Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dil Bilgisi Soruları

r;
r
58. "Mensur şiir", "şiir" ve "düzyazı" ile ilgili
verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mensur şiir ve şiirde temalar benzerdir.
B) Mensur şiirde, "düşünce" düzyazıda ise
"duygu" ön plandadır.
C) Şiirde dörtlük, beyit gibi nazım birimleri
vardır; mensur şiirde bu birimler yer almaz.
D) Mensur şiirde ölçü, kafiye, dize yoktur;
şiirde ise bunlar ana unsurlardır.
E) Mensur şiirde şairanelik, edebî sanatlar ön
plandayken düzyazıda açık ve sade anlatım
esas alınır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
r; r 58. "Mensur şiir", "şiir" ve "düzyazı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Mensur şiir ve şiirde temalar benzerdir. B) Mensur şiirde, "düşünce" düzyazıda ise "duygu" ön plandadır. C) Şiirde dörtlük, beyit gibi nazım birimleri vardır; mensur şiirde bu birimler yer almaz. D) Mensur şiirde ölçü, kafiye, dize yoktur; şiirde ise bunlar ana unsurlardır. E) Mensur şiirde şairanelik, edebî sanatlar ön plandayken düzyazıda açık ve sade anlatım esas alınır.
10
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sözcük
hâlinde zamir kullanılmıştır?
A) Zindan iki hece Mehmed'im lâfta
Baba katiliyle baban bir safta
B) Bir de, geri adam, boynunda yafta
Halimi düşünüp yanma Mehmed'im
C) Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi
Her gün aynı pınardan doldurup testimizi
D) Kırlara açılırız çıngıraklarımızla
Kırlarda buluşuruz, karımız, kızımızla
E) Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor
özlüyorsun.
B) Herkes Issız b
C) O çocuk kala
yor.
D) Sizler bu kon
E) Kimisini kolile
9₁
(1) Bayram gel
şey gidiyor ga
de şarkı sözle
(IV) Çocuk ba
unutmaktı mak
lan kutsal günl
çek sevgiyle b
lemem?
Bu parçada
hangisinde s
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
10 Aşağıdaki dizelerin hangisinde sözcük hâlinde zamir kullanılmıştır? A) Zindan iki hece Mehmed'im lâfta Baba katiliyle baban bir safta B) Bir de, geri adam, boynunda yafta Halimi düşünüp yanma Mehmed'im C) Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi Her gün aynı pınardan doldurup testimizi D) Kırlara açılırız çıngıraklarımızla Kırlarda buluşuruz, karımız, kızımızla E) Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor özlüyorsun. B) Herkes Issız b C) O çocuk kala yor. D) Sizler bu kon E) Kimisini kolile 9₁ (1) Bayram gel şey gidiyor ga de şarkı sözle (IV) Çocuk ba unutmaktı mak lan kutsal günl çek sevgiyle b lemem? Bu parçada hangisinde s
9. Çalışmayıp da ne yapacak, amele gibi ortalıkta mı dolaşsın
istiyorsun?
●
İskandinav deniz canavarı tarih boyunca denizcilerin kor-
kulu rüyası oldu.
Bu cümlelerde geçen altı çizili sözcükler aşağıdaki anlam
olaylarından hangisini örneklemektedir?
A) Anlam iyileşmesi
B) Anlam kötüleşmesi
C) Ad aktarması
D) Doğadan insana aktarması
E) Insandan doğaya aktarması
TO
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
9. Çalışmayıp da ne yapacak, amele gibi ortalıkta mı dolaşsın istiyorsun? ● İskandinav deniz canavarı tarih boyunca denizcilerin kor- kulu rüyası oldu. Bu cümlelerde geçen altı çizili sözcükler aşağıdaki anlam olaylarından hangisini örneklemektedir? A) Anlam iyileşmesi B) Anlam kötüleşmesi C) Ad aktarması D) Doğadan insana aktarması E) Insandan doğaya aktarması TO
7
I
I
A
39. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
I
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya
11
beam
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya
III
IV
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık
V
1
A
yonlume
Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerle ilgili aşağıda veri-
lenden hangisi yanlıştır?
A) 1. si, belirtili ad tamlamasıdır.
BY II. si, tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır.
CIII. sü, belirtisiz ad tamlamasıdır.
IV. sü, sıfat tamlamasıdır.
E) Vsi, zincirleme ad tamlamasıdır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
7 I I A 39. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar I Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya 11 beam Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya III IV İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık V 1 A yonlume Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerle ilgili aşağıda veri- lenden hangisi yanlıştır? A) 1. si, belirtili ad tamlamasıdır. BY II. si, tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır. CIII. sü, belirtisiz ad tamlamasıdır. IV. sü, sıfat tamlamasıdır. E) Vsi, zincirleme ad tamlamasıdır.
Kışlık odun ve kömürünü
yazdan aldı.
korktuğu şeydi.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
bir tanımlama yapılmıştır?
A) Nerede insan varsa orada
sanat vardır.
B) İnsanoğlu, hep sanata
sığınmış ve ondan güç
almıştır.
C) Sanat, yüceltici göreviyle
kendimizi bulmamıza yardım
eder.
D) Okumayı öğrenmek
sanatların en güçlü olanıdır.
E) Sanat, hayatı yüceltme ve
daha anlamlı kılma çabasıdır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Kışlık odun ve kömürünü yazdan aldı. korktuğu şeydi. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanımlama yapılmıştır? A) Nerede insan varsa orada sanat vardır. B) İnsanoğlu, hep sanata sığınmış ve ondan güç almıştır. C) Sanat, yüceltici göreviyle kendimizi bulmamıza yardım eder. D) Okumayı öğrenmek sanatların en güçlü olanıdır. E) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.
SI
1₁
Aydın Yayınları
5. İşlenmemiş duygu, hayal ve düşünceye yönelmiş,
estetik düşüncelerden uzak eserleri edebî eser
saymak oldukça güçtür.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağı-
dakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Belirtili nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - yüklem
D) Nesne - yüklem
E) Özne - dolaylı tümleç - yüklem
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
SI 1₁ Aydın Yayınları 5. İşlenmemiş duygu, hayal ve düşünceye yönelmiş, estetik düşüncelerden uzak eserleri edebî eser saymak oldukça güçtür. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağı- dakilerin hangisinde verilmiştir? A) Belirtili nesne - özne - zarf tümleci - yüklem B) Özne - zarf tümleci - yüklem C) Özne - yüklem D) Nesne - yüklem E) Özne - dolaylı tümleç - yüklem
erden
ettik.
maya
aliplasmis)
tmuş-
Ekler
cekim
öste-
12. stümde hırçın bir mavi
Yeni bir zamana başlar gibiyim
#
Batan günün ölgün kırmızısında
|||
Usulca koyuluyor akşam türküleri
Gün bir koşuda dağıldı gitti
IV
İnsan, olursa olsun diyemiyor
V
Dokunduğum ne varsa kayıyor ellerimden
&
TEST-2
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağı-
as blicA
dakilerden hangisi söylenemez?
I. sözcük, iyelik ve durum eki almıştır.
d
II. sözcük, ek eylemin geniş zaman çekiminin birinci ki-
şi ekini almıştır.
III. sözcükte, üçüncü tekil kişi iyelik eki kullanılmıştır.
IV. sözcük, fiilden isim yapım eki ve durum eki almıştır.
EV. sözcük, aldığı ekten dolayı kök değişimine uğramıştır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
erden ettik. maya aliplasmis) tmuş- Ekler cekim öste- 12. stümde hırçın bir mavi Yeni bir zamana başlar gibiyim # Batan günün ölgün kırmızısında ||| Usulca koyuluyor akşam türküleri Gün bir koşuda dağıldı gitti IV İnsan, olursa olsun diyemiyor V Dokunduğum ne varsa kayıyor ellerimden & TEST-2 Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağı- as blicA dakilerden hangisi söylenemez? I. sözcük, iyelik ve durum eki almıştır. d II. sözcük, ek eylemin geniş zaman çekiminin birinci ki- şi ekini almıştır. III. sözcükte, üçüncü tekil kişi iyelik eki kullanılmıştır. IV. sözcük, fiilden isim yapım eki ve durum eki almıştır. EV. sözcük, aldığı ekten dolayı kök değişimine uğramıştır.
23. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden
İnanırdım saadetli yolculuklara
Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz
Bütün hızımla koşardım dalgalara
O zaman beni görseydiniz
Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi-
si yanlıştır?
A) I. dizede ek eylem vardır.
B) II. dizede eylem, geniş zamanın hikâyesiyle çe-
kimlenmiştir.
CI. dizede yeterlik bileşik eylemi kullanılmıştır.
D) IV. dizede eylem, birinci tekil kişiyle çekimlenmiştir.
EV. dizęde bileşik zamanlı eylem kullanılmıştır.
TYT Deneme Sınavı - 2
6
25.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
23. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden İnanırdım saadetli yolculuklara Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz Bütün hızımla koşardım dalgalara O zaman beni görseydiniz Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi- si yanlıştır? A) I. dizede ek eylem vardır. B) II. dizede eylem, geniş zamanın hikâyesiyle çe- kimlenmiştir. CI. dizede yeterlik bileşik eylemi kullanılmıştır. D) IV. dizede eylem, birinci tekil kişiyle çekimlenmiştir. EV. dizęde bileşik zamanlı eylem kullanılmıştır. TYT Deneme Sınavı - 2 6 25.
2.
El çek tabip el çek yaram üstünden
Sen benim derdime deva bilmezsin
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın
Yaram yürektedir sarabilmezsin
uch
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Kurallı birleşik fiil vardır.
B) Türemiş sözcük yoktur.
C) "üstünden" sözcüğü birden fazla çekim eki almış-
tır.
D) Ünlü aşınması yoluyla oluşmuş birleşik şözcük
vardır.
E) Üç farklı hâl eki kullanılmıştır.
TÜMLER YAYINLARI
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
2. El çek tabip el çek yaram üstünden Sen benim derdime deva bilmezsin Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın Yaram yürektedir sarabilmezsin uch Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Kurallı birleşik fiil vardır. B) Türemiş sözcük yoktur. C) "üstünden" sözcüğü birden fazla çekim eki almış- tır. D) Ünlü aşınması yoluyla oluşmuş birleşik şözcük vardır. E) Üç farklı hâl eki kullanılmıştır. TÜMLER YAYINLARI
i.
S-
yı-
eçi-
ens Yayınları
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad durum eki
almış sözcük kullanılmıştır?
A) Adil ol, kudretin sürekli olsun.
B) Alışkanlık insanın ikinci tabiatıdır.
C) Alçak gönüllülük ilmin meyvesidir.
D) Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister.
E) Azarlamada aşırılık inat ateşini alevlendirir.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
i. S- yı- eçi- ens Yayınları 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad durum eki almış sözcük kullanılmıştır? A) Adil ol, kudretin sürekli olsun. B) Alışkanlık insanın ikinci tabiatıdır. C) Alçak gönüllülük ilmin meyvesidir. D) Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister. E) Azarlamada aşırılık inat ateşini alevlendirir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile
tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Çığlığıydım içinde dilsiz bir şehzadenin
B) Denizin bir gülüşünü yakalıyor çocuklar ellerinde oltala-
C) llahî bir koronun gülümsemesini istiyorum ben
D) Bir yastık arıyorum kuş seslerinden
E) Radyoda çalan bir eski zaman şarkısı
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır? A) Çığlığıydım içinde dilsiz bir şehzadenin B) Denizin bir gülüşünü yakalıyor çocuklar ellerinde oltala- C) llahî bir koronun gülümsemesini istiyorum ben D) Bir yastık arıyorum kuş seslerinden E) Radyoda çalan bir eski zaman şarkısı
9.
Bir mehtap yükselircesine ortasından gecenin
Tahtını kurar yüreğime hüznü seni sevmenin
Akıp gider sessizce soylu bir yalnızlıktır zaman
Çözemem beyhude sırrını bu çetin bilmecenin
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen ses
olaylarının birden çok örneği vardır?
A) Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesi
B) Ünsüz yumuşaması - Ünsüz düşmesi
C) Ünlü düşmesi - Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi - Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz yumuşaması - Ünlü düşmesi
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
9. Bir mehtap yükselircesine ortasından gecenin Tahtını kurar yüreğime hüznü seni sevmenin Akıp gider sessizce soylu bir yalnızlıktır zaman Çözemem beyhude sırrını bu çetin bilmecenin Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olaylarının birden çok örneği vardır? A) Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesi B) Ünsüz yumuşaması - Ünsüz düşmesi C) Ünlü düşmesi - Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz benzeşmesi - Ünsüz yumuşaması E) Ünsüz yumuşaması - Ünlü düşmesi
isim (Ad)-II
5.
Bütün dünya yarımadaları içinde
Anadolu'nun apayrı bir durumu vardır:
Amerika'dan Hindistan'a, Arabistan'dan
Ümitburnu'na, Kırım'dan Yunanistan'a,
İtalya'dan İskandinavya'ya kadar -ister
küçük, ister büyük; ister okyanuslarda,
ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarı-
madalara bakınız; hepsi salkım salkım
uzanır.
6
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A Birden çok özel isim kullanılmıştır.
BAdın yönelme, bulunma ve ayrılma
durum eklerini almış sözcükler kul-
lanılmıştır.
Tür adları vardır.
D) İkisi de soyut addan oluşmuş bir ad
tamlaması vardır.
E) Tamlayan eki kullanılmıştır.
BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı
çizili sözcük ad görevinde
kullanılma-
mıştır?
A) Ona bir yorgunluk kahvesi
söyledim.
B) O gün salçalık domates almaya mi
gittin sen?
TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ
8.
9.
Aşağ
renk
kulla
A)
B)
C)
D)
E)
As
ha
A
B
C
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
isim (Ad)-II 5. Bütün dünya yarımadaları içinde Anadolu'nun apayrı bir durumu vardır: Amerika'dan Hindistan'a, Arabistan'dan Ümitburnu'na, Kırım'dan Yunanistan'a, İtalya'dan İskandinavya'ya kadar -ister küçük, ister büyük; ister okyanuslarda, ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarı- madalara bakınız; hepsi salkım salkım uzanır. 6 Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A Birden çok özel isim kullanılmıştır. BAdın yönelme, bulunma ve ayrılma durum eklerini almış sözcükler kul- lanılmıştır. Tür adları vardır. D) İkisi de soyut addan oluşmuş bir ad tamlaması vardır. E) Tamlayan eki kullanılmıştır. BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad görevinde kullanılma- mıştır? A) Ona bir yorgunluk kahvesi söyledim. B) O gün salçalık domates almaya mi gittin sen? TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ 8. 9. Aşağ renk kulla A) B) C) D) E) As ha A B C
7.
» Zamirler
ben üç yer tasarlamıştım
üçü de sana bana uygun
bir günebakanlarda biri otuz yaşta birini sorma
birini sorma gün gelir ben söylerim
bed
daha usta olurum daha yiğit o zaman söylerim...
Yukarıdaki dizelerde sözcük hâlinde kaç farklı
türde zamir kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
7. » Zamirler ben üç yer tasarlamıştım üçü de sana bana uygun bir günebakanlarda biri otuz yaşta birini sorma birini sorma gün gelir ben söylerim bed daha usta olurum daha yiğit o zaman söylerim... Yukarıdaki dizelerde sözcük hâlinde kaç farklı türde zamir kullanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
1.
Haftada iki kitap bitiren bu çalışkan genç () 9 4.
kırtasiyeye () farklı yayınlardan kitap almak
için dışarı çıktı. Birkaç kitabı inceledikten
sonra fiyatlarının çok yüksek olduğunu gördü
bir an () Kısa bir kararsızlık yaşadı () kasaya
yöneldi. Ödemeyi yaptığı anda kasiyerin yü-
züne bakarak:
- Bir kitap bu kadar da pahalı satılmaz ki be ()
Bu parçada parentezle () belirtilen yerlere
aşağıdaki noktalama işaretlerinden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (:) (.) (.) (!)
626
-B) (;) ( ) ( ) ( ) ()
C) ( ) ( ) ( ) ( ) (!)
D) () () () () (
E) ( ) ( ) ( ) ( ) (!)
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
1. Haftada iki kitap bitiren bu çalışkan genç () 9 4. kırtasiyeye () farklı yayınlardan kitap almak için dışarı çıktı. Birkaç kitabı inceledikten sonra fiyatlarının çok yüksek olduğunu gördü bir an () Kısa bir kararsızlık yaşadı () kasaya yöneldi. Ödemeyi yaptığı anda kasiyerin yü- züne bakarak: - Bir kitap bu kadar da pahalı satılmaz ki be () Bu parçada parentezle () belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden han- gisi sırasıyla getirilmelidir? A) (.) (:) (.) (.) (!) 626 -B) (;) ( ) ( ) ( ) () C) ( ) ( ) ( ) ( ) (!) D) () () () () ( E) ( ) ( ) ( ) ( ) (!)
10. Bu ve buna benzer şeyler söyleyebilirdim ama de-
likanlının kim olduğunu, neyle uğraştığını ilk baş-
ta kestiremediğim, bana sataşacağını önceden he-
saplayamadığım için hazırlıksız yakalanmıştım.
Bu cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
10. Bu ve buna benzer şeyler söyleyebilirdim ama de- likanlının kim olduğunu, neyle uğraştığını ilk baş- ta kestiremediğim, bana sataşacağını önceden he- saplayamadığım için hazırlıksız yakalanmıştım. Bu cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8