Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Manzume ve Şiir Ayrımı Soruları

Kunduz.
20:50
-Bu yavrular niçin, ey teyze ağlıyor, söyle?
Bugün ikinci gün, aç kaldılar...
- O halde, neden
Biraz yemek komuyorsun?
- Yemek mi? Çömleği sen,
Tirit mi zannediyorsun? içinde sâde su var;
Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar!
Ne çâre! Belki susarlar, dedim. Ayıplamayın.
- Peki! Senin kocan, oğlun, ya kardeşin, ya dayın...
Tek erkeğin de mi yok?
- Hepsi öldü... Kimsem yok.
- Senin midir bu küçükler?
- Torunlarım.
- Ne de çok!
1 @ %82
Mehmet Akif ERSOY
5.Yukarıdaki şiirde olduğu gibi içerisinde olay örgüsü taşıyan
şiirlere ne ad verilir? Bu tarz şiirlerin klasik şiirden üç önemli
farkını belirtiniz.
x
C
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
Kunduz. 20:50 -Bu yavrular niçin, ey teyze ağlıyor, söyle? Bugün ikinci gün, aç kaldılar... - O halde, neden Biraz yemek komuyorsun? - Yemek mi? Çömleği sen, Tirit mi zannediyorsun? içinde sâde su var; Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar! Ne çâre! Belki susarlar, dedim. Ayıplamayın. - Peki! Senin kocan, oğlun, ya kardeşin, ya dayın... Tek erkeğin de mi yok? - Hepsi öldü... Kimsem yok. - Senin midir bu küçükler? - Torunlarım. - Ne de çok! 1 @ %82 Mehmet Akif ERSOY 5.Yukarıdaki şiirde olduğu gibi içerisinde olay örgüsü taşıyan şiirlere ne ad verilir? Bu tarz şiirlerin klasik şiirden üç önemli farkını belirtiniz. x C
2. (1) Edebiyatta yazılı anlatım nazım ve nesir olmak üzere
ikiye ayrılır. (II) Nesir, düzyazı biçiminde; nazım ise dizeler
hâlinde, ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir. (III) Ölçülü ve
uyaklı dizeler hâlinde kaleme alınan metinlere "manzume"
denin (IV) Manzumelerde öyküleyici anlatımın sonucu olarak
konuşmalara yer verilir. (V) Zengin hayal dünyasına sahip
olan manzumeler, sanat değeri yüksek birer nazım örneğidir.
(VI) Manzum hikâyeler de birer manzumedir.
Bu parçada numaralanmış eümlelerin hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?
A) II.
B) III.
CHV
D)
E) VI.
3D YAYINLARI
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
2. (1) Edebiyatta yazılı anlatım nazım ve nesir olmak üzere ikiye ayrılır. (II) Nesir, düzyazı biçiminde; nazım ise dizeler hâlinde, ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir. (III) Ölçülü ve uyaklı dizeler hâlinde kaleme alınan metinlere "manzume" denin (IV) Manzumelerde öyküleyici anlatımın sonucu olarak konuşmalara yer verilir. (V) Zengin hayal dünyasına sahip olan manzumeler, sanat değeri yüksek birer nazım örneğidir. (VI) Manzum hikâyeler de birer manzumedir. Bu parçada numaralanmış eümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) II. B) III. CHV D) E) VI. 3D YAYINLARI
1
ir çeşit "kilit ro-
ası her şeyden
zümlenmesine
uyu genellikle
n sıyrılma de-
Karasu roma-
amış; şifreler
erinden yal-
mge niteliği
yaratı ilke-
de "sıkıntı
bir önceki
nokta. K
lece üstü
an 1975,
ilerden
Nitelik Yayıncılık
B
Bir gün gelir, müzeyyen ağaçlar, şâh çiçekler, yeşil
solarak, sararak harâb olurlar; yapraklar düşer, çi-
çayırlar bir nefha-i müncemide-i şitâ ile kuruyarak,
çekler teverrüm eder, çayırlar çatlar: tabiat ölür.
Fakat sonra bir gün, hırçın yağmurlardan sonra yine
bir gün bu ağaçlar, çiçekler, çayırlar titreşerek ser-
pilirler; bir hayât-ı nev, bir raşa-i zindegî, bir tarâvet-i
emel gelir: yeniden bahâr olur.
Benim de müzeyyen ümitlerim, nihayetsiz emelle-
rim, mesut akşamlarım, gizli kederlerim, gayr-i mah-
sûs elemlerin dest-i kahrında kurudu, soldu, sarardı:
rûhum öldü.
B
7.
Fakat benim, rûhumun, benim bu zavallı ruhumun
baharı gelmiyor.
N1123
A) II ve III
Bu metin için;
I. Manzum hikâyedir.
II. Mensur şiirdir.
III. Secilere yer verilmiştir.
V. Yalın bir anlatımı vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Mehmet Rauf, Siyah İnciler
D) Ill ve IV
B) I ve I
C) II ve IV
11
EXI ve III
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
1 ir çeşit "kilit ro- ası her şeyden zümlenmesine uyu genellikle n sıyrılma de- Karasu roma- amış; şifreler erinden yal- mge niteliği yaratı ilke- de "sıkıntı bir önceki nokta. K lece üstü an 1975, ilerden Nitelik Yayıncılık B Bir gün gelir, müzeyyen ağaçlar, şâh çiçekler, yeşil solarak, sararak harâb olurlar; yapraklar düşer, çi- çayırlar bir nefha-i müncemide-i şitâ ile kuruyarak, çekler teverrüm eder, çayırlar çatlar: tabiat ölür. Fakat sonra bir gün, hırçın yağmurlardan sonra yine bir gün bu ağaçlar, çiçekler, çayırlar titreşerek ser- pilirler; bir hayât-ı nev, bir raşa-i zindegî, bir tarâvet-i emel gelir: yeniden bahâr olur. Benim de müzeyyen ümitlerim, nihayetsiz emelle- rim, mesut akşamlarım, gizli kederlerim, gayr-i mah- sûs elemlerin dest-i kahrında kurudu, soldu, sarardı: rûhum öldü. B 7. Fakat benim, rûhumun, benim bu zavallı ruhumun baharı gelmiyor. N1123 A) II ve III Bu metin için; I. Manzum hikâyedir. II. Mensur şiirdir. III. Secilere yer verilmiştir. V. Yalın bir anlatımı vardır. yargılarından hangileri doğrudur? Mehmet Rauf, Siyah İnciler D) Ill ve IV B) I ve I C) II ve IV 11 EXI ve III
1
9
B) Serbest şiir geleneğine
Modern şiir geleneğine
D) Destan geleneğine
E)
Divan şiiri geleneğine
I. Dedim dilber yanakların kızarmış
Dedi çiçek taktım gül yarasıdır b
Dedim dane dane olmuş benlerin
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır b
II. Dedim bu Ömer'in aklını aldın
aklını aldın
Dedi, sevdiğine pişman mı oldun a
Dedim dilber niçin sararıp soldun G
Dedi hep çektiğim dil yarasıdır
Aşağıda verilenlerin hangisi numaralanmış dört-
lüklerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Düz kafiye şemasından faydalanılması
B) Halk şiiri geleneğine bağlı kalınması
C) Koşma nazım şekli ile yazılması
D) Benzer temaların işlenmesi
E) 11'li hece ölçüsüyle yazılması
G-E 7-D 8-C 9-A
Arapç
bilgisi
rilmişti
Aruz d
rin naz
Şiirlere
vuf git
lar işle
Şiirler
bütün
zelliğin
3. Moder
Bu şiim
şart oll
çüsüz
Sanath
doğal
türlü k
Serbe
şiirler
ahenk
Şiir ve Z
"Zihniy
ki sosy
güçleri
ticari hi
ları ort
zevk ba
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
1 9 B) Serbest şiir geleneğine Modern şiir geleneğine D) Destan geleneğine E) Divan şiiri geleneğine I. Dedim dilber yanakların kızarmış Dedi çiçek taktım gül yarasıdır b Dedim dane dane olmuş benlerin Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır b II. Dedim bu Ömer'in aklını aldın aklını aldın Dedi, sevdiğine pişman mı oldun a Dedim dilber niçin sararıp soldun G Dedi hep çektiğim dil yarasıdır Aşağıda verilenlerin hangisi numaralanmış dört- lüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Düz kafiye şemasından faydalanılması B) Halk şiiri geleneğine bağlı kalınması C) Koşma nazım şekli ile yazılması D) Benzer temaların işlenmesi E) 11'li hece ölçüsüyle yazılması G-E 7-D 8-C 9-A Arapç bilgisi rilmişti Aruz d rin naz Şiirlere vuf git lar işle Şiirler bütün zelliğin 3. Moder Bu şiim şart oll çüsüz Sanath doğal türlü k Serbe şiirler ahenk Şiir ve Z "Zihniy ki sosy güçleri ticari hi ları ort zevk ba
si
A
TÖF
7.
true
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Son iki dizesi verilen bu dörtlüğün çapraz kafiye
şemasına sahip olması için,
1. Bir daha kapanmadan
II. Sana açık kucaklar
III. Dilerim Tanrı'dan ki
IV. Kara toprakla dolsun
numaralanmış sözlerin ilk iki dizedeki sıralaması
nasıl olmalıdır?
A) I - III
II - IV
B) II - 1
1. DENEME
D) III-IV
| - ||
III - IV
C) III - II
I-IV
E) IV-III
1 - 11
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
si A TÖF 7. true Kan tükürsün adını candan anan dudaklar Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun Son iki dizesi verilen bu dörtlüğün çapraz kafiye şemasına sahip olması için, 1. Bir daha kapanmadan II. Sana açık kucaklar III. Dilerim Tanrı'dan ki IV. Kara toprakla dolsun numaralanmış sözlerin ilk iki dizedeki sıralaması nasıl olmalıdır? A) I - III II - IV B) II - 1 1. DENEME D) III-IV | - || III - IV C) III - II I-IV E) IV-III 1 - 11
8. Gregor Samsa, bir sabah bunaltıcı düşlerden
uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe
dönüşmüş olarak buldu.
Bu cümledeki ögelerin sıralanışı hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Özne - Zarf tümleci - Nesne - Dolaylı tümleç -
Zarf tümleci - Yüklem
B) Özne - Nesne - Dolaylı tümleç - Zarf tümleci -
Yüklem
C) Zarf tümleci - Nesne - Dolaylı tümleç - Yüklem
Özne - Dolaylı tümleç - Nesne - Zarf tümleci -
Yüklem
E) Nesne-Zarf tümleci - Dolaylı tümleç - Özne -
Zarf tümleci - Yüklem
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
8. Gregor Samsa, bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Bu cümledeki ögelerin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? A) Özne - Zarf tümleci - Nesne - Dolaylı tümleç - Zarf tümleci - Yüklem B) Özne - Nesne - Dolaylı tümleç - Zarf tümleci - Yüklem C) Zarf tümleci - Nesne - Dolaylı tümleç - Yüklem Özne - Dolaylı tümleç - Nesne - Zarf tümleci - Yüklem E) Nesne-Zarf tümleci - Dolaylı tümleç - Özne - Zarf tümleci - Yüklem
11. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayrån
Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân
Ye's ile usâtın ola ahvâli perîşân
Destûr-ı şefâatla senindir yine meydân
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed'sin efendim
Hak'dan bize Sultân-ı Müeyyed'sin efendim
Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma
Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma
Râhm eyle aman âteş-i hicrânına yakma
Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma
Sen Ahmed Üü Mahmûd u Muhammed'sin efendim
Hak'dan bize Sultân-ı Müeyyed'sin efendim
Şeyh Galip'e ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Nazım şekli müseddestir.
B) Nazım türü naattır.
C) Düz kafiye şeması kullanılmıştır.
D) Şarkı şeklinde yazılmış bir münacattır.
E) Bent nazım birimiyle yazılmıştır.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
11. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayrån Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân Ye's ile usâtın ola ahvâli perîşân Destûr-ı şefâatla senindir yine meydân Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed'sin efendim Hak'dan bize Sultân-ı Müeyyed'sin efendim Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma Râhm eyle aman âteş-i hicrânına yakma Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma Sen Ahmed Üü Mahmûd u Muhammed'sin efendim Hak'dan bize Sultân-ı Müeyyed'sin efendim Şeyh Galip'e ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) Nazım şekli müseddestir. B) Nazım türü naattır. C) Düz kafiye şeması kullanılmıştır. D) Şarkı şeklinde yazılmış bir münacattır. E) Bent nazım birimiyle yazılmıştır.
6.
Can u başa kalmazuz işkında yarün Hälet
Kays ile Ferhad zira plşvámuzdur bizüm
Bu beyit için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Kays ve Ferhad sözleriyle telmih sanatına
başvurulmuştur.
B) Alt olduğu şiirin son beytinden alınmıştır.
C) Sevgili için Aşığın canını feda edebileceği
dirilmiştir.
D) Ahengi sağlama adina tenasüp sanatından
yaralanılmıştır.
E) Sevgiliye olan aşk yüceltilerek anlatılmıştır.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
6. Can u başa kalmazuz işkında yarün Hälet Kays ile Ferhad zira plşvámuzdur bizüm Bu beyit için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Kays ve Ferhad sözleriyle telmih sanatına başvurulmuştur. B) Alt olduğu şiirin son beytinden alınmıştır. C) Sevgili için Aşığın canını feda edebileceği dirilmiştir. D) Ahengi sağlama adina tenasüp sanatından yaralanılmıştır. E) Sevgiliye olan aşk yüceltilerek anlatılmıştır.
1. Kişinin kendini ortaya koyması, varlığını sürdürebil-
mesidir erek. Kişi doğanın kendisine verdiği yerde
duramaz, çevresini, soydaşlarını, kendi özünü aş-
mak ister. Bunu kimi yerde bilerek, kimi yerde bil-
meyerek bir iç güdü etkisiyle yapar. Kendini Tanrı'ya
adayan, toplumdan el etek çeken, içine kapanan
bir kişi kendini aşmaya koyulmuştur demektir.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tartışma
C) Açıklama
B) Öyküleme
D) Örnekleme E) Betimleme
ER
4. "Ne yazacağımı bilirim are
ceden kestiremem" de
tiremediği aşağıdakiler
A) Üslup
B
D) Yazı türü
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
1. Kişinin kendini ortaya koyması, varlığını sürdürebil- mesidir erek. Kişi doğanın kendisine verdiği yerde duramaz, çevresini, soydaşlarını, kendi özünü aş- mak ister. Bunu kimi yerde bilerek, kimi yerde bil- meyerek bir iç güdü etkisiyle yapar. Kendini Tanrı'ya adayan, toplumdan el etek çeken, içine kapanan bir kişi kendini aşmaya koyulmuştur demektir. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma C) Açıklama B) Öyküleme D) Örnekleme E) Betimleme ER 4. "Ne yazacağımı bilirim are ceden kestiremem" de tiremediği aşağıdakiler A) Üslup B D) Yazı türü
Aşağıdakilerin hangisinde aynı zihniyete ait ahenk un-
surları bir arada verilirken bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Aruz ölçüsü, beyit, imale, durak, kopuz
B) Beyit, zihaf, göz için kafiye, kopuz, dörtlük
C) Hece ölçüsü, durak, dörtlük, yarım uyak
D) İmale, zihaf, aruz ölçüsü, cinaslı uyak, durak
E) Cinasli uyak, yarım uyak, kopuz, imale, dörtlük
DRU BANKASI
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
Aşağıdakilerin hangisinde aynı zihniyete ait ahenk un- surları bir arada verilirken bir yanlışlık yapılmamıştır? A) Aruz ölçüsü, beyit, imale, durak, kopuz B) Beyit, zihaf, göz için kafiye, kopuz, dörtlük C) Hece ölçüsü, durak, dörtlük, yarım uyak D) İmale, zihaf, aruz ölçüsü, cinaslı uyak, durak E) Cinasli uyak, yarım uyak, kopuz, imale, dörtlük DRU BANKASI
12. (1) Şiir hariç birçok türde eser vermiş ve özellikle
roman ve hikâye türünde yazmıştır. (II) Roman-
tizmin etkisinde kalan yazar, eserlerinin akışını
sık sık keserek okura bilgi aktarmıştır. (III) Ter-
cüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmıştır. (IV). Fe-
latun Bey ile Rakım Efendi adlı eserinde görücü
usulü evliliğin sakıncalarını anlatmıştır. (V) Cer-
kez Özdenler adında tiyatro eseri vardır.
Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak yukarıda-
ki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
BI C) III
(E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
12. (1) Şiir hariç birçok türde eser vermiş ve özellikle roman ve hikâye türünde yazmıştır. (II) Roman- tizmin etkisinde kalan yazar, eserlerinin akışını sık sık keserek okura bilgi aktarmıştır. (III) Ter- cüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmıştır. (IV). Fe- latun Bey ile Rakım Efendi adlı eserinde görücü usulü evliliğin sakıncalarını anlatmıştır. (V) Cer- kez Özdenler adında tiyatro eseri vardır. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak yukarıda- ki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I BI C) III (E) V Diğer sayfaya geçiniz.
8.
Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamış-
tır?
A) Gözlerinden çektiğin sıkıntı bellidir belli
Sevmesem dillerin kalmıştır elbet belli
B) Sordum aslı nedir bu derdin olmazsa sonu
Bilkes sorma elbet zira eldedir olmaz onu
C) Bulunmaz devamız seninle olmaz sera der
Bilirse cevaplar bulmaz soruların dera der
D) Buluştular sümbül, gül ve diken bülbül tok
Binlerce benzerlik yoksa üzerlerinde çok
E) Havanın değişimi buludun kıskanması gelir
Gözlerin yaşarması akarmış yağmur durur
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
8. Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamış- tır? A) Gözlerinden çektiğin sıkıntı bellidir belli Sevmesem dillerin kalmıştır elbet belli B) Sordum aslı nedir bu derdin olmazsa sonu Bilkes sorma elbet zira eldedir olmaz onu C) Bulunmaz devamız seninle olmaz sera der Bilirse cevaplar bulmaz soruların dera der D) Buluştular sümbül, gül ve diken bülbül tok Binlerce benzerlik yoksa üzerlerinde çok E) Havanın değişimi buludun kıskanması gelir Gözlerin yaşarması akarmış yağmur durur
iye
miş
eğil
de
e
n
-i
590 2
13. Devlet Ana romanı hakkında Behçet Necatigil şunları
diyor: "Osmanoğullarının, çimlenmiş, filizlenmiş yılla-
sagit
H
ri; Konya'da Selçuklu çözülüşleriyle Bizans sınır kay-
|||
naşmaları; savaşçı dervişler, hilebaz kesişler, Sen-jan
IV
şövalyelerinden Notüs Gladyüs ve Orhan Gazi'nin eşi
olunca Nilüfer Hatun adını alan tekfur kızı Lotüs, Şeyh
Edebali, Yunus Emre gibi kişileriyle maceranın, aşkın,
inancın tarih ve masal potasında erimesiyle yazıya dö-
külür."
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisinin kullanımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
iye miş eğil de e n -i 590 2 13. Devlet Ana romanı hakkında Behçet Necatigil şunları diyor: "Osmanoğullarının, çimlenmiş, filizlenmiş yılla- sagit H ri; Konya'da Selçuklu çözülüşleriyle Bizans sınır kay- ||| naşmaları; savaşçı dervişler, hilebaz kesişler, Sen-jan IV şövalyelerinden Notüs Gladyüs ve Orhan Gazi'nin eşi olunca Nilüfer Hatun adını alan tekfur kızı Lotüs, Şeyh Edebali, Yunus Emre gibi kişileriyle maceranın, aşkın, inancın tarih ve masal potasında erimesiyle yazıya dö- külür." Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz.
parnasizm
halkçı anlayış
mensur şiir
psikoloji
natüralizm
ALL
Sembolinm
18. I. Cenap Şahabettin
II. Ahmet Rasim
III. Tevfik Fikret.
IV. Mehmet Rauf
V. Hüseyin Rahmi
Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangisi,
karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez?
B) II
DUV
C) III
ELV
A
rigol2 noisey nsinise de albidig sid
ned ebmil
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
parnasizm halkçı anlayış mensur şiir psikoloji natüralizm ALL Sembolinm 18. I. Cenap Şahabettin II. Ahmet Rasim III. Tevfik Fikret. IV. Mehmet Rauf V. Hüseyin Rahmi Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangisi, karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez? B) II DUV C) III ELV A rigol2 noisey nsinise de albidig sid ned ebmil
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var-
dır?
A Bu sepetin 25 kg'dan fazla yük almayacağını siz de bi-
liyor olmalsınız.
B) Babası 1965'te Almanya'da doğmuş, burada emekli ol-
duktan sonra Türkiye'ye dönmüş.
C) Bu köklü şirket de 127'nci yılını birtakım etkinliklerle kut-
ladi.
D) 12 Nisan Pazar günü İstanbul'da rövanş maçı yapıla-
cakmış.
E) Zor duruma düşen arkadaşlarına yardımcı olmak için
100'er lira verdiler.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var- dır? A Bu sepetin 25 kg'dan fazla yük almayacağını siz de bi- liyor olmalsınız. B) Babası 1965'te Almanya'da doğmuş, burada emekli ol- duktan sonra Türkiye'ye dönmüş. C) Bu köklü şirket de 127'nci yılını birtakım etkinliklerle kut- ladi. D) 12 Nisan Pazar günü İstanbul'da rövanş maçı yapıla- cakmış. E) Zor duruma düşen arkadaşlarına yardımcı olmak için 100'er lira verdiler.
3.
Çocukken gidilen evler iki türlüydü: Annemin seç-
tiği dostlar ve gitmek zorunda kaldığı yerler. Anne-
min gönlünce kurduğu dostlukları severdim ben.
Çoğu, dünyadan elini eteğini çekmiş kimselerdi.
Öyle yerlere gideceğimiz zaman, annemin ince
kıvrımlarla biçimlenmiş dudakları sevinçle büzülür-
dü. Kapıdan kedi adımlarıyla çıkardık. Annem dik-
katle sokak kapısını kilitlerdi. Mevsimlerden yazsa
sokak, iç açıcı serinlikle; sonbaharsa iliklerimizi ISI-
tan ılık güneşle şenlenirdi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Deyimlerden yararlanılmıştır.
B) Benzetmeye başvurulmuştur.
Tanımlamadan yararlanılmıştır.
DY Öyküleme tekniği kullanılmıştır.
E) Birden çok duyuya yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Manzume ve Şiir Ayrımı
3. Çocukken gidilen evler iki türlüydü: Annemin seç- tiği dostlar ve gitmek zorunda kaldığı yerler. Anne- min gönlünce kurduğu dostlukları severdim ben. Çoğu, dünyadan elini eteğini çekmiş kimselerdi. Öyle yerlere gideceğimiz zaman, annemin ince kıvrımlarla biçimlenmiş dudakları sevinçle büzülür- dü. Kapıdan kedi adımlarıyla çıkardık. Annem dik- katle sokak kapısını kilitlerdi. Mevsimlerden yazsa sokak, iç açıcı serinlikle; sonbaharsa iliklerimizi ISI- tan ılık güneşle şenlenirdi. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Deyimlerden yararlanılmıştır. B) Benzetmeye başvurulmuştur. Tanımlamadan yararlanılmıştır. DY Öyküleme tekniği kullanılmıştır. E) Birden çok duyuya yer verilmiştir.