Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paragrafta Yapı Soruları

BE
12. (1) Edebiyatın okur için bir zevk kaynağı olması
gerektiğini söyleyip duruyorum ama aynı şey
yazar için de geçerli. (II) Bu yüzden, bazen yaz:
makta olduğumuz kitabı bir yana koyar ve aklınızı
çelen, sizi yazılması için zorlayan başka bir konu-
ya yöneļirsiniz. (III) Bunları anlatmamın nedeni
bir yazar olarak bugünlerde böyle bir ruh hali
içine girmiş olmam. (IV) Uzun zamandır kafam-
da kurduğum, kişilerini oluşturduğum, kurgusunu
kotardığım roman
rdi. (V) Hatta başlangıç
bölümünü yazmıştım bile. (VI) Ama yıllar önce
düşündüğüm ve bana ilginç gelen başka bir konu
aklımı çelmeye başladı, kanıma girdi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra düşüncenin akışına uygun olarak
"Bir yazar; romanıní, hikâyesini zevk alarak, heye
canlanarak yazmazsa, zorlanırsa, öyküyü ilerlet-
mek için büyük sıkıntı yaşarsa okuru da fenalık
basar." cümlesi getirilebilir?
A) 1.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
52
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
BE 12. (1) Edebiyatın okur için bir zevk kaynağı olması gerektiğini söyleyip duruyorum ama aynı şey yazar için de geçerli. (II) Bu yüzden, bazen yaz: makta olduğumuz kitabı bir yana koyar ve aklınızı çelen, sizi yazılması için zorlayan başka bir konu- ya yöneļirsiniz. (III) Bunları anlatmamın nedeni bir yazar olarak bugünlerde böyle bir ruh hali içine girmiş olmam. (IV) Uzun zamandır kafam- da kurduğum, kişilerini oluşturduğum, kurgusunu kotardığım roman rdi. (V) Hatta başlangıç bölümünü yazmıştım bile. (VI) Ama yıllar önce düşündüğüm ve bana ilginç gelen başka bir konu aklımı çelmeye başladı, kanıma girdi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinden sonra düşüncenin akışına uygun olarak "Bir yazar; romanıní, hikâyesini zevk alarak, heye canlanarak yazmazsa, zorlanırsa, öyküyü ilerlet- mek için büyük sıkıntı yaşarsa okuru da fenalık basar." cümlesi getirilebilir? A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V. 52
1. Aşağıdaki parçalardan hangisi “iyi bir yazarın ileri sürdüğü ve
savunduğu bir tezi olmalıdır, eğer bunlar yoksa yazdığı eserlerin
ayakları yere sağlam basmaz.” düşüncesine uzak düşmektedir?
A) Peyami Safa, Yalnızız romanında eğitimde uygulama alanı
bulamayan, teoride kalan birçok görüşün Simeranya'da te-
oride kalmayıp uygulandığını belirtir. Kısacası yazar, yaşadı-
ğı toplumun eğitim sistemine ciddi tenkitler getirmektedir.
Bu tenkitler, evrensel niteliktedir.
B) Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı altı romanın en
olgunu kabul edilir. Sıkı yapısı, kahramanlarının psikolojik ge-
lişiminin gerçekçi tasviri, etrafımızdaki dünyaya dair gerçek-
çi gözlemi ve tasviri, dili ve üslubu övgüye değer görülür.
C) Ayaşlı ve Kiracıları romanında Memduh Şevket Esendal, ede-
biyat sosyolojisi için çalışmalar yapanlara kaynaklık edecek
ipuçları verir. Roman, özellikle de toplumsal görüşlere yas-
lanacak kitlesel gözlem ve değerlendirmeler için kaynak ni-
teliği taşımaktadır.
D) Mehmet kif Ersoy, Safahaťta yer alan çoğu şiirinde emeğin
ve çalışmanın kutsallığına dikkat çeker. Onun israrla vurgula-
dığı bir düşünce vardır: “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ek-
mek parası / Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası!"
E) Talip Apaydın, Toz Duman İçinde romanında vatan duygusu-
nu kahramanlık düşüncesiyle harmanlayıp başat unsur ola-
rak kullanır. Direnmek ve toprak bilincine sahip olmak, Ay-
şa Kadın'ın "Ben kökümden ayrılamam." sözüyle zirveleşir.
1
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
1. Aşağıdaki parçalardan hangisi “iyi bir yazarın ileri sürdüğü ve savunduğu bir tezi olmalıdır, eğer bunlar yoksa yazdığı eserlerin ayakları yere sağlam basmaz.” düşüncesine uzak düşmektedir? A) Peyami Safa, Yalnızız romanında eğitimde uygulama alanı bulamayan, teoride kalan birçok görüşün Simeranya'da te- oride kalmayıp uygulandığını belirtir. Kısacası yazar, yaşadı- ğı toplumun eğitim sistemine ciddi tenkitler getirmektedir. Bu tenkitler, evrensel niteliktedir. B) Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı altı romanın en olgunu kabul edilir. Sıkı yapısı, kahramanlarının psikolojik ge- lişiminin gerçekçi tasviri, etrafımızdaki dünyaya dair gerçek- çi gözlemi ve tasviri, dili ve üslubu övgüye değer görülür. C) Ayaşlı ve Kiracıları romanında Memduh Şevket Esendal, ede- biyat sosyolojisi için çalışmalar yapanlara kaynaklık edecek ipuçları verir. Roman, özellikle de toplumsal görüşlere yas- lanacak kitlesel gözlem ve değerlendirmeler için kaynak ni- teliği taşımaktadır. D) Mehmet kif Ersoy, Safahaťta yer alan çoğu şiirinde emeğin ve çalışmanın kutsallığına dikkat çeker. Onun israrla vurgula- dığı bir düşünce vardır: “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ek- mek parası / Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası!" E) Talip Apaydın, Toz Duman İçinde romanında vatan duygusu- nu kahramanlık düşüncesiyle harmanlayıp başat unsur ola- rak kullanır. Direnmek ve toprak bilincine sahip olmak, Ay- şa Kadın'ın "Ben kökümden ayrılamam." sözüyle zirveleşir. 1
14) ) Uygar kayıtsızlık, kişinin diğeriyle göz göze gelmekten
kaçınması veya onu hiç fark etmemiş gibi davranmasıdır.
Los Kişi; bakmadığı, işitmediği ve hepsinden önce çevre-
dekilerin yaptıklarıyla ilgilenmediği havasını verecek bir
tavır takınır.HT) Gözlemlemekten kendini alıkoyamayan
bakışların karşılaşması ise iletişim kurmaya davettir, in-
sanların gözünde görünmez kalma kararlılığından feragat
etmeyi gerektirir. (IV) Çoğu zaman kalabalık olan sokak-
larda sırf bir yerden başka bir yere gitmek bile her şeye
dikkatle bakmayı, gözlemlemeyi gerektirir. (V) Bu nedenle
göz teması kurulan insanları rahatsız ve tedirgin etmeden
gözlemlemek gerekir, uygar kayıtsızlığın özü de budur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşün-
cenin akışını bozmaktadır?
III D) IV
(2021-TYT)
OR
All
BIO
EXY
N
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
14) ) Uygar kayıtsızlık, kişinin diğeriyle göz göze gelmekten kaçınması veya onu hiç fark etmemiş gibi davranmasıdır. Los Kişi; bakmadığı, işitmediği ve hepsinden önce çevre- dekilerin yaptıklarıyla ilgilenmediği havasını verecek bir tavır takınır.HT) Gözlemlemekten kendini alıkoyamayan bakışların karşılaşması ise iletişim kurmaya davettir, in- sanların gözünde görünmez kalma kararlılığından feragat etmeyi gerektirir. (IV) Çoğu zaman kalabalık olan sokak- larda sırf bir yerden başka bir yere gitmek bile her şeye dikkatle bakmayı, gözlemlemeyi gerektirir. (V) Bu nedenle göz teması kurulan insanları rahatsız ve tedirgin etmeden gözlemlemek gerekir, uygar kayıtsızlığın özü de budur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşün- cenin akışını bozmaktadır? III D) IV (2021-TYT) OR All BIO EXY N
1.
etnografik yöntem ile antropolojinin sosyal
disiplinler içinde ayrıcalıklı bir yeri olduğu sıklıkla dile
getirilir. Her ne kadar günümüzde başka disiplinlerin de
bir yöntem olsa da etnografi, hâlâ araştırma
konusuna kendine özgü yaklaşımını belirterek
antropolojiyi -- kullanılan temel araçtır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kaynaştığı - benimsediği - incelemede
B) Benimsediği - başvurduğu - tanımlamada
C) Bulduğu - kabullendiği - belirlemede
D) Çıkardığı - güvendiği - geliştirmede
E) Uyguladığı - araştırdığı - güncellemede
-
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
1. etnografik yöntem ile antropolojinin sosyal disiplinler içinde ayrıcalıklı bir yeri olduğu sıklıkla dile getirilir. Her ne kadar günümüzde başka disiplinlerin de bir yöntem olsa da etnografi, hâlâ araştırma konusuna kendine özgü yaklaşımını belirterek antropolojiyi -- kullanılan temel araçtır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kaynaştığı - benimsediği - incelemede B) Benimsediği - başvurduğu - tanımlamada C) Bulduğu - kabullendiği - belirlemede D) Çıkardığı - güvendiği - geliştirmede E) Uyguladığı - araştırdığı - güncellemede -
Örnekler verilmiştir.
Bu parça
ES
numarala
A) 11
19.
G
21. (1) Ya
havad
1. Çünkü Cingöz Recai, Kartal İhsan ve Çekirge Zeh-
ra gibi karakterlerin hepsi de dâhi düzeyde akıllı ve
kibar hırsızlar olup Robin Hood gibi zenginden çalıp
fakire veren sevimli tiplerdir.
işik v
da is
bub
II. Peyami Safa'nın alışageldiğimiz ağır psikolojik tahlil-
ler içeren romanlarının bir kısmı basılmıştır.
III. Bunların en ünlüsü 54 kitaplık polisiye serisi olan
Cingöz Recai olup 1924'te ilk 10 kitabı yayımlanır ve
çalakalem yazılan bu eserler, Türk halkı tarafından
2
çok tutulur.
verd
gize
dişil
gür
bas
yild
me
hiz
B
la
IV. Buna çare arayan Peyami Safa, Server Bedi takma
adıyla kitlelerin kolayca okuyabileceği eserler yaz-
4
maya başlar.
V. Ama basılan bu kitaplar onu geçim derdinden kurta,
ramaz hatta onun geçim sıkıntısını arttırır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir pa-
ragraf oluşturulmak istense hangisi baştan üçüncü
olur?
A) I
B) 11
C) III
D) IV
E) V
7
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Örnekler verilmiştir. Bu parça ES numarala A) 11 19. G 21. (1) Ya havad 1. Çünkü Cingöz Recai, Kartal İhsan ve Çekirge Zeh- ra gibi karakterlerin hepsi de dâhi düzeyde akıllı ve kibar hırsızlar olup Robin Hood gibi zenginden çalıp fakire veren sevimli tiplerdir. işik v da is bub II. Peyami Safa'nın alışageldiğimiz ağır psikolojik tahlil- ler içeren romanlarının bir kısmı basılmıştır. III. Bunların en ünlüsü 54 kitaplık polisiye serisi olan Cingöz Recai olup 1924'te ilk 10 kitabı yayımlanır ve çalakalem yazılan bu eserler, Türk halkı tarafından 2 çok tutulur. verd gize dişil gür bas yild me hiz B la IV. Buna çare arayan Peyami Safa, Server Bedi takma adıyla kitlelerin kolayca okuyabileceği eserler yaz- 4 maya başlar. V. Ama basılan bu kitaplar onu geçim derdinden kurta, ramaz hatta onun geçim sıkıntısını arttırır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir pa- ragraf oluşturulmak istense hangisi baştan üçüncü olur? A) I B) 11 C) III D) IV E) V 7
15
en
al-
IN
5)
(1) Fotoğraf makinesi 1839'da Fox Talbot tarafından icat
edildi. (II) Başlangıçta seçkinlerin kullanımına açık olan
cihaz; 30 yıl gibi kısa bir süre sonra polis dosya kayıtları,
savaş muhabirliği, aile albümleri ve kartpostallar için kul-
lanılmaya başlandı. (III) Kullanım alanı hızla artan fotoğ-
raf makinesinin halk için ucuz maliyetli üretilen ilk örneği,
pazara 1888'de sürüldü. (IV) Kullanım olanaklarının böy-
lesine artması, fotoğraf makinesinin toplumu çok derin-
den ve can alıcı bir biçimde etkileyeceğinin göstergesiydi.
W) Fotoğrafın, görünümlere gönderme yapmada en bas-
kin ve en doğal yol olması, sanayileşmenin sonuçlarının
alinmaya başlandığı dönemde gerçekleşti. (VI) Fotoğraf,
her şeyi yakından gören tanık olarak dünyanın yerine o
zaman geçti.
a
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
AH DIL EN
C) IV
DV
Exvi
(2021-TYT)
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
15 en al- IN 5) (1) Fotoğraf makinesi 1839'da Fox Talbot tarafından icat edildi. (II) Başlangıçta seçkinlerin kullanımına açık olan cihaz; 30 yıl gibi kısa bir süre sonra polis dosya kayıtları, savaş muhabirliği, aile albümleri ve kartpostallar için kul- lanılmaya başlandı. (III) Kullanım alanı hızla artan fotoğ- raf makinesinin halk için ucuz maliyetli üretilen ilk örneği, pazara 1888'de sürüldü. (IV) Kullanım olanaklarının böy- lesine artması, fotoğraf makinesinin toplumu çok derin- den ve can alıcı bir biçimde etkileyeceğinin göstergesiydi. W) Fotoğrafın, görünümlere gönderme yapmada en bas- kin ve en doğal yol olması, sanayileşmenin sonuçlarının alinmaya başlandığı dönemde gerçekleşti. (VI) Fotoğraf, her şeyi yakından gören tanık olarak dünyanın yerine o zaman geçti. a Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? AH DIL EN C) IV DV Exvi (2021-TYT)
(1) Volkanik patlamalar sırasında Dünya'nın
derinliklerinden yeryüzüne taşınan kayaçlar ve
mineraller büyük yapısal değişimlere uğrar. (II) Sert
yapısı ve değerli oluşuyla diğer metallerden ayrılan
elmaslar ise bu durumun bir istisnasıdır. (III) Volkanik
etkinliklerin yeryüzüne taşıdığı elmasların bugünkü
yapısı, mantonun derinliklerinde ilk oluştukları
ortamdakiyle hemen hemen aynıdır.(IV Bu durum,
elmasların, oluştukları ortamın o tarihlerdeki koşulları
hakkında bilgi taşıdığı anlamına gelir. (W) Elmas ve
benzeri madenlerin incelenmesi ve işlenerek
kullanılması kendine özgü bir sektörün doğmasını
sağlamıştır. (VI) Nitekim jeoloji araştırmalarının bir
bölümü, elmasların yapısını incelemeye ve buradan
hareketle elmasın bulunduğu bölgenin analizine
yoğunlaşmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II B) III CAV DV
E) VI
DENEME-3
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
(1) Volkanik patlamalar sırasında Dünya'nın derinliklerinden yeryüzüne taşınan kayaçlar ve mineraller büyük yapısal değişimlere uğrar. (II) Sert yapısı ve değerli oluşuyla diğer metallerden ayrılan elmaslar ise bu durumun bir istisnasıdır. (III) Volkanik etkinliklerin yeryüzüne taşıdığı elmasların bugünkü yapısı, mantonun derinliklerinde ilk oluştukları ortamdakiyle hemen hemen aynıdır.(IV Bu durum, elmasların, oluştukları ortamın o tarihlerdeki koşulları hakkında bilgi taşıdığı anlamına gelir. (W) Elmas ve benzeri madenlerin incelenmesi ve işlenerek kullanılması kendine özgü bir sektörün doğmasını sağlamıştır. (VI) Nitekim jeoloji araştırmalarının bir bölümü, elmasların yapısını incelemeye ve buradan hareketle elmasın bulunduğu bölgenin analizine yoğunlaşmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III CAV DV E) VI DENEME-3
23. KÜL
21. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Yapıtlarımda çizdiğim dün-
ya, gerçekliğin kötü bir kopyası değildir ama dünyanın rengini
ve kokusunu muhafaza eder." düşüncesine uzak düşer?
va:
yor
ort
tar
ler
dö
me
ku
pil
ga
lai
in
et
B
A) Tarık Buğra, Küçük Ağa'da büyük bir imparatorluğun
acı sonunu ve onun küçük bir sembolü diyebileceğimiz
bir Anadolu kasabasını ve çevresini, orada yaşanan
dramatik ve trajik olayları gerçeğe uygun bir şekilde
dile getirmiştir.
B) Kemal Tahir, Devlet Ana'da Osmanlının hangi temeller
üzerinde kurulup yükseldiğini 13. yüzyılın sosyal, kültürel
ve siyasi çerçevesi içerisinde kendi bakış açısıyla anlatır.
C) 1862'de kaleme alınan Babalar ve Oğullar, Turgen-
yev'in en meşhur eseri olduğu kadar Batılılaşmanın
çelişkilerini yaşayan, devrimin eşiğindeki Rusya'nın
ruhunu en derinden yakalayan romanlardan biridir.
D) Fakir Baykurt; köy yerindeki küçük hesapları, bu he-
sapların peşinde koşan fırsatçıları, onların siyasetteki,
bürokrasideki uzantılarını ve o zalimlerin ezmek, yok
etmek istediği aydınlık insanları Yılanların Öcü roma-
ninda anlatıyor.
VO
E) Richard Bach, Marti Jonathan Livingston adlı kitabında
Marti Jonathan üzerinden sürü içinde sıradan bir martı
olmayı reddedip, öğrenmeyi amaç edinerek hakikate
ulaşmayı, gelenekleri sorgulamayı, çoğunluktan farklı
olabilmeyi, sinirin dışına taşmayı anlatıyor.
şi
P
E
-ndemik
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
23. KÜL 21. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Yapıtlarımda çizdiğim dün- ya, gerçekliğin kötü bir kopyası değildir ama dünyanın rengini ve kokusunu muhafaza eder." düşüncesine uzak düşer? va: yor ort tar ler dö me ku pil ga lai in et B A) Tarık Buğra, Küçük Ağa'da büyük bir imparatorluğun acı sonunu ve onun küçük bir sembolü diyebileceğimiz bir Anadolu kasabasını ve çevresini, orada yaşanan dramatik ve trajik olayları gerçeğe uygun bir şekilde dile getirmiştir. B) Kemal Tahir, Devlet Ana'da Osmanlının hangi temeller üzerinde kurulup yükseldiğini 13. yüzyılın sosyal, kültürel ve siyasi çerçevesi içerisinde kendi bakış açısıyla anlatır. C) 1862'de kaleme alınan Babalar ve Oğullar, Turgen- yev'in en meşhur eseri olduğu kadar Batılılaşmanın çelişkilerini yaşayan, devrimin eşiğindeki Rusya'nın ruhunu en derinden yakalayan romanlardan biridir. D) Fakir Baykurt; köy yerindeki küçük hesapları, bu he- sapların peşinde koşan fırsatçıları, onların siyasetteki, bürokrasideki uzantılarını ve o zalimlerin ezmek, yok etmek istediği aydınlık insanları Yılanların Öcü roma- ninda anlatıyor. VO E) Richard Bach, Marti Jonathan Livingston adlı kitabında Marti Jonathan üzerinden sürü içinde sıradan bir martı olmayı reddedip, öğrenmeyi amaç edinerek hakikate ulaşmayı, gelenekleri sorgulamayı, çoğunluktan farklı olabilmeyi, sinirin dışına taşmayı anlatıyor. şi P E -ndemik
S
A
M
A
L
.
20. (1) Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Şar Antik Kenti ta-
rihte yapılan ilk yazılı barış anlaşmasında rolü olan bir
kent. (II) Hatta uzmanlar, burayı barışın doğduğu kent ola-
rak birçok bilimsel yazıda konu edinmiştir. (III) Yaz ayların-
da deniz ve yayla turizmine alternatif arayanlar için Şar An-
tik Kenti ile yine Adana'da bulunan Anavarza Antik Kenti iki
önemli seçenek. (IV) Altı bin yıllık geçmişi olan Şar, federatif
yapıdaki Hitit İmparatorluğu'nun bir parçası olan Kizuwatna
Krallığı'nın başkenti olarak tanıtılıyor. (V) Savaş yanlısı Urhi
Teşup'u devirip iktidara gelen Hattuşil ile karısı Pudu-hepa,
Mısır Kralı II. Ramses ile Kadeş Barış Anlaşması'nı burada
imzalamış.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi pa-
ragrafın akışını bozmuştur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
2
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
S A M A L . 20. (1) Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Şar Antik Kenti ta- rihte yapılan ilk yazılı barış anlaşmasında rolü olan bir kent. (II) Hatta uzmanlar, burayı barışın doğduğu kent ola- rak birçok bilimsel yazıda konu edinmiştir. (III) Yaz ayların- da deniz ve yayla turizmine alternatif arayanlar için Şar An- tik Kenti ile yine Adana'da bulunan Anavarza Antik Kenti iki önemli seçenek. (IV) Altı bin yıllık geçmişi olan Şar, federatif yapıdaki Hitit İmparatorluğu'nun bir parçası olan Kizuwatna Krallığı'nın başkenti olarak tanıtılıyor. (V) Savaş yanlısı Urhi Teşup'u devirip iktidara gelen Hattuşil ile karısı Pudu-hepa, Mısır Kralı II. Ramses ile Kadeş Barış Anlaşması'nı burada imzalamış. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi pa- ragrafın akışını bozmuştur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2
1.
4. Rosemarie Jarski'nin liginç Sözler adlı kitabında taşı gedi-
ğine koymayı bilen, söz ustası insanların gerçekten de ilginç
sözleri bulunur; bunların bazılarını sizinle paylaşmak isterim:
Hızlı okuma kursuna gittikten sonra Savaş ve Barış'ı
20 dakikada okudum, evet kitap Rusya hakkındaydı.
(Woody Allen)
- İroni
II. İnsanları iyi ve kötü diye ikiye ayırmak abestir zira in-
sanlar ya çekicidirler ya da itici.
(Oscar Wilde) Gerekçe
III. Amerikalıların yarısı gazete okumuyor, yarısı da baş-
kanlık seçiminde hiç oy kullanmıyor; insan bu iki yarı-
nin aynı olmasını umuyor.
(Gore Vidal) - Saptama
IV. Adamın biri kapıma gelip "Hava gazı sayacınızı oku-
yacağım." dedi, ben de "Klasiklere ne oldu, niye onları
okumuyorsunuz?" dedim.
og
(Emo Philips) - Dolaylı anlatım
V. Söylediklerinizi duyurmak için hiç kimseyi kolundan
tutmayın, dinlemeye istekli değillerse onları tutacağı-
niza çenenizi tutun.
(Lord Chesterfield) - Koşula bağlı tercih
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi verilen
kavramı örneklemeye uygun değildir?
5
D) IV
A)
C) III
E) V
B) 11
i
L
G
1
2
$
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
1. 4. Rosemarie Jarski'nin liginç Sözler adlı kitabında taşı gedi- ğine koymayı bilen, söz ustası insanların gerçekten de ilginç sözleri bulunur; bunların bazılarını sizinle paylaşmak isterim: Hızlı okuma kursuna gittikten sonra Savaş ve Barış'ı 20 dakikada okudum, evet kitap Rusya hakkındaydı. (Woody Allen) - İroni II. İnsanları iyi ve kötü diye ikiye ayırmak abestir zira in- sanlar ya çekicidirler ya da itici. (Oscar Wilde) Gerekçe III. Amerikalıların yarısı gazete okumuyor, yarısı da baş- kanlık seçiminde hiç oy kullanmıyor; insan bu iki yarı- nin aynı olmasını umuyor. (Gore Vidal) - Saptama IV. Adamın biri kapıma gelip "Hava gazı sayacınızı oku- yacağım." dedi, ben de "Klasiklere ne oldu, niye onları okumuyorsunuz?" dedim. og (Emo Philips) - Dolaylı anlatım V. Söylediklerinizi duyurmak için hiç kimseyi kolundan tutmayın, dinlemeye istekli değillerse onları tutacağı- niza çenenizi tutun. (Lord Chesterfield) - Koşula bağlı tercih Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi verilen kavramı örneklemeye uygun değildir? 5 D) IV A) C) III E) V B) 11 i L G 1 2 $
1
15.) Genelde bir günde vücudumuza aldığımız kalorinin
%48'ini akşam yemeklerinde, %16'sını ise kahvaltılar-
da alırız. (11) Ancak çalışmalar sabah çok, gün içinde
ise azar azar yemenin iyi bir yöntem olduğunu göste-
riyor. (III) Bu da zaten mantıklı, çünkü vücudumuz gün
boyu bize enerji sağlayacağı için sabah çok yemeye
hazırlıklıdır. (IV) Akşam saatlerinde ise artık gece aç
kalacağını bildiği için vücut ona göre hazırlık yapar.
(V) Uyku sırasında ise yağ ve şeker olarak depola-
mış olduğu enerjiyi kullanır. (VI) Geç saatlerde yemek
yemek bu süreci kesintiye uğratabilir. (VII) Gece geç
yemek yiyenlerde şeker toleransının yüksek olması
tip-2 diyabete neden olmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi dü-
şüncenin akışın bozmaktadır?
A) III B) IV c) V D) VI E) VII
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
1 15.) Genelde bir günde vücudumuza aldığımız kalorinin %48'ini akşam yemeklerinde, %16'sını ise kahvaltılar- da alırız. (11) Ancak çalışmalar sabah çok, gün içinde ise azar azar yemenin iyi bir yöntem olduğunu göste- riyor. (III) Bu da zaten mantıklı, çünkü vücudumuz gün boyu bize enerji sağlayacağı için sabah çok yemeye hazırlıklıdır. (IV) Akşam saatlerinde ise artık gece aç kalacağını bildiği için vücut ona göre hazırlık yapar. (V) Uyku sırasında ise yağ ve şeker olarak depola- mış olduğu enerjiyi kullanır. (VI) Geç saatlerde yemek yemek bu süreci kesintiye uğratabilir. (VII) Gece geç yemek yiyenlerde şeker toleransının yüksek olması tip-2 diyabete neden olmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi dü- şüncenin akışın bozmaktadır? A) III B) IV c) V D) VI E) VII
10. I. Sabır ile koruk helva olur, dut yaprağı atlas.
II. Yalancinin mumu yatsiya kadar yanar.“
III. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
IV. Balık baştan kokar.
Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yukarıda sırala-
nan atasözlerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Sosyal eleştiri
Binisan karektert, kişilik
C) Bilgi ve hakikat
D) Yerilen tutumlar
E) Yüceltilen değerler
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
10. I. Sabır ile koruk helva olur, dut yaprağı atlas. II. Yalancinin mumu yatsiya kadar yanar.“ III. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. IV. Balık baştan kokar. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yukarıda sırala- nan atasözlerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? A) Sosyal eleştiri Binisan karektert, kişilik C) Bilgi ve hakikat D) Yerilen tutumlar E) Yüceltilen değerler
TÜRKÇE
B
Imadığını,
r. Oysaki
tr. Kuşlar,
n sadece
z bakan-
maktadır.
r şikâyet
in yerine
r?
mayanlar
.
7. Aylin, Bulut, Cem, Gamze, Şevval ve Suat
isimli arkadaşlar Ankara'nın merkezi Kızılay'
da buluşup yemek yiyeceklerdir. Kızılay'a git-
mek için şehir içi ulaşım aracı olan metroyu
kullanacaklardır. Metro seferi Yenimahalle
noktasından başlayarak sırasıyla İvedik, Ak
Köprü, Atatürk Kültür Merkezi, Ulus ve Sıhhi-
ye duraklarından yolcuları alacaktır.
Bu yemeğe katılan kişilerin hangi duraktan
metroya bindikleri ile ilgili bilinenler şunlardır:
Her yolcu farklı bir duraktan metroya binmiş-
tir.
Aylin ve Bulut'un bindiği duraklar arasında
iki durak vardır.
Gamze, Şevval'den hemen önceki duraktan
metroya binmiştir.
Metroya son binen kişi Şevval ya da Cem
değildir.
A,B6,5
Buna göre yemeğe katılan kişilerden Cem,
metroya hangi duraklardan binmiş olabilir?
A) İvedik - Ulus
B) Yenimahalle - Ulus
C) Atatürk Kültür Merkezi - Ak köprü
D) Ulus - Ak köprü
ar
.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
TÜRKÇE B Imadığını, r. Oysaki tr. Kuşlar, n sadece z bakan- maktadır. r şikâyet in yerine r? mayanlar . 7. Aylin, Bulut, Cem, Gamze, Şevval ve Suat isimli arkadaşlar Ankara'nın merkezi Kızılay' da buluşup yemek yiyeceklerdir. Kızılay'a git- mek için şehir içi ulaşım aracı olan metroyu kullanacaklardır. Metro seferi Yenimahalle noktasından başlayarak sırasıyla İvedik, Ak Köprü, Atatürk Kültür Merkezi, Ulus ve Sıhhi- ye duraklarından yolcuları alacaktır. Bu yemeğe katılan kişilerin hangi duraktan metroya bindikleri ile ilgili bilinenler şunlardır: Her yolcu farklı bir duraktan metroya binmiş- tir. Aylin ve Bulut'un bindiği duraklar arasında iki durak vardır. Gamze, Şevval'den hemen önceki duraktan metroya binmiştir. Metroya son binen kişi Şevval ya da Cem değildir. A,B6,5 Buna göre yemeğe katılan kişilerden Cem, metroya hangi duraklardan binmiş olabilir? A) İvedik - Ulus B) Yenimahalle - Ulus C) Atatürk Kültür Merkezi - Ak köprü D) Ulus - Ak köprü ar .
13. Sufi mezhebimin nesin sorarsın
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Gözlüye gizli yok ya sen ne dersin
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Eğnimize kırmızılar giyeriz
Hâlimizce her manadan duyarız
Katarda İmam Cafer'e uyarız
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlananı adil olan ad tamlaması
B) Kişi adılı
C) Belgisiz sifat
D) Soru adili
E) Belgisiz adil
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
13. Sufi mezhebimin nesin sorarsın Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözlüye gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Eğnimize kırmızılar giyeriz Hâlimizce her manadan duyarız Katarda İmam Cafer'e uyarız Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tamlananı adil olan ad tamlaması B) Kişi adılı C) Belgisiz sifat D) Soru adili E) Belgisiz adil
Soru 6
Teoride herkes insanlığın geleceği hakkında fikir yürü-
tebilir ama net bir görüşü muhafaza etmek son derece
zordur.
Bu cümleyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yüklemin türüne göre farklı cümlelerin yer aldığı bir
cümledir.
B) Birinci cümlede isim, ikinci cümlede sifat tamlaması
vardır.
C) ikinci cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluş-
muştur.
D) Her iki cümlede de basit, türemiş ve birleşik sözcük
örneklenmiştir.
E) Her iki cümlede de belirtme durum eki örneklenmiş-
tir.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
Soru 6 Teoride herkes insanlığın geleceği hakkında fikir yürü- tebilir ama net bir görüşü muhafaza etmek son derece zordur. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) Yüklemin türüne göre farklı cümlelerin yer aldığı bir cümledir. B) Birinci cümlede isim, ikinci cümlede sifat tamlaması vardır. C) ikinci cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluş- muştur. D) Her iki cümlede de basit, türemiş ve birleşik sözcük örneklenmiştir. E) Her iki cümlede de belirtme durum eki örneklenmiş- tir.
10.
1. Kimden aldın bu edayı, bu nazı?
(Soru zamiri)
II. Seninle doğuyor parlayan güneş.
(Edatla öbekleşmiş zamir)
Ansızın biri çıkıp gelse tutsa ellerini.
(Belgisiz zamir)
IV. Evdekilerle bir gezi düşünüyoruz bu
hafta sonu.
(ligi zamiri)
V. Düşlerimi dolduran bu evreni mümkün
mü silebilmek bir çırpıda.
(lyelik zamiri)
Numaralandırılmış cümlelerin hangisi
ayraç içindeki kavramı örneklememek
tedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
10. 1. Kimden aldın bu edayı, bu nazı? (Soru zamiri) II. Seninle doğuyor parlayan güneş. (Edatla öbekleşmiş zamir) Ansızın biri çıkıp gelse tutsa ellerini. (Belgisiz zamir) IV. Evdekilerle bir gezi düşünüyoruz bu hafta sonu. (ligi zamiri) V. Düşlerimi dolduran bu evreni mümkün mü silebilmek bir çırpıda. (lyelik zamiri) Numaralandırılmış cümlelerin hangisi ayraç içindeki kavramı örneklememek tedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.