağıdakilerden hangisi bu tanımı destekler ni- telikte değildir? A) Duygu, düşünce ve hayaller ne kadar güzel ifade edilirse editsinler, yazıya dökülmeyince edebiyattan sayılmazlar. B) Edebiyatçı, kötü bir olayı güzel ve etkili bir anla- timla edebi eser haline dönüştürebilir. C) Gerçekleşmesi mümkün olmayacak düşünce- ler, güzel bir ifadeyle karşımıza edebi bir ürün şeklinde çıkartılırsa şaşmamalıyız. D) Güzel ve etkili bir anlatımla, gördüğümüz, duy- duğumuz, düşündüğümüz her şeyi edebiyata sokabiliriz. E) Duygu, düşünce ve hayaller, ne kadar güzel olursa olsun güzel ve etkili bir anlatım olmadan edebiyat dünyasına giremezler.
24.
• Geleneksel tekniklerin dışına çıkılarak bilinç akışı, iç
konuşma, geriye dönüş gibi anlatım tekniklerine yer
verilmiştir.
Olay, karakter, çevre unsurları önemsizleştirilmiş;
simge, imge, bakış açısı, ironi, çağrışım önem
kazanmıştır.
• İnsan, duygu ve düşünceleriyle karmaşık ve çok
yönlü bir varlık olarak ele alınmıştır.
• Modern yaşamdaki bireyin bunalımı, toplumla çatış-
ması, yalnızlığı, huzursuzluğu, topluma yabancılaş-
ması gibi konular işlenmiştir.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu özelliklerin görül-
düğü tarzda hikâyeler yazmıştır?
A) Necati Cumalı
B) Bilge Karasu
C) Memduh Şevket Esendal
D) Orhan Kemal
E) Halikarnas Balıkçısı
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
24. • Geleneksel tekniklerin dışına çıkılarak bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş gibi anlatım tekniklerine yer verilmiştir. Olay, karakter, çevre unsurları önemsizleştirilmiş; simge, imge, bakış açısı, ironi, çağrışım önem kazanmıştır. • İnsan, duygu ve düşünceleriyle karmaşık ve çok yönlü bir varlık olarak ele alınmıştır. • Modern yaşamdaki bireyin bunalımı, toplumla çatış- ması, yalnızlığı, huzursuzluğu, topluma yabancılaş- ması gibi konular işlenmiştir. Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu özelliklerin görül- düğü tarzda hikâyeler yazmıştır? A) Necati Cumalı B) Bilge Karasu C) Memduh Şevket Esendal D) Orhan Kemal E) Halikarnas Balıkçısı
ÇAP/AYT
18. Hikâyelerinin merkezine olayı değil, olayın etrafındaki
durum ve duyguları yerleştiren yazar, durum/ kesit de-
nen modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki en önemli
temsilcisidir. Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve
insanları basit, samimi, hem iyi hem kötü taraflarıyla
oldukları gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlatmıştır.
Bunu yaparken çoğu Cumhuriyet sonrası sanatçısı
gibi Batı'daki gelişmelere bağlı kalmamış, hiçbir ede-
bî anlayışın etkisinde hareket etmemiştir. Eserlerinde
toplumun meselelerine değil bireyin toplum içindeki
sorunlarına yer veren yazar, öykülerinde çoğunlukla
kendisinden yola çıkıp bireyler hakkında yazarak in-
san gerçeğini anlamaya çalışmıştır. İstanbul ve Ada-
lar hikâyecisi olarak tanınan yazar Semaver, Mahalle
Kahvesi, Son Kuşlar gibi hikâyelerinde şehirli alt si-
nıfın hayatını yazmış; balıkçı, işsiz, kıraathane sahibi
karakterleri anlatmıştır.
0
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
Refik Halit Karay
Kenan Hulusi Koray
E) Sabahattin Ali
19. Bu şiir akımı, kendisinden önceki şiir anlayışına bir
tepki olarak doğdu. Akımı başlatan şair ve arkadaş-
Nâzım Hikmet'in top-
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
ÇAP/AYT 18. Hikâyelerinin merkezine olayı değil, olayın etrafındaki durum ve duyguları yerleştiren yazar, durum/ kesit de- nen modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları basit, samimi, hem iyi hem kötü taraflarıyla oldukları gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlatmıştır. Bunu yaparken çoğu Cumhuriyet sonrası sanatçısı gibi Batı'daki gelişmelere bağlı kalmamış, hiçbir ede- bî anlayışın etkisinde hareket etmemiştir. Eserlerinde toplumun meselelerine değil bireyin toplum içindeki sorunlarına yer veren yazar, öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola çıkıp bireyler hakkında yazarak in- san gerçeğini anlamaya çalışmıştır. İstanbul ve Ada- lar hikâyecisi olarak tanınan yazar Semaver, Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar gibi hikâyelerinde şehirli alt si- nıfın hayatını yazmış; balıkçı, işsiz, kıraathane sahibi karakterleri anlatmıştır. 0 Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Memduh Şevket Esendal Refik Halit Karay Kenan Hulusi Koray E) Sabahattin Ali 19. Bu şiir akımı, kendisinden önceki şiir anlayışına bir tepki olarak doğdu. Akımı başlatan şair ve arkadaş- Nâzım Hikmet'in top-
5.
Evinden yola çıkan Hasan, elindeki pusulayı yatay bir düzleme
koyarak dengelenmesini beklediğinde pusulanın görünümü
Şekil-l'deki gibi oluyor.
Pusula
D
NS
Şekil-l
Park
A) Havuz
Havuz
D) Kütüphane
Ev
Okul
Şekil-II
Kütüphane
Hasan, pusulanın gösterdiği yöne göre hareket ederek Şekil-ll'de
üstten görünümü verilen, haritada önce güneye 100 m, sonra
batıya 100 m, en son kuzeye 100 m yürüyor.
B) Park
Kafe
Buna göre, Hasan bu hareketinin sonucunda aşağıda verilen
hedeflerden hangisine ulaşır? (Kare bölmeler özdeş ve bir ke-
narı 100 m'dir. Pusula yalnız yerin manyetik alanından etkilen-
mektedir.)
100 m
ni
E) Kafe
C) Okul
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
5. Evinden yola çıkan Hasan, elindeki pusulayı yatay bir düzleme koyarak dengelenmesini beklediğinde pusulanın görünümü Şekil-l'deki gibi oluyor. Pusula D NS Şekil-l Park A) Havuz Havuz D) Kütüphane Ev Okul Şekil-II Kütüphane Hasan, pusulanın gösterdiği yöne göre hareket ederek Şekil-ll'de üstten görünümü verilen, haritada önce güneye 100 m, sonra batıya 100 m, en son kuzeye 100 m yürüyor. B) Park Kafe Buna göre, Hasan bu hareketinin sonucunda aşağıda verilen hedeflerden hangisine ulaşır? (Kare bölmeler özdeş ve bir ke- narı 100 m'dir. Pusula yalnız yerin manyetik alanından etkilen- mektedir.) 100 m ni E) Kafe C) Okul
7. (1) Sabah erkenden albayıma gittim. (II) Bugün sabahtan
akşama kadar radyo dinleyeceğiz, dedim. (III) Radyoyu
açtım, dinlemeye başladık ama o, hâliyle sıkıldı. (IV) Bunun
üzerine onu zayıf bulduğumu, artık onu görmek istemediğimi
açıkça söyledim yüzüne. (V) Susarak oturuyoruz epeydir ben
bu satırları yazarken.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat
kullanılmıştır?
A) I
€) III
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
7. (1) Sabah erkenden albayıma gittim. (II) Bugün sabahtan akşama kadar radyo dinleyeceğiz, dedim. (III) Radyoyu açtım, dinlemeye başladık ama o, hâliyle sıkıldı. (IV) Bunun üzerine onu zayıf bulduğumu, artık onu görmek istemediğimi açıkça söyledim yüzüne. (V) Susarak oturuyoruz epeydir ben bu satırları yazarken. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat kullanılmıştır? A) I €) III E) V
9. Yakınlarımıza, tanıdıklarımıza onlarla haberleşmek
amacıyla yazdığımız mektuplara özel mektup adı
I
verilir. Teşekkür mektupları; kutlama, davet, bas
sağlığı dileme gibi amaçlarla yazılmış olan mek-
||
tuplar da özel mektuplar içinde değerlendirilebilir.
Resmî ya da özel kurumlara yazılan mektuplar ise
|||
iş mektupları olarak kabul edilir. Ayrıca mektup
biçiminde yazılan öyküler, romanlar, eleştiriler,
IV
gezi yazıları da vardır; ancak bu tarz eserler bizim
edebiyatımızda verilmemiştir.
V
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden han-
gisinde bilgi yanlışı vardır?
C) III.
A) I.
B) II.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
9. Yakınlarımıza, tanıdıklarımıza onlarla haberleşmek amacıyla yazdığımız mektuplara özel mektup adı I verilir. Teşekkür mektupları; kutlama, davet, bas sağlığı dileme gibi amaçlarla yazılmış olan mek- || tuplar da özel mektuplar içinde değerlendirilebilir. Resmî ya da özel kurumlara yazılan mektuplar ise ||| iş mektupları olarak kabul edilir. Ayrıca mektup biçiminde yazılan öyküler, romanlar, eleştiriler, IV gezi yazıları da vardır; ancak bu tarz eserler bizim edebiyatımızda verilmemiştir. V Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden han- gisinde bilgi yanlışı vardır? C) III. A) I. B) II. D) IV. E) V.
Mil
12. Aşağıdakilerden hangisi, Yahya Kemal ile Ahmet Ha-
şim'de ortak özellik değildir?
A Sanat için sanat" anlayışına sahip olma
Batı şiirini yakından izleme
Divan şiirinin geleneksel özelliklerini savunma
Toplumsal temalar ele almama
E) Aruz ölçüsüyle yazma
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
Mil 12. Aşağıdakilerden hangisi, Yahya Kemal ile Ahmet Ha- şim'de ortak özellik değildir? A Sanat için sanat" anlayışına sahip olma Batı şiirini yakından izleme Divan şiirinin geleneksel özelliklerini savunma Toplumsal temalar ele almama E) Aruz ölçüsüyle yazma
Türkiye'de yer alan akarsuların özellikleri ile ilgili,
1. Akarsular genellikle derin ve dar vadilerde hızlı bir
akışa sahiptir.
II. Akarsuların hepsi denge profiline ulaşmıştır.
III. Ülke genelinde yağış rejiminin düzensiz olması, akar-
su rejimlerinin de düzensiz olmasına neden olmuştur.
IV. Akarsuların tamamı denizlere dökülmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) Il ve IV
C) N ve Ill
E) III ve IV
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
Türkiye'de yer alan akarsuların özellikleri ile ilgili, 1. Akarsular genellikle derin ve dar vadilerde hızlı bir akışa sahiptir. II. Akarsuların hepsi denge profiline ulaşmıştır. III. Ülke genelinde yağış rejiminin düzensiz olması, akar- su rejimlerinin de düzensiz olmasına neden olmuştur. IV. Akarsuların tamamı denizlere dökülmektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III D) Il ve IV C) N ve Ill E) III ve IV
13.-16. SORULARDA, CÜMLEDEKİ BOŞLU-
GU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİM-
DE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ.
Farklı ülkelerde sesini duyurmak isteyen bir sa-
natçı için en kestirme yol zira evrensele açı-
lan yol ulusallıktan geçer.
A) insanlığın ortak değerlerini konu edinmektir,
Beski eserlerini yeniden harmanlamaktır,
363
‒‒‒‒
çağdaş edebiyatı örnek almaktır,
Deserlerini evrensel değerlerle zenginleştirmektir,
kendi toprağının özsuyuyla beslenmektir,
CÜMLE TA
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
13.-16. SORULARDA, CÜMLEDEKİ BOŞLU- GU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİM- DE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. Farklı ülkelerde sesini duyurmak isteyen bir sa- natçı için en kestirme yol zira evrensele açı- lan yol ulusallıktan geçer. A) insanlığın ortak değerlerini konu edinmektir, Beski eserlerini yeniden harmanlamaktır, 363 ‒‒‒‒ çağdaş edebiyatı örnek almaktır, Deserlerini evrensel değerlerle zenginleştirmektir, kendi toprağının özsuyuyla beslenmektir, CÜMLE TA
waşayan,
m Fikret.
addeme
terme-
m için
se-
k-
me
J-
6-E
lenemez?
YINLARI
A) Olağanüstü kişilerin başından geçen olağan
tü olaylar anlatılır.
B) Kalıplaşmış sözlerden oluşan bir tekerleme
lümü ile başlar.
C) İyiler ile kötülerin mücadelesi şeklinde geçen
olaylar sonucunda iyiler ödüllendirilir, kötüler o
zalandırılır.
(D) Kişilerin iç dünyası ve yaşadıkları çatışmalar de
taylı bir biçimde ele alınır.
E) Olaylar belirsiz bir geçmiş zamanda, hayal
mekânlarda geçer.
10. Durum öyküleri, bir olayı değil; günlük yaşamın her-
hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir. Bu öy-
külerde; serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Bu
hikâyelerde, merak ve heyecandan çok, duygu ve
hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler ken-
di doğal ortamlarında hissettirilir. ---- bu öykü türü-
nün önemli bir temsilcisidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Sabahattin Ali
D) Refik Halit Karay
E) Memduh Şevket Esendal
7-B
8-A
9-D
B
C
2
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
waşayan, m Fikret. addeme terme- m için se- k- me J- 6-E lenemez? YINLARI A) Olağanüstü kişilerin başından geçen olağan tü olaylar anlatılır. B) Kalıplaşmış sözlerden oluşan bir tekerleme lümü ile başlar. C) İyiler ile kötülerin mücadelesi şeklinde geçen olaylar sonucunda iyiler ödüllendirilir, kötüler o zalandırılır. (D) Kişilerin iç dünyası ve yaşadıkları çatışmalar de taylı bir biçimde ele alınır. E) Olaylar belirsiz bir geçmiş zamanda, hayal mekânlarda geçer. 10. Durum öyküleri, bir olayı değil; günlük yaşamın her- hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir. Bu öy- külerde; serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Bu hikâyelerde, merak ve heyecandan çok, duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler ken- di doğal ortamlarında hissettirilir. ---- bu öykü türü- nün önemli bir temsilcisidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ömer Seyfettin B) Reşat Nuri Güntekin C) Sabahattin Ali D) Refik Halit Karay E) Memduh Şevket Esendal 7-B 8-A 9-D B C 2
an
18. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının roman ala-
nındaki en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri
Güntekin, iki ciltlik ---- eseriyle gezi edebiyatının en
güzel örneklerinden birini verir. Anadolu'da yaptığı
memuriyetler dolayısıyla yakından tanıma fırsatı
bulduğu Anadolu; insanı, coğrafyası, kültürü, tarihi,
yaşama biçimi, ızdırabı, sefaleti, ihtişamı ve her tür-
lü manzarasıyla Reşat Nuri'nin bu eserinde yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserler-
den hangisi getirilmelidir?
Memleket Hikâyeleri
B) Anadolu Notları
C) Çankaya
D) Canım Anadolu
Mavi Anadolu
19. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat adlı şiiri, Cumhuriyet
Dönemi Türk şiirinde "romantik memleketçi eğilimin"
poetikası olarak değerlendirilen bir öncü yapıttır.
Çamlıbel'in, aşağıdaki dizelerde görüldüğü gibi,
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
an 18. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının roman ala- nındaki en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin, iki ciltlik ---- eseriyle gezi edebiyatının en güzel örneklerinden birini verir. Anadolu'da yaptığı memuriyetler dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu; insanı, coğrafyası, kültürü, tarihi, yaşama biçimi, ızdırabı, sefaleti, ihtişamı ve her tür- lü manzarasıyla Reşat Nuri'nin bu eserinde yer alır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserler- den hangisi getirilmelidir? Memleket Hikâyeleri B) Anadolu Notları C) Çankaya D) Canım Anadolu Mavi Anadolu 19. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat adlı şiiri, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde "romantik memleketçi eğilimin" poetikası olarak değerlendirilen bir öncü yapıttır. Çamlıbel'in, aşağıdaki dizelerde görüldüğü gibi,
Modern hayatın getirdiği zaman azlığı, hızlı tüketim alls
kanlığı hikâyeyi yeni arayışlara iter. Bu ihtiyaçları karşılaya-
bilecek en iyi teknik ise yoğunlaşma ve dolayısıyla yeni bir
tür olarak uygulanan küçürek öyküdür. Yalınlık, sadelik, yo-
ğunluk ve çarpıcılık gibi özellikleri bir araya toplayan küçü-
rek öykü, karakter tahlili, betimleme ve mekân etkisini en
aza indirir. Daha çok "ileti" amacı güden küçürek öykünün,
henüz kuramsal yapısı tam olarak ortaya konamamıştır.
5.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen
hikâye türünde eser vermemiştir?
A) Ferit Edgü B) Tarık Günersel C) Murat Yalçın
D) Tezer Özlü E) Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
Modern hayatın getirdiği zaman azlığı, hızlı tüketim alls kanlığı hikâyeyi yeni arayışlara iter. Bu ihtiyaçları karşılaya- bilecek en iyi teknik ise yoğunlaşma ve dolayısıyla yeni bir tür olarak uygulanan küçürek öyküdür. Yalınlık, sadelik, yo- ğunluk ve çarpıcılık gibi özellikleri bir araya toplayan küçü- rek öykü, karakter tahlili, betimleme ve mekân etkisini en aza indirir. Daha çok "ileti" amacı güden küçürek öykünün, henüz kuramsal yapısı tam olarak ortaya konamamıştır. 5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen hikâye türünde eser vermemiştir? A) Ferit Edgü B) Tarık Günersel C) Murat Yalçın D) Tezer Özlü E) Ahmet Hamdi Tanpınar