Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sohbet ve Fıkra Soruları

E) Çalışma yaşamında daha çok seçeneğe sahip olma
6.
--- yazılarında yazar, kendi kişisel görüş veya
duygularına yer verir. Bu yazılarda karşısında okur
varmış gibi bir tavır takınan yazar, olabildiğince içten bir
anlatım kullanır. Bu yazılarda olduğu gibi yazarların
anlattıklarını kanıtlama amacı yoktur. Yazar, herhangi bir
konudaki görüşlerini katı kurallara bağlı kalmadan
ortaya koyar. Konuyu derinleştirmek için soru
cümlelerinden ve farklı görüşlerden yararlanır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Sohbet - fikrada
B) Makale - sohbette
Raisio ilipli sly/AB
C) Fıkra - sohbette
D) Sohbet - makalede
E) Makale - fıkrada
DENEME-4
Mev (0
Yanıt
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
E) Çalışma yaşamında daha çok seçeneğe sahip olma 6. --- yazılarında yazar, kendi kişisel görüş veya duygularına yer verir. Bu yazılarda karşısında okur varmış gibi bir tavır takınan yazar, olabildiğince içten bir anlatım kullanır. Bu yazılarda olduğu gibi yazarların anlattıklarını kanıtlama amacı yoktur. Yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini katı kurallara bağlı kalmadan ortaya koyar. Konuyu derinleştirmek için soru cümlelerinden ve farklı görüşlerden yararlanır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Sohbet - fikrada B) Makale - sohbette Raisio ilipli sly/AB C) Fıkra - sohbette D) Sohbet - makalede E) Makale - fıkrada DENEME-4 Mev (0 Yanıt
eğerlendirme söz
siirsel bir hálk
E
geriğine uygun
klarını öykü
bir şekilde ifade
Imış değerli
da, kendine
ir.
10. 1. Bu düşünceler yabani otlar gibi insan ayağı
basmamış ormanlar gibi büyüyordu kafamda.
11. Ne umutlar fısıldarsa fısıldasın sana hayat; çeker gide
sadık kalmaz sonunda.
III. Karlı bir çam ormanında nefes almak bahtiyarlığına
benzer seni sevmek.
IV. Kendinizi unutmayın paşa hazretleri, bazı insanlar
vardır ki kendi kendilerine zarar verirler.
V. Bazen sevdiğin insanları korumanın tek yolu onlardan
uzak durmaktır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde somutlamaya
başvurulmuştur?
A) I vejl
B) ve III
C) II ve III
1. Yedi yıl süren yazarlık de
getirdiği büyük yalnızlığ
parçasına öncü dünyal
çözümleyen bu derinlik
modernist edebiyatın
durumunu değerlendi
gösterici nitelikte.
Bu parçada geçen
Atay'ın hangi yönü
A) Kalıcılık
C) Sürükleyicilik
(1) Kıvrak, sade,
üslûbu oldukca
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
eğerlendirme söz siirsel bir hálk E geriğine uygun klarını öykü bir şekilde ifade Imış değerli da, kendine ir. 10. 1. Bu düşünceler yabani otlar gibi insan ayağı basmamış ormanlar gibi büyüyordu kafamda. 11. Ne umutlar fısıldarsa fısıldasın sana hayat; çeker gide sadık kalmaz sonunda. III. Karlı bir çam ormanında nefes almak bahtiyarlığına benzer seni sevmek. IV. Kendinizi unutmayın paşa hazretleri, bazı insanlar vardır ki kendi kendilerine zarar verirler. V. Bazen sevdiğin insanları korumanın tek yolu onlardan uzak durmaktır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde somutlamaya başvurulmuştur? A) I vejl B) ve III C) II ve III 1. Yedi yıl süren yazarlık de getirdiği büyük yalnızlığ parçasına öncü dünyal çözümleyen bu derinlik modernist edebiyatın durumunu değerlendi gösterici nitelikte. Bu parçada geçen Atay'ın hangi yönü A) Kalıcılık C) Sürükleyicilik (1) Kıvrak, sade, üslûbu oldukca
A KİTAPÇIĞI
23. Köşe yazısı olarak da bilinen fıkra türü, ---- türünde
yazılan yazılar gibi daha çok, gazete ve dergilerde
yayımlanır, daha sonra yazarları tarafından kitap-
laştırılabilir. ---- Dönemi'nde edebiyatımıza giren
fıkra türü, asıl gelişimini Cumhuriyet Dönemi'nde
göstermiştir.
4. Deneme
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
da verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) sohbet-Servetifünun
B) sohbet - Tanzimat
C) deneme - Tanzimat
D) makale - Servetifünun
E) deneme - Servetifünun
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
A KİTAPÇIĞI 23. Köşe yazısı olarak da bilinen fıkra türü, ---- türünde yazılan yazılar gibi daha çok, gazete ve dergilerde yayımlanır, daha sonra yazarları tarafından kitap- laştırılabilir. ---- Dönemi'nde edebiyatımıza giren fıkra türü, asıl gelişimini Cumhuriyet Dönemi'nde göstermiştir. 4. Deneme Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- da verilenlerden hangisi getirilmelidir? A) sohbet-Servetifünun B) sohbet - Tanzimat C) deneme - Tanzimat D) makale - Servetifünun E) deneme - Servetifünun
Aşağıdakilerden hangisi fikranın özelliklerinden
biri değildir?
A) Güncel konularla ilgili görüş ve düşüncelerin an-
latıldığı günübirlik yazılardır.
B) Gazete ve dergilerde yayımlanır.
C) Yer yer nükteli sözlere yer verilir.
D) Nesnel bir anlatım benimsenir.
E) Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.
ne
ğı
Ha
Gü
ya
lev
bü
re
Ha
te
gi
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Aşağıdakilerden hangisi fikranın özelliklerinden biri değildir? A) Güncel konularla ilgili görüş ve düşüncelerin an- latıldığı günübirlik yazılardır. B) Gazete ve dergilerde yayımlanır. C) Yer yer nükteli sözlere yer verilir. D) Nesnel bir anlatım benimsenir. E) Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. ne ğı Ha Gü ya lev bü re Ha te gi
6.
(1) Halk hikâyelerinin gelişiminde din unsurunun ve
tarihî olayların etkisi vardır. (II) Anonim ürünler olan
halk hikâyelerinde konuşma dilinin özellikleri görü-
lür. (III) Her zaman bir engel okuyucunun karşısına
çıkar. (IV) Halk hikâyelerinin yazarı, Anadolu'nun
köy ve kasabalarında bulunabilecek kahramanlara
ait özelliklerle ve gerçekçi, ağır bir dil ile hikâyesini
oluşturur. (V) Halk hikâyelerinde başta aşk olmak
üzere kahramanlık konusuna da yer verilebilir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yan-
lışı vardır?
A) I
B) II
PRO
DENITI 10 Ku
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
6. (1) Halk hikâyelerinin gelişiminde din unsurunun ve tarihî olayların etkisi vardır. (II) Anonim ürünler olan halk hikâyelerinde konuşma dilinin özellikleri görü- lür. (III) Her zaman bir engel okuyucunun karşısına çıkar. (IV) Halk hikâyelerinin yazarı, Anadolu'nun köy ve kasabalarında bulunabilecek kahramanlara ait özelliklerle ve gerçekçi, ağır bir dil ile hikâyesini oluşturur. (V) Halk hikâyelerinde başta aşk olmak üzere kahramanlık konusuna da yer verilebilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yan- lışı vardır? A) I B) II PRO DENITI 10 Ku C) III D) IV E) V
B) Yaşar Kemal
C) Yusuf Atılgan
D) Fakir Baykurt
© Kemal Tahir
28. Fikra ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir
bilgiyanlışı vardır?
A) Gazetelerin belki köşelerinde yayımlanan ve
güncel sorunlardan söz eden yazılardır.
B) Canlı, nükteli bir anlatımı vardır.
C) Edebi nitelikli yazılar olmadığı için kalıcı nitelikler
göstermez.
Edebiyatımızda ilk kez Cumhuriyet Dönemi'nde
yazılmıştır.
Konular makaledeki gibi bilimsel bir üslupla de-
ail, kişisel yorumlarla ele alınır.
7
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
B) Yaşar Kemal C) Yusuf Atılgan D) Fakir Baykurt © Kemal Tahir 28. Fikra ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgiyanlışı vardır? A) Gazetelerin belki köşelerinde yayımlanan ve güncel sorunlardan söz eden yazılardır. B) Canlı, nükteli bir anlatımı vardır. C) Edebi nitelikli yazılar olmadığı için kalıcı nitelikler göstermez. Edebiyatımızda ilk kez Cumhuriyet Dönemi'nde yazılmıştır. Konular makaledeki gibi bilimsel bir üslupla de- ail, kişisel yorumlarla ele alınır. 7
2.
Romancı, tiyatro yazarı ve düşünür olarak II. Dünya
Savaşı'ndan sonra yalnız Fransa'da değil tüm dünyada
Albert
kuşağının sözcüsü ve yol göstericisi olarak
Camus'un, Yabancı adlı kitabı ilk ve en son ses getiren
yapıtıdır. Romanda, işlediği bir suçtan çok, gerçek duy-
gularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi
reddettiği için dışlanan bir yabancı aracılığıyla, XX. yüzyıl
insanının içine düştüğü ---- anlatılır.
A) kabul edilen - yabancılaşma
B) bilinen - durum
C) anılan-olumsuzluk
D) sunulan - cendere
E) söylenen - çelişki
----
15
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
2. Romancı, tiyatro yazarı ve düşünür olarak II. Dünya Savaşı'ndan sonra yalnız Fransa'da değil tüm dünyada Albert kuşağının sözcüsü ve yol göstericisi olarak Camus'un, Yabancı adlı kitabı ilk ve en son ses getiren yapıtıdır. Romanda, işlediği bir suçtan çok, gerçek duy- gularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi reddettiği için dışlanan bir yabancı aracılığıyla, XX. yüzyıl insanının içine düştüğü ---- anlatılır. A) kabul edilen - yabancılaşma B) bilinen - durum C) anılan-olumsuzluk D) sunulan - cendere E) söylenen - çelişki ---- 15
18. Rüzgarın yönüne göre taver değiştiren, bugün y dediğine
daha yann bile olmadan kötü demeye başlaya
yok mudur? Hem de onlarcas... Bu tür insanlar için
prensip sahibi olmak, bir duruş sahibi olmak önem
değildir. Muhakkak sizin çevrenizde de bu tür insanlardan
vardır. Bu tür insanlar nasil oluyor da yaşamımızda bir yer
buluyor, diye bir soru akliniza gelebilir. işte bir şekilde
bunu başarıyorlar. Zaten bu tür insanların en belirgin
özelliği, utak çıkarlan için gerçeği saptrabilime
yeteneklerinin olmasidir. Arkadaşma yilik yapıyorum
sanarak hiç çekinmeden yalancı şahitlik yapabilirler.
Oysa dürüstlük, anne ve babanin aleyhinde dahi olsa
gerçeği olduğu gibi söylemek değil midir?
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait
özellikler ağır basmaktadır?
A) Makale
DENEME - 5
D) Roportaj
BSöyleşi
E) Byografi
C) Eka
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
18. Rüzgarın yönüne göre taver değiştiren, bugün y dediğine daha yann bile olmadan kötü demeye başlaya yok mudur? Hem de onlarcas... Bu tür insanlar için prensip sahibi olmak, bir duruş sahibi olmak önem değildir. Muhakkak sizin çevrenizde de bu tür insanlardan vardır. Bu tür insanlar nasil oluyor da yaşamımızda bir yer buluyor, diye bir soru akliniza gelebilir. işte bir şekilde bunu başarıyorlar. Zaten bu tür insanların en belirgin özelliği, utak çıkarlan için gerçeği saptrabilime yeteneklerinin olmasidir. Arkadaşma yilik yapıyorum sanarak hiç çekinmeden yalancı şahitlik yapabilirler. Oysa dürüstlük, anne ve babanin aleyhinde dahi olsa gerçeği olduğu gibi söylemek değil midir? Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? A) Makale DENEME - 5 D) Roportaj BSöyleşi E) Byografi C) Eka
TEST
3
10.
Kişisel Hayatı Konu Alan - Gaze
1. Muharrir Bu Ya
II. Şehir Mektupları
III. It Ürür Kervan Yürür
IV. Devekuşuna Mektuplar
V. Gençlik Türküsü
Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi
fıkra türünde değildir?
Ar
B) II
C) III D) IV E) V
13
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
TEST 3 10. Kişisel Hayatı Konu Alan - Gaze 1. Muharrir Bu Ya II. Şehir Mektupları III. It Ürür Kervan Yürür IV. Devekuşuna Mektuplar V. Gençlik Türküsü Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi fıkra türünde değildir? Ar B) II C) III D) IV E) V 13
9. Sınıf Deneme Sınavı 03
5. Orta/ Taş (Mezolitik) Çağı'nın en önemli özelliği insanların
ateşi kullanıp kontrol altına almalarıdır.
Ateşin kullanılmasının aşağıdakilerin hangisinde
insanlığa katkısı en azdır?
A A A
A) Topraktan ve kilden çanak çömlek yapılmasında
B) Madenlerin işlenmesinde
C) Isınma ihtiyacının karşılanmasında
D) Yiyeceklerin pişirilmesinde
E) Hayvanların evcilleştirilmesinde
FA
7. Hi
sa
H
a
E
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
9. Sınıf Deneme Sınavı 03 5. Orta/ Taş (Mezolitik) Çağı'nın en önemli özelliği insanların ateşi kullanıp kontrol altına almalarıdır. Ateşin kullanılmasının aşağıdakilerin hangisinde insanlığa katkısı en azdır? A A A A) Topraktan ve kilden çanak çömlek yapılmasında B) Madenlerin işlenmesinde C) Isınma ihtiyacının karşılanmasında D) Yiyeceklerin pişirilmesinde E) Hayvanların evcilleştirilmesinde FA 7. Hi sa H a E
asi
n-
lü
7,
10. I. Şimdi sen kim bilir nerelerdesin
Gelir gecelerden kosarak ayak sesin
II. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun
Gördün güzelleri beni unuttun
III. Sinemde gizli yaramukimse bilmiyor
Hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor
IV. Seni sevmek suç mu bana
Ağlıyorum yana yana
V. Gökten yağmur değil, sevgiler yağsın
Bırakın gönüller sevgiye kansın
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde
fat tamlaması vardır?
A) I B) II
C) III
D) IV
EV
Desto
1.
Aga
ya
A)
B
C
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
asi n- lü 7, 10. I. Şimdi sen kim bilir nerelerdesin Gelir gecelerden kosarak ayak sesin II. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun Gördün güzelleri beni unuttun III. Sinemde gizli yaramukimse bilmiyor Hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor IV. Seni sevmek suç mu bana Ağlıyorum yana yana V. Gökten yağmur değil, sevgiler yağsın Bırakın gönüller sevgiye kansın Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde fat tamlaması vardır? A) I B) II C) III D) IV EV Desto 1. Aga ya A) B C
Tatilin bitimiyle birlikte, sere serpe yaşanmış bir yazın so-
nuna gelindiğinin gittikçe artan hayıflanması yansıyor mi-
rıltılara... Yeniden kalabalıklaşan kentler, annelerinin elin-
den tutmuş telaşlı miniklerin karınca orduları gibi istila et-.
tiği büyük mağazalardan tamamlanan son eksikler... Ce-
ketler, pantolonlar, ayakkabılar... Defter, kitaplar... Yaz
boyunca kutsal bir hazine gibi itinayla korunan yelemsi
saçların makas altına yatması...
Yeni öğretim yılının başladığı günlerde bir köşe yaza-
rının gazetesi için kaleme aldığı bu yazı ağırlıkla aşa-
ğıdaki türlerin hangisine ait özellikler taşımaktadır?
A) Makale
D) eştiri
B) Deneme
E) Ani
C) Fıkra
den
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Tatilin bitimiyle birlikte, sere serpe yaşanmış bir yazın so- nuna gelindiğinin gittikçe artan hayıflanması yansıyor mi- rıltılara... Yeniden kalabalıklaşan kentler, annelerinin elin- den tutmuş telaşlı miniklerin karınca orduları gibi istila et-. tiği büyük mağazalardan tamamlanan son eksikler... Ce- ketler, pantolonlar, ayakkabılar... Defter, kitaplar... Yaz boyunca kutsal bir hazine gibi itinayla korunan yelemsi saçların makas altına yatması... Yeni öğretim yılının başladığı günlerde bir köşe yaza- rının gazetesi için kaleme aldığı bu yazı ağırlıkla aşa- ğıdaki türlerin hangisine ait özellikler taşımaktadır? A) Makale D) eştiri B) Deneme E) Ani C) Fıkra den
243
23. HAVALİMANI DOPİNGİ
Havalimanı... Mersin'in hayali... Rüyası. Çukurova Bölge
Havalimanı... Mersin'de heyecan yaratmış Havalimanı
ile birlikte, turizmin canlanması bekleniyor Vali Ali Ham-
za Pehlivan, "Otel yapmak isteyen yatırımcı çok." dedi.
Mersin... Ayrı bir dünya... Gündüz hareketli... Geceleri
canlı. Bölge halkı, iki konuya kilitlenmiş.. Havaliman ve
Akdeniz Sahil Yolu... Diğer konular daha sonra geliyor.
Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir? (+)
A) Kanıtlanamayan varsayımlar üzerinde yorum yapılmak-
tadır.
B) Kendi içerisinde tutarsızlıkları ve yanlılıkları bulunmak-
tadır.
İstatistiki verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya koyul-
maktadır.
Halkın ve yetkililerin konuya bakış açılarına ve konuyla
ilgili görüşlerine yer verilmiştir.
Ortaya atılan iddia gerekçesiyle birlikte verilerek ikna
yolu tercih edilmektedir.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
243 23. HAVALİMANI DOPİNGİ Havalimanı... Mersin'in hayali... Rüyası. Çukurova Bölge Havalimanı... Mersin'de heyecan yaratmış Havalimanı ile birlikte, turizmin canlanması bekleniyor Vali Ali Ham- za Pehlivan, "Otel yapmak isteyen yatırımcı çok." dedi. Mersin... Ayrı bir dünya... Gündüz hareketli... Geceleri canlı. Bölge halkı, iki konuya kilitlenmiş.. Havaliman ve Akdeniz Sahil Yolu... Diğer konular daha sonra geliyor. Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? (+) A) Kanıtlanamayan varsayımlar üzerinde yorum yapılmak- tadır. B) Kendi içerisinde tutarsızlıkları ve yanlılıkları bulunmak- tadır. İstatistiki verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya koyul- maktadır. Halkın ve yetkililerin konuya bakış açılarına ve konuyla ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Ortaya atılan iddia gerekçesiyle birlikte verilerek ikna yolu tercih edilmektedir.
2.
Pablo Picasso okulda kötü bir öğrenciymiş;
en çok da matematik dersi ile başı beladay-
mış. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu küçük
çocuk, 4 sayısını gördüğü zaman bunu bir
buruna benzetiyor ve o burunun ait olduğu
yüzün geri kalan bölümünü çizmek için daya-
nılmaz bir istek duyuyormuş. Diğer çocuklara
4, tam da öğretildiği gibi görünürken, bu dahi
ressam; 4'ü öne fırlamış bir burun olarak gör-
mekten hiç kurtulamamış.
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Picasso sinifin en tembel öğrencisidir.
B) Çocuklar küçük yaşlarda olayları farklı
algılayabilir.
C) Matematik çocukların en çok zorlandığı
derstir.
D) Sanatçı küçük yaşlardan itibaren olay ve
olguları farklı algılayan kişidir.
E) Çocukların yaratıcılığı yetişkinlerden çok
farklıdır.
LİYAKAT YAYINLARI >>>>>>>>>>>>>
12
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
2. Pablo Picasso okulda kötü bir öğrenciymiş; en çok da matematik dersi ile başı beladay- mış. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu küçük çocuk, 4 sayısını gördüğü zaman bunu bir buruna benzetiyor ve o burunun ait olduğu yüzün geri kalan bölümünü çizmek için daya- nılmaz bir istek duyuyormuş. Diğer çocuklara 4, tam da öğretildiği gibi görünürken, bu dahi ressam; 4'ü öne fırlamış bir burun olarak gör- mekten hiç kurtulamamış. Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir? A) Picasso sinifin en tembel öğrencisidir. B) Çocuklar küçük yaşlarda olayları farklı algılayabilir. C) Matematik çocukların en çok zorlandığı derstir. D) Sanatçı küçük yaşlardan itibaren olay ve olguları farklı algılayan kişidir. E) Çocukların yaratıcılığı yetişkinlerden çok farklıdır. LİYAKAT YAYINLARI >>>>>>>>>>>>> 12
8. Istanbul'un mermer taşları
1
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları
||
Gözlerimden boşanır hicran yaşları
Edalim,
Senin yüzünden bu halim.
IV
V
Altı çizili sözcüklerin türleri hangisinde sırasıy-
la verilmiştir?
A) Isim, bağlaç, fiil, zamir, sıfat
B) Sifat, bağlaç, fiil, zamir, sifat
C) Isim, edat, fiil, zamir, sifat
D) Isim, bağlaç, fiil, zarf, zamir
E) Sifat, bağlaç, isim, zamir, sifat
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
8. Istanbul'un mermer taşları 1 Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları || Gözlerimden boşanır hicran yaşları Edalim, Senin yüzünden bu halim. IV V Altı çizili sözcüklerin türleri hangisinde sırasıy- la verilmiştir? A) Isim, bağlaç, fiil, zamir, sıfat B) Sifat, bağlaç, fiil, zamir, sifat C) Isim, edat, fiil, zamir, sifat D) Isim, bağlaç, fiil, zarf, zamir E) Sifat, bağlaç, isim, zamir, sifat
7.
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü fıkra
türünde yazıları olan yazarlardır?
A) Ahmet Haşim - Ömer Seyfettin - Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Rasim - Falih Rıfkı Atay - Çetin Altan
C) Tevfik Fikret - Mehmet Akif - Yahya Kemal
D) Ahmet Rasim - Hüseyin Rahmi Gürpınar - Refik
Halit Karay
-
E) Orhan Veli Kanık - Ziya Osman Saba - Cahit Sıtkı
Tarancı
C
Edebiyat Soru Bankası
ile taran
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
7. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü fıkra türünde yazıları olan yazarlardır? A) Ahmet Haşim - Ömer Seyfettin - Cahit Sıtkı Tarancı B) Ahmet Rasim - Falih Rıfkı Atay - Çetin Altan C) Tevfik Fikret - Mehmet Akif - Yahya Kemal D) Ahmet Rasim - Hüseyin Rahmi Gürpınar - Refik Halit Karay - E) Orhan Veli Kanık - Ziya Osman Saba - Cahit Sıtkı Tarancı C Edebiyat Soru Bankası ile taran