Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımı Temsilcileri Soruları

1. İçerik, biçim ve söyleyiş özellikleri göz önünde bulundu-
rulduğunda aşağıdakilerden hangisinin "Garip" şiirine
özgü nitelikler taşıdığı söylenemez?
A) Şu zeytinyağlı dolma
Yemek değil rezalet, rezalet
B) Bir elinde cımbız, bir elinde ayna
Umurunda mı dünya
C) Ada vapuru yandan çarklı
Bayraklar donanmış cafcaflı
D) Aldırma söz olur diye
Tak takıştır, sür sürüştür
E) Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen
Hobla
Lion
og bag 3
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
1. İçerik, biçim ve söyleyiş özellikleri göz önünde bulundu- rulduğunda aşağıdakilerden hangisinin "Garip" şiirine özgü nitelikler taşıdığı söylenemez? A) Şu zeytinyağlı dolma Yemek değil rezalet, rezalet B) Bir elinde cımbız, bir elinde ayna Umurunda mı dünya C) Ada vapuru yandan çarklı Bayraklar donanmış cafcaflı D) Aldırma söz olur diye Tak takıştır, sür sürüştür E) Başım sükutu öğüten Uçsuz bucaksız değirmen Hobla Lion og bag 3
22. Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrı'nın işine bakın
Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsimi, rüzgârı, karı
Ay işığına bayılıyor
Ama kötülemiyor karanlığı
Ona bir kitap vereceğim
Rahatını kaçırmak için
Bir öğrenegörsün aşkı
Ağacı o vakit seyredin
Biçim ve içerik özelliklerine bakıldığında bu
şiirin aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) İlhan Berk
C) Halit Fahri Ozansoy
B) Cahit Zarifoğlu
D) Melih Cevdet Anday
E) Yaşar Nabi Nayır
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
22. Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakın Saadetin adını bile duymamış Tanrı'nın işine bakın Geceyi gündüzü biliyor Dört mevsimi, rüzgârı, karı Ay işığına bayılıyor Ama kötülemiyor karanlığı Ona bir kitap vereceğim Rahatını kaçırmak için Bir öğrenegörsün aşkı Ağacı o vakit seyredin Biçim ve içerik özelliklerine bakıldığında bu şiirin aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olduğu söylenebilir? A) İlhan Berk C) Halit Fahri Ozansoy B) Cahit Zarifoğlu D) Melih Cevdet Anday E) Yaşar Nabi Nayır
Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait
değildir?
1
A) Kırık Hayatlar
C) Ferdi ve Şürekası
E) Kirk Yıl V
18. Servetifünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında bir
araya gelen şair ve yazarlar, yepyeni bir edebiyat anlayışı
başlatmayı planlar. Topluluğun ilkelerini sonuna kadar sa-
vunan tek sanatçı olan Ahmet Haşim de bu topluluğa katı-
lır. Edebiyatımızda bir bildiriyle ortaya çıkan ilk edebî top-
luluk olan Fecriati edebiyatı, ... isimli dergide bildirilerini
yayımlayarak başlar.
Jumski
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına gö-
re aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 169 08.
557 neorolap
Tuning poi
Genç Kalemler
C) Malumat
B) Nemide
D) Siyah Inciler
12618
2682 9708
B) Servet-i Fünun
D) Kirpi
E) Çocuk Bahçesi
Aidhana 10
C
INFORMAL YAYINLARI
E
2
Milli Edebiyat anlayışının dilini ve Türkçülük kavramına
dayalı bakışı benimsememiştir.
Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır.
taloncal post
01222916ses obl the 24-Sen
2
Milli Mücadele taraftarı olup manzum öyküler yazmıştır.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir? 1 A) Kırık Hayatlar C) Ferdi ve Şürekası E) Kirk Yıl V 18. Servetifünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında bir araya gelen şair ve yazarlar, yepyeni bir edebiyat anlayışı başlatmayı planlar. Topluluğun ilkelerini sonuna kadar sa- vunan tek sanatçı olan Ahmet Haşim de bu topluluğa katı- lır. Edebiyatımızda bir bildiriyle ortaya çıkan ilk edebî top- luluk olan Fecriati edebiyatı, ... isimli dergide bildirilerini yayımlayarak başlar. Jumski Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına gö- re aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 169 08. 557 neorolap Tuning poi Genç Kalemler C) Malumat B) Nemide D) Siyah Inciler 12618 2682 9708 B) Servet-i Fünun D) Kirpi E) Çocuk Bahçesi Aidhana 10 C INFORMAL YAYINLARI E 2 Milli Edebiyat anlayışının dilini ve Türkçülük kavramına dayalı bakışı benimsememiştir. Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır. taloncal post 01222916ses obl the 24-Sen 2 Milli Mücadele taraftarı olup manzum öyküler yazmıştır.
3. Yaşlandıkça bildiği yüzleri karıştırıyor hatta büsbütün
unutuyordu. Hâlbuki gençliğinde çok zeki ve kültürlü biri
olarak tanınırdı. Bildiği dillerin sayısının onu bulduğu
söylenirdi. Çünkü bilirdi ki insan bu dünyaya öğren-
meye gelmiştir. Ayrıca çok görgülü ve zarif bir insandı.
Kendisine en ufak yardımı dokunana teşekkürü âdeta
bir borç bilirdi.
Bu parçada "bilmek” sözcüğü aşağıdaki anlamlardan
hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır?
A) Saymak, kabul etmek
B) Hatırlamak
C) İnanmak
D) Bir alanda yeterli olmak
E) Sorumlu tutmak
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
3. Yaşlandıkça bildiği yüzleri karıştırıyor hatta büsbütün unutuyordu. Hâlbuki gençliğinde çok zeki ve kültürlü biri olarak tanınırdı. Bildiği dillerin sayısının onu bulduğu söylenirdi. Çünkü bilirdi ki insan bu dünyaya öğren- meye gelmiştir. Ayrıca çok görgülü ve zarif bir insandı. Kendisine en ufak yardımı dokunana teşekkürü âdeta bir borç bilirdi. Bu parçada "bilmek” sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? A) Saymak, kabul etmek B) Hatırlamak C) İnanmak D) Bir alanda yeterli olmak E) Sorumlu tutmak
7
====
cchit
20.
, şiirlerinde şairaneliği tamamen terk eden, aylak
bir azınlığın değil de genel olarak halkın zevkine hitap
eden şiirler yazar. İlk şiirlerinde yer yer kafiyeye yer
verse de genel olarak vezinsiz ve kafiyesiz yazar. Bu
şiirlerinde ana teması küçük şeylerdir. Küçük insanı
şiirlerinin konusu yapmaktan çekinmez.
yalain
A) Orhan Veli Kanık
B) Cemal Süreya
C) Kemalettin Kamu
D) Arif Nihat Asya
E) Ziya Osman Saba
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şairlerden hangisi
getirilmelidir?
ICAT YAYINLARI
9
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
7 ==== cchit 20. , şiirlerinde şairaneliği tamamen terk eden, aylak bir azınlığın değil de genel olarak halkın zevkine hitap eden şiirler yazar. İlk şiirlerinde yer yer kafiyeye yer verse de genel olarak vezinsiz ve kafiyesiz yazar. Bu şiirlerinde ana teması küçük şeylerdir. Küçük insanı şiirlerinin konusu yapmaktan çekinmez. yalain A) Orhan Veli Kanık B) Cemal Süreya C) Kemalettin Kamu D) Arif Nihat Asya E) Ziya Osman Saba Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir? ICAT YAYINLARI 9
4. Orhan Veli Kanık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Şiirlerinde gerçeküstücü anlayışın izleri vardır.
B) Şiirimizdeki en köklü değişimlerden biri olan kafiyesiz,
ölçüsüz şiir yazma geleneğini başlatanlardandır.
C) Roman ve öykülerindeki devrik cümleler, anlatımını akı-
ci kılmıştır.
D) Şiirde şairaneliğe karşıdır, şiirin basit olması gerektiğine
inanır.
E) Şiirinin biçimsel özellikleri yönüyle kendinden sonraki
sanatçıları etkilemiştir.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
4. Orhan Veli Kanık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şiirlerinde gerçeküstücü anlayışın izleri vardır. B) Şiirimizdeki en köklü değişimlerden biri olan kafiyesiz, ölçüsüz şiir yazma geleneğini başlatanlardandır. C) Roman ve öykülerindeki devrik cümleler, anlatımını akı- ci kılmıştır. D) Şiirde şairaneliğe karşıdır, şiirin basit olması gerektiğine inanır. E) Şiirinin biçimsel özellikleri yönüyle kendinden sonraki sanatçıları etkilemiştir.
YT
E) Lirik bir şiirden alınmıştır.
21. Garip Dönemi şiirlerinde kentte yaşayan sıradan
insanların günlük yaşamlarını dile getiren sanatçı,
Perçemli Sokak yapıtıyla İkinci Yeni anlayışının im-
geci şiirine yönelmiştir. Şiirlerinde daha çok yalnızlık
ve yaşama sevinci üzerinde durmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Oktay Rifat Horozcu
C Ülkü Tamer
D) Edip Cansever
E) Orhan Veli Kanık
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
YT E) Lirik bir şiirden alınmıştır. 21. Garip Dönemi şiirlerinde kentte yaşayan sıradan insanların günlük yaşamlarını dile getiren sanatçı, Perçemli Sokak yapıtıyla İkinci Yeni anlayışının im- geci şiirine yönelmiştir. Şiirlerinde daha çok yalnızlık ve yaşama sevinci üzerinde durmuştur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Melih Cevdet Anday B) Oktay Rifat Horozcu C Ülkü Tamer D) Edip Cansever E) Orhan Veli Kanık
ÇI-
an
T@stokul
11. "Türk edebiyatında yeni bir çığır açan şiirleri, hiçbir
hayal ve düşüncenin karışmadığı saf duyuların çıplak
olarak tespit edilmesinden ibaretti. Bunlarda dış âlem,
bir aynaya akseder gibi veriliyordu. Sonra üçü de, çe-
şitli derecelerde, İkinci Dünya Savaşı esnasında Türk
aydınları üzerinde büyük bir tesir yapan Marksist hayat
görüşünü benimsediler; halk edebiyatından ve halk di-
linden faydalanarak açık veya kapalı şekilde, sosyalist
fikirleri anlatan şiirler yazdılar."
Mehmet Kaplan'ın bu ifadelerle söz ettiği şiir anlayı-
şi/hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Yeni
C) Beş Hececiler
B) Toplumcu gerçekçilik
D) Yedi Meşaleciler
E) Millî Edebiyatçılar
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
ÇI- an T@stokul 11. "Türk edebiyatında yeni bir çığır açan şiirleri, hiçbir hayal ve düşüncenin karışmadığı saf duyuların çıplak olarak tespit edilmesinden ibaretti. Bunlarda dış âlem, bir aynaya akseder gibi veriliyordu. Sonra üçü de, çe- şitli derecelerde, İkinci Dünya Savaşı esnasında Türk aydınları üzerinde büyük bir tesir yapan Marksist hayat görüşünü benimsediler; halk edebiyatından ve halk di- linden faydalanarak açık veya kapalı şekilde, sosyalist fikirleri anlatan şiirler yazdılar." Mehmet Kaplan'ın bu ifadelerle söz ettiği şiir anlayı- şi/hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Yeni C) Beş Hececiler B) Toplumcu gerçekçilik D) Yedi Meşaleciler E) Millî Edebiyatçılar
27. "Ben, eserlerimden akıl ve mantığı dışlarım. Bir şahe-
serin ortaya koyulmasında en önemli etkenler içgüdüler
ve bilinçaltının harekete geçmiş olmasıdır. Yazı otoma-
tik oluşmalıdır ve bilinç, yazıya müdahale etmemelidir.
Söz dizimi de cümle yapısı da bozuk olabilir, önemli
değil; bizim işimizde önemli olan eserlere bilinçaltının
yansıtılıp yansıtılmadığıdır."
Türk edebiyatında aşağıdaki sanatçılardan hangisi,
yukarıdaki sözleri söyleyen sanatçının temsilcisi ol-
duğu akım anlayışı doğrultusunda eser vermemiş-
tir?
A) Cemal Süreya
B) Ece Ayhan
C) Orhan Veli Kanık
D) Memduh Şevket Esendal
E) Oktay Rifat Horozcu
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
27. "Ben, eserlerimden akıl ve mantığı dışlarım. Bir şahe- serin ortaya koyulmasında en önemli etkenler içgüdüler ve bilinçaltının harekete geçmiş olmasıdır. Yazı otoma- tik oluşmalıdır ve bilinç, yazıya müdahale etmemelidir. Söz dizimi de cümle yapısı da bozuk olabilir, önemli değil; bizim işimizde önemli olan eserlere bilinçaltının yansıtılıp yansıtılmadığıdır." Türk edebiyatında aşağıdaki sanatçılardan hangisi, yukarıdaki sözleri söyleyen sanatçının temsilcisi ol- duğu akım anlayışı doğrultusunda eser vermemiş- tir? A) Cemal Süreya B) Ece Ayhan C) Orhan Veli Kanık D) Memduh Şevket Esendal E) Oktay Rifat Horozcu
i
rip
i
an
3
rıyla
nin
r.
nin
net
iştir.
lla
uymaz
Arayan sanma kim arzusun bulmaz
Yâr engelsiz gül de dikensiz olmaz
Bülbüle verilmiş figan demişler b
6. Her zaman tedbirin takdire
Bir gül yaprağı mı dudak değil mi C
Ne diye kıvrılmış yazık değil mi
Sana giden yollar uzak değil mi
Korkumdan bir türlü soramıyorum
L
d
Bu dörtlükler hakkında,
1. 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Düz kafiye şeması kullanılmıştır.
III. Aşık edebiyatı ürünleridir.
D) I ve II
ifadelerinden hangileri kesin olarak söylenir?
A) Yalnız I
-By Yalnız
-Eve
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
i rip i an 3 rıyla nin r. nin net iştir. lla uymaz Arayan sanma kim arzusun bulmaz Yâr engelsiz gül de dikensiz olmaz Bülbüle verilmiş figan demişler b 6. Her zaman tedbirin takdire Bir gül yaprağı mı dudak değil mi C Ne diye kıvrılmış yazık değil mi Sana giden yollar uzak değil mi Korkumdan bir türlü soramıyorum L d Bu dörtlükler hakkında, 1. 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. II. Düz kafiye şeması kullanılmıştır. III. Aşık edebiyatı ürünleridir. D) I ve II ifadelerinden hangileri kesin olarak söylenir? A) Yalnız I -By Yalnız -Eve
ens Yayınları
9. 20. yüzyılda yaşamda "yenilik" ve "sonrası" eleştirilerini
tanımlamak için ortaya çıkan ----; felsefe, tarih ve poli-
tikada bir yöntemin; mimari, sanat ve edebiyatta ise bir
akımın adı olmuştur. Edebiyata şu ilkeler ışığında yan-
sımıştır:
Çağdaş dünyanın karmaşası karşısında ironik ve
alaycı bir tavır sergilemek
Romanın yazılış serüvenini romana konu yapmak
Çoğulculuğu ve karşıt unsurların bir arada oluşunu
savunmak
Okuru belirsizliğe sürüklemek ve metne yabanci-
laştırmak
Geleneksel sanat anlayışlarına ve estetik değerle-
re karşı olmak
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han-
gisi getirilmelidir?
A) Egzistanyalizm
C) Dadaizm
E) Sürrealizm
B) Empresyonizm
D) Postmodernizm
9. VIDEO
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
ens Yayınları 9. 20. yüzyılda yaşamda "yenilik" ve "sonrası" eleştirilerini tanımlamak için ortaya çıkan ----; felsefe, tarih ve poli- tikada bir yöntemin; mimari, sanat ve edebiyatta ise bir akımın adı olmuştur. Edebiyata şu ilkeler ışığında yan- sımıştır: Çağdaş dünyanın karmaşası karşısında ironik ve alaycı bir tavır sergilemek Romanın yazılış serüvenini romana konu yapmak Çoğulculuğu ve karşıt unsurların bir arada oluşunu savunmak Okuru belirsizliğe sürüklemek ve metne yabanci- laştırmak Geleneksel sanat anlayışlarına ve estetik değerle- re karşı olmak Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han- gisi getirilmelidir? A) Egzistanyalizm C) Dadaizm E) Sürrealizm B) Empresyonizm D) Postmodernizm 9. VIDEO
16. Geçen kış, bir grup arkadaşla Uzak Doğu ülkelerinden bi-
rine kısa bir yolculuk yaptık.
Bu cümlenin yüklemine sorulacak aşağıdaki sorular-
dan hangisinin yanıtı yoktur?
A) Ne zaman
B) Kiminle
C) Nereye
D) Ne
E) Nasıl
+8
KCE
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
16. Geçen kış, bir grup arkadaşla Uzak Doğu ülkelerinden bi- rine kısa bir yolculuk yaptık. Bu cümlenin yüklemine sorulacak aşağıdaki sorular- dan hangisinin yanıtı yoktur? A) Ne zaman B) Kiminle C) Nereye D) Ne E) Nasıl +8 KCE
5.
1. Sokak yaşantısını yapıtlarına aktarmaları
II. Şairane duyguları ve parlak görüntüleri şiirden atmama-
ları
Garip akımının önde gelen temsilcilerinden olmaları
IV. Teknik yönden kusurlu romanlar yazmaları
V. Şiirde ölçü ve kafiyeye karşı çıkmaları
Yukarıda verilenlerden hangileri Orhan Veli Kanık ile Hü-
seyin Rahmi Gürpınar'ın ortak bir özelliğidir?
A) I
B) II
CHII
D) IV
EV
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
5. 1. Sokak yaşantısını yapıtlarına aktarmaları II. Şairane duyguları ve parlak görüntüleri şiirden atmama- ları Garip akımının önde gelen temsilcilerinden olmaları IV. Teknik yönden kusurlu romanlar yazmaları V. Şiirde ölçü ve kafiyeye karşı çıkmaları Yukarıda verilenlerden hangileri Orhan Veli Kanık ile Hü- seyin Rahmi Gürpınar'ın ortak bir özelliğidir? A) I B) II CHII D) IV EV
T
e
1
9.
Garip akımı şairleri, "eskiye ait olan her şeyin,
her şeyden evvel şairanenin aleyhinde bulunmak"
gerektiğini savunmuştur.
Buna göre,
1.0 Ne güzel insan yüzü
Elmacık kemiği ve on parmak
Bulutlar telli kavak ve İstanbul
II. Böyle havada âşık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum.
III. Picasso'yu mehtaba taşıdığı gecede
vefakâr bulutlara saldım ulaklarımı
kadim dostum rüzgâra verdim dudaklarımı
ADR
şiirlerinden hangileri bu akıma bağlı şairlerce
yazılmış olamaz?
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
0:00 AGA 13
E) II ve III
B) Yalnız II
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
T e 1 9. Garip akımı şairleri, "eskiye ait olan her şeyin, her şeyden evvel şairanenin aleyhinde bulunmak" gerektiğini savunmuştur. Buna göre, 1.0 Ne güzel insan yüzü Elmacık kemiği ve on parmak Bulutlar telli kavak ve İstanbul II. Böyle havada âşık oldum; Eve ekmekle tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum. III. Picasso'yu mehtaba taşıdığı gecede vefakâr bulutlara saldım ulaklarımı kadim dostum rüzgâra verdim dudaklarımı ADR şiirlerinden hangileri bu akıma bağlı şairlerce yazılmış olamaz? A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III 0:00 AGA 13 E) II ve III B) Yalnız II
Şairanetiği yıkmadan, şiirin (insan ögesini değiştirmeden yok-
sul çoğunluğun siiri yazılabilir miydi? Yazılabileceğine inanı
yordu
şiirlerinin çoğu bu inancın ürünleridir. Yıkıcı
şiirlerdir bunlar, kendinden önceki şiirin "Vicik vıcık" duygusal
lik kokan dünyasını yerle bir eden şiirlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisin-
de verilenler getirilmelidir?
I.Yeni
A) Sezai Karakoç - Şahdamar'daki
Ziya Osman Saba - Yedi Meşale'deki S. şiir
C) Necip Fazıl Kısakürek - Çile'deki Sos
Orhan Veli Kanık - Garip'teki SS
er Yahya Kemal Beyath - Eğil Dağlar'daki
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Şairanetiği yıkmadan, şiirin (insan ögesini değiştirmeden yok- sul çoğunluğun siiri yazılabilir miydi? Yazılabileceğine inanı yordu şiirlerinin çoğu bu inancın ürünleridir. Yıkıcı şiirlerdir bunlar, kendinden önceki şiirin "Vicik vıcık" duygusal lik kokan dünyasını yerle bir eden şiirlerdir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisin- de verilenler getirilmelidir? I.Yeni A) Sezai Karakoç - Şahdamar'daki Ziya Osman Saba - Yedi Meşale'deki S. şiir C) Necip Fazıl Kısakürek - Çile'deki Sos Orhan Veli Kanık - Garip'teki SS er Yahya Kemal Beyath - Eğil Dağlar'daki
2.
Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatçıya ve aynı türe ait
eserler bir arada verilmiştir?
Siir
A) Teknenin Ölümü - Müfettişler
oyur
B) Birtakım İnsanlar-Oyun İçinde Oyun
C) Vazgeçemediğim - Çobanıl Şiirler
D) Ölümsüzlük Ardında Gılgamış - Elleri Var Özgürlüğün
E) İsa'nın Güncesi - Destan Gibi
AYINLARI
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
2. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatçıya ve aynı türe ait eserler bir arada verilmiştir? Siir A) Teknenin Ölümü - Müfettişler oyur B) Birtakım İnsanlar-Oyun İçinde Oyun C) Vazgeçemediğim - Çobanıl Şiirler D) Ölümsüzlük Ardında Gılgamış - Elleri Var Özgürlüğün E) İsa'nın Güncesi - Destan Gibi AYINLARI