Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

C
Son yıllarda en hızlı televizyondan alabiliyoruz yent haberleri.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için aşa-
ğıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) "Son yıllarda" sözü cümlenin sonuna alınmalıdır.
B) "yeni haberleri" sözü cümlenin başına alınmalıdır.
C) en hızlı" sözü "alabiliyoruz" sözünün önüne getirilmelidir.
D) "en hızlı" sözü ile "yeni" sözcüğü yer değiştirmelidir.
E) "yeni" sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
10, 1.
II
11
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
C Son yıllarda en hızlı televizyondan alabiliyoruz yent haberleri. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için aşa- ğıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) "Son yıllarda" sözü cümlenin sonuna alınmalıdır. B) "yeni haberleri" sözü cümlenin başına alınmalıdır. C) en hızlı" sözü "alabiliyoruz" sözünün önüne getirilmelidir. D) "en hızlı" sözü ile "yeni" sözcüğü yer değiştirmelidir. E) "yeni" sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır. 10, 1. II 11
101. Başlar yeni bir mantığın bağbozumu.
II. Gündüzleri fırın önlerinde birikirdi halk.
III. Taş kavgalarıyla büyüdük o yaylalarda.
IV. Kiraz dalında güzeldir, sen gönlümde.
V. Sen salın, ben ardından bakadurayım.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) I
B) II
Anlatım Bozuklukları
C) III
D) IV
E) V
1. Onun değil yiyecek bir lokma ekmeği, içecek bir kâse çorbası
da yoktu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
101. Başlar yeni bir mantığın bağbozumu. II. Gündüzleri fırın önlerinde birikirdi halk. III. Taş kavgalarıyla büyüdük o yaylalarda. IV. Kiraz dalında güzeldir, sen gönlümde. V. Sen salın, ben ardından bakadurayım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) I B) II Anlatım Bozuklukları C) III D) IV E) V 1. Onun değil yiyecek bir lokma ekmeği, içecek bir kâse çorbası da yoktu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer
z üni-
aşa-
mşu-
ENS
an al-
Palme Yayınevi
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Biz bunları konuşurken kahvenin karşısındaki mağaza-
nın sahibi yanımıza geldi.
B) Kısmet olmadı, şimdiye kadar bir türlü gidip de doğdu-
ğumuz yerleri göremedik.
C) O toprakların havasını, suyunu içen bir kişi olarak bu
insanları çok iyi anlıyorum.
Bütün üzücü olaylar unutulmuş, hepsinin yüzünde si-
cak bir dostluğun izleri okunuyordu.ming e
E) Çocukları harcanmış bir toplum bir daha onarılamaya-
cağı için eğitim önemlidir.
01235)
8.
la
A
E
C
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
z üni- aşa- mşu- ENS an al- Palme Yayınevi 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Biz bunları konuşurken kahvenin karşısındaki mağaza- nın sahibi yanımıza geldi. B) Kısmet olmadı, şimdiye kadar bir türlü gidip de doğdu- ğumuz yerleri göremedik. C) O toprakların havasını, suyunu içen bir kişi olarak bu insanları çok iyi anlıyorum. Bütün üzücü olaylar unutulmuş, hepsinin yüzünde si- cak bir dostluğun izleri okunuyordu.ming e E) Çocukları harcanmış bir toplum bir daha onarılamaya- cağı için eğitim önemlidir. 01235) 8. la A E C
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Trafik kazalarının büyük bir kısmı, sürücü hatasından
kaynaklanmaktadır.
B) Kazaya sebep olan sürücülerden birçoğunun alkollü
olduğu görülmektedir.
C) Trafik kazalarında ölenlerin azalması ve önlenmesi
için acil tedbirler alınmalidir
D) Trafik kazalarındaki ölümlerin başlıca sebeplerinden
biri de, ilk yardım uygulamalarındaki yanlışlıklardır.
E) Trafik cezalarındaki artıştan sonra, kaza sayısında
gözle görülür bir azalma oldu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Trafik kazalarının büyük bir kısmı, sürücü hatasından kaynaklanmaktadır. B) Kazaya sebep olan sürücülerden birçoğunun alkollü olduğu görülmektedir. C) Trafik kazalarında ölenlerin azalması ve önlenmesi için acil tedbirler alınmalidir D) Trafik kazalarındaki ölümlerin başlıca sebeplerinden biri de, ilk yardım uygulamalarındaki yanlışlıklardır. E) Trafik cezalarındaki artıştan sonra, kaza sayısında gözle görülür bir azalma oldu.
5.
Eser, şairin kendi edebiyat yolculuğunu varılmış
bir nokta olarak görmeyeceğini, hece ve serbest
vezinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini müjde-
leyen bir kitap
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile-
rin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığından
B) Nesne eksikliğinden
C) Tamlama yanlışlığından
D) Ek eylem eksikliğinden
E) Çatı uyuşmazlığından
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
5. Eser, şairin kendi edebiyat yolculuğunu varılmış bir nokta olarak görmeyeceğini, hece ve serbest vezinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini müjde- leyen bir kitap Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile- rin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Özne-yüklem uyuşmazlığından B) Nesne eksikliğinden C) Tamlama yanlışlığından D) Ek eylem eksikliğinden E) Çatı uyuşmazlığından
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde veri-
len nedenden kaynaklanan bir anlatım
yoktur?
lemy ortizukluğu
A) Önceleri sadece şiir ve hikâye ama şimdi her tür-
den kitabı okuyorum. (Yüklem yanlışı)
B) Pandemi döneminde bırakın sokağa çıkmayı yurt
dışına bile gidilmez. (Sıralama yanlışı)
C) Odasını boyayacaktı ama hangi renge boyayaca-
ğına karar verilemiyordu. (Çatı uyumsuzluğu)
D) Gökyüzünde güneşin pırıl pırıl parladığını görmek
insana, sevinç veriyor, mutlu ediyordu. (Nesne
eksikliği)
Y:
E) Bir sanat adamı çağındaki toplumsal sorunlarla il-
gilenmeli, çözüm aramalıdır. (Özne eksikliği)
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde veri- len nedenden kaynaklanan bir anlatım yoktur? lemy ortizukluğu A) Önceleri sadece şiir ve hikâye ama şimdi her tür- den kitabı okuyorum. (Yüklem yanlışı) B) Pandemi döneminde bırakın sokağa çıkmayı yurt dışına bile gidilmez. (Sıralama yanlışı) C) Odasını boyayacaktı ama hangi renge boyayaca- ğına karar verilemiyordu. (Çatı uyumsuzluğu) D) Gökyüzünde güneşin pırıl pırıl parladığını görmek insana, sevinç veriyor, mutlu ediyordu. (Nesne eksikliği) Y: E) Bir sanat adamı çağındaki toplumsal sorunlarla il- gilenmeli, çözüm aramalıdır. (Özne eksikliği)
2. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklık ilkelerine uyma-
maktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Hemen hemen her gün bu çayevine bir kez uğrarım.
B) Toplumsallıktan uzak diye kimsenin bir sanatçıya kızma-
ya, küçük görmeye hakkı yoktur.
C) Küçük şeyleri dert etmeyin, her şeyin kusurları olabilece-
ğini kabullenin.
D) Özgürlük, dağlara veya ıssız adalara çekilip tek başına
yaşamakla elde edilemez.
E) Haberleşme araçlarının yaygınlaşmasıyla diller arasındaki
etkileşim de arttı.
5. Aşağıda
kaynakla
A) Ece A
şairiye
B) Yakla
len fa
C) Tekne
dev b
SD) Günü
para
E) Sen,
açar
6 Asaču
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
2. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklık ilkelerine uyma- maktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Hemen hemen her gün bu çayevine bir kez uğrarım. B) Toplumsallıktan uzak diye kimsenin bir sanatçıya kızma- ya, küçük görmeye hakkı yoktur. C) Küçük şeyleri dert etmeyin, her şeyin kusurları olabilece- ğini kabullenin. D) Özgürlük, dağlara veya ıssız adalara çekilip tek başına yaşamakla elde edilemez. E) Haberleşme araçlarının yaygınlaşmasıyla diller arasındaki etkileşim de arttı. 5. Aşağıda kaynakla A) Ece A şairiye B) Yakla len fa C) Tekne dev b SD) Günü para E) Sen, açar 6 Asaču
Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla anlatım bozuk-
Juğu vardır?
Herkes onu çok itici buluyordu, yüzüne bile bakmak
istemiyordu.
B) Bir milletin dili, yargısı, sesi ve edebiyatı hür olmadık-
ça yükselemez.
C) Yakında okulu bitecek ve öğretmen olarak memleketin
bir köşesine atanacak.
D) Kimse bir yere kıpırdamasın, yere yatsın diye bağırdı
bankayı soymaya gelen hırsız.
10
E) Bizim okumasını sevmeyen bir millet olduğumuzu
düşünenler var.
onlatım bozukl
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla anlatım bozuk- Juğu vardır? Herkes onu çok itici buluyordu, yüzüne bile bakmak istemiyordu. B) Bir milletin dili, yargısı, sesi ve edebiyatı hür olmadık- ça yükselemez. C) Yakında okulu bitecek ve öğretmen olarak memleketin bir köşesine atanacak. D) Kimse bir yere kıpırdamasın, yere yatsın diye bağırdı bankayı soymaya gelen hırsız. 10 E) Bizim okumasını sevmeyen bir millet olduğumuzu düşünenler var. onlatım bozukl
ü ilk Mi-
parfüm
se mü-
servet
a öl-
- ek
uğu
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
0
A) Tezkire, bir meslekten yetişmiş kişilerin biyografilerini
bir arada toplayan eserdir.
B) Seyahatname; gezip görülen yerlerle ilgili gözlem, ha-
tıra ve bilgileri aktaran eserdir.
C) Hilye, Hz. Muhammet'in ve dört halifenin iç ve dış gü-
zellikleriyle örnek davranışlarını anlatan eserdir.
D) Sefaretname, Osmanlı Devleti'nin dış ülkelere gön-
derdiği elçilerin orada yaptıklarişleri anlatan eserdir.
E) Gazavatname, din yolunda yapılan cenkleri konu
eden, nazım ya da nesirle yazılabilen eserdir.
31.
Aşağ
ğü ç
lir?
A) H
B)
C)
D
E
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
ü ilk Mi- parfüm se mü- servet a öl- - ek uğu 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 0 A) Tezkire, bir meslekten yetişmiş kişilerin biyografilerini bir arada toplayan eserdir. B) Seyahatname; gezip görülen yerlerle ilgili gözlem, ha- tıra ve bilgileri aktaran eserdir. C) Hilye, Hz. Muhammet'in ve dört halifenin iç ve dış gü- zellikleriyle örnek davranışlarını anlatan eserdir. D) Sefaretname, Osmanlı Devleti'nin dış ülkelere gön- derdiği elçilerin orada yaptıklarişleri anlatan eserdir. E) Gazavatname, din yolunda yapılan cenkleri konu eden, nazım ya da nesirle yazılabilen eserdir. 31. Aşağ ğü ç lir? A) H B) C) D E
ğu
lar
ir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk
luğu vardır?
A) Sorunlarla boğuşmuş, güngörmüş, feleğin çemberin-
den geçmiş nice kişiler vardır ki Kendi devirlerinin ha-
vasını solur ve o hava içinde yaşarlar.
B) Toplumsal sorunlardan çok, küçük adamın dünyası-
na yönelen duyarlılığıyla yem bir öykü anlayışı geliş-
tirdi Sait Faik...
Cöykü; son derece karmaşık olaylar, olgular, ilişkiler
yumağı olan yaşamı çözümleyerek koyar önümüze.
DToplum olma özelliği insanlığın doğaya karşı ürettiği
en önemli kültürel durumdur.
Eibni Sina'ya göre insan, aklıyla kendisini ve ilişki için-
de olduğu varlık alemini bilirse yaratıcıyı tanıyabilir.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
ğu lar ir. 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk luğu vardır? A) Sorunlarla boğuşmuş, güngörmüş, feleğin çemberin- den geçmiş nice kişiler vardır ki Kendi devirlerinin ha- vasını solur ve o hava içinde yaşarlar. B) Toplumsal sorunlardan çok, küçük adamın dünyası- na yönelen duyarlılığıyla yem bir öykü anlayışı geliş- tirdi Sait Faik... Cöykü; son derece karmaşık olaylar, olgular, ilişkiler yumağı olan yaşamı çözümleyerek koyar önümüze. DToplum olma özelliği insanlığın doğaya karşı ürettiği en önemli kültürel durumdur. Eibni Sina'ya göre insan, aklıyla kendisini ve ilişki için- de olduğu varlık alemini bilirse yaratıcıyı tanıyabilir.
ukluğu T
abalik-
az be-
in çok
ahat-
TEMPO
e sa-
E
SERIS
R
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yapılmıştır?
Gr
Ünlü şair Necip Fazıl, Paris'te yaşadı yıllarca, devlet
tarafından mı gönderildi yoksa kendi isteğiyle mi git-
mişti bilmiyorum.
B) Tevfik Fikret'in tesirinde kalan Hüseyin Siret, ağır ve
sanatlı bir dil kullanmış; şiirlerini "ÕÖmer Senih" mah-
lasıyla yazmıştır.
Ikinci Hamit" olarak da bilinen Faik Ali Ozansoy, Su-
leyman Nazif'in kardeşidir.
D) Beyaz Gölgeler ve Siyah Kitap adlı iki şiir kitabı olan
Celal Sahir, aşk ve kadını en çok anlatan şairler ara-
sındadır.
E) İşaret Çocukları ve Menziller, Cahit Zarifoğlu'nun be-
ģenerek okuduğum eserleridir
32.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
ukluğu T abalik- az be- in çok ahat- TEMPO e sa- E SERIS R 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Gr Ünlü şair Necip Fazıl, Paris'te yaşadı yıllarca, devlet tarafından mı gönderildi yoksa kendi isteğiyle mi git- mişti bilmiyorum. B) Tevfik Fikret'in tesirinde kalan Hüseyin Siret, ağır ve sanatlı bir dil kullanmış; şiirlerini "ÕÖmer Senih" mah- lasıyla yazmıştır. Ikinci Hamit" olarak da bilinen Faik Ali Ozansoy, Su- leyman Nazif'in kardeşidir. D) Beyaz Gölgeler ve Siyah Kitap adlı iki şiir kitabı olan Celal Sahir, aşk ve kadını en çok anlatan şairler ara- sındadır. E) İşaret Çocukları ve Menziller, Cahit Zarifoğlu'nun be- ģenerek okuduğum eserleridir 32.
33. Çocuklara, güçlerini aşamayacak sorumluluklar yükle-
yerek kendilerine güvenmelerini sağlamak gerekir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi
için aşağıdaki düzeltmelerden hangisi yapılmalıdır?
A güçlerini" sözcüğü yerine "kapasitelerini" kelimesi
"kapasitelerin
getirilerek
Byükleyerek" sözcüğünü cümleden çıkararak
C)kendilerine" kelimesinden önce "enların" kelimesi
getirerek
"güvenmeleri" sözcüğü cümlelerden atılarak
E) "çocuklara" kelimesinden sonra "kendi" kelimesi ge-
tirerek
36
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
33. Çocuklara, güçlerini aşamayacak sorumluluklar yükle- yerek kendilerine güvenmelerini sağlamak gerekir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için aşağıdaki düzeltmelerden hangisi yapılmalıdır? A güçlerini" sözcüğü yerine "kapasitelerini" kelimesi "kapasitelerin getirilerek Byükleyerek" sözcüğünü cümleden çıkararak C)kendilerine" kelimesinden önce "enların" kelimesi getirerek "güvenmeleri" sözcüğü cümlelerden atılarak E) "çocuklara" kelimesinden sonra "kendi" kelimesi ge- tirerek 36
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yük-
kaynaklanan bir anla-
lem uyuşmazlığından
tım bozukluğu vardır?
A) Masanın üstündeki bulunan kalemleri ve sil-
gileri buraya, kitapları ve dergileri şuraya koy
B) Benim ve senin bileceğin tek gerçek, onlarin
buraya bir daha dönmeyeceğidir.
C) O yıllarda herkes kit kanaat geçinse de bu
durumdan şikayet etmezdi.
D) O, cana yakın biri olduğu için karşılaştığı kim-
selere kendini tanıştırmaktan hiç çekinmezdi.
E) Onun sevdiği şair ve yazarlardan tümünü ben
de seviyorum.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yük- kaynaklanan bir anla- lem uyuşmazlığından tım bozukluğu vardır? A) Masanın üstündeki bulunan kalemleri ve sil- gileri buraya, kitapları ve dergileri şuraya koy B) Benim ve senin bileceğin tek gerçek, onlarin buraya bir daha dönmeyeceğidir. C) O yıllarda herkes kit kanaat geçinse de bu durumdan şikayet etmezdi. D) O, cana yakın biri olduğu için karşılaştığı kim- selere kendini tanıştırmaktan hiç çekinmezdi. E) Onun sevdiği şair ve yazarlardan tümünü ben de seviyorum.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Kolay okunan dergiler alıyor, onlarla öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyordu.
B) Bu şarkıyı çok seviyor, radyoda her çaldığında eşlik ediyordu.
C) Öfkelenince abisinin aldığı hediyeleri toplayıp kolay kolay açmadığı dolaba koydu.
D) Onun uzun zamandır tiyatroya gitmediğini duyunca akşamki oyuna hemen bilet aldı.
E) Çocuk, pencereden sokağa bakıyor, uzun yol şoförü olan babasını düşünüyordu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Kolay okunan dergiler alıyor, onlarla öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyordu. B) Bu şarkıyı çok seviyor, radyoda her çaldığında eşlik ediyordu. C) Öfkelenince abisinin aldığı hediyeleri toplayıp kolay kolay açmadığı dolaba koydu. D) Onun uzun zamandır tiyatroya gitmediğini duyunca akşamki oyuna hemen bilet aldı. E) Çocuk, pencereden sokağa bakıyor, uzun yol şoförü olan babasını düşünüyordu.
Kazanım' Pekiştirme-1
1 Verilen şiire uygun olabilecek başlıkları belirleyip aşağıdaki alana yazınız.
Ben deniz kenarındaki odamda,
Pencereye hiç bakmadan,
Dışarıdan geçen kayıkların
Karpuz yüklü olduğunu bilirim.
Deniz benim eskiden yaptığım gibi,
Aynasını odamın tavanında
Dolaştırıp beni kızdırmaktan
Hoşlanır.
Yosun kokusu
Ve sahile çekilmiş dalyan direkleri
Sahilde yaşayan çocuklara
Hiçbir şey hatırlatmaz.
Orhan Veli KANIK
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Kazanım' Pekiştirme-1 1 Verilen şiire uygun olabilecek başlıkları belirleyip aşağıdaki alana yazınız. Ben deniz kenarındaki odamda, Pencereye hiç bakmadan, Dışarıdan geçen kayıkların Karpuz yüklü olduğunu bilirim. Deniz benim eskiden yaptığım gibi, Aynasını odamın tavanında Dolaştırıp beni kızdırmaktan Hoşlanır. Yosun kokusu Ve sahile çekilmiş dalyan direkleri Sahilde yaşayan çocuklara Hiçbir şey hatırlatmaz. Orhan Veli KANIK
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda
aldığı ödül ve başarılar onu hiçbir şekilde şi-
martmadı.
B) Birkaç yıl öncesine kadar sıradan bir yazar
olan bu kişi, son kitabıyla özgünlüğe adım attı.
C) Bu kitabımda Türkiye'nin tarihsel ve kültürel
derinliğini ortaya çıkarmak istedim.
D) Herkesin bildiği şeyleri, tekrar tekrar söyleyin-
ce orada bulunanların tepkisini çekti.
E) Bu yazarın yaşam biçimiyle yapıtlarında dile
getirdikleri arasında büyük bir çelişki var.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda aldığı ödül ve başarılar onu hiçbir şekilde şi- martmadı. B) Birkaç yıl öncesine kadar sıradan bir yazar olan bu kişi, son kitabıyla özgünlüğe adım attı. C) Bu kitabımda Türkiye'nin tarihsel ve kültürel derinliğini ortaya çıkarmak istedim. D) Herkesin bildiği şeyleri, tekrar tekrar söyleyin- ce orada bulunanların tepkisini çekti. E) Bu yazarın yaşam biçimiyle yapıtlarında dile getirdikleri arasında büyük bir çelişki var.