Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sohbet ve Fıkra Soruları

6.
Türk Milleti!
Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız.
Bugün Cumhuriyet'imizin onuncu yılını doldurduğu en bü-
yük bayramdır. Kutlu olsun.
Şu anda Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne ka-
vuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
Vatandaşlarım!
Az zamanda çok büyük işler yaptık; bu işlerin en büyüğü,
temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Tür-
kiye Cumhuriyeti'dir.
wa Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış
Anneli olabilir?
B) Söyleşi
C) Söylev
VA) Röportaj
D) Mektup
E) Makale
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
6. Türk Milleti! Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyet'imizin onuncu yılını doldurduğu en bü- yük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne ka- vuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Vatandaşlarım! Az zamanda çok büyük işler yaptık; bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Tür- kiye Cumhuriyeti'dir. wa Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış Anneli olabilir? B) Söyleşi C) Söylev VA) Röportaj D) Mektup E) Makale
(1) türünde karşılıklı konuşma
üslubu vardır. Yazar karşısında biri
varmış gibi sorular sorar, cevaplar
verit
.…......(II) türünde ise yazar serbest bir
anlatımla düşüncelerini okuyucuyla
benimsetmeye çalışır. Birincisinin
dışa dönük bir yapısının olması da
onun ikincisinden ayrılan yönlerinden
bir diğeridir.
Yukarıda parçada boş bırakılan
yerlere sırasıyla aşağıda
verilenlerden hangisi getirilmelidir?
Lütfen birini seçin:
O a. Biyografi Fıkra
O b. Günlük Gezi yazısı
c. Makale Biyografi
O d. I ll
e. Sohbet Fıkra
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
(1) türünde karşılıklı konuşma üslubu vardır. Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar, cevaplar verit .…......(II) türünde ise yazar serbest bir anlatımla düşüncelerini okuyucuyla benimsetmeye çalışır. Birincisinin dışa dönük bir yapısının olması da onun ikincisinden ayrılan yönlerinden bir diğeridir. Yukarıda parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Lütfen birini seçin: O a. Biyografi Fıkra O b. Günlük Gezi yazısı c. Makale Biyografi O d. I ll e. Sohbet Fıkra
umunu sorgulayan
klılaşan davranış-
rasında kalmıştır.
geçirdiği keskin
aktadır. O ne ka-
Dinmiştir bir kere
eden sakınamaz
kurlar ise Hayri
ndimizi yer yer
buluruz. Ama
u gibi yerlerde
a nefes alacak
miklik, rüya ile
zarın istediği
er aşağıda-
AYDIN YAYINLARI
B
Deneme Sınavi-
26. Bilmem, bilir misiniz, pek meşhur bir hikayedir. Ka
biri sevgili oğlunu daha küçük yaştan itibaren hi
isteğinden mahrum etmemeye karar vermiş. Ona be
mürebbiye tutarak "Benim çocuğum ne isterse vermak
senin vazifendir." demiş. Bir müddet işler yolunda g
miş. Fakat günün birinde bakmış ki çocuğu, sarayin
bahçesinde "Ver!" diye feryadı basıyor, mürebbiye de
oturduğu yerde "Veremem!" diye ayak diretiyor. Fena
hålde kızmış. Hemen onların yanına giderek terbiyec
ye çıkışmaya başlamış:
- Sen benim emrimi nasıl olur da dinlemezsin? Ben
sana bu çocuk ne isterse vereceksin, demedim mi?
deyince mürebbiye:
- Öyle bir şey istiyor ki siz de veremezsiniz, demiş.
- Ne istiyor, söyle bakalım.
- Güneş, havuza düşmüş; onu istiyor.
Hikâye belki biraz mübalağalıdır ama içinde bir hakikat
payı da yok değildir. İnsanların istemesine daha küçük
yaşlardan başlayarak makul sınırlar çizilmezse onlar
büyüdükleri zaman evvela olamayacak şeyleri, sonra
da yapamayacakları şeyleri istemekten kendilerini ala-
mazlar. Çocuklarınızın bahtsız olmasını istemezseniz
onları ancak elde edebilecekleri şeyleri istemeye alış-
tırınız.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine
örnek verilebilir?
A) Fıkra
B) Sohbet
C) Deneme
D) Eleştiri
E) Makale
11. Se
27) As
ge
A
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
umunu sorgulayan klılaşan davranış- rasında kalmıştır. geçirdiği keskin aktadır. O ne ka- Dinmiştir bir kere eden sakınamaz kurlar ise Hayri ndimizi yer yer buluruz. Ama u gibi yerlerde a nefes alacak miklik, rüya ile zarın istediği er aşağıda- AYDIN YAYINLARI B Deneme Sınavi- 26. Bilmem, bilir misiniz, pek meşhur bir hikayedir. Ka biri sevgili oğlunu daha küçük yaştan itibaren hi isteğinden mahrum etmemeye karar vermiş. Ona be mürebbiye tutarak "Benim çocuğum ne isterse vermak senin vazifendir." demiş. Bir müddet işler yolunda g miş. Fakat günün birinde bakmış ki çocuğu, sarayin bahçesinde "Ver!" diye feryadı basıyor, mürebbiye de oturduğu yerde "Veremem!" diye ayak diretiyor. Fena hålde kızmış. Hemen onların yanına giderek terbiyec ye çıkışmaya başlamış: - Sen benim emrimi nasıl olur da dinlemezsin? Ben sana bu çocuk ne isterse vereceksin, demedim mi? deyince mürebbiye: - Öyle bir şey istiyor ki siz de veremezsiniz, demiş. - Ne istiyor, söyle bakalım. - Güneş, havuza düşmüş; onu istiyor. Hikâye belki biraz mübalağalıdır ama içinde bir hakikat payı da yok değildir. İnsanların istemesine daha küçük yaşlardan başlayarak makul sınırlar çizilmezse onlar büyüdükleri zaman evvela olamayacak şeyleri, sonra da yapamayacakları şeyleri istemekten kendilerini ala- mazlar. Çocuklarınızın bahtsız olmasını istemezseniz onları ancak elde edebilecekleri şeyleri istemeye alış- tırınız. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek verilebilir? A) Fıkra B) Sohbet C) Deneme D) Eleştiri E) Makale 11. Se 27) As ge A
8- "Kadar" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde "karşılaştırma" anlamındadır?
A. Kerim kadar iyi futbolcu görmedim
B. Lütfen ben gelinceye kadar bekleyin.
C. Kızımı, o kadar çok özledim ki...
D. Mehmet kadar çalıştığımı sanmıyorum.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
8- "Kadar" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" anlamındadır? A. Kerim kadar iyi futbolcu görmedim B. Lütfen ben gelinceye kadar bekleyin. C. Kızımı, o kadar çok özledim ki... D. Mehmet kadar çalıştığımı sanmıyorum.
8.
Sizin için günün en iyi saati hangi saattir, hiç düşündü-
nüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler.
Güneşin batışı insana garip bir hüzün verir. En çok kendi
kendimizle kaldığımız saatler, giden günün ardından ge-
cenin ağır ağır geldiği daha doğrusu, gündüzlerin bizleri
gecelere bıraktığı o saatlerdir.
Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Sohbet
B) Deneme
C) Eleştiri
D) Fıkra
E) Röportaj
11.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
8. Sizin için günün en iyi saati hangi saattir, hiç düşündü- nüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. Güneşin batışı insana garip bir hüzün verir. En çok kendi kendimizle kaldığımız saatler, giden günün ardından ge- cenin ağır ağır geldiği daha doğrusu, gündüzlerin bizleri gecelere bıraktığı o saatlerdir. Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Sohbet B) Deneme C) Eleştiri D) Fıkra E) Röportaj 11.
3)Aşağıdaki cümleler doğruysa(D) yanlışsa (Y)yazınız. (10 puan)
Sohbet türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır.
Sohbet türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir.
Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi.
Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
Şevket Rado sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır.
Sohbet yazıları uzun yazılardır.
Fıkra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi'nde girmiştir.
Fikra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır.
Fikra yazıları kalıcı yazılardır.
Fıkra, günübirlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
3)Aşağıdaki cümleler doğruysa(D) yanlışsa (Y)yazınız. (10 puan) Sohbet türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır. Sohbet türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir. Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi. Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Şevket Rado sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır. Sohbet yazıları uzun yazılardır. Fıkra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi'nde girmiştir. Fikra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır. Fikra yazıları kalıcı yazılardır. Fıkra, günübirlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır.
13. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Deneme ile eleştiriyi ayıran sınır çizgisi, denemecinin yüzde yüz yaratıcı oluşudur.
B) Deneme, bir savi makale gibi kesin sonuçlara bağlamaz.
C) Deneme, bilimsel ve felsefi yazılar gibi bilgilendirme ve öğretme amaçlı değildir.
D) Deneme ve sohbet karşılıklı konuşma havası içinde yazılır.
E) Deneme fikra gibi güncelliği yakalamaya çalışmaz.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
13. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) Deneme ile eleştiriyi ayıran sınır çizgisi, denemecinin yüzde yüz yaratıcı oluşudur. B) Deneme, bir savi makale gibi kesin sonuçlara bağlamaz. C) Deneme, bilimsel ve felsefi yazılar gibi bilgilendirme ve öğretme amaçlı değildir. D) Deneme ve sohbet karşılıklı konuşma havası içinde yazılır. E) Deneme fikra gibi güncelliği yakalamaya çalışmaz.
Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler, tercü-
meler ve şiirler yayımlar.
Fıkra türünün edebiyatımızdaki ilk önemli us-
.
tasıdır.
e
Şehir hayatını, gelenek ve görenekleri, kendi
çevresindeki insanların hayat ve dünya görüş-
lerini kuvvetli bir gözlemle ortaya koymuştur.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Nabizade Nazım
C) Süleyman Nazif
D) Ahmet Rasim
E) Halit Ziya Uşaklıgil
G
1
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler, tercü- meler ve şiirler yayımlar. Fıkra türünün edebiyatımızdaki ilk önemli us- . tasıdır. e Şehir hayatını, gelenek ve görenekleri, kendi çevresindeki insanların hayat ve dünya görüş- lerini kuvvetli bir gözlemle ortaya koymuştur. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Rauf B) Nabizade Nazım C) Süleyman Nazif D) Ahmet Rasim E) Halit Ziya Uşaklıgil G 1
Aşağıdaki cümleler doğruysa(D) yanlışsa (Y)yazınız.
Sohbet ve fikra türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır.
Fıkra türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir.
Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi.
Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
Ahmet Rasim, sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır.
Fikra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi'nde girmiştir.
Fikra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır.
Fikra yazıları güncel olayları konu edinir.
Sohbet yazıları daha sonra bir kitap haline getirilebilir.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Aşağıdaki cümleler doğruysa(D) yanlışsa (Y)yazınız. Sohbet ve fikra türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır. Fıkra türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir. Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi. Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Ahmet Rasim, sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır. Fikra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi'nde girmiştir. Fikra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır. Fikra yazıları güncel olayları konu edinir. Sohbet yazıları daha sonra bir kitap haline getirilebilir.
final eğitim k
Vin
www.final.com
ANLATIM TÜRLE
TÜRKÇE
4.
1.
Incili Çavuş bir zamanlar Osmanlı elçisi olarak Fransa'ya
da gönderilmiş, İncili Çavuş'un kara görünüşüne, peri-
şan kılığına bakarak onu küçümseyen Fransa Kralı İncili
Çavuş'a demiş ki:
Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar
mi:
incili Çavuş, şu cevabı vermiş:
Osmanlılar adama göre adam gönderirler, beni de
sana göndermelerinin nedeni bu olsa gerek!
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden
yararlanılmıştır?
A) Mizahi anlatım
B) Destansı anlatım
C) Lirik anlatım
D) Emredici anlatım
E) Tartışmacı anlatım
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
final eğitim k Vin www.final.com ANLATIM TÜRLE TÜRKÇE 4. 1. Incili Çavuş bir zamanlar Osmanlı elçisi olarak Fransa'ya da gönderilmiş, İncili Çavuş'un kara görünüşüne, peri- şan kılığına bakarak onu küçümseyen Fransa Kralı İncili Çavuş'a demiş ki: Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mi: incili Çavuş, şu cevabı vermiş: Osmanlılar adama göre adam gönderirler, beni de sana göndermelerinin nedeni bu olsa gerek! Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır? A) Mizahi anlatım B) Destansı anlatım C) Lirik anlatım D) Emredici anlatım E) Tartışmacı anlatım
14.
11. Aşağıdakilerden hangisi deneme için söylenemez?
A) Yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar.
B) Her konuda yazılabilir.
C) Düşünceler, kanıtlanmadan dile getirilir.
D) İçten bir anlatıma dayalı bir türdür.
E) Güncel konularda yazılması ön koşuldur.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
14. 11. Aşağıdakilerden hangisi deneme için söylenemez? A) Yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. B) Her konuda yazılabilir. C) Düşünceler, kanıtlanmadan dile getirilir. D) İçten bir anlatıma dayalı bir türdür. E) Güncel konularda yazılması ön koşuldur.