Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, görenekleri-
ni inceleyen serüvenlerini anlatan, duygu ve tut-
kularını çözümleyen, kurmaca olaylara dayanan
uzun edebi türdür.
1.- Romandaki, zaman, kurmaca bir ögedir ve ger-
çek zaman ite kozmik zaman olmak üzere iki tür-
lüdür.
III. Kullanılan dil, Fazım türlerinde olduğu gibi süslü
değil günlük ve sıradandır.
IV. Anlatılan olaylar kahramanlık öyküleri değil, sıra-
dan insanların günlük yaşantılarıdır.
VA Mauppassant ve Çehov etkisinde gelişen bir tür-
dur.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde romanla
ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) UL.
DN.
E) V.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, görenekleri- ni inceleyen serüvenlerini anlatan, duygu ve tut- kularını çözümleyen, kurmaca olaylara dayanan uzun edebi türdür. 1.- Romandaki, zaman, kurmaca bir ögedir ve ger- çek zaman ite kozmik zaman olmak üzere iki tür- lüdür. III. Kullanılan dil, Fazım türlerinde olduğu gibi süslü değil günlük ve sıradandır. IV. Anlatılan olaylar kahramanlık öyküleri değil, sıra- dan insanların günlük yaşantılarıdır. VA Mauppassant ve Çehov etkisinde gelişen bir tür- dur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde romanla ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) UL. DN. E) V.
9.
Ömrü nereye kadarsa o kadar saklayabilirsiniz şarkıla-
ri. Sonra bir deli rüzgâr kopar aniden. Ciliz bir tanıklıkla
kendinizi korursunuz. Dünyadaki en övülesi anılarız biz
insanlar. Nasıl da en zayıf yerimizden kırıldık anlarız.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Üçüncü çoğul iyelik eki almış isim
B) Zamirle kullanılan edat
C) Yeterlik bildiren çekimli eylem
D) Sifat-fiili pekiştiren zarf
E) Belirtme durumu eki almış zamir
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
9. Ömrü nereye kadarsa o kadar saklayabilirsiniz şarkıla- ri. Sonra bir deli rüzgâr kopar aniden. Ciliz bir tanıklıkla kendinizi korursunuz. Dünyadaki en övülesi anılarız biz insanlar. Nasıl da en zayıf yerimizden kırıldık anlarız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Üçüncü çoğul iyelik eki almış isim B) Zamirle kullanılan edat C) Yeterlik bildiren çekimli eylem D) Sifat-fiili pekiştiren zarf E) Belirtme durumu eki almış zamir
18. Bu hikâye türünde önemli ve büyük olaylara yer verilmez.
Anlatılan olaylar çok önceden olmuş izlenimi yaratılarak
hikâyenin merkezine duygular ve çoğunlukla psikolojik
tahliller alınır,
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
hikâye türünde tanınmamıştır?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Cevat Şakir Kabaağaçlı
C) Tarık Buğra
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Reşat Nuri Güntekin
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
18. Bu hikâye türünde önemli ve büyük olaylara yer verilmez. Anlatılan olaylar çok önceden olmuş izlenimi yaratılarak hikâyenin merkezine duygular ve çoğunlukla psikolojik tahliller alınır, Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen hikâye türünde tanınmamıştır? A) Memduh Şevket Esendal B) Cevat Şakir Kabaağaçlı C) Tarık Buğra D) Sait Faik Abasıyanık E) Reşat Nuri Güntekin