Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

22. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun
da rengi çağla bademi; ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne
güzel. Otluyor. Otları âdeta çatırdata çatırdata yiyor. Bel-
ki de bu çıtırtılı, çatırtılı sesi "hişt hişt" diye duymuşum-
dur? Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses:
-
- Hişt hişt hişt, dedi.
Hani bazı, kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses, is-
minizi çağırıverir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de
kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir
ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir.
Birdenbire güneşi, buluta benzemez garip ve sarı bir sis
kapladı. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir ku-
maş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer dökülmüş
eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği ka-
dar "hişt" desin, sahici sulu bir dost olsun. İsterse kimse-
ler olmasın, kendi kendime kulağıma "hişt" diyen bir di-
vane olayım ben, aldırmayacağım.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Kesit hikâyesine özgü nitelikler taşıdığı
B) Anlatımda görsellikten yararlanıldığı
CÜst kurmacanın imkânlarına başvurulduğu
D) Birinci kişili anlatımın kullanıldığı
E) Yer yer bilinç akışı tekniğine yer verildiği
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
22. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi; ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları âdeta çatırdata çatırdata yiyor. Bel- ki de bu çıtırtılı, çatırtılı sesi "hişt hişt" diye duymuşum- dur? Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses: - - Hişt hişt hişt, dedi. Hani bazı, kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses, is- minizi çağırıverir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi, buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir ku- maş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği ka- dar "hişt" desin, sahici sulu bir dost olsun. İsterse kimse- ler olmasın, kendi kendime kulağıma "hişt" diyen bir di- vane olayım ben, aldırmayacağım. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Kesit hikâyesine özgü nitelikler taşıdığı B) Anlatımda görsellikten yararlanıldığı CÜst kurmacanın imkânlarına başvurulduğu D) Birinci kişili anlatımın kullanıldığı E) Yer yer bilinç akışı tekniğine yer verildiği
LP
A
IESI
25. REFET - Kimmiş bu adam. Hala anlaşılmadı mı?
LEMAN - Kimse bilmiyor köyde. Hop yalnız geziyor.
MUADELET - Ne kadar sıcak degil mi bugün? (Entarisini
havalandırır) Yoksa bana mi öyle geliyor? (Hasır el çanta-
sindan çıkardiği bir romani Naciye'ye uzatır) Aftedersiniz
bir kağıt çıktı içinden. Bilmeden okudum.
NACİYE - (Muadelet'in romanının içinden çıkarıp verdig
kağıda telaşla bakar) Eski bir şiir. Beğenip kopya etmişim-
dir. Bir yerden.
MUADELET - 1935 tarihi var altında. Belki size yazılmış.
NACİYE - (Telaşlı) Yo, ne münasebet. (Gülmeye çalışır)
MUADELET - Adini çok severdim. "Sen gidersen" Bir de
şu misra. Bir sitem sayhasi olurdu o zaman ömrümüz.
NACİYE - Benim de hoşuma gitmişti o zaman. Çocukluk.
MUADELET - (Tartıya çıkıp tartılır) 300 gram almışım.
REFET - (Tavlayı afi ile kapayarak) Mars derler, buna be-
yim. Geçmiş olsun.
(Fazilet Eczanesi)
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
--- acil durumlarda beklenmedik o
na gelmesi ve
e oluşmuş bu düzen ile
ramdır. (Melodrama
insanlar ve olayların ilginç yan
düsundurmek amacıyla sahneye
dür. (Komedi)
masalların tiyatro sahnesinde
an doğma, cinlerin perilerin ve
ir tiyatro türüdür. (Feen)
eltilmiş sözlerle yazılan, ka
kötü bir duruma düşmes
ğlayacak acima ve korku
dur. (Pandomim
oyununda olduğu gibi,
anmadan, sahnede al
tiyatrosu türüdür. (TL
cümlelerdeki bos
tirilirse hangisind
A) Günlük yaşamdan alınan bir konu işlenmiştir.
B) Gostermeye bağlı bir anlatım türüdür.
c) Metnin yazarı Haldun Taner'dir.
D) Kişilerin davranış biçimleri ayraç içinde verilmiştir.
E) Konusuna göre bir trajedi örneğidir.
ry vanzume
B) Halk öyküsü
D) Öykü
E) Masal
) Wes-
C)
Git
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
LP A IESI 25. REFET - Kimmiş bu adam. Hala anlaşılmadı mı? LEMAN - Kimse bilmiyor köyde. Hop yalnız geziyor. MUADELET - Ne kadar sıcak degil mi bugün? (Entarisini havalandırır) Yoksa bana mi öyle geliyor? (Hasır el çanta- sindan çıkardiği bir romani Naciye'ye uzatır) Aftedersiniz bir kağıt çıktı içinden. Bilmeden okudum. NACİYE - (Muadelet'in romanının içinden çıkarıp verdig kağıda telaşla bakar) Eski bir şiir. Beğenip kopya etmişim- dir. Bir yerden. MUADELET - 1935 tarihi var altında. Belki size yazılmış. NACİYE - (Telaşlı) Yo, ne münasebet. (Gülmeye çalışır) MUADELET - Adini çok severdim. "Sen gidersen" Bir de şu misra. Bir sitem sayhasi olurdu o zaman ömrümüz. NACİYE - Benim de hoşuma gitmişti o zaman. Çocukluk. MUADELET - (Tartıya çıkıp tartılır) 300 gram almışım. REFET - (Tavlayı afi ile kapayarak) Mars derler, buna be- yim. Geçmiş olsun. (Fazilet Eczanesi) Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? --- acil durumlarda beklenmedik o na gelmesi ve e oluşmuş bu düzen ile ramdır. (Melodrama insanlar ve olayların ilginç yan düsundurmek amacıyla sahneye dür. (Komedi) masalların tiyatro sahnesinde an doğma, cinlerin perilerin ve ir tiyatro türüdür. (Feen) eltilmiş sözlerle yazılan, ka kötü bir duruma düşmes ğlayacak acima ve korku dur. (Pandomim oyununda olduğu gibi, anmadan, sahnede al tiyatrosu türüdür. (TL cümlelerdeki bos tirilirse hangisind A) Günlük yaşamdan alınan bir konu işlenmiştir. B) Gostermeye bağlı bir anlatım türüdür. c) Metnin yazarı Haldun Taner'dir. D) Kişilerin davranış biçimleri ayraç içinde verilmiştir. E) Konusuna göre bir trajedi örneğidir. ry vanzume B) Halk öyküsü D) Öykü E) Masal ) Wes- C) Git
Aşağıdakilerden hangisinde “Milli Edebiyat Dönemi”
romanıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Anadolu ve her tabakadan halkın hayatı konu olarak
ele alınmıştır.
B) Bu dönemle birlikte romanlarda İstanbul dışına çıkıl-
mış ve Anadolu anlatılmıştır.
C) Eserlerde; Kurtuluş Savaşı, Anadolu, aşk ve sosyal
konular işlenmiştir.
D) Roman ve hikâyede toplumsal, milli konulara realist bir
bakışla yer verilmiştir.
E) Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler eser-
lerde sıkça kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Aşağıdakilerden hangisinde “Milli Edebiyat Dönemi” romanıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Anadolu ve her tabakadan halkın hayatı konu olarak ele alınmıştır. B) Bu dönemle birlikte romanlarda İstanbul dışına çıkıl- mış ve Anadolu anlatılmıştır. C) Eserlerde; Kurtuluş Savaşı, Anadolu, aşk ve sosyal konular işlenmiştir. D) Roman ve hikâyede toplumsal, milli konulara realist bir bakışla yer verilmiştir. E) Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler eser- lerde sıkça kullanılmıştır.
--
24. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en büyük
öncülerinden olan Çehov öykü tarzının Türk
edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Öykülerinde
çoğunlukla balıkçıları, yoksulları, avareleri, serse-
rileri, uzaktan yakından tanıdığı insanları anlatır.
Modern Türk öykücülüğünün kurucusudur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
By Memduh Şevket Esendal
C Peyami Safa
Dj Ahmet Hamdi Tanpınar
EX Omer
Seyfettin
mış
ler-
YS)
(2011-LYS)
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
-- 24. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en büyük öncülerinden olan Çehov öykü tarzının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Öykülerinde çoğunlukla balıkçıları, yoksulları, avareleri, serse- rileri, uzaktan yakından tanıdığı insanları anlatır. Modern Türk öykücülüğünün kurucusudur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sait Faik Abasıyanık By Memduh Şevket Esendal C Peyami Safa Dj Ahmet Hamdi Tanpınar EX Omer Seyfettin mış ler- YS) (2011-LYS)
19. Aşağıda Türk edebiyatına ait bazı sanatçılar hakkında
bilgiler yer almaktadır:
• Kendini halkın öğretmeni gibi gören yazar, eserle-
rini halkı eğitmek ve bilgilendirmek, halka okuma
zevkini aşılamak için kaleme almıştır. Türk edebi-
yatının en üretken sanatçılarındandır.
• Nazmi nesre ustaca yaklaştırmış, şiirin konu ala-
nini genişletmiş ve anlamı bir misra yerine birden
çok misraya yaymış böylece misraları kırarak ser-
best müstezatı Türk şiirine yerleştirmiştir.
• Romanlarında kullandığı dil oldukça ağırdır. Ro-
manlarında konu ve kişileri aydın çevreden özel-
likle İstanbul'dan seçmiştir.
Batı şiirinde gördüğü yenilikleri Türk şiirine getir-
miş böylece Divan şiiri geleneğine son vermiştir.
Söyleyişte tezat en önemli özelliğidir. Görünende
görünmeyeni arar, metafizik âlemle ilgilenir.
Buna göre, aşağıdaki eserlerden hangisi bilgi veri-
len sanatçılardan birine ait değildir?
A) Sahra
B) Şermin
C) Avrupa'da Bir Cevelan
D) Hep o Şarkı
E) Kırık Hayatlar
URIYETI
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
19. Aşağıda Türk edebiyatına ait bazı sanatçılar hakkında bilgiler yer almaktadır: • Kendini halkın öğretmeni gibi gören yazar, eserle- rini halkı eğitmek ve bilgilendirmek, halka okuma zevkini aşılamak için kaleme almıştır. Türk edebi- yatının en üretken sanatçılarındandır. • Nazmi nesre ustaca yaklaştırmış, şiirin konu ala- nini genişletmiş ve anlamı bir misra yerine birden çok misraya yaymış böylece misraları kırarak ser- best müstezatı Türk şiirine yerleştirmiştir. • Romanlarında kullandığı dil oldukça ağırdır. Ro- manlarında konu ve kişileri aydın çevreden özel- likle İstanbul'dan seçmiştir. Batı şiirinde gördüğü yenilikleri Türk şiirine getir- miş böylece Divan şiiri geleneğine son vermiştir. Söyleyişte tezat en önemli özelliğidir. Görünende görünmeyeni arar, metafizik âlemle ilgilenir. Buna göre, aşağıdaki eserlerden hangisi bilgi veri- len sanatçılardan birine ait değildir? A) Sahra B) Şermin C) Avrupa'da Bir Cevelan D) Hep o Şarkı E) Kırık Hayatlar URIYETI
3. Sabahleyin Ali'nin bir semaver, bir de fabrikanın önün-
de bekleyen salep güğümü hoşuna giderdi. Sonra sesler.
Halıcıoğlu'ndaki asker mektebin borazani, fabrikanın uzun ve
bütün Haliç'i çınlatan düdüğü, onda arzular uyandırır; arzular
söndürürdü. Demek ki Ali'miz biraz şaircę idi. (...) Evin küçük
bahçesindeki saksıların içinde fesleğenler vardı. Ali birkaç
fesleğen yaprağını parmaklarıyla ezerek avuçlarını koklaya
koklaya uzaklaştı. Sabah serin, Haliç sisli idi. Arkadaşlarını
sandal iskelesinde buldu; hepsi de dinç delikanlılardı. Beş
kişi Halıcıoğlu'na geçtiler. Ali bütün gün zevkle, hırsla, işti-
yakla çalışacak. Fakat arkadaşlarından üstün görünmek iste-
meden. Onun için dürüst, gösterişsiz işleyecek.
COWASSERMARK
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Ar Durum hikâyesinden alınmıştır.
BJ Üçüncü kişi anlatıcı kullanılmıştır.
SY Hâkim bakış açısıyla yazılmıştır.
DY Kahraman ön plandadır.
E) Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyenin özelliklerini taşı-
maktadır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
3. Sabahleyin Ali'nin bir semaver, bir de fabrikanın önün- de bekleyen salep güğümü hoşuna giderdi. Sonra sesler. Halıcıoğlu'ndaki asker mektebin borazani, fabrikanın uzun ve bütün Haliç'i çınlatan düdüğü, onda arzular uyandırır; arzular söndürürdü. Demek ki Ali'miz biraz şaircę idi. (...) Evin küçük bahçesindeki saksıların içinde fesleğenler vardı. Ali birkaç fesleğen yaprağını parmaklarıyla ezerek avuçlarını koklaya koklaya uzaklaştı. Sabah serin, Haliç sisli idi. Arkadaşlarını sandal iskelesinde buldu; hepsi de dinç delikanlılardı. Beş kişi Halıcıoğlu'na geçtiler. Ali bütün gün zevkle, hırsla, işti- yakla çalışacak. Fakat arkadaşlarından üstün görünmek iste- meden. Onun için dürüst, gösterişsiz işleyecek. COWASSERMARK Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ar Durum hikâyesinden alınmıştır. BJ Üçüncü kişi anlatıcı kullanılmıştır. SY Hâkim bakış açısıyla yazılmıştır. DY Kahraman ön plandadır. E) Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyenin özelliklerini taşı- maktadır.
5.
Buraya kim bilir neler düşünerek gelmişti? Herhâlde dostu-
mun kafasından geçen opera muganniliği ve fraklı Avrupa
konserleri, ona yabancı idi. Olsa olsa Ankara'da "büyükler-
den" birkaç kişinin kendisini dinleyeceğini, belki beş on kuruş
vereceğini düşünmüş olabilirdi. Hatta belki de daha sağlam
bir istikbalin (geleceğin) kendisini beklediğini sanıyor; be-
ğenildiği takdirde hademelik, kapıcılık gibi bir işe konularak
kayırılacağını ve ara sıra “büyük” meclislerde saz çalıp beş
on kuruş alacağını ümit ediyordu. Bazen valilerin bile böyle
âşıkları koruduklarını, onlara meclislerinde saz çaldırdıklarını
herhâlde duymuştu.
Bu parça aşağıdaki sanatçıların hangisinin bir eserinden
alınmış olabilir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Sabahattin Ali
D) Ferit Edgü
E) Bilge Karasu
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
5. Buraya kim bilir neler düşünerek gelmişti? Herhâlde dostu- mun kafasından geçen opera muganniliği ve fraklı Avrupa konserleri, ona yabancı idi. Olsa olsa Ankara'da "büyükler- den" birkaç kişinin kendisini dinleyeceğini, belki beş on kuruş vereceğini düşünmüş olabilirdi. Hatta belki de daha sağlam bir istikbalin (geleceğin) kendisini beklediğini sanıyor; be- ğenildiği takdirde hademelik, kapıcılık gibi bir işe konularak kayırılacağını ve ara sıra “büyük” meclislerde saz çalıp beş on kuruş alacağını ümit ediyordu. Bazen valilerin bile böyle âşıkları koruduklarını, onlara meclislerinde saz çaldırdıklarını herhâlde duymuştu. Bu parça aşağıdaki sanatçıların hangisinin bir eserinden alınmış olabilir? A) Memduh Şevket Esendal B) Sait Faik Abasıyanık C) Sabahattin Ali D) Ferit Edgü E) Bilge Karasu
7. Tekrar Testi
6. Nermin, durumunu değiştirmeden gülümsedi ve hemen sordu: "Sonu 'k' ile biten beş harfli bir hayvan ismi söyler misin?"
*Tavuk," dedi içindeki sıkıntıyı bastırmaya çalışarak. Bütün hayatımı şu andaki gibi yaşasaydım hayır kalmazdı bende.
Geçecek, Turgut, geçecek. Oyle bir küçümserim ki ben onu... "Olmuyor," dedi Nermin mahzun bir sesle. "Baş harfi V."
"Vaşak," dedi Turgut aceleyle. Yerinde tepkiler gösterebildiğime göre soğukkanlılığımı kaybetmedim daha. Kim bulabilir
bir anda vaşak kelimesini? Milyonlarca insan bu hayvanın adını bile bilmiyordur. "Inek." dedi hayalindeki Selim, bir türlü
aklından çıkmayan Selim. "Düşünmekten korkan; korkudan, düşünmesini unutan inek." dedi. Sevgi Apartmanı'nda her
gün görevli inek. "Neden benim aklıma gelmiyor bu kelimeler Turgut?" Çünkü sen inek değilsin.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur?
A) Bilinç akışı
B) Dış monolog
C) Özetleme
D) Geriye dönüş
E) Iç monolog
7. Valere
Nedir bu durum dilber Elise, neden böyle üzgün duruyorsunuz? Sevdiğinizi söyleyerek bana dünyaları hařit
ladınız diye mi? Yazıkl Ren roinnin
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
7. Tekrar Testi 6. Nermin, durumunu değiştirmeden gülümsedi ve hemen sordu: "Sonu 'k' ile biten beş harfli bir hayvan ismi söyler misin?" *Tavuk," dedi içindeki sıkıntıyı bastırmaya çalışarak. Bütün hayatımı şu andaki gibi yaşasaydım hayır kalmazdı bende. Geçecek, Turgut, geçecek. Oyle bir küçümserim ki ben onu... "Olmuyor," dedi Nermin mahzun bir sesle. "Baş harfi V." "Vaşak," dedi Turgut aceleyle. Yerinde tepkiler gösterebildiğime göre soğukkanlılığımı kaybetmedim daha. Kim bulabilir bir anda vaşak kelimesini? Milyonlarca insan bu hayvanın adını bile bilmiyordur. "Inek." dedi hayalindeki Selim, bir türlü aklından çıkmayan Selim. "Düşünmekten korkan; korkudan, düşünmesini unutan inek." dedi. Sevgi Apartmanı'nda her gün görevli inek. "Neden benim aklıma gelmiyor bu kelimeler Turgut?" Çünkü sen inek değilsin. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur? A) Bilinç akışı B) Dış monolog C) Özetleme D) Geriye dönüş E) Iç monolog 7. Valere Nedir bu durum dilber Elise, neden böyle üzgün duruyorsunuz? Sevdiğinizi söyleyerek bana dünyaları hařit ladınız diye mi? Yazıkl Ren roinnin
A
A
A
Türkçe
13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
G
yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Avrupa'nın batısında ve ABD'de kömürün kullanımı
ve daha verimli yakılması ile ilgili teknolojiler her
geçen gün yenilenmektedir.
B) Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Ulus-
lararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası
adıyla kurulmuştur.
C) Topraklarının çoğu Hint yarımadası üzerinde yer
alan Hindistan, yüz ölçüm olarak dünyanın yedinci,
nüfus bakımından ise ikinci büyük ülkesidir.
D) Japonya doğu ve güneyden Büyük Okyanus, kuzey-
den Ohotsk Denizi, batıdan Japon Denizi ile çevrili-
dir.
E) Yellowstone Ulusal Parkı, Amerika'nın kuzey eyalet-
leri olan Wyoming, Montana ve Idoha arasında bu-
lunmaktadır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
A A A Türkçe 13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin G yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Avrupa'nın batısında ve ABD'de kömürün kullanımı ve daha verimli yakılması ile ilgili teknolojiler her geçen gün yenilenmektedir. B) Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Ulus- lararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuştur. C) Topraklarının çoğu Hint yarımadası üzerinde yer alan Hindistan, yüz ölçüm olarak dünyanın yedinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ülkesidir. D) Japonya doğu ve güneyden Büyük Okyanus, kuzey- den Ohotsk Denizi, batıdan Japon Denizi ile çevrili- dir. E) Yellowstone Ulusal Parkı, Amerika'nın kuzey eyalet- leri olan Wyoming, Montana ve Idoha arasında bu- lunmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlam-
ca kesinlik söz konusudur?
B) 11 C) III
E V
A)!
2021 TYT
3.
1. Türkiye'de Türkçe müzik daha fazla dinleniyor ve reklam
verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyoları
tercih ediyor.
II
. Türkiye'de yayın yapan radyo kanallarının çoğu yerli mü-
zik yayını yaparken yabancı müzik yayını yapan kanal sa-
yısı iki elin parmaklarını geçmiyor.
Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamaktadır.
B) II. cümlede ortaya konulan durumun koşulunu belirtmek-
tedir.
C) II. cümledeki bilgileri farklı örnekler üzerinden değerlen-
dirmektedir.
D) II. cümledeki açıklamayı çürütmek için yeni bir bilgi sun-
maktadır.
EV II. cümlede yer alan açıklamayı karşılaştırmalı ele almak-
tadır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlam- ca kesinlik söz konusudur? B) 11 C) III E V A)! 2021 TYT 3. 1. Türkiye'de Türkçe müzik daha fazla dinleniyor ve reklam verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyoları tercih ediyor. II . Türkiye'de yayın yapan radyo kanallarının çoğu yerli mü- zik yayını yaparken yabancı müzik yayını yapan kanal sa- yısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamaktadır. B) II. cümlede ortaya konulan durumun koşulunu belirtmek- tedir. C) II. cümledeki bilgileri farklı örnekler üzerinden değerlen- dirmektedir. D) II. cümledeki açıklamayı çürütmek için yeni bir bilgi sun- maktadır. EV II. cümlede yer alan açıklamayı karşılaştırmalı ele almak- tadır.
12-Bu hikaye türünde asıl olan olaydır. Giriş, gelisme,
sonuç bölümleri belirgin sekilde
yer
alir
Edebiyatımızdaki temsilcisi Ömer Seyfettin'dir.
Bu hikâye türü hangisidir?
A)Modern hikaye
B)Durum hikayesi
C)
Olay hikayesi
DiCehov tarzı hikaye
E)Halk hikayesi
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
12-Bu hikaye türünde asıl olan olaydır. Giriş, gelisme, sonuç bölümleri belirgin sekilde yer alir Edebiyatımızdaki temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Bu hikâye türü hangisidir? A)Modern hikaye B)Durum hikayesi C) Olay hikayesi DiCehov tarzı hikaye E)Halk hikayesi
13,
59
A
07
Acte
30
E SINAVI İKİNCİ OTURUM
31
c D
D
50
G
20
RE C D
A
A
E
AC
BA
A
BO
26
CA
30 31
DB
c
c. 3 AB
30
14
5530
.
DCA BE
DDD
ACIC
EA
32
1710
DECADO CA
720-22
AYT DENEME SINAVI
07
A A A
25. lik ça
yayla
Bu ö
aşağ
bekl:
or
24. Ilk örneklerini Rus yazarı Anton Çehov'un verdiği
için bu öykülere, Çehov tarzı öykü de denir. Serim,
düğüm ve çözüm bölümleri belirgin olmayan, zaman
ve mekânın belirsiz olabileceği bu öykülerde günlük
yaşamdan rastgele bir kesit, bir durum anlatılır. Bir
zaman diliminde hayatın doğallığı içinde insanların
davranışları, birbirleriyle ilişkileri, bazı olay, düşünce ve
tasarılar karşısında gösterdikleri tepkiler ortaya konur.
Bu öykülerde anlatılanlardan çok anlatım tarzı önem
kazanır.
Bu parçada sözü edilen öykülere aşağıdakilerden
hangisi örnek olarak gösterilebilir?
A) Görünüşüme şaşmamış bir hâli vardı. İçeriye
bakıyorum. Karanlık. Az bir serinlik yalıyor yüzümü
içerden gelen. Girmeye cesaret edemiyorum. Otlar,
karanlık bir yel. Dayım gülümsüyor, şaşkın belki yıkık
hâlime içten bir sevgiyle bakıyor. Heykelimi dikmişler
de yıllardır hep de noktada durmuş, yorgun argin,
budalaca bir bekleyişle buradayım, hep aynı biçimde
yıllardır burada bekliyorum, durmuşum.
B) Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine
baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek
için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri
bozulunca bir daha denedim. Gene atların hiçbiri
rahat durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan
çıkarmak istedim. On adım ilerdeki çeşmeye
koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden
kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı
hızlı indirmeye başladım.
26.
C) Biraz sonra sağda, bir kaya kovuğunda kızıl bir
alevin önünde isinan iki haki gölgenin kımıldandığını
gördüm. Karanlık dereye vuran biricik işik, bu ateşin
ve kamyonun yürüyen iki göze benzeyen fenerleriydi.
Köprünün önünde şoför kocaman, miskin makineyi
durdurmaya çalışırken önünde birkaç karaltı
kimildadı. Sonra işığın beyazlandığı taşlı yolda
siyah cübbeli, beyaz sarıklı, siyah sakallı bir adam,
arkasındaki, henüz ışığın sinirina giremeyen karaltı
arkadaşlarından ayrıldı.
0) Haber yayılmıştı. Yaşlı adam, Belediye'den çıkarken
ciddi veya şakacı fakat içine hiç nefret karışmayan
bir merakla çevrildi, sorguya çekildi. Anlattı ama
kimse ona inanmadı. Hep gülüyorlardı. Adamcağız
öyküsüne ve savunmasına hep yeniden başlıyor,
hiçbir şey almadığını kanıtlamak için tersine çevrilmiş
ceplerini gösteriyordu yürüyordu.
E) Ertesi sabah güzelce tıraş oldu, yeni üniformasını
giydi. Generali makamında görmeye gitti. Odasına
girdiğinde onun orada toplanan ve istekleri olan
birçok kişiyi dinlediğini gördü. General gelenlerle
konuşuyor, onların isteklerini dinliyordu. Sıra
kendisine gelince gözlerini ona çevirdi ve dinlemeye
başladı.
geçiniz.
OMO1-SS.30AYT07
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
13, 59 A 07 Acte 30 E SINAVI İKİNCİ OTURUM 31 c D D 50 G 20 RE C D A A E AC BA A BO 26 CA 30 31 DB c c. 3 AB 30 14 5530 . DCA BE DDD ACIC EA 32 1710 DECADO CA 720-22 AYT DENEME SINAVI 07 A A A 25. lik ça yayla Bu ö aşağ bekl: or 24. Ilk örneklerini Rus yazarı Anton Çehov'un verdiği için bu öykülere, Çehov tarzı öykü de denir. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri belirgin olmayan, zaman ve mekânın belirsiz olabileceği bu öykülerde günlük yaşamdan rastgele bir kesit, bir durum anlatılır. Bir zaman diliminde hayatın doğallığı içinde insanların davranışları, birbirleriyle ilişkileri, bazı olay, düşünce ve tasarılar karşısında gösterdikleri tepkiler ortaya konur. Bu öykülerde anlatılanlardan çok anlatım tarzı önem kazanır. Bu parçada sözü edilen öykülere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir? A) Görünüşüme şaşmamış bir hâli vardı. İçeriye bakıyorum. Karanlık. Az bir serinlik yalıyor yüzümü içerden gelen. Girmeye cesaret edemiyorum. Otlar, karanlık bir yel. Dayım gülümsüyor, şaşkın belki yıkık hâlime içten bir sevgiyle bakıyor. Heykelimi dikmişler de yıllardır hep de noktada durmuş, yorgun argin, budalaca bir bekleyişle buradayım, hep aynı biçimde yıllardır burada bekliyorum, durmuşum. B) Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca bir daha denedim. Gene atların hiçbiri rahat durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerdeki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. 26. C) Biraz sonra sağda, bir kaya kovuğunda kızıl bir alevin önünde isinan iki haki gölgenin kımıldandığını gördüm. Karanlık dereye vuran biricik işik, bu ateşin ve kamyonun yürüyen iki göze benzeyen fenerleriydi. Köprünün önünde şoför kocaman, miskin makineyi durdurmaya çalışırken önünde birkaç karaltı kimildadı. Sonra işığın beyazlandığı taşlı yolda siyah cübbeli, beyaz sarıklı, siyah sakallı bir adam, arkasındaki, henüz ışığın sinirina giremeyen karaltı arkadaşlarından ayrıldı. 0) Haber yayılmıştı. Yaşlı adam, Belediye'den çıkarken ciddi veya şakacı fakat içine hiç nefret karışmayan bir merakla çevrildi, sorguya çekildi. Anlattı ama kimse ona inanmadı. Hep gülüyorlardı. Adamcağız öyküsüne ve savunmasına hep yeniden başlıyor, hiçbir şey almadığını kanıtlamak için tersine çevrilmiş ceplerini gösteriyordu yürüyordu. E) Ertesi sabah güzelce tıraş oldu, yeni üniformasını giydi. Generali makamında görmeye gitti. Odasına girdiğinde onun orada toplanan ve istekleri olan birçok kişiyi dinlediğini gördü. General gelenlerle konuşuyor, onların isteklerini dinliyordu. Sıra kendisine gelince gözlerini ona çevirdi ve dinlemeye başladı. geçiniz. OMO1-SS.30AYT07
4.
14 Aralık İstanbul
Hacer Hanım geldi ansızın. Öldü sanıyordum, hiç bu
kadar açmamıştı arayı. Geçen yaz, son geldiğinde,
hastaydı zaten: çarpıntı, damar sertliği, gerginlik... Hacer
Hanım'ın hayatı, anlatılsa roman olur. Birkaç hikâyeme
konuk sanatçı olarak katıldı. Şöyle diyeyim Katherine
Mansfield'in ağzından: "Geçmişini düşünüp ağlayacak
vakti yoktur onun. İyi ki... Çünkü baştan başlasa, bir
kerecik ağlasa bir daha sonu gelmez gözyaşlarının
Dünyada rahatça bu kadar gözyaşı dökebileceği bir yer
de yoktur üstelik." Sevincimden, elim ayağım birbirine
dolandı. “Puf böreği yap!” dedim, "İstersen dolma, canın
ne istiyorsa..." Yoksa biliyorum, alacak eline süpürgeyi ya
da camları silmeye kalkışacak. Hiçbir iş yapmazsa benim
para vermem güçleşecek.
6.
n
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
AS Alıntı yapma
B) Öyküleme
D) Kalıplaşmış söz
E) Varsayım
C) Betimleme
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
4. 14 Aralık İstanbul Hacer Hanım geldi ansızın. Öldü sanıyordum, hiç bu kadar açmamıştı arayı. Geçen yaz, son geldiğinde, hastaydı zaten: çarpıntı, damar sertliği, gerginlik... Hacer Hanım'ın hayatı, anlatılsa roman olur. Birkaç hikâyeme konuk sanatçı olarak katıldı. Şöyle diyeyim Katherine Mansfield'in ağzından: "Geçmişini düşünüp ağlayacak vakti yoktur onun. İyi ki... Çünkü baştan başlasa, bir kerecik ağlasa bir daha sonu gelmez gözyaşlarının Dünyada rahatça bu kadar gözyaşı dökebileceği bir yer de yoktur üstelik." Sevincimden, elim ayağım birbirine dolandı. “Puf böreği yap!” dedim, "İstersen dolma, canın ne istiyorsa..." Yoksa biliyorum, alacak eline süpürgeyi ya da camları silmeye kalkışacak. Hiçbir iş yapmazsa benim para vermem güçleşecek. 6. n Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? AS Alıntı yapma B) Öyküleme D) Kalıplaşmış söz E) Varsayım C) Betimleme
146 Edebiyata şiirle girmiş, ama adını öyküyle duyurmuştur. Türk modern öykücülüğünün
öncülerindendir. Bazılarında Maupassant etkisi görülmekte birlikte, öyküleri Çehov
tipine daha yakındır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Ömer Seyfettin
C) Halikarnas balıkçısı
D) Tarık Buğra
E) Haldun Taner
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
146 Edebiyata şiirle girmiş, ama adını öyküyle duyurmuştur. Türk modern öykücülüğünün öncülerindendir. Bazılarında Maupassant etkisi görülmekte birlikte, öyküleri Çehov tipine daha yakındır. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Ömer Seyfettin C) Halikarnas balıkçısı D) Tarık Buğra E) Haldun Taner
13. Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan;
okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra ne olacak
sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant
tarzı öyküler bu türde yazan en ünlü
öykücülerimizden biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan
hangisi getirilmelidir?
A)Ömer Seyfettin
B) Selim ileri
C) Memduh Şevket Esendal
D) Bilge Karasu
E) Sait Faik Abasıyanık
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
13. Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan; okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra ne olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir? A)Ömer Seyfettin B) Selim ileri C) Memduh Şevket Esendal D) Bilge Karasu E) Sait Faik Abasıyanık
224
Bavulum elimde ipissiz sokakta, ortada kaldım. Tekerlekler,
atlar göçük sesler çıkararak uzaklaştılar hızla. Hızla yok
oldular. Bir yumuşaklığa dalıvermiş gibi. Sesler hiç yankı-
Janmadı. Evler, duvarlar kaskatıydı. Çinko oluklar, çatıları
kristal parıltılarla çevreleniyordu. Ortalıkta bir köpek bile
yoktu. Ipissizdi her yan. Orada çömeldim. Bu evin tok-
mağı böyle el biçiminde miydi? Tunçtu el. Kara binektaşı
burada miydi? Bilye çukurlarımızı doldurmuşlar. Duvar
boyunu yokladım.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
At Kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
B) Betimlemeye başvurulmuştur.
C) iç konuşma tekniğinden yararlanılmıştır.
D) Olay hikâyesine özgü nitelikler taşımaktadır.
E) Gündelik hayattan bir kesite yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
224 Bavulum elimde ipissiz sokakta, ortada kaldım. Tekerlekler, atlar göçük sesler çıkararak uzaklaştılar hızla. Hızla yok oldular. Bir yumuşaklığa dalıvermiş gibi. Sesler hiç yankı- Janmadı. Evler, duvarlar kaskatıydı. Çinko oluklar, çatıları kristal parıltılarla çevreleniyordu. Ortalıkta bir köpek bile yoktu. Ipissizdi her yan. Orada çömeldim. Bu evin tok- mağı böyle el biçiminde miydi? Tunçtu el. Kara binektaşı burada miydi? Bilye çukurlarımızı doldurmuşlar. Duvar boyunu yokladım. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? At Kahraman bakış açısı kullanılmıştır. B) Betimlemeye başvurulmuştur. C) iç konuşma tekniğinden yararlanılmıştır. D) Olay hikâyesine özgü nitelikler taşımaktadır. E) Gündelik hayattan bir kesite yer verilmiştir.