Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deneme Soruları

ÜNİTE TESTI 3
Görüntü teknolojisinin gelişmesi, sesin ve görüntünün
birlikte kaydedilebilmesini mümkün kıldı. Bu durum video
kameraların ortaya çıkmasını, anılarımızın sessiz fotoğ-
raf kareleri olmaktan çıkıp sesimizi ve görüntümüzü aynı
anda izleyebildiğimiz film tadında görüntülere dönüşmesi-
ni sağladı. Video kameralar günümüzde küçücük boyutlar-
da o kadar net ses ve görüntüler sunuyor ki bunlar dünya-
da yaşanılan her anı belgeleyen birer araç hâline geldi.
Günümüzde inanılmaz bir data akışı var. Bu da artık bil-
ginin kaydedilirken daha az yer kaplaması gerekliliğini ge-
tirdi. Böylece yepyeni bilgi depolama teknolojileri gelişti.
Sesin kaydedilme şekli de bu teknolojilerden nasibini aldı.
Eskiden plaklara ve kasetlere kaydedilen ses, 10 yıl ön-
cesine kadar CD ve DVD'lere daha sonra MP3 gibi sıkış-
tırılmış digital dosyalara kaydedilmeye başlandı. Böylece
yüzlerce saatlik şarkının, filmin ve bilginin gram hafifliğin-
de taşınır hâle gelmesi sağlandı ve sesin kopyalanıp ya-
yılması oldukça kolaylaştı.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?
ODB90E30
●
A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster-
mektedirler.
B) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula-
maktadırlar.
Insana hir
●
C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar.
D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sun-
maktadırlar.
LET
E) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle
açıklamaktadırlar.
3
Lise Türkçe
Deneme
ÜNİTE TESTI 3 Görüntü teknolojisinin gelişmesi, sesin ve görüntünün birlikte kaydedilebilmesini mümkün kıldı. Bu durum video kameraların ortaya çıkmasını, anılarımızın sessiz fotoğ- raf kareleri olmaktan çıkıp sesimizi ve görüntümüzü aynı anda izleyebildiğimiz film tadında görüntülere dönüşmesi- ni sağladı. Video kameralar günümüzde küçücük boyutlar- da o kadar net ses ve görüntüler sunuyor ki bunlar dünya- da yaşanılan her anı belgeleyen birer araç hâline geldi. Günümüzde inanılmaz bir data akışı var. Bu da artık bil- ginin kaydedilirken daha az yer kaplaması gerekliliğini ge- tirdi. Böylece yepyeni bilgi depolama teknolojileri gelişti. Sesin kaydedilme şekli de bu teknolojilerden nasibini aldı. Eskiden plaklara ve kasetlere kaydedilen ses, 10 yıl ön- cesine kadar CD ve DVD'lere daha sonra MP3 gibi sıkış- tırılmış digital dosyalara kaydedilmeye başlandı. Böylece yüzlerce saatlik şarkının, filmin ve bilginin gram hafifliğin- de taşınır hâle gelmesi sağlandı ve sesin kopyalanıp ya- yılması oldukça kolaylaştı. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? ODB90E30 ● A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster- mektedirler. B) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula- maktadırlar. Insana hir ● C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar. D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sun- maktadırlar. LET E) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadırlar. 3
Nurullah Ataç'la ilgili hangileri doğrudur? (Yanlış seçimlerden puan
kırılmaktadır.)
A. Ataç'ın da önerileriyle özellikle edebiyat alanında kullanılan dil özleşmiştir.
B. Noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda dikkatli olmak gerektiğini birçok
yazar Ataç sayesinde öğrenmiştir.
C. Ataç, Türkçenin analitik yapısını vurgulamıştır.
OD.
1930'lu yıllarda Türkçe için önemli çalışmalarda bulunmuştur.
O E. Gelişigüzel ve hamasi laflar söyleme karşısından sert bir tavrı vardır.
Lise Türkçe
Deneme
Nurullah Ataç'la ilgili hangileri doğrudur? (Yanlış seçimlerden puan kırılmaktadır.) A. Ataç'ın da önerileriyle özellikle edebiyat alanında kullanılan dil özleşmiştir. B. Noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda dikkatli olmak gerektiğini birçok yazar Ataç sayesinde öğrenmiştir. C. Ataç, Türkçenin analitik yapısını vurgulamıştır. OD. 1930'lu yıllarda Türkçe için önemli çalışmalarda bulunmuştur. O E. Gelişigüzel ve hamasi laflar söyleme karşısından sert bir tavrı vardır.
8.
A)Leyla vü Mecnun
ayetname
8°
Manzum ve mensur eserleriyle sadece Çağatay edebiyatının değil, bütün Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Fars-
çanın resmî dil olarak hüküm sürdüğü, Fars edebiyatının Molla Cami ile zirveye ulaştığı ve aydınların Farsça yazmayı meziyet
saydığı dönemde şair, Türkçenin birçok yönden Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunması ve Türkçe yazmayı teşvik etmesi
dikkate değerdir. Aynı zamanda şair, Türkçe ilk hamse yazarıdır da.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairin hamsesinde yer alan mesnevilerden değildir?
D) Ferhad u Şirin
ing
Eser
E) Muhakemetü'l Lugateyn
B) Mizanü'l Evzan
C) Mecalisün Nefais
10.
E) Saba-i Seyyar
C) Hayretü'l Ebrar
song as
Türkçe, Farsça divanı olan sanatçı, Mecalisü'n Nefais
adlı eseriyle Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresini
Lise Türkçe
Deneme
8. A)Leyla vü Mecnun ayetname 8° Manzum ve mensur eserleriyle sadece Çağatay edebiyatının değil, bütün Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Fars- çanın resmî dil olarak hüküm sürdüğü, Fars edebiyatının Molla Cami ile zirveye ulaştığı ve aydınların Farsça yazmayı meziyet saydığı dönemde şair, Türkçenin birçok yönden Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunması ve Türkçe yazmayı teşvik etmesi dikkate değerdir. Aynı zamanda şair, Türkçe ilk hamse yazarıdır da. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairin hamsesinde yer alan mesnevilerden değildir? D) Ferhad u Şirin ing Eser E) Muhakemetü'l Lugateyn B) Mizanü'l Evzan C) Mecalisün Nefais 10. E) Saba-i Seyyar C) Hayretü'l Ebrar song as Türkçe, Farsça divanı olan sanatçı, Mecalisü'n Nefais adlı eseriyle Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresini
10. Sevgi yalnız insana vergi olmasa da insanın gene en ulu
daygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çoluğumuzu
çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüre-
ğimizin ya kaygılı bir sevinç, ya sıcak bir üzüntü ile çarpması
dünyamızı genişletiverir. Bir kendimiz için yaşamaktan, öz
tasalarımızın çemberinden kurtuluruz. Bir de gönülden kim-
seye bağlı olmayan, kimseyi aramayan, özlemeyen bir kişi
düşünün; akıllı olsun, doğru olsun, acımak nedir, isterseniz
onu da bilsin, siz gene bir ürpermez misiniz? Bütün üstün-
lükleri o yalnızlığı ile sanki yok oluvermez mi?... Doğum ile
ölüm arasındaki yolu acılarla da, zevklerle de zenginleştiren
hep o sevgi, kendimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu
duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz
bir uykudan uyanmaksızın geçer giderdik.
Bu parçada aşağıdaki metin türlerinin hangisine özgü
nitelikler ağır basmaktadır?
A) Röportaj
D) Söylev
B) Hatıra
C) Deneme
E) Köşe yazısI
Lise Türkçe
Deneme
10. Sevgi yalnız insana vergi olmasa da insanın gene en ulu daygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüre- ğimizin ya kaygılı bir sevinç, ya sıcak bir üzüntü ile çarpması dünyamızı genişletiverir. Bir kendimiz için yaşamaktan, öz tasalarımızın çemberinden kurtuluruz. Bir de gönülden kim- seye bağlı olmayan, kimseyi aramayan, özlemeyen bir kişi düşünün; akıllı olsun, doğru olsun, acımak nedir, isterseniz onu da bilsin, siz gene bir ürpermez misiniz? Bütün üstün- lükleri o yalnızlığı ile sanki yok oluvermez mi?... Doğum ile ölüm arasındaki yolu acılarla da, zevklerle de zenginleştiren hep o sevgi, kendimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz bir uykudan uyanmaksızın geçer giderdik. Bu parçada aşağıdaki metin türlerinin hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? A) Röportaj D) Söylev B) Hatıra C) Deneme E) Köşe yazısI
8.
Görünüşte pek bir varlığı, ağırlığı, önemi yokmuş gibi gelir
adların. Havada bir titreşim, kâğıtta bir lekecik... Ne kulağı
işitmeye ne de gözü görmeye zorlayan bir güç taşır adlar.
Evrenin sonsuzluğunda adın kapladığı uzay parçası belli
belirsiz bir kıyı bucak bile değildir. İnsanın ayırıcı niteliği her
şey bitti de böylesine adlara mı kaldı? Bilim, teknik, din, felsefe
gibi kültür başarıları ne güne duruyor? Ama bir şeyin önemi,
doldurduğu uzayla ölçülemez. Tümüyle insan dünyasının
kendisi evrenin kaçta kaçı? Bilime, tekniğe, daha da başka
insan yaratılarına gelince, işte bunların hiçbiri adlandırma
olmadan gerçekleşemez. Bilimin de tekniğin de insanla ilgili
başarı diye ne varsa her şeyin vazgeçilmez koşuludur dil.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine özgü
nitelikler taşımaktadır?
A) Eleştiri
D) Günce
B) Öykü
E) Deneme
C) Ani
1
Lise Türkçe
Deneme
8. Görünüşte pek bir varlığı, ağırlığı, önemi yokmuş gibi gelir adların. Havada bir titreşim, kâğıtta bir lekecik... Ne kulağı işitmeye ne de gözü görmeye zorlayan bir güç taşır adlar. Evrenin sonsuzluğunda adın kapladığı uzay parçası belli belirsiz bir kıyı bucak bile değildir. İnsanın ayırıcı niteliği her şey bitti de böylesine adlara mı kaldı? Bilim, teknik, din, felsefe gibi kültür başarıları ne güne duruyor? Ama bir şeyin önemi, doldurduğu uzayla ölçülemez. Tümüyle insan dünyasının kendisi evrenin kaçta kaçı? Bilime, tekniğe, daha da başka insan yaratılarına gelince, işte bunların hiçbiri adlandırma olmadan gerçekleşemez. Bilimin de tekniğin de insanla ilgili başarı diye ne varsa her şeyin vazgeçilmez koşuludur dil. Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine özgü nitelikler taşımaktadır? A) Eleştiri D) Günce B) Öykü E) Deneme C) Ani 1
"Nurullah Ataç"la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (5P)
A) Eleştiri ve deneme türünün gelişmesinde büyük rolü vardır.
B) Hikâye alanında da ürünler vermiştir.
C) Sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir.
J
D) Yazılarını "Okuruma Mektuplar, Ararken" gibi eserlerde toplamıştır.
E) Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanın
Lise Türkçe
Deneme
"Nurullah Ataç"la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (5P) A) Eleştiri ve deneme türünün gelişmesinde büyük rolü vardır. B) Hikâye alanında da ürünler vermiştir. C) Sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir. J D) Yazılarını "Okuruma Mektuplar, Ararken" gibi eserlerde toplamıştır. E) Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanın
17. Aşağıdaki parçalardan hangisi "İyi bir denemeci; anla-
tacağı konuyu içten ve sıcak bir tavırla ortaya koyar, yan-
sızlıktan uzak durur." düşüncesine uzak düşmektedir?
A) Ele avuca sığmaz bir çocuk oluyorum cumartesi gün-
lerinde. Çocukluğumun güneşli uykuları kopup ge-
liyor. Çocukluğun cumartesileri; biraz uyku, tatlı bir
tembellik, naz ve en çok da oyun değil midir?
B) Yorucudur her iş ama tamamlandıktan sonra, ortaya
anıt gibi bir eser çıkar. Eserin karşısında çalımlı çalımlı
duruşu, sahibinin bütün yorgunluğunu unutturur. Do-
ğup gelen her eser kişinin işine bağlılığını artırır.
Yaz, tenhalığı ve hüzünleriyle gelip konuyor pence-
reme. Bu sabahlar olmasa bu serinlik, mahmurluğu
alıp götüren bu rüzgâr... Penceremden yıldızlar gö-
rünmese yaz hüzünlerine nasıl dayanırım?
D) Yetişkinler dakikada ortalama 10-15 kez göz kırpar,
bebekler ise dakikada ikiden daha az. Çocukluk ve
ergenlik boyunca artış gösteren göz kırpma sayısı,
yetişkinlikte maksimum değerine ulaşır. Claten sicat
yok
E) İşini sevmeyen adamın mutsuzluğu, çekilir çilelerden
değildir. Her gece bir kâbus, her gün bir işkence ke
silir ona. Ekip biçtiği, yalnız ümitsizlik olur. Russell,
"İşinden utanç duyan bir adamın kendine karşı saygı
beslemesi zordur." der.
Lise Türkçe
Deneme
17. Aşağıdaki parçalardan hangisi "İyi bir denemeci; anla- tacağı konuyu içten ve sıcak bir tavırla ortaya koyar, yan- sızlıktan uzak durur." düşüncesine uzak düşmektedir? A) Ele avuca sığmaz bir çocuk oluyorum cumartesi gün- lerinde. Çocukluğumun güneşli uykuları kopup ge- liyor. Çocukluğun cumartesileri; biraz uyku, tatlı bir tembellik, naz ve en çok da oyun değil midir? B) Yorucudur her iş ama tamamlandıktan sonra, ortaya anıt gibi bir eser çıkar. Eserin karşısında çalımlı çalımlı duruşu, sahibinin bütün yorgunluğunu unutturur. Do- ğup gelen her eser kişinin işine bağlılığını artırır. Yaz, tenhalığı ve hüzünleriyle gelip konuyor pence- reme. Bu sabahlar olmasa bu serinlik, mahmurluğu alıp götüren bu rüzgâr... Penceremden yıldızlar gö- rünmese yaz hüzünlerine nasıl dayanırım? D) Yetişkinler dakikada ortalama 10-15 kez göz kırpar, bebekler ise dakikada ikiden daha az. Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren göz kırpma sayısı, yetişkinlikte maksimum değerine ulaşır. Claten sicat yok E) İşini sevmeyen adamın mutsuzluğu, çekilir çilelerden değildir. Her gece bir kâbus, her gün bir işkence ke silir ona. Ekip biçtiği, yalnız ümitsizlik olur. Russell, "İşinden utanç duyan bir adamın kendine karşı saygı beslemesi zordur." der.
sit-
3. Ağlayan bir kişi gördüğünüzde, ona samimi birkaç söz, birkaç
dokunuş ya da uzatılan bir mendil ona yapılacak en büyük
destektir. Bunlar, bin türlü sözcük, davranıştan belki de daha
önemli, daha kıymetlidir... 'Bence, ağlamak insanın insan ol-
masını gerektirdiklerinden biridir. Ve. ağlamakla gülmek ol-
mazsa olmaz bir iklidir.
Yukarıdaki metin aşağıdakilerin hangisine ait olabilir?
A) Sohbet
B) Köşe yazıSI
C) Makale
D) Ani
E) Deneme
Lise Türkçe
Deneme
sit- 3. Ağlayan bir kişi gördüğünüzde, ona samimi birkaç söz, birkaç dokunuş ya da uzatılan bir mendil ona yapılacak en büyük destektir. Bunlar, bin türlü sözcük, davranıştan belki de daha önemli, daha kıymetlidir... 'Bence, ağlamak insanın insan ol- masını gerektirdiklerinden biridir. Ve. ağlamakla gülmek ol- mazsa olmaz bir iklidir. Yukarıdaki metin aşağıdakilerin hangisine ait olabilir? A) Sohbet B) Köşe yazıSI C) Makale D) Ani E) Deneme
7.
TEST
1. Mavi ve Kara, Sabahattin Eyüboğlu'nun deneme
türündeki eseridir. "Mavi" ile sanatı, "kara" ile parayı
kastettiğini belirten yazar, halkçı ve seçkinci bir tutum
sergiler.
II. Prospero ile Caliban, Ataç'ın 1950'li yıllarda toplumcu
gerçekçi edebiyat anlayışıyla girdiği tartışmaları içe-
ren denemelerinden oluşur.
III. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Tanzimat sonrasının
siyasi ve edebî hayatında önemli rolleri olan yirmi
Türk edebiyatçı, devlet adamı ve politikacısı hakkında
Yahya Kemal'in düşünce ve gözlerini içeren bir kitap-
tır.
IV. Şiir Okuma Kılavuzu, İsmet Özel'in hem okuyucusunu
eğitmek isteyen hem de onları hiçe saydığını gösteren
denemelerini topladığı bir eserdir.
V. Boğaziçi Şıngır Mıngır, İstanbul'un güzelliklerinden ve
tarihsel güzelliklerinden söz eden, "Salah Bey Tarihi"
serisi içinde yer alan deneme-anı türünde bir kitaptır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen eserle
bilgi uyuşmamaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Kemal'in düzyazı alanındaki eserlerinden biridir
Lise Türkçe
Deneme
7. TEST 1. Mavi ve Kara, Sabahattin Eyüboğlu'nun deneme türündeki eseridir. "Mavi" ile sanatı, "kara" ile parayı kastettiğini belirten yazar, halkçı ve seçkinci bir tutum sergiler. II. Prospero ile Caliban, Ataç'ın 1950'li yıllarda toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışıyla girdiği tartışmaları içe- ren denemelerinden oluşur. III. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Tanzimat sonrasının siyasi ve edebî hayatında önemli rolleri olan yirmi Türk edebiyatçı, devlet adamı ve politikacısı hakkında Yahya Kemal'in düşünce ve gözlerini içeren bir kitap- tır. IV. Şiir Okuma Kılavuzu, İsmet Özel'in hem okuyucusunu eğitmek isteyen hem de onları hiçe saydığını gösteren denemelerini topladığı bir eserdir. V. Boğaziçi Şıngır Mıngır, İstanbul'un güzelliklerinden ve tarihsel güzelliklerinden söz eden, "Salah Bey Tarihi" serisi içinde yer alan deneme-anı türünde bir kitaptır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen eserle bilgi uyuşmamaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V Kemal'in düzyazı alanındaki eserlerinden biridir
24- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış
verilmiştir?
A-Yaşar Kemal'in Peri Bacaları
B-Fikret Otyam'ın Topraksızlar
C-Ahmet Kutsi'nin İç Göç
D-Necmi Onur'un Mezarlarında Yaşayanlar
E-Celalettin Cetin'in Büyük Göç
Lise Türkçe
Deneme
24- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir? A-Yaşar Kemal'in Peri Bacaları B-Fikret Otyam'ın Topraksızlar C-Ahmet Kutsi'nin İç Göç D-Necmi Onur'un Mezarlarında Yaşayanlar E-Celalettin Cetin'in Büyük Göç
—1==
Deneme türünün dünya edebiyatında ilk örnekleri 16.
yüzyılda Fransız yazar tarafından verilmiştir. Türk
edebiyatına Tanzimat'tan sonra giren bu türün esas gelişimi
n1 Cumhuriyet Dönemi'nde olmuştur. Deneme türünün
gelişmesinde önemli bir kilo- metre taşı olan ----;
"Karalama Defteri", "Günlerin Getirdiği" ve "Sözden
Söze" adlı eserleriyle bu türün en güzel örneklerini
vermiştir.
9.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Montaigne-Mehmet Kaplan
B) Alain-Montaigne
C) Bacon - Cemil Meriç
D) Bacon-Ahmet Haşim
E) Montaigne-Nurullah Ataç
Lise Türkçe
Deneme
—1== Deneme türünün dünya edebiyatında ilk örnekleri 16. yüzyılda Fransız yazar tarafından verilmiştir. Türk edebiyatına Tanzimat'tan sonra giren bu türün esas gelişimi n1 Cumhuriyet Dönemi'nde olmuştur. Deneme türünün gelişmesinde önemli bir kilo- metre taşı olan ----; "Karalama Defteri", "Günlerin Getirdiği" ve "Sözden Söze" adlı eserleriyle bu türün en güzel örneklerini vermiştir. 9.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Montaigne-Mehmet Kaplan B) Alain-Montaigne C) Bacon - Cemil Meriç D) Bacon-Ahmet Haşim E) Montaigne-Nurullah Ataç
8. Makaleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A Ortaya konulan düşünce birtakım bilgi ve belge-
Terle kanıtlanmaya çalışılır.
B) Samimi ve içten bir anlatımla oluşturulur.
C) Genellikle gazete, dergi ve internet ortamında
yayımlanır.
Söz oyunlarına, kapalı ifadelere yer verilmez;
düşünceler doğrudan aktarılır.
Metnin bütününde anlatılanlar, ana hatlarıyla özet
bölümünde ifade edilir.
Lise Türkçe
Deneme
8. Makaleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Ortaya konulan düşünce birtakım bilgi ve belge- Terle kanıtlanmaya çalışılır. B) Samimi ve içten bir anlatımla oluşturulur. C) Genellikle gazete, dergi ve internet ortamında yayımlanır. Söz oyunlarına, kapalı ifadelere yer verilmez; düşünceler doğrudan aktarılır. Metnin bütününde anlatılanlar, ana hatlarıyla özet bölümünde ifade edilir.
2. Ben edebiyatı ve sanatı insan varlığının en kutsal yaratılışlarından biri sayarım. Gerçek sanat
eserlerinin de yarına geçecek değerde olduğuna inanan sanatçıların ellerinden çıkmış olanlar
arasında bulunacağına inanıyorum.Zaten bana bu satırları da yazdıran bu inanış oldu. Tabii yarını,
geleceği masal sayanlar, günü gününe yaşamakla yetinenler, diledikleri gibi düşünüp yazarlar.Bu
onların bileceği iştir."
Üstteki yazının türü nedir, neden?
Lise Türkçe
Deneme
2. Ben edebiyatı ve sanatı insan varlığının en kutsal yaratılışlarından biri sayarım. Gerçek sanat eserlerinin de yarına geçecek değerde olduğuna inanan sanatçıların ellerinden çıkmış olanlar arasında bulunacağına inanıyorum.Zaten bana bu satırları da yazdıran bu inanış oldu. Tabii yarını, geleceği masal sayanlar, günü gününe yaşamakla yetinenler, diledikleri gibi düşünüp yazarlar.Bu onların bileceği iştir." Üstteki yazının türü nedir, neden?
22.). Deneme - okuyucuyla konuşma havası
II. Fabl - bitki ve hayvanları konuşturma
III. Tiyatro - dramatik anlatım
IV. Röportaj - fotoğraf ve belge
V. Otobiyografi - Birinci kişili anlatım
Yukarıda numaralanmış terimlerden hangisi karşı-
sindakiyle ilişkilendirilemez?
)
B) ||
C) II
D) IV
EW
Lise Türkçe
Deneme
22.). Deneme - okuyucuyla konuşma havası II. Fabl - bitki ve hayvanları konuşturma III. Tiyatro - dramatik anlatım IV. Röportaj - fotoğraf ve belge V. Otobiyografi - Birinci kişili anlatım Yukarıda numaralanmış terimlerden hangisi karşı- sindakiyle ilişkilendirilemez? ) B) || C) II D) IV EW